Domů     Nejkrutější aztécké rituály: Umíralo při nich 40 lidí denně!
Nejkrutější aztécké rituály: Umíralo při nich 40 lidí denně!
25.9.2019

Vědci odhadují, že v dobách největšího rozmachu říše na přelomu 15. a 16. století obětovali Aztékové ročně až 15 tisíc lidí. Jak takový obřad probíhal? Proč tak hrůzné a krvavé rituály vlastně prováděli?

Centrem aztéckého slunečního kultu byl Chrám slunce v Tenochtitlánu. Za hlavní dějiště obřadů s lidskými oběťmi se považuje obrovská chrámová pyramida, známá jako Templo Mayor (Velký chrám), která stála uprostřed Tenochtitlánu.

Velký chrám je tím nejdůležitějším místem aztéckého světa. Je spojený s nebeskou klenbou a se Sluncem, které je pro Aztéky klíčové.

Kde se konaly oběti?

Energie z obětovaných zajatců odtud může nejlépe odcházet ke Slunci, aby mělo sílu na své pouti po obloze. Jižní strana pyramidy navíc představovala mytickou horu Coatepec, kde bůh Huitzilopochtli porazil svou sestru Coyolxauhqui.

Denně se tu odehrávala bitva mezi Sluncem a silami noci, která sloužila za mytický vzor pro obětování. Proto se většina lidských obětí konala právě zde, v Templo Mayor.

Aztékové uctívali hlavně Slunce.
Aztékové uctívali hlavně Slunce.

Jak oklamat bohy

Lidská oběť hrála v aztéckém slunečném kultu nesmírně důležitou roli a přinášela se prakticky všem božstvům. Její magický účinek souvisel s uvolněním životní energie, zvané tona.

Bez těchto obětí, bez obnovování energie, by podle aztéckých představ vyhaslo Slunce, nevyrostla kukuřice nebo se stala jiná katastrofa, která souvisí s působením božstva, kterému byla oběť upřena.

Božstvo mělo ovlivnit i úrodu.
Božstvo mělo ovlivnit i úrodu.

1. Slavnosti slunce: Oběti gladiátorů

Při slavnostech Slunce vyvedli zajatce za úsvitu na plošinu před průčelím chrámu, kde mu vytrhli srdce jako oběť božstvu. Slavnost trvala až do poledne, lidé si při ní nožem zraňovali uši nebo jiné části těla, aby i oni obětovali krev božstvu.

Odpoledne pak probíhal tanec válečníků Orla a Jaguára. Vyvrcholením byly oběti gladiátorů. Vybraní válečníci z řádu Orla a Jaguára zabíjeli nejlepšího bojovníka z obětovaných zajatců.

Válečníci byli ozbrojeni skutečnými zbraněmi, zatímco zajatec byl uvázán ke kulatému kameni, který měl symbolizovat Slunce, a byl ozbrojen jen napodobeninami zbraní.

Válečníci rituálně zabíjeli nejlepšího bojovníka nepřátel.
Válečníci rituálně zabíjeli nejlepšího bojovníka nepřátel.

2. Xipe Totek: Bůh stažený z kůže

Kult boha vegetace a jarní obnovy života Xipe Toteka (Náš pán stažený z kůže) obsahoval dokonce hned dvě velkolepé formy obětování. Statečný válečný zajatec byl uvázán k velkému kulatému kameni.

V ruce držel dřevěný meč, jehož obsidiánová čepel byla nahrazena peřím. Kněží mu na několika místech těla nařezali kůži jako symbol praskání země, ze které klíčí semena. Pak začal zápas mezi zajatcem a čtyřmi nejlepšími válečníky řádu Orla a Jaguára.

Po smrti mu kněz vytrhl srdce. Potom oběť obřadně stáhli z kůže. Tuto kůži si pak oblékl kněz, který v ní chodil po dobu 20 dní. Druhou možností bylo obětování šípy. Oběť uvázali roztaženou k dřevěnému rámu a zasahovali tolika šípy, až krev stékala na zem.

Oběť po smrti stáhli z kůže.
Oběť po smrti stáhli z kůže.

3. Cintéotl: Hrob na kukuřičném poli

Na svátek Cintéotla, boha zralé kukuřice, byli obětováni čtyři zajatí muži a mladá žena. Mužům kněží vytrhli srdce, dívka tancovala rituální tanec. Postupovala různými chrámy a když tančila v chrámu Cintéotla, kněz jí náhle uťal hlavu.

Krev oběti vsákla do země a napojila boha. Pozůstatky oběti pak byly rituálně pochovány na kukuřičném poli, aby zabezpečily bohatou úrodu.

Rituál měl zajistit bohatou kukuřičnou úrodu.
Rituál měl zajistit bohatou kukuřičnou úrodu.

4. Tezcatlipoc: Rozlomené flétny značí smrt

Nejvyšší požadavky na oběť měl bůh Tezcatlipoca. Jeho ixiptla, vybraný celý rok dopředu, musel být pohledný a dobře vychovaný mladík bez tělesných nedostatků. Tento muž se nastěhoval do šlechtického domu, kde mu všichni prokazovali pocty jako bohu.

Celý rok žil v přepychu. Obsluhovalo jej osm kněží, kteří ho učili hrát na flétnu posvátné melodie. Měsíc před obětováním dostal čtyři dívky, oblečené jako božstva, které mu musely splnit každé přání.

Na vrcholu mladíka pak kněží položili na kámen a vytrhli mu ještě bijící srdce.
Na vrcholu mladíka pak kněží položili na kámen a vytrhli mu ještě bijící srdce.

5. Huehueteotl: Zdrogovaní a upálení

Při slavnostech pro božstva ohně Huehueteotl se oběti upalovaly. Váleční zajatci a aztéčtí bojovníci nejprve tančili na počest božstva.

Druhý den pak vystoupili na chrámovou plošinu, kde jim kněz vmetl do tváře prášek yauhtli, který měl omamné a psychotropní účinky. Kněží zapálili velkou hranici. Uchopili každý jednoho zajatce, kterému svázali ruce a nohy, a zvedli si jej na záda.

Pak s nimi začali tančit rituální tanec na počest boha ohně a jednoho po druhém vrhali do plamenů. S těžkými popáleninami je pak z ohně vytáhli dlouhými háky. Potom jim rozřezali hruď a vyrvali srdce.

Při slavnostech se oběti upalovaly.
Při slavnostech se oběti upalovaly.

6. Tlalok: Malé děti jdou na smrt

Bohu deště Tlalokovi se obětovaly malé děti. Mezi Aztéky byla totiž rozšířená představa, že pláč obětovaných dětí přivolává déšť. Proto jejich oběť sloužila jako prosba o déšť v dobách sucha.

Aztéčtí bojovníci nebrali děti do zajetí, a proto se oběti vybíraly z řad domácích aztéckých dětí. Ty musely splňovat dvě základní kritéria. Za prvé muselo být dítě narozené ve vhodné době, zasvěcené bohu Tlalokovi.

Dalším kritériem bylo, že dítě musí mít dvě kadeře vlasů, které mu vyčnívají z účesu. Na takové dítě Tlalokovi kněží vyhlásili požadavek odkoupení a rodičům pak vyplatili vysokou odměnu.

Bohovi Tlalokovi se obětovaly děti.
Bohovi Tlalokovi se obětovaly děti.

7. Obřad Nového ohně: Jak zachránit Zemi před apokalypsou

Obřad Nového ohně se váže k aztéckému pojetí světa a vesmíru. Konal se po završení každého kalendářního cyklu, který trval 52 let.

Mýtus o pěti sluncích předpovídal zničení světa apokalyptickými zemětřeseními na konci kalendářního cyklu, ale nevědělo se, který cyklus bude ten poslední. Přípravy na možný konec světa začínaly velkým úklidem:

z domácností se musely vyhodit všechny modly, nástroje na vaření, oblečení a rohožky. Domy a dvory se pečlivě zametly a uklidily.

Během posledních pěti dní posledního roku cyklu se uhasily všechny ohně a lidé vyšplhali na střechy svých obydlí, kde s napětím čekali na naplnění osudu světa.

Přípravy na konec světa začínaly velkým úklidem.
Přípravy na konec světa začínaly velkým úklidem.

Souhvězdí Kuřátek přináší naději

Po temnotě posledního dne kalendářního cyklu kněží vystoupili na horu Citlaltepec (Hvězdná hora) blízko Tenochtitlanu, aby pozorovali nebe. Předzvěstí svítání nového cyklu bylo souhvězdí Kuřátek.

Kněží úzkostlivě sledovali, jak toto seskupení hvězd vychází na oblohu. Ve chvíli, kdy souhvězdí překročilo zenit jako obyčejně, věděli, že slunce opět vyjde a svět bude ušetřen přinejmenším na následujících 52 let.

A tam na vrcholku hory pak musel být zažehnut v hrudi oběti tzv. Nový oheň.

Kněží čekali na ideální postavení hvězd.
Kněží čekali na ideální postavení hvězd.

Proč Aztékové pojídali své oběti?

V roce 1970 přišel antropolog Michael Harner s domněnkou, že rozmach lidských obětí mezi Aztéky by mohl být vysvětlen nedostatkem bílkovin v jejich stravě. Ve srovnání s ostatními kulturami na světě obsahovala totiž aztécká strava velmi málo masa.

Aztéci neměli velká stáda dobytka, díky kterým by měli zajištěn dostatek masa, a rychle se rozrůstající populace určitě vyčerpala možné zdroje na většině území.

Lidská oběť, a především následný rituální kanibalismu byly způsoby, jak se s tímto nedostatkem vyrovnat.

Kanibalismus lze vysvětlit tím, že měli ve stravě málo bílkovin.
Kanibalismus lze vysvětlit tím, že měli ve stravě málo bílkovin.

Pravý důvod kanibalismu

Podobně se k otázce rituálních obětí nedávno postavil tým italských vědců pod vedením Michela Ernandese.

Badatelé předpokládali, že Aztékové v důsledku složení své stravy založené primárně na kukuřici trpěli dlouhodobým nedostatkem serotoninu – „hormonu štěstí a dobré nálady“.

Při jeho deficitu se objevují psychické potíže, a může dojít dokonce k jistému „odlidštění chování“. A právě to se mohlo podle autorů studie stát skutečnou příčinou masového kanibalismu.

Foto: Shutterstock.com, wikimedia.org
Související články
Historie
Máhátmá Gándhí nehodlal přihlížet vraždění mezi muslimy a hinduisty
Vrcholem politiky Mahátmy Gándhího se v roce 1930 stává tzv. solný pochod. Tisíce Indů šlapou 320 kilometrů pěšky pro mořskou sůl a daří se jim splnit cíl akce – prolomit britský monopol a zrušit spornou daň ze soli. Veřejné působení Móhandás Karamčand Gándhí (1869–1948) je spjato s duchovnem. Právě proto dostává přezdívku „Mahátmá“ čili „Velký […]
Historie
Skrývala Kateřina Medicejská na zámku v Blois skříňky s jedy?
Kateřina Medicejská trpí, když vidí, jak Jindřich dává přednost své o 20 let starší milence Dianě z Poitiers Mladé děvče sotva může soutěžit s Dianinou plně rozvinutou krásou a inteligencí. Kateřina Medicejská (1519–1589) žárlí, ale přesto si uchovává svoji hrdost. „Měl byste ji zapudit. Rod je třeba zachovat,“ slýchá Jindřich II. (1519–1559), když se u […]
Historie
Když voda léčí
Že voda může být lék je tisíce let prověřený fakt. Staré znalosti modernímu světu ale připomněl až zakladatel hydroterapie neboli vodoléčby Vinzenz Priessnitz, rodák z dnešního města Lázně Jeseník.   Ačkoliv Priessnitz (1799–1851) neměl žádné lékařské vzdělání, prosazoval léčbu prací, čerstvým vzduchem a čistou horskou vodou. Jeho lidový recept, zvaný Priessnitzův obklad, se dodnes používá k léčbě […]
Historie
Elvis Presley: Legenda na pódiu i na plátně
Elvis Presley nebyl jen hudebníkem, ale také filmovou hvězdou. Jeho písně a filmy ovlivnily generace a jeho jméno se stalo synonymem pro rock’n’roll. Podívejme se na jeho hudební a filmovou kariéru.   Roky 1968 až 1977 1977 jsou považovány za hvězdné období jeho pěvecké dráhy. Tehdy nahrává největší hity své hudební kariéry. Elvis Presley jen […]
reklama
záhady a tajemství
Nejznámější brněnská legenda: Skutečně město sužoval děsivý drak?
Legendy a pověsti si lidé vyprávějí odpradávna. Díky nim tak můžeme objevovat mimo jiné i historii měst a seznamovat se se zajímavými příběhy. Podobně na tom jsou také oblíbené brněnské pověsti. Brno jich má skutečně celou řádku a mnohé z nich jsou nesmírně zajímavé… V ulicích města najdeme například rovněž poměrně velké množství domovních znamení, […]
Kdo zavraždil krásnou letušku? Neznámý ruský vrah „řezník“
Televizní seriály se točí v každé zemi a diváci dobře znají jejich hvězdy. V Rusku mezi takové patří Konstantin Kordo-Sysojev (*1971), který podobně jako v populárním krimiseriálu Litějnyj často ztvárňuje policisty a detektivy. Znají ho i filmoví diváci třeba ze snímku Rasputin s Gérardem Depardieuem nebo z vesmírného trikového trháku Saljut-7. Na jaře roku 2016 […]
Petr Muk: Rozervaná duše, kterou nešlo zachránit
Zpívá v několika úspěšných kapelách, rádia celá desetiletí hrají jeho populární písničky a dvakrát se umisťuje na druhém místě ankety Zlatý slavík. Přesto není šťastný, nebo alespoň ne úplně. Deprese, velikášství i nadměrná sebekritika umělce ničí a stahují na dno. Když má pocit, že mu už prášky nepomáhají, sahá k alkoholu. Chodí na terapie a […]
Od zločinu k slávě: Příběh tanečníka a herce Jana Révaie
Jan Révai začínal jako talentovaný tanečník, ale život ho zavál do vězení za loupežné přepadení benzínové stanice. Během pobytu za mřížemi se zdokonalil ve svém umění a po propuštění se vydal cestou úspěšného muzikálového herce a tanečníka. Jeho příběh je o druhých šancích, odvaze překonávat chyby a proměně z rebela ve vzor. I přes svou […]
reklama
zajímavosti
Hod tuňákem i extrémní žehlení. Představujeme nejšílenější sporty světa!
Fotbal, hokej, box nebo tenis jsou sporty, které všichni známe a čas od času se na některé možná i podíváme nebo se jim dokonce věnujeme. Prostě jde o aktivity, které nikoho asi nepřekvapí. Jenže svět je ve skutečnosti plný mnohem bizarnějších sportů, u kterých budete vrtět hlavou. Tady jsou některé z nich!   DÝŇOVÉ ZÁVODY Vzhůru […]
Kopřiva: Otravný plevel? Ne, úžasná rostlina!
Kopřivám se vyhýbáme z logických důvodů: nestojíme totiž o popálení. Zahrádkáři jim nemohou přijít na jméno, když se rozmůžou na zahrádce. A tak by se dalo pokračovat. Jenomže kopřivy mají co nabídnout. Využití nacházejí v kosmetice i farmacii a dokonce se uplatní také v kuchyni. Podle staré moudrosti má každé popálení kopřivou přinést odolnost vůči […]
4 Nejobávanější místa planety: sem vstoupí jen ti nejodvážnější!
Naše malá česká kotlina je v celosvětovém měřítku vlastně velmi příjemným a bezpečným místem pro život. Nemáme tu příliš lokalit, které by byly skutečně nebezpečné, či dokonce smrtící. Planeta Země nicméně takových míst nabízí spoustu. Na některé se vůbec nedostanete, jiné jsou sice přístupné, ale každý vám doporučí se jim vyhnout. Které lokality z celého světa lze […]
Smích střídá děs: Tři nejznámější klauni světa
Zatímco ráno obskakuje děti v nemocnici, tvoří zvířata z balonků a vypráví vtipy, večer jako by se po veselém chlapíkovi slehla zem. Obtloustlý muž svou oběť sváže, sundá kalhoty a znásilní. Druhý den si opět navlékne klaunské šaty a vyrazí bavit děti jako by se nechumelilo. Tulák, který dobyl svět Kdo: Emmett Kelly Zajímavost: Prorazí i v Hollywoodu […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Když se vám zdá o fazolích, je to jasné zlé znamení!
nejsemsama.cz
Když se vám zdá o fazolích, je to jasné zlé znamení!
Nikdy jsem nevěřila na různé pověry a na sny taky ne! Dokonce i černá kočka přes cestu mě nechává dodnes klidnou. Ovšem předpověď o fazolích se naplnila. Jako malá holčička jsem prý mívala sny, podle kterých moje babička vykládala, co se do dvou dnů stane. Můj otec ale byl zapřísáhlý nepřítel jakékoli pověry a všeho, co zavánělo tajemnem. Byl
Otázka „za milion“: Kdo zavraždil mumii?
enigmaplus.cz
Otázka „za milion“: Kdo zavraždil mumii?
Existují záhadné vraždy, u kterých můžeme diskutovat, zda už byly, či nebyly promlčeny. Pak ale existují takové mordy, od kterých nás dělí již celé epochy. Jsou de facto z jiného světa. Takový je příp
Přemysl Otakar II. se přesvědčil o intrikách kurfiřtů
historyplus.cz
Přemysl Otakar II. se přesvědčil o intrikách kurfiřtů
Jeho smrt se musí udržet v tajnosti za každou cenu. Král Václav I. skonal trochu nenadále 22. září 1253 v Počáplích u Berouna. Jeho syn a jediný dědic Přemysl Otakar II. se v té chvíli nachází stovky kilometrů od domova. Zrovna hájí své zájmy v Rakousku a Štýrsku. Domů se vrací skoro až o měsíc
Mladí dospělí v Česku se potýkají s úzkostmi, depresemi i syndromem vyhoření
21stoleti.cz
Mladí dospělí v Česku se potýkají s úzkostmi, depresemi i syndromem vyhoření
Dle výsledků deset let trvajícího výzkumu, který prováděl vědci z Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jsou mladí dospělí ve věku od 18
Rezidence pro jedenáct veteránů
rezidenceonline.cz
Rezidence pro jedenáct veteránů
Dům postavený v šedesátých letech minulého století prošel rozsáhlou rekonstrukcí a dočkal se i velkorysého rozšíření. Nyní tahle moderní a elegantní rezidence, nacházející se v regionu Eastern Townships v kanadském Quebecu, nabízí komfort svým obyvatelům i reprezentativní prostor unikátní sbírce. Prvním záměrem majitelů, vášnivých sběratelů, bylo upravit stárnoucí nemovitost tak, aby v ní mohli parkovat
Karlovarský kraj: Bujná příroda, tajuplné podzemí a dech beroucí kulturní památky
epochanacestach.cz
Karlovarský kraj: Bujná příroda, tajuplné podzemí a dech beroucí kulturní památky
Karlovarský kraj, to nejsou jen světoznámé lázně na seznamu UNESCO. Jeho ráz utváří i bujná příroda, tajuplné podzemí a dechberoucí kulturní památky. Vydejte se s námi do historických měst, odkud můžete podnikat výlety za poznáním dalších magických míst. Cheb – po stopách středověkých kupců Ve městě Cheb najdete nevídanou koncentraci památek. Prohlédnete si unikátní komplex hrázděných
Už žádné zbytky!
panidomu.cz
Už žádné zbytky!
Nejen proto, že zero waste nebo hezky česky od čumáčku po ocásek je moderní, ale pokud se budete snažit zpracovat každý kousek suroviny, nebudete nic vyhazovat, ušetříte a můžete vymyslet i opravdu zajímavou kulinární kreaci. Možná jste si toho už všimli. Nějak se vám nedaří spotřebovat všechno, co nakoupíte, a tak lecjaká surovina končí v koši.
Večer se značkou Norqain v hodinářství Koscom
iluxus.cz
Večer se značkou Norqain v hodinářství Koscom
Ve středu 22. května uspořádalo renomované hodinářství Koscom večer věnovaný švýcarské značce Norqain. Ta je úzce spojená s hokejem, a tak měla akce návaznost na aktuálně probíhající Mistrovství světa
Snacha nás nehorázně využívá, mám toho dost!
skutecnepribehy.cz
Snacha nás nehorázně využívá, mám toho dost!
Říkala jsem si, že budu laskavá a chápající tchyně. Jenže to jde těžko s takovou snachou. Andrea je líná a neschopná, a z nás si dělá otroky. Se svou tchyní Vilmou jsem si užila peklo. Měla tři syny, a stíhala kontrolovat všechny snachy, jestli dělají jejím synáčkům dostatečné zázemí. Byla to strašná ženská a já si slíbila, že jednou taková nebudu. Že
Jiřina Bohdalová potřebuje být stále mezi lidmi
nasehvezdy.cz
Jiřina Bohdalová potřebuje být stále mezi lidmi
Má pořád síly na rozdávání. Jiřina Bohdalová (92) opět ukázala, že i po devádesátce člověk může žít naplno. Nedávno se například zúčastnila křtu knihy významného českého novináře, na kterém se objevil
Pečený losos s chřestem
tisicereceptu.cz
Pečený losos s chřestem
Tohle je jednoduchá a časově úsporná varianta na šmrncovní lahůdku, která zasytí i velké jedlíky a do níž můžete zapracovat všelijaké kousky zbylé zeleniny. Výsledek je pokaždé naprosto dokonalý. I
Pohřbili kancléře zaživa?
epochalnisvet.cz
Pohřbili kancléře zaživa?
„To ne! Proboha ne!“ vykřikne kancléř a celý vyděšený se posadí na posteli. Ten příšerný sen se mu zdál už potřetí! Je v něm pohřben do rakve, v níž ovšem po pár dnech obživne!   Svého času je prakticky nejmocnějším mužem v zemi. Je mu něco málo přes 40 let, a už má za sebou funkci diplomata, císařského