Domů     Proč Zikmund Lucemburský vsadil raději na diplomacii?
Proč Zikmund Lucemburský vsadil raději na diplomacii?
19.10.2023

Již na konci července 1420 Zikmund Lucemburský po porážce na Vítkově 14. července 1420 vyplatí žoldnéře ze svého vojska. Jeho bojovníci jsou zklamaní. Nedočkali se vítězství a tučné kořisti, na kterou se těšili.

Čerstvě korunovaný panovník ale momentálně nechce riskovat další blamáž a vojsko rozpouští.

Čerstvě korunovaný český král Zikmund Lucemburský (1368–1437) odjíždí 2. srpna 1420 z Prahy do Kutné Hory, kde si líže rány z porážky. Záhy ale začíná myslet na odvetu.

Pražští husité přitom od 15. září obléhají posádku Vyšehradu, věrnou Zikmundovi. Vojáci čekají na pomoc od krále, která ale dlouho nepřichází, a vyšehradským proto hrozí vyhladovění. Zdržení způsobí zřejmě Zikmundova nemoc.

V říjnu probíhají jednání mezi panovníkem a husitskými radikály. Kronikář Vavřinec z Březové (asi 1370–1437) mluví o tom, že radikálové chtějí svobodné slyšení o čtyřech pražských artikulech. Jenže to se nakonec neuskuteční.

„Naseruť jim dříve do rypáků, než bych ustoupil z Vyšehradu,“ vzkazuje prý Zikmund svým nepřátelům. Později v roce 1425 vysvětluje, proč jim slyšení nedal: „Slyšení dát, to nám nepřísluší než papeži.“

Bitva pod Vyšehradem 1. listopadu 1420. FOTO: Various/Creative Commons/CC BY-SA 4.0
Bitva pod Vyšehradem 1. listopadu 1420. FOTO: Various/Creative Commons/CC BY-SA 4.0

Další ostudná porážka

Vyšehradští, kteří stále zoufale čekají na doplnění zásob, uzavřou nakonec s velitelem pražského husitského vojska, Hynkem Krušinou z Lichtenburka (asi 1392–1454), 28. října 1420 dohodu.

Když posádka do 31. října nedostane pomoc, vydá následujícího dne do 15. hodiny Vyšehrad Pražanům za to, že posádku nechají se zbraněmi svobodně odejít. Není jasné, zda král přesně znal podmínky smlouvy, nebo ne. Jisté je, že se svými muži přichází pozdě.

„ Král, již po patnácté hodině přijížděje se svým vojskem v počtu patnácti nebo dvaceti tisíc dobře vyzbrojených od Nového hradu, přiblížil se k místu pražského vojska,“ líčí nástup k bitvě Vavřinec z Březové.

Již nepomůže ani domluvené znamení k útoku, které Zikmund dává svým vytaseným lesknoucím se mečem. Po signálu má Zikmundovo vojsko i vyšehradská posádka vyrazit do boje. Jenže vyšehradští už mezitím kapitulovali. I tak ale mají křižáci stále v bitvě šanci.

Zatímco na jejich straně stojí 16 000 těžkooděnců, Pražanů je jenom 12 000. Přesto se ale Zikmundovi žoldnéři po prudkém boji dávají na ústup a utrpí další porážku.

Bitva u Kutné Hory 21. a 22. prosince 1421. FOTO: Josef Mathauser/Creative Commons/Public domain
Bitva u Kutné Hory 21. a 22. prosince 1421. FOTO: Josef Mathauser/Creative Commons/Public domain

Zrádce se kaje

Čeněk z Vartemberka se na jaře 1421 znovu přidává k husitům a uznáním viny za vydání Pražského hradu do Zikmundových rukou obměkčí dokonce i samotného husitského vůdce Jana Želivského (1380–1422).

Jako odčinění své zrady nabídne husitům na pomoc několik stovek příslušníků své jízdy a současně slíbí, že sjedná kapitulaci Lucemburkovy posádky Pražského hradu. Obojí záhy skutečně dodrží.

Mezitím se ale Zikmund chystá oplatit husitským radikálům své ponížení z Vítkova a Vyšehradu. Papež Martin V. vyhlašuje proti kacířským Čechám novou, již druhou křížovou výpravu. Proti Lucemburkovi ale jakoby se všechno spiklo.

Jako svého krále ho 3. června 1421 odmítne sněm šlechticů a představitelů měst v Čáslavi. Účastní se ho i čtyři táborští hejtmani v čele s Janem Žižkou z Trocnova (kolem r. 1360–1424).

Sněm se usnese, že Zikmund je „tupitelem Božích pravd a vrahem cti a osob národa českého“.

Pippo Spano bojuje po Zikmundově boku. FOTO: Andrea del Castagno/Creative Commons/Public domain
Pippo Spano bojuje po Zikmundově boku. FOTO: Andrea del Castagno/Creative Commons/Public domain

Praha volá o pomoc

Lucemburk si ale tohle rozhodně nenechá líbit. Jeho vojska se na sklonku podzimu 1421 pohybují na dohled od Prahy. Pražané proto volají Žižku, v té době již zcela slepého, aby jim přišel na pomoc.

Když 1. prosince dorazí do hlavního města, vítají ho skutečně královsky. Jenže ani lucemburský panovník nezahálí. Bitvu však nechce svést u Prahy, a proto svá vojska přesouvá směrem k Jihlavě.

Na svoji stranu současně získá několik českých šlechticů včetně Čeňka z Vartemberka. 9. prosince 1421 vjíždí Zikmund do bran města Jihlavy a šikuje zde své vojáky. Glejtem volá i odpadlíky. Příštím cílem se má stát Kutná Hora, město plné stříbra.

Jeho držení je strategicky důležité, což ví i Jan Žižka, který tam dorazil již předešlého dne. Křižákům se do Kutné Hory podaří proniknout Kolínskou branou. Tu jim otevřeli jejich spojenci, kutnohorští Němci, kteří nemohou husitům přijít na jméno.

Žoldnéři, bojující pod znamením kříže, obsazují část města. Žižka se tak ocitá v Zikmundově obležení. Prorazí ho teprve během noci z 22. na 23. prosince. Královo vojsko noční útok překvapí a nemá sílu mu vzdorovat.

Navíc si panovník tehdy myslí, že má vítězství v kapse, a podcení situaci. Dovolí svým mužům opustit hlavní bojový útvar a hledat útočiště před zimou v okolí. To se mu krutě vymstí.

Husité, kteří prolomili obklíčení ve městě, se shromáždí i se všemi posilami u Nebovid na dohled od Kutné Hory. Sehnat dohromady roztroušené křižácké vojsko je nadlidský úkol. Proto královští vojáci alespoň zapalují město.

Zikmund Lucemburský si na uznání od kacířských Čechů musí dlouhá léta počkat. FOTO: Globetrotter19/Creative Commons/CC BY-SA 3.0
Zikmund Lucemburský si na uznání od kacířských Čechů musí dlouhá léta počkat. FOTO: Globetrotter19/Creative Commons/CC BY-SA 3.0

Vojsko se utopí v řece

Zachránit situaci se pokouší alespoň královský velitel Pippo Spano (1369–1426). Jenže jeho muži už neposlouchají, utíkají od Kutné Hory pryč. Žižkovy jednotky však vyrazí za nimi. Dohoní je u Habrů u Německého (dnes Havlíčkova) Brodu.

Již jenom samotný zpěv chorálu „Ktož sú boží bojovníci“ zažene vyděšené královské žoldnéře do řeky Sázavy. Spousta z nich se utopí v jejím proudu. Rozzuřeným husitům to ale nestačí.

Den po bitvě u Habrů chtějí dobýt i Německý Brod, který stál na Lucemburkově straně. První útok měšťané odrazí a neuspěje ani vyjednávání o kapitulaci. Husitští bojovníci přesto nakonec obránce udolají a v ulicích města pozabíjejí asi 1500 lidí.

Zikmund pochopí, že vojensky husitské rebely netrumfne. Od této chvíle proto přesedlá výhradně na diplomacii. Bude mu ale trvat ještě dlouhých 14 let, než ho Češi konečně uznají za svého krále. Dočká se teprve v roce 1436, krátce před svou smrtí.

Foto: Creative Commons, Úvodní fotografie: Josef Mathauser/Creative Commons/Public domain
reklama
Související články
Historie
Proč křesťané odmítali spalovat své mrtvé?
Smuteční průvod pomalým krokem za zpěvu smutečních písní míří na hřbitov. Tam už je připravena navršená hranice. Oblečeného nebožtíka na ni položí. Příbuzní zažehnou oheň. „Po spálení hranice a těla buď hned, nebo na druhý den sebrali pozůstalí popel s opálenými zbytky kostí, zbraní, šperků buď prostě na hromádku, nebo jej vsypali do popelnice, kterou […]
Historie
Češi štvali císaře písní Kde domov můj
Vládnutí své velké zemi František Josef I. chápe hlavně jako vyřizování spousty listin. Pevně věří, že právě tohle od něho očekávají jeho poddaní, kterých je celkem asi 50 milionů. Lidé se mu snaží projevovat loajalitu, a to platí dokonce i pro rebelantské Čechy. Například jen pár dní po nezdařeném atentátu na jeho osobu (proběhl 18. […]
Historie
Malárie a stavba Panamského průplavu
Jedna z nejvýznamnějších infekčních nemocí, která i dnes zabíjí až půl milionu lidí ročně, malárie ovlivnila i stavbu Panamského průplavu, jenž spojuje Atlantský a Tichý oceán. Jeho budování však neprobíhalo bez komplikací.   Kanál je dlouhý téměř 82 km, lodím jeho proplutí trvá 8 až 10 hodin. Jeho otevření významně zkrátilo lodní dopravu. Dříve musela loď […]
Historie
Čím pruský kancléř Otto von Bismarck rozzuřil Francouze?
Zklamání. I tak se dají popsat pocity Francouzů, když Rakousko prohraje v roce 1866 válku s Pruskem. Mnohem raději by byli, kdyby válečné štěstí stálo při Vídni. Pruské vítězství a rychlé uzavření míru mezi oběma zeměmi považují za vlastní selhání. Francouzský císař Napoleon III. (1808–1873) chtěl v tomto sporu hrát prostředníka. Počítal s tím, že si za tuto pomoc […]
reklama
zajímavosti
Počátky americké měny: Jak se z tolaru stává dolar
Píše se 2. dubna 1792. Od vyhlášení nezávislosti Spojených států amerických uplynulo téměř šestnáct let. Nový stát se samozřejmě neobejde bez vlastní měny. Ministr financí Alexander Hamilton (1755-1804) ji právě uvádí na trh. A nejsou to ledajaké peníze. Jejich přesné složení určuje zákon schválený Senátem a Sněmovnou reprezentantů. Paragraf s nešťastným číslem 13 říká, že dolarovou […]
Papírová brčka? Ne zas tolik eko
Biologicky nerozložitelná, znečišťující přírodu, s obsahem chemikálií potenciálně ohrožujících lidské zdraví. Řeč není o plastových brčkách, jak by se mohlo zdát. Takové závěry si dle poslední studie vysloužily jejich „ekologičtější“ alternativy.   Studie oborníků z Antverpské univerzity, publikovaná v létě 2023 na stránkách časopisu Food Additives and Contaminants, se zaměřila na brčka vyrobená z papíru, bambusu, skla, nerezové oceli a […]
Lesk a bída energy drinků
Energetické nápoje stimulují nervovou soustavu i kardiovaskulární systém k vyšším výkonům, proto jsou tak populární mezi dospělými. Málokdo si však uvědomuje i stinné stránky jejich konzumace. Obliba „energeťáků“ však roste i mezi dětmi a dospívajícími, kde už přestavuje skutečně riziko. Proč?   Občasná konzumace energy drinků dospělým osobám neškodí, ta častá však již s sebou […]
3 typicky francouzské věcí, které nejsou francouzské
Co může být víc Francouzského než chlapík, který sedí pod obrazem Mony Lisy a hraje na akordeon. Snad jen chlapík, který končí pod gilotinou, protože má nejen pruhované triko, ale také modrou krev. Mona Lisa Původ: Itálie Každý, kdo zamíří do Paříže, chce vidět alespoň dva hlavní symboly města a možná celé Francie. Eiffelovku a […]
reklama
záhady a tajemství
Kdo objevil Velikonoční ostrov?
Do všudypřítomného štěbetání ptáků v subtropickém pralese se prvně ozvou lidské hlasy. A tak, zatímco u nás vládne přemyslovský kníže Spytihněv I. (asi 875–915), začíná kolem roku 1200 daleko v Pacifiku pozvolná kolonizace ostrůvku o rozloze 163 km².   Připomíná ráj na zemi. Stabilní klima, teplota slabě nad 20 stupňů Celsia, o chlup méně srážek, […]
Záhadní jezuité v Čechách: Nelegální majetek se v Klementinu nenašel, ale provázela je špatná pověst
Muž v černém hábitu zaklepe na dveře malého zednického domku kousek od Vltavy. Když se z nitra ozve rozpačitá pobídka ke vstupu, vezme za kliku. Cizinec sáhne do kapsy, vytáhne z ní kovově lesklý peníz a přisune ho zedníkovi před oči. „Nechtěl bys další?“ zeptá se. Když zedník kývne, muž ho pobídne, aby si vzal své nástroje a […]
Tajemné megality: Dávné stavby sloužily k obřadům i věštění
Megalitických staveb zhotovených z hrubě opracovaných kamenů se po světě vyskytuje spousta. Jde o první částečně zachovalé budovy pocházející z období paleolitu (do 11 000 př. n. l.), neolitu (do 5200 př. n. l.), a starší doby bronzové (do 1550 př. n. l.). Za úplně nejstarší se považuje maltský, pocházející z období cca 6500 let př. n. l. […]
Mytologický zrod run: O jejich šíření se měl postarat Bůh Ódin
„Tu se mi dobře začalo dařit, magické jsem moudrosti nabyl, slovo za slovem hledalo slovo,“ popisuje Ódinův stav vytržení Starší Edda, sbírka severských mytologických a hrdinských písní, jejíž opis objevili roku 1645 v islandské vesnici Skálholt. Kdy a kde tyto písně vznikly, ale není jasné. Autorem některých veršů, zvaných Výroky Vysokého (Hávamál), je však údajně sám […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Tajemná zeď Ahu Vinapu: Inspiruje se inckým stavitelstvím?
enigmaplus.cz
Tajemná zeď Ahu Vinapu: Inspiruje se inckým stavitelstvím?
Muži hromadí kameny a zeminu, se zadní částí si dají záležet a promění ji ve stabilní zeď. Ta je ve většině případů orientovaná k moři. Pak prostranství u zdi zarovnají a vydláždí plochými kameny nebo
VÁNOČNÍ JARMARK.
epochanacestach.cz
VÁNOČNÍ JARMARK.
Tradiční vánoční jarmark v Mnichově Hradišti s bohatou nabídkou vánočních dárků a pochutin ve stáncích se uskuteční 9. prosince na Masarykově náměstí. Můžete očekávat pestrý kulturní program místních škol, spolků a kapel na pódiu před budovou radnice. http://mnhradiste.cz
Obíhá Zemi mimozemský satelit?
epochalnisvet.cz
Obíhá Zemi mimozemský satelit?
Na oběžné dráze Země je v posledních letech dost rušno. Pohybuje se po ní totiž již několik tisíc satelitů. Podle záhadologů má být jedním z nich také Black Knight, tedy Černý rytíř. Na nebi byl údajn
Synův otec se náhle objevil
skutecnepribehy.cz
Synův otec se náhle objevil
Lhala jsem a nikdy nepřiznala, kdo je synův otec. Netušili to ani moji rodiče! Minulost mě doběhla a já stála před rozhodnutím, zda přiznat pravdu. Těhotenství jsem tajila až do sedmého měsíce. Bála jsem se tehdy, že mě můj přísný otec donutí jít na potrat. Možná že právě ta jeho přísnost mě přivedla do náručí o rok staršího
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
GOLDBERGH GO BIG OR GO HOME: nová kolekce snow couture
iluxus.cz
GOLDBERGH GO BIG OR GO HOME: nová kolekce snow couture
Lyžařský ráj David Sport představuje snow couture kolekci luxusní značky GOLDBERGH, kterou si díky jedinečnému stylu, špičkové kvalitě a dokonale funkčnímu zpracování oblíbila i řada módních osobností
Dočkají se psi medikamentů pro svou dlouhověkost?
21stoleti.cz
Dočkají se psi medikamentů pro svou dlouhověkost?
Sedm, deset, v lepších případě dvanáct nebo šestnáct let. Tak dlouho se zpravidla dožívají naši psí společníci. A nejen chovatelé, ale i vědci se ptají: Šla by tato doba prodloužit? Při vší úct
Skvělý jahodový tvarožník
tisicereceptu.cz
Skvělý jahodový tvarožník
Tvarožník je tuzemskou obdobou italského tiramisu. Ingredience 400 g jahod 120 g piškotů 350 g zakysané smetany 400 g plnotučného tvarohu 2 vanilkové cukry 3 lžíce moučkového cukru 2 lžíce
Žádost o ruku na spadnutí?
nasehvezdy.cz
Žádost o ruku na spadnutí?
Zamilovali se do sebe na první pohled, a čím déle spolu jsou, tím je jejich láska silnější. Herec ze seriálu Zlatá labuť Adam Vacula  (36) se netají tím, že je půvabná kuchařka Veronika Beskydiarová (
9 nejděsivějších jezer USA – Tady si zaplavete s přízraky a démony nejen na Halloween!
enigmaplus.cz
9 nejděsivějších jezer USA – Tady si zaplavete s přízraky a démony nejen na Halloween!
Kdo umí plavat, ten se zpravidla s radostí rozběhne do každé lákavě působící vodní plochy. Jenže někdy bývají zatraceně zrádné! O život vás může připraven nejen neznalost hloubky, ale možná i jevy či
Lukáš Langmajer: Někdy přemýšlím až moc…
panidomu.cz
Lukáš Langmajer: Někdy přemýšlím až moc…
Přemýšlivý čtyřicátník. Introvert. Mluví potichu, váží každé slovo. Miluje svou rodinu. Má rád rychlá auta. A má rád divadlo. „Měl jsem sen dělat kumšt a ten sen se mi plní…“ Lukáš Langmajer je Plzeňák. Vyrůstal jako nejmladší v rodině plzeňského muzikanta, sbormistra a operního a operetního zpěváka Jiřího Langmajera a jeho paní. Má o čtrnáct
Gejzírové pole na Islandu: Voda horká až 97 stupňů
21stoleti.cz
Gejzírové pole na Islandu: Voda horká až 97 stupňů
V krátkém létě zelené planiny, jinak zaledněná krajina, kde strom bývá vzácnější než vegan ve lví smečce, plná ostrých zlomů, připomínajících, že zdejší terén vznikl teprve nedávno. Takový je Island.