Domů     Posvátné Turínské plátno: Dokazuje pravdivost křesťanství?
Posvátné Turínské plátno: Dokazuje pravdivost křesťanství?

Turínské plátno je stále předmětem sporů. Má jít o pohřební roucho, do něhož bylo zahaleno tělo Ježíše Krista krátce po jeho ukřižování.

Prý se ho podařilo nalézt v opuštěném hrobě poté, co spasitel vstal z mrtvých. Opravdu se to ale seběhlo právě takto? Nebo mají pravdu skeptici, podle kterých jde o podvrh?

Turínské plátno je neustále předmětem sporů. Foto: Neznámý autor/Creative Commons/CC BY-SA 3.0
Turínské plátno je neustále předmětem sporů. Foto: Neznámý autor/Creative Commons/CC BY-SA 3.0

Je to padělek, nebo ne? To je otázka, která v souvislosti s Turínským plátnem stále nedává spát badatelům z různých koutů planety. Lněná textilie, která je uložena v turínské katedrále sv.

Jana Křtitele, je dlouhá asi 436 centimetrů, široká 110 centimetrů a váží 1420 gramů. Pouhým okem je na ní vidět záhadný otisk jakési postavy. A také tajemná tvář.

Obraz těla vykazuje známky po ukřižování a podle některých názorů nepochybně zobrazuje křesťanského spasitele Ježíše Krista. Jaké jsou o tom k dispozici důkazy?

Tajemná historie

Do tajemného rubáše mělo být zahaleno tělo Krista poté, co bylo sejmuto z kříže na Golgotě někdy kolem roku 33. Křesťanský spasitel podle Bible vstal třetího dne z mrtvých a vstoupil na nebesa, rubáš měl být nalezen v opuštěném hrobě.

Vůbec první zmínky o něm pocházejí ze 14. století, často se uvádí rok 1390, kdy jej biskup Pierre d’Arcis označí za padělek.

„Do té doby o něm existují jen letmé zmínky, zdá se tedy, že jde spíše o legendu než o skutečný historický artefakt,“ uvádí britský spisovatel Alan Baker (*1964). O plátno se každopádně zajímají vědci i záhadologové.

Římský tkalcovský stav z 2. století. Foto: Hans Weingartz/Creative Commons/CC BY-SA 2.0 de
Římský tkalcovský stav z 2. století. Foto: Hans Weingartz/Creative Commons/CC BY-SA 2.0 de

Způsobů, jak potvrdit nebo vyvrátit hypotézu o jeho pravosti, existuje nespočet. Autenticitě podle některých hlasů nasvědčuje například použitý materiál, způsob tkaní nebo otisk mince z roku 29 použitý k zatlačení očí mrtvého.

Naopak podle radiokarbonové metody (určuje stáří biologických materiálů podle rozpadu izotopu uhlíku – pozn. red.) bylo plátno vyrobeno ve 13. století. To by přitom znamenalo, že nepochází z doby Ježíšova života a jde o středověký padělek.

Na druhou stranu v roce 1532 je plátno prokazatelně poškozeno požárem v Chambéry ve východní Francii a v průběhu staletí se s ním mnohokrát manipuluje. Z toho by prý mohla vyplývat silná kontaminace a hrubé zkreslení radiokarbonové analýzy. Jak to tedy je?

Příliš velké utrpení

Na mnoha místech rubáše jsou vidět stopy po bičování. To odpovídá biblickému příběhu o utrpení Krista. Na textilii jsou rovněž vidět různé otlačeniny. V oblasti nohou lze zase zaznamenat rány po hřebech, kterými byl Ježíš přitlučen ke kříži.

Na plátně má být dokonce vidět i stopa od věnce z trní, který Kristu vsadili vojáci na hlavu před jeho ukřižováním. Badatelé zkoumají také možnou existenci krve uvnitř vláken rubáše.

Analýza částic prý naznačuje, že postava zahalená v plátně byla předtím mučena. „Malé částice v textilii odhalují ‚velké utrpení‘ oběti zahalené v pohřební látce,“ uvádí italský vědec Elvio Carlino.

Na plátně byly nalezeny zbytky kreatininu a feritinu, přičemž tyto látky se často objevují u lidí, kteří zažili nějaké trauma. Zdá se tedy, že do rubáše byla kdysi zabalena zraněná a možná i brutálně mučená osoba.

Negativ Turínského plátna, na němý je vidět mužský obličej. Plátno mělo obsahovat látky dokládající mučení. Foto: Secundo Pia - Musée de l’Elysée, Rudolfinum/Creative Commons/Public Domain
Negativ Turínského plátna, na němý je vidět mužský obličej. Plátno mělo obsahovat látky dokládající mučení. Foto: Secundo Pia – Musée de l’Elysée, Rudolfinum/Creative Commons/Public Domain

Hledá se pravda

Někteří badatelé nepracují přímo se samotným plátnem, nýbrž s jeho fotografiemi ve vysokém rozlišení. Například italští vědci Matteo Borrini a Luigi Garlaschelli pro posuzování rozmístění stop krve na plátně využili dobrovolníka a figurínu.

Jejich cílem bylo prozkoumat tok krve, který vznikl po zranění na levé ruce, předloktích, na boku a okolo pasu Krista. Dobrovolníkovi proto umístili do zápěstí malou nádobu s tekutinou připomínající krev.

A to do místa, kam by podle předpokladu v případě ukřižování pronikl hřeb. Další nádoba putovala do těla figuríny, v tomto případě do jejího boku (římský voják Longinus měl probodnut bok Krista – pozn. red.). A závěr?

Směr a chování potůčků krve prý neodpovídají těm, které jsou vidět na fotografiích Turínského plátna…

Bylo všechno jinak?

Pokud jsou rudé skvrny na Turínském plátně skutečně krví ze zranění po ukřižování, pak výsledky experimentů ukazují, že způsob vzniku skvrn v jedné části těla neodpovídá způsobu v části jiné.

„Ať už byl dobrovolník v jakékoli pozici vleže, pohyb krve nikdy neodpovídal vzorům na plátně,“ upozorňují italští badatelé. Ne každý to ale vidí takto jednoznačně.

Italští vědci například mohli jen stěží zajistit ty samé podmínky, které panovaly na Golgotě kolem roku 33. Další kritika směřuje k faktu, že badatelé během svého výzkumu počítali s tím, že se tělo po celou dobu nacházelo v jedné stálé pozici.

Jenže ve skutečnosti nelze vyloučit, že bylo přenášeno z místa na místo. A to by na výsledky výzkumu mohlo mít nezanedbatelný vliv. Dokazuje tedy Turínské plátno pravdivost křesťanství, nebo ne?

„Já osobně si to nemyslím,“ říká  evangelický teolog a ředitel Centra biblických studií Jan Roskovec. Pravdivostí křesťanství je míněno přesvědčení, že Kristus byl po své smrti na kříži vzkříšen z mrtvých.

„Tuto myšlenku však křesťané od počátku neopírali o žádné materiální důkazy,“ upozorňuje Roskovec.

Výrazně je to podle něj patrné na biblických příbězích o prázdném hrobu, který v nich právě není prezentován jako nějaký důkaz, nýbrž jako dvojznačná, víceméně matoucí skutečnost, od níž se vzápětí pozornost odvrací jinam.

Další otazníky panují o Kristově vzkříšení. To, že vstal z mrtvých, křesťané nikdy neměli potřebu opírat o materiální důkazy. Foto: Raphael/Creative Commons/Public Domain
Další otazníky panují o Kristově vzkříšení. To, že vstal z mrtvých, křesťané nikdy neměli potřebu opírat o materiální důkazy. Foto: Raphael/Creative Commons/Public Domain

Nerozluštěná hádanka

Křesťanské přesvědčení o vzkříšení Krista se podle Roskovce opírá o dvě věci: jednak o svědectví těch, s nimiž se Ježíš po své smrti setkal způsobem, z něhož nabyli jistotu, že znovu žije.

A jednak ze zkušenosti těch, kdo díky tomuto svědectví uvěřili, že je možné setkat se s takovýmto projevem moci. Ať už jde o Ježíšovu přítomnost nebo působení Ducha svatého.

„Jinak řečeno, křesťané zakládají jistotu své víry na souladu mezi historickým svědectvím prvních svědků, zachyceným v Bibli, a přítomnou zkušeností,“ vysvětluje Roskovec.

Jelikož vzkříšení je chápáno jako skutečnost, která „náš svět“ přesahuje, nelze očekávat, že by byla nějakou materiální skutečností dokazatelná. „Pro význam Turínského plátna to znamená, že i kdyby se dala prokázat jeho pravost, tj.

kdybychom si mohli být stoprocentně jisti, že je to ono plátno, do něhož bylo zabaleno Ježíšovo tělo po ukřižování, mohlo by být nanejvýš důkazem toho, že se s jeho tělem stalo ‚něco divného‘, ale nebylo by nápovědou k tomu, co se stalo,“ uvádí Roskovec.

Je to však jen zcela hypotetická úvaha, protože ani onu materiální jistotu o „pravosti“ plátna zřejmě nikdy mít nebudeme. „Důvodů k pochybnostem je mnoho, v neposlední řadě velmi pozdní, až středověké doklady pro existenci tohoto rubáše,“ dodává Roskovec.

Zdá se tedy, že Turínské plátno ještě nějakou dobu zůstane nerozluštěnou hádankou.

Foto: Viz popisky. Úvodní fotografie: pxfuel
reklama
Související články
Záhady a tajemství
Záhady kolem krále Artuše: Kým vlastně byl, kde ležel bájný hrad Camelot a kde se vzala kouzelník Merlin?
„Zítra nás čeká boj,“ prohlašuje Artuš a přehlédne svoje rytíře. Usedá s nimi u kulatého stolu, kde nikdo nemůže být v čele. Kde se jejich legendární setkání mohla odehrávat? A jak to bylo se samtoným Artušem? Po téměř čtyřech staletích vlády Římanů nad Anglií zůstává na ostrovech spousta římských staveb včetně amfiteátrů. Jeden z nich se nachází […]
Záhady a tajemství
Posvátný oltář na hoře Ebal: Je dobývání Kanaánu Izraelity jenom mýtus?
„Až tedy přejdete Jordán, postavíte na hoře Ébalu ony kameny, jak vám dnes přikazuji, a obílíš je vápnem. Vybuduješ tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů, ale nebudeš je opracovávat železem,“ přikazuje Mojžíš (1394/1393–1274/1273 př. n. l.) vojevůdci Jozuovi (†1245 př. n. l.). Ten poslechne a skutečně oltář vybuduje a provádí na něm oběti Hospodinu. […]
Záhady a tajemství
Tajemný Ötzi: Z Itala kočovným zemědělcem?
Byl urostlý, svalnatý, měl dlouhé vlasy a tmavou pleť… I přestože se kvůli „zubu času“  poněkud scvrkl a i jeho kštice vzala za své, patří k nejatraktivnějším vědeckým artefaktům. Řeč je o nejslavnější evropské mumii, jejíž tělo odkryl ledovec v Ötztalských Alpách 19. září 1991. Ötzi, jak se ledovému muži dnes přezdívá, přitom nebyl žádným […]
Záhady a tajemství
Louis Le Prince: Vynálezce filmu zmizel beze stopy
Vynalezne film dlouho před Edisonem i bratry Lumiérovými. Dva dny předtím, než ho může představit světu, záhadně zmizí. Jak a proč dodnes zůstává záhadou. Francouzský vynálezce Louis Aimé Augustin Prince (1841-??) je sice označován za „skutečného otce kinematografie“, přesto je pro mnohé zcela neznámý. Jak je to možné? Fotí královnu K zachyceným obrázkům má blízko […]
reklama
svět zločinu
Zabijáci sexuálních otrokyň: Manželé loví a vraždí dívky
Inteligentní a talentované Charlene Williamsové se změní život poté, co potká o deset let staršího Geralda Gallega. Vezme si ho za muže a dvojice spolu zažívá spoustu dobrodružství. To se nese v duchu těch nejodpornějších zločinů.  Ani jeden z jejích rodičů není žádný hlupák. Charlene Williamsová, později Gallegová, se narodí 10. října 1956 v kalifornském […]
Vrazi, kteří se stali inspirací pro filmové trháky
Krimi je jedním z nejoblíbenějších žánrů, které sledujeme na televizních obrazovkách. Kteří vrazi se stali pro filmaře těmi nejinspirativnějšími? Bruno Lüdke Počet obětí: údajně nejméně 51 Kde působil: Köpenick, Německo Čím se vyznačoval: Žádnou z vražd mu nedokázali. Jak skončil: Odsouzen k pokusům v nacistickém blázinci.   Silný kalibr i pro nacistické zabijáky Noc, ve které přišel ďábel […]
Nejslavnější česká bratrovražda. Ale kdy se stala?
Měla to být oslava, při které v Boleslavi zasednou za masivními stoly dva bratři: kníže Václav (asi 907–935/929) a Boleslav (asi 915–967/972), který si později získá přízvisko Ukrutný. Svátek svatých Kosmy a Damiána však naservíruje krvavou dohru. Nejznámější vraždu české historie.     Co o ní lze s jistotou říct? Téměř nic – snad kromě […]
Psychopat Manson: Založí sektu zabijáků
Potomek alkoholičky a kriminálnice Charles Manson (†83) se již jako třináctiletý vydá na cestu zločinu. Je zapleten do krádeží aut, loupežných přepadení, kuplířství i falšování šeků. Když jej v roce 1967 naposledy propouštějí z vězení, žádá, ať ho tam nechají. Kéž by ho vyslyšeli. Manson za mřížemi strávil podstatný kus svého dosavadního života, a tak […]
věda a technika
Cesta k proslulým motorkám začala u ručních granátů
Jak se zrodila Jawa? Každý si pod tímto slovem představí motocykly, ale tak jednoduché to nebylo. Možná vás tolik nepřekvapí, že na začátku byla zbrojní výroba. Podnikatel František Janeček (1878–1941) vyrábí v roce 1922 ve své pražské zbrojovce ruční granáty. Autorem jejich konstrukce je přitom on sám. Kromě toho se soustředí také na produkci kulometů. Brzy […]
Měsíc: Ráj pro těžaře!
Dlouhou dobu byl Měsíc pro lidstvo jen na míle vzdálenou stříbrnou koulí na obloze. Jenže pak Neil Armstrong 21. července 1969 udělá „malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo“ a od té chvíle začne být tato jediná známá přirozená družice Země vcelku lákavou destinací. K tomu, aby se na Měsíc přestěhoval člověk natrvalo, vede […]
Podzimní rovnodennost: Nejmagičtější okamžik roku!
Poznačte si datum 23. září, čas 8:50. Tehdy dojte k výjimečné chvíli! Slunce se dostane do takové pozice vůči Zemi, že severní i jižní polokouli bude osvěcovat naprosto stejně. Den i noc také obdaří stejnou dobou vlády. Spravedlivý den se jmenuje… podzimní rovnodennost! Když strážce podsvětí Hádes unese krásnou Persefonu, její matka Déméter to neunese. […]
Zabijáci plazí říše: 5 nejjedovatějších hadů světa
Jací hadi jsou nejjedovatější – a jak je možné, že mají na svědomí relativně málo životů? Co se děje s člověkem po uštknutí? A vážně dokáže had jediným kousancem zabít slona?   Zmije paví: Největší zabiják lidí? Na iráckou část Arabské pouště padla noc. Čtveřice mužů se vrací domů, na hlavách mají tradiční kostkovanou tkaninu […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
České Lurdy: Docházelo v nich k zázračnému uzdravování?
epochalnisvet.cz
České Lurdy: Docházelo v nich k zázračnému uzdravování?
K potemnělému svatostánku se blíží další poutníci. Od úst jim přitom stoupají obláčky páry. V kalendáři je totiž 13. leden a venku mrzne, jako když praští. Ve čtyři hodiny ráno je přesto bazilika v se
Pardubický kraj: Tipy na výlety pro všechny!
epochanacestach.cz
Pardubický kraj: Tipy na výlety pro všechny!
Pokud by vás náhodou v tomto krásném kraji nezlákal hrad na Kunětické hoře (viz úvodní foto), máme tu pro vás řadu dalších tipů! Jako první tip na výlet je tento – zkuste navštívit nový židovský hřbitov v Pardubicích.  Je součástí Centrálního hřbitova, který naleznete v ulici K Židovskému hřbitovu. Ačkoli k založení došlo již roku 1883, je
Co si dal trilobit ke své poslední večeři?
21stoleti.cz
Co si dal trilobit ke své poslední večeři?
Paleontologové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy s kolegy popsali v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů trilobita starého 465 milionů let se zachovaným obsahem trávicí soustavy. Ta
Záhadné kubánské útoky opět v akci: Neznámá zbraň udeřila přímo v Bílém domě!
enigmaplus.cz
Záhadné kubánské útoky opět v akci: Neznámá zbraň udeřila přímo v Bílém domě!
Federální úřady vyšetřují nové případy tzv. havanského syndromu. Záhadné onemocnění způsobuje řadu závažných příznaků včetně poškození mozku. Má se za to, že jej způsobuje dosud neznámá zřejmě akustic
Horor na irském venkově: Ďábla odhalili, když hráli karty!
enigmaplus.cz
Horor na irském venkově: Ďábla odhalili, když hráli karty!
Říká se, že ten, kdo chce neznámého člověka správně odhadnout, podívá  se mu na boty. Jejich kvalita, čistota o každém mnohé napovídá. Zároveň si můžete i zkontrolovat, zda před vámi náhodou nestojí-n
Emirates slaví Mezinárodní den kávy
iluxus.cz
Emirates slaví Mezinárodní den kávy
Mezinárodnímu dni kávy, který připadá na 1. října věnuje velkou pozornost i společnost Emirates. Na palubách svých letadel i v saloncích Emirates vytvořila širokou nabídku kvalitních káv, jíž se každo
Orly bělohlavé zabíjí sinice, jejichž toxin by však mohl léčit lidi
21stoleti.cz
Orly bělohlavé zabíjí sinice, jejichž toxin by však mohl léčit lidi
Už v 90. letech 20. století docházelo ke zpočátku nepochopitelným úhynům orlů bělohlavých v blízkosti vodních nádrží na jihovýchodě Spojených států. Příčinou jejich smrti byla vakuolární myelinopatie,
4 talenty kakaa
panidomu.cz
4 talenty kakaa
Je běžně v regálech – balíček nepřichuceného kakaového prášku. Stejného, kterého si staří Aztékové a Mayové vysoce cenili pro jeho mimořádné účinky. Některé jsou spíš bájné, ale další už věda potvrdila. * Proti stárnutí Za stárnutí víc než plynutí času může klesající schopnost buněk bránit se poškození, které jim způsobují agresivní volné radikály. Ty jsou
Vyhlédla si snad za Forejta náhradu?
nasehvezdy.cz
Vyhlédla si snad za Forejta náhradu?
Rozchod na spadnutí. Alespoň tak se mluví o vztahu EVY BUREŠOVÉ (30) a PŘEMKA FOREJTA (36). Říká se, že je za tím její nevěra! Hvězda seriálu ZOO si podle všeho velmi přeje svatbu. Eva Burešová (30)
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Za všechno může sestřin manžel
skutecnepribehy.cz
Za všechno může sestřin manžel
I když nás od sebe se sestrou dělí dva roky, bylo to jako nic a spíš nás všichni brali za dvojčata. Když jsme se před pěti lety přestaly vídat, těžce jsem to nesla. Za náš rozkol může Alžbětin manžel Honza. Je to nepříjemný chlap, který se ke mně nikdy nechoval hezky. Po jeho poslední eskapádě, která nás