Domů     Ohnivý prorok Eliáš: Do nebe ho vyvezl vůz se spřežením!
Ohnivý prorok Eliáš: Do nebe ho vyvezl vůz se spřežením!
9.11.2022

Biblický otec proroků Eliáš sesílá na Izrael tříleté období sucha, z nebe přivolá oheň, zapálí býka i vodu a sežehne několik falešných proroků. Aby toho nebylo málo, vše završí fenomenálním odjezdem do nebe na ohnivém spřežení. Skutečně se člověk s takovou mocí někdy procházel na povrchu zemském?

Velký prorok Eliáš se v biblických příbězích objevuje jako blesk z čistého nebe, čtenář v podstatě netuší, kde se vzal. Na Izrael nejprve s pomocí Boží sesílá sucho, které trvá celé tři roky!

„Při životě Božím, před nímž stojím, nebude deště ani rosy, dokud neřeknu!“ pronáší Eliáš. Dává tím jasně najevo, že uctívání falešného boha Baala tehdejší vládnoucí vrstvou není tou správnou volbou. Bůh je přece jen jeden. Hospodin!

Jako škůdce celé země ho král severního izraelského království Achab (vládl v období 873–852 př. n. l.) zapudí, prorok se stáhne do ústraní a přežívá u potoka Kerit.

Nějaký čas se tam živí chlebem a masem, které mu přinášejí havrani, následně nachází příbytek u jedné sidonské vdovy. Tady vykoná zázrak – vdově oživí mrtvého syna! Jak je to možné? Kde by vzal obyčejný smrtelník takovou moc? A skutečně mohl přivolat i vlnu sucha?

Vyprahlý Izrael

Ono sucho, které předchází Eliášově velkému střetu s Baalovými stoupenci, oblast z historického hlediska skutečně zasahuje. Zmiňuje ho třeba židovský dějepisec Iosephus Flavius (37–100).

Naléhavá potřeba vydatného deště ústí v konečné drama, které má rozhodnout o tom, který bůh je přinese. Za tříletým suchem nemusí být nutně nějaká magická moc. Dnešní Izrael se čas od času s poměrně vážnými suchy potýká.

Třeba v letech 2015 až 2017 zemi sužují neobvyklá sucha, kdy i v obvykle deštivých zimních měsících nespadne ani kapka. Židé se u Zdi nářků modlí za trochu vláhy. Stejně jako v době Eliášově Baalovi stoupenci. Pomůže Baal a sešle déšť?

Bůh Baal v souboji s Eliášem neobstál. FOTO: Jastrow / Creative Commons / volné dílo
Bůh Baal v souboji s Eliášem neobstál. FOTO: Jastrow / Creative Commons / volné dílo

Vítězství nad přesilou

Na hoře Karmel kvůli suchu nastává nedůstojná „soutěž božstev“, proti Eliášovi a jeho bohovi stojí přes 400 proroků Baala! Který bůh se smiluje a sešle oheň na oběť a následně deštěm oživí vyprahlou zemi? Úkol je jasný, obětovat býka a seslat na něj boží oheň.

Baalovi proroci pobíhají kolem býka, v zoufalství se řežou do svých těl a provolávají utrápené prosby. Jejich bůh však nekoná, neděje se nic, celé to začíná budit dojem velkolepé frašky a ostudy.

Nato Eliáš staví oltář z dvanácti kamenů, kolem něj vyhloubí příkop a naplní jej vodou. Z nejasných důvodů pak dvanácti vědry vody polévá dřevo, býka a zbytek nalije do připraveného kanálu. Promluví k Bohu a nastává zázračná podívaná.

Oheň z nebes

Ne náhodou se už celá léta označuje jako Eliášův oheň meteorologický jev, který má co do činění s blesky. Jev, při němž dochází na vyvýšených místech k modrému světélkování, totiž často připravuje cestu úderu blesku.

Po promluvě Eliáše k Bohu totiž zničehonic spadne z nebe oheň, vznítí obětní zvíře, dřevo, dokonce i kameny a hlínu okolo oltáře. Vzplane i všechna voda v příkopu, proroci padají tváří k zemi a konečně provolávají slávu tomu správnému bohu – Hospodinovi.

Eliáš pak vystoupá na vrchol hory, modlí se a žadoní o déšť. Po chvíli se na západě nad mořem objevuje mráček, ze kterého se náhle stává obří mračno, jež zatemní celou zemi. Spouští se vydatný liják, lidé si konečně mohou oddechnout!

Metan ve vodě?

Šlo o pouhý blesk, který ohlásil příchozí bouři? Pro izraelské klima je typické, že většina srážek přichází v náhlých bouřkách, které často působí i záplavy.

Jak je ale možné, že hořela ona voda, jíž Eliáš oběť polil a většina jí zůstala ve vyhloubeném příkopu? A je možné, aby v tak intenzivním suchu Eliáš celkem bez problému sehnal dvanáct plných věder vody? Písmo nechává tyto otázky bez odpovědi.

Nabídne uspokojivou odpověď věda a příroda? Hořlavá voda se v minulosti a současnosti objevila už několikrát, a to v místech, kde se nacházejí velká ložiska metanu. Metan je i součástí ropy. V rámci těžby občas dochází ke kontaminaci blízkých studní metanem.

Je toto možné vysvětlení? Jistě, lidé v tomto období netěžili metan ani ropu, je ale možné, že by se tyto látky do studen přece jen dostaly? Některá africká jezera (např. Kivu) jsou dokonce známá tím, že metan v nich přímo vzniká!

Co se ropy týče, rozhodně neplatí, že Mojžíš vyvolený národ dovedl na jediné místo Blízkého východu, kde není ropa. Velké ropné ložisko bylo nedávno objevené na severu země v Golanských výšinách.

Eliášovo nebeské spřežení je často využívaným motivem. FOTO: atlantedellarteitaliana / Creative Commons / volné dílo
Eliášovo nebeské spřežení je často využívaným motivem. FOTO: atlantedellarteitaliana / Creative Commons / volné dílo

Reálný příběh

Stále si myslíte, že jde jen o biblickou povídačku? Omyl. Převažuje názor, že se eskapáda z hory Karmel opírá o skutečnou historickou událost z konce 9. století před Kristem! V době babylonského zajetí Židů (6. století př. n.

l.) o ní mluví redaktor deuteronomistické školy, která dějiny izraelského národa mapuje. Soutěž božstev navíc příhodně probíhá na hoře, která leží na hranici Izraele a fénického království, kde byl kult Baala hojně rozšířen.

Bible pak hovoří o několika dalších prorokových zázracích včetně sežehnutí nepřátelských vojáků zásahem z nebe. Eliáš následně pokračuje dál na západ k hoře Sinaj, sám, opuštěný a takřka bez kousku jídla. A tu se stane další zázrak.

Boží posel mu dá jídlo, které jej zasytí na čtyřicet dní a nocí, než dojde k Sinaji. Jde snad o bájnou manu, kterou pro svůj lid získal už Mojžíš? Co však mana je? Více se o ní můžete dočíst na stranách 75–77.

Na slovíčko u Boha

Eliáš, podobně jako Mojžíš, také na hoře Sinaj rozmlouvá s Bohem, tentokrát od něj však nezískává žádné další Desatero. Po celý zbytek života pak Eliáš vyřizuje slovo Boží lidem a také se soustředí na výchovu svého následníka, mladého Elíši.

Až do jednoho osudového dne.

Starý Eliáš tuší, že jeho čas na zemi se chýlí ke konci, Elíša je navíc zdatným učedníkem – po Mojžíšovi je druhou biblickou postavou, která nechá rozestoupit vody, na rozdíl od Mojžíše se nejedná o moře, nýbrž o řeku, k níž spolu s Eliášem doputují.

Oba náhle stanou na břehu řeky Jordán, kde má jejich společná cesta navždy skončit.

Ohnivé spřežení vyvezlo proroka Eliáše do nebe. FOTO: Giuseppe Angeli / Creative Commons / volné dílo
Ohnivé spřežení vyvezlo proroka Eliáše do nebe. FOTO: Giuseppe Angeli / Creative Commons / volné dílo

Ohnivým spřežením do nebe

Z nebe se snese oslnivé ohnivé koňské spřežení. „A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Eliáš vystupoval ve vichru do nebe,“ stojí v Písmu.

Podle znalců Bible je skutečnost nanebevzetí chápaná jako důsledek velmi výlučného a intimního vztahu s Bohem. Eliáš prý nikdy nezemřel, podobně jako Mojžíš byl vzat do nebe nejen duchem, ale i tělem. Máme pro tento výjev nějaké racionální odůvodnění?

Vysvětlení nabízí pouze křesťanská nauka, která tvrdí, že někteří lidé zkrátka opustili zemi a Bůh si je bere do nebes, aniž by museli zemřít, a proto nemusejí být vzkříšeni.

Máme si představovat nějakou bájnou nebeskou loď, která dštila oheň ze svých „motorů“ a za sebou zanechala obří prachový oblak? Nebo se spokojíme s tím, že jde o čin samotného Boha?

Foto: wikimedia / Creative Commons / volné dílo, Jastrow / Creative Commons / volné dílo, Giuseppe Angeli / Creative Commons / volné dílo, atlantedellarteitaliana / Creative Commons / volné dílo
Související články
Záhady a tajemství
Tajemná mystika koruny českých králů: Navždy patří svatému Václavovi
České korunovační klenoty jsou bezesporu naším národním symbolem. Největší pozornost však právem vzbuzuje koruna svatého Václava. Tu nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. pro svoji korunovaci českým králem, jež proběhla roku 1347. Karel IV. (1316-1378), jenž se také zabýval mystikou, zasvětil korunu svatému Václavovi, patronu české země. Koruna tak byla v podstatě určena přímo […]
Záhady a tajemství
Strašidelný pařížský hřbitov: Bloudí zde upírka či Bílá paní?
Père Lachaise, největší pařížský hřbitov, je prý doslova protkaný duchy a jinými tajemnými přízraky, které zde údajně často vídají i strážci hřbitova. Nelze kupříkladu přehlédnout gigantický náhrobek, jenž patřil baronce Stroganovové, manželce hraběte Demidoffa. Baronka byla vyhoštěna do Paříže a odloučena od svého manžela. Zemřela ve věku 40 let jako velmi bohatá žena. Říká se, […]
Záhady a tajemství
Tragédie nad mraky: Let kapely Lynyrd Skynyrd, který změnil rockovou historii
Když osud vzal cestou, která měla vést k hudbě, životy hudebníků se změnily v okamžiku. Příběh pádu letadla, který zastavil srdce jižanského rocku a zanechal svět v šoku. Máme nějaký problém s palivem            Tihle hoši byli od začátku průšviháři. Když už založí kapelu, tak hned několikrát změní její název. Z One percent se přes Noble Five […]
Záhady a tajemství
Čarodějnictví a magie: Co na to věda?
Čarodějnictví a magie se lidé báli odedávna. Možná zde svou roli sehrávala i pověrčivost a určité nesmiřitelné pojetí smrti či existence druhého břehu. Duše zemřelých se často stávaly objektem jakéhosi pověrečného strachu… Například staří Mezopotámci dokonce věřili, že pokud nebude duch zemřelého na onom světě spokojený, může nám ublížit nebo dokonce rovněž i zabíjet. Zejména […]
reklama
svět zločinu
Woody Allen: Stín obvinění ze zneužití v životě slavného režiséra
Woody Allen, uznávaný hollywoodský režisér a scenárista, čelí vážným obviněním z obtěžování a zneužití své adoptivní dcery Dylan. Přestože byl v roce 1993 zproštěn obvinění po vyšetřování, která nenašla dostatek důkazů pro trestní stíhání, v průběhu let se kauza znovu a znovu otevírala. Allenova dřívější aféra se Soon-Yi, také adoptivní dcerou jeho bývalé partnerky Mii […]
Robert Downey Jr.: Rok a půl v base a hollywoodský splněný sen
Příběh Roberta Downeyho Jr. je dokonalým příkladem toho, jak se z temnoty může vzejít k světlu. Jeho boj s drogovou závislostí nebyl snadný, ale nakonec se stal jednou z největších hvězd Hollywoodu. Robert Downey Jr. je dnes známým jménem v Hollywoodu, ale jeho cesta k úspěchu byla plná peripetií a bojů s drogovou závislostí. Přestože […]
Bill Cosby: Propuštění z vězení po procesních chybách
Bill Cosby, někdejší hvězda americké televize, byl v červenci 2021 propuštěn z vězení kvůli procesním chybám, které vedly k jeho odsouzení v roce 2018 za sexuální napadení. Tento krok vyvolal šok mezi více než šedesáti ženami, které ho obvinily ze sexuálního obtěžování. Přestože byl Cosby odsouzen za zdrogování a znásilnění Andrey Constandové, verdikt byl zrušen, […]
Harvey Weinstein: hlavní poražený kauzy MeToo se odmítá vzdát
Harvey Weinstein, někdejší mocný filmový producent, se snaží zvrátit své odsouzení za znásilnění a sexuální obtěžování. Jeho šance na očištění jsou však mizivé. Skandál, který začal v roce 2017, odhalil dekády zneužívání moci, kdy Weinstein nutil herečky k sexuálním službám výměnou za kariérní příležitosti. Navzdory pokusům vše zamést pod koberec a dohodám s oběťmi byl […]
lifestyle
Dvě tváře boxerské legendy
Každý sport má své hvězdy a má také pár legend. Vedle nesmrtelného Muhammada Aliho k nim bezesporu patří i Železný Mike, šampion těžké váhy Michael Tyson. Do nejvybranější společnosti boxerských superstar vstoupil tím, že se jako jediný dokázal stát mistrem světa současně v soutěži tří nejvýznamnějších boxerských asociací WBA, WBC i IBF. O pár let […]
Historie nejslavnější panenky: Barbie vznikla s feministickým podtextem
Panenka Barbie se původně zrodila proto, aby byla pro malé holčičky vzorem úspěšné ženy. Měla jim umožnit si při hře představovat různé možnosti budoucí kariéry. Píšou se 50.  léta 20. století a Američanka Ruth Handlerová (1916–2002) není spokojená s výběrem hraček pro svoji dceru. Vadí jí, že zatímco její syn si při hře může představovat, […]
Karel Zich: Osudná dovolená v podmořském ráji
Posluchači a fanoušci mu kvůli jeho hlasu rádi přezdívali „Český Elvis Presley“, on sám ale tohle srovnání neměl příliš rád, i když bylo lichotivé. „Jsem český Zich,“ tvrdil zpěvák, který mohl mít před sebou ještě mnoho skvělých úspěchů.   Jméno Karel Zich (1949–2004) objevuje slavná folková skupina Spirituál kvintet, když se v roce 1969 po odchodu […]
Kněžna Grace: Osudná hádka nad Monte Carlem
Grace Kelly, americká herečka a později monacká kněžna, se narodila do sportovní rodiny, ale od dětství snila o herectví. Po studiích na Americké akademii dramatických umění se brzy proslavila a získala Oscara za nejlepší vedlejší herecký výkon.   Narodí se do rodiny se silným sportovním duchem. Její otec John Brendan Kelly je trojnásobným olympijským vítězem […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Mnoho druhů českých rostlin z přírody mizí, ale šíří se teplomilné a nepůvodní druhy
epochalnisvet.cz
Mnoho druhů českých rostlin z přírody mizí, ale šíří se teplomilné a nepůvodní druhy
Tým botaniků odhalil významné změny v rozšíření druhů české květeny. Jejich studie analyzovala ústup i šíření jednotlivých druhů flóry na českém území od roku 1960. Nová studie vznikla na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity ve spolupráci s Botanickým ústavem Akademie věd ČR, Univerzitou Karlovou a Vídeňskou univerzitou a byla publikována v mezinárodním odborném časopise Biological Conservation.
Pokrok v léčbě rakoviny plic na obzoru
21stoleti.cz
Pokrok v léčbě rakoviny plic na obzoru
V České republice je každoročně diagnostikováno více než 6 000 pacientů s rakovinou plic, více než 5 000 jich na zhoubný karcinom plic každý rok zemře. Tento typ rakoviny má relativně nízkou úspěšnost
Libanonský tabbouleh
tisicereceptu.cz
Libanonský tabbouleh
Můžete si připravit i netradiční variantu, kdy místo bulguru použijete kuskus nebo quinou. Suroviny 150 g bulguru 4 rajčata 1 okurka 1 červená cibule 2 jarní cibulky 1 a ½ svazku hladkolist
7 důvodů, proč se vám nedaří hubnout
panidomu.cz
7 důvodů, proč se vám nedaří hubnout
Snažíte se, odpíráte si kdejaké jídlo, vyzkoušeli už jste snad všechny diety, které existují, a výsledky se ne a ne dostavit. A tak marně přemýšlíte, proč zrovna vaše váha se ani nehne. Důvodů může být celá řada. Tady je sedm nejčastějších: * Jíte málo Abyste nepřibírali, nesmíte hladovět, vždycky byste se měli cítit plní energie.
Tajuplná Šumava: Hrůzu nahánějící umrlčí prkna
epochanacestach.cz
Tajuplná Šumava: Hrůzu nahánějící umrlčí prkna
Úcta k zemřelým se projevuje v každém koutě světa i naší republiky trochu jinak. Šumavští si osvojili velmi svérázný zvyk – stavění umrlčích prken, ze kterých se stalo podivné memento smrti a prostředek, jakým mrtvé uctívat a často i s nimi promlouvat. Mohla v sobě lože nebožtíků soustřeďovat negativní energii zemřelých a prostupovat i do
Jogaila: Otevřel mu křest bránu k moci?
historyplus.cz
Jogaila: Otevřel mu křest bránu k moci?
Mladý litevský kníže se žení, aby posílil vztahy své země se sousedním mocným Polskem. Až bude o půl století později ležet na smrtelné posteli, bude jméno jeho rodu znát celá Evropa. Litevské velkoknížectví existuje už osm desítek let, když se vlády ujímá dynastie Gediminovců, odvozující svůj původ od knížete Gediminase (asi 1275–1341). Ten položí základy
Fiesta Gin z Garage22 se zařadil mezi nejlepší na světě
iluxus.cz
Fiesta Gin z Garage22 se zařadil mezi nejlepší na světě
Pražská palírna Garage22 funguje teprve čtvrtým rokem, přesto se na nápojovou scénu už stihla zapsat výrazným písmem. A to nejen na tu českou. Letošní novinka z produkce holešovické destilerie je již
Bohémský interiér s pařížským šarmem
rezidenceonline.cz
Bohémský interiér s pařížským šarmem
Zcela nový projekt, vybavený odborníky na design z LUXXU, byl promyšlen do nejmenších detailů a evokuje francouzskou klasiku s dotekem historie. Exkluzivní realizace je tak ztělesněním pronikavého kouzla a elegance půvabné metropole země galského kohouta a jejího životního stylu. Hned po vstupu do nitra charismatického bytu je téměř hmatatelně cítit vůni panujícího avantgardního stylu –
Poslední cinkání dědových klíčů
skutecnepribehy.cz
Poslední cinkání dědových klíčů
Dětství jsem strávila u prarodičů. Když děda ležel v nemocnici v kómatu, zažila jsem něco, co si nedokážu rozumově vysvětlit. S dědečkem Václavem jsme měli opravdu nádherný vztah. Byl spíš jako můj táta, kterého jsem nikdy nepoznala. Odmala jsme s bratrem a mamkou žili u prarodičů. Strávila jsem tam krásné dětství. Milovaný dědeček K bytovce, kde jsme žili, patřila rozlehlá zahrádka. Děda na
Zářivá perla Jadranu – Chorvatsko
nejsemsama.cz
Zářivá perla Jadranu – Chorvatsko
Mnoho českých turistů každoročně vybírá pro letní dovolenou Chorvatsko. Která místa tu jsou ta nejlepší, a vyplatí se proto o nich přemýšlet? Dalmácie Naprostou většinu pláží v Dalmácii pokrývají drobné kamínky a pláže poměrně rychle klesají pod vodní hladinu. Příjemné okamžiky určitě strávíte na pláži Zlatni rat, která se nachází v Brači. Pozoruhodné je, že
Děsivý Bullebak: Mohl existovat fantom amsterdamských kanálů?
enigmaplus.cz
Děsivý Bullebak: Mohl existovat fantom amsterdamských kanálů?
Délka vodních kanálů v nizozemském Amsterdamu přesahuje sto kilometrů. Většina z nich je navíc splavná lodí. Klene se nad nimi přes jeden tisíc mostů. Když se z nich zadíváte na temnou vodu kanálů-gra
Poznala Baroňová toho pravého?
nasehvezdy.cz
Poznala Baroňová toho pravého?
V nekonečné Ulici má po svém boku milujícího manžela a tři potomky. Ve skutečnosti ale představitelka Ivy Klímové takové štěstí v osobním životě nemá. Hana Baroňová (39) oslaví v listopadu jubileum