Domů     Spory o původ Etrusků se vedou už dva a půl tisíce let!
Spory o původ Etrusků se vedou už dva a půl tisíce let!
30.11.2022

Pozůstatky honosných budov napovídají, že tyto domy nebyly útočištěm pro nikoho z nižší třídy. Domněnky potvrzuje i bohaté terakotové zdobení na stěnách.

V roce 1983 se dává skupinka archeologů do práce v komplexu Poggio Civitate, zhruba 15 kilometrů od dnešní italské Sieny. Chtějí rozluštit jedno z největších tajemství dějin – původ etruské civilizace!

Odborníci odkrývají pozůstatky velké keramické dílny. Léta své největší slávy má už dávno za sebou.

Dobu vzniku obrovské stavby dlouhé přes 50 metrů, která by dokázala zastínit i kdejakou řeckou stavbu z té doby, vědci datují do 7. století před naším letopočtem.

„Určitě tam najdeme něco, co nás posune dál,“ slibují si vědci od prozkoumání obrovské keramické dílny a ani jim nedochází, jak blízko jsou pravdě. Mezi keramickými střepy se povalují ostatky domácích zvířat.

Archeologové se snaží přebrodit hromadou kostí, odpadků a rozbité keramiky až do zadní části dílny. Vtom se jim ale naskytne šokující podívaná. „Tohle určitě nepatřilo zvířeti,“ zvedne jeden z nich ze země malou kost a ostatní kolegové naprázdno polknou.

„Jednalo se o pažní kost nemluvněte,“ vyplývá později najevo a vyplouvá na povrch, že dětských ostatků tam bylo nalezeno hned několik.

Když smrt promlouvá

Etruské etnikum žijící v severozápadní části střední Itálie mezi lety 700 až 400 před naším letopočtem motá hlavy vědcům po celém světě a pro většinu z nich je jednou velkou neznámou.

To málo, co o Etruscích víme, jsou poskládané kusy skládanky ze střípků nalezených v rozlehlých pohřebištích. Tedy ze střípků, jež definitivně nepohřbil čas nebo se o ně nepostarali vykradači hrobek. Etruská pohřebiště jsou skoro jako umělecké dílo. Staví se tak, aby byla co nejnápadnější a nejrozlehlejší.

Posedlost umíráním?

Zpočátku jsou mohyly kulaté, ovšem časem se jejich tvar mění a kulaté mohyly v čím dál větší míře nahrazují pravoúhlé stavby, do nichž jsou vysekávány pohřební komory.

V některých obdobích dokonce převažuje pohřeb žehem, ovšem i na tento způsob pohřbívání jsou obyvatelé toskánského kraje Itálie připraveni. Spálené pozůstatky svých předků ukládají do pečlivě zbudovaných kolumbárií.

Zejména hrobky s kosterními ostatky budoucí generace nechají nahlédnout do života jinak tajemné civilizace. Ze způsobů pohřbívání je patrné, že etruská kultura je silně hierarchická.

Popel zemřelých Etruskové ukládali do pohřebních uren s přilbovitým víkem. FOTO: Sailko / Creative Commons / CC BY 3.0
Popel zemřelých Etruskové ukládali do pohřebních uren s přilbovitým víkem. FOTO: Sailko / Creative Commons / CC BY 3.0

Cesta na onen svět jako nekonečná hostina

Fascinující jsou pro dnešní vědce i nálezy uvnitř perfektně vystavěných hrobek. „Na stěnách jsme našli bohaté zdobení.

Nástěnné malby ale vůbec nenapovídaly, že místo, kde se právě nacházíme, sloužilo k poslednímu odpočinku člověka,“ popisuje archeoložka Kate Santonová. Velmi častým motivem na nástěnných malbách je obrovská hostina.

Hodovníci se neobtěžovali podle výjevů ani zvednout z lehátek a jsou doslova obklopeni dobrým jídlem a litry pití. Na poslední hostině je oblažují svými pohyby tanečníci za doprovodu muzikanta hrajícího na zvláštní dvojitou flétnu.

Zcela překvapivým výjevem na stěnách hrobky jsou pak mužské souboje, na něž dohlíží rozhodčí. Co mají takové výjevy znamenat? Proč místa posledního odpočinku zdobí malby zobrazující běžné lidské činnosti?

Kruté zacházení s dětmi?

Etruskové podle všeho lpěli na řádném pohřbu a každá skupina hierarchického žebříčku měla ten svůj. Co má ale znamenat nález koster batolat pohozených jen tak na podlaze dílny mezi mrtvými zvířaty?

Ukazuje to snad na krutost Etrusků, kteří s dětmi nižších vrstev zacházeli až barbarsky?

„Nález jasně dokazuje, že tělíčko batolete bylo pohozeno mezi již zahnívající kosti dobytka,“ líčí hrůznou podívanou Anthony Tuck, archeolog z Univerzity v Massachussetts.

V keramické dílně jsou během výzkumů nalezeny troje lidské ostatky – ve všech případech se jedná o kosterní pozůstatky batolat. „U jedné z nich bylo jasně vidět, že s dítětem někdo mrštil o protilehlou zeď,“ odkrývá Tuck detailnější informace.

Proč stihl batolata tak krutý osud? A proč jejich nebohá těla nebyla řádně pohřbena? „Ve starověkém světě děti vlastně nebyly děti, nejednalo se s nimi tak.

A nález může naznačovat, že se jednalo o potomky dělníků či lidí z nejnižších vrstev,“ snaží se o vysvětlení odborníci.

Tajemní všeumělové

Kromě zvláštního vztahu ke smrti a umírání vůbec se o Etruscích dochovaly jen kusé informace. Ty napovídají, že se jednalo o velmi vyspělé etnikum. „Byli to velmi zruční stavitelé. Rozsáhlé hrobky byly stavěny jako domy s místnostmi a téměř dokonalou výbavou.

Nechyběly tam ani židle či trůny a malá okna,“ podivuje se Santonová. Kromě stavitelských dovedností se ukazuje, že skvěle ovládali kovolitectví a byli výbornými obchodníky.

„Byli prvními, kdo podle našich znalostí používali zlaté a stříbrné mince jako platidlo a prodávali prostřednictvím maloobchodu,“ líčí otec dějepisu Herodotos (484–425 př. n.

l.), který nezapomíná přidat k dobru, že Etruskové nutili své ženy k prostituci.

Klasikové se neshodnou

Herodotos má také jasno, odkud se tak vyspělý národ vlastně vzal. „Jejich král rozdělil obyvatelstvo do dvou skupin. Každá z nich potom tahala los, aby jedna zůstala na území Lýdie a druhá zemi opustila.

On sám byl tím, kdo losoval a bylo mu určeno zůstat a jeho synu Tyrrhénovi bylo losem stanoveno odejít. Jejich cesta je zavedla do Umbrie (území v centrální Itálii), kde založili svá města a žijí dodnes.

Nenazývají se již lýdijským obyvatelstvem, nýbrž používají názvu Tyrrhénové podle jména králova syna, který je sem dovedl,“ líčí legendu řecký klasik, ale jiní antičtí autoři jsou jiného názoru. Dionýsios z Halikarnassu (60–7 př. n.

l.) je přesvědčen, že Etruskové jsou původními obyvateli Apeninského poloostrova.

„Sami se nazývali Rasenna a byli součástí starověké skupiny obyvatel, kteří se nepodobají žádnému jinému národu co se jejich jazyka, způsobu života či návyků týká,“ popisuje Dionýsios.

Etruské písmo se zachovalo na kamenném sloupu zvaném Cippus Perusinus objeveném v Itálii v roce 1822. FOTO: SBAUmbria / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
Etruské písmo se zachovalo na kamenném sloupu zvaném Cippus Perusinus objeveném v Itálii v roce 1822. FOTO: SBAUmbria / Creative Commons / CC BY-SA 3.0

Písmo mate historiky

Jistou naději, že by se podařilo odkrýt tajemství vyspělého etruského národa, vkládají etruskologové do rozluštění etruského písma. To vědci zkoumají již od 18. století, kdy se jim dostanou do ruky první etruské texty. Kýžený výsledek ale nepřichází.

Dochované texty jsou většinou velmi krátké a nemají vypovídající informační hodnotu. Světélkem v tunelu je až etruská „kniha“, která má kolem 1200 slov! „Jedná se o náboženský kalendář s podrobnostmi o různých rituálech a slavnostech,“ popisuje Santonová.

Jenže potřebné informace o původu národa se z kratičkých textů ani z knihy vydolovat nedaří. K tomu, že o etruském jazyce víme pomálu, přispělo i samo etnikum. Etruštinou se totiž přestává mluvit na počátku našeho letopočtu.

Etruskové se mísí s římskými občany a jejich identita i s jazykem se doslova utopí v moři latiny.

Římané jako potomci Etrusků?

Pompézní rozkvět etruské civilizace podlehne několikerým rivalům. Přičemž poslední ránu jejich vyspělosti zasadí právě rostoucí Římská říše. Hrdí Římané od Etrusků přejímají snad vše.

Není divu, zprávy o jejich vyspělosti se šíří celým Středomořím a je zbytečné stavět základy vyspělé kultury úplně znovu. Římané tak přebírají náboženství, bohaté obchodní zkušenosti i znalosti stavitelství.

Přestože je z některých římských dobových pramenů znát, že na Etrusky Římané pohlížejí svrchu, velmi rádi od nich svůj původ odvozují. Aby také ne, tajemný národ jim zanechá velmi bohaté dědictví.

Kráva jako klíč k záhadě

Otázka původu Etrusků a zdroj jejich vyspělosti dráždí mysl archeologů už pořádnou řádku let. Když už se objeví nějaké vysvětlení, málokdy je přijímáno celou vědeckou obcí. Senzaci způsobila před několika lety zpráva, že vědci zřejmě přišli na původ Etrusků.

Pomoci jim měly obyčejné krávy! „Zkoumali jsme DNA krav všech regionů v Itálii a došli jsme k překvapivým výsledkům.

Ukázalo se, že 60 procent mitochondriálních DNA krav, které žijí v centrální oblasti Toskánska, je shodná s mitochondriální DNA dobytka vyskytujícího se na Blízkém východě a v Malé Asii,“ přiblížil Marco Pellecchio z Univerzity Cattolica del Sacro Cuore v Piacenze.

Etruské umění i dnes fascinuje vědce. FOTO: Clio20 / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
Etruské umění i dnes fascinuje vědce. FOTO: Clio20 / Creative Commons / CC BY-SA 3.0

Po moři, nebo po souši?

Právě tato oblast je podle legendy považována za kolébku etruské civilizace. Může být tedy hovězí dobytek klíčem k rozluštění etruské záhady? Jak by je Etruskové na Apeninský poloostrov z Malé Asie dopravili?

Žádné záznamy, že by to zvládli po souši, se nedochovaly. Naložili tedy Etruskové krávy na lodě a prostě si je přivezli s sebou?

„Příbuznost mezi toskánskými kravami a těmi chovanými na severu či jihu Itálie byla naprosto vyloučena,“ pokračuje Pellecchio s tím, že dobytek nepochází z Apeninského poloostrova.

Co když se ale jedná pouze o plemeno, které se do Evropy dostalo jen jako artikl zručného etruského obchodu?

Římané s tureckými kořeny

Vědecké teorie kolem Blízkého východu stále krouží. Nedá jim spát svědectví otce dějepisu Herodota a pouští se do nových a nových výzkumů. Proto tým genetiků z univerzity v italském Turíně nedávno podrobil obyvatele Toskánska genetickým testům!

„Genetické testy nám poskytly ohromující důkaz o tom, že příslušníci etruské civilizace byli osadníci ze staré Anatolie v jižním Turecku,“ tvrdí italský profesor Alberto Piazza (*1941).

Vědci zkoumali vzorky DNA mužů ze tří toskánských měst – Murlo, Volterra a Casentino. „Muži, od kterých jsme získali DNA, museli mít v Toskánsku rodinu aspoň po tři generace a měli příjmení typická pro tento kraj,“ popisuje italský profesor, jak test probíhal.

„Zjistili jsme, že DNA mužů z Murla a Volterry jsou více příbuzné se vzorky lidí z Anatolie než vzorky z jiných oblastí Itálie,“ domnívá se Piazza, že v rukou drží klíč k rozluštění etruské záhady. Skutečně se ale jedná o průkazné vzorky?

A proč se s ostatními výsledky neshodovaly vzorky ze třetího města? Mohl tedy mít Herodotos ve svých zápisech pravdu?

Foto: Le musée absolu / Creative Commons / volné dílo, Sailko / Creative Commons / CC BY 3.0, SBAUmbria / Creative Commons / CC BY-SA 3.0, Clio20 / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
Související články
Záhady a tajemství
Po stopách Stonehenge: Začne to jednoduchým valem…
Vítejte v anglickém Amesbury. Protéká tudy slavná řeka Avona a ke Stonehenge to máme jen 3 kilometry. Právě tady je roku 2003 objeven hrob významného muže, který umírá kolem roku 2300 př. n. l. Hned dostává přezdívku Král Stonehenge. Vyloďovaly se právě v Amesbury některé z monolitů na stavbu kamenného unikátu? Ne. Řeka Avona je […]
Záhady a tajemství
Starověké Mohendžodaro: Nejluxusnější město světa
Davy skandují, peří létá. Kohoutí zápasy mají rituální charakter. Právě odtud, ze starověké Kukkutarmy, v překladu Kohoutího města, se rozšíří domestifikovaná drůbež do světa. Ale pozor: Zde je posvátná a nejí se!   Ve 2. tisíciletí před Kristem tu může žít až 100 000 obyvatel, což z „Kohoutova“ dělá metropoli světového významu. A živo tu […]
Záhady a tajemství
Vnuknutí svaté Anny: Skutečně vyléčila slepého rolníka?
V naší republice se nachází celá řada poutních míst, která měla být svědkem mnoha zázračných vyléčení. Jedno z nich najdeme rovněž v blízkosti Prahy, přibližně jeden kilometr od obce Strančice. Vnuknutí svaté Anny Roku 1820 měl prý jakýsi velice zbožný rolník, jenž byl postižen slepotou, vnuknutí od svaté Anny, aby šel do lesa Jedlovce, kde […]
Záhady a tajemství
Evropský unikát? Neolitické srdce Orknejí!
Starší než Stonehenge a pyramidy v Gíze, zachovalá div ne jako Vesuvem pohřbené Pompeje. Tak se často hovoří o unikátní kamenné neolitické osadě Skara Brae na západním pobřeží orknejského ostrova Mainland.   Žije se tu zhruba mezi lety 3180 př. n. l. až 2500 př. n. l. A nejde o žádné chatrče. Desítka kamenných seskupených […]
reklama
historie
Neštovice: Postrach, který věda zahnala
Amerika je pro kolonizaci zemí zaslíbenou. Stačí přesvědčit původní obyvatelstvo, aby vycouvalo. Přesvědčovacích prostředků mají Evropané celou řadu. Pušky, děla, a také neštovice. Neštovice jsou nemocí, která významným způsobem mění dějiny Kolem roku 400 př.nl zasáhne Athény epidemie, s největší pravděpodobností neštovic. Vyhubí čtvrtinu populace a mezi obětmi je i nejvýznamnější z vůdců – Periklés (500–429 […]
Versailles v číslech: Od sídla moci po muzeum dějin
Zámek jako z nejkrásnější pohádky je svědkem pohnutých dějin od doby, kdy se Francie stává významnou velmocí až po dramatický úpadek monarchie. Ve Versailles se však rozhoduje i o osudu jiných států. Impozantní sídlo ve Versailles je jednou z nejcennějších památek Francie, která je od roku 1979 zapsána na seznamu památek UNESCO. A také patří […]
Cholera: Detektivní pátrání s klikou
Lékař, který odhalí tajemství cholery si dá světu návod jak se s nemocí vypořádat, objevení skutečné příčiny nemoci se však nedožije. I tak ovšem dokázal změnit svět a vymýtit v civilizovaném světě jednu z nejděsivějších nemocí. Stejně jako s tuberkulózou, je to v první polovině 19. století i s cholerou. Většina lékařů zastává teorii miasma, a považuje ji […]
Tuberkulóza: Módní guru, zabiják i cestovka
„Má drahá, kořím se vaší alabastrové pleti i útlému pasu. Jste ztělesněním krásy,“ šeptá obdivně mladý muž. „Oh, děkuji,“ zašeptá dívka a vykašle do kapesníčku trochu krve. Má tak rozmanité symptomy, že až do 19. století nikdo netuší, že jde o jednu a tutéž nemoc. To mění svými objevy až francouzský lékař René Laënnec (1781–1826) […]
reklama
věda a technika
Co jste netušili o výtazích?
Kabinka visí na kovovém laně, připevněném na kladce. Můžete si nastoupit! A kdy pojedeme nahoru? Až někdo ručně navine lano na dřevěný buben! Tak nějak funguje první známý výtah na světě… Autorem pradědečka výtahů je řecký matematik Archimédes (asi 287-212 př. n. l.) a sestaví ho okolo roku 236 před Kristem. Podobné používají i Římané, […]
Víme, jak vznikl náš Měsíc?
Nové planety se rodí různými způsoby. Jedním z nich, kterým vznikla i naše sluneční soustava, je takzvaná akrece neboli „narůstání“. V tomto případě se oblak plynu s drobnou příměsí prachu díky vnějšímu impulzu, kterým může být například výbuch nedaleké hvězdy, začne hroutit do podoby disku. Jedná se v podstatě o gravitační proces. V centru disku […]
Rekordmani mezi rostlinami: Fascinující nej rostlinné říše
Znáte je? Nejmenší a největší rostliny světa, rostliny s nejdelšími listy, největšími květy či nejdelším jehličím, nebo třeba nejstarší rostlinu, jejíž věk je téměř pět tisíc let?  Představujeme vám rekordmany z říše rostlin, seznamte se. Obrovsky rozmanitý svět rostlin nás obklopuje v každém koutu světa. Rostliny nám i zvířatům poskytují potravu a kyslík, bez kterého […]
Chudák malý Albert: Experiment mu způsobí strach i ze Santa Clause!
Chvíli nesrozumitelně žvatlá, pak se převalí a jeho pozornost zaměstná sněhobílá laboratorní myš. Instinktivně po ní natáhne ruce, když místnost naplní hlasitý zvuk kladiva a kovové tyče. Dítě se leká a okamžitě propuká v pláč, jenže to je jen začátek! Vědci potvrzují své hypotézy všemožnými pokusy. Zatímco ruský psycholog Ivan Petrovič Pavlov (1849-1936) moří psy, jeho […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Vášnivý drink
tisicereceptu.cz
Vášnivý drink
Vyjádřit lásku lze mnoha způsoby. A k těm nejstylovějším patří koktejl plný neodolatelné chuti. Připravte si drink Red Valentine s rumovou lahůdkou Diplomático a prožijte se svým milovaným protějškem
Mrtví s olověnou maskou: Co zabilo dva podivínské elektrikáře?
enigmaplus.cz
Mrtví s olověnou maskou: Co zabilo dva podivínské elektrikáře?
Na kopci Morro do Vintém v Brazílii byli nalezeni dva mrtví muži. Co je zabilo, nebylo jasné. Jejich obličeje byly zakryty olověnými maskami a u sebe měli jen papír popsaný čísly a lísteček s instrukc
Udělali Taxisové z císaře dlužníka?
historyplus.cz
Udělali Taxisové z císaře dlužníka?
Císař Matyáš je rudý zlostí. Bohatství státní kasy povážlivě klesá a jemu je jasné, kdo v tom má prsty. „Ti proklatí Taxisové,“ praští rukou do stolu. Právě oni se totiž starají o provoz poštovních linek, výdaje na jejich údržbu ale neplatí. Do kapsy jim plynou jen tučné zisky! Počátky výměny informací sahají hluboko do historie. Stálé
Straka zlodějka mi přinesla vzácný náramek
skutecnepribehy.cz
Straka zlodějka mi přinesla vzácný náramek
Seděla jsem na terase a byla bezradná. V tom přiletěla až ke mně straka, která upustila svůj lup a zmizela… Nad mou hlavou proletěl velký pták, zakroužil nad terasou a pak přistál na stromě. Seděla jsem tam smutně a kouřila cigaretu za cigaretou. Přišla jsem o místo, byla už tři měsíce na podpoře a manžel byl v částečném
Zámek Bečov nad Teplou a Relikviář svatého Maura: Dlouhá cesta k původní kráse
epochanacestach.cz
Zámek Bečov nad Teplou a Relikviář svatého Maura: Dlouhá cesta k původní kráse
Hned po korunovačních klenotech je relikviář svatého Maura považován za nejcennější movitou památku v České republice. A to se přitom zdálo, že tenhle románský skvost už je pro další generace nenávratně ztracen. Všechno začalo na počátku 13. století ve Francii. Biskup Gérard de Rumigny, působící v severofrancouzském městě Cambrai, byl neúnavný v hledání svatých relikvií. Nashromáždil jich hned
V Indii byly objeveny pozůstatky hada, který mohl být nejdelším na světě
21stoleti.cz
V Indii byly objeveny pozůstatky hada, který mohl být nejdelším na světě
Za hadího rekordmana byl dosud považován Titanoboa cerrejonensis, jehož pozůstatky byly objeveny v roce 2002 v severovýchodní Kolumbii. Žil zhruba před 60 miliony let a dle odhadů mohl měřit kolem 13
Krize mezi Benešovou a Matonohou snad nekončí?
nasehvezdy.cz
Krize mezi Benešovou a Matonohou snad nekončí?
Už dlouho se povídá, že manželství herečky Lucie Benešové (49) a herce Tomáše Matonohy (53) balancuje na hraně rozchodu. Herečka si nedávno vyrazila na dovolenou do luxusních lázní, kdo si ale mysle
Křehký koláč s mřížkou
panidomu.cz
Křehký koláč s mřížkou
Tento koláč vypadá dokonale, ale i tak chutná. Do tvarohu můžete zamíchat dvě lžíce máku nebo do něj vmíchat ovoce. Zdobit můžete také čerstvým ovocem, třeba jahodami. Ingredience na 1 formu Na těsto 300 g hladké mouky 150 g másla 1 vejce 1 žloutek 1 lžička nastrouhané citronové kůry 100 g moučkového cukru 1 lžička prášku do pečiva
Superleggera 80: Jachta inspirovaná klasickými sporťáky
epochalnisvet.cz
Superleggera 80: Jachta inspirovaná klasickými sporťáky
Nizozemská loděnice Oceanco stojí za celou řadou oslňujících lodí. Nyní odhalila novou superjachtu ze série Simply Custom, která vznikla ve spolupráci s italským návrhářským studiem HotLab. Novinka pokřtěná Superleggera 80 se vyznačuje exteriérem inspirovaným sportovními vozy z 60. let a opulentním interiérem připomínajícím luxusní penthouse.   Může se zdát trochu nepatřičné pojmenovat ohromující trup osmdesátimetrové
Kincugi: japonské umění slepovaných talířů v restauraci The Artisan
iluxus.cz
Kincugi: japonské umění slepovaných talířů v restauraci The Artisan
Moderní česká restaurace The Artisan spojuje gastronomický zážitek s uměleckým dotekem prostřednictvím japonské techniky Kincugi. Výborné pokrmy si teď hosté mohou vychutnat i přímo z originálních tal
Jak se žilo kdysi – Česká republika
nejsemsama.cz
Jak se žilo kdysi – Česká republika
Toužíte se projít po živém muzeu, kde na vás dýchne duch dávné doby? Vyrazte do skanzenu! V Čechách i na Moravě jich najdete několik a mnohé z nich jsou unikátní. Obvykle bývá v místě připraven doprovodný program, který dokreslí atmosféru místa a přinese vám neobyčejné zážitky. Muzeum lidových staveb Kouřim Stavitelské památky z území středních, východních a severních Čech najdete v Kouřimi