Domů     Rytiny neznámých obrů a magické skalní obrazy: Jsou v přírodní galerii ztvárněni mimozemšťané?
Rytiny neznámých obrů a magické skalní obrazy: Jsou v přírodní galerii ztvárněni mimozemšťané?
3.10.2022

Žádný milovník dobrodružství a rizikové jízdy by si neměl nechat ujít projížďku po proslulé karákóramské dálnici, spojující Čínu a Pákistán a navazující na prastarou trasu Hedvábné stezky.

Na 1300 kilometrech čeká řidiče a milovníky záhad nejen výhled na čtyři nejvyšší světová pohoří: Karákóram, Hindúkuš, Himálaj a Pamír, ale také více než 40 000 tajuplných skalních kreseb.

Jedná se o jednu z nejvýše položených zpevněných silnic na světě, v průsmyku Chundžeráb totiž dosahuje výšky 4 693 metrů nad mořem. Je důležitá i ze symbolického hlediska jako příslib spolupráce a vzájemné podpory mezi Pákistánem a Čínou.

Za její stavbu, která probíhala mezi lety 1959 a 1978, ale obě země zaplatily vysokou daň v podobě stovek tragicky zemřelých dělníků. Díky jejich úsilí však vzniklo dílo přezdívané „osmý div světa“ nebo „dálnice obrů“.

Pohled na horské giganty je skutečně ohromující, není to však jediný důvod, proč si dálnice vysloužila tuto přezdívku.

Odkaz pradávných vandalů

Tím dalším jsou pověstné petroglyfy, tedy obrazce na skalních stěnách, které zde zanechali procházející poutníci, dobyvatelé a obchodníci. Některé z nich se mohou pyšnit několikametrovými rozměry.

Údolí řeky Indus, které dnes křižuje dálnice obrů, bylo totiž odedávna křižovatkou různých stezek, kudy proudil obchod, ale také zde byly vedeny výboje mezi Evropou a Asií. Nezastavitelný proud lidí byste zde tak našli už ve starověku.

A stejně jako dnes mají vandalové potřebu vyrýt memento své návštěvy do skály, stromu či hradní zdi, nejinak tomu bylo u našich předků.

Odborníci si dosud nejsou jistí stářím rytin, ty nejstarší mohou být datovány do poměrně širokého rozmezí let 5000 až 3000 před Kristem. Odhadovat se tak dá ze silné vrstvy patiny, která za tu dobu rytiny pokryla.

Naopak ty nejmladší pocházejí ze 14. a 15. století našeho letopočtu, těsně před islamizací oblasti. Většina z nich se nachází na poměrně krátkém úseku v pákistánském regionu Gilgit-Baltistan v údolí Hunza a na horním toku řeky Indus.

Zde pokrývají kameny ležící na březích řeky či skály, ve kterých jsou doliny sevřené.

Jeden z rozcestníků na Karakoramské dálnici FOTO: Kogo / Creative Commons / GFDL
Jeden z rozcestníků na Karakoramské dálnici FOTO: Kogo / Creative Commons / GFDL

Stěna mnoha písem

Každý autor vtiskl své rytině kus osobitého stylu. Nejčastěji bychom tu našli obrazy zvířat, lovecké scény i zobrazení démonům podobných příšer, každý má ale vlastního ducha.

Mimo to by zde pozorný návštěvník napočítal asi pět tisíc nápisů psaných deseti různými druhy písma, včetně čínských znaků, hebrejského písma nebo indických písem brahmi a kharóšthí. Mnoho poutníků se zde prostě jen podepsalo, případně nápis někomu věnovalo.

Najdou se ale také mnohá moudra, třeba jako „Nikdy nezapomeň, že jednoho dne zemřeš“. Dalším typem jsou jména vládnoucích panovníků a další časové údaje, které odborníkům pomohly při chronologizaci rytin.

Nápisy jsou většinou krátké a útržkovité, někteří si s nimi ale dali o něco více práce, jako třeba jistý cestovatel ze starověké sogdianské říše:

„Já, Nanai-vandak, syn Narisafa, jsem sem přišel desátého a prosil jsem o laskavost ducha ze svatého místa Kärt, abych dosáhl Kharvandany velmi rychle a uviděl svého drahého bratra v dobrém zdraví“.

Je přinejmenším úsměvné, že Nanai-vandak neváhal strávit mnoho času rytím tak dlouhého nápisu do skály, když zároveň chtěl svého cíle dosáhnout co nejdříve.

Koho zobrazují tajemné rytiny obrů?

Nejranější skalní obrazy, pocházející už z doby bronzové, znázorňují především zvířata, včetně koz, ale třeba i slonů nebo kozorožců. Podle názoru vědců mohly některé z těchto zvířecích petroglyfů odkazovat na „lovecké revíry“.

Sem tam se ale mezi nimi namanou podivné, urostlé mužské figury, připomínající obry s rozpřaženýma rukama. Někdo si s nimi dal mnoho práce, výškou totiž odpovídají dospělému člověku a je jich asi padesát. Co jim však chybí, jsou obličeje.

Jednalo se snad o nějaké prastaré bohy? Tomu by napovídal jejich heroický postoj i něco, co připomíná vlající plášť na zádech některých z nich. Člověku 21. století mohou téměř připomínat hrdiny z komiksů.

Někteří odborníci se ale přiklánějí spíše k verzi, že šlo naopak o zobrazení démonů nebo zlých duchů, čemuž zase odpovídá absence obličejových částí.

Samozřejmě nemůže chybět ani teze o návštěvnících z vesmíru, jejichž obličeje nešly rozpoznat v záplavě oslňujícího světla. Kde se skrývá pravda, se dnes již asi bohužel nedozvíme. Pozdější rytiny už jsou o něco jasnější.

Asi ve třetím tisíciletí před Kristem se z místních obyvatel stali zemědělci a začali využívat sílu divokých koní, kteří se stali oblíbeným námětem. Zachyceny tu jsou i dramatické události jako třeba invaze íránských kočovníků Saků či Peršanů. Nechybějí ani mytická zvířata.

Jaká tajemství skrývají skalní rytiny? FOTO: Majuddin / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
Jaká tajemství skrývají skalní rytiny? FOTO: Majuddin / Creative Commons / CC BY-SA 3.0

Starověké billboardy

Kolem prvního století našeho letopočtu se zvířecí a dobyvatelský motiv změnil ve scény z buddhistického náboženství. Ty převládaly až do začátku 10. století a tuto dobu tak v souvislosti s karákóramskými petroglyfy označujeme jako buddhistickou fázi.

Právě ona je na rytiny nejbohatší. Asi nepřekvapí, že nejčastější vyobrazení z té doby je samotný Buddha, často v nadlidské velikosti, případně pak stúpy, buddhistické posvátné stavby. Rytiny nebyly jen pouhými „graffiti“, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Věřící cestovatelé jejich tvorbou anebo pouhým zastavením se u již hotového díla naplňovali své náboženské a spirituální potřeby. Zbudování stúpy nebo darování peněz na její stavbu bylo považováno za krok k dosažení nirvány.

Je proto možné, že když se kvůli náročnému terénu nedala vybudovat opravdová stúpa, vypomáhali si pocestní alespoň rytím dvourozměrných svatyní do okolních skal.

Další zobrazení pak sloužila jako „billboardy“, aby upozornila na nedaleký buddhistický klášter, kde se mohli vyčerpaní poutníci vyspat a najíst.

Poslední bohatou skupinou rytin jsou tajemná vyobrazení slunečních symbolů a seker, které pocházejí z doby na přelomu tisíciletí.

KLarakoramská dálnice protíná panenskou přírodu. FOTO: Hunzagrapher / Creative Commons / CC BY-SA 4.0
KLarakoramská dálnice protíná panenskou přírodu. FOTO: Hunzagrapher / Creative Commons / CC BY-SA 4.0

Přijdou obrazce vniveč?

Bohatá sbírka petroglyfů začala být objevována překvapivě pozdě a pomalu.

První rytiny si všiml maďarský cestovatel Karl Eugen až v roce 1884. Další neunikla bystrému zraku zkušeného objevitele Ghulama Muhammada v roce 1907. Není se čemu divit, oblast byla až do stavby karákóramské dálnice poměrně špatně dostupná a nehostinná.

Až po jejím otevření v roce 1978 se začaly na světlo vynořovat další a další obrazce.

To inspirovalo německého etnologa Karla Jettmara(1918–2002) a palestinského archeologa Ahmeda Hassana Danika k vytvoření německo-palestinské výzkumné skupiny.

Její členové se snaží objasňovat vznik a význam rytin a i díky nim je o ně mezi turisty i odborníky nebývalý zájem. V současné době ale vzácným rytinám hrozí pokud ne zánik, tak aspoň nebezpečí trvalého poškození.

V Pákistánu se už mnoho let řeší otázka nedostatku elektrické energie, kterou by měla vyřešit monstrózní stavba přehrady Diamer-Basha.

Ta by ale měla vzniknout v místech s vysokou koncentrací skalních maleb, takže by se možná i několik tisíc z nich mělo za pár let ocitnout pod vodou.

Nezbývá proto než doufat, že se najde řešení přijatelné pro oba tábory a karákóramské rytiny zůstanou zachovány i pro další generace.

Foto: Saadzafar91 / Creative Commons / CC BY-SA 3.0, Kogo / Creative Commons / GFDL, Majuddin / Creative Commons / CC BY-SA 3.0, Hunzagrapher / Creative Commons / CC BY-SA 4.0
reklama
Související články
Záhady a tajemství
Tajemné megality: Dávné stavby sloužily k obřadům i věštění
Megalitických staveb zhotovených z hrubě opracovaných kamenů se po světě vyskytuje spousta. Jde o první částečně zachovalé budovy pocházející z období paleolitu (do 11 000 př. n. l.), neolitu (do 5200 př. n. l.), a starší doby bronzové (do 1550 př. n. l.). Za úplně nejstarší se považuje maltský, pocházející z období cca 6500 let př. n. l. […]
Záhady a tajemství
Mytologický zrod run: O jejich šíření se měl postarat Bůh Ódin
„Tu se mi dobře začalo dařit, magické jsem moudrosti nabyl, slovo za slovem hledalo slovo,“ popisuje Ódinův stav vytržení Starší Edda, sbírka severských mytologických a hrdinských písní, jejíž opis objevili roku 1645 v islandské vesnici Skálholt. Kdy a kde tyto písně vznikly, ale není jasné. Autorem některých veršů, zvaných Výroky Vysokého (Hávamál), je však údajně sám […]
Záhady a tajemství
Jeskyně tajemné vědmy: Nejstarší turistická atrakce v Anglii
Pavel Beneš Předpověděla požár Londýna, auta i konec světa. Vypadala prý tak, jak si představujete klasickou čarodějnici a v Anglii je slavnější než Sybila. Kdo vlastně věštkyně známá jako Matka Shiptonová byla a co opravdu řekla, sice není známo, není to však překážkou k tomu, aby se nestala legendou. Kdejaký věštec se ohání jejím věštbami […]
Záhady a tajemství
Vážně to byl Hiram Bingham, kdo objevil Machu Picchu? A co Vilcabambu?
Zapomenuté, pohlcené pralesem po pádu slavné incké říše. Vážně o Machu Picchu nikdo nevěděl? Hiram Bingham zvědavě stoupá do prudkého svahu za 11letým kečuánským chlapcem Pablitem Alvarezem…   Místní o památce nad jejich hlavami celou dobu vědí, jen nemají důvod ani způsob, jak to vytrubovat do světa. Je 24. července 1911 a Hiram se stává […]
reklama
historie
Síla páry: Od Heronovy koule až po lokomotivu
S párou si lidé pohrávali už ve starověku. Řecký matematik Heron Alexandrijský (asi 10–75 n. l.) jako první sestrojil mechanismus, který využíval její sílu. Nazve ho Aeolipile, čili Míč boha větrů Aiola. Funguje na principu, kdy je do koule přiváděna horká pára a tryskami usměrněná vychází ven. Díky působení zákona hybnosti se taková koule roztočí. […]
Tichý souhlas s hákovým křížem: 3 slavné osobnosti s nacistickým škraloupem
Na stole leží několik popsaných papírů, kousek vedle tužka a kalamář s inkoustem. Luxusně vypadající lampička osvětluje zbytek pokoje a na jednom z konferenčních stolků trůní fotka Henryho Forda. Takovou ozdobu by v Hitlerově pracovně čekal málokdo, i když… Zrůdná ideologie opanuje Německo v roce 1933, kdy se Adolf Hitler (1889-1945) ujímá kancléřského úřadu. Některým […]
Čistota v minulosti: Ludvík XIV. se myl v pálence
Hygiena v minulosti netvořila vždy samozřejmou součást každodenních rituálů. Některé národy a civilizace si na ni potrpěly už ve starověku, jiné nikoliv. Jak tomu bylo třeba ve středověku? Skvělou ukázkou starověké hygieny je i palác v Knossu. V letech 2000–1200 př. n. l. v něm nechybí důmyslný systém na odvod vody z královniny koupelny a přístavku. V něm stojí zařízení podobné […]
Bitva u Sedanu: Z francouzské porážky se raduje celá Evropa
Nad pevností Sedan se třepotá bílý prapor. Píše se 1. září 1870 a Francie se právě vzdává německé armádě. Její porážka změní politickou mapu kontinentální Evropy. Od této chvíle už nehraje prim země galského kohouta a do popředí se naopak dere sílící Prusko… S příchodem nového dne, 1. září ve čtyři hodiny ráno, se začíná u […]
reklama
zajímavosti
Den díkůvzdání není jediný: 5 svátků bohaté úrody
Když je úroda pod střechou, je čas slavit a vzdávat díky. Někde se oslavy podobají našim dožínkám, jinde jsou zvyky naprosto odlišné. Víte, kde nechávají překypět hrnec s rýží, proč krocan dostává milost a kdo bydlí v přístřešcích z listí? Milost pro krůtu Název: Den díkůvzdání Země: USA Jedním z nejznámějších svátků je Den díkůvzdání, […]
Chcete Nobelovku? Tak si ji kupte!
Ohromující objev, fenomenální literární dílo, průkopnická práce na poli míru či lékařství. To nejsou zrovna snadné podmínky pro získání Nobelovy ceny. Naštěstí existuje alternativa i pro ty, kdo se s nimi nechtějí namáhat. Stačí pár přebytečných milionů a prestižní zlatá medaile s portrétem Alfreda Nobela je vaše. Švédský vědec a průmyslník Alfred Nobel (1833–1896) by […]
Černá smrt: Morová rána přinesla nejen chaos, ale také pokrok
Pandemie bubonického moru, které se říká černá smrt, se z jižního Ruska rozšířila do Evropy v roce 1346, aby končila v roce 1353 opět v Rusku. Během pandemie černé smrti zemřelo 30 až 40 % populace, dle některých odhadů až 60 % populace, což by znamenalo 50 milionů lidí. Ani „černá smrt“ ale nebyla černobílá.   Morová rána měla […]
Chcete být milionářem? Legendární soutěž stvoří boháče i podvodníky
„Takže chcete béčko? A jste si jistý? Nemůže to být třeba áčko?“ pozvedává Vladimír Čech své husté obočí. „Jsem si jistý. Dejte bé,“ kývne soutěžící naproti němu. Snaha ho zviklat tentokrát moderátorovi nevyšla. Třeba příště. Je to tehdy velká událost, když v roce 2000 do České republiky dorazí soutěž Chcete být milionářem? s hlavní výhrou […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Záhadné zmizení ponorky: Byla snad ukradena?!
enigmaplus.cz
Záhadné zmizení ponorky: Byla snad ukradena?!
V období první světové války se naplnil osud řady lodí, ponorek nevyjímaje. Patřila k nim i SM UB-3 německého císařského námořnictva. Stále se však nepodařilo najít vrak této ponorky. Zmizela bez jedi
Ztratila srdce pro mladého kolegu?
nasehvezdy.cz
Ztratila srdce pro mladého kolegu?
O fantastickém muži po jejím boku mluví herečka Zuzana Vejvodová (43) snad od chvíle, co se rozešla s otcem svého syna Pavlem Nečasem (57). Je však s podivem, že ho nikdy nikdo neviděl! Jejím part
Pověsti a legendy Lysé hory: Bájné vojsko, soudný den i pohádkový poklad
enigmaplus.cz
Pověsti a legendy Lysé hory: Bájné vojsko, soudný den i pohádkový poklad
Lysá hora, královna Moravskoslezských Beskyd, je se svojí nadmořskou výškou 1323 metrů nejvyšším vrcholem právě tohoto pohoří. Již od pradávna je opředena množstvím záhadných legend a pověstí [gal
Proč žije tolik jedovatých zvířat právě v Austrálii?
21stoleti.cz
Proč žije tolik jedovatých zvířat právě v Austrálii?
Na nejmenším kontinentu světa se nachází závratné množství jedovatých tvorů, jako jsou pavouci, hadi, medúzy, chobotnice, mravenci či ptakopyskové. Proč jich tolik hostí právě Austrálie? „Austrálie
Musela jsem mít víc milenců než moje kamarádka
skutecnepribehy.cz
Musela jsem mít víc milenců než moje kamarádka
Začalo to už na střední. Být věrné, to nebylo nic pro nás. Toužily jsme svést každého chlapa, kterého jsme viděly. Jen tak – soupeřily jsme spolu! S Hanou jsme se potkaly na střední škole, sedly jsme si vedle sebe. Měly jsme společnou zálibu. Lovit kluky. Na gymplu jich moc nebylo, ale v blízkosti byla naštěstí průmyslovka. Kluky
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Český výzkum zraku hlubokomořských ryb podpoří evropský grant
21stoleti.cz
Český výzkum zraku hlubokomořských ryb podpoří evropský grant
Evropská rada pro výzkum je první evropskou organizací pro podporu špičkového badatelského výzkumu. O grant ji mohou požádat vědci jakékoliv národnosti s 7 až 12 lety zkušeností. Letos uspěli hned dva
Balanční deska pro rovnováhu
panidomu.cz
Balanční deska pro rovnováhu
Nemáte čas se pravidelně hýbat? Zkuste balanční desku. Cvičení na ní je zábavné a nevyžaduje mnoho místa v bytě. Pomůže zlepšit nejen stabilitu, ale i koordinaci svalů, zpevnit zejména ty ve středu těla, na které zapomínáme. A právě tyhle svaly jsou důležité při jakémkoliv sportu, ale také při problémech s páteří či klouby. Cvičení pomáhá
4x Moravskoslezský kraj dětem
epochanacestach.cz
4x Moravskoslezský kraj dětem
Moravskoslezský kraj je krajem Beskyd, skvělého jídla a pití, ale nezapomíná se zde samozřejmě ani na dětičky. Kam je zde můžete vzít na parádní rodinný výlet? Malá ZOO V místech, kde kdysi stávala konírna Larischů, se nachází menší zookoutek Karviná-Fryštát (viz úvodní foto). Konkrétně ji naleznete v zámeckém parku Boženy Němcové. Obora se vzácnými dřevinami
Skvělý jahodový tvarožník
tisicereceptu.cz
Skvělý jahodový tvarožník
Tvarožník je tuzemskou obdobou italského tiramisu. Ingredience 400 g jahod 120 g piškotů 350 g zakysané smetany 400 g plnotučného tvarohu 2 vanilkové cukry 3 lžíce moučkového cukru 2 lžíce
Tak dobré masky jste ještě neměli
iluxus.cz
Tak dobré masky jste ještě neměli
Anela, česká značka přírodní kosmetiky pro náročné zákazníky, uvádí na trh novou řadu pleťových masek pro hloubkovou hydrataci, regeneraci, výživu a zklidnění všech typů pleti. Během pár minut dokáží
Delikátní zážitek u Breitlingu
epochalnisvet.cz
Delikátní zážitek u Breitlingu
Prestižní hodinářská značka Breitling je dalším z lifestylových výrobců, který své portfolio rozšiřuje o gastronomii. Po podniku v Londýně a korejském Soulu nyní otevřela svou první restauraci v souse