Domů     Tajemství míčových her Mayů: Vítězové občas okradou diváky
Tajemství míčových her Mayů: Vítězové občas okradou diváky

Družstvo mayských sportovců utrpělo porážku v míčové hře. Zatímco se jejich soupeři radují z vítězství, oni zaraženě mlčí. Vědí už, co bude v příštích chvílích následovat. Jejich kapitán přijde při krvavém obětním rituálu o hlavu…

Bohové přece musejí dostat svoji oběť. Na rituální setnutí hlavy už je všechno připraveno. Poražený kapitán se naposledy rozhlédne po svých spolubojovnících. Je ticho. Ze smrti nemá strach, stala se běžnou součástí jeho života.

Viděl už tolik bojovníků umírat i obětovat bohům… Porážku umí přijmout čestně. Kleká si do písku a hlavu pokládá na obětní kámen. Jediná rána ji pak oddělí od těla. Hlava se odkutálí stranou a z otevřené rány na krku se vyhrne proud krve.

Po chvíli zakrvácený trup uchopí za ruce a nohy čtyři dospělí muži a táhnou ho po hřišti. Potrava pro bohy je připravena. Dodá jim energii, aby se mohlo zrodit nové slunce.

 „Poselství o věčném pohybu a obnově světa i o nutnosti živit božstva krví přinášela i míčová hra, oblíbená v celé Mezoamerice a kombinující v sobě prvek světské zábavy i rituálu.

Navenek se podobala sportovnímu utkání,“ píše o hře pok-a-tok současná historička Markéta Křížová (výraz pochází z mayštiny, Aztékové ji nazývají tlachtli, některé prameny uvádějí její český název pelota, který vychází ze španělského překladu).

Odborníci se domnívají, že se posvátná míčová hra poprvé objevila už u národu Olméků, který sídlil v oblasti Mexického zálivu někdy v 6. století př. n. l. Odtud se šířila do dalších oblastí Střední Ameriky. V období od 3. do 5. století n. l. Mayové do hry zapojili svoje představy o běhu vesmíru a času.

Kruh na zdí hřiště. FOTO: Kåre Thor Olsen/Creative Commons/CC BY-SA 2.5
Kruh na zdí hřiště. FOTO: Kåre Thor Olsen/Creative Commons/CC BY-SA 2.5

Hraje se u svatostánku

Píše se rok 500 n. l. Ve městě El Tajín (v dnešním mexickém státě Veracruz) už slunce vystoupilo vysoko na oblohu. Zdejší hřiště na míčové hry přicházejícím návštěvníkům připomíná velké písmeno „I“, vysypané suchým horkým pískem.

Má dlouhou střední část a na obou koncích krátké rozšíření. Velká plocha znázorňuje nekonečnost vesmíru. Posvátný prostor sousedí s chrámy a obřadními budovami, lemují ho sochy bohů a reliéfy scén z rituálních obřadů spojených s míčovými hrami.

V životě města má hřiště obrovský význam… „Výška zdi, která probíhala okolo celého hřiště, byla mezi 2,5 a 3 metry.

Okolní stěny byly zdobeny »zuby cimbuří« a pravidelně rozmístěnými kamennými sochami,“ líčí své dojmy jeden z pozdějších návštěvníků oblasti, španělský dominikánský kněz Diego Durán (asi 1537–1588).

Místo pro hru ohraničují na protilehlých stranách šikmé kamenné stěny, od kterých se odráží míč. Zároveň jsou na nich proti sobě umístěny dva velké kamenné kruhy. Na zbylých dvou protilehlých stranách se nacházejí dva kamenné schody. Právě na ně si teď sedají první diváci natěšení na zápas.

Reliéf z míčovny v El Tajínu zobrazuje stínání poraženého hráče. FOTO: AlejandroLinaresGarcia/Creative Commons/CC BY-SA 4.0
Reliéf z míčovny v El Tajínu zobrazuje stínání poraženého hráče. FOTO: AlejandroLinaresGarcia/Creative Commons/CC BY-SA 4.0

Obětují mladé a bohaté

Vedle hřiště se už rozcvičují skupinky mayských mužů. Někteří zlehka podupávají, svaly na těle jim nedočkavě hrají, už už dát se do zápasu. Za chvíli vběhnou na rozpálený písek. Výsadu změřit své síly ve hře ovšem nedostane každý.

Bojovat mohou hlavně mladí, silní, fyzicky zdatní muži většinou urozeného původu. Jiní by také tvrdou hru možná ani nepřežili… Privilegium být rituálně obětován ostatně náleží také bohatým mužům z vysoce postavených rodin.

Mezi diváky, kteří se shromažďují kolem hřiště, to vře. Všichni čile uzavírají sázky. Hlasitě se dohadují, které ze zúčastněných družstev vyhraje. „Vsadím i svoji ženu,“ promluví odvážně jeden z přihlížejících.

Prohrál ve sportovních sázkách už skoro celý svůj majetek, ale ani to ho neodradí od dalšího pokusu, jak zbohatnout. Tentokrát je o vítězství svých favoritů skálopevně přesvědčený a pustí do hry i o to poslední, co mu zbylo – manželku.

Sází se zlato, šperky nebo služebnictvo a po každé hře pak dochází mezi lidmi k velkým přesunům majetku.

Hřiště na míčové hry. FOTO: Bobak Ha'Eri/Creative Commons/CC BY 2.5
Hřiště na míčové hry. FOTO: Bobak Ha’Eri/Creative Commons/CC BY 2.5

Míč váží až čtyři kila

Obě družstva vběhla na svoji polovinu hrací plochy. Zápas začíná. Jeden z hráčů vhodil do pole tvrdý kaučukový míč. Ten může mít průměr od osmi do 20 centimetrů a váží od 170 gramů až po čtyři kilogramy!

Tuhou kaučukovou kouli hráči odrážejí předloktím, lokty, rameny, boky a koleny. Setkání s kaučukem letícím vysokou rychlostí přitom není nic příjemného, a tak si bojovníci většinou na zápasy oblékají ochranné oděvy z kůže.

Družstva, pohybující se nyní po hřišti, připomínají spíš obrněné rytíře než atlety. Publikum na chvíli ztichlo, aby se soustředilo na začátek zápasu. Za chvíli už ale s mohutným pokřikem povzbuzuje své favority. Hráči se rozbíhají po písku.

Snaží se dostat míč do soupeřova pole a do kamenného kruhu. „Co děláš, spíš? Hoď sebou!“ zakřičí jeden hráč na svého spolubojovníka.

Odrazil míč mocným švihnutím svého pravého lokte směrem k němu, jenže spoluhráč nereaguje, zaspal ten správný okamžik, aby míč poslal dál. V poslední chvíli kaučukovou kouli vyrazí nahoru svým kolenem přibíhající soupeř. Hráči musejí udržet míč ve vzduchu.

Přitom se ho ale v žádném případě nesmějí dotknout ani dlaněmi rukou ani chodidly nohou.

Mayský rituál související s hrou pok.-a-tok. FOTO: AramBobba/Creative Commons/CC BY-SA 4.0
Mayský rituál související s hrou pok.-a-tok. FOTO: AramBobba/Creative Commons/CC BY-SA 4.0

Krev na denním pořádku

Bojuje se zuřivě. Najednou se uprostřed hřiště vytvoří chumel hráčů. Něco se děje. Pak se všichni rozestoupí a jeden z nich má bolestí zkřivenou tvář. Pomalu šouravým krokem odchází ke kraji hřiště. Levou nohu táhne za sebou a teče mu krev.

Zranění jsou při tomhle tvrdém sportu na denním pořádku a občas pro některého z hráčů skončí utkání smrtí ještě dřív než při rituální oběti poražených. Někde totiž přijde při rituálním obřadu o život jenom kapitán, jinde dokonce celé poražené družstvo.

„Mrtvá těla obětí byla vláčena po dvorci, až byla celá země nasáklá jejich krví,“ líčí očití svědkové krvavé rituály, které po skončení zápasu následovaly. Bitva na písku vrcholí. Kamenným kruhem svisle připevněným na zdi právě proletěl míč.

Mezi diváky propuká jásot. Jedna ze soupeřících stran slaví vítězství. Podle pravidel hry právě nyní ona osvobodila slunce z podsvětí.

„Hra představovala kosmický boj mezi dvěma stranami soupeřícími o to, která z nich slunce z podsvětí vyvede, a to tím způsobem, že se skupina hráčů snažila prohodit jedním z kruhů umístěných na obou kratších stranách hřiště míč,“ vysvětluje pravidla hry současný mexicko-americký historik David Carrasco.

Průlet míče kruhem symbolizuje východ slunce. Přesná pravidla se ovšem město od města nebo dokonce vesnici od vesnice liší.

Vyobrazení mezoamerických míčových her. FOTO: BDMx (Biblioteca Digital Mexicana)/Creative Commons/Public domain
Vyobrazení mezoamerických míčových her. FOTO: BDMx (Biblioteca Digital Mexicana)/Creative Commons/Public domain

Málem přijde i o šaty

Hra skončila. Muž, který lehkomyslně vsadil svoji manželku, si rve zoufalstvím vlasy. Z jeho majetku už mu nezbylo nic. Teď ale nečeká, zvedne se z kamenného schodu u hřiště a utíká pryč.

Musí zmizet před rozvášněným vítězným mužstvem, které oslavuje svůj triumf. „Někdy měli vítězové právo zaútočit na řady diváků a odebrat jim šperky a šaty, načež publikum spěšně opouštělo místa,“ líčí současná německá historička Heike Owusuová.

Muži tak nezbývá, než se rychle někam vypařit, aby mu zbyly alespoň šaty, které má na sobě. Důležitější, než celý způsob hraní je právě závěrečné setnutí hlavy.

„Někteří autoři se z tohoto důvodu domnívají, že výsledky hry nebyly náhodně dané schopnostmi hráčů, ale že se jednalo o předem připravený rituál, při němž bylo dopředu jasné, kdo bude vítězem a kdo poraženým.

I sami vládci se někdy účastnili této ritualizované formy hry,“ říká Křížová. Podle ní má hra význam hlavně jako mytologický zápas mezi podsvětními silami a nebeskými božstvy. „Nechť proti nám nastoupí k míčové hře…, neboť k nim opravdu a vskutku chováme obdiv.

A ať si přinesou svoji výstroj, své kroužky, své přilbice a svoje kaučukové míče,“ vyzývají podsvětní síly hráči v mayské mytologické knize Popol Vuh. Zvítězit pochopitelně musejí bohové…

Foto: Creative Commons, Úvodní fotografie: Gumr51/Creative Commons/CC BY-SA 3.0
reklama
Související články
Záhady a tajemství
Tajemné megality: Dávné stavby sloužily k obřadům i věštění
Megalitických staveb zhotovených z hrubě opracovaných kamenů se po světě vyskytuje spousta. Jde o první částečně zachovalé budovy pocházející z období paleolitu (do 11 000 př. n. l.), neolitu (do 5200 př. n. l.), a starší doby bronzové (do 1550 př. n. l.). Za úplně nejstarší se považuje maltský, pocházející z období cca 6500 let př. n. l. […]
Záhady a tajemství
Mytologický zrod run: O jejich šíření se měl postarat Bůh Ódin
„Tu se mi dobře začalo dařit, magické jsem moudrosti nabyl, slovo za slovem hledalo slovo,“ popisuje Ódinův stav vytržení Starší Edda, sbírka severských mytologických a hrdinských písní, jejíž opis objevili roku 1645 v islandské vesnici Skálholt. Kdy a kde tyto písně vznikly, ale není jasné. Autorem některých veršů, zvaných Výroky Vysokého (Hávamál), je však údajně sám […]
Záhady a tajemství
Jeskyně tajemné vědmy: Nejstarší turistická atrakce v Anglii
Pavel Beneš Předpověděla požár Londýna, auta i konec světa. Vypadala prý tak, jak si představujete klasickou čarodějnici a v Anglii je slavnější než Sybila. Kdo vlastně věštkyně známá jako Matka Shiptonová byla a co opravdu řekla, sice není známo, není to však překážkou k tomu, aby se nestala legendou. Kdejaký věštec se ohání jejím věštbami […]
Záhady a tajemství
Vážně to byl Hiram Bingham, kdo objevil Machu Picchu? A co Vilcabambu?
Zapomenuté, pohlcené pralesem po pádu slavné incké říše. Vážně o Machu Picchu nikdo nevěděl? Hiram Bingham zvědavě stoupá do prudkého svahu za 11letým kečuánským chlapcem Pablitem Alvarezem…   Místní o památce nad jejich hlavami celou dobu vědí, jen nemají důvod ani způsob, jak to vytrubovat do světa. Je 24. července 1911 a Hiram se stává […]
reklama
záhady a tajemství
Tajemství Hitlerova obřího soukromého majetku: Neplatil daně
Velká část Hitlerova finančního úspěchu spočívá v tom, že si jako spolupracovníka vybral Hjalmara Schachta. Bankéř si vydobyl výbornou pověst už v roce 1923, kdy se podílel na nahrazení znehodnocené měny tzv. rentovou markou Němcům v té době chyběly zásoby zlata, proto byla měna kryta průmyslovým a zemědělským pozemkovým vlastnictvím. Hjalmar Schacht (1877‒1970) se poprvé setkává s Hitlerem […]
Kdy a kde se narodil Jiří z Poděbrad? Historikové tápou
Datum narození Jiřího z Poděbrad je pro historiky trochu záhadou. A to přesto Daniel Adam z Veleslavína v roce 1578 ve svém kalendáriu tvrdí, že se prý Jiříkův „křik novorozence ozval v 17 hodin a 24 minut“. Nezmiňuje ale, který den Jiří z Poděbrad (1420–1471) přišel na svět, ani kde tak přesný časový údaj vlastně našel… Zřejmě ho převzal […]
Přepište učebnice: Kdy se začalo stavět Machu Picchu?
Určit století, kdy začne v horském sedle bujet stavební ruch, zase tak těžké není. Ale kdy přesně během 13. století se tak začne dít? O tom máme jasněji teprve druhým rokem!   V českých krajích je s příchodem jara založeno město Tábor, aby se o něj už 30. června strhla bitva a o necelý měsíc […]
8 x archeologické záhady Česka: Rozluštíme tajemství starobylých nálezů?
Přímo v centru města Plzně se prý kdysi odehrává podivuhodný příběh. Jeho hrdinou má být pohanský kníže Hýkal, který nejspíš dává této oblasti i její jméno – Hýkalka. Plzeň: Bronzový štít z Jíkalky Jíkalka, či Hýkalka? To je však později zřejmě zkomoleno na čtvrť Jíkalku. Šlechtic je zde údajně po své smrti pohřben v plné zbroji. […]
reklama
zajímavosti
Den díkůvzdání není jediný: 5 svátků bohaté úrody
Když je úroda pod střechou, je čas slavit a vzdávat díky. Někde se oslavy podobají našim dožínkám, jinde jsou zvyky naprosto odlišné. Víte, kde nechávají překypět hrnec s rýží, proč krocan dostává milost a kdo bydlí v přístřešcích z listí? Milost pro krůtu Název: Den díkůvzdání Země: USA Jedním z nejznámějších svátků je Den díkůvzdání, […]
Chcete Nobelovku? Tak si ji kupte!
Ohromující objev, fenomenální literární dílo, průkopnická práce na poli míru či lékařství. To nejsou zrovna snadné podmínky pro získání Nobelovy ceny. Naštěstí existuje alternativa i pro ty, kdo se s nimi nechtějí namáhat. Stačí pár přebytečných milionů a prestižní zlatá medaile s portrétem Alfreda Nobela je vaše. Švédský vědec a průmyslník Alfred Nobel (1833–1896) by […]
Černá smrt: Morová rána přinesla nejen chaos, ale také pokrok
Pandemie bubonického moru, které se říká černá smrt, se z jižního Ruska rozšířila do Evropy v roce 1346, aby končila v roce 1353 opět v Rusku. Během pandemie černé smrti zemřelo 30 až 40 % populace, dle některých odhadů až 60 % populace, což by znamenalo 50 milionů lidí. Ani „černá smrt“ ale nebyla černobílá.   Morová rána měla […]
Chcete být milionářem? Legendární soutěž stvoří boháče i podvodníky
„Takže chcete béčko? A jste si jistý? Nemůže to být třeba áčko?“ pozvedává Vladimír Čech své husté obočí. „Jsem si jistý. Dejte bé,“ kývne soutěžící naproti němu. Snaha ho zviklat tentokrát moderátorovi nevyšla. Třeba příště. Je to tehdy velká událost, když v roce 2000 do České republiky dorazí soutěž Chcete být milionářem? s hlavní výhrou […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Nepřátelé v naší hlavě: Jak si stojí současná medicína?
21stoleti.cz
Nepřátelé v naší hlavě: Jak si stojí současná medicína?
Ačkoli jsou pro širokou veřejnost stále velkou neznámou, pro lékaře to platí přesně naopak. Počet agresivních nádorů mozku se totiž meziročně zvyšuje. Jen každým rokem si v České republice tuto diagnó
Skrývá, že je těhotná?
nasehvezdy.cz
Skrývá, že je těhotná?
Ještě nedávno to vypadalo, že intenzivně probíhají svatební přípravy. Jenže teď nám anonymní zdroj poskytl informace, že je krásná herečka ze seriálu Zlatá labuť Marta Dancingerové (32) v očekávání.
Delikatesy země galského kohouta
panidomu.cz
Delikatesy země galského kohouta
Francouzská kuchyně má skvělou pověst. Ale nejde jen o takzvanou vysokou gastronomii. Jídla mohou být i docela jednoduchá. Pojďte s námi některá vyzkoušet. Nejlepší cibulačka (4 porce) 1 kg cibule, 60 g másla, 2 lžíce oleje, 2 lžíce mouky, 125 ml suchého bílého vína, 1,25 l hovězího vývaru, 1 bobkový list, 2 lžičky tymiánových lístků, mořská
Nedostavěný chrám v Panenském Týnci
epochanacestach.cz
Nedostavěný chrám v Panenském Týnci
Chrám na křižovatce pozitivní energie… Stavba gotického chrámu nikdy nebyla dokončena, přesto působí monumentálně a patří k nejvzácnějším památkám. A navíc stojí na místě, které svou pozitivní energií dokáže léčit. Když se český rytíř Plichta ze Žerotína v roce 1316 rozhodl v Panenském Týnci vybudovat gotický chrám, rozhodně netušil, že jeho stavba zůstane navěky nedokončena. Nejprve na místě nechal
Japonsko děsí démonická ženská bytost: Co je zač tajemná Hačišakusama?
enigmaplus.cz
Japonsko děsí démonická ženská bytost: Co je zač tajemná Hačišakusama?
Malý chlapec leží v posteli, v prvním patře rodinného domku. Třese se strachy, protože ve tmě za oknem vidí hlavu vychrtlé ženy, jak na něj v úsměvu cení zuby! Nevznáší se ve vzduchu, ta strašlivá pos
Originální dárek na poslední chvíli
iluxus.cz
Originální dárek na poslední chvíli
Anela, česká značka vysoce kvalitní přírodní kosmetiky, vychází zákazníkům vstříc po celý rok. Před Vánoci nabízí dárkové balíčky určené ke komplexní péčí o pleť, celé tělo nebo o miminko. [caption
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Na lavičce v parku jsem si povídala s duchem
skutecnepribehy.cz
Na lavičce v parku jsem si povídala s duchem
S kamarádkou jsme si v našem parku povídaly o vnucích a přípravách Vánoc. Najednou si k nám přisedla cizí žena. Kamarádka ji ale neviděla. Já i můj muž jsme byli vždycky aktivní, hodně jsme cestovali a vedli k takovému životu i naše děti. Když jsme nastoupili do důchodu, snažili jsme se dál alespoň trochu sportovat. Manžel ale před pěti lety zemřel na mrtvičku a já
Dorothy Eady: Dívka, která si vzpomněla na minulý život?
enigmaplus.cz
Dorothy Eady: Dívka, která si vzpomněla na minulý život?
Malá Dorothy se s rodiči prochází po britském muzeu v jeho egyptské části. Z ničeho nic se zastaví u obrazu chrámu faraona Sethiho I. a začne volat: „Tady je můj domov!“ Diví se také, že na fotografii
Skvělý jahodový tvarožník
tisicereceptu.cz
Skvělý jahodový tvarožník
Tvarožník je tuzemskou obdobou italského tiramisu. Ingredience 400 g jahod 120 g piškotů 350 g zakysané smetany 400 g plnotučného tvarohu 2 vanilkové cukry 3 lžíce moučkového cukru 2 lžíce
Dlouhodobou medikací s chatrnému zdraví?
21stoleti.cz
Dlouhodobou medikací s chatrnému zdraví?
Od náhodného objevení penicilinu v roce 1928, jsou léčiva považována za zázrak, který uleví prakticky od jakéhokoli problému. Při nesprávném užívání ale mohou na dalších pár zadělat. Známe to nejsp
Prchal skutečný Baron Prášil před fanoušky?
epochalnisvet.cz
Prchal skutečný Baron Prášil před fanoušky?
Nenápadná německá obec Bodenwerder na počátku 18. století nebyla ničím víc než zapadlou vískou. Když tu na jaře roku 1720 v rodině podplukovníka kavalérie přichází na svět další z osmi dětí, nikdo dva