Domů     Proč se co říká? Sovy v Athénách, Medardova kápě i smutný osud Lotovy ženy
Proč se co říká? Sovy v Athénách, Medardova kápě i smutný osud Lotovy ženy

V každodenním životě se setkáváme s mnoha rčeními, příslovími i pranostikami. Některá mají hodně zajímavé pozadí. V nové rubrice se jim podíváme na zoubek a vysvětlíme si, co vlastně znamenají i jak vznikly.

Dnes se podíváme, proč je zbytečné nosit sovy do Athén, zjistíme něco víc o Medardově kápi, oidipovském komplexu i historii jednoho ryze českého pozdravu. A taky si povíme, proč se muž jménem Lot stal vdovcem poněkud netradičním způsobem.

… nosit sovy do Athén

Každý ví, co znamená, když se mluví o nošení dříví do lesa. Je ho tam víc, než dost, takže naopak si z lesa lidé dřevo odnášejí. Znamená to zkrátka dělat něco docela zbytečného. Stejně pošetilou činnost popisuje rčení o nošení sov do Athén.

Tam prý jich bylo vždy spousta, zejména na návrší Akropoli, kde měly svá hnízda. Athéňanům nijak nevadily, právě naopak.

Epocha objasňuje:

Sova byla totiž pro obyvatele řecké metropole symbolem moudrosti, velmi ji uctívali. Svědčí o tom i to, že její podoba zdobila nejenom znak města, ale také mince a řadu dalších důležitých věcí i budov.

Takže pokud sečteme sovy živé i neživé, nosit do města jakoukoliv další by byl čirý nesmysl. A sova jako symbol moudrosti svým způsobem skutečně k Athénám patří.

Ve starověku bylo město centrem vzdělanosti a domovem řady vzdělávacích institucí a učenců, předávajících svou moudrost žákům.

Dávní Řekové si sov vážili natolik, že mnohým předmětům dávali jejich podobu.(Foto: Jastrow / commons.wikimedia.org / volné dílo)
Dávní Řekové si sov vážili natolik, že mnohým předmětům dávali jejich podobu.(Foto: Jastrow / commons.wikimedia.org / volné dílo)

… oidipovský komplex

Pokud uslyšíte toto slovní spojení, mluví se v něm o muži, který cítí ke své matce hlubší city, než by měl a než se považuje za běžné.

S tímto pojmenováním problému přichází slavný psychoanalytik Sigmund Freud (1856-1939) a inspiruje se přitom v řecké mytologii.

Báje, která vypráví o mladém muži Oidipovi, který nicnetušící zabil svého otce a poté se oženil se svou matkou, patří k těm smutnějším řeckým legendám.

Epocha vysvětluje:

Když se manželce thébského krále Laia narodí chlapec, panovník požádá sluhu, aby ho odnesl v koši do hor a nechal ho zemřít. Dávná věštba totiž tvrdí, že by ho syn jinak usmrtil.

Ale dítě se nakonec dostane ke králi Korintu a ten ho vychová jako vlastního syna. Mladý muž se jednou vydá na cesty a při náhodném sporu usmrtí svého otce, aniž by věděl, o koho jde. Řízením osudu si vezme svou matku a zplodí s ní čtyři děti.

Když vše vyjde najevo, královna spáchá sebevraždu a Oidipus si vypíchne oči, žije pak jako opuštěný vyhnanec.

Problém, jehož název čerpá z mytologie antického Řecka, popsal Sigmund Freud.

(Foto: Max Halberstadt / commons.wikimedia.org / volné dílo)

… Medardova kápě

Mnoho červnových pranostik mluví o květech, dozrávajícím ovoci a nadcházejícím létě. Název měsíce je podle jazykovědců odvozen právě od toho, že se mnoho rostlin a plodů v tomto období „červená“, tedy dozrává a kvete. Teorií je ale více.

Dříve se toto pojmenování používalo až pro sedmý měsíc a ten šestý se nazýval „malý červen“.

Epocha dodává:

Stará pranostika tvrdí, že když bude pršet o svatém Medardovi (8. června), pak se deštivé počasí udrží po dalších 40 dní. Přesně zní „Medardova kápě čtyřicet dní kape.“ a hrozí tak, že déšť pokazí začátek léta.

I když to není každoročním pravidlem, naši předkové si změn počasí v tomto období dobře všímali a toto pozorování potvrzují i meteorologové. Často k nám totiž počátkem června dorazí vlhký oceánský vzduch a přináší s sebou větší počet srážek.

U zrodu českého pozdravu „nazdar“ stála sbírka na Národní divadlo.(Foto: Lynx1211 / commons.wikimedia.org / CC BY-SA 4.0)
U zrodu českého pozdravu „nazdar“ stála sbírka na Národní divadlo.(Foto: Lynx1211 / commons.wikimedia.org / CC BY-SA 4.0)

… stát jako Lotova žena

Stát jako solný sloup nebo Lotova žena znamená strnout, žasnout, být kvůli tomu neschopen pohybu nebo jakékoliv reakce. Tato dáma svého času doplatila na svou neukojitelnou zvědavost. Její příběh líčí Bible v souvislosti se zničením měst Sodoma a Gomora.

Bůh už totiž dál nehodlá snášet hříšné chování zdejších obyvatel. Nic jim není svaté, o morálce se mluvit vůbec nedá a neštítí se ničeho. A tak se Stvořitel rozhodne obě města zlikvidovat a to včetně všech lidí. Až na jednoho muže jménem Lot.

Epocha popisuje:

Jen Lot a jeho rodina mají být zachráněni, protože Lot je spravedlivý a ničím se neprovinil. Mohou opustit město a začít nový život.

Jenomže Lotova manželka místo toho, aby kráčela vstříc světlým zítřkům, se cestou z města ohlédne a za to se promění v solný sloup. Některé výklady to líčí jako trest za přílišnou zvědavost, jiné za to, že se chtěla potěšit cizím neštěstím. A další tvrdí, že kdo příliš lpí na minulosti, není schopný se hnout kupředu.

… nazdar!

I když používáme řadu různých pozdravů, často přejatých z cizích jazyků, slovo „nazdar“ je původní český výraz.

Pochází z léta roku 1851, kdy je vyhlášena sbírka na vybudování Národního divadla a dobrovolníci, kteří s kasičkami chodí po Praze a dalších městech, mají na těchto pokladničkách nápis „Na zdar Národního divadla.“

Epocha přibližuje:

Sbírka je tehdy rozsáhlá a výběrčí toto heslo také nahlas vyvolávají. Slovo se vžije a stane se dokonce sokolským pozdravem. Pozdrav se ujme i u skautů a při vojenských přehlídkách.

Proslaví ho také jednotka českých dobrovolníků během 1. světové války, působící ve Francii a pojmenovaná „Nazdar“, která slavila bitevní úspěchy včetně vítězství v bitvě u Arrasu v květnu roku 1915.

Foto: commons.wikimedia.org, Pixabay Titulka (Foto: Bairyna / Pixabay)
reklama
Související články
Historie
Konec templářů: Neposlušné bratry natahovali na skřipec a pálili ohněm
Proces s řádem templářů je na podzim roku 1307 v plném proudu. Francouzský král Filip IV. Sličný řádí. „Budu prověřovat obvinění templářů. Věřím, že jsou neodůvodněná,“ rozhodne papež Klement V. a v prosinci 1307 vysílá do Paříže dva kardinály. Velmistr řádu templářů Jakub de Molay (kolem r. 1243–1314) a řada dalších templářů odvolává své vynucené přiznání. Svatá otec […]
Historie
Pomohlo Čingischánovi v budování ohromné říše počasí?
Čingischánova armáda dobývá nová území. Dostává se do Gruzie, Ruska a na Krym a jeho říše se tak rozkládá od Černého moře až k Tichému oceánu. Osudným se obávanému Mongolovi nakonec v roce 1227 stává pád z koně v průběhu tažení proti severočínské dynastii Ťin. Poté umírá. Jak vlastně dokázal mongolský vládce Čingischán (1162–1227) vybudovat tak obrovskou říši? Bylo […]
Historie
Horor za bílého dne: Jatka přeživších z lodi Batavia
Je to skalisko, nebo jde jen o odlesky měsíce na vlnách moře? Zatímco muž ve vraním hnízdě pod vrcholkem hlavního stěžně vidí nebezpečí, kapitán se přikloní k druhé variantě. Téměř 57metrovou plachetnicí Batavia otřese náraz. Poklady naložené v podpalubí nervózně zacinkají. Ani hlavní aktéři v tu chvíli netuší, v jaké hrůzy se zvrhnou následující dva […]
Historie
Mongolský vládce miloval ženy a syrové maso
Válečná vítězství si mongolský vládce užívá plnými doušky.  „Shromážděte všechny ženy z města,“ nařídí vždy po úspěšném tažení svého vojska. Mezi nimi si pak vybírá ty nejhezčí, které mu mají být po vůli. Čingischánovi nestačí, že má kromě Burtaj ještě tři další oficiální manželky. Milenky si Čingischán (1162–1227) volí především z žen a dcer vysoce postavených mužů, […]
reklama
věda a technika
Slavná busta Nefertiti: Seznam nálezů usvědčil Borchardta z podvodu
Německý archeolog Ludwig Borchardt bere do ruky ušpiněný vápencový předmět. Chvíli přemýšlí. Potom dílko strčí do krabice se štukovými nálezy. V hlavě se mu rodí plán, jak si s ním trochu pohrát. Když se řekne Nefertiti (14. století př. n. l.), každý si vybaví slavnou bustu s vysokým modrým kloboukem znázorňující egyptskou královnu z doby 18. dynastie […]
Opioidová krize v USA
Spojené státy americké se od 90. let minulého století potýkají s rozsáhlou opioidovou krizí, aktuálně probíhá už její čtvrtá vlna. Podle odborníků souvisí tato krize se strukturou amerického zdravotnického systému, ve kterém je předepisování léků upřednostňováno před dražšími terapiemi.   Profesorka Judith Feinbergová z West Virginia University k tomu podotýká: „Většina pojištění, zvláště pro chudé lidi, nezaplatí v USA […]
Zuby moudrosti: Proč se nám proříznou až v dospělosti?
Teplota, bolest, otoky. V horším případě i cysty nebo dokonce zlomenina zánětem oslabené čelisti. Všechny tyhle lahůdky nás mohou potkat, pokud se dens serotinus neboli třetí stoličky rozhodnou vydrat ven. Tenhle proces začíná v dospělosti a může trvat roky. Vědci přišli na to, proč si u lidí dávají zuby moudrosti tak na čas.     […]
Zbraň proti depresím se špatnou pověstí
Říká se jim něžně houbičky a někteří lidé je vyhledávají kvůli jejich halucinogenním účinkům. Nové výzkumy ovšem ukazují, že lysohlávky v sobě skrývají zajímavé možnosti týkající se léčby duševních problémů. Ne všechny lysohlávky patří mezi halucinogenní houby, ale ty, které ano, obsahují ve velké míře dvě látky: psilocin a také psilocybin. Psilocybin je jedním z […]
zajímavosti
Zápas století: Šachy, které rozhodují o politice
Na první pohled jsou to jen dva muži, sedící nad 64 černobílými čtvercovými poli. Jenže v sázce je mnohem víc. Nejde jen o to, kdo bude nejlepší šachista světa. Je to souboj mezi demokracií a komunismem. Mezi Spojenými státy americkými a Sovětským svazem. S trochou nadsázky jde o nejslavnější bitvu studené války. Proti sobě se […]
Boříme mýty o antikoncepci: Zabrání citron či kojení početí?
Je kolébkou medicíny civilizace Řecka a Říma ve 4. století před naším letopočtem? Zčásti. Teprve v druhé polovině 19. století se ukáže, jak vyspělá je medicína ve Starém Egyptě.   Německý egyptolog Georg Ebers (1837–1898) kupuje roku 1873 papyrus, který ponese jeho jméno. A hlavně – až jej přeloží, zboří zažité představy o egyptské kultuře. […]
Kult známého světce: Komunistům se svatý Václav nelíbil
Už od konce 10. století se v českých zemích začíná šířit kult svatého Václava (asi 907–935). Nejdříve se český kníže stal symbolem panovnické dynastie a poté i patronem národa. Velký význam získává svatováclavský svátek za první republiky, ale nejde to jednoduše. První republika se totiž hodně orientuje směrem na husitské tradice a svatý Václav tak zůstává […]
Proč se říká: Svině a perly, roh hojnosti a máj podzimu
V každodenním životě se setkáváme s mnoha rčeními, příslovími i pranostikami. Některá mají hodně zajímavé pozadí. V této rubrice se jim podíváme na zoubek a vysvětlíme si, co vlastně znamenají i jak vznikly. Pýcha se nevyplácí, to je známá věc. Podíváme se, co se může stát lidem, kteří nosí nos nahoru. Zjistíme i to, odkud […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Jak vybrat a využít chytrou technologii na zápěstí
panidomu.cz
Jak vybrat a využít chytrou technologii na zápěstí
Také jste si všimli, že stále více lidí nosí na zápěstí chytré hodinky nebo fitness náramek? Pokud byste se i vy rádi nechali pohltit tímto trendem, ale nevíte, k čemu jsou taková zařízení dobrá a jak vybírat, jste na správné adrese. S obojím vám totiž poradíme. Jak vybrat chytré zařízení na zápěstí? Při výběru chytrého zařízení na
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
Prokletí zámku Miramare: Jeho vlastníci neumírají doma v posteli!
enigmaplus.cz
Prokletí zámku Miramare: Jeho vlastníci neumírají doma v posteli!
Italský Terst je považován za jedno z hlavních evropských měst okultismu. Vděčí za to dlouhé zednářské tradici i spiritualitě, která je pečlivě ukrytá za fasádou oficiální historie. Řada míst v Terstu
Kapsle se vzorky z asteroidu úspěšně přistála v Utahu
21stoleti.cz
Kapsle se vzorky z asteroidu úspěšně přistála v Utahu
Sonda OSIRIX-REx se na svou pouť vydala v září 2016. Jejím primárním cílem byla planetka Bennu patřící do Apollonovy skupiny. Zde měla sonda získat vzorky, naložit je do speciální kapsle a tu pak dopr
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
epochanacestach.cz
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
S podtitulem pocta Marii Terezii a pevnosti samotné připomíná akce založení pevnosti Terezín 10. října 1780. Již tradičně jsou situovány především do období 18. století. Jejich cílem je připomenout jedinečnou terezínskou pevnost a události, která předcházeli její výstavbě. Jde o jedny z největších slavností zaměřených na toto období v Evropě. Každoročně je navštěvují z Čech,
Duch psa běhal domem
skutecnepribehy.cz
Duch psa běhal domem
Jela jsem s přítelem na návštěvu k jeho pratetě. Petr mě varoval, že je teta trochu šílená, protože tvrdí, že po nocích v jejím domě běhá černý pes. Před lety jsem zažila něco hodně zvláštního. S přítelem jsme navštívili jeho tetu z pátého kolene. Petr mi dopředu říkal, že je teta trochu vyšinutá, tak ať její slova neberu vážně. Tvrdila
Oceán na Europě obsahuje uhlík
21stoleti.cz
Oceán na Europě obsahuje uhlík
Jupiterův měsíc Europa přitahuje zájem odborné veřejnosti jako magnet. Důvod je jasný. Měření ukázala, že pod ledovým povrchem se ukrývá oceán tekuté a teplé vody. A mnozí vědci nevylučují, že v této
Pocházel první mistr světa v šachu z Prahy?
epochalnisvet.cz
Pocházel první mistr světa v šachu z Prahy?
Rodina chudého pražského krejčího Josefa Steinitze žije na okraji židovského ghetta a v květnu 1836 do ní přibude další z mnoha dětí. Wilhelm přichází na svět s tělesnou vadou, v důsledku níž bude po
Podaří se mu teď vysekat z dluhů?
nasehvezdy.cz
Podaří se mu teď vysekat z dluhů?
Populární Marek Taclík (50) si snad už oddychne. Pokud soud vydá konečné rozhodnutí, zavře za jeho dluhy dveře. V roce 2018 vyhlásil osobní bankrot poté, co měl nepravidelné příjmy a nebyl schopen
Babí léto v Hliněné Baště
iluxus.cz
Babí léto v Hliněné Baště
Každé roční období přináší návštěvníkům průhonické restaurace Hliněná Bašta jinak chuťově zabarvené dobroty. Proto netřeba „smutnit“, že léto tak rychle uteklo, neboť poklidné posezení na romantické t
Zřícenina Lichnice: Obchází tu duch krvavé Milady?
enigmaplus.cz
Zřícenina Lichnice: Obchází tu duch krvavé Milady?
Vyrazit za středověkou atmosférou je v České republice poměrně snadné. Není však moc hradů a jejich zřícenin, které by člověka vtáhly do minulosti takovým způsobem, jako to umí východočeská Lichnice.
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je