Skip to content

Proč někteří lidé považovali vidličku za ďáblův nástroj?

Zatímco dáma pozvolna vede dvojzubec k ústům, lidé se na ni dívají podezíravě. Co na tom, že jde o urozenou paní šlechtičnu, dokonce princeznu? Kdo ví, co má s tím podivným nástrojem v úmyslu. Nám, obyčejným smrtelníkům, přece stačí jenom nůž a lžíce!

K vynálezu vidličky se hlásí Číňané, ale používají je už staří Řekové a Římané. Z období 2. století n. l. máme o nich důkazy z římských archeologických nálezů. Pozadu nezůstává ani oblast Středního východu, kde se vidličky vyskytují, ovšem na rozdíl od těch dnešních mají pouze dva zuby.

Původně měly vidličky jenom dva zuby. Třetí zub se u ní objevuje až v 18. století.
Původně měly vidličky jenom dva zuby. Třetí zub se u ní objevuje až v 18. století.

Novinka od byzantské princezny

V průběhu 11. století se vidlička z byzantské oblasti dostává do Itálie. Přiveze ji sem prý byzantská princezna, která se vdává za benátského dóžete. Všichni se ale tváří dosti nedůvěřivě, když si u slavnostní tabule napichuje jednotlivá sousta svojí osobní zlatou vidličkou a pomalu je nese k ústům.

Lidé považují zubatou věc za ďáblův nástroj.

Vyobrazení ďábla z Codexu Gigas, největšího rukopisného kodexu na světe. V minulosti považovali lidé vidličku za jeho nástroj.
Vyobrazení ďábla z Codexu Gigas, největšího rukopisného kodexu na světě. V minulosti považovali lidé vidličku za jeho nástroj.

Trest za opovážlivost

„Je v tom něco nemorálního,“ šeptají si slavnostní hosté a raději odvracejí hlavu. S tímhle kacířstvím nechtějí mít nic společného. „Je to Boží trest za její opovážlivost,“ letí od úst k ústům, když se na veřejnost dozví, že princezna onemocněla.

Proto se začíná v Evropě poprvé prosazovat až ve 14. století. Italové ji vezmou na milost v 16. století, kdy s ní jedí špagety.

Ze zámku Vlašim ve středních Čechách máme z roku 1543 první svědectví o používání vidličky.
Ze zámku Vlašim ve středních Čechách máme z roku 1543 první svědectví o používání vidličky.

Je to zženštilost?

U nás v Čechách existuje doklad o používání vidličky z roku 1543, kdy na zámku ve Vlašimi jedli zlatými vidličkami zdobenými tyrkysem. Běžnou součástí příboru ve šlechtických a měšťanských domácnostech se ale vidlička stává až v 17.

století a stále se její používání považuje spíše za zženštilost. Obvyklé je brát ukrojená sousta rukou do tří prstů a podávat rovnou do pusy. Tehdy má vidlička navíc stále ještě jenom dva zuby. Třetí se objevuje až o století později, kdy se její zuby zároveň zkracují.

Foto: wikimedia.org
Právě v prodeji
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky Kuriozity
Zobrazit více …