Domů     Ohnivý prorok Eliáš: Do nebe ho vyvezl vůz se spřežením!
Ohnivý prorok Eliáš: Do nebe ho vyvezl vůz se spřežením!
9.11.2022

Biblický otec proroků Eliáš sesílá na Izrael tříleté období sucha, z nebe přivolá oheň, zapálí býka i vodu a sežehne několik falešných proroků. Aby toho nebylo málo, vše završí fenomenálním odjezdem do nebe na ohnivém spřežení. Skutečně se člověk s takovou mocí někdy procházel na povrchu zemském?

Velký prorok Eliáš se v biblických příbězích objevuje jako blesk z čistého nebe, čtenář v podstatě netuší, kde se vzal. Na Izrael nejprve s pomocí Boží sesílá sucho, které trvá celé tři roky!

„Při životě Božím, před nímž stojím, nebude deště ani rosy, dokud neřeknu!“ pronáší Eliáš. Dává tím jasně najevo, že uctívání falešného boha Baala tehdejší vládnoucí vrstvou není tou správnou volbou. Bůh je přece jen jeden. Hospodin!

Jako škůdce celé země ho král severního izraelského království Achab (vládl v období 873–852 př. n. l.) zapudí, prorok se stáhne do ústraní a přežívá u potoka Kerit.

Nějaký čas se tam živí chlebem a masem, které mu přinášejí havrani, následně nachází příbytek u jedné sidonské vdovy. Tady vykoná zázrak – vdově oživí mrtvého syna! Jak je to možné? Kde by vzal obyčejný smrtelník takovou moc? A skutečně mohl přivolat i vlnu sucha?

Vyprahlý Izrael

Ono sucho, které předchází Eliášově velkému střetu s Baalovými stoupenci, oblast z historického hlediska skutečně zasahuje. Zmiňuje ho třeba židovský dějepisec Iosephus Flavius (37–100).

Naléhavá potřeba vydatného deště ústí v konečné drama, které má rozhodnout o tom, který bůh je přinese. Za tříletým suchem nemusí být nutně nějaká magická moc. Dnešní Izrael se čas od času s poměrně vážnými suchy potýká.

Třeba v letech 2015 až 2017 zemi sužují neobvyklá sucha, kdy i v obvykle deštivých zimních měsících nespadne ani kapka. Židé se u Zdi nářků modlí za trochu vláhy. Stejně jako v době Eliášově Baalovi stoupenci. Pomůže Baal a sešle déšť?

Bůh Baal v souboji s Eliášem neobstál. FOTO: Jastrow / Creative Commons / volné dílo
Bůh Baal v souboji s Eliášem neobstál. FOTO: Jastrow / Creative Commons / volné dílo

Vítězství nad přesilou

Na hoře Karmel kvůli suchu nastává nedůstojná „soutěž božstev“, proti Eliášovi a jeho bohovi stojí přes 400 proroků Baala! Který bůh se smiluje a sešle oheň na oběť a následně deštěm oživí vyprahlou zemi? Úkol je jasný, obětovat býka a seslat na něj boží oheň.

Baalovi proroci pobíhají kolem býka, v zoufalství se řežou do svých těl a provolávají utrápené prosby. Jejich bůh však nekoná, neděje se nic, celé to začíná budit dojem velkolepé frašky a ostudy.

Nato Eliáš staví oltář z dvanácti kamenů, kolem něj vyhloubí příkop a naplní jej vodou. Z nejasných důvodů pak dvanácti vědry vody polévá dřevo, býka a zbytek nalije do připraveného kanálu. Promluví k Bohu a nastává zázračná podívaná.

Oheň z nebes

Ne náhodou se už celá léta označuje jako Eliášův oheň meteorologický jev, který má co do činění s blesky. Jev, při němž dochází na vyvýšených místech k modrému světélkování, totiž často připravuje cestu úderu blesku.

Po promluvě Eliáše k Bohu totiž zničehonic spadne z nebe oheň, vznítí obětní zvíře, dřevo, dokonce i kameny a hlínu okolo oltáře. Vzplane i všechna voda v příkopu, proroci padají tváří k zemi a konečně provolávají slávu tomu správnému bohu – Hospodinovi.

Eliáš pak vystoupá na vrchol hory, modlí se a žadoní o déšť. Po chvíli se na západě nad mořem objevuje mráček, ze kterého se náhle stává obří mračno, jež zatemní celou zemi. Spouští se vydatný liják, lidé si konečně mohou oddechnout!

Metan ve vodě?

Šlo o pouhý blesk, který ohlásil příchozí bouři? Pro izraelské klima je typické, že většina srážek přichází v náhlých bouřkách, které často působí i záplavy.

Jak je ale možné, že hořela ona voda, jíž Eliáš oběť polil a většina jí zůstala ve vyhloubeném příkopu? A je možné, aby v tak intenzivním suchu Eliáš celkem bez problému sehnal dvanáct plných věder vody? Písmo nechává tyto otázky bez odpovědi.

Nabídne uspokojivou odpověď věda a příroda? Hořlavá voda se v minulosti a současnosti objevila už několikrát, a to v místech, kde se nacházejí velká ložiska metanu. Metan je i součástí ropy. V rámci těžby občas dochází ke kontaminaci blízkých studní metanem.

Je toto možné vysvětlení? Jistě, lidé v tomto období netěžili metan ani ropu, je ale možné, že by se tyto látky do studen přece jen dostaly? Některá africká jezera (např. Kivu) jsou dokonce známá tím, že metan v nich přímo vzniká!

Co se ropy týče, rozhodně neplatí, že Mojžíš vyvolený národ dovedl na jediné místo Blízkého východu, kde není ropa. Velké ropné ložisko bylo nedávno objevené na severu země v Golanských výšinách.

Eliášovo nebeské spřežení je často využívaným motivem. FOTO: atlantedellarteitaliana / Creative Commons / volné dílo
Eliášovo nebeské spřežení je často využívaným motivem. FOTO: atlantedellarteitaliana / Creative Commons / volné dílo

Reálný příběh

Stále si myslíte, že jde jen o biblickou povídačku? Omyl. Převažuje názor, že se eskapáda z hory Karmel opírá o skutečnou historickou událost z konce 9. století před Kristem! V době babylonského zajetí Židů (6. století př. n.

l.) o ní mluví redaktor deuteronomistické školy, která dějiny izraelského národa mapuje. Soutěž božstev navíc příhodně probíhá na hoře, která leží na hranici Izraele a fénického království, kde byl kult Baala hojně rozšířen.

Bible pak hovoří o několika dalších prorokových zázracích včetně sežehnutí nepřátelských vojáků zásahem z nebe. Eliáš následně pokračuje dál na západ k hoře Sinaj, sám, opuštěný a takřka bez kousku jídla. A tu se stane další zázrak.

Boží posel mu dá jídlo, které jej zasytí na čtyřicet dní a nocí, než dojde k Sinaji. Jde snad o bájnou manu, kterou pro svůj lid získal už Mojžíš? Co však mana je? Více se o ní můžete dočíst na stranách 75–77.

Na slovíčko u Boha

Eliáš, podobně jako Mojžíš, také na hoře Sinaj rozmlouvá s Bohem, tentokrát od něj však nezískává žádné další Desatero. Po celý zbytek života pak Eliáš vyřizuje slovo Boží lidem a také se soustředí na výchovu svého následníka, mladého Elíši.

Až do jednoho osudového dne.

Starý Eliáš tuší, že jeho čas na zemi se chýlí ke konci, Elíša je navíc zdatným učedníkem – po Mojžíšovi je druhou biblickou postavou, která nechá rozestoupit vody, na rozdíl od Mojžíše se nejedná o moře, nýbrž o řeku, k níž spolu s Eliášem doputují.

Oba náhle stanou na břehu řeky Jordán, kde má jejich společná cesta navždy skončit.

Ohnivé spřežení vyvezlo proroka Eliáše do nebe. FOTO: Giuseppe Angeli / Creative Commons / volné dílo
Ohnivé spřežení vyvezlo proroka Eliáše do nebe. FOTO: Giuseppe Angeli / Creative Commons / volné dílo

Ohnivým spřežením do nebe

Z nebe se snese oslnivé ohnivé koňské spřežení. „A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Eliáš vystupoval ve vichru do nebe,“ stojí v Písmu.

Podle znalců Bible je skutečnost nanebevzetí chápaná jako důsledek velmi výlučného a intimního vztahu s Bohem. Eliáš prý nikdy nezemřel, podobně jako Mojžíš byl vzat do nebe nejen duchem, ale i tělem. Máme pro tento výjev nějaké racionální odůvodnění?

Vysvětlení nabízí pouze křesťanská nauka, která tvrdí, že někteří lidé zkrátka opustili zemi a Bůh si je bere do nebes, aniž by museli zemřít, a proto nemusejí být vzkříšeni.

Máme si představovat nějakou bájnou nebeskou loď, která dštila oheň ze svých „motorů“ a za sebou zanechala obří prachový oblak? Nebo se spokojíme s tím, že jde o čin samotného Boha?

Foto: wikimedia / Creative Commons / volné dílo, Jastrow / Creative Commons / volné dílo, Giuseppe Angeli / Creative Commons / volné dílo, atlantedellarteitaliana / Creative Commons / volné dílo
reklama
Související články
Záhady a tajemství
Záhady kolem krále Artuše: Kým vlastně byl, kde ležel bájný hrad Camelot a kde se vzala kouzelník Merlin?
„Zítra nás čeká boj,“ prohlašuje Artuš a přehlédne svoje rytíře. Usedá s nimi u kulatého stolu, kde nikdo nemůže být v čele. Kde se jejich legendární setkání mohla odehrávat? A jak to bylo se samtoným Artušem? Po téměř čtyřech staletích vlády Římanů nad Anglií zůstává na ostrovech spousta římských staveb včetně amfiteátrů. Jeden z nich se nachází […]
Záhady a tajemství
Posvátný oltář na hoře Ebal: Je dobývání Kanaánu Izraelity jenom mýtus?
„Až tedy přejdete Jordán, postavíte na hoře Ébalu ony kameny, jak vám dnes přikazuji, a obílíš je vápnem. Vybuduješ tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů, ale nebudeš je opracovávat železem,“ přikazuje Mojžíš (1394/1393–1274/1273 př. n. l.) vojevůdci Jozuovi (†1245 př. n. l.). Ten poslechne a skutečně oltář vybuduje a provádí na něm oběti Hospodinu. […]
Záhady a tajemství
Tajemný Ötzi: Z Itala kočovným zemědělcem?
Byl urostlý, svalnatý, měl dlouhé vlasy a tmavou pleť… I přestože se kvůli „zubu času“  poněkud scvrkl a i jeho kštice vzala za své, patří k nejatraktivnějším vědeckým artefaktům. Řeč je o nejslavnější evropské mumii, jejíž tělo odkryl ledovec v Ötztalských Alpách 19. září 1991. Ötzi, jak se ledovému muži dnes přezdívá, přitom nebyl žádným […]
Záhady a tajemství
Louis Le Prince: Vynálezce filmu zmizel beze stopy
Vynalezne film dlouho před Edisonem i bratry Lumiérovými. Dva dny předtím, než ho může představit světu, záhadně zmizí. Jak a proč dodnes zůstává záhadou. Francouzský vynálezce Louis Aimé Augustin Prince (1841-??) je sice označován za „skutečného otce kinematografie“, přesto je pro mnohé zcela neznámý. Jak je to možné? Fotí královnu K zachyceným obrázkům má blízko […]
reklama
záhady a tajemství
Záhady Velikonočního ostrova: Umíme hýbat sochami, víme, jak dostaly čepice, ale co písmo?
Velikonoční ostrov je stále plný záhad, a proto se téměř nepřetržitě ocitá v ohnisku zájmu vědců. Ti se snaží odpovědět na spoustu otázek. Některé už se jim povedlo odhalit, jiné na svoje rozluštění dosud trpělivě čekají. Kdo byli dávní stavitelé majestátních soch? Tento oříšek rozlouskl současný švédský genetik Pontus Skoglund, když zkoumal DNA potomků původních ostrovanů […]
Vrak parníku Karlsruhe jantarovou komnatu neskrývá
Parník Karlsruhe nabere 11. dubna 1945 na svoji palubu v dnešním Baltyisku celkem 1083 uprchlíků. Vydává se na cestu a o den později se řadí do konvoje s dalšími plavidly. Společně míří do Kodaně. Zaostává ale za zbytkem formace, a to se mu stává osudným.   Sovětská letadla po něm začnou nemilosrdně pálit. Loď zasáhne torpédo a poté […]
Spekulace o vraždě: Otrávil někdo maličkého synka Karla IV.?
Konečně vytoužený mužský potomek a dědic trůnu. Karel IV. plný radosti už spřádá velkolepé plány. Narodil se budoucí český král! Kdyby jenom tušil, že malý synek v kolébce se nedožije ani dvou let. Druhá manželka Karla IV. Anna Falcká (1329–1353), dcera rýnského falckraběte Rudolfa II. (1306–1353), svému muži porodí syna Václava (1350–1351), který pořádně zamíchá nástupnictvím […]
Kde leží biblická Sodoma? Americký archeolog má tip
„Začal jsem číst text v knize Genesis 13-19 a uvědomil jsem si, že se tradiční místo neshoduje s geografickým profilem popsaným v textu,“ vysvětluje Steven Collins, ředitel Archeologické školy Veritas International University v kalifornské Santa Anně, okamžik, kdy začal v roce 1996 pátrat po skutečném umístění biblické Sodomy. V roce 2013 dospěl k názoru, že jde o město Tall el-Hammam […]
zajímavosti
První obchodní styky dávných obyvatel Čech: Frčely hlavně korálky
České země jako izolovaná kotlina skrytá za horami a v lesích? Taková představa je skutečně velice naivní. Obchodní styky s okolím se zde pěstovaly už v dobách před naším letopočtem. Ačkoliv by to mnozí vás jistě neřekli, už tehdy prodej a koupě čile kvetla. Na našem území se obchodovalo už dávno před příchodem Slovanů, kteří do české kotliny […]
Baobaby: Stromy, které hubnou
Jejich jméno pravděpodobně pochází z arabštiny, ale najdeme je hlavně v Africe a na Madagaskaru, kde jsou pro tamní obyvatele léčivou dřevinou, tématem legend i předmětem uctívání. Věří například, že pokud utrhnou květ baobabu, sežere je lev. Ale pokud se napijí vody, kde byla namočena jeho semena, uchrání je to před útokem krokodýla. Tyto neobyčejné […]
Léčivá síla bylinek: Jak naši předci léčili nachlazení, horečku, černý kašel či chřipku?
Na přelomu 19. a 20. století bylo lékařů pomálu, a jejich služby byly navíc drahé. Není proto divu, že se zejména chudí spoléhali na rady babek kořenářek, které k léčbě nemocí využívaly hlavně sílu bylinek. Jaké rostliny či jiné dostupné suroviny tedy sloužily k léčbě nemocí? Co zabíralo na úrazy a zhmožděniny? A jakou roli […]
Neuvěřitelné bylinky Česka a Slovenska: Kokoška pastuší tobolka
V naší přírodě se nachází více jak 280 druhů léčivých rostlin. Nazýváme je bylinami a staly se zdrojem léčivých tzv. biologicky aktivních látek. Patří mezi ně i kokoška pastuší tobolka. I v jejím případě ale platí osvědčené rčení, „všeho s mírou“.     Pokud byste chtěli kokošku pastuší tobolku (Capsella bursa-pastoris) vyzkoušet vnitřně, s množstvím to určitě […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Francouzské pekařství PAUL oslaví Mezinárodní den kávy netradiční specialitou
iluxus.cz
Francouzské pekařství PAUL oslaví Mezinárodní den kávy netradiční specialitou
Mezinárodní den kávy je oslavou lahodně hořkého nápoje, bez kterého si většina z nás nedokáže nebo spíš nechce svůj den ani představit. To dobře ví ve francouzských pekařstvích PAUL, kde pro zákazníky
Indiány děsí Seskveč, zbytek USA Bigfoot: Obývá lesy Severní Ameriky lidoopí kryptid?
enigmaplus.cz
Indiány děsí Seskveč, zbytek USA Bigfoot: Obývá lesy Severní Ameriky lidoopí kryptid?
Hranici mezi uvěřitelným a neuvěřitelným často určuje jedna zásadní věc: důkaz, o němž se můžeme přesvědčit na vlastní oči. Proto vám ENIGMA v tomto seriálu představuje nejzáhadnější jevy a události,
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
Co s tanečníkem tolik skrývají?
nasehvezdy.cz
Co s tanečníkem tolik skrývají?
Vletošním ročníku StarDance má herečka Ivana Chýlková (59) nespornou výhodu. Jejím tanečním partnerem je bývalý porotce Jan Tománek (51), kterému po pár týdnech tréninků neřekne jinak než Honzíčku.
Klimatické změny jsou problémem i pro stabilitu budov
21stoleti.cz
Klimatické změny jsou problémem i pro stabilitu budov
Extrémní jevy v počasí, bleskové povodně, zvyšující se teplota i hladina oceánů, ztráta biodevirzity, migrace lidí, to vše jsou na první pohled viditelné změny, ke kterým vede globální oteplování. Kli
České Lurdy: Docházelo v nich k zázračnému uzdravování?
epochalnisvet.cz
České Lurdy: Docházelo v nich k zázračnému uzdravování?
K potemnělému svatostánku se blíží další poutníci. Od úst jim přitom stoupají obláčky páry. V kalendáři je totiž 13. leden a venku mrzne, jako když praští. Ve čtyři hodiny ráno je přesto bazilika v se
Skrývá okolí zámku Konopiště otisk tragického osudu statečného německého vojáka?
enigmaplus.cz
Skrývá okolí zámku Konopiště otisk tragického osudu statečného německého vojáka?
Čtyřicet kilometrů jihovýchodně od Prahy, nedaleko města Benešov ve Středočeském kraji, najdeme Konopiště, zámek v historizujícím stylu. Je známo, že ve starobylých sídlech lze objevit nemalé množství
Dávný slib jsme si nakonec splnili
skutecnepribehy.cz
Dávný slib jsme si nakonec splnili
To, co začalo nevinným dětským slibem, se po letech ukázalo jako ten nejlepší nápad. Museli jsme si na sebe ale počkat. S Václavem jsme se dlouhé roky míjeli. Slíbili jsme si kdysi, mohlo nám být tak šest let, že se jednou vezmeme a budeme mít velkou rodinu. Ale víte, jak to s dětskými láskami bývá. Jak šel život
SKOČTE SI DO PARDUBIC
epochanacestach.cz
SKOČTE SI DO PARDUBIC
Podzimní městské slavnosti nabízejí bohatý program: Spanilá jízda kočárů, vystoupení zpěvačky Moniky Absolonové, staročeské tržiště, Pigy a Lily, kapela Electrophonix, HORSE SHOW,  Saxana dětem, Ivana Korolová s kapelou, Oldtimer Corso veteráni, T.J. Sokol Pardubice, Šlapeto, PM Stars, Dny medu, lampionový průvod, Běh Univerzity Pardubice, ELÁN KontraBand, Vinařský minifestival, poutové atrakce, Laserová a světelná show. http://pardubice.eu/podzimni-mestske-slavnosti-6-7-10-2023
Co si dal trilobit ke své poslední večeři?
21stoleti.cz
Co si dal trilobit ke své poslední večeři?
Paleontologové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy s kolegy popsali v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů trilobita starého 465 milionů let se zachovaným obsahem trávicí soustavy. Ta
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
4 talenty kakaa
panidomu.cz
4 talenty kakaa
Je běžně v regálech – balíček nepřichuceného kakaového prášku. Stejného, kterého si staří Aztékové a Mayové vysoce cenili pro jeho mimořádné účinky. Některé jsou spíš bájné, ale další už věda potvrdila. * Proti stárnutí Za stárnutí víc než plynutí času může klesající schopnost buněk bránit se poškození, které jim způsobují agresivní volné radikály. Ty jsou