Domů     Nejznámější nemoci, které můžeme chytit od zvířat!
Nejznámější nemoci, které můžeme chytit od zvířat!

I když se o přenosu chorob zvířat na lidi moc nemluví, nejde o nijak výjimečnou záležitost. Některá onemocnění jsou přitom velmi vážná a mohou nám způsobit horší problémy než samotným zvířatům. Která to jsou? Jak jsou nebezpečná?

Antrax

O co jde: Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které způsobuje bakterie Bacillus anthracis.

Infekční zvířata: hospodářská zvířata, zejména dobytek

Přenos: Nemoc se přenáší kůží přes oděrky nebo přes dýchací soustavu.

Antrax se posílal v obálkách hlavně po útocích 11. září 2001.
Antrax se posílal v obálkách hlavně po útocích 11. září 2001.

Průběh a příznaky: Antrax se může rozvinout ve tři možné varianty. Nejnebezpečnější je plicní antrax, který se nejprve projevuje jako silná chřipka a následně jako zápal plic. Člověk se cítí velmi unavený, trpí horečkami a má silný kašel.

Bez lékařského ošetření dochází téměř vždy ke smrti. K nákaze může dojít také požitím infikovaného masa, které způsobuje vážnou infekci žaludku a střev.

Poslední je kožní antrax, který vzniká infekcí kůže, na které se objevují velké, nebolestivé a nekrotické vředy.

Antrax se používá jako biologická zbraň kvůli své jednoduché kultivovatelnosti a výdrži jeho spor.
Antrax se používá jako biologická zbraň kvůli své jednoduché kultivovatelnosti a výdrži jeho spor.

Antrax neboli sněť slezinná se vyskytuje v největší míře u hospodářských zvířat, především u hovězího dobytka.

Bakterii objevil ve 40. letech 19. století německý doktor Aloys Pollender, více se jí ale začal zabývat lékař Robert Koch, který detailně popsal celý její životní cyklus. Zjistil tak, že tyto bakterie vytvářejí v nepříznivých podmínkách velmi odolné spory.

Na jeho výsledky pak navázal Louis Pasteur, kterému se podařilo prokázat účinnost očkování. Tu potvrdil během veřejného pokusu v roce 1881. Antrax se tak stal druhou chorobou, proti které bylo vyvinuto očkování.

Lymská borelióza

O co jde: Jde o infekční onemocnění způsobené bakterií rodu Borrelia.

Infekční zvířata: klíště, komár

Přenos: Nemoc se přenáší kousnutím infikovaného klíštěte nebo hmyzu.

Borelióza se na první pohled projeví specifickou skvrnou.
Borelióza se na první pohled projeví specifickou skvrnou.

Průběh a příznaky: Prvním příznakem onemocnění je červená skvrna s blednoucím středem v okolí kousnutí. Objevují se také specifické příznaky jako horečka, bolest svalů a únava.

Příznaky tak připomínají chřipku, u někoho se ale nemusí projevit vůbec. Inkubační doba se pohybuje od 2 do 32 dní, může se ale projevit i za několik měsíců.

Při propuknutí nemoci dochází k poruchám srdeční činnosti a následkům spojeným s postižením centrální nervové soustavy. To může vést k poruchám paměti a spánku, zhoršené koncentraci či změnám nálad.

Člověk se může nakazit, i pokud vytahuje klíště svému domácímu mazlíčka a rozmáčkne ho. Proti borelióze neexistuje očkování.
Člověk se může nakazit, i pokud vytahuje klíště svému domácímu mazlíčka a rozmáčkne ho. Proti borelióze neexistuje očkování.

Borelióza patří mezi typická onemocnění, která se přenášejí ze zvířete na člověka. Zdrojem nákazy bývají převážně klíšťata, ale také hmyz sající krev. V okamžiku přisátí se bakterie boreliózy přemisťují do slinných žláz parazita a následně do těla hostitele.

Nejvíce ohrožení jsou hlodavci, vysoká zvěř a někteří ptáci. Pro člověka představuje nebezpečí v okamžiku, kdy se neléčí antibiotiky. Bakterie pak postihují nervovou soustavu, srdce a klouby.

Přenos bakterie vyžaduje delší čas, proto je riziko infekce tím vyšší, čím delší dobu bylo klíště přisáto.

Dýmějový mor

O co jde: nemoc způsobená bakterií Yersinia pestis

Infekční zvířata: blechy

Přenos: Po kousnutí blechou dochází ke zhnědnutí kousance a šíření infekce.

Ve středověku se o rozšíření moru postaraly krysy.
Ve středověku se o rozšíření moru postaraly krysy.

Průběh a příznaky: Nemoc se projevuje zpočátku únavou, horečkou nebo bolestí hlavy. Následuje zánět lymfatické soustavy, které se projeví boulemi v oblasti mízních uzlin, většinou v tříslech a podpaží.

Hnis, který se v nich vytvoří, pak prosakuje i skrz kůži. Rány se neuzavírají a dochází v nich k otravě. Plicní forma je tou nejzákeřnější, při které umírá nejvíce lidí.

Od 6.–8. století zemřelo na tuto nákazu asi 25 milionů lidí.
Od 6.–8. století zemřelo na tuto nákazu asi 25 milionů lidí.

První historicky doložen epidemie propukla již v roce 541 v Konstantinopoli za panování císaře Justiniána I. Dýmějový mor je pouhá jedna forma moru přenášená blechami, které se infikují od nakažených hlodavců, především krys.

Ty ale žádnými příznaky netrpí. Při neléčené formě nastává u člověka smrt v 60 %, při léčbě antibiotiky významně klesá. Plicní infekce se přenáší kapénkami z člověka na člověka a je mnohem nebezpečnější. Působí velice rychle, neléčená forma má mimořádně vysokou úmrtnosti (90 %).

Nemoc šílených krav

O co jde: Nemoc způsobují tzv. priony, což jsou infekční částice tvořené pouze bílkovinami.

Infekční zvířata: dobytek, ovce

Přenos: U krav se objevila proto, že byly krmeny masokostní moučkou, která pocházela z těl mrtvých ovcí. Na člověka se může přenést hlavně infikovaným masem.

Nemoc způsobila vysoký úhyn dobytka hlavně ve Velké Británii.
Nemoc způsobila vysoký úhyn dobytka hlavně ve Velké Británii.

Průběh a příznaky: Nemoc má velmi dlouhou inkubační dobu, u člověka to je až několik let. Projevuje se pórovatěním mozku, který v pozdějších fázích připomíná houbu.

Důvodem jsou priony, které se množí řetězovou reakcí a poškozují především nervové buňky.

Nemoc se objevila mezi domorodci kmene Fore na Nové Guineji. Nakazili se jí ale pouze kanibalové, kteří rituálně pojídali mozky zemřelých osob, nejčastěji svých předků.
Nemoc se objevila mezi domorodci kmene Fore na Nové Guineji. Nakazili se jí ale pouze kanibalové, kteří rituálně pojídali mozky zemřelých osob, nejčastěji svých předků.

Na přelomu tisíciletí způsobila tato nemoc obrovské problémy zemědělcům, ale i běžným lidem. U skotu byla zjištěna v roce 1986, poprvé ji popsal vědec Stanley Prusiner o čtyři roky dříve.

Priony, které nemoc způsobují, byla zjištěna také u ovcí v podobě nemoci zvané klusavka. Tyto látky se ale bohužel mohou přenášet i na člověka, u kterého se pak může rozvinout jiná forma nemoci, tzv. Creutzfeld-Jakobova choroba.

Ptačí chřipka

O co jde: onemocnění ptáků způsobené chřipkovými viry typu A

Infekční zvířata: divoké kachny, ptáci

Přenos: Přenos na člověka je velmi vzácný, nebezpečná je pouze schopnost mutace viru.

Španělská chřipka, kvůli které umíraly miliony lidí po 1. světové válce, je velmi příbuzná ptačí chřipce.
Španělská chřipka, kvůli které umíraly miliony lidí po 1. světové válce, je velmi příbuzná ptačí chřipce.

Průběh a příznaky: U některých ptáků probíhá i bezpříznakové infekce, popřípadě se objeví pokles snášky nebo mírné infekce dýchacích cest. Při ní mají ptáci načepýřené peří, méně žerou a vyhledávají teplejší místa.

Virus se v nedávné době objevil ve zmutované verzi.
Virus se v nedávné době objevil ve zmutované verzi.

Ptačí chřipka neboli mor drůbeže je onemocnění ptáků způsobené chřipkovými viry typu A, které postihuje primárně ptactvo, výjimečně může být přeneseno na některé druhy savců. Nemoc znali už naši dávní předkové, nevěnovali jí ale velkou pozornost.

Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků, nejčastěji u těch vodních. Vysoce nebezpečný je typ H5N1, který způsobil velké množství ztrát u domácí drůbeže.

O pár let později se Evropou rozšířil virus H5N8. U něho se ale prokázalo menší riziko nákazy.

Toxoplazmóza

O co jde: Jedná se parazitární onemocnění, způsobené prvokem Toxoplasma gondii.

Infekční zvířata: kočka domácí

Přenos: Bakterie se množí jen v kočičím organismu, z něhož se vylučují trusem. Člověk se tak často infikuje při uklízení kočičího záchodu nebo při neopatrném nakládáním se zeminou. Nakazit se můžeme ale i z kontaminované zeleniny. Bakterie napadá všechny buňky kromě červených krvinek.

Bakterie toxoplasmózy se množí jen v kočičím organismu.
Bakterie toxoplasmózy se množí jen v kočičím organismu.

Průběh a příznaky: U zdravých lidí probíhá bez klinických příznaků, infekce je nebezpečná zejména pro plody matek v prvním a druhém trimestru těhotenství a pro pacienty se sníženou imunitou.

U lidí se projevuje bolestmi hlavy, únavou, malátností, bolestmi svalů i zduřením uzlin. U nakažených dětí se může choroba projevovat šilháním, hluchotou, psychomotorickou retardací či epilepsií. U HIV pacientů způsobuje zánět mozku a míchy.

Oocysty musí prodělat několikadenní vývojovou fází než se stávají infekčními.
Oocysty musí prodělat několikadenní vývojovou fází než se stávají infekčními.

Toxoplazmóza je jednou z nejčastějších infekcí způsobenou parazity. Onemocnění má širokou škálu klinických projevů, vyskytuje se po celém světě a postihuje lidi, ostatní savce i ptáky.

U osob se silnou imunitou se může vyskytovat celoživotně bez jakéhokoliv projevu nebo vlivu na člověka. Kromě toho se onemocnění může přenést z matky na své děti během těhotenství.

Kočka je infekční pouze po několik týdnů v raném věku, během nichž může vyloučit neuvěřitelných 150 milionů oocyst.

Vzteklina

O co jde: Vzteklina je akutní virové onemocnění centrálního nervového systému všech teplokrevných živočichů včetně lidí. Původcem vztekliny je RNA virus z rodu Lyssavirus z čeledi Rhabdoviridae.

Infekční zvířata: pes domácí, liška obecná

Přenos: Virus se přenáší slinami. Inkubační doba trvá u zvířat 2–4 týdny, u lidí to může být ale 10 dní až půl roku. Po kousnutí se v místě virus částečně pomnoží a šíří se nervovými drahami do centrálního nervového systému. Tam způsobí nehnisavou meningoencefalitidu.

Člověk může po kousnutí upadnout do kómatu a zemřít.
Člověk může po kousnutí upadnout do kómatu a zemřít.

Průběh a příznaky: U psů se nejčastěji projevuje agresivní forma. Zvíře je nejprve apatické, později agresivní, škrábe se až do masa a požírá nepoživatelné předměty. V pozdější fázi zvíře postupně ochrne a zemře.

U lidí se nemoc projevuje absencí strachu, záchvaty zuřivosti, bolestí kloubů, zvýšeným sliněním, křečemi nebo nadměrnou vzrušivostí. Postupně dochází k ochrnutí všech orgánů včetně dýchacích, člověk upadne do kómatu a zemře.

Záznamy o existenci vztekliny existují už více než 5000 let ze starověkého Egypta, kdy jí Egypťané znázornili na freskách.
Záznamy o existenci vztekliny existují už více než 5000 let ze starověkého Egypta, kdy jí Egypťané znázornili na freskách.

Jednou z nejznámějších chorob přenášených zvířaty je právě vzteklina. Nemoc se přenáší slinami nemocného zvířete – poškrábáním nebo pokousáním. Vzteklinu je v každém případě třeba léčit, jinak dochází k úmrtí.

U nás mají majitelé psů povinnost zvířata očkovat, stejně tak by měli udělat chovatelé koček a fretek. Nejlepší ochranou pro člověka je očkování pokousaného člověka, které musí být provedeno co nejdříve po pokousání. Vzteklina se u nás v posledních letech vyskytuje jen zcela výjimečně.

Foto: Shutterstock.com, wikimedia.org
reklama
Související články
Věda a technika
Vyrobil vynálezce Josef Božek první českou protézu?
Krvavá řež je 27. srpna 1813 u Drážďan v plném proudu. Řecký kníže Alexandros Ypsilanti bojuje v protinapoleonské koalici jako lev. Stačí ale jeden výbuch a z jeho pravé ruky je pahýl. Válečný invalida si nestýská. Nemůže bojovat? Baví tedy společnost, kamkoli přijde. A zanedlouho funkční pravačkou opět pozvedne sklenku oblíbeného vína… „Osvojíte-li si hodinářské […]
Věda a technika
Senzory, čipy a náplasti: Medicína budoucnosti?
V budoucnu bude lékařská péče založená zejména na datech a technických inovacích, což umožní její přizpůsobení potřebám jednotlivého pacienta. Chytré hodinky a náramky jsou dnes běžnou součástí outfitu. Počet těchto zařízení připojených k internetu prudce roste a očekává se, že do roku 2050 přesáhne 100 miliard.   Nositelná zařízení svým uživatelům umožňují monitorovat tepovou frekvenci, krevní […]
Věda a technika
Nanovlákna: Materiál budoucnosti
Jedním z nejmodernější a nejperspektivnějších druhů umělých vláken dneška jsou nanovlákna, na jejichž výrobě se podílí i Česká republika. Jedná se o vlákna s průměrem menším než 100 nanometrů, což je tisíckrát méně než tloušťka lidského vlasu.   Nanovlákno je očima neviditelné a je tak malé a lehké, že jeden gram nanovláken by obtočil Zemi kolem rovníku. […]
Věda a technika
Česko, kolébka umělých vláken
K odívání využívalo lidstvo po dlouhá tisíciletí to, co jim nabízela příroda. S bouřlivým rozvojem techniky a chemických výzkumů se na počátku 20. století objevila vlákna umělá. Svůj podíl na tom měli i Češi.   Prvním komerčně úspěšným syntetickým vláknem byl nylon americké společnosti DuPont, aby nesmrtelnou slávu získal v dámských punčochách neboli „nylonkách“, které byly předvedeny […]
reklama
svět zločinu
Albert Fish: 120 dní Sodomy je proti němu čajíček…
Britská spisovatelka a muzikanta Charlotte Greigová (1954–2014) považuje za hlavní zdroj inspirace pro Hannibala Lectera amerického natěrače a neuvěřitelně perverzního sadistického vraha Hamiltona Howarda „Alberta“ Fishe (1870–1936). U Fishe není kanibalismus žádná výjimka. „Měl jsem předek těla s kousky, které mám nejradši. Jeho ptáčka, varlata a roztomilý, pěkně baculatý zadeček, abych si ho mohl upéct […]
Čtyřnásobný vrah Robert Maudsley: Na svobodě vraždí jen jednou
Britskému sériovému zabijákovi Robertu Johnu Maudsleymu (*1953) se přezdívá skutečný Hannibal Lecter. Je nadprůměrně inteligentní, miluje klasickou hudbu, a když se zeptáte jeho známých, vylíčí vám ho všichni jako vtipného a zdvořilého společníka, který byl vždy každému nápomocen.   Přesto svůj život zřejmě již dožije ve speciální cele o rozměrech 5,5 × 4,5 metru. V […]
Mistři falzifikátoři na českém písečku: Pozor na Zrzavého i Schikanedera!
Učí se o nich v dějinách umění, kdo si v posledních letech koupil jejich pravé dílo, zaplatil miliony. Není se co divit, že u nás i ve světě koluje řada falzifikátů slavných českých malířů.   Ne nadarmo se o něm už v jeho 24 letech mluví jako o „nejnadanějším z akademiků“. Pražský rodák Jakub Schikaneder […]
Alfredo Ballí Treviño: Milence naporcuje do krabice
Má ne zrovna zdařile operovaný rozštěp patra, zjizvenou hlavu a splňuje vše, co 23letý začínající novinář Thomas Harris od vraha čeká. Dykes Askew Simmons (1931–1969) je bývalý psychiatrický pacient, který zavraždí tři mladé lidi a skončí ve věznici Topo Chico v mexickém státě Nuevo León.   Dykes se pokusí o útěk, ale přesně mířená kulka […]
reklama
historie
Čistota v minulosti: Ludvík XIV. se myl v pálence
Hygiena v minulosti netvořila vždy samozřejmou součást každodenních rituálů. Některé národy a civilizace si na ni potrpěly už ve starověku, jiné nikoliv. Jak tomu bylo třeba ve středověku? Skvělou ukázkou starověké hygieny je i palác v Knossu. V letech 2000–1200 př. n. l. v něm nechybí důmyslný systém na odvod vody z královniny koupelny a přístavku. V něm stojí zařízení podobné […]
Bitva u Sedanu: Z francouzské porážky se raduje celá Evropa
Nad pevností Sedan se třepotá bílý prapor. Píše se 1. září 1870 a Francie se právě vzdává německé armádě. Její porážka změní politickou mapu kontinentální Evropy. Od této chvíle už nehraje prim země galského kohouta a do popředí se naopak dere sílící Prusko… S příchodem nového dne, 1. září ve čtyři hodiny ráno, se začíná u […]
Bageta a croissant: Francouzské mňamky, které nejsou francouzské
Pokud byste měli vyjmenovat jídla typická pro Francii, určitě by mezi nimi nechyběla bageta a croissant. Jenže ani jedno jedno z těch dvou není tak úplně francouzské. Bageta Někdy až metr dlouhé pečivo z bílé mouky je symbolem Francie stejně jako třeba Eiffelovka. Prezident Emmanuel Macron (*1977) ji považuje za národní poklad a chce ji […]
Záhadný a nakažlivý Syndrom K zachraňoval Židy před nacisty
Ačkoliv Itálii nezasáhl holokaust tak silně jako jiné evropské země, i zdejší Židé se na konci druhé světové války ocitli v ohrožení života. Aby je zachránili, přišli lékaři z římské nemocnice Fatebenefratelli s geniálním plánem – neexistující nemocí, které se nacisté báli a která lékařům pomohla ukrýt za zdmi nemocničního zařízení až stovky Židů… Situace židovských obyvatel v Itálii, […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Černá smrt: Jak El Niño pomohlo rozsévat mor?
21stoleti.cz
Černá smrt: Jak El Niño pomohlo rozsévat mor?
Choroby jako je malárie, cholera, mor a influenza patří z historického úhlu pohledu mezi čtyři největší epidemiologické zabijáky. Právě podmínky doprovázející horkou fázi ENSO mimořádně nahrávají jeji
Zářivě bílá: Jak původně vypadaly egyptské pyramidy?
epochalnisvet.cz
Zářivě bílá: Jak původně vypadaly egyptské pyramidy?
Jsou důkazem lidské vynalézavosti a umu. Stojí už tisíce let a stále budí obdiv i řadu otázek. Jednou z nich je ta, jak vlastně pyramidy vypadaly v době svého postavení. O které rozdíly oproti dnešku
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Skvělý jahodový tvarožník
tisicereceptu.cz
Skvělý jahodový tvarožník
Tvarožník je tuzemskou obdobou italského tiramisu. Ingredience 400 g jahod 120 g piškotů 350 g zakysané smetany 400 g plnotučného tvarohu 2 vanilkové cukry 3 lžíce moučkového cukru 2 lžíce
Zakázaná horoucí láska
skutecnepribehy.cz
Zakázaná horoucí láska
Věděli jsme, že jsme pro sebe stvoření. Kdo by však čekal, že nás dožene osud a provalí se nevěra mého otce? Zamilovala jsem se do svého sourozence! S Davidem jsme se znali od plenek. Celý život jsme vyrůstali vedle sebe coby sousedé. Byli jsme nejlepší přátelé na život a na smrt a neudělali bychom bez
VIPLUXURY: Druhý život luxusního zboží
iluxus.cz
VIPLUXURY: Druhý život luxusního zboží
Exkluzivní bazar VIPLuxury byl založen už v roce 2017, a od té doby zprostředkovává prodej nákupu luxusního zboží světových značek. Postupem času se z jednoho obchodu staly hned tři, přičemž dva bazar
Svatý Jan pod Skalou: Dochází zde k zázračným uzdravením?
enigmaplus.cz
Svatý Jan pod Skalou: Dochází zde k zázračným uzdravením?
Na planetě je mnoho míst, která fascinují zároveň vědce i záhadology. My se vydáme do blízkosti tajemné jeskyně ve středočeské obci Svatý Jan pod Skalou, ve které měl v  minulosti žít poustevník svatý
Jak Darwinova evoluční teorie rozdělila svět…
21stoleti.cz
Jak Darwinova evoluční teorie rozdělila svět…
Psal se listopad 1859, když se na pultech objevila na pohled nevinná publikace s názvem „O původu druhů“. Netrvalo však dlouho, a pro svůj obsah rozdělila vědeckou obec na dva nesmiřitelné tábory, kte
4x Moravskoslezský kraj dětem
epochanacestach.cz
4x Moravskoslezský kraj dětem
Moravskoslezský kraj je krajem Beskyd, skvělého jídla a pití, ale nezapomíná se zde samozřejmě ani na dětičky. Kam je zde můžete vzít na parádní rodinný výlet? Malá ZOO V místech, kde kdysi stávala konírna Larischů, se nachází menší zookoutek Karviná-Fryštát (viz úvodní foto). Konkrétně ji naleznete v zámeckém parku Boženy Němcové. Obora se vzácnými dřevinami
Balanční deska pro rovnováhu
panidomu.cz
Balanční deska pro rovnováhu
Nemáte čas se pravidelně hýbat? Zkuste balanční desku. Cvičení na ní je zábavné a nevyžaduje mnoho místa v bytě. Pomůže zlepšit nejen stabilitu, ale i koordinaci svalů, zpevnit zejména ty ve středu těla, na které zapomínáme. A právě tyhle svaly jsou důležité při jakémkoliv sportu, ale také při problémech s páteří či klouby. Cvičení pomáhá
Samuraj Masakado: Jeho duch prý stále ovlivňuje dění v Tokiu
enigmaplus.cz
Samuraj Masakado: Jeho duch prý stále ovlivňuje dění v Tokiu
V dlouhé historii japonského hlavního města se údajně některé události nestaly nahodile, ale ovlivnil je duch legendárního samuraje z klanu Taira. Byl jím Masakado, jehož činy se výrazně zapsaly do dě
Proč tají nového přítele?
nasehvezdy.cz
Proč tají nového přítele?
O novém příteli mluví modelka a vítězka Miss Word 2006 Taťána Kuchařová (35) celou dobu v hádankách. Od loňského podzimu po troškách prozrazuje, že je po rozvodu s hudebníkem Ondřejem Brzobohatým (