Domů     Rytiny neznámých obrů a magické skalní obrazy: Jsou v přírodní galerii ztvárněni mimozemšťané?
Rytiny neznámých obrů a magické skalní obrazy: Jsou v přírodní galerii ztvárněni mimozemšťané?
3.10.2022

Žádný milovník dobrodružství a rizikové jízdy by si neměl nechat ujít projížďku po proslulé karákóramské dálnici, spojující Čínu a Pákistán a navazující na prastarou trasu Hedvábné stezky.

Na 1300 kilometrech čeká řidiče a milovníky záhad nejen výhled na čtyři nejvyšší světová pohoří: Karákóram, Hindúkuš, Himálaj a Pamír, ale také více než 40 000 tajuplných skalních kreseb.

Jedná se o jednu z nejvýše položených zpevněných silnic na světě, v průsmyku Chundžeráb totiž dosahuje výšky 4 693 metrů nad mořem. Je důležitá i ze symbolického hlediska jako příslib spolupráce a vzájemné podpory mezi Pákistánem a Čínou.

Za její stavbu, která probíhala mezi lety 1959 a 1978, ale obě země zaplatily vysokou daň v podobě stovek tragicky zemřelých dělníků. Díky jejich úsilí však vzniklo dílo přezdívané „osmý div světa“ nebo „dálnice obrů“.

Pohled na horské giganty je skutečně ohromující, není to však jediný důvod, proč si dálnice vysloužila tuto přezdívku.

Odkaz pradávných vandalů

Tím dalším jsou pověstné petroglyfy, tedy obrazce na skalních stěnách, které zde zanechali procházející poutníci, dobyvatelé a obchodníci. Některé z nich se mohou pyšnit několikametrovými rozměry.

Údolí řeky Indus, které dnes křižuje dálnice obrů, bylo totiž odedávna křižovatkou různých stezek, kudy proudil obchod, ale také zde byly vedeny výboje mezi Evropou a Asií. Nezastavitelný proud lidí byste zde tak našli už ve starověku.

A stejně jako dnes mají vandalové potřebu vyrýt memento své návštěvy do skály, stromu či hradní zdi, nejinak tomu bylo u našich předků.

Odborníci si dosud nejsou jistí stářím rytin, ty nejstarší mohou být datovány do poměrně širokého rozmezí let 5000 až 3000 před Kristem. Odhadovat se tak dá ze silné vrstvy patiny, která za tu dobu rytiny pokryla.

Naopak ty nejmladší pocházejí ze 14. a 15. století našeho letopočtu, těsně před islamizací oblasti. Většina z nich se nachází na poměrně krátkém úseku v pákistánském regionu Gilgit-Baltistan v údolí Hunza a na horním toku řeky Indus.

Zde pokrývají kameny ležící na březích řeky či skály, ve kterých jsou doliny sevřené.

Jeden z rozcestníků na Karakoramské dálnici FOTO: Kogo / Creative Commons / GFDL
Jeden z rozcestníků na Karakoramské dálnici FOTO: Kogo / Creative Commons / GFDL

Stěna mnoha písem

Každý autor vtiskl své rytině kus osobitého stylu. Nejčastěji bychom tu našli obrazy zvířat, lovecké scény i zobrazení démonům podobných příšer, každý má ale vlastního ducha.

Mimo to by zde pozorný návštěvník napočítal asi pět tisíc nápisů psaných deseti různými druhy písma, včetně čínských znaků, hebrejského písma nebo indických písem brahmi a kharóšthí. Mnoho poutníků se zde prostě jen podepsalo, případně nápis někomu věnovalo.

Najdou se ale také mnohá moudra, třeba jako „Nikdy nezapomeň, že jednoho dne zemřeš“. Dalším typem jsou jména vládnoucích panovníků a další časové údaje, které odborníkům pomohly při chronologizaci rytin.

Nápisy jsou většinou krátké a útržkovité, někteří si s nimi ale dali o něco více práce, jako třeba jistý cestovatel ze starověké sogdianské říše:

„Já, Nanai-vandak, syn Narisafa, jsem sem přišel desátého a prosil jsem o laskavost ducha ze svatého místa Kärt, abych dosáhl Kharvandany velmi rychle a uviděl svého drahého bratra v dobrém zdraví“.

Je přinejmenším úsměvné, že Nanai-vandak neváhal strávit mnoho času rytím tak dlouhého nápisu do skály, když zároveň chtěl svého cíle dosáhnout co nejdříve.

Koho zobrazují tajemné rytiny obrů?

Nejranější skalní obrazy, pocházející už z doby bronzové, znázorňují především zvířata, včetně koz, ale třeba i slonů nebo kozorožců. Podle názoru vědců mohly některé z těchto zvířecích petroglyfů odkazovat na „lovecké revíry“.

Sem tam se ale mezi nimi namanou podivné, urostlé mužské figury, připomínající obry s rozpřaženýma rukama. Někdo si s nimi dal mnoho práce, výškou totiž odpovídají dospělému člověku a je jich asi padesát. Co jim však chybí, jsou obličeje.

Jednalo se snad o nějaké prastaré bohy? Tomu by napovídal jejich heroický postoj i něco, co připomíná vlající plášť na zádech některých z nich. Člověku 21. století mohou téměř připomínat hrdiny z komiksů.

Někteří odborníci se ale přiklánějí spíše k verzi, že šlo naopak o zobrazení démonů nebo zlých duchů, čemuž zase odpovídá absence obličejových částí.

Samozřejmě nemůže chybět ani teze o návštěvnících z vesmíru, jejichž obličeje nešly rozpoznat v záplavě oslňujícího světla. Kde se skrývá pravda, se dnes již asi bohužel nedozvíme. Pozdější rytiny už jsou o něco jasnější.

Asi ve třetím tisíciletí před Kristem se z místních obyvatel stali zemědělci a začali využívat sílu divokých koní, kteří se stali oblíbeným námětem. Zachyceny tu jsou i dramatické události jako třeba invaze íránských kočovníků Saků či Peršanů. Nechybějí ani mytická zvířata.

Jaká tajemství skrývají skalní rytiny? FOTO: Majuddin / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
Jaká tajemství skrývají skalní rytiny? FOTO: Majuddin / Creative Commons / CC BY-SA 3.0

Starověké billboardy

Kolem prvního století našeho letopočtu se zvířecí a dobyvatelský motiv změnil ve scény z buddhistického náboženství. Ty převládaly až do začátku 10. století a tuto dobu tak v souvislosti s karákóramskými petroglyfy označujeme jako buddhistickou fázi.

Právě ona je na rytiny nejbohatší. Asi nepřekvapí, že nejčastější vyobrazení z té doby je samotný Buddha, často v nadlidské velikosti, případně pak stúpy, buddhistické posvátné stavby. Rytiny nebyly jen pouhými „graffiti“, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Věřící cestovatelé jejich tvorbou anebo pouhým zastavením se u již hotového díla naplňovali své náboženské a spirituální potřeby. Zbudování stúpy nebo darování peněz na její stavbu bylo považováno za krok k dosažení nirvány.

Je proto možné, že když se kvůli náročnému terénu nedala vybudovat opravdová stúpa, vypomáhali si pocestní alespoň rytím dvourozměrných svatyní do okolních skal.

Další zobrazení pak sloužila jako „billboardy“, aby upozornila na nedaleký buddhistický klášter, kde se mohli vyčerpaní poutníci vyspat a najíst.

Poslední bohatou skupinou rytin jsou tajemná vyobrazení slunečních symbolů a seker, které pocházejí z doby na přelomu tisíciletí.

KLarakoramská dálnice protíná panenskou přírodu. FOTO: Hunzagrapher / Creative Commons / CC BY-SA 4.0
KLarakoramská dálnice protíná panenskou přírodu. FOTO: Hunzagrapher / Creative Commons / CC BY-SA 4.0

Přijdou obrazce vniveč?

Bohatá sbírka petroglyfů začala být objevována překvapivě pozdě a pomalu.

První rytiny si všiml maďarský cestovatel Karl Eugen až v roce 1884. Další neunikla bystrému zraku zkušeného objevitele Ghulama Muhammada v roce 1907. Není se čemu divit, oblast byla až do stavby karákóramské dálnice poměrně špatně dostupná a nehostinná.

Až po jejím otevření v roce 1978 se začaly na světlo vynořovat další a další obrazce.

To inspirovalo německého etnologa Karla Jettmara(1918–2002) a palestinského archeologa Ahmeda Hassana Danika k vytvoření německo-palestinské výzkumné skupiny.

Její členové se snaží objasňovat vznik a význam rytin a i díky nim je o ně mezi turisty i odborníky nebývalý zájem. V současné době ale vzácným rytinám hrozí pokud ne zánik, tak aspoň nebezpečí trvalého poškození.

V Pákistánu se už mnoho let řeší otázka nedostatku elektrické energie, kterou by měla vyřešit monstrózní stavba přehrady Diamer-Basha.

Ta by ale měla vzniknout v místech s vysokou koncentrací skalních maleb, takže by se možná i několik tisíc z nich mělo za pár let ocitnout pod vodou.

Nezbývá proto než doufat, že se najde řešení přijatelné pro oba tábory a karákóramské rytiny zůstanou zachovány i pro další generace.

Foto: Saadzafar91 / Creative Commons / CC BY-SA 3.0, Kogo / Creative Commons / GFDL, Majuddin / Creative Commons / CC BY-SA 3.0, Hunzagrapher / Creative Commons / CC BY-SA 4.0
Související články
Záhady a tajemství
Zločin, rebelie a role zlodějů: Jan Révai mezi žoldnéři a gangstery
Jan Révai si po zkušenostech z vězení zahraje hned několik postav spojených s kriminálním prostředím. V hongkongském akčním filmu Hun shen shin dan hraje parťáka hlavního hrdiny, který se v Praze utká s žoldnéři o vzácný diamant. V muzikálu Rebelové je zase jedním z vojáků utíkajících před vstupem vojsk Varšavské dohody do Československa, kteří nakonec […]
Záhady a tajemství
Tajemná mystika koruny českých králů: Navždy patří svatému Václavovi
České korunovační klenoty jsou bezesporu naším národním symbolem. Největší pozornost však právem vzbuzuje koruna svatého Václava. Tu nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. pro svoji korunovaci českým králem, jež proběhla roku 1347. Karel IV. (1316-1378), jenž se také zabýval mystikou, zasvětil korunu svatému Václavovi, patronu české země. Koruna tak byla v podstatě určena přímo […]
Záhady a tajemství
Strašidelný pařížský hřbitov: Bloudí zde upírka či Bílá paní?
Père Lachaise, největší pařížský hřbitov, je prý doslova protkaný duchy a jinými tajemnými přízraky, které zde údajně často vídají i strážci hřbitova. Nelze kupříkladu přehlédnout gigantický náhrobek, jenž patřil baronce Stroganovové, manželce hraběte Demidoffa. Baronka byla vyhoštěna do Paříže a odloučena od svého manžela. Zemřela ve věku 40 let jako velmi bohatá žena. Říká se, […]
Záhady a tajemství
Tragédie nad mraky: Let kapely Lynyrd Skynyrd, který změnil rockovou historii
Když osud vzal cestou, která měla vést k hudbě, životy hudebníků se změnily v okamžiku. Příběh pádu letadla, který zastavil srdce jižanského rocku a zanechal svět v šoku. Máme nějaký problém s palivem            Tihle hoši byli od začátku průšviháři. Když už založí kapelu, tak hned několikrát změní její název. Z One percent se přes Noble Five […]
reklama
věda a technika
Není akné jako akné: Zpozorněte zejména v létě
Kromě běžného akné, které se vyskytuje především v době puberty v důsledku prudkých hormonálních změn, existuje však též takzvané kosmetické akné, které vzniká v důsledku používání některých mastných krémů. Často se tak děje ve snaze zamaskovat již vzniklé vřídky. Stejně tak, jako některé kosmetické prostředky mohou situaci s akné zhoršit, existují pak samozřejmě i takové, […]
6 nejbizarnějších vozidel
Kabina, sedačky, volant a nejčastěji 4 kola. Auta či vozidla však nemusejí vypadat vždy takto! Jaké nejbláznivější nápady vznikly v hlavách designérů a techniků, ale nakonec se neujaly? 1/ Přidat kola! OctoAuto (1911) Na počátku 20. století jsou silnice samá díra. Auto se špatně ovládá a kola dostávají zabrat! „Čtyři jsou málo,“ domnívá se americký […]
Zázračné helium: Proč nám mění hlas?
Zatmění Slunce roku 1868. Událost, kterou si nemůže žádný hvězdář nechat ujít. Francouzský astronom Pierre Janssen (1824–1907) není výjimkou. Jako první si všimne žluté spektrální linie. Neznámý prvek dostane jméno po bohu Slunce, Héliovi. Potrvá ještě 27 let, než skotský chemik William Ramsay (1852–1916) izoluje plynné helium na Zemi. Dost by se podivil, jak se […]
Pozor na ně! 3 nejjedovatější rostliny u nás
Skočec obecný (Ricinus communis) je oblíbená okrasná rostlina. Jeho semena obsahují prudký jed ricin a alkaloid ricinin. Smrtelná dávka pro dospělého člověka je 15 až 20 semen, pro dítě pouhých 3 až 5. Pokud semena sníte, zprvu budete mít příznaky podobné chřipce. Poté dojde k poškození sleziny, ledvin a jater. Zubatá vám zaklepe na dveře […]
lifestyle
Skladatel Karel Svoboda: Poslední výstřel autora slavného muzikálu Dracula
Stal se největším českým hitmakerem 20. století. Byl dvorním skladatelem Karla Gotta, autorem hudby k filmovému muzikálu Noc na Karlštejně i jedním z duchovních otců slavného muzikálu Dracula. Co vedlo legendu k tomu, že proti sobě namířil zbraň a zmáčkl spoušť?   V životě je vždycky něco za něco. Jeho písně si notuje minimálně půlka světa, na konto mu […]
Dvě tváře boxerské legendy
Každý sport má své hvězdy a má také pár legend. Vedle nesmrtelného Muhammada Aliho k nim bezesporu patří i Železný Mike, šampion těžké váhy Michael Tyson. Do nejvybranější společnosti boxerských superstar vstoupil tím, že se jako jediný dokázal stát mistrem světa současně v soutěži tří nejvýznamnějších boxerských asociací WBA, WBC i IBF. O pár let […]
Historie nejslavnější panenky: Barbie vznikla s feministickým podtextem
Panenka Barbie se původně zrodila proto, aby byla pro malé holčičky vzorem úspěšné ženy. Měla jim umožnit si při hře představovat různé možnosti budoucí kariéry. Píšou se 50.  léta 20. století a Američanka Ruth Handlerová (1916–2002) není spokojená s výběrem hraček pro svoji dceru. Vadí jí, že zatímco její syn si při hře může představovat, […]
Karel Zich: Osudná dovolená v podmořském ráji
Posluchači a fanoušci mu kvůli jeho hlasu rádi přezdívali „Český Elvis Presley“, on sám ale tohle srovnání neměl příliš rád, i když bylo lichotivé. „Jsem český Zich,“ tvrdil zpěvák, který mohl mít před sebou ještě mnoho skvělých úspěchů.   Jméno Karel Zich (1949–2004) objevuje slavná folková skupina Spirituál kvintet, když se v roce 1969 po odchodu […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Přinese Lutovské rozvod konečně klid?
nasehvezdy.cz
Přinese Lutovské rozvod konečně klid?
Moderátorka Iveta Lutovská (41) si může konečně oddychnout. Rozvodové řízení s podnikatelem Jaroslavem Vítem (47), které se táhlo několik měsíců a bylo pro ni velmi bolestivé, je u konce a ona je opět
Tajuplná Šumava: Hrůzu nahánějící umrlčí prkna
epochanacestach.cz
Tajuplná Šumava: Hrůzu nahánějící umrlčí prkna
Úcta k zemřelým se projevuje v každém koutě světa i naší republiky trochu jinak. Šumavští si osvojili velmi svérázný zvyk – stavění umrlčích prken, ze kterých se stalo podivné memento smrti a prostředek, jakým mrtvé uctívat a často i s nimi promlouvat. Mohla v sobě lože nebožtíků soustřeďovat negativní energii zemřelých a prostupovat i do
Její smrt nikdy nepřebolí
skutecnepribehy.cz
Její smrt nikdy nepřebolí
Nikdy to nevymažu z hlavy. Ten den, kdy jsem se šla rozloučit s mojí dcerou. Neskutečná bolest, když víte, že je to poslední rozloučení. Monika byla zdravá, chytrá a krásná holčička. Nebyly s ní velké problémy v pubertě, když dospěla, byla úspěšná. Měla život před sebou Měla své plány. Vystudovala, našla si dobré místo a potkala Honzu, s nímž se chtěli vzít.
Města zaplavily gangy malých kolportérů
epochalnisvet.cz
Města zaplavily gangy malých kolportérů
„Mnoho mužů může najít zaměstnání prodejem novin.“ Těmito slovy začíná Benjamin Day, vydavatel deníku New York Sun, v roce 1833 inzerát, v němž hledá kolportéry pro své noviny…K jeho překvapení se však nepřihlásí žádný dospělý, ale desetiletý chlapec!   Za prvního kolportéra, pouličního prodavače novin, lze považovat irského imigranta Bernarda Flahertyho (1824–1876), jenž zareagoval na
Výstava Na led! představuje hokej a bruslení  v obrazech
iluxus.cz
Výstava Na led! představuje hokej a bruslení v obrazech
Fenoménu hokeje a bruslení ve výtvarném umění se věnuje výstava Národní galerie Praha (NGP), která pro návštěvníky znovu otevírá Palác Kinských na Staroměstském náměstí. Výstava představí téměř sto pr
Krásné nohy? Žádný problém!
nejsemsama.cz
Krásné nohy? Žádný problém!
Nohy vás nosí celý den, a tak byste jim měla věnovat náležitou pozornost. Jenom tak se vyhnete nejrůznějším problémům. Následující návod platí pro všechny nehty na nohou, ale pro palce především, zde je riziko zarůstání největší. Nejdříve dopřejte prstu teplou koupel a do vody přijdete hodně soli. Horká voda změkčí kůži kolem nehtu a sůl pomůže s dezinfekcí
Než začnete malovat…
panidomu.cz
Než začnete malovat…
Také se tak díváte po stěnách a říkáte si, že by to chtělo vymalovat? To se stává často, když nám slunce posvítí do oken. A také je jaro a začátek léta k malování nejvhodnější. Barva bude dobře schnout a nebude zas takové horko. I když ono samo malování je tak trochu alchymie, nesmí to schnout moc
Bohémský interiér s pařížským šarmem
rezidenceonline.cz
Bohémský interiér s pařížským šarmem
Zcela nový projekt, vybavený odborníky na design z LUXXU, byl promyšlen do nejmenších detailů a evokuje francouzskou klasiku s dotekem historie. Exkluzivní realizace je tak ztělesněním pronikavého kouzla a elegance půvabné metropole země galského kohouta a jejího životního stylu. Hned po vstupu do nitra charismatického bytu je téměř hmatatelně cítit vůni panujícího avantgardního stylu –
Nenašel snad duch zavražděného prezidenta až do dnešních dnů klid?
enigmaplus.cz
Nenašel snad duch zavražděného prezidenta až do dnešních dnů klid?
Duch bývalého 16. amerického prezidenta Abrahama Lincolna prý bývá poměrně často spatřován, jak bloudí ve washingtonském Bílém domě… [gallery ids="141907,141906,141908"] Věštecký sen Paní Lincolnov
Původ známých pohádek: Znásilnění, mučení a smrt ve velkém
21stoleti.cz
Původ známých pohádek: Znásilnění, mučení a smrt ve velkém
Pohádky, které dnes známe a milujeme, jsou oproti svým původním verzím jen slabými odvary. Jádra mrazivých nebo lechtivých příběhů, z nichž kdysi povstaly, v nich nicméně přetrvávají dodnes.  
Bil se kardinál Harrach za církevní restituce?
historyplus.cz
Bil se kardinál Harrach za církevní restituce?
Hlavou se kardinálovi honí temné myšlenky. Nejraději by všechno vzdal a užíval si klidu. Neustálé lavírování mezi snahou utužit v zemi katolickou víru a nezpronevěřit se svému svědomí ho ničí. Nakonec se ale rozhodne znovu bojovat.   „Násilím se ničeho dosáhnout nedá,“ povzdechne si v tichu své pracovny kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598‒1667). Ještě že arcibiskupství získalo
Pečená jehněčí kýta na česneku
tisicereceptu.cz
Pečená jehněčí kýta na česneku
Francouzi nadají dopustit na pečené jehně na česneku s rozmarýnovými bramborami. Ingredience 1 jehněčí kýta s kostí 5 stroužků česneku olivový olej sůl, pepř 5 snítek rozmarýnu 1 kg malých