Skip to content

Neuvěřitelné: Počítač dokáže rozeznat lidské nálady!

Vědci působící na Ohijské státní univerzitě představili zajímavou počítačovou aplikaci. Naučili počítače rozeznávat lidské nálady. Před kognitivní psychologií se tak otevírají netušené obzory.

Počítače by tak mohly umět rozpoznat, zda člověk sedící před monitorem je veselý, šťastný, či je naopak smutný a na dně. Podle psychologů, kteří se s aplikací seznámili, může tento objev znamenat revoluci na poli kognitivní psychologie

2
Silné emoce mohou poškodit zdraví nebo dokonce přivodit smrt. Také dlouhodobé působení určité emoce může vést ke změnám zdravotního stavu.

Roku 1872 vydal Charles Darwin (1809 – 1882) spis Výraz emocí u člověka a zvířat. Publikoval v něm svůj test, v němž jeho přátelé popisovali výrazy lidí, které viděli na fotografii. Tento experiment před několika lety inspiroval vědce ze staroslavné britské univerzity v Cambridge k vývoji softwaru, který by dokázal lidské emoce rozpoznávat.

Zdá se však, že jejich kolegové zpoza velké louže je trochu předběhli. Ti vynalezli způsob, jak mohou počítače rozpoznat 21 různých a často smíšených výrazů obličeje.

3
Emoce jsou evolučně starší než rozumové jednání.

Dosud kognitivní psychologové rozeznávali šest základních druhů emocí: strach, štěstí, smutek, překvapení, znechucení a hněv. Těchto šest emocí identifikovali v roce 1972 na základě studia izolované kultury lidí kmene Fori v Papui Nové Guineji američtí psychologové Paul Ekman a Wallace Friesen. Badatelé z Ohia k nim přidali některé další, častokrát kombinované. Sem patří například kategorie „šťastně překvapený“. Nová aplikace si poradí i s takovými kombinacemi.

4
Kognitivismus se na rozdíl od behaviorismu zaměřuje zejména na vnitřní psychické pochody a snaží se o porozumění takovým procesům, jako je paměť, učení, myšlení nebo řešení problémů a jak se využívají nabyté zkušenosti.

Celé šetření zahrnovalo reprezentativní vzorek 230 lidí. Výzkumník Aleix Martinez k tomu řekl: „Dostali jsme se za hranici jednoduchých citových projevů, jako je ‚šťastný‘ nebo ‚smutný‘.“ Kategorie emocí tak byly rozšířeny více než trojnásobně.

Třeba o pocit beznaděje, kdy cítíte kombinaci hněvu, smutku a strachu.„ To mimo jiné umožní psychologům zpřesnit jejich práci. Výzkum amerických badatelů a nová schopnost počítačů rozeznat lidské emoce má i další praktické důsledky.

Mohl by postupně pomoci diagnostikovat a léčit psychické stavy, jako je autismus nebo posttraumatická stresová porucha. Tím by se ulehčil život mnoha lidem, kteří podobnými poruchami trpí.

Foto: viralspell, morecambehigh, buzzya,
Právě v prodeji
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky Technologie
Zobrazit více …