články se štítkem: václav ii.
(<32 nalezených článků)
Záhady a tajemství
Králové ve spárech astrologie: Pro korunovaci čekali na nevhodnější postavení hvězd
Astrologie se do Čech dostává ze Španělska. Už během 9. a 10. století probíhají čilé obchodní kontakty mezi našimi zeměmi a Araby žijícími na Pyrenejském poloostrově. Brzy se tato věda uchytí i na přemyslovském knížecím a později královském dvoře. Třebaže kníže Vratislav II. (kolem r. 1033–1092) získává svůj královský titul už v dubnu roku 1085, k jeho […]
Historie
Poštvala Guta Habsburská svého manžela proti Závišovi z Falkenštejna?
Záviš z Falkenštejna se obratně vetřel do přízně Václava II. Je milencem jeho matky Kunhuty Uherské. Z funkcí se mu povedlo vyštvat řadu královských úředníků a dosadit místo nich svoje příbuzné. Vyhození jsou pochopitelně nespokojení. Ohrožení vnímá i římský král Rudolf Habsburský (1281–1307). Přestože byl v roce 1276 Záviš z Falkenštejna (asi kolem 1250–1290) jeho spojencem proti Přemyslovi, teď […]
Historie
Proč Václav II. neuspěl s nároky na uherský trůn pro svého syna?
Poslední mužský potomek rodu Arpádovců, který na území Uher vládl od začátku 10. století, umírá 13. ledna 1301. Smrt Ondřeje III. je dodnes nevysvětlenou záhadou. Vzápětí se řeší se nástupnictví na uherském trůně. Po Ondřejově smrti se velká část uherské šlechty staví za kandidaturu Přemyslovců na uherský trůn, protože český král Václav II. (1271–1305) je […]
Historie
Nemanželský syn Přemysla Otakara II se hlavou české církve nestal
Nad totožností milenky Přemysla Otakara II. (kolem r. 1233–1278)  dodnes historikové tápou, ale shodují se na tom, že Anežka z Kuenringu matkou syna, který dostane jméno Jan (asi kolem r. 1260–1296), nejspíše není. Nicméně král svoje otcovství uznává. O Janově osudu toho ale moc nevíme. Pohybuje v okruhu panovnického dvora a prokáže svoje schopnosti. „Dejte si pozor. […]
Historie
Biskupa Jana Volka označovali za bastarda s ostrými lokty
Bohužel neznáme žádné podrobnosti o matce, se kterou český král Václav II. počal syna Jana Volka. Podle dějepisců ho nepovila Václavova milenka Anežka, protože ta se na jeho dvoře pohybovala až po smrti Guty Habsburské (1271–1297). S neznámou dívkou si ale Václav II. (1271–1305) užíval buď ještě před svatbou nebo v průběhu manželství. Ve chvíli, kdy jeho […]
Zajímavosti
Mokré sídlo: Kolik plžů lezlo v Plzni?
Když v roce 1295 už nevyhovuje dnešní Starý Plzenec rychlému rozvoji, zakládá český král Václav II. (1271–1305) na soutoku řek Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy další město. Nejdříve ho pojmenuje jako Novou Plzeň, ale když stará část definitivně ztratí svůj význam, říká se té nové už jenom Plzeň. Město je „pokřtěno“ podle staročeského slova plzěti (tedy […]
Historie
Náruživý český panovník: Václav II. dovoloval své milence totéž co královně
Český král Václav II. má sice nelehké dětství, které z části stráví v zajetí a možná i následkem toho trpí třeba fobií z bouřek či koček, v jednom ohledu ho ale mladické strasti nepoznamenají. V dospělosti vykazuje skutečně silný sexuální apetit. Jeho neřestí se proto stávají milenky. Kromě manželky Guty Habsburské (1271–1297), která mu během desetiletého manželství přivede na svět […]
Historie
Renesance ve středních Čechách: Co spojuje Beroun s italskou Veronou?
O středočeském městě Beroun existují první doklady už z roku 1179, kdy se nazývalo Brodt, protože se u něho lidé brodili přes dolní tok řeky Mže (dnes Berounka). Za vlády českého krále Přemysla Otakara II. (asi 1233–1278) ale dostává nové pojmenování – Verona (zmiňované v roce 1265). Německy Verona zní Bern nebo také Beronia a odsud je […]
Historie
Český král Václav II. si uspořádal generálku na svůj vlastní pohřeb
Ceremoniál spojený s uložením ostatků své matky Kunhuty Uherské bere Český král Václav II. (1271-1305) tak trochu jako generálku na přípravu vlastního pohřbu. „Pohřební průvod vyšel z Pražského hradu, pokračoval přes dnešní Malou Stranu, Juditin most až na Staré Město ke kostelu sv. Františka,“ líčí současní historikové Dana Dvořáčková Malá a Jan Zelenka okázalý průběh akce. Tělo […]
Zajímavosti
Při korunovaci Václava II. stříkalo z kašny víno
Mladého panovníka Václava I. (1205–1253) v roce 1228 při korunovaci slavnostně pomaže sám mohučský arcibiskup. Svědecká listina popisující slavnostní akt poznamenává, že krále zároveň pasovali na rytíře. Mohučský arcibiskup Verner s asistencí šesti biskupů se pak na svátek Narození Páně v roce 1261 postará o uvedení do královské funkce Václavova syna Přemysla Otakara II. (1233–1278). Přestože právě vrcholí […]
Historie
Záviš z Falkenštejna: K moci se dostal přes královninu postel
„Pelešíte se tu s tím lumpem jako obyčejná děvečka,“ vytýká v roce 1281 Mikuláš Opavský své maceše Kunhutě Uherské. „Jak se odvažujete kritizovat mne a mého purkrabího Záviše?“ oboří se na něj královna-vdova. „Zmizte mi z očí!“ Vévoda odsekne: „Jak si přejete, paní. Brzy ale budete litovat!“ Mikuláš (asi 1255–1318), nemanželský syn českého krále Přemysla Otakara II. […]
Historie
Dárek Kunhutě od manžela? Lvi!
O přesném místě i datu jejího narození toho příliš nevíme. Dětství však stráví v Uhrách. Řeč je o odmala temperamentní Kunhutě. Dívka padne do oka i českému králi Přemyslu Otakarovi II. (asi 1233–1278). Ten je sice ještě ženatý s téměř o 30 let starší Markétou Babenberskou (1204/1205–1266), svazek je však bezdětný a jediní královi potomci pocházejí z poměru s Markétinou dvorní dámou. Manželství je […]
Záhady a tajemství
Václav II. & kutnohorské stříbro: Připravil král mnichy o poklad?
Mnich Antonín se právě prochází na kopci nedaleko svého kláštera, když v tom si povšimne, jak ze země trčí tři stříbrné pruty. Zcela ohromen nechá na místě svoji kutnu (mnišský oděv) a utíká o nálezu zpravit pátera. Ať už je pověst o objevení stříbra v Kutné Hoře pravdivá nebo ne, realitou zůstává, že české království […]
Lifestyle
Vznik českých horních měst: Kutná Hora pokryla třetinu těžby stříbra v Evropě
Ve znamení rozvoje těžby stříbra probíhají v českých zemích 30. léta 13. století. Při rudných žílách se rodí horní města.  Liší se půdorysem, protože nevznikají jako pravidelný systém ulic a náměstí, ale rostou živelně podél cest k jednotlivým těžebním štolám, typická je Kutná Hora.       Jihlava se stává centrem   V letech 1240 – 1243 sílí význam Jihlavy, kam se stahují lidé schopní zpracovávat stříbro. 60. léta 13. století přinášejí sepsání jihlavské horní právo. Protože […]
reklama
lifestyle
Premiéry hudebních kusů napomáhaly k revoluci a způsobovaly skandály
Římské divadlo Teatro Argentina uvádí 20. února 1816 premiéru opery Lazebník sevillský od italského skladatele Gioacchina Rossiniho. Během představení však spousta diváků syčí a píská, čímž dává najevo svoji nespokojenost. Úspěchu se Rossini dočká až později. Když v roce 1814 pobývá německý hudební skladatel Carl Maria von Weber v českých lázních Libverda, nedaleká rokle ho prý inspiruje […]
Hudební géniové: Citliví, závistiví i toporní
Třebaže je rakouský skladatel Franz Schubert (1797–1828) neuvěřitelně pracovitý, nikdy se mu nepodaří se finančně zajistit. Po celý život musí proto spoléhat na pomoc svých příbuzných, přátel a obdivovatelů. Se Schubertovým dílem se začíná veřejnost seznamovat teprve v posledních letech jeho krátkého života. Francouz Hector Berlioz (1803–1869) ve své umělecké tvorbě dokonale vystihuje pojem romantický umělec. […]
Protančíme noc! Královský tanec trvá celou věčnost, valčík pohoršuje
Komteska skrz zdobenou škrabošku znuděně pokukuje po královském páru. Přemýšlí, kolik peněz musely stát královniny šperky. Na pohyb se příliš nesoustředí. Její tanečník se jí dvakrát nezamlouvá, ale tenhle večer s ním musí vydržet. Bohužel jde zrovna o nejdelší tanec plesové historie – 16 figur se střídá v nekonečném reji více jak hodinu!     […]
Počátky líčení: Líbit se chtěly už starověké Egypťanky, zlatou éru přinesla renesance
Zelenočerně nalíčené oči dominují tvářím Egypťanek. Na plochu celého horního očního víčka si nanášejí zelený malachitový prášek, tedy uhličitan měďnatý. Kolem oka vytvářejí silné linky černidlem, které se skládá z rozdrceného uhličitanu olovnatého spojeného s dalšími přísadami kvůli roztírání. Stejné černidlo používají i na řasy a obočí. Líčení, jež vypadá hodně výrazně, má i svůj praktický význam. […]
věda a technika
Cesta k proslulým motorkám začala u ručních granátů
Jak se zrodila Jawa? Každý si pod tímto slovem představí motocykly, ale tak jednoduché to nebylo. Možná vás tolik nepřekvapí, že na začátku byla zbrojní výroba. Podnikatel František Janeček (1878–1941) vyrábí v roce 1922 ve své pražské zbrojovce ruční granáty. Autorem jejich konstrukce je přitom on sám. Kromě toho se soustředí také na produkci kulometů. Brzy […]
Měsíc: Ráj pro těžaře!
Dlouhou dobu byl Měsíc pro lidstvo jen na míle vzdálenou stříbrnou koulí na obloze. Jenže pak Neil Armstrong 21. července 1969 udělá „malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo“ a od té chvíle začne být tato jediná známá přirozená družice Země vcelku lákavou destinací. K tomu, aby se na Měsíc přestěhoval člověk natrvalo, vede […]
Podzimní rovnodennost: Nejmagičtější okamžik roku!
Poznačte si datum 23. září, čas 8:50. Tehdy dojte k výjimečné chvíli! Slunce se dostane do takové pozice vůči Zemi, že severní i jižní polokouli bude osvěcovat naprosto stejně. Den i noc také obdaří stejnou dobou vlády. Spravedlivý den se jmenuje… podzimní rovnodennost! Když strážce podsvětí Hádes unese krásnou Persefonu, její matka Déméter to neunese. […]
Zabijáci plazí říše: 5 nejjedovatějších hadů světa
Jací hadi jsou nejjedovatější – a jak je možné, že mají na svědomí relativně málo životů? Co se děje s člověkem po uštknutí? A vážně dokáže had jediným kousancem zabít slona?   Zmije paví: Největší zabiják lidí? Na iráckou část Arabské pouště padla noc. Čtveřice mužů se vrací domů, na hlavách mají tradiční kostkovanou tkaninu […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
České Lurdy: Docházelo v nich k zázračnému uzdravování?
epochalnisvet.cz
České Lurdy: Docházelo v nich k zázračnému uzdravování?
K potemnělému svatostánku se blíží další poutníci. Od úst jim přitom stoupají obláčky páry. V kalendáři je totiž 13. leden a venku mrzne, jako když praští. Ve čtyři hodiny ráno je přesto bazilika v se
Pardubický kraj: Tipy na výlety pro všechny!
epochanacestach.cz
Pardubický kraj: Tipy na výlety pro všechny!
Pokud by vás náhodou v tomto krásném kraji nezlákal hrad na Kunětické hoře (viz úvodní foto), máme tu pro vás řadu dalších tipů! Jako první tip na výlet je tento – zkuste navštívit nový židovský hřbitov v Pardubicích.  Je součástí Centrálního hřbitova, který naleznete v ulici K Židovskému hřbitovu. Ačkoli k založení došlo již roku 1883, je
Co si dal trilobit ke své poslední večeři?
21stoleti.cz
Co si dal trilobit ke své poslední večeři?
Paleontologové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy s kolegy popsali v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů trilobita starého 465 milionů let se zachovaným obsahem trávicí soustavy. Ta
Záhadné kubánské útoky opět v akci: Neznámá zbraň udeřila přímo v Bílém domě!
enigmaplus.cz
Záhadné kubánské útoky opět v akci: Neznámá zbraň udeřila přímo v Bílém domě!
Federální úřady vyšetřují nové případy tzv. havanského syndromu. Záhadné onemocnění způsobuje řadu závažných příznaků včetně poškození mozku. Má se za to, že jej způsobuje dosud neznámá zřejmě akustic
Horor na irském venkově: Ďábla odhalili, když hráli karty!
enigmaplus.cz
Horor na irském venkově: Ďábla odhalili, když hráli karty!
Říká se, že ten, kdo chce neznámého člověka správně odhadnout, podívá  se mu na boty. Jejich kvalita, čistota o každém mnohé napovídá. Zároveň si můžete i zkontrolovat, zda před vámi náhodou nestojí-n
Emirates slaví Mezinárodní den kávy
iluxus.cz
Emirates slaví Mezinárodní den kávy
Mezinárodnímu dni kávy, který připadá na 1. října věnuje velkou pozornost i společnost Emirates. Na palubách svých letadel i v saloncích Emirates vytvořila širokou nabídku kvalitních káv, jíž se každo
Orly bělohlavé zabíjí sinice, jejichž toxin by však mohl léčit lidi
21stoleti.cz
Orly bělohlavé zabíjí sinice, jejichž toxin by však mohl léčit lidi
Už v 90. letech 20. století docházelo ke zpočátku nepochopitelným úhynům orlů bělohlavých v blízkosti vodních nádrží na jihovýchodě Spojených států. Příčinou jejich smrti byla vakuolární myelinopatie,
4 talenty kakaa
panidomu.cz
4 talenty kakaa
Je běžně v regálech – balíček nepřichuceného kakaového prášku. Stejného, kterého si staří Aztékové a Mayové vysoce cenili pro jeho mimořádné účinky. Některé jsou spíš bájné, ale další už věda potvrdila. * Proti stárnutí Za stárnutí víc než plynutí času může klesající schopnost buněk bránit se poškození, které jim způsobují agresivní volné radikály. Ty jsou
Vyhlédla si snad za Forejta náhradu?
nasehvezdy.cz
Vyhlédla si snad za Forejta náhradu?
Rozchod na spadnutí. Alespoň tak se mluví o vztahu EVY BUREŠOVÉ (30) a PŘEMKA FOREJTA (36). Říká se, že je za tím její nevěra! Hvězda seriálu ZOO si podle všeho velmi přeje svatbu. Eva Burešová (30)
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Za všechno může sestřin manžel
skutecnepribehy.cz
Za všechno může sestřin manžel
I když nás od sebe se sestrou dělí dva roky, bylo to jako nic a spíš nás všichni brali za dvojčata. Když jsme se před pěti lety přestaly vídat, těžce jsem to nesla. Za náš rozkol může Alžbětin manžel Honza. Je to nepříjemný chlap, který se ke mně nikdy nechoval hezky. Po jeho poslední eskapádě, která nás