Domů     Pátrání po židovském dědečkovi Adolfa Hitlera: Nosili vůdcovi předci jarmulku?
Pátrání po židovském dědečkovi Adolfa Hitlera: Nosili vůdcovi předci jarmulku?

Konspirací na téma zrůdného nacistického pohlavára Adolfa Hitlera je bezpočet. Nechybí mezi nimi ani ta, že prvnímu muži Říše koluje v žilách krev těch, které nejvíc nenávidí – židů. Co je na ní pravdy? 

Marie Anna Schicklgruberová (1795–1847) je poměrně obyčejnou ženou. Navíc silně nábožensky založenou. Usedlost předá otec k obhospodařování jejímu nejstaršímu bratrovi, a tak se Marie Anna musí uživit jako služebná.

Nikdo si nedovede představit větší skandál, než když otěhotní mimo manželství. Otec ji nevezme před porodem dítěte zpět do rodného domu. Žena musí útočiště nalézt v sousedství. Otec se smiluje až po porodu, když malého Aloise uvidí.

Když se Alois Schicklgruber, později Hitler (1837–1903) narodí, jeho matce je na tehdejší dobu neuvěřitelných 42 let! A v rodném listě se o jeho otci dá číst pouze slovo „neznámý“.

Svede ji bohatý žid?

Není divu, že tato nejasnost přitahuje tvůrce konspiračních teorií. Německý historik a spisovatel Hansjürgen Koehler ve své knize Uvnitř Gestapa uvádí o Marii Anně Schicklgruberové, Hitlerově babičce, toto:

„Malá služka přišla do Vídně, aby přijala funkci služky v sídle Rothschildů.

Původ Hitlerova neznámého předka je třeba hledat v tomhle přepychovém domě.“ Podobné tvrzení najdeme i v knize Hitlerova mysl od amerického psychoanalytika Waltera Langera (1899–1981), který již v roce 1943 předpokládá, že Hitler na závěr války spáchá sebevraždu.

Co si on myslí o možných židovských předcích nacistické bestie? „Alois Hitler byl nemanželským synem Marie Anny Schicklgruberové. Ta žila ve Vídni. V době, kdy přišla do jiného stavu, pracovala jako služebná v domě barona Rothschilda.

Jakmile Rothschildova rodina zjistila, že je těhotná, byla poslána zpět domů, kde se jí v roce 1837 narodil Alois,“ píše Langer. Čí dítě to je, však z textu nevyplývá.

Carl Mayer Rothschild. Mohl by být oním dědečkem? To těžko... Foto: CC - volné dílo
Carl Mayer Rothschild. Mohl by být oním dědečkem? To těžko… Foto: CC – volné dílo

Přebírání Rothschildů

A který Rothschild že by připadal v úvahu? Nejčastěji je zmiňován jistý Nathan, kterých je však v tomto rodě víc.

Časově pak odpovídá Nathaniel de Rothschild (1812–1870), obchodník a bankéř, který se proslaví hlavně jako zakladatel francouzské vinařské větve Rothschildů. Nathaniel ale žije pouze v Londýně a poté v Paříži.

Ve hře je i britský bankéř a politik Lionel Nathan de Rothschild (1808–1879), ovšem ten takřka neopouští Británii. Řeč tedy bude spíš o Mayerovi Carlu von Rothschildovi (1820–1886) německém židovském bankéři a politikovi.

Ten se narodí ve Frankfurtu nad Mohanem a studuje v Berlíně. V době Aloisova početí by mu bylo pouhých 16 let a Marii o 25 let více!

Jiné prameny pro změnu tvrdí, že je Hitlerova babička služkou v domě židovského obchodníka Leopolda Frankenbergera v rakouském Štýrském Hradci, tedy Grazu. Pokračování historky je už totožné.

Končí zneuctěnou Marií, která se v tichosti vrací do svého rodiště, aby tam v hanbě povila nechtěného syna.

Aloisovo dětství nebylo zrovna procházkou růžovým sadem. Je i proto poté domácím násilníkem? Foto: CC - volné dílo
Aloisovo dětství nebylo zrovna procházkou růžovým sadem. Je i proto poté domácím násilníkem? Foto: CC – volné dílo

Smilník ze sousedství?

Skutečnost bude asi o něco více prozaická. Marie se pět let poté, co se jí narodí syn, vdá za mlynářského tovaryše Johanna Georga Hiedlera (1792–1857), o tři roky staršího vdovce z nedaleké obce. Ten je také s největší pravděpodobností otcem chlapce.

Maximálně se spekuluje ještě o mladším bratrovi Johanna Georga, Johannu Nepomuku Hiedlerovi (1807–1888), který si později bere malého Aloise na výchovu a nechá ho vyrůstat mezi vlastními dětmi, protože se mu nelíbí bídné poměry, v jakých dítě žije.

Johann Nepomuk po smrti svého bratra nechá zápis v matrice, který otce neudával, upravit tak, aby byl bratr uveden jako otec chlapce. Velmi pravděpodobně tak je otcem Aloise jeden z těchto dvou mužů, nikoliv domnělý, ať už jakýkoliv, Annin zaměstnavatel.

Důkazy samozřejmě chybí, ale pádných důvodů, proč by Adolfu Hitlerovi neměla v krvi proudit Rothschildovská krev, je víc než dost.

Historici se podobným zkazkám samozřejmě pouštějí neúnavně po stopě. Co se týče Leopolda Frankenberga, jeho existence není nikdy prokázána. Podle analýzy zápisů v matrikách v uvedené době v Grazu žádná rodina toho jména nežila.

Dokonce tam nežili ani žádní Židé, ti byli totiž z tohoto města v 15. století vyhnáni a zpět se směli nastěhovat až téměř 20 let poté, co Alois Hitler přišel na svět!

A navíc Maria v době, kdy otěhotněla, podle matriky a dalších svědectví žije v rodné vesnici Strones severně od Vídně. Pracuje na farmě u rodiny Trummelschlagerů, zatímco na rodičovské usedlosti hospodaří její bratr.

Hitler sám považuje jakékoliv židovské předky za výmysl nepřátel... Foto: CC BY-SA 3.0 de
Hitler sám považuje jakékoliv židovské předky za výmysl nepřátel… Foto: CC BY-SA 3.0 de

Pohledná služtička? Ani nápad!

S rodinou Trummelschlagerů má Marie dobré vztahy, vždyť se její pán a paní stanou kmotrem a kmotrou malého Aloise. Toto poslání by na sebe zřejmě jen těžko brali, kdyby nevěděli nic o Marii a jejím těhotenství.

Představa bohatého pána, který zhřeší se svou krásnou a chudou služkou, může být lákavá, ale… Marii v té době bylo 42 let a tvrdá práce musela na jejím zevnějšku také zanechat stopy.

U prosté ženy je velmi nepravděpodobné, že by v tomto věku a této době byla svůdnicí, navíc riskující ztrátu zaměstnání.

Proč tedy podobné zkazky obíhají svět a mnoho lidí je o jejich pravdivosti dodnes přesvědčeno? Vítr fouká mimo jiné i od Hanse Franka (1900–1946), pozdějšího vládce okupovaného Polska.

Franka popraví v roce 1946, ale krátce předtím stihne vydat paměti, ve kterých možnost židovského původu Hitlera zmiňuje. Své tvrzení podporuje i údajnou výpovědí Williama Patricka Hitlera (1911–1987), synovce nejznámějšího válečného zločince.

Sefardští Židé jsou Židé a potomci Židů žijící až do roku 1492 na Pyrenejském poloostrově a poté v oblasti Středomoří, Balkánu, Orientu, ale také v některých evropských zemích, např. Nizozemí. Často je tento termín chybně používán jako označení všech neaškenázských Židů. Sefardští Židé tvoří zhruba deset procent soudobé světové židovské populace. Foto: CC - volné dílo
Sefardští Židé jsou Židé a potomci Židů žijící až do roku 1492 na Pyrenejském poloostrově a poté v oblasti Středomoří, Balkánu, Orientu, ale také v některých evropských zemích, např. Nizozemí. Často je tento termín chybně používán jako označení všech neaškenázských Židů. Sefardští Židé tvoří zhruba deset procent soudobé světové židovské populace. Foto: CC – volné dílo

Vyhrožoval vůdci?

William Patrick má podle Franka zveřejněním tohoto „skandálu“ vůdci dokonce vyhrožovat, když strýc odmítá dát vysoký post v německém zločineckém aparátu.

Má se tak dít v roce 1930, ale historické prameny a záznamy ukazují, že Wiliam se narodí v Anglii a přistěhuje se do Německa až v roce 1933. William Patrick Hitler nikdy žádný vysoký post nezíská, Hitler mu údajně odvětí, že posty se získávají pílí, nikoliv rodinnými vazbami.

Přitom, kdyby byly zkazky o vyhrožování a o židovském původu pravdivé, jen těžko si lze představit účinnější páku na nacistického vůdce.

Na Hitlerově neobvyklém původu by však přece jen mohlo něco být, ovšem pravděpodobně se týká jeho mnohem vzdálenějších předků. Belgický historik Marc Vermeer se spojí s novinářem Jeanem Paulem Muldersem a vypátrají 39 Hitlerových žijících příbuzných.

Není to jednoduchá práce, mnoho z nich z celkem pochopitelných důvodů žije pod změněným jménem a jejich jediným přáním je, aby jejich spojitost s nechvalně známým zločincem nikdo neodhalil.

Výsledky testu DNA v odebraných slinách přežívajících příslušníků Hitlerova rodu pak ukážou, že některé formy genů jsou v západní Evropě celkem vzácné, a naopak zcela běžné v severní Africe a mezi sefardskými a aškenázskými židy!

Foto: Creative commons, úvodní foto: Bundesarchiv_Bild_146-1990-048-29A
reklama
Související články
Záhady a tajemství
Skotská záhada: Na prastarých kamenech je znázorněno neznámé zvíře
V předkřesťanských dobách obývali dnešní Skotsko, tehdy jedno z nejodlehlejších a nejizolovanějších míst Evropy, Piktové. Ti po sobě zanechali kamenné stély, na které zachycovali vše, co pro ně mělo nějaký význam, a to včetně zvířete, jehož identita je pro vědce dodnes záhadou… O Piktech se soudí, že byli z části keltským etnikem, které obývalo sever Británie už na […]
Záhady a tajemství
Posmrtný život se odehrává před smrtí
Téměř 80 procent lidí věří v nějakou formu posmrtného života. Většinou na základě zážitků těch, kteří přežili klinickou smrt. Přiživuje je řada esoterických a duchařských knih i pochybných webových stránek. Ty však často neříkají celou pravdu nebo zamlčují to, co se do obrazu úžasného posmrtného života nehodí. Věda už má navíc pro tzv. prožitky blízké […]
Záhady a tajemství
Zázrak v Zeitounu: Pannu Marii vyhlížely statisíce lidí
Něco takového svět v uplynulých dvou tisíci letech křesťanské historie nezažil. V káhirské čtvrti Zeitoun v Egyptě se po tři roky zjevovala Panna Marie. Zázrak se odehrával přímo na rušné ulici opakovaně několik let, a to před zraky tisíců a tisíců lidí. Údajně jej zachytili fotografové i kamery, komentovali ho politici. Církev byla zdrženlivá, vědecká […]
Záhady a tajemství
Skalní hádanka uprostřed pouště: Stojí za ní příroda, ufoni nebo naši předci?
Kraji vládne večerní ticho, na obloze se však jasně rozzáří světlo, které se neustále přibližuje. Futuristicky vyhlížející stroj přistává na písčité půdě. Dveře létajícího talíře se otevírají, vyběhne podsaditý mužíček, zamíří zbraní na nedaleký kámen a vypálí. Když zjistí, co způsobil, bere nohy na ramena! Nejde o film, ale o jednu z konspiračních teorií vzniku kamene […]
reklama
zajímavosti
Chorobné odéry: Dokážeme vyčenichat nemoci?
Čich je považován za „popelku“ mezi lidskými smysly. Americký průzkum provedený v roce 2011 zjistil, že přibližně polovina respondentů ve věku 16–30 let by se raději vzdala čichu než svého chytrého telefonu. Čich je úzce spojen s našimi emocemi a vzpomínkami, pomáhá ale také odhalovat potenciální hrozby, jako jsou zkažené potraviny, toxické látky – nebo nemoci. […]
Hranice nejsou problém: Dva nejúspěšnější čeští spisovatelé v zahraničí
V nemocničních papučích doťape k oknu, které rychle otevře. Vykloní se a vzduch najednou protne zvuk máchajících holubích křídel a tupá rána. Závěr života Bohumila Hrabala je přesně jako v jeho knihách – hořký a nečekaný. V alkoholovém oparu Kdo: Jaroslav Hašek Zajímavost: Kniha vychází i v tatarštině Život šprýmaře, satirika a v neposlední řadě […]
Kam padám a proč jsem nahý? Poznejte významy snů!
Sny si většinou nepamatujeme. Občas ale ano! Často jsou to takové, které se opakují, zanechají v nás silný dojem a donutí nás přemýšlet. O tom, co asi znamenají… Kde se sny berou, proč se nám zdají a proč jsou tak zmatené? Na většinu otázek o nejzajímavější složce spánku vědci stále odpovědět nedovedou. Shodují se však […]
Mechanická zoo z francouzského ostrova. Neuvěřitelné výtvory jako od Verna!
Slavný francouzský spisovatel Jules Verne by se asi hodně divil, kdyby se dnes mohl podívat do svého rodného města Nantes. Na náměstíčku Esplanade des Traceurs de Coques se pokojně prochází mechanický slon, vysoký jako čtyřpatrový dům. Mává ušima, troubí a občas postříká překvapené kolemjdoucí sprškou vody z chobotu. Z jeho hřbetu spokojeně pozoruje okolní svět […]
reklama
historie
Bill Clinton: Orální sex podle Bible prý nepovažuje za nevěru
V létě roku 1995 přichází do Bílého domu neplacená stážistka, čerstvá absolventka psychologie na Lewis & Clark College. Holka krev a mlíko, baculatá bruneta Monika Lewinská (*1973). Někdy v listopadu se jí podaří upoutat pozornost prezidenta Billa Clintona. Začne s ním flirtovat. Nenápadně mu ukáže spodní prádlo a připojí poznámku, že se jí moc líbí. […]
Heraldika: Erb jako podpis
Erby různých šlechtických rodů nás dodnes fascinují svými barvami i motivy. Ale není to jen pastva pro oči, skrývá se za nimi mnohem hlubší význam. A jejich tvorba má svá jasně daná pravidla, která se dodržují už v minulých staletích. Původně přitom slouží jako druh podpisu i prostředek k identifikaci. Napadá vás, co mohou mít […]
Kde se vzal všudypřítomný bankomat?
Dnes už je na každém rohu. Kouzelný přístroj, který vám na požádání dá peníze. Ovšem nikoliv cizí, ale vaše vlastní. A je jedno, jestli je odpoledne nebo půlnoc. Žádné přepážky, žádná otevírací doba. Přesně tak, jak to jeho autor John Shepherd-Barron zamýšlel. Už před ním se ale o něco podobného pokoušejí jiní. Největší úsilí vyvine […]
Slazení v historii: Evropu zaplavil levný americký cukr
Zastánci zdravé výživy ho prudce odsuzují. Přehánět byste to s ním rozhodně neměli. Odkdy se u nás začalo sladit cukrem. Jaká sladidla se používala předtím? A odkdy známe řepný cukr? Mezi nejstarší sladidla u nás patřil med, ovoce, ale třeba i šťáva z mízy stromů či sušená řepa nebo mrkev, jež se také vyznačují sladkou chutí. „Ve […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Přesnější a úspornější ložiska využijí divadelní točny i špičkové teleskopy
21stoleti.cz
Přesnější a úspornější ložiska využijí divadelní točny i špičkové teleskopy
První ložiska, tedy součásti, které snižují tření, lidstvo využívalo už v antice. A vývoj stále pokračuje. Na moderních hydrostatických ložiscích pracují odborníci na tribologii z Fakulty strojního in
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Kdo se chce na ní přiživit?
nasehvezdy.cz
Kdo se chce na ní přiživit?
Má to těžké, problémy s manželem a teď ještě zprávy, že ji chce nahradit mladší blondýna. Dáda Patrasová (67) však tvrdí, že o ničem neví. Nová Dáda! Tak zněla tisková zpráva, kterou nedávno rozesíla
Kdy se velryby přesunuly do moře a ztratily nohy?
epochalnisvet.cz
Kdy se velryby přesunuly do moře a ztratily nohy?
Historie velryb je jedním z největších záhad evoluce. Jak tito savci, kteří dýchají plícemi, přišli o nohy a vrátili se do moře? Na tuto otázku se pokusí odpovědět dokument Tajemné údolí velryb v Egyp
Co ve skutečnosti stojí za katastrofálními požáry v Kalifornii?
enigmaplus.cz
Co ve skutečnosti stojí za katastrofálními požáry v Kalifornii?
4. prosince 2017 zažehne jiskra poblíž města Santa Paula v Kalifornii požár, který tu svým rozsahem nemá obdoby. Trvá až do 12. ledna 2018, bojuje s ním 8500 hasičů. Zničí 280 000 akrů půdy a domo
Plánujete altán?
panidomu.cz
Plánujete altán?
Počasí brzy začne lákat k posezení na zahradě. Chcete být pěkně pod střechou a přitom na čerstvém vzduchu, i když prší? Nebo si udělat posezení i s místem na vaření? To všechno vám může altán poskytnout. Jen si musíte promyslet několik věcí, bez kterých se při stavbě určitě neobejdete. Kde bude? Místo pro budoucí altán
Ztráta velkého přátelství
skutecnepribehy.cz
Ztráta velkého přátelství
Byly jsme velké kamarádky už od první třídy. Bohužel pak se stalo něco, co nás rozdělilo. Mohu za to já. Chtěla bych to napravit. Ale jak? S Hankou jsme se poznaly na základní škole, když se přistěhovala v polovině roku. Třída měla už své skupinky kamarádů a ona byla osamělá. Bylo mi to líto a nějak víc jsem se
Masové koule s pikantní omáčkou
tisicereceptu.cz
Masové koule s pikantní omáčkou
Koule jednoduše napíchněte na párátko a servírujte s pálivou červenou omáčkou. Ingredience 500 g hovězího mletého masa 2 větší cibule 200 ml ostrého kečupu 4 stroužky česneku 2 nakládané kap
Legenda v novém kabátě: Prim Orlík 2024
iluxus.cz
Legenda v novém kabátě: Prim Orlík 2024
Rok 2024 se ponese v duchu hodinářských legend. Po vyprodané exkluzivní zlaté edici SPARTAK RESPEKT LE, přichází novoměstský výrobce hodinek s další novinkou. Ikonický PRIM ORLÍK se každé dva roky pře
Kdy se velryby přesunuly do moře a ztratily nohy?
21stoleti.cz
Kdy se velryby přesunuly do moře a ztratily nohy?
Historie velryb je jedním z největších záhad evoluce. Jak tito savci, kteří dýchají plícemi, přišli o nohy a vrátili se do moře? Na tuto otázku se pokusí odpovědět dokument Tajemné údolí velryb v Egyp
Skandální odhalení: Napsala Bachova slavná díla jeho manželka?
enigmaplus.cz
Skandální odhalení: Napsala Bachova slavná díla jeho manželka?
Německý hudební skladatel Johann Sebastian Bach prý nebyl až takový génius, jak se dodnes věří. Jeho proslulá díla za něj totiž údajně napsala jeho druhá žena Anna Magdalena! Přijdou vám podobná prohl
Kraj Vysočina: Hvězdné území hejkala a Karafiátových broučků
epochanacestach.cz
Kraj Vysočina: Hvězdné území hejkala a Karafiátových broučků
Zvlněné kopce Českomoravské vrchoviny okouzlují v každém ročním období malebnou přírodou, čistými studánkami a množstvím historicky významných míst. Města Třebíč, Telč a Žďár nad Sázavou se dokonce pyšní zápisem na Seznamu světového dědictví UNESCO. Není divu, že kopcovitá Vysočina už po staletí inspiruje skladatele, malíře i spisovatele k vytvoření jejich nejznámějších děl. Ať už to byla poetická