Domů     Přehledně: 10 věcí, o kterých netušíte, že je vymyslel Edison
Přehledně: 10 věcí, o kterých netušíte, že je vymyslel Edison
17.10.2018

Když se řekne Edison, jako první vás asi napadne žárovka. V mysli tohoto geniálního vynálezce však vznikly tisíce různých nápadů. Pokoušel se o létající stroj. Vymyslel něco tak smrtícího, jako je elektrické křeslo, i tak obyčejného, jako je elektroměr.

Plánoval stavět domy z betonových panelů. Tvrdil dokonce, že se spojí telefonem se záhrobím. 

1. Hlasovací zařízení pro americký kongres

Rok: 1868

Edisonovi bylo 22 let, když si nechal patentovat svůj první vynález. A jak už to se začátky vynálezců bývá, nesetkal se s pochopením. Edisonovým plánem bylo urychlit proces hlasování politiků.

Připadalo mu to jako mrhání časem, než se podařilo ručně spočítat a zaznamenat jednotlivé hlasy. Vymyslel proto velmi komplikovaný, napůl mechanický a napůl elektrický, záznamník a sčítač hlasů.

Každý z politiků měl mít u svého stolu páku, kterou by při hlasování přesunul buď do polohy ano, nebo ne. Zařízení pak pomocí elektrického proudu vyslalo signál do centrálního záznamníku v podobě válce, kde měl každý politik své jméno na ocelovém štítku.

Pak bylo nutné nechat na válci otisknout speciálně ošetřený papír, který se při reakci s elektřinou u jména zbarvil podle dané odpovědi. Automatické spínače přitom sečetly celkové počty hlasů.

Edisonův vynález lidé nechtěli přijmout.
Edisonův vynález lidé nechtěli přijmout.

Tohle tedy nechceme

Nápad na hlasovací přístroj nakonec od Edisona koupil jeho přítel DeWitt Roberts, dal za něj 100 dolarů. Odvezl jej pak do Washingtonu přímo za jedním z kongresmanů. Ten vynález okomentoval slovy:

„Pokud existuje nějaký vynález, který opravdu nechceme, je to tenhle.“ Politikům totiž průtahy při hlasování vyhovovaly, mohli při nich totiž ovlivnit názory svých kolegů a úspěšně lobbovat za svůj návrh. Mladý vynálezce se neúspěchem nenechal odradit. „I nepodařený pokus je krokem kupředu,“ řekl o několik let později.

2. Elektrické kopírovací pero

Rok: 1875

Ve své době to byl převratný vynález, předchůdce nejrůznějších kopírovacích strojů budoucnosti. A revoluční byl i svým technickým řešením. Edisonovo kopírovací pero bylo totiž jedním z prvních běžně prodávaných výrobků používajících k pohonu elektromotor.

Princip byl vlastně velice jednoduchý, místo hrotu mělo psací pero jehlu poháněnou hřídelí. Při psaní pak hrot zanechával stopu složenou z malých dírek. Pod matrici pak stačilo dát čistý papír a přejet po ní válečkem namočeným v barvě.

To, co jste napsali, se skrze dírky otisklo na list. Problémem však byla baterie, která celý stroj napájela. V té době ji nebylo možné jednoduše vyměnit a koupit v obchodě. Dobití vyžadovalo přesné zacházení s nebezpečnými chemikáliemi.

Kopírka v tetovacím salonu

I přes náročnou údržbu se ale kopírovací pero stalo oblíbeným výrobkem, který Edisonovi na chvíli zajistil slušný zisk. Do konce roku 1875 jej prodával tucet najatých agentů, pero se pak prodávalo i v Anglii, na Kubě nebo Jižní Americe.

Byť bylo brzy překonáno novějšími vynálezy, našlo si uplatnění v nečekaném odvětví. Edisonův vynález totiž v roce 1891využil Samuel O‘Reilly a přestavěl jej na první tetovací strojek na světě. Jeho tetovací salon pak v New Yorku fungoval až do roku 1950.

3. Magnetický oddělovač železné rudy

Rok: 1880

Edison do svého největšího omylu – magnetického oddělovače rudy investoval miliony dolarů a několik let svého života. Plánoval s ním dobýt trh s ocelí od Pensylvánie až po americký středozápad.

Místo toho se však tomuto vynálezu brzy začalo říkat „Edisonova pošetilost“. Původní nápad byl přitom geniální. Edison chtěl použít elektromagnetů k tomu, aby jednoduše oddělil rudu bohatou na železo od horniny a písku.

Pokud by se mu to podařilo, bylo by možné vrátit se zpět i do již opuštěných dolů a získat další železo z vytěženého odpadu. Edison navíc měl důvod, aby si s vynálezem pospíšil.

V 80. letech 19. století totiž cena železa šplhala do závratných výšin a těžební společnosti by za takový stroj platily zlatem.

Peníze utopené ve štolách

Společnost slavného vynálezce si v očekávání úspěchu pořídila celkem 145 opuštěných železných dolů. V jednom z nich pak plánovala testovat prototyp separátoru. Inženýrům se ale do cesty stavěly stále další a další technické překážky.

Aby Edison udržel vývoj v chodu, prodával dokonce po částech svůj podíl ve firmě General Electric. Přes veškerou snahu ale Edisonův oddělovač rudy nikdy nezačal fungovat. Za několik let navíc prudce klesla cena rudy a vynálezce musel od svého nápadu upustit.

4. Předchůdce elektroměru

Rok: 1881

Když se před více než stoletím začínalo v domácnostech a obchodech svítit elektrickým proudem, platil se paušál za každou lampu. To ale nevyhovovalo ani energetickým společnostem, ani zákazníkům.

Bylo tedy potřeba vyřešit problém s tím, jak přesně změřit spotřebovanou elektřinu. Právě Edison, který měl v elektrárnách svůj podíl, byl jedním z průkopníků používání elektroměru. Tehdy ale nešlo o malou skříňku s přehlednými číslicemi. Z přístroje se občas valil kouř a kapaly z něj chemikálie.

Promiňte, zvážím vám spotřebu

Elektroměr, který Edison zkonstruoval, byl galvanického typu. Fungoval tak, že elektřina procházela vodivým roztokem mezi dvěma přesně zváženými deskami. Proud přitom přenášel ionty kovu z jedné desky na druhou podle odebraného množství elektřiny.

Zřízenec pak přišel a obě desky zvážil, podle rozdílu hmotnosti pak odečetl, kolik má zákazník zaplatit. Ze zařízení však často unikaly plyny a také dolévání vodivé tekutiny bylo poměrně náročné. Edisonův vynález tak byl brzy překonán.

5. Elektrické křeslo

Rok: 1890

Tvrdý konkurenční boj, to byl opravdový důvod, proč v Americe nahradilo katovu oprátku elektrické křeslo.

Edison se totiž na konci 19. století snažil za každou cenu prosadit svou koncepci používání stejnosměrného proudu a bojoval proti druhému velikánovi, kterým byl Nikola Tesla prosazující spolu s obchodníkem Georgem Westinghousem proud střídavý.

Aby Edison ukázal, že střídavý proud je nebezpečný, přesvědčil v roce 1888 komisi státu New York, že právě popravy tímto proudem jsou ideální náhradou za oběšení. Počítal s tím, že pak lidé ke konkurenčnímu řešení ztratí důvěru.

Komise souhlasila, i když v té době k tomu ještě nebylo vyrobeno žádné zařízení. O to se samozřejmě postarala Edisonova laboratoř, nebylo to však jednoduché.

I když Edisonův stejnosměrný proud selhal, elektrické křeslo prosadil.
I když Edisonův stejnosměrný proud selhal, elektrické křeslo prosadil.

Stroj pro katy

Generátor střídavého proudu vlastnil Westinghouse a Edison nemohl počítat s tím, že mu jej jen tak prodá. Zaměstnal proto dva techniky, které nastrčil, aby na vynálezu elektrického křesla pracovali.

Jeden z nich, Edwin Davis, si nakonec funkční křeslo nechal patentovat. První popravy v roce 1890 se zúčastnil i Edison, který v rámci poškození konkurence navrhoval, aby se takovému usmrcení říkalo westinghousování.

Ukázková poprava střídavým proudem byla opravdu hrůzným divadlem. Odsouzený vrah William Kemmer při prvním pokusu nezemřel a popálený musel čekat, než se zařízení znovu připravilo.

Článek o popravě pak vyvolal všeobecné pohoršení, Edison ale přesto prosadil svou. Jeho stejnosměrný proud sice nakonec prohrál, elektrické křeslo se ale používá dodnes.

6. Betonové domy a nábytek

Rok: 1911

Dnes už je běžné, že se domy skládají z předem vyrobených částí nebo betonových panelů. Před 100 lety to ale byla naprosto revoluční myšlenka a přišel s ní opět Edison.

Kromě elektřiny se totiž zajímal také o stavebnictví a dokonce vlastnil v Portlandu velkou cementárnu.

Jeho plánem bylo zajistit levné bydlení pro tehdejší chudinu žijící v New Yorku a představoval si, že by jednotlivé stěny domu nechal odlít z betonu i s vodovodními trubkami, vanou, okny a vším ostatním. Zedníci by pak jednotlivé díly jen seskládali.

Na beton bylo brzy

Pro stavební firmy byl ale Edisonův nápad neřešitelný, odlévání hotových dílů považovaly za náročné a velmi nákladné. Lidé navíc neměli zájem bydlet v domech výslovně určených chudině.

Nakonec jich v roce 1917 vzniklo jen 11. Ve stejné době se Edison snažil nadchnout zákazníky i pro svůj nábytek z odlehčeného betonu a pěny. Skříňky nabízel jako doplněk při koupi jeho fonografu a žádal, aby se k nim lidé chovali hrubě.

Chtěl tak dokázat jejich odolnost. Zřejmě ale tak nerozbitné nebyly, protože Edison jejich výrobu brzy zastavil.

7. Vakuové uchovávání potravin

Rok: 1881

Jak Edison při své práci uvažoval, dobře ukazuje jeden z jeho zapomenutých vynálezů, který notně předběhl svou dobu. Bylo to v době, kdy se snažil vylepšit svoji žárovku.

V dílně se mu hromadily nejrůznější skleněné tubusy a baňky, ze kterých odčerpával vzduch, aby uvnitř získal vakuum. Protože byl vegetarián, vyzkoušel také, jak vakuum působí na ovoce a zeleninu. Zjistil, že v takové skleněné nádobě vydrží ovoce daleko déle čerstvé.

Zavařování bez cukru

Jeho vynález připomíná trochu soupravu na destilaci alkoholu. Stroj tvořila skleněná nádoba, do které se vložily potraviny. Čerpadlo pak z ní odsálo všechen plyn a skleněný uzávěr obal neprodyšně uzavřel.

Také tento Edisonův vynález inspiroval technologii, kterou dnes používáme běžně. Jen skleněné báně nahradil ve vakuovém balení potravin plast.

8. Mluvící panenka

Rok: 1890

Slavný fonograf, první přístroj, který uměl reprodukovat lidský hlas, už Edison měl. Teď ještě najít cesty, jak jej použít u dalších výrobků. Vynálezce se proto rozhodl vytvořit mluvící panenku, která by v hrudi měla namontovanou zmenšeninu jeho přístroje.

Koupil kvůli tomu dokonce továrnu na výrobu hraček a najal děvčátka, která mu na voskové válečky namluvila různé říkanky a písničky, či spíše jejich útržky. Na malý váleček se vešlo jen 6 vteřin záznamu.

Při své ceně 20 dolarů byla panenka navíc neuvěřitelně drahá, vyšla na dvoutýdenní plat. Přesto jich továrnu opustilo okolo 500.

Mluvící panenka zpočátku děti děsila.
Mluvící panenka zpočátku děti děsila.

Zděšení majitelé

Mechanismus malého fonografu byl u panenky poháněn ručně pomocí malé kličky na zádech. Velmi špatná kvalita nahrávky a změny rychlosti přehrávání však namísto úsměvu u dětí vyvolaly zděšení.

„Hlasy připomínající malá monstra byly opravdu nepříjemné na poslech,“ přiznal později sám Edison. Většinu z prodaných hraček pak nespokojení zákazníci vrátili zpět do továrny. Do dnešní doby se jich dochovalo jen pár a jsou velmi vzácným sběratelským kouskem.

9. Telefon pro spojení se záhrobím

Rok: 1920

Pokud by se vám stalo, že vám ze záhrobí zatelefonuje sám Edison, tak se nedivte. Telefon spojující svět živých se světem duchů je totiž vynálezem, jehož vývoj Edison oficiálně ohlásil v jednom z amerických časopisů.

V roce 1920 tím způsobil naprostý poprask a redakce obdržela 600 dopisů, kde se lidé vynálezu dožadovali nebo před ním varovali. Žádný takový stroj ale nevznikl a nedochovaly se ani žádné nákresy. Slavný tvůrce žárovky tím na sebe jen chytře upoutal pozornost. Nebo ne?

Návod mrtvého vynálezce

Edisonovu duchařskému žertu mnoho lidí uvěřilo. Není divu, bylo to v době, kdy začínalo vysílat rádio, a pokud lidé mohli slyšet hlas vzdálený stovky kilometrů, proč by nemohli mluvit s duchy.

V roce 1941 se měl dokonce na seanci zjevit duch samotného Edisona a předat lidem návod na sestavení přístroje. Jeden z přítomných, J. Gilbert Wright, se jej marně snažil vyrobit až do své smrti v roce 1959.

10. Předchůdce vrtulníku

Rok: 1910

O slavné inženýry, jakým byl i Edison, se lidé zajímali jako dnes o filmové celebrity. Novináři postávali před jejich dílnami i domy a čekali na nový zázračný vynález stejně jako na případný výbuch laboratoře.

Z touhy po senzaci přišel za Edisonem i vydavatel novin New York Herald James Gordon Bennett. Daroval mu 1000 dolarů na pokusy v oblasti létání. Psal se rok 1885. Prvním prototypem byl vrtulník, jehož motor poháněla směs ze střelné bavlny. Při testech však vybuchl a těžce přitom zranil jednoho z techniků.

Stroj zůstal na zemi

Edison na svou obranu tvrdil, že zatím není dostupný dostatečně silný motor, aby mohl jeho výtvor dostat do vzduchu. Až v roce 1910 zkonstruoval druhý vrtulník, tentokrát poháněný benzinovým motorem.

Šlo vlastně jen o kruhovou plošinu, z níž jako deštník vyčníval rotor. Vynález si sice nechal Edison patentovat. Ve skutečnosti se však nikdy nevznesl.

Foto: medium.com, wikimedia.org
Související články
Věda a technika
Neštovice: Postrach, který věda zahnala
Amerika je pro kolonizaci zemí zaslíbenou. Stačí přesvědčit původní obyvatelstvo, aby vycouvalo. Přesvědčovacích prostředků mají Evropané celou řadu. Pušky, děla, a také neštovice. Neštovice jsou nemocí, která významným způsobem mění dějiny Kolem roku 400 př.nl zasáhne Athény epidemie, s největší pravděpodobností neštovic. Vyhubí čtvrtinu populace a mezi obětmi je i nejvýznamnější z vůdců – Periklés (500–429 […]
Věda a technika
Co jste netušili o výtazích?
Kabinka visí na kovovém laně, připevněném na kladce. Můžete si nastoupit! A kdy pojedeme nahoru? Až někdo ručně navine lano na dřevěný buben! Tak nějak funguje první známý výtah na světě… Autorem pradědečka výtahů je řecký matematik Archimédes (asi 287-212 př. n. l.) a sestaví ho okolo roku 236 před Kristem. Podobné používají i Římané, […]
Věda a technika
Víme, jak vznikl náš Měsíc?
Nové planety se rodí různými způsoby. Jedním z nich, kterým vznikla i naše sluneční soustava, je takzvaná akrece neboli „narůstání“. V tomto případě se oblak plynu s drobnou příměsí prachu díky vnějšímu impulzu, kterým může být například výbuch nedaleké hvězdy, začne hroutit do podoby disku. Jedná se v podstatě o gravitační proces. V centru disku […]
Věda a technika
Rekordmani mezi rostlinami: Fascinující nej rostlinné říše
Znáte je? Nejmenší a největší rostliny světa, rostliny s nejdelšími listy, největšími květy či nejdelším jehličím, nebo třeba nejstarší rostlinu, jejíž věk je téměř pět tisíc let?  Představujeme vám rekordmany z říše rostlin, seznamte se. Obrovsky rozmanitý svět rostlin nás obklopuje v každém koutu světa. Rostliny nám i zvířatům poskytují potravu a kyslík, bez kterého […]
reklama
lifestyle
Světové štěstí: Finsko, Dánsko a Island mají nejšťastnější obyvatelstvo na světě, Česko je na 18. místě!
Štěstí… Co je to štěstí? A dá se vůbec měřit? Už desátým rokem vydává organizace OSN, zabývající se udržitelným životem, Světovou zprávu o štěstí. To není vtip! Podle ní jsou i pro rok 2023 nejšťastnější seveřané. Je to paradox, protože právě v těchto zemích se roky potýkali s vysokým počtem sebevražd. Česko se drží v […]
Známé pověry z ložnice: Klesá s věkem libido?
Na slavného amerického boxera Muhammada Aliho (1942–2016) nesmí ženská ruka něžně sáhnout dlouhých 6 týdnů před důležitým zápasem. Nechce ztrácet nejen energii, ale také koncentraci.   Lhůta je to asi rekordní, ale podobné sebezapření musí předvádět například i tým amerického fotbalu Pittsburgh Steelers před Super Bowlem, kdy má nařízenu sexuální abstinenci. Trenéři se tak snaží […]
Praha stověžatá? Spíš kavárenská! Tři vyhlášené podniky, kde si známé osobnosti podávají dveře!
Vzduch je těžký a nasáklý kouřem z fajfek. Do kavárny vchází obrýlený fousáč, v němž všichni poznají Aloise Jiráska. Stůl u okna dnes pro změnu patří architektu Josefu Gočárovi. Zdánlivý klid naruší hluk ze zadní místnosti – nejde o nic vážného, to jen Jaroslav Hašek tropí vylomeniny. Vítejte v Unionce! Svatyně intelektuálů Co: Kavárna Union Zajímavost: Hašek zůstane […]
5 mýtů o sexu: Škodí porno vztahům?
Že jsou mnohé ženy zlatokopky a v posteli svých bohatých partnerů předvádějí úctyhodné teatrální dvouaktovky, jen aby si nenašel jinou? Nepodceňujte podvědomí a sílu peněz. Jak ukazuje jeden z výzkumů, krása a inteligence mnohdy na tučné konto nestačí. Na vině není proradnost, ale prastaré archetypy. Jen z nejlepších lovců s oštěpem jsou dnes top manažeři… […]
reklama
záhady a tajemství
Po stopách Stonehenge: Začne to jednoduchým valem…
Vítejte v anglickém Amesbury. Protéká tudy slavná řeka Avona a ke Stonehenge to máme jen 3 kilometry. Právě tady je roku 2003 objeven hrob významného muže, který umírá kolem roku 2300 př. n. l. Hned dostává přezdívku Král Stonehenge. Vyloďovaly se právě v Amesbury některé z monolitů na stavbu kamenného unikátu? Ne. Řeka Avona je […]
Starověké Mohendžodaro: Nejluxusnější město světa
Davy skandují, peří létá. Kohoutí zápasy mají rituální charakter. Právě odtud, ze starověké Kukkutarmy, v překladu Kohoutího města, se rozšíří domestifikovaná drůbež do světa. Ale pozor: Zde je posvátná a nejí se!   Ve 2. tisíciletí před Kristem tu může žít až 100 000 obyvatel, což z „Kohoutova“ dělá metropoli světového významu. A živo tu […]
Vnuknutí svaté Anny: Skutečně vyléčila slepého rolníka?
V naší republice se nachází celá řada poutních míst, která měla být svědkem mnoha zázračných vyléčení. Jedno z nich najdeme rovněž v blízkosti Prahy, přibližně jeden kilometr od obce Strančice. Vnuknutí svaté Anny Roku 1820 měl prý jakýsi velice zbožný rolník, jenž byl postižen slepotou, vnuknutí od svaté Anny, aby šel do lesa Jedlovce, kde […]
Evropský unikát? Neolitické srdce Orknejí!
Starší než Stonehenge a pyramidy v Gíze, zachovalá div ne jako Vesuvem pohřbené Pompeje. Tak se často hovoří o unikátní kamenné neolitické osadě Skara Brae na západním pobřeží orknejského ostrova Mainland.   Žije se tu zhruba mezi lety 3180 př. n. l. až 2500 př. n. l. A nejde o žádné chatrče. Desítka kamenných seskupených […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Inkontinence je stále tabu
panidomu.cz
Inkontinence je stále tabu
Problém, který zná asi většina z nás. Musíme si „nutně odskočit“, ale není kam. A pro někoho pak už může být pozdě. Samovolným únikem moči čili inkontinencí trpí až půl milionů Čechů. Za lékařem se ale stydí jít, přitom se dá hendikep dobře ovlivnit cvičením i léky. Podle statistik až 65 procent postižených nikdy se
Záhadné bažiny Manchac: Obývá je krutá čarodějnice?
enigmaplus.cz
Záhadné bažiny Manchac: Obývá je krutá čarodějnice?
Na přelomu 19. a 20. století má v oblasti bažiny Manchac v americkém státě Louisiana žít tajemná žena jménem Julie Brown. Je to prý čarodějnice, která umírá za záhadných okolností v roce 1915. Od té d
Se sestrou jsme byly jako oheň a voda
skutecnepribehy.cz
Se sestrou jsme byly jako oheň a voda
Mladší sestra byla krásná a zábavná, na rozdíl ode mě. Měla desítky nápadníků, zatímco o mě nikdo nestál a zdálo se, že se nevdám. Vše nasvědčovalo tomu, že zůstanu na ocet. Pomalu jsem se smiřovala s nepopulárním údělem staré panny, která bydlí s rodiči ve velkém bytě, s otcem hraje po večerech karty a s matkou kouká na seriály. Byla jsem nenápadná šedivá
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
S.A.R. Rescue-Timer Edition 1994: Výroční skvost od Mühle Glashütte
iluxus.cz
S.A.R. Rescue-Timer Edition 1994: Výroční skvost od Mühle Glashütte
Rodinná manufaktura Mühle Glashütte v roce 2024 slaví třicáté výročí výroby náramkových hodinek speciální edicí S.A.R. Rescue-Timer Edition 1994. Tento model, symbol robustnosti a spolehlivosti, mimoc
Kde stál kamenný stolec Přemyslovců?
historyplus.cz
Kde stál kamenný stolec Přemyslovců?
Vzduchem létají mince. Lidé se po nich nadšeně vrhají. „Podívej, mám už plnou hrst,“ chlubí se jeden druhému. Jde o to na chvíli odvést pozornost davu, aby neušlapal přemyslovského knížete Břetislava I., mířícího k posvátnému kameni.   „Pojal Břetislava, synovce, a vedl jej na stolec knížecí,“ píše kronikář Kosmas (asi 1045‒1125) o nastolení Břetislava I. (1002/1005‒1055)
Kuřecí paličky v ohnivé marinádě
tisicereceptu.cz
Kuřecí paličky v ohnivé marinádě
Správně dochucená marináda dokáže obyčejné jídlo vyšvihnout do nebeských výšin. Přesvědčte se sami. Suroviny 8–10 kuřecích paliček sůl, pepř 1 lžíce hořčice 1 lžíce kečupu 1 lžička pálivé ml
Babské rady na bolest v krku
nejsemsama.cz
Babské rady na bolest v krku
Bolesti v krku jsou jedním z příznaků nachlazení, začínající chřipky či bakteriální nebo virové infekce. Pokud jsou teprve v počátku, můžete se těchto potíží zbavit i přírodní cestou. Bolest v krku je velmi nepříjemná. Hrdlo může být zarudlé, oteklé, může v něm být pocit škrábání a pálení doprovázeného chrapotem či potížemi při polykání. Jak si ulevit od bolestí a ztlumit zánět v hrdle?
Utajili Jeřábek a Třešňáková rozvod a dál hrají divadlo pro okolí?
nasehvezdy.cz
Utajili Jeřábek a Třešňáková rozvod a dál hrají divadlo pro okolí?
Už nějaký čas se proslýchá, že manželství herce Tomáše Jeřábka (49) z Jedné rodiny a herečky Halky Třešňákové (52) je v troskách. Teď se k nám však donesly zvěsti, že už by měli mít dokonce po rozvo
Zradil prokletý diamant Habsburky?
epochalnisvet.cz
Zradil prokletý diamant Habsburky?
O luxusní šperky z aukční síně Christie´s je jako každoročně obrovský zájem. Tentokrát však doslova enormní. V katalogu se totiž vyjímá skutečný skvost – pod položkou číslo 710 je v něm zapsán „bezejmenný žlutý diamant o váze 81,56 karátu, zasazený mezi 15 malými brilianty“. Jeho vyvolávací cena činí 350 000 švýcarských franků.   Původ tohoto slavného diamantu
Zámek Bečov nad Teplou a Relikviář svatého Maura: Dlouhá cesta k původní kráse
epochanacestach.cz
Zámek Bečov nad Teplou a Relikviář svatého Maura: Dlouhá cesta k původní kráse
Hned po korunovačních klenotech je relikviář svatého Maura považován za nejcennější movitou památku v České republice. A to se přitom zdálo, že tenhle románský skvost už je pro další generace nenávratně ztracen. Všechno začalo na počátku 13. století ve Francii. Biskup Gérard de Rumigny, působící v severofrancouzském městě Cambrai, byl neúnavný v hledání svatých relikvií. Nashromáždil jich hned
Mezihvězdný poutník není ztracen: Komunikace s Voyagerem 1 obnovena
21stoleti.cz
Mezihvězdný poutník není ztracen: Komunikace s Voyagerem 1 obnovena
Ve své době patřily k technologické špičce, máloco ale stárne rychleji než technologie. Sonda Voyager 1, která dala nahlédnout za oponu Jupiteru a Saturnu, dojala svět „Bleděmodrou tečkou“ a stala se