Domů     Stal se neandertálcům osudným incest?
Stal se neandertálcům osudným incest?
28.6.2020

Píše se rok 1856 a německý profesor matematiky a přírodopisu Johann Fuhlrott je zrovna na vycházce v údolí Neandertal v Německu. Jeho pohled náhle upoutají dělníci, kteří při práci v kamenolomu vyhazují pozůstatky jakési kostry. „Nechte to být!

Já se jí ujmu,“ zakřičí na ně. Tehdy ještě netuší, že narazil na objev, který přepíše dějiny.

Johann Carl Fuhlrott (1803–1877) je v soukromí vášnivým amatérským archeologem a prazvláštní kostra ho ihned zaujme.

Po jejím zkompletování a důkladném prozkoumání zjistí, že má před sebou pozůstatky nejstaršího obyvatele Evropy – primitivního, drsného a vzhledem připomínajícího zvíře. Podle místa nálezu dostane tvor jméno neandertálec.

Otázka o vyhynutí neandertálců nás zaměstnává dodnes.
Otázka o vyhynutí neandertálců nás zaměstnává dodnes.

Starší kostry unikly pozornosti

Málo se ví, že objev v německém údolí nebyl zdaleka první neandertálskou kostrou, která po mnoha tisíciletích pod zemí poprvé spatřila denní světlo.

Dvě lebky byly objeveny už v roce 1829 v jeskyních Grottes d’Engis na území dnešní Belgie a o devatenáct let později v lomu v Gibraltaru. Obě však byly tehdy považovány za staré ostatky moderního člověka a vystaveny bez velkého zájmu v muzeích.

Ani Fuhlrott se svým objevem příliš dobře nepochodil. Stále přísně nábožensky založená vědecká elita té doby ho jednoduše zavrhla s tím, že existence předvěkého člověka je vyloučena.

Nakonec sice byla obecně přijata, do povědomí společnosti se však zapsaly i všelijaké fámy. „Neandertálec byl primitivní, slabý příbuzný člověka, kterému musel ustoupit z cesty,“ psalo se kdysi v učebnicích. Takové teze jsou však už dnes přežité.

Neandertálci jsou zřejmě vysoce vyspělou vývojovou větví rodu homo. Není přesně známo, kdy se oddělili od větve hlavní – odhady hovoří o době mezi 315 a 800 000 lety.

Neandertálci v pokoji obývali většinu Evropy do příchodu člověka moudrého.
Neandertálci v pokoji obývali většinu Evropy do příchodu člověka moudrého.

Co všechno svedl neandertálec

Díky větší mozkovně byli tito sourozenci lidí neobyčejně inteligentní.

Vyráběli si důmyslné kamenné nástroje, šili deky a oblečení podobné dnešním pončům, uměli zakládat oheň a stavět jednoduché příbytky i krby, rybařit, využívat různé druhy bylinek k léčení a ošetřovat své zraněné. Jejich estetické cítění taktéž stojí za zmínku:

zdobili se náhrdelníky ze zubů zvířat a tvořili malby na stěnách jeskyní. Je navíc dost dobře možné, že se mezi sebou domlouvali nám dnes již neznámou jednoduchou řečí. Kromě toho oplývali značnou fyzickou silou, mnohem větší, než mají pradávní i současní lidé.

Zdálo by se, že jsou ideálními kandidáty k osídlení světa. Z Evropy se skutečně dostali až na Sibiř a možná až na Dálný východ. Jejich ostatky bychom nalezli i na českém území, významným nalezištěm je především jeskyně Šipka u Štramberka.

Přesto však člověk neandertálský náhle mizí asi před 30 až 40 000 lety, v době, kdy se začne populačně vzmáhat rod Homo sapiens. Jedná se pouze o náhodu, nebo se předchůdci moderních lidí o vymření neandertálců nějakým způsobem zasloužili?

Neandertálci přežili několik chladných období, kdy došlo k ústupu lesů.
Neandertálci přežili několik chladných období, kdy došlo k ústupu lesů.

Podlehli silnějšímu příbuznému?

Kolébkou člověka moudrého (Homo sapiens) je Afrika, odkud však zhruba před 100 000 lety vyrazil osidlovat téměř celý svět včetně Evropy. Tam však narazil na již tehdy bezpečně usídlené neandertálce.

Podle některých badatelů je už tento moment počátkem konce člověka neandertálského, což je dáno už pouhým počtem „starousedlíků“ a příchozích v poměru 1 : 10, samozřejmě v neprospěch neandertálců. Také další faktory hrály proti nim.

Neandertálské ženy zřejmě chodily na lov stejně jako muži, a proto plodily méně potomků. Také častěji umíraly, protože porody dětí s velkými lebkami musely být v primitivních podmínkách velice náročné.

Obecně se neandertálci dožívali nižšího věku než jejich lidské protějšky. Často se tak uvádí, že početnější člověk moudrý své „sourozence“ jednoduše zčásti vytlačil, zčásti absorboval vzájemným křížením.

Pravda ale zřejmě nebude úplně černobílá a faktorů bylo s největší pravděpodobností více. Zřejmě se však přece jen nejedná o výsledek fyzických konfliktů, jak se dříve myslelo. Člověk moudrý se totiž s mohutnými neandertálci nemohl v síle poměřovat.

Kvůli křížení v sobě dnes máme až 4 procenta neandertálských genů.
Kvůli křížení v sobě dnes máme až 4 procenta neandertálských genů.

Zhoubné choroby

Ačkoli byli neandertálci fyzicky zdatnější než lidé, k nemocem byli zřejmě náchylnější. Proto těžko odolávali infekčním nemocem, které do Evropy zavlekl… Člověk.

„Nemoci našich předků mohly být zhoubnější a smrtelnější a vyskytovat se častěji než choroby neandertálců v mírném podnebném pásu,“ tvrdí Gilliem Greenbaum ze Stanfordovy univerzity.

„Moderní lidé již naopak měli zděděné geny umožňující bez těžkostí kolonizovat severnější území,“ dodává. S trochou nadsázky se tak dá říct, že šlo o první biologickou válku, ve které člověk vyhrál.

Domovská Afrika byla totiž hotovým „rezervoárem“ tropických nemocí. Neandertálci tak od člověka rodu Homo sapiens dostali danajský dar například v podobě tuberkulózy, různých typů oparů a na sever zavlekli lidé i tasemnice.

Před příchodem člověka do Evropy přitom zřejmě nemocemi netrpěli často, což bylo dáno roztříštěností jejich skupin: viry a bakterie se nemohly mezi malými a od sebe vzdálenými kmeny účinně šířit.

Není však bez zajímavosti, že si neandertálci v průběhu let vytvořili genetickou ochranu před encefalitidou, kterou jsme po nich částečně zdědili i my.

Fyzický konflikt mezi člověkem moudrým a neandertálcem by zřejmě lépe zvládl mohutnější neandertálec.
Fyzický konflikt mezi člověkem moudrým a neandertálcem by zřejmě lépe zvládl mohutnější neandertálec.

Byla zabijákem suchá a chladná období?

„Mnoho let se snažíme zjistit příčinu, proč neandertálci před 40 000 lety, během poslední doby ledové a krátce po příchodu anatomicky moderních lidí do Evropy vyhynuli,“ říká doktor Vasile Ersek z Northumbrijské univerzity.

„Naše studie naznačuje, že změna klimatu mohla mít důležitou roli v zániku neandertálců,“ tvrdí. Jeho výzkum je založen na studiu stalagmitů, které vědcům slouží podobně jako stromy.

Výrazné výkyvy teplot totiž ovlivňují jejich chemické složení a přírůstky v jednotlivých obdobích tak mohou ledacos prozradit.

Podle Erseka a jeho týmu se asi před 40 000 lety střídala extrémně chladná a suchá období, kterým se neandertálci nedokázali přizpůsobit. Trpěli také nedostatkem potravy.

Živili se totiž především masem ulovených zvířat, kterých v této době nebylo dost, aby jimi šlo nakrmit relativně početnou neandertálskou civilizaci. Lépe adaptabilní příslušníci rodu Homo sapiens ji tak na opuštěných stanovištích pomalu ale jistě nahradili.

Když se klima opět dostalo do normálu, zdecimované skupiny neandertálců se již neměly kam vrátit a dále se rozrůstat.

Morek kostí mohl být pro neandertálce obzvlášť výživný.
Morek kostí mohl být pro neandertálce obzvlášť výživný.

Zřejmě by vymřeli tak jako tak

Možná však vyhynutí neandertálců nezavinil ani jeden z těchto vnějších faktorů a ve skutečnosti si za to mohli – jednoduše řečeno – oni sami.

Nová studie Krista Vaesena z univerzity v nizozemském Eindhovenu naznačuje, že příslušníci druhu Homo neanderthalensis trpěli překvapivě vysokým výskytem genetických poruch.

Aby zjistil o jejich dopadech více, vytvořil Vaesenův tým počítačovou simulaci dalšího vývoje neandertálců, v níž přihlížel na jejich genetiku, demografii, poměr mezi pohlavími i nástrahy, které život v té době přinášel.

Výsledkem bylo zjištění, že i bez přičinění lidí by rod zanikl, a to během pouhých 10 000 let! Na vině je podle Vaesena zřejmě fakt, že se především členové menších komunit často křížili mezi sebou a plodili pak postižené a nepřizpůsobivé potomky.

Výjimkou nemělo být sexuální soužití mezi sourozenci, tetou a synovci, strýcem a neteřemi, ale i mezi prarodiči a vnoučaty! Další genetickou degradaci způsobilo neandertálcům také křížení s lidmi.

Právě kvůli němu jsou ale 1 až 4 procenta genů současných Evropanů a Asiatů neandertálská.

Foto: Shutterstock, Wikimedia. Autor: Karolína Sýkorová
reklama
Související články
Záhady a tajemství
Posvátný oltář na hoře Ebal: Je dobývání Kanaánu Izraelity jenom mýtus?
„Až tedy přejdete Jordán, postavíte na hoře Ébalu ony kameny, jak vám dnes přikazuji, a obílíš je vápnem. Vybuduješ tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů, ale nebudeš je opracovávat železem,“ přikazuje Mojžíš (1394/1393–1274/1273 př. n. l.) vojevůdci Jozuovi (†1245 př. n. l.). Ten poslechne a skutečně oltář vybuduje a provádí na něm oběti Hospodinu. […]
Záhady a tajemství
Tajemný Ötzi: Z Itala kočovným zemědělcem?
Byl urostlý, svalnatý, měl dlouhé vlasy a tmavou pleť… I přestože se kvůli „zubu času“  poněkud scvrkl a i jeho kštice vzala za své, patří k nejatraktivnějším vědeckým artefaktům. Řeč je o nejslavnější evropské mumii, jejíž tělo odkryl ledovec v Ötztalských Alpách 19. září 1991. Ötzi, jak se ledovému muži dnes přezdívá, přitom nebyl žádným […]
Záhady a tajemství
Louis Le Prince: Vynálezce filmu zmizel beze stopy
Vynalezne film dlouho před Edisonem i bratry Lumiérovými. Dva dny předtím, než ho může představit světu, záhadně zmizí. Jak a proč dodnes zůstává záhadou. Francouzský vynálezce Louis Aimé Augustin Prince (1841-??) je sice označován za „skutečného otce kinematografie“, přesto je pro mnohé zcela neznámý. Jak je to možné? Fotí královnu K zachyceným obrázkům má blízko […]
Záhady a tajemství
Záhady Velikonočního ostrova: Umíme hýbat sochami, víme, jak dostaly čepice, ale co písmo?
Velikonoční ostrov je stále plný záhad, a proto se téměř nepřetržitě ocitá v ohnisku zájmu vědců. Ti se snaží odpovědět na spoustu otázek. Některé už se jim povedlo odhalit, jiné na svoje rozluštění dosud trpělivě čekají. Kdo byli dávní stavitelé majestátních soch? Tento oříšek rozlouskl současný švédský genetik Pontus Skoglund, když zkoumal DNA potomků původních ostrovanů […]
reklama
lifestyle
Počátky líčení: Líbit se chtěly už starověké Egypťanky, zlatou éru přinesla renesance
Zelenočerně nalíčené oči dominují tvářím Egypťanek. Na plochu celého horního očního víčka si nanášejí zelený malachitový prášek, tedy uhličitan měďnatý. Kolem oka vytvářejí silné linky černidlem, které se skládá z rozdrceného uhličitanu olovnatého spojeného s dalšími přísadami kvůli roztírání. Stejné černidlo používají i na řasy a obočí. Líčení, jež vypadá hodně výrazně, má i svůj praktický význam. […]
Komunisté oslavovali osvobození spartakiádou
Boj proti třídnímu nepříteli u nás v 50. letech 20. století vrcholí politickými procesy. „Nejdřív bylo třeba si vyřídit účty s předúnorovými politickými partnery komunistů… Pak přišli na řadu potenciální odpůrci nového režimu,“ píše publicista Pavel Tigrid (1917–2003). V rámci procesu s poslankyní za národně socialistickou stranu Miladou Horákovou (1901–1950) padnou v červnu 1950 čtyři rozsudky smrti. Jenže bezpečnostnímu […]
V 50. letech 20. století jste v Československu dostali první zaměstnání příkazem
Píše se polovina 50. let 20. století v Československu. Kdybyste v té době absolvovali školu, neměli byste si šanci vybírat, kam jít pracovat. Také o soukromém sektoru byste si tehdy mohli nechat jenom zdát. Všechno bylo totiž státní. Absolvent pedagogické fakulty si v červnu 1955 prohlédne svoji umístěnku. Sen o tom, že bude učit děti v rodném městě, […]
Život na vídeňském dvoře: Císař složil 230 hudebních skladeb
Císař Leopold I. se zaposlouchá do tónů skladby a nevnímá okolí. Sám hraje skvěle na cembalo, flétnu i další nástroje. Učí se hrát také u dvou varhaníků. „Jeho sluch byl tak ostrý, že mezi padesáti hudebníky rozeznal toho, kdo zahrál falešný tón,“ tvrdí o něm jeho životopisec Gottlieb Eucharist Rinck. Skládání hudby věnuje Leopold I. […]
lifestyle
Osmihodinová pracovní doba? Ještě v 18. století lidé makali dvojnásobný čas
Kdy byla v Československu uzákoněna osmihodinová pracovní doba a jak dlouho pracovali lidé dříve? Kdybyste se narodili v 18. století a přišli do práce v osm ráno, ve čtyři odpoledne byste si padla rozhodně užívat nemohli. Z pohledu dějin je pracovní doba trvající osm hodin moderní vymožeností. V minulosti byla pracovní doba mnohem delší. Začátkem 18. století není výjimkou, když […]
Velký problém mikrorozměrů
Jsou menší než zrnko soli, a jsme s nimi v kontaktu možná víc, než bychom si uvědomovali. Kolují nám v krvi, zaplňují naše plíce, dokonce i střeva. A to pořád není to nejhorší…   Mikroplasty jsou úlomky plastů o velikosti 100 nanometrů až 5 milimetrů, nanoplasty jsou pak menší než 20 mikrometrů. Podle posledních závěrů […]
3 svatební pověry: Černá kočka se dávala jako dar!
Na který den je nejlepší naplánovat svatbu? V anglosaském folkloru je to středa, židé zase věří, že je to úterý. A pokud budeme pověrčiví, který den naopak nepadá v úvahu? Podle Angličanů je zatracovaným dnem sobota. A teď nastane zmatek: Španělé a velká část Latinské Ameriky se odmítají brát v úterý! Svateb je v tento […]
Rozkvět prostituce: V Aténách založil nevěstinec filozof
Nejstarší řemeslo? Samozřejmě prostituce. Lidskými dějinami se táhne už od pradávných dob a má různé podoby. Někdy zatracovaná, jindy doporučovaná, ale pořád hojně provozovaná. Velmi důležitou roli hraje prostituce také ve starověkém Řecku, hlavně v Athénách. Řecký filozof a zákonodárce Solón (asi 638–555 př. n. l.) předepisuje mužům návštěvu nevěstince jako lék proti homosexualitě. Zakládá první […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Neštovice s námi ještě neskončily
21stoleti.cz
Neštovice s námi ještě neskončily
Že jsou vymýcené? To je relativní už jen s ohledem na tající věčně zmrzlou půdu, která může vydat kdejaké překvapení. Pravé neštovice navíc mají několik blízkých příbuzných a loňský poplach kolem těch
Záhadné zmizení Karlie Gusé
enigmaplus.cz
Záhadné zmizení Karlie Gusé
Šestnáctiletá Američanka Karlie Gusé se ztratila již před více než třemi lety. Pátrání nepřineslo téměř žádné výsledky a okolnosti jejího zmizení tak dodnes zůstávají záhadou. Co se stalo na party, kt
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Brit Dental Stick: zdraví i mlsání pro domácí mazlíčky v jednom
iluxus.cz
Brit Dental Stick: zdraví i mlsání pro domácí mazlíčky v jednom
Každodenní užití tyčinek Brit Dental Stick podporuje zdraví psích zubů, a to díky mechanickému čištění a působení známých bylin. Pomáhá také odstraňovat zubní plak, čímž působí preventivně proti tvorb
Pyramidy v Gíze: Záhadné větrací šachty jsou „výtahy ke hvězdám“
enigmaplus.cz
Pyramidy v Gíze: Záhadné větrací šachty jsou „výtahy ke hvězdám“
V egyptské archeologické lokalitě Gíza se nacházejí tři hlavní pyramidy – Cheopsova, Rachefova a Menkaureova. Jedná se o skutečné divy lidské civilizace. Ačkoli se o ně vědci a badatelé zajímají již c
Byl v Polsku odkryt masový hrob upírů?
epochalnisvet.cz
Byl v Polsku odkryt masový hrob upírů?
Ostatky 450 osob nesoucí znaky protiupírských zásahů byly před nedávnem odkryty v obci Luzino na severu Polska. Mrtví jsou pohřbeni s useknutou hlavou položenou mezi nohama a zatěžkaní kameny, aby nem
Mají pro sebe slabost
nasehvezdy.cz
Mají pro sebe slabost
Pohledný herec ze seriálu Eliška a Damián Robert Urban (37) je evidentně zamilovaný do své krásné kolegyně Emmy Smetany (35). Začalo to tím, že o ní řekl, že je „jedna z jeho nej“, a díval se na ni
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
epochanacestach.cz
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
S podtitulem pocta Marii Terezii a pevnosti samotné připomíná akce založení pevnosti Terezín 10. října 1780. Již tradičně jsou situovány především do období 18. století. Jejich cílem je připomenout jedinečnou terezínskou pevnost a události, která předcházeli její výstavbě. Jde o jedny z největších slavností zaměřených na toto období v Evropě. Každoročně je navštěvují z Čech,
Artemis II: Přepíše „bohyně“ historii lidstva?
21stoleti.cz
Artemis II: Přepíše „bohyně“ historii lidstva?
Dostat člověka na Měsíc, to je oč tu běží… A dlouho připravovaná mise Artemis II. má NASA tento sen znovu splnit. To ale není to jediné, čím se program hodlá zapsat do dějin. Od chvíle kdy noha Nei
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
Víte, jak jste staří?
panidomu.cz
Víte, jak jste staří?
Možná nevěřícně kroutíte hlavou. Každý přece ví, jak starý je. Omyl. Biologický věk se – podle odborníků – může značně lišit od data v rodném listě. Proč někdo stárne, jak se zdá, rychleji a někoho máte touhu zeptat se, kde koupil elixír mládí? To je právě otázka biologického věku. Věku, který dokáže určit skutečné stáří
Co předpověděla drsná věštba?
skutecnepribehy.cz
Co předpověděla drsná věštba?
Na magii jsem nikdy moc nevěřila, jednou mě za jistým šamanem vzala kamarádka. Kdyby tenkrát tušila, co karty prozradí o nás dvou! S Danielou jsme se poznaly, když mně bylo 23 let, jí o dva roky méně. Byly jsme nejmladší kolegyně, což nás spojilo dohromady. Kdybych měla vypsat nějaké rozdíly, tak bych řekla, že já jsem