Domů     Proč básně lžou? 7 slov, která v minulosti znamenala něco jiného
Proč básně lžou? 7 slov, která v minulosti znamenala něco jiného
23.6.2021

Domluvili bychom se s Čechem, který žil před několika staletí? Nějak nejspíš ano, ale možná by občas došlo k nedorozumění. Nebo k nechtěným úsměvným situacím.

Která běžná slova v minulosti tak trochu změnila svůj význam?

LETADLO

Původní význam: všechno, co létá

Když se řekne letadlo, vidíme obří stroj s motory. Naši předkové používající ke komunikaci staročeštinu si ale pod stejným slovem představili ptáka!

Zhruba od 19. století už ale nejde jen o ptactvo. „Letadlo“ nebo také „létadlo“ je všechno, co létá. Tedy třeba i balon nebo vzducholoď.

Když začnou létat „skutečná letadla“, žádné nové slovo tedy nepotřebují, prostě si ho ukradnou. A především zaberou jen pro sebe.

PITOMÝ

Původní význam: zvíře krmené pící

Pitomí jsou dnes hlavně lidé, dříve ale byla i zvířata. Přesněji ta, která žila s člověkem a nechala se od něj krmit „pící“ (plodinou určenou ke krmným účelům).

Sloveso „pitati“ znamená ve staročeštině „krmit“ a krmená neboli pitomá zvířata jsou vlastně zároveň i ochočená a krotká. Postupně se tedy význam přenese i na mírné a krotké lidi.

Ochočená zvířata však mají problém – nejsou schopná se o sebe postarat sama. Co příroda tyto tvory naučila, vlastně zapomněli, a působí teď jako hlupáci!

Svou pitomost, alespoň tedy v jazykovém slova smyslu, už ale před několika staletími raději přenechali lidem.

„Letadlu“ ke svému jménu stačilo, aby létalo. Křídla ani motory nebyly zapotřebí. Foto: Cleverpix / Pixabay.
„Letadlu“ ke svému jménu stačilo, aby létalo. Křídla ani motory nebyly zapotřebí. Foto: Cleverpix / Pixabay.

PRÁCE

Původní význam: utrpení

Práce je účelná a užitečná činnost, do které musíme vložit i nějaké úsilí. A někdy to úsilí docela bolí. V tu chvíli si však vzpomeňte na to, že dříve byla práce pro lidi mnohem bolestivější – staročeské slovo „práce“ totiž znamenalo doslova svízel či utrpení!

Říkalo se třeba, že se někdo upracuje k smrti, a význam se poté přenesl na námahu. A později i na konkrétní dílo, které onou námahou nebo činností vznikne.

Práce se z utrpení nevyvinula jen u nás. Podobě dřív při práci trpěli Rusové, Němci či Francouzi.

PADOUCH

Původní význam: odpadlý ze šibenice

Prostě bídák či ničema! Člověk, který provedl něco opravdu nepěkného, za což si zaslouží trest. Dříve byl takový člověk bez milosti odsouzen k šibenici.

Ale pozor, padouch se mu říkalo až v případě, že k popravě z nějakého důvodu nakonec nedošlo. Prostě od šibenice „odpadl“.

Podle jiné teorie se padouch neříkalo onomu odsouzenému, ale jeho dětem, na které se společnost poté dívala s opovržením. Někteří etymologové to však vidí zase jinak a padouch podle nich prostě jen mravně upadl. Ze šibenice to být nemuselo.

BÁSEŇ

Původní význam: lež

Poezii většinou vnímáme jako výraz vyšší kultury. Rozhodně tedy jako něco pozitivního. Když ale někomu řekneme „nebásni“, máme spíš na mysli, že si vymýšlí. A právě tady jsme u kořenů původního významu.

Všeliká řeč obsahu nepravdivého, vysvětluje slovo báseň Gebauerův Slovník staročeský z roku 1903. Tedy vybájený příběh, doslova lež!

Původ odkazuje ke slovesu „bajati“, které znamenalo „říkat něco nepravdivého“. A jako nepravdivé považujeme také bajky, protože v nich zvířata vystupují nereálně jako lidé. Staročeské bajky byly veršované, možná proto se význam přesunul k tomu dnešnímu.

Výraz „práce“ znamenal dříve „utrpení“. Později se tato slova oddělila, i když někdy je význam pořád stejný. Foto: Graela / Creative Commons / CC BY-NC-SA 2.0.
Výraz „práce“ znamenal dříve „utrpení“. Později se tato slova oddělila, i když někdy je význam pořád stejný. Foto: Graela / Creative Commons / CC BY-NC-SA 2.0.

PIVO

Původní význam: jakýkoliv nápoj

Pivo se prostě pije. Stejně jako palivo se pálí, s hnojivem se hnojí, krmením krmí… Dříve tak „pivo“ znamenalo v podstatě jakýkoliv nápoj. Ovšem když se šlo „na pivo“, lidé tím měli na mysli většinou nápoj kvašený, a postupně se tedy název zúžil.

V podstatě jde o zcela běžný lingvistický proces, který se často děje i opačně. Tedy že se význam rozšíří. To je třeba případ slova Afrika, kterým se především v dobách římské říše, označovala jen Libye, protože se nejčastěji jezdilo právě sem. Dnes máme pochopitelně na mysli celý kontinent.

MAGOR

Původní význam: ten, kdo simuluje chorobu

Když je někdo magor, moc valné mínění o něm nemáme. Prostě pomatenec, šílenec, blázen, možná ještě víc v negativním slova smyslu.

Slovo pochází z řečtiny, ale náš současný význam je zcela český. Vnikl totiž tak trochu omylem či chybou – patrně za války, kdy se lidé snažili vyhnout vojenské službě, a proto si vymýšleli různé psychické choroby. Neboli přeludy či fantasmagorie.

Přestože „fantasmagorie“ vzniklo ve francouzštině ze slov „fanstasma“ a „agorie“ , Češi to rozdělili nesprávně na „fanstas“ a „magorie“. Kdo trpí magorií, je magor.

Jiná teorie odkazuje na hebrejské slovo „mágor“ (strach), ale to může být jen náhodná podobnost.

Všechny nápoje kdysi byly „pivo“. Nikoliv však ve sklenicích, ale ve staré češtině. Foto: k.ivoutin / Creative Commons / CC BY 2.0.
Všechny nápoje kdysi byly „pivo“. Nikoliv však ve sklenicích, ale ve staré češtině. Foto: k.ivoutin / Creative Commons / CC BY 2.0.
Foto: 1: Pixabay Úvodní foto: Mario A. P. / Creative Commons / CC BY-SA 2.0. 2, 3: Creative Commons
reklama
Související články
Zajímavosti
Boříme mýty o antikoncepci: Zabrání citron či kojení početí?
Je kolébkou medicíny civilizace Řecka a Říma ve 4. století před naším letopočtem? Zčásti. Teprve v druhé polovině 19. století se ukáže, jak vyspělá je medicína ve Starém Egyptě.   Německý egyptolog Georg Ebers (1837–1898) kupuje roku 1873 papyrus, který ponese jeho jméno. A hlavně – až jej přeloží, zboří zažité představy o egyptské kultuře. […]
Zajímavosti
Zuby moudrosti: Proč se nám proříznou až v dospělosti?
Teplota, bolest, otoky. V horším případě i cysty nebo dokonce zlomenina zánětem oslabené čelisti. Všechny tyhle lahůdky nás mohou potkat, pokud se dens serotinus neboli třetí stoličky rozhodnou vydrat ven. Tenhle proces začíná v dospělosti a může trvat roky. Vědci přišli na to, proč si u lidí dávají zuby moudrosti tak na čas.     […]
Zajímavosti
Kult známého světce: Komunistům se svatý Václav nelíbil
Už od konce 10. století se v českých zemích začíná šířit kult svatého Václava (asi 907–935). Nejdříve se český kníže stal symbolem panovnické dynastie a poté i patronem národa. Velký význam získává svatováclavský svátek za první republiky, ale nejde to jednoduše. První republika se totiž hodně orientuje směrem na husitské tradice a svatý Václav tak zůstává […]
Zajímavosti
Proč se říká: Svině a perly, roh hojnosti a máj podzimu
V každodenním životě se setkáváme s mnoha rčeními, příslovími i pranostikami. Některá mají hodně zajímavé pozadí. V této rubrice se jim podíváme na zoubek a vysvětlíme si, co vlastně znamenají i jak vznikly. Pýcha se nevyplácí, to je známá věc. Podíváme se, co se může stát lidem, kteří nosí nos nahoru. Zjistíme i to, odkud […]
reklama
lifestyle
Život na vídeňském dvoře: Císař složil 230 hudebních skladeb
Císař Leopold I. se zaposlouchá do tónů skladby a nevnímá okolí. Sám hraje skvěle na cembalo, flétnu i další nástroje. Učí se hrát také u dvou varhaníků. „Jeho sluch byl tak ostrý, že mezi padesáti hudebníky rozeznal toho, kdo zahrál falešný tón,“ tvrdí o něm jeho životopisec Gottlieb Eucharist Rinck. Skládání hudby věnuje Leopold I. […]
Osmihodinová pracovní doba? Ještě v 18. století lidé makali dvojnásobný čas
Kdy byla v Československu uzákoněna osmihodinová pracovní doba a jak dlouho pracovali lidé dříve? Kdybyste se narodili v 18. století a přišli do práce v osm ráno, ve čtyři odpoledne byste si padla rozhodně užívat nemohli. Z pohledu dějin je pracovní doba trvající osm hodin moderní vymožeností. V minulosti byla pracovní doba mnohem delší. Začátkem 18. století není výjimkou, když […]
Velký problém mikrorozměrů
Jsou menší než zrnko soli, a jsme s nimi v kontaktu možná víc, než bychom si uvědomovali. Kolují nám v krvi, zaplňují naše plíce, dokonce i střeva. A to pořád není to nejhorší…   Mikroplasty jsou úlomky plastů o velikosti 100 nanometrů až 5 milimetrů, nanoplasty jsou pak menší než 20 mikrometrů. Podle posledních závěrů […]
3 svatební pověry: Černá kočka se dávala jako dar!
Na který den je nejlepší naplánovat svatbu? V anglosaském folkloru je to středa, židé zase věří, že je to úterý. A pokud budeme pověrčiví, který den naopak nepadá v úvahu? Podle Angličanů je zatracovaným dnem sobota. A teď nastane zmatek: Španělé a velká část Latinské Ameriky se odmítají brát v úterý! Svateb je v tento […]
lifestyle
Rozkvět prostituce: V Aténách založil nevěstinec filozof
Nejstarší řemeslo? Samozřejmě prostituce. Lidskými dějinami se táhne už od pradávných dob a má různé podoby. Někdy zatracovaná, jindy doporučovaná, ale pořád hojně provozovaná. Velmi důležitou roli hraje prostituce také ve starověkém Řecku, hlavně v Athénách. Řecký filozof a zákonodárce Solón (asi 638–555 př. n. l.) předepisuje mužům návštěvu nevěstince jako lék proti homosexualitě. Zakládá první […]
Ochrana nohou před chladem: Propagovali ponožky kazatelé?
Nutnost ochránit si nohy před zimou je stará prakticky jako lidstvo samo. Už naši dávní předkové si prostě nohy v botách něčím ovinuli a bojovali tak proti chladu. Kusy látky, zvířecí chlupy, to jsou předchůdkyně dnešních ponožek a punčoch. Staří Římané už navlékají na nohy první opravdové ponožky – ty pletené se u nich objevují už […]
Tažení proti alkoholu a prohibice: K abstinenci mělo pomoci pití kravské moči
Zákazy pití alkoholu a tresty s tím spojené se vinou dějinami jako červená nit. Například už kolem roku 1220 př. n. l. trestají Číňané opilost smrtí. Výrobu alkoholických nápojů tu mají na starost přímo dvorští úředníci. Když si vládci všimnou, jak vysoké zisky z ní plynou, dochází k uvalení monopolu na lihoviny. Pokud má u sebe někdo […]
6 mýtů o běhání: Je strečink nutný a vypotíte i těžké kovy?
Mozek vyhodnocuje procesy a dřeň nadledvin vypouští dávku adrenalinu. Kancelář zamkl v šest večer, pak si šel dát deset kilometrů… a teď lituje. Je jedna ráno, mžourá na potemnělý strop a nadává si, že večerní běhání je ten nejhorší nápad. Vážně nesmíme cvičit před večerkou?     Mýtus, že večerní cvičení vás promění v nedobrovolnou […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
DS Automobiles uvádí novou kolekci DS 3 Esprit De Voyage
iluxus.cz
DS Automobiles uvádí novou kolekci DS 3 Esprit De Voyage
DS 3 ESPRIT DE VOYAGE má světlý interiér, v němž velkou část tvoří kůže Nappa v šedém odstínu Galet na palubní desce, doplněná vyraženým nápisem ESPRIT DE VOYAGE. Tento design symbolizuje ambice značk
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Mořský mnich: Prastaré tajemství z hlubin moří
enigmaplus.cz
Mořský mnich: Prastaré tajemství z hlubin moří
Je rok 1546, když moře na pobřeží největšího dánského ostrova Sjælland vyvrhne podivného tvora. Nic podobného dosud lidské oko nespatřilo. Bytost je napůl ryba a napůl člověk! Nález se okamžitě st
Láska se vrátila s důchodem
skutecnepribehy.cz
Láska se vrátila s důchodem
Jako školačka jsem nosila vlasy „na kluka“. Maminka s tatínkem mi nikdy nevysvětlili, proč jsem nemohla mít dlouhé vlasy jako moje ségra. Je fakt, že já byla vždycky taková dračice, skoro jako kluk. Přesto jsem se hned v první třídě zamilovala do modrookého blonďáčka. Netuším proč, ale modré oči ve mně odmalinka vyvolávají mírné závratě, prostě se
Raflézie: Všehoschopné genetické manipulátorky z pralesa
21stoleti.cz
Raflézie: Všehoschopné genetické manipulátorky z pralesa
Raflézie jsou parazité známí největšími květy světa, navíc se vzhledem a zápachem zkaženého masa. Ještě pozoruhodnější je ale jejich bizarní genom, který odhaluje, čeho jsou parazité schopni: Manipulo
Denivky na talíři
panidomu.cz
Denivky na talíři
O jedlých květinách už jste jistě slyšeli, ale možná nevíte, že jednu z nich máte na zahrádce. Je to ta, jejíž květy kvetou jen jeden den, a odtud také pochází její jméno. Je krásná, a nevyžaduje téměř žádnou péči. Existuje spoustu druhů všech možných barev a vůní, i proto ji máme tak rádi. Vlastně si
Palmanova: Do ideálního města se lidé zrovna nehrnuli
epochalnisvet.cz
Palmanova: Do ideálního města se lidé zrovna nehrnuli
Na sklonku 16. století má Benátská republika nepřítele doslova za dveřmi. Turci okupují podstatnou část Balkánu a vážně hrozí, že s dosavadním dobytým územím se jen tak nespokojí. Benátčané musejí jed
Podzim plný barev, umění a chutí? Navštivte Bratislavu
epochanacestach.cz
Podzim plný barev, umění a chutí? Navštivte Bratislavu
Bratislavský podzim se spojuje s kvalitním vínem, jedinečnou domácí gastronomií a tradiční kulturou. Kratší dni, když vám pod nohama šustí listí a venku se příjemně ochladí, patří v Bratislavě mezi ty nejhezčí. Objevte kouzlo města na Dunaji, ochutnejte jeho různorodost a zažijte skvělou atmosféru. Dopřejte si 72 hodinový výlet plný zážitků v městě, kde je
Potravinové lesy: Přírodní produkty zdarma, zlepšení klimatu i zdraví lidí
21stoleti.cz
Potravinové lesy: Přírodní produkty zdarma, zlepšení klimatu i zdraví lidí
Procházka v lese, spojená se sběrem hub nebo lesního ovoce, je příjemná záležitost. Ale na různých místech světa můžete narazit také na takzvané potravinové lesy, které sice les připomínají, ale plní
Už má zase novou modelku v posteli!
nasehvezdy.cz
Už má zase novou modelku v posteli!
Když se Leonardo DiCaprio (48), kterého proslavil film Titanic, nedávno vrátil ze své několikatýdenní plavby na jachtě, hned se ukázal s italskou modelkou Vittoriou Ceretti (25). Ta se zdá takřka
Vyšetřování zločinů s pomocí jasnovidců: Ztráta času, nebo usnadnění práce?
enigmaplus.cz
Vyšetřování zločinů s pomocí jasnovidců: Ztráta času, nebo usnadnění práce?
Anglická policie dostane dopis, v němž jim pisatelka sděluje, že zná místo pobytu i povolání obávaného vraha, známého jako Yorskhirský rozparovač. Policisté se k tvrzení staví skepticky, protože pochá