Domů     Přešlap Přemysla Otakara II.: Uzavřel kvůli Korutanům podezřelou smlouvu?
Přešlap Přemysla Otakara II.: Uzavřel kvůli Korutanům podezřelou smlouvu?
26.12.2021

„Po smrti bratra vašeho, jenž dobrovolně ustanovil nás dědicem zemí svých, vás za příčinu nešlechetnosti a provinění vašich naprosto vydědil,“ píše Přemysl Otakar II. svému bratranci Filipovi Sponheimskému.

Společně s jeho starším bratrem Oldřichem připravil Filipa o dědictví. Českému králi se tenhle krok ale ještě vymstí…

Na začátku prosince 1268 přijíždí do Poděbrad delegace Oldřicha III. Sponheimského. Jako bezdětný zde ustavuje českého krále Přemysla Otakara II. (kolem r.

1233–1278) svým univerzálním dědicem „zemí, majetků i lén či jiných statků“. Platnost dokumentu odsvědčí několik lidí včetně brněnského probošta Konráda, se kterým smlouva počítá jako s „královským zmocněncem pro korutanské záležitosti“.

Oldřich přitom z poslední vůle zcela vynechává svého mladšího bratra Filipa (asi 1220–1279). Vztahy sourozenců jsou ostatně většinou na ostří nože… Oldřich ale ve smlouvě rozdává něco, co mu nepatří – Korutany jsou totiž říšským lénem.

Z pohledu práva je tak poděbradská smlouva sporným dokumentem, a to navzdory svědkům, kteří ji podepsali.

„Především chybí jakákoliv zmínka o souhlasu římského krále, ať Richarda, či Alfonse (Alfons X. Kastilský, který si také nárokoval římský trůn – pozn. red.), neboť po formální stránce jen hlavě Říše náleželo stvrdit převod vévodského léna,“ uvádí současný český historik Josef Žemlička.

Filip Sponheimský je z dědictví vyšachován. FOTO: Rudolf trónörökös ő cs. és kir. Fensége, József főherczeg ő cs. és kir. Fensége, Fülöp Szász-Koburg-Gothai herczeg ő Fensége/Creative Commons/Public Domain
Filip Sponheimský je z dědictví vyšachován. FOTO: Rudolf trónörökös ő cs. és kir. Fensége, József főherczeg ő cs. és kir. Fensége, Fülöp Szász-Koburg-Gothai herczeg ő Fensége/Creative Commons/Public Domain

Neomaleně vyděděn

„I pokud by tak řečený diplom Viléma Holandského (římského krále – pozn. red.) z let 1249 a 1251, zakládající Filipovo spoludědické právo ke Korutanům, byl (nejspíše Filipovým) podvrhem, ani jako duchovního by jej to nevylučovalo z rozhodování o dědictví,“ upozorňuje Žemlička na úplné vyloučení Filipa Sponheimského z jednání.

Oldřich chystá smlouvu bez bratrova vědomí a navíc podle Žemličky „jejím zněním byl Filip dost neomaleně vyděděn“. Navíc se nikde v textu smlouvy nemluví konkrétně o vévodství, ale jenom o souboru anonymních lén a zemí.

Na Korutany a Kraňsko, kde se Oldřich zabydlel díky svému sňatku s Anežkou Meránskou, totiž míří nároky i dalších vlivných rodů a mnohá města patří mezi církevní léna (Bamberk, Salcburk, Gurk, Aquileia).

Události dostávají spád, když korutanský vévoda 27. října 1269 zemře. Hned poté na základě poděbradské smlouvy vznáší Přemysl Otakar II. své nároky. Jiní to ale vidí odlišně.

Salcburský letopisec tvrdí, že „nenáležitě“ zabral Korutany i se salcburskými lény, ale „pravým dědicem a pánem země“ je Filip. Sotva Oldřichovo tělo vychladlo, Filip se o svá dědická práva hlásí.

Přemysl se ale o Korutany nenechá připravit. „Stěžujete si, že vám křivdu činíme, ježto sám zavinil jste, o co nyní mezi námi a vámi nesnáze jest,“ obviňuje Přemysl Otakar II. Filipa v dopise z 1. dubna 1270.

Přemysl Otakar II. v Rakousku. Dělá si nárok i na Korutany. FOTO: Jan Goth/Creative Commons/Public domain
Přemysl Otakar II. v Rakousku. Dělá si nárok i na Korutany. FOTO: Jan Goth/Creative Commons/Public domain

Rozpíná se od severu k jihu

Naznačuje mu, že se jeho případné vojenské odpovědi nebojí: „Chcete-li se přidružiti k nepřátelům našim, užívejte vůle své…“ Samozřejmě i on se prý zařídí po svém a požádá o pomoc zase své přátele. Nakonec dosáhne svého, Filipův odpor zvládne.

Může si tak ke svým zemím přičlenit nejenom Korutany a Kraňsko, ale také Furlánsko (sever dnešní Itálie kolem Udine).

Když totiž zemřel aquilejský patriarcha Řehoř de Montelongo (†1269), situace využil Oldřich III. Sponheimský a chránil aquilejská práva. Filip se na základě bratrova doporučení ucházel o uvolněný post.

Díky nátlaku českého krále, který zastává honorární funkci číšníka aquilejského kostela, je také zvolen patriarchou. Vzhledem k tomu, že Filipa ještě nepotvrdil papež, ujímá se ale nyní role ochránce aquilejské církve sám český král.

Do klína mu tak spadne správa Furlánska a okolí Pordenone. Jeho panství se teď rozprostírá od severu Evropy až na jih.

Spory Přemysla Otakara II. a Rudolfa Habsburského vyvrcholí bitvou na Moravském poli. FOTO: Anton Petter/Creative Commons/Public domain
Spory Přemysla Otakara II. a Rudolfa Habsburského vyvrcholí bitvou na Moravském poli. FOTO: Anton Petter/Creative Commons/Public domain

Nepřítel má záminku

Jeho obrovská říše začíná být mnoha lidem trnem v oku. Ke zlomu dochází roku 1273, kdy po benevolentním Richardu Cornwallském zvolí kurfiřti za nového římského krále Rudolfa Habsburského (1218–1291).

Silného panovníka Přemysla nechtějí, Rudolf jim vyhovuje více – považují ho za slabou loutku. Mýlí se. Ve skutečnosti je Habsburk ambiciózní a chce prosadit svůj rod. Přemyslova rozpínavost v něm budí závist.

Roku 1274 proto českého krále na říšském sněmu obviní z toho, že si babenberské a sponheimské državy svévolně přisvojil. Nedokonalou smlouvou z roku 1268 tak dal Přemysl Otakar II. Rudolfovi do ruky mocnou právní zbraň proti sobě.

Vede k dlouhodobým sporům mezi nimi a nakonec i k Přemyslově zkáze v bitvě na Moravském poli roku 1278.

Foto: Creative Commons, Úvodní fotografie: Acoma/Creative Commons/CC BY 3.0
Související články
Historie
Versailles v číslech: Od sídla moci po muzeum dějin
Zámek jako z nejkrásnější pohádky je svědkem pohnutých dějin od doby, kdy se Francie stává významnou velmocí až po dramatický úpadek monarchie. Ve Versailles se však rozhoduje i o osudu jiných států. Impozantní sídlo ve Versailles je jednou z nejcennějších památek Francie, která je od roku 1979 zapsána na seznamu památek UNESCO. A také patří […]
Historie
Cholera: Detektivní pátrání s klikou
Lékař, který odhalí tajemství cholery si dá světu návod jak se s nemocí vypořádat, objevení skutečné příčiny nemoci se však nedožije. I tak ovšem dokázal změnit svět a vymýtit v civilizovaném světě jednu z nejděsivějších nemocí. Stejně jako s tuberkulózou, je to v první polovině 19. století i s cholerou. Většina lékařů zastává teorii miasma, a považuje ji […]
Historie
Tuberkulóza: Módní guru, zabiják i cestovka
„Má drahá, kořím se vaší alabastrové pleti i útlému pasu. Jste ztělesněním krásy,“ šeptá obdivně mladý muž. „Oh, děkuji,“ zašeptá dívka a vykašle do kapesníčku trochu krve. Má tak rozmanité symptomy, že až do 19. století nikdo netuší, že jde o jednu a tutéž nemoc. To mění svými objevy až francouzský lékař René Laënnec (1781–1826) […]
Historie
Osvobození Osvětimi: Mrazivé ticho, spáleniště a 7 000 zubožených vězňů!
Opatrně prochází bránou, na níž je nápis „Arbeit macht frei“. Sovětští vojáci doufají, že dobyli nacistickou továrnu, jenže po pár krocích zírají do prázdných očí stovek lidí v pruhovaných mundúrech. Ti jsou vyhublí, mají strach a neví, co od příchozích čekat! Onoho 27. ledna 1945 postupují Sověti k polskému městu Osvětim. Rozsáhlý komplex považují za nacistickou továrnu, […]
reklama
lifestyle
Guru designu Philippe Starck se inspiruje fresnelovou čočkou
Nepozorný zákazník by si mohl myslet, že se jedná o alkohol, jenže Perrier je přesný opak. Na druhou stranu jeden ze zakladatelů tekutinu přirovnává k šampaňskému. K 160. výročí si chutná voda nadělí dárek: Novou exkluzivní limitovanou edici své ikonické zelené lahve. Jejím autorem je legenda francouzského designu Philippe Starck!     Evropou zrovna kráčí […]
Becherovka: Likér s chutí tajemství…
Mnoho světových značek si své výrobní postupy přísně střeží. Nejinak je tomu rovněž i v případě slavné, věhlasné Becherovky Original. Říká se, že její výrobní recepturu prý vždy znají pouze dva zaměstnanci. Ti v přesném poměru míchají směs přibližně dvaceti různých bylin a koření. Celkově se její přímou výrobou údajně zabývá jen dvacet lidí, i […]
Fenomén jménem televize: Když se spojily film a rádio…
Televizi zná asi každý z nás. Však v dnešní době sledováním televize tráví svůj volný čas na 40 % Čechů a v průměru u ní stráví kolem čtyř hodin denně! Jaké ale byly její začátky? Kde se vzala a kam směřuje? A jaká jsou televizní nej? Pojďme se společně podívat na jeden z nejrozšířenějších fenoménu dnešní doby. Prvotním nápadem […]
Jak se rychle najíst? Kdy se konzervy a pytlíkové polévky staly levnou náhradou čerstvé stravy?
Vždycky není možné konzumovat čerstvou stravu, Někdy je prostě příliš velký spěch a musíte slupnout něco rychlého, nebo zkrátka není na vaření čas nebo chuť. V takovou chvíli přicházejí na řadu alternativy – instantní jídla nebo konzervy. Kde se vzaly?   Za prvními konzervami s jídlem stál Napoleon I. Bonaparte. Budoucí francouzský císař Napoleon I. Bonaparte (1769–1821) […]
reklama
lifestyle
5x nejstarší jídla světa: Ládovali se prdelačkou už bojovníci starověké Sparty?
Banda mužů usedne po tvrdé práci k ohni. Z torny vytáhnou chleba. Je starý – a tvrdý tak, že se ani nedá užvýkat. Nevadí! Proto je tu acquacotta. A bude to právě tento pokrm, kterému vděčíme za pohádkovou sekerkovou polévku.     Pekelně ostrá kaše harrisa Na pultech obchodů můžete někdy vidět harissu či harísu […]
3x bourání v matičce Praze: Nepomohou ani protesty
Má kapacitu přes 2000 míst. Jde o největší synagogu v Praze a jednu z největších na světě. Řeč je o Vinohradském templu, postaveném v novorenesančním slohu s maurskými prvky. 14. února 1945 bohužel dostane zásah při spojeneckém bombardování.   Nacisté blokují jeho hašení, i tak by ale mohl být ještě opraven. Přesto je, přes protesty […]
Tamales: Lahůdka stará přes 10 000 let
Kukuřičnou mouku uvaříte v pořádně osoleném kuřecím vývaru, do kterého přisypete anýz. Přidáte lžíci vepřového sádla a za chvíli máte hotové základní těsto. A teď už je to na vás.   Jste přesvědčení masoteriáni? Pak přidejte kuřecí, vepřové, hovězí nebo rovnou od každého kus. Chuť zvýrazněte chilli papričkami, případně dodejte zeleninu, měkký sýr a olivy. […]
Chutná pečeně, pestrá strava a placky jako fast food jsou známé už v pravěku a starověku
Máte pocit, že pravěcí a starověcí lidé to v kuchyni moc neuměli? Mýlíte se. Už tenkrát se řadili k labužníkům, kteří si dovedli vyrobit zajímavé a chutné pokrmy. Kulinářské tradice se rodily už tenkrát. Středoevropani a nejenom oni už v pravěkých dobách uměli připravit chutné jídlo pro své hladové žaludky. Vlastně prazáklad dnešní kuchyně si neseme od té […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Proč jsem se nechala zlákat na seanci?
nejsemsama.cz
Proč jsem se nechala zlákat na seanci?
Byli jsme mladí a až příliš troufalí. Chtěli jsme si promluvit s duchy našich blízkých. Takovou zkušenost bych ale nikomu nedoporučovala. Tehdy mi bylo třináct let, když mi zemřela babička, kterou jsem měla velice ráda. Neměla jsem moc kamarádek, ráda jsem trávila čas sama. Ráda jsem si četla, malovala a vyšívala, vždy v klidu v tichosti domova. Ven jsem chodila
Do hlubin jeskyně Výpustek: Ukrývá největší krasové jezero u nás?
epochalnisvet.cz
Do hlubin jeskyně Výpustek: Ukrývá největší krasové jezero u nás?
Před badatelem Josefem Urbánkem leží právě dokončená mapa. Zakreslená je na ní také obří vodní plocha. Urbánek totiž ve 20. a 30. letech minulého století postupně prozkoumal záhadnou jeskyni Výpustek. Údajně v ní objevil také přírodní unikát. Po něm se ale úplně slehla zem. Existuje vůbec a může nás k němu mapa přivést?   Rozlehlými prostorami
Vytvořte si svou rustikální nádobu
panidomu.cz
Vytvořte si svou rustikální nádobu
Zahradní koryta a kamenné nádoby jsou dnes velmi módní. Ale trh je prakticky vyčerpaný a nedají se téměř sehnat. Udělejte si jejich imitaci, která je téměř k nerozeznání od originálu. Ozdobte se zahradu vlastnoručně vyrobenými nádobami z umělého kamene. Můžete si ho udělat sami. Z hmoty, které se říká hypertufa. A co víc, můžete si vymyslet, jaký bude
Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře překonala nový milník
21stoleti.cz
Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře překonala nový milník
V roce 2023 stoupla globální hladina oxidu uhličitého na 419 částic na milion, což je přibližně o 50 % více než před průmyslovou revolucí. To znamená, že ve vzduchu je zhruba o 50 procent více molekul
Zámek Vranov nad Dyjí: Rejdiště neklidných duchů?
enigmaplus.cz
Zámek Vranov nad Dyjí: Rejdiště neklidných duchů?
Zámek Vranov nad Dyjí, nacházející se na jihu Moravy nedaleko Vranovské přehrady, se může pochlubit velmi bohatou historií. Už okolo roku 1100 zde totiž údajně stával hrad, zmiňovaný rovněž v Kosmově
Bronislav Poloczek už neměl chuť žít
nasehvezdy.cz
Bronislav Poloczek už neměl chuť žít
Herec Bronislav Poloczek (†72) připomínal medvěda. Postavou i chováním. Dětství a mládí prožil Bronislav Poloczek (†72) ve Slezsku a mluvil stejně dobře polsky jako česky. Původně chtěl studovat př
Vnučka se moc trápila kvůli lásce
skutecnepribehy.cz
Vnučka se moc trápila kvůli lásce
Je jí už třicet, ale máma s ní jedná jako s malou. Zakazuje jí chlapce a hlídá ji na každém kroku. Pořád dělá scény a vnučka chřadne před očima. Moje dcera bývala pěkné kvítko. Už na základce chodila s dvacetiletým a později těch chlapů vystřídala nepočítaně. Když se konečně vdala, ulevilo se mi, ale ne na dlouho. Stala se z ní taková
4 neuskutečněné atentáty 2. světové války: Chtěli Britové zabít Hitlera podle románu?
historyplus.cz
4 neuskutečněné atentáty 2. světové války: Chtěli Britové zabít Hitlera podle románu?
Je to jedinečná šance, jak zlikvidovat prvního muže Třetí říše. Při svých pravidelných vycházkách po Obersalzbergu je totiž téměř nechráněn. Stačí vybrat vhodné stanoviště, zamířit a vystřelit. Pokud by britský odstřelovač přece jenom minul, jeho dva kolegové budou připraveni dokončit práci bazukou…   Usekni hadovi hlavu a vyřadíš celé tělo…Myšlenka s jasným poselstvím, že když
Mistrovský hodinář tvarů: Cartier odhaluje své novinky pro letošní rok
iluxus.cz
Mistrovský hodinář tvarů: Cartier odhaluje své novinky pro letošní rok
Cartier se vždy vyznačoval vytvářením jedinečných forem, od designu přes propracované siluety, které jsou na první pohled okamžitě rozpoznatelné. Hra s tvary, stírání hranic mezi skutečným a imaginárn
Opékané španělské papričky
tisicereceptu.cz
Opékané španělské papričky
Ve Španělsku se konzumují jako předkrm. Vy si je můžete vychutnat třeba jako přílohu k masu. Suroviny 250 g čestvých papriček Pimientos de Padrón hrubozrnná (uzená) sůl kvalitní olivový olej
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Archeopark Modrá: Jak to vypadalo v dobách Velkomoravské říše?
epochanacestach.cz
Archeopark Modrá: Jak to vypadalo v dobách Velkomoravské říše?
Jak to vypadalo v dobách Velkomoravské říše, o tom se můžeme přesvědčit jen kilometr od poutního areálu ve Velehradě, v Archeoskanzenu Modrá. Představuje opevněné sídliště z dob Velké Moravy vybudované na základě skutečných archeologických nálezů přímo ze zdejší lokality. Prostor je členěn do několika tematických celků. Fortifikační část se věnuje typům dobových opevnění od hradeb ze dřeva a