Domů     Tajemství sluneční soustavy: Kde se skrývá zkázonosná planeta Nibiru?
Tajemství sluneční soustavy: Kde se skrývá zkázonosná planeta Nibiru?
2.1.2023

Zuřivé vichry naplnily nitro Tiamat. Její břicho se nadmulo, ústa široce otevřela. Marduk vystřelil šíp, rozerval jí břich, vnitřnosti její proťal, rozpoltil srdce. Spoutal ji a její život uhasil, odhodil mrtvolu a postavil se na ni. Může sumerský mýtus popisovat zrod naší planety?

Pořádný poprask. Jen tak lze popsat situaci, která nastala, když japonští astronomové z Univerzity v Kobe v dubnu 2008 oznámili, že podle jejich propočtů by ve sluneční soustavě mohla existovat ještě jedna planeta.

Jen jedna skupina lidí překvapena není – Zecharia Sitchin (1920–2010) a čtenáři jeho knih.

Hromada hliněných tabulek

Veškeré naše vědění o starých Sumerech pochází z několika desítek tisíc hliněných tabulek. Významným je pro nás akkadský mýtus Enúma eliš, což je prakticky jediný ucelený výklad sumerského pohledu na vznik a stvoření světa a vesmíru.

Text vznikl patrně v rozmezí mezi 18. až 7. stoletím před naším letopočtem. Zdrojem jsou však mnohem starší sumerské mýty.

Bůh Marduk FOTO: Franz Heinrich Weissbach / Creative Commons / volné dílo
Bůh Marduk FOTO: Franz Heinrich Weissbach / Creative Commons / volné dílo

Bůh všeuměl

Bůh Marduk byl patronem města Babylon, kde byl doslova na roztrhání – bůh zaklínání, moudrosti a léčitelství určoval osudy, byl dárcem světla a lidé ho vzývali jako pána bohů.

O významu Marduka pro Babyloňany svědčí i fakt, že uvnitř města vystavěli obrovský zikkurat, na jehož vrcholku byl chrám zasvěcený právě Mardukovi.

Mardukova hvězda Nibiru

Podle Babyloňanů má být Mardukovou hvězdou Nibiru. Její název pochází z akkadštiny a znamená „převozní člun, místo protnutí“ nebo „místo přechodu“.

Ve většině babylonských textů je přiřazeno k planetě Jupiter, podle páté tabulky Enúma eliš by to ale také mohla být Polárka.

Všechno bylo jinak?

S touto interpretací však nesouhlasí vystudovaný ekonom, který ovládal moderní a starověkou hebrejštinu i jiné semitské a evropské jazyky, Zecharia Sitchin. „Epos Enúma eliš není mýtickým vyprávěním o stvoření,“ tvrdí Sitchin.

Tento bývalý izraelský novinář a editor na základě svého studia babylonských hliněných tabulek eposu došel k závěru, že život na Zemi vzniká díky zásahu mimozemské civilizace!

V roce 1976 vydává svou první knihu a nazve ji Dvanáctá planeta (česky vychází roku 1999) a rázem se z ní stává bestseller.

Návštěva ve sluneční soustavě

Podle Sitchina epos popisuje události, které se odehrály před 4,5 miliardy let, když se formovala sluneční soustava! Vše je prý více než jasné – z hlubin vesmíru k hranicím naší sluneční soustavy doputuje planeta Nibiru.

Neptunu zakřiví její dráhu natolik, že si to Nibiru namíří do nitra sluneční soustavy k planetě Tiamat. Ke všemu se Nibiru do sluneční soustavy vřítila v opačném směru, než obíhají planety na svých oběžných drahách kolem Slunce.

Kam by ve Sluneční soustavě patřila Nibiru? FOTO: primefac / Creative Commons / CC BY 3.0
Kam by ve Sluneční soustavě patřila Nibiru? FOTO: primefac / Creative Commons / CC BY 3.0

Vesmírný koktejl

V tomto okamžiku vypuká nebeská bitva, kterou podle Sitchina popisuje Enúma eliš. Obrovská gravitace Nibiru odtrhává z planety Tiamat kusy hmoty, které vytvářejí 11 satelitů (Enúma eliš hovoří o 11 nestvůrách, které se po boku Tiamaty postavily Mardukovi).

Nibiru se průletem sluneční soustavou stává oběžnicí Slunce. Při dalším průletu se Nibiru opět přibližuje k Tiamatě.

Zrození Země?

Její obrovská gravitace Tiamatu doslova rozlamuje – z větší části se tvoří nová planeta, která je spolu se zachyceným satelitem Kingu vržena na novou oběžnou dráhu mezi Venuší a Marsem. Vzniká tak Země a Měsíc. Zbytek Tiamaty se rozpadá na tisíce kousků, které začínají obíhat kolem Slunce.

Mimozemšťané z Nibiru?

Zecharia Sitchin se ale nesmířil s tímto výkladem a jde ještě dále. Domnívá se totiž, že se život na Nibiru vyvíjel rychleji než na naší planetě. Proto také mohli obyvatelé Nibiru při průletu před 450 000 lety navštívit Zemi. Důkazy?

Ty jsou prý jednak v Enúma eliš (zde se návštěvníkům říká Anunnaki), jednak v Bibli (zde jsou pojmenováni jako andělské bytosti Nefilim).

Jsme zrozeni jako otroci?

Na Zemi je přivedly nerostné suroviny, hlavně zlato. „Bez něj neudrželi životadárné prostředí na Nibiru,“ míní Sitchin. A protože se patrně sami nechtějí lopotit, stvoří podle Sitchina homo sapiens. Jak? Zkřížili své, mimozemské, geny s geny homo erectus. Jeho úkolem je však otrocká práce ve zlatonosných dolech.

Pozor na rok 3440!

„12. planeta Nibiru stále ještě obíhá v naší sluneční soustavě,“ tvrdí Sitchin. 12. planeta proto, že Sumerové podle Sitchina počítali mezi planety i Slunce a Měsíc.

K tomu připočtěte dnešních osm planet a Pluto (v době Sitchinova bádání ještě patřilo mezi planety) a rázem máme 11 planet. Dvanáctá je Nibiru. Podle Sitchinových výpočtů se poslední průlet Nibiru udál roku 160 před Kristem. Kdy se dočkáme dalšího průletu? Prý přibližně kolem roku 3440.

Důkaz jménem VA/243

Na důkaz své teorie se Sitchin oháněl sumerským pečetním válečkem. Samozřejmě ne doslova. Tato sumerská památka s označením VA/243 je uložena v berlínském muzeu. V čem je pro Sitchinovy výklady zásadní?

Na tomto válečku je totiž zobrazena hvězda a kolem ní skupina teček. Zecharia Sitchin tvrdí, že se jedná o Slunce, devět (v 70. letech minulého století bylo Pluto ještě plnohodnotným členem planetární rodiny) planet, Měsíc a Nibiru.

Sonda Voyager 2 FOTO: NASA / Creative Commons / volné dílo
Sonda Voyager 2 FOTO: NASA / Creative Commons / volné dílo

Zlý vítr od bohů

Mimo to Sitchin své tvrzení opírá také o biblické texty, které navíc často vznikaly tak, že byly převzaty z původních sumerských mýtů.

Sitchin také věřil, že text s názvem Nářek nad zkázou města Ur nepopisuje nic jiného než zkázu po jaderné válce mezi znepřátelenými mimozemskými skupinami.

„Zlý vítr“, o kterém se v tomto textu mluví a který poničil město Ur, totiž podle Sitchina až nápadně připomíná jaderný spad.

Co vyzvěděl Voyager 2?

Hypotéza o existenci neznámé planety žije až do 90. let 20. století. Tehdy vědci vyhodnotí záznamy z americké sondy Voyager 2, která prolétla kolem Jupiteru, Saturnu, Uranu i Neptunu.

Všechny tyto planety totiž vykazují nepravidelnosti při svém oběhu kolem Slunce, což by mohlo být důsledkem vlivu gravitace dalšího tělesa. Je tedy možné, že Nibiru existuje?

Zecharia Sitchin očekává návrat planety Nibiru. FOTO: Neznámý autor / Creative Commons / volné dílo
Zecharia Sitchin očekává návrat planety Nibiru. FOTO: Neznámý autor / Creative Commons / volné dílo

Měla přiletět již loni?

Fanoušci Zecharia Sitchina mají jasno: Údajný konec mayského kalendáře, respektive jeho přechod do dalšího cyklu, má oznámit zároveň i návrat tajemné planety Nibiru! Světoznámé datum 21. prosince 2012 ale návštěvu Nibiru nepřinese. A Zecharia Sitchin?

Ten je tou dobou sice již mrtvý, ale k tomuto názoru svých zastánců se nevyjádřil ani za života. Lze tedy domýšlet, že Nibiru by v loňském roce ani nečekal.

I vědci se spletou

Analýza dat z Voyageru 2 ale žádné světlo do „kauzy Nibiru“ nevnesla. Nepravidelnosti v dráze Uranu ve skutečnosti nebyly nepravidelnostmi, ale prý špatným propočtem. Vědci údajně v minulosti nadhodnotili hmotnost (a tedy i gravitační vliv) sousedního Neptunu.

Pro Sitchinovy příznivce jsou ale taková tvrzení důkazem, že se hranicemi naší soustavu děje něco divného, o čem se raději nemluví. Je tedy možné, že se naplní sumerské proroctví a propočet Sitchina? Vrátí se Nibiru v roce 3440?

Foto: Neznámý autor / Creative Commons / volné dílo, NASA / Creative Commons / volné dílo, Franz Heinrich Weissbach / Creative Commons / volné dílo, : primefac / Creative Commons / CC BY 3.0
reklama
Související články
Záhady a tajemství
Záhady kolem krále Artuše: Kým vlastně byl, kde ležel bájný hrad Camelot a kde se vzala kouzelník Merlin?
„Zítra nás čeká boj,“ prohlašuje Artuš a přehlédne svoje rytíře. Usedá s nimi u kulatého stolu, kde nikdo nemůže být v čele. Kde se jejich legendární setkání mohla odehrávat? A jak to bylo se samtoným Artušem? Po téměř čtyřech staletích vlády Římanů nad Anglií zůstává na ostrovech spousta římských staveb včetně amfiteátrů. Jeden z nich se nachází […]
Záhady a tajemství
Posvátný oltář na hoře Ebal: Je dobývání Kanaánu Izraelity jenom mýtus?
„Až tedy přejdete Jordán, postavíte na hoře Ébalu ony kameny, jak vám dnes přikazuji, a obílíš je vápnem. Vybuduješ tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů, ale nebudeš je opracovávat železem,“ přikazuje Mojžíš (1394/1393–1274/1273 př. n. l.) vojevůdci Jozuovi (†1245 př. n. l.). Ten poslechne a skutečně oltář vybuduje a provádí na něm oběti Hospodinu. […]
Záhady a tajemství
Tajemný Ötzi: Z Itala kočovným zemědělcem?
Byl urostlý, svalnatý, měl dlouhé vlasy a tmavou pleť… I přestože se kvůli „zubu času“  poněkud scvrkl a i jeho kštice vzala za své, patří k nejatraktivnějším vědeckým artefaktům. Řeč je o nejslavnější evropské mumii, jejíž tělo odkryl ledovec v Ötztalských Alpách 19. září 1991. Ötzi, jak se ledovému muži dnes přezdívá, přitom nebyl žádným […]
Záhady a tajemství
Louis Le Prince: Vynálezce filmu zmizel beze stopy
Vynalezne film dlouho před Edisonem i bratry Lumiérovými. Dva dny předtím, než ho může představit světu, záhadně zmizí. Jak a proč dodnes zůstává záhadou. Francouzský vynálezce Louis Aimé Augustin Prince (1841-??) je sice označován za „skutečného otce kinematografie“, přesto je pro mnohé zcela neznámý. Jak je to možné? Fotí královnu K zachyceným obrázkům má blízko […]
reklama
historie
Ztracení princové uprostřed války růží: Skončí jejich životy v obávaném Toweru?
Venku panuje parno, dělníci v blízkosti Westminsterského opatství ale musí pokračovat v práci. Jeden z nich narazí na zvláštní dřevěnou bednu, která se nachází v třímetrové hloubce. Nález v sobě neukrývá zlato, ale kosti a možná pěkně cenné! Nový anglický panovník Karel III. (*1948) si získává obdiv historiků, povolí jim totiž přístup do královské krypty. […]
Krušný osud knížete Jaromíra: Probodnut při velké potřebě!
Promrzlý Přemyslovec Jaromír (?–1035) sedí v místnůstce, o které se bude jednou říkat, že „i císař pán tam musí chodit pěšky.“ Je mu kolem 60 let, místo očí zejí dva důlky, jako malého ho vykastrují a projde si dlouhým vězněním…   Na jeden lidský život až příliš krutostí. Ta nejhorší ho teprve čeká. Knížecího trůnu […]
Z nerozlučných přátel rivalové: Čím Strauss převálcoval Lannera?
Johann Strauss a Josef Lanner jsou každý jiný. Johann je melancholik se sklonem ke smutným náladám, zatímco Josef se rád baví ve společnosti. Možná právě proto se skvěle doplňují a orchestru se daří. Johann Strauss starší (1804–1849) doplní v roce 1819 trio houslisty Josefa Lannera (1801–1843). Dá se říci, že spolu s bratry Karlem a Janem Drahánkovými tvoří […]
Král valčíků se málem stal knihařem
Malý Johann Strauss starší (1804–1849) fascinovaně hledí na housle, jež svírá v ruce romský hudebník, hrající v jejich hospodě U Dobrého pastýře na vídeňské periferii v Leopoldstadtu. Kapely tu muzicírují den co den, někdy třeba jenom za porci guláše. Právě ony vytvářejí atmosféru vídeňských krčem. K Pastýři chodí řada spisovatelů i skladatel Wenzel Müller (1767–1835) se svým textařem. […]
svět zločinu
Vrazi, kteří se stali inspirací pro filmové trháky
Krimi je jedním z nejoblíbenějších žánrů, které sledujeme na televizních obrazovkách. Kteří vrazi se stali pro filmaře těmi nejinspirativnějšími? Bruno Lüdke Počet obětí: údajně nejméně 51 Kde působil: Köpenick, Německo Čím se vyznačoval: Žádnou z vražd mu nedokázali. Jak skončil: Odsouzen k pokusům v nacistickém blázinci.   Silný kalibr i pro nacistické zabijáky Noc, ve které přišel ďábel […]
Nejslavnější česká bratrovražda. Ale kdy se stala?
Měla to být oslava, při které v Boleslavi zasednou za masivními stoly dva bratři: kníže Václav (asi 907–935/929) a Boleslav (asi 915–967/972), který si později získá přízvisko Ukrutný. Svátek svatých Kosmy a Damiána však naservíruje krvavou dohru. Nejznámější vraždu české historie.     Co o ní lze s jistotou říct? Téměř nic – snad kromě […]
Psychopat Manson: Založí sektu zabijáků
Potomek alkoholičky a kriminálnice Charles Manson (†83) se již jako třináctiletý vydá na cestu zločinu. Je zapleten do krádeží aut, loupežných přepadení, kuplířství i falšování šeků. Když jej v roce 1967 naposledy propouštějí z vězení, žádá, ať ho tam nechají. Kéž by ho vyslyšeli. Manson za mřížemi strávil podstatný kus svého dosavadního života, a tak […]
David Berkowitz: Samův syn střílí na páry v autech
Z domova v činžáku na newyorském předměstí vyráží násilník na své mise. V okolí propukají nové a nové požáry. A umírají psi. Po čase vrah uvede, že mu v hlavě nezněl jejich štěkot, ale hlasy, kterým rozuměl. A jednomu takovému hlasu nakonec začal naslouchat. Narození Davida Berkowitze se datuje do 1. června 1953. Kulisy pro […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Enrico Fermi: Ital psal dějiny pod fotbalovým stadionem
21stoleti.cz
Enrico Fermi: Ital psal dějiny pod fotbalovým stadionem
Učenec ze Španělska, který přijel navštívit významného vědce, nechápal, co se děje. Nejdřív jej poslali za „papežem“ a nyní se dívá, jak vědecká autorita v umazaném plášti běhá s jakýmsi předmětem po
Mořské panny: Patří jen do pohádek, nebo opravdu existují?
enigmaplus.cz
Mořské panny: Patří jen do pohádek, nebo opravdu existují?
Mořské panny mají být postavy vyskytující se tak maximálně v mýtech a dílech spadajících do žánru fantasy. Alespoň si to myslí drtivá většina lidí. Jenže opravdu to tak je? V posledních letech se dosl
V komediích Divadla Kalich se scházejí největší herecké hvězdy
epochanacestach.cz
V komediích Divadla Kalich se scházejí největší herecké hvězdy
Herecké osobnosti první velikosti na jednom jevišti nabízí vyhlášené Divadlo Kalich, které je vedle precizně provedených muzikálů vyhlášené také svým výběrem výborně napsaných komedií, do kterých zve ty největší české hvězdy. Díky tomu si Divadlo Kalich rychle vybudovalo pověst elitního hereckého klubu, v jehož komediích se vždy potkáte s nejoblíbenějšími hereckými tvářemi. Činoherní repertoár divadla
Folie na okna se vyplatí
panidomu.cz
Folie na okna se vyplatí
I když nenahradí klimatizaci, citelně sníží zahřívání oken a místnosti slunečními paprsky. V chladných měsících zas brání úniku tepla ven. A to ještě není všechno, co okenní fólie umí. Vytvářejí tepelnou i světelnou bariéru, filtrují UV záření, brání rozbití skla a rozsypání střepů. Tyto schopnosti mají všechny okenní folie, jen v různé míře podle jejich
Opravdu jsou si souzeni?
nasehvezdy.cz
Opravdu jsou si souzeni?
Zpočátku vše nasvědčovalo tomu, že moderátorka Daniela Písařovicová (44) našla v mladším hudebníkovi Ondřejovi Brzobohatém (40) osudového partnera. Před pár měsíci se dokonce zasnoubili a moderátork
V Caligulově plovoucím paláci nechyběly vinice
epochalnisvet.cz
V Caligulově plovoucím paláci nechyběly vinice
„Doneste mi další víno,“ rozkáže římský císař Caligula, když se usadí na jednom z bohatě zdobených lehátek na přídi své obrovské lodi. Plaví se s ní rád, nejčastěji po hladině sopečného jezera Nemi, k
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Manžel se dostal z dluhů svým vlastním rituálem
skutecnepribehy.cz
Manžel se dostal z dluhů svým vlastním rituálem
Naletěli jsme podvodníkovi a dostali se do nepředstavitelných potíží. Zuřila jsem, že se můj muž uzavřel do sebe, pořád si něco maloval, dlabal ve dřevě a mumlal si při tom. Může se to stát opravdu každému, jak jsme si vyzkoušeli v naší rodině. V podnikání je zapotřebí se opřít o velmi zdatného odborníka, aby se vám na kobylku nedostal nějaký
Velký problém mikrorozměrů
21stoleti.cz
Velký problém mikrorozměrů
Jsou menší než zrnko soli, a jsme s nimi v kontaktu možná víc, než bychom si uvědomovali. Kolují nám v krvi, zaplňují naše plíce, dokonce i střeva. A to pořád není to nejhorší… Podle posledních záv
Bílá paní z hradu Duino: Měl tento přízrak reálný předobraz?
enigmaplus.cz
Bílá paní z hradu Duino: Měl tento přízrak reálný předobraz?
Legendy o bílé paní najdeme v mnoha kulturách celého světa. Většinou se jedná o do bílého oděvu oblečený přízrak tragicky zemřelé ženy. Její duch z nějakého důvodu nenalézá po smrti klid. Příběh bílé
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
Červený hrnec plný dobrot
iluxus.cz
Červený hrnec plný dobrot
Restaurace Babiččina zahrada je už od léta desetiletá. Krásný věk, to bezpochyby. Spokojení zákazníci se vracejí a noví přibývají. Neustále větší zájem ovšem není na úkor gastronomického zážitku. Vždy