Domů     Posvátné Turínské plátno: Dokazuje pravdivost křesťanství?
Posvátné Turínské plátno: Dokazuje pravdivost křesťanství?

Turínské plátno je stále předmětem sporů. Má jít o pohřební roucho, do něhož bylo zahaleno tělo Ježíše Krista krátce po jeho ukřižování.

Prý se ho podařilo nalézt v opuštěném hrobě poté, co spasitel vstal z mrtvých. Opravdu se to ale seběhlo právě takto? Nebo mají pravdu skeptici, podle kterých jde o podvrh?

Turínské plátno je neustále předmětem sporů. Foto: Neznámý autor/Creative Commons/CC BY-SA 3.0
Turínské plátno je neustále předmětem sporů. Foto: Neznámý autor/Creative Commons/CC BY-SA 3.0

Je to padělek, nebo ne? To je otázka, která v souvislosti s Turínským plátnem stále nedává spát badatelům z různých koutů planety. Lněná textilie, která je uložena v turínské katedrále sv.

Jana Křtitele, je dlouhá asi 436 centimetrů, široká 110 centimetrů a váží 1420 gramů. Pouhým okem je na ní vidět záhadný otisk jakési postavy. A také tajemná tvář.

Obraz těla vykazuje známky po ukřižování a podle některých názorů nepochybně zobrazuje křesťanského spasitele Ježíše Krista. Jaké jsou o tom k dispozici důkazy?

Tajemná historie

Do tajemného rubáše mělo být zahaleno tělo Krista poté, co bylo sejmuto z kříže na Golgotě někdy kolem roku 33. Křesťanský spasitel podle Bible vstal třetího dne z mrtvých a vstoupil na nebesa, rubáš měl být nalezen v opuštěném hrobě.

Vůbec první zmínky o něm pocházejí ze 14. století, často se uvádí rok 1390, kdy jej biskup Pierre d’Arcis označí za padělek.

„Do té doby o něm existují jen letmé zmínky, zdá se tedy, že jde spíše o legendu než o skutečný historický artefakt,“ uvádí britský spisovatel Alan Baker (*1964). O plátno se každopádně zajímají vědci i záhadologové.

Římský tkalcovský stav z 2. století. Foto: Hans Weingartz/Creative Commons/CC BY-SA 2.0 de
Římský tkalcovský stav z 2. století. Foto: Hans Weingartz/Creative Commons/CC BY-SA 2.0 de

Způsobů, jak potvrdit nebo vyvrátit hypotézu o jeho pravosti, existuje nespočet. Autenticitě podle některých hlasů nasvědčuje například použitý materiál, způsob tkaní nebo otisk mince z roku 29 použitý k zatlačení očí mrtvého.

Naopak podle radiokarbonové metody (určuje stáří biologických materiálů podle rozpadu izotopu uhlíku – pozn. red.) bylo plátno vyrobeno ve 13. století. To by přitom znamenalo, že nepochází z doby Ježíšova života a jde o středověký padělek.

Na druhou stranu v roce 1532 je plátno prokazatelně poškozeno požárem v Chambéry ve východní Francii a v průběhu staletí se s ním mnohokrát manipuluje. Z toho by prý mohla vyplývat silná kontaminace a hrubé zkreslení radiokarbonové analýzy. Jak to tedy je?

Příliš velké utrpení

Na mnoha místech rubáše jsou vidět stopy po bičování. To odpovídá biblickému příběhu o utrpení Krista. Na textilii jsou rovněž vidět různé otlačeniny. V oblasti nohou lze zase zaznamenat rány po hřebech, kterými byl Ježíš přitlučen ke kříži.

Na plátně má být dokonce vidět i stopa od věnce z trní, který Kristu vsadili vojáci na hlavu před jeho ukřižováním. Badatelé zkoumají také možnou existenci krve uvnitř vláken rubáše.

Analýza částic prý naznačuje, že postava zahalená v plátně byla předtím mučena. „Malé částice v textilii odhalují ‚velké utrpení‘ oběti zahalené v pohřební látce,“ uvádí italský vědec Elvio Carlino.

Na plátně byly nalezeny zbytky kreatininu a feritinu, přičemž tyto látky se často objevují u lidí, kteří zažili nějaké trauma. Zdá se tedy, že do rubáše byla kdysi zabalena zraněná a možná i brutálně mučená osoba.

Negativ Turínského plátna, na němý je vidět mužský obličej. Plátno mělo obsahovat látky dokládající mučení. Foto: Secundo Pia - Musée de l’Elysée, Rudolfinum/Creative Commons/Public Domain
Negativ Turínského plátna, na němý je vidět mužský obličej. Plátno mělo obsahovat látky dokládající mučení. Foto: Secundo Pia – Musée de l’Elysée, Rudolfinum/Creative Commons/Public Domain

Hledá se pravda

Někteří badatelé nepracují přímo se samotným plátnem, nýbrž s jeho fotografiemi ve vysokém rozlišení. Například italští vědci Matteo Borrini a Luigi Garlaschelli pro posuzování rozmístění stop krve na plátně využili dobrovolníka a figurínu.

Jejich cílem bylo prozkoumat tok krve, který vznikl po zranění na levé ruce, předloktích, na boku a okolo pasu Krista. Dobrovolníkovi proto umístili do zápěstí malou nádobu s tekutinou připomínající krev.

A to do místa, kam by podle předpokladu v případě ukřižování pronikl hřeb. Další nádoba putovala do těla figuríny, v tomto případě do jejího boku (římský voják Longinus měl probodnut bok Krista – pozn. red.). A závěr?

Směr a chování potůčků krve prý neodpovídají těm, které jsou vidět na fotografiích Turínského plátna…

Bylo všechno jinak?

Pokud jsou rudé skvrny na Turínském plátně skutečně krví ze zranění po ukřižování, pak výsledky experimentů ukazují, že způsob vzniku skvrn v jedné části těla neodpovídá způsobu v části jiné.

„Ať už byl dobrovolník v jakékoli pozici vleže, pohyb krve nikdy neodpovídal vzorům na plátně,“ upozorňují italští badatelé. Ne každý to ale vidí takto jednoznačně.

Italští vědci například mohli jen stěží zajistit ty samé podmínky, které panovaly na Golgotě kolem roku 33. Další kritika směřuje k faktu, že badatelé během svého výzkumu počítali s tím, že se tělo po celou dobu nacházelo v jedné stálé pozici.

Jenže ve skutečnosti nelze vyloučit, že bylo přenášeno z místa na místo. A to by na výsledky výzkumu mohlo mít nezanedbatelný vliv. Dokazuje tedy Turínské plátno pravdivost křesťanství, nebo ne?

„Já osobně si to nemyslím,“ říká  evangelický teolog a ředitel Centra biblických studií Jan Roskovec. Pravdivostí křesťanství je míněno přesvědčení, že Kristus byl po své smrti na kříži vzkříšen z mrtvých.

„Tuto myšlenku však křesťané od počátku neopírali o žádné materiální důkazy,“ upozorňuje Roskovec.

Výrazně je to podle něj patrné na biblických příbězích o prázdném hrobu, který v nich právě není prezentován jako nějaký důkaz, nýbrž jako dvojznačná, víceméně matoucí skutečnost, od níž se vzápětí pozornost odvrací jinam.

Další otazníky panují o Kristově vzkříšení. To, že vstal z mrtvých, křesťané nikdy neměli potřebu opírat o materiální důkazy. Foto: Raphael/Creative Commons/Public Domain
Další otazníky panují o Kristově vzkříšení. To, že vstal z mrtvých, křesťané nikdy neměli potřebu opírat o materiální důkazy. Foto: Raphael/Creative Commons/Public Domain

Nerozluštěná hádanka

Křesťanské přesvědčení o vzkříšení Krista se podle Roskovce opírá o dvě věci: jednak o svědectví těch, s nimiž se Ježíš po své smrti setkal způsobem, z něhož nabyli jistotu, že znovu žije.

A jednak ze zkušenosti těch, kdo díky tomuto svědectví uvěřili, že je možné setkat se s takovýmto projevem moci. Ať už jde o Ježíšovu přítomnost nebo působení Ducha svatého.

„Jinak řečeno, křesťané zakládají jistotu své víry na souladu mezi historickým svědectvím prvních svědků, zachyceným v Bibli, a přítomnou zkušeností,“ vysvětluje Roskovec.

Jelikož vzkříšení je chápáno jako skutečnost, která „náš svět“ přesahuje, nelze očekávat, že by byla nějakou materiální skutečností dokazatelná. „Pro význam Turínského plátna to znamená, že i kdyby se dala prokázat jeho pravost, tj.

kdybychom si mohli být stoprocentně jisti, že je to ono plátno, do něhož bylo zabaleno Ježíšovo tělo po ukřižování, mohlo by být nanejvýš důkazem toho, že se s jeho tělem stalo ‚něco divného‘, ale nebylo by nápovědou k tomu, co se stalo,“ uvádí Roskovec.

Je to však jen zcela hypotetická úvaha, protože ani onu materiální jistotu o „pravosti“ plátna zřejmě nikdy mít nebudeme. „Důvodů k pochybnostem je mnoho, v neposlední řadě velmi pozdní, až středověké doklady pro existenci tohoto rubáše,“ dodává Roskovec.

Zdá se tedy, že Turínské plátno ještě nějakou dobu zůstane nerozluštěnou hádankou.

Foto: Viz popisky. Úvodní fotografie: pxfuel
Související články
Záhady a tajemství
Co se skrývá za záhadnou smrtí muzikanta Miroslava Berky?
Jsou tři hodiny odpoledne. Lucerna je ještě zavřená pro veřejnost, jen v uklízečky vytírají v sále podlahu, brigádníci doplňují nápoje do ledničky a ve zkušebně sedí osazenstvo kapely Olympic. Jeden její člen chybí. „Tak ještě počkáme a uvidíme,“ prohlásí frontman Petr Janda (*1942). Ale když se nic nestane, odehrají zkoušku i bez kolegy.   Odešel, nedošel Tím, […]
Záhady a tajemství
Kdo odhalí tajemství „krále popu“?
Označován je za „krále popu“ a superstar 20. století. Ovšem najde se i skupina lidí, která v něm nevidí talentovaného umělce, ale někoho, kdo sexuálně obtěžoval malé děti. Ze zneužívání je dvakrát obviněn, ale soud jej v roce 2005 zprošťuje obvinění.   Zpěvákova složka prý čítá tisíce stránek. Dokumenty zahrnují soukromé zprávy vyšetřovatelů, přepisy telefonických hovorů a […]
Záhady a tajemství
Hrad Bítov, místo paranormálních jevů
Umístění stavby impozantního středověkého hradu Bítov nebylo velice pravděpodobně vůbec náhodné. Pod tímto malebným šlechtickým sídlem se prý totiž křižují dvě silné linie zemské energetické mřížky… Brána do jiné dimenze? Zdejší energie zde pak údajně způsobuje skutečně zvláštní úkazy… Jeden z nejsilnějších proudů místní energie se v minulosti měl snad nacházet ještě kdesi mimo vlastní […]
Záhady a tajemství
Michail Jefremov: Neřízená střela na čtyřech kolech
Když v roce 2007 získává prestižní cenu Zlatý lev na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách ruský film režiséra Nikity Michalkova Dvanáct, je to mimo jiné i zásluhou výkonu jednoho z jeho aktérů, herce a zasloužilého umělce Michaila Jefremova (*1963). Ten má ovšem kromě toho na svém kontě desítky dalších filmů a televizních seriálů a patří […]
reklama
lifestyle
Rodiče Elona Muska: Nenáviděný otec a dobrodružná máma
Otec Elona Muska se jmenuje Errol Graham Musk (*1946). Errolův otec Walter Musk (1917–1986) je Jihoafričan, matka Cora Amelia za svobodna Robinsonová (1923–2011) pro změnu Britka.   Zůstanou v africké Pretorii. Errol je inteligentní student s nevídaným talentem na fyziku a matematiku. Na střední škole pomrkává po krásné spolužačce Maye. Stane se vyhledávaným inženýrem elektromechaniky […]
Dětství božské MM: Otec neznámý, matka v depresích
Gladys Bakerová zabouchne dveře a zamkne je. „Neboj se, neboj, budeme spolu,“ uklidňuje tříleté děvčátko schované ve velkém pytli. Je to únos se vším všudy. Dítko v pytli není nikým jiným, než budoucím filmovým idolem. Matka se ji právě pokouší získat od pěstounky Idy Bolenderové zpět do své péče… Ida si s chatrnými dveřmi za […]
Proč našemu zdraví jaro někdy nevoní?
Na začátku jara se počasí mění vyloženě aprílově, i několikrát během dne. Venkovní teploty kolísají, a ta naše může kvůli takovým výkyvům začít hodně rychle stoupat. V tomto období jsme všichni mnohem náchylnější k nemocem, jarní chřipky, rýmy a obecně problémy s dýchacími cestami na náš číhají za každým rohem.   Klíč ke zdraví najdete […]
Zvrhlík? Temné stránky Romana Polanského: Genialita zastíněná zločiny
Roman Polanski, uznávaný filmový režisér, prožil těžké dětství poznamenané tragédiemi druhé světové války, kdy přišel o matku a musel se skrývat před nacisty. Jeho úspěšná kariéra byla na vrcholu, když mu vražda manželky šílenou sektou Charlese Mansona obrátila život vzhůru nohama. V roce 1977 však Polanski spáchal strašný zločin – znásilnění třináctileté dívky, za což […]
reklama
historie
Smích střídá děs: Tři nejznámější klauni světa
Zatímco ráno obskakuje děti v nemocnici, tvoří zvířata z balonků a vypráví vtipy, večer jako by se po veselém chlapíkovi slehla zem. Obtloustlý muž svou oběť sváže, sundá kalhoty a znásilní. Druhý den si opět navlékne klaunské šaty a vyrazí bavit děti jako by se nechumelilo. Tulák, který dobyl svět Kdo: Emmett Kelly Zajímavost: Prorazí i v Hollywoodu […]
Kníry: Dovedete si bez něj představit Chaplina?
Mrožák, angličák, kartáček, podkova, tkanička, řídítka. Druhů a variant knírů jsou desítky. A každý má minimálně jednu slavnou osobnost, která by bez něj nebyla kompletní. Knír je natolik dominantním prvkem tváře, že se v mnoha případech stává nejen poznávacím znamením, ale doslova obchodní značkou. Jeho historie dlouhá, plná vítězství i porážek. Žižka má holou bradu Vousy […]
Poslední válečná kořist: Nacistická ponorka vezla uran i plány stíhačky
Jaký byl osud německé zaoceánské ponorky typu XB? Dne 25. března 1945 se ponorka U 234 vydala na přísně tajnou misi do Japonska s exkluzivním nákladem na palubě Cestou se však její posádka dozvěděla o kapitulaci Německa, a tak se musela vzdát… Oceánská minonosná ponorka U 234 byla jednou z největších ponorek své doby. Objednávku na její […]
Věra Čáslavská: Tragédie slavné rodiny
Tragédie se bohužel nevyhýbají nikomu z nás. Platí to i o slavných rodinách umělců, vědců a sportovců. Ani zlaté medaile z olympiád a mistrovství světa nikomu nezaručují domácí štěstí.  V lepších případech to končí rozvodem, v těch horších se neshody kupí i po rozvodu. A někdy může dojít i k násilí a smrti někoho z […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Perlové týdny Halada prezentují raritní šperky
iluxus.cz
Perlové týdny Halada prezentují raritní šperky
Právě probíhající „Perlový týden“ překvapil fantastickým náhrdelníkem značky Mikimoto. Ten bude možné vidět až do neděle v pražském butiku v ulici Na Příkopě, následně se všemi ostatními šperky poputu
Uvařte si měkoučké karamely
panidomu.cz
Uvařte si měkoučké karamely
Nebudou se lepit na zuby a postup je velmi snadný díky jednoduchému fíglu. Nebudete potřebovat nic než běžný bílý cukr a trochu smetany. I tajná ingredience, která zaručí měkkost bonbonů, je běžná – jde o obyčejnou jedlou sodu. Tak pojďme na to! Do vyššího hrnce dejte 250 g bílého cukru a 50 ml vody. S
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Podmořský monument Jonaguni: Jde o pozůstatky bájného kontinentu Mu?
enigmaplus.cz
Podmořský monument Jonaguni: Jde o pozůstatky bájného kontinentu Mu?
Jonaguni je ostrov náležející do japonské prefektury Okinawa. Poblíž něj leží pod mořskou hladinou gigantické kamenné bloky, které připomínají obrovské terasy se schodišti vytesanými do kamene. Odhadu
Automatické mlýny: K chrámu moderní architektury patří 212 klíčů
historyplus.cz
Automatické mlýny: K chrámu moderní architektury patří 212 klíčů
Bývaly doby, kdy architekti dokázali i obyčejným funkčním továrnám vtisknout eleganci výstavných zámků. Pardubice jeden takový skvost mají, a dokonce si ho v posledních letech vycizelovaly k dokonalosti. Umění, které mele Na břehu řeky Chrudimky v Pardubicích stával mlýn už v roce 1586. Na počátku 20. století však mlynářské konkurenci v oblasti vládnou bratři Egon (1871–1932) a Karel (1879–1944) Winternitzovi,
Naše Galaxie je domovem myriád bludných světů
21stoleti.cz
Naše Galaxie je domovem myriád bludných světů
Země a jejích sedm sestřiček se od svého zrodu drží pomyslných máminých sukní. Možná se jejich orbity v minulosti měnily, možná pohltily některé ze svých sourozenců, ale z dálky Sluneční soustava půso
Pružné tělo v 50+? Je to snadné…
nejsemsama.cz
Pružné tělo v 50+? Je to snadné…
Bolí vás svaly a klouby, ládujete do sebe pilulky tišící bolest, a nic nezabírá? Chce to změnu… Vyčleňte si jen pár minut denně na protažení celého těla, a budete se cítit jako znovuzrozená. Protažení trapéz Tento cvik můžete provádět vsedě i vestoje, dodržet musíte jen zcela rovná záda. Jednou rukou přitáhněte hlavu k rameni, druhé rameno se
Tagliatelle s bazalkovým pestem
tisicereceptu.cz
Tagliatelle s bazalkovým pestem
Tagliatelle představují dlouhé široké nudle. Seženete je v každém supermarketu. A nejlépe chutnají právě s pestem. Ingredience 1 balení těstovin tagliatelle dvě hrsti čerstvé bazalky 6 lžic ol
Když může Prachař, koketuje i ona
nasehvezdy.cz
Když může Prachař, koketuje i ona
Herečka Sara Sandeva (26) ze seriálu Jedna rodina to s Jakubem Prachařem (40) zřejmě nemá jednoduché! Že by jí už docházela trpělivost? Ještě než se dali dohromady, říkalo se, že není krásné ženy, k
Musím zachránit manželství!
skutecnepribehy.cz
Musím zachránit manželství!
Krásně jsme si žili, v klidu a pohodě. Vůbec by mě nenapadlo, že se můj život najednou zvrátí do nejistoty a emocí. Můj manžel Petr je velmi šikovný zahradník. Proto se před pěti lety rozhodl, že si založí firmu, aby měl ještě nějaké peníze ke klasickému platu navíc. Jsme manželé už mnoho let. Zamilovali jsme
Tajný tunel pod brooklynskou synagogou: Kdo ho vybudoval a proč?
epochalnisvet.cz
Tajný tunel pod brooklynskou synagogou: Kdo ho vybudoval a proč?
Bizarní skandál na začátku tohoto roku otřásá židovskou komunitou v New Yorku. Pod historickou synagogou je objeven tajný podzemní tunel vedoucí do suterénu prázdného obytného domu. O jeho původu a účelu se hned po odhalení rozhoří divoké spekulace. Sloužil k obchodování s dětmi nebo k jiným nezákonným činnostem, jak tvrdí konspirační teoretikové?   V polovině
Zámek Červená Lhota: Jméno podle ďábelské legendy
epochanacestach.cz
Zámek Červená Lhota: Jméno podle ďábelské legendy
Pohádková krása zrcadlená ve vodní hladině! Vodní hrady a zámky zrcadlící se na hladině bývaly nedobytnými baštami i pohodlnými luxusními šlechtickými sídly a dnes jsou perlami české krajiny, za kterými putují statisíce turistů. A snad nejvýraznější mezi nimi je zámek Červená Lhota. Jméno podle ďábelské legendy Pro to, aby se jejich tvrz změnila ve vodní,