Domů     Napoleonova láska Josefína de Beauharnais. Příčina smrti: Zlomené srdce
Napoleonova láska Josefína de Beauharnais. Příčina smrti: Zlomené srdce
1.3.2023

Slavnostní večeře v Paříži roku 1795 je v plném proudu. Společnost je dobrá, ale zase nijak vybraná. Zchudlí šlechtici, důstojníci, lidé se středně vlivnými místy u dvora. Kdo by to byl řekl, že se tady píše historie budoucí Francie.

Třiadvacetiletá Josefína de Beauharnais (1763–1814) sedí vedle chudého a nezajímavého korsického vojáka, který je o šest let mladší a na tuto slavnost se snad dostal náhodou.

Jeho jméno je Napoleon Bonaparte (1769–1821), dnes ještě neznámé, brzy ale skloňované po celé Evropě a ještě dále.

Do jeho mysli vidět není, ale na tělo je nepříliš vábný pohled – je malého vzrůstu, trochu tlustý a vyjadřuje se hrubě a neotesaně. Nic, co by z něj dělalo atraktivního společníka pro vznešenou dámu, natož jejího budoucího nápadníka.

Napoleon to ale sám vidí jinak. Josefína mu okamžitě padne do oka a rozhodne se, že musí být jeho. „Byla to láska, první vzplanutí vášně, které jsem ve svém životě pocítil,“ říká později svému příteli Augustu de Marmontovi (1774–1852).

Nevzdělaná milenka

Josefína pochází z chudé, ale urozené rodiny. V mládí vyrůstá na Martiniku ve francouzských državách v Karibiku.

Má sice nějaké vzdělání, byť je leccos, jenom ne intelektuálka, ale působí venkovsky, chybí jí rafinovanost pařížské vyšší třídy a mluví s těžkým regionálním přízvukem.

Navíc už od raného dětství miluje k zbláznění cukrové sladkosti, konzumuje je v neuvěřitelných objemech, a tak se jí velice rychle zkazí všechny zuby.

Proto je na všech portrétech z pozdější doby vymalovaná se sevřenými rty a tajuplným úsměvem – kdyby otevřela ústa, mohla by kolemjdoucí vyděsit.

Její sestra se má provdat za francouzského důstojníka vikomta Alexandra de Beauharnais (1760–1794), rodina si tak chce zajistit nějaké příjmy a vyměnit urozenost za majetek. Plán selže, když sestra neočekávaně zemře.

Rodiče se ale nemíní jednou dohodnutého plánu vzdát, a tak je za bohatého vikomta provdána Josefína. Manželství ale není šťastné, narodí se z něj sice dvě děti, manželé se však brzy rozejdou.

Josefína de Beauharnais byla Napoleonovou láskou na první pohled. FOTO: hermitage.internet.emax / Creative Commons / volné dílo
Josefína de Beauharnais byla Napoleonovou láskou na první pohled. FOTO: hermitage.internet.emax / Creative Commons / volné dílo

Manžel na popravišti

Josefína se po rozchodu s manželem musí někam uchýlit, tak nakonec skončí v pařížském klášteře pro urozené dívky. Kláštery odjakživa slouží jako vzdělávací instituce – vzdělání, kterého se zde dostane Josefíně, je sice pramálo zbožné, ale o to užitečnější.

Naučí se tu od zkušenějších dam jemným pařížským mravům, zkrotí svůj podivný kreolský přízvuk a začne z ní být opravdová dáma. Však si také brzy opatří množství bohatých milenců, kteří ji vydržují.

Vikomt de Beauharnais je za francouzských revolučních válek učiněn generálem a bojuje na králově straně. Tím na sebe přivolá hněv revolucionářů. V roce 1794 je zatčen a uvězněn.

Nakonec je popraven gilotinou jako roajalista a představitel aristokracie a málem i sama Josefína skončí na tomtéž popravišti. Je zatčena a držena ve stejném vězení, ale nakonec je osvobozena den před svou plánovanou popravou.

Traumatický zážitek z vězení, nejistota a obava o život jí už zůstanou až do smrti. Pro svého manžela ale příliš netruchlí, teď může své aférky využít k tomu, aby si našla nového muže.

Napoleon na scéně

Napoleon ale opravdu není to, co by hledala. Představuje si spíše někoho urozenějšího a zámožnějšího. Na druhé straně ve svém věku a jako vdova se dvěma dětmi nemá zase příliš na výběr.

Přesto, když se na večeři s Napoleonem seznamuje, je k jeho dvoření nejprve velice skeptická.

Jeho milostné nabídky odmítá, zprvu rázně, později přece jen s menší a menší přesvědčivostí, až se nakonec od něj nechá umluvit a v roce 1796 uzavírají Napoleon a Josefína sňatek.

Jeden Josefínin bývalý milenec dá Napoleonovi jako svatební dar velení nad francouzskými vojsky v Itálii. Možná to vyznělo trochu jako zlomyslný žertík, protože tím pádem bude novomanžel muset okamžitě odcestovat.

A přesně to se také stává, již několik dní po svatbě zamilovaný Napoleon odjíždí na vojenské tažení.

Vášnivý vojevůdce

Napoleon Josefíně z tažení píše bezpočet milostných dopisů, které se částečně zachovaly dodnes a překvapují u chladného vojáka a geniálního stratéga horoucími vzplanutími citů. V jednom z nich se Josefíně vyznává:

„Byl bych nadšen, pokud bych Vám mohl pomáhat s vysvlékáním. Líbal bych Vás na rty, na víčka, na ramena i všude jinde…“ Jindy zase teskní po její blízkosti a představuje si ji: „Probouzím se s myšlenkami na Vás.

Mezi Vaším portrétem a vzpomínkou na naši omamnou noc, nenacházejí mé smysly odpočinku, sladká a nedostižná Josefíno, co je to za zvláštní vliv, který máte na mé srdce? Co kdybyste se rozzlobila? Co kdybych Vás viděl smutnou či v potížích? Potom by má duše byla otřesena smutkem.“

Napoleon psal i z bojiště své vyvolené láskyplné dopisy. FOTO: armchairgeneral / Creative Commons / volné dílo
Napoleon psal i z bojiště své vyvolené láskyplné dopisy. FOTO: armchairgeneral / Creative Commons / volné dílo

Pozor na bulvár

Vášnivé dopisy, které zahlcují Josefíninu poštu, jsou jedna věc, ale fyzická blízkost muže, na kterou je Josefína ze svých předchozích avantýr zvyklá, je něco docela jiného. Tak se osamocená novomanželka jen s vyznáními na papíře nemíní spokojit.

Začne si, jak je zvyklá, milostnou aférku s pohledným poručíkem od husarů jménem Louis Hippolyte Charles (1773–1837). Tento poměr se ale moc dlouho neutají, brzy si o nich štěbetají doslova vrabci na pařížských střechách. A nejen ti.

O poměru mezi Josefínou a Charlesem se dozví redaktor britského listu Morning Chronicle, dokonce mu do rukou padnou i některé jejich dopisy a ty pak nechá otisknout s patřičně kousavým komentářem.

Karta se obrací

Napoleon na svém vojenském tažení zuří. Navíc utrpí v bitvě na Nilu zdrcující porážku, musí se stáhnout pryč a je všem akorát pro smích. V ten okamžik začne jeho láska k Josefíně dostávat velké trhliny.

Situace se ovšem obrátí, nyní je to Josefína, která o Napoleona stojí, zatímco on by se jí nejraději zbavil. Nechává svých mileneckých záletů a rozhodne se, že mu bude věrná.

Nenechá se odradit ani jeho odmítáním a dokonce po Napoleonově návratu stojí v pět hodin ráno i s dětmi před jeho domem a pláče, aby ji vzal zpět k sobě.

Rozvod pro dobro Francie

Brzy se Napoleonova politická kariéra začíná obracet a jeho hvězda vystřelí vzhůru. Všechno vyvrcholí v okamžiku, kdy Papež Pius VII. (1742–1823) korunuje Napoleona roku 1804 na francouzského císaře.

Josefína se tak stává na čas císařovnou, ale této cti a slávy si moc dlouho neužije. Napoleon je rozhodnut se jí zbavit, má pocit, že jeho láska k ní vyhasla, a nemůže jí zapomenout nevěru.

Krom toho se musí snažit uzavřít dynasticky výhodný sňatek, který by posílil jeho politickou situaci v Evropě. Sám už má místo Josefíny několik milenek, které mu musí Josefína, stále jeho zákonná manželka, se skřípěním zubů tolerovat.

V roce 1809 jí oznámí, že se s ní musí v zájmu Francie rozvést. Rozvod, vůbec první podle nového francouzského civilního zákoníku, se koná 10. ledna 1810 a je to velká společenská událost, která v lesku a slávě snad ještě překonává jejich svatbu.

Zůstanu vždy věrná!

Josefína při obřadu čte své prohlášení, že navzdory rozvodu zůstane Napoleonovi navždy věrná a bude ho podporovat v čemkoli, co bude císař podnikat. Odměnou jí je za to štědrý důchod ze státní kasy.

Napoleon se hned v březnu téhož roku žení s rakouskou arcivévodkyní Marií Luisou (1791–1847). Napoleonův sekretář si ve svém deníku poznamenává, že z místnosti, kde byla Josefína ubytována, slýchal po rozvodu neustálý pláč a naříkání. Na veřejnosti drží ale Napoleonova excísařovna kamennou tvář.

Láska přemáhá uraženost

Po rozvodu se Josefína uchyluje na svůj zámek Château de Malmaison a věnuje se zde hlavně pěstování růží. Její láska k Napoleonovi s postupujícím časem jenom stoupá a neustále po něm touží. Milenci už u ní nemají šanci.

Když se Marii Luise narodí syn a dědic, kterému Napoleon dává titul krále římského, je zdrcená. Jeden z důvodů jejího nedávného rozvodu totiž podle Napoleona je, že mu Josefína nedokáže dát syna, a tedy i dědice.

Láska je ale silnější než uražená ženská hrdost, a tak se několik let poté Josefína s Napoleonovým synem setkává a mají spolu i do budoucna hezký vztah. Když se potkají, představí ho Napoleon Josefíně slovy:

„Toto je chlapec, který vás stál tolik slz.“ Někdejší manželé se dokonce občas navštěvují v Château de Malmaison a podle vzpomínek služebnictva se spolu procházejí ruku v ruce.

Josefína se před zklamáním ukryla na svůj zámek Château de Malmaison. FOTO: Pedro Faber / Creative Commons / CC BY-SA 4.0
Josefína se před zklamáním ukryla na svůj zámek Château de Malmaison. FOTO: Pedro Faber / Creative Commons / CC BY-SA 4.0

Umírá na zlomené srdce

Napoleonova vojenská tažení nakonec skončí katastrofou a císař je poražen. Ani tehdy ho Josefína nepřestane podporovat.

Na svém zámku dokonce pokorně přijímá ruského cara Alexandra I. (1777–1825) a prosí ho, aby byl k poraženému Napoleonovi milosrdný.

Když je Napoleon po své porážce poslán do vyhnanství, plánuje Josefína usilovně, jak by se za ním mohla vypravit a znovu být se svým někdejším mužem, kterého stále miluje. K tomu ale už nedojde. 29. května 1814 Josefína náhle onemocní a na svém zámku umírá.

Podle vzpomínek služebných je Napoleonovo jméno to poslední, co má na rtech před svým skonem. Pohřbena je v honosném náhrobku v kostele Saint-Pierre-Saint-Paul v Paříži. Josefínin osobní lékař prohlásí, že příčinou její smrti je ve skutečnosti zlomené srdce.

Historické paradoxy

Přes nešťastný vývoj lásky mezi Napoleonem a Josefínou je tady jeden zajímavý historický paradox. Josefína sice nedala Napoleonovi mužského potomka a dědice trůnu, ale přesto se pokračovatelem Napoleonovy dynastie stává její vnuk.

Manželství s rakouskou arcivévodkyní, které mělo zajistit pokračování dynastie tak v tomto úkolu selže, ale je to právě potomek Josefíny, který nese dál Napoleonovo jméno.

Její dcera Hortense de Beauharnais (1783–1837) si totiž bere za muže Napoleonova bratra Ludvíka Bonaparta (1778–1846) a jejich společný syn se posléze stává císařem pod jménem Napoleon III. (1808–1873). Pro Josefínu to je malé historické vítězství, i když se ho nedožije.

Jediná žena, kterou jsem miloval

Napoleon se o smrti Josefíny dozví ve svém vyhnanství na ostrově Elba. Podle vzpomínek svých druhů se na dva dny zavírá ve své místnosti, nevychází ven a truchlí pro svou dávnou lásku. Do svého deníku si někdejší císař poznamenává:

„Josefína je jedinou ženou, kterou jsem kdy miloval. Stále vládne mému srdci a stýská se mi po ní.“ Ve svém druhém vyhnanství na ostrově Svatá Helena Napoleon o Josefíně často mluví. Když zde posléze umírá, jsou jeho poslední slova určena právě jí.

Foto: wikiart / Creative Commons / volné dílo, hermitage.internet.emax / Creative Commons / volné dílo, armchairgeneral / Creative Commons / volné dílo, Pedro Faber / Creative Commons / CC BY-SA 4.0
reklama
Související články
Historie
Bill Clinton: Orální sex podle Bible prý nepovažuje za nevěru
V létě roku 1995 přichází do Bílého domu neplacená stážistka, čerstvá absolventka psychologie na Lewis & Clark College. Holka krev a mlíko, baculatá bruneta Monika Lewinská (*1973). Někdy v listopadu se jí podaří upoutat pozornost prezidenta Billa Clintona. Začne s ním flirtovat. Nenápadně mu ukáže spodní prádlo a připojí poznámku, že se jí moc líbí. […]
Historie
Heraldika: Erb jako podpis
Erby různých šlechtických rodů nás dodnes fascinují svými barvami i motivy. Ale není to jen pastva pro oči, skrývá se za nimi mnohem hlubší význam. A jejich tvorba má svá jasně daná pravidla, která se dodržují už v minulých staletích. Původně přitom slouží jako druh podpisu i prostředek k identifikaci. Napadá vás, co mohou mít […]
Historie
Kde se vzal všudypřítomný bankomat?
Dnes už je na každém rohu. Kouzelný přístroj, který vám na požádání dá peníze. Ovšem nikoliv cizí, ale vaše vlastní. A je jedno, jestli je odpoledne nebo půlnoc. Žádné přepážky, žádná otevírací doba. Přesně tak, jak to jeho autor John Shepherd-Barron zamýšlel. Už před ním se ale o něco podobného pokoušejí jiní. Největší úsilí vyvine […]
Historie
Slazení v historii: Evropu zaplavil levný americký cukr
Zastánci zdravé výživy ho prudce odsuzují. Přehánět byste to s ním rozhodně neměli. Odkdy se u nás začalo sladit cukrem. Jaká sladidla se používala předtím? A odkdy známe řepný cukr? Mezi nejstarší sladidla u nás patřil med, ovoce, ale třeba i šťáva z mízy stromů či sušená řepa nebo mrkev, jež se také vyznačují sladkou chutí. „Ve […]
reklama
lifestyle
Janis Joplin: Heroin přivede soulovou královnu do hrobu
Na hudební scéně 60. let, které dominovali téměř výhradně jen muži, působí Janis Joplin (1943–1970) jako vzácný úkaz. Svým syrovým, elektrizujícím zpěvem se během krátké kariéry dostane pod kůži tolika fanouškům, že dodnes zůstává jednou z nejvlivnějších zpěvaček v historii. Bohužel i tato hvězda podlehne v pouhých sedmadvaceti letech démonům alkoholu a drog. Útěchu hledá v alkoholu Rodačka […]
Chorobné odéry: Dokážeme vyčenichat nemoci?
Čich je považován za „popelku“ mezi lidskými smysly. Americký průzkum provedený v roce 2011 zjistil, že přibližně polovina respondentů ve věku 16–30 let by se raději vzdala čichu než svého chytrého telefonu. Čich je úzce spojen s našimi emocemi a vzpomínkami, pomáhá ale také odhalovat potenciální hrozby, jako jsou zkažené potraviny, toxické látky – nebo nemoci. […]
10 Nejpodivnějších zvyků ze všech koutů planety
Každá kultura na světě má své zvláštnosti. Obyvatelé všech zemí si vytvořili své zvyky a obyčeje, a ty naše jim mohou připadat podivné, stejně tak jako nám se budou zdát zvláštní ty jejich. A právě desítku těch (pro nás) nejpodivnějších vám představíme.   Svou kulturu obvykle bereme jako samozřejmost, normu, podle které očekáváme, že se […]
Co se stane s vaším tělem, když přestanete kouřit?
Kouření škodí zdraví, to je fakt. Jenže zbavit se závislosti není snadné. Když se to ale někomu přeci jen podaří, jeho tělo se mu za to odvděčí. Některé zdravotní benefity se projeví téměř okamžitě, jiné až po letech, ale rozhodně stojí za to.     „První změnou, ke které může dojít už během několika hodin […]
reklama
lifestyle
Bylinky pro zdraví: Hřejivá a léčivá síla pro zimní dny
Káva, nebo čaj? Věčné dilema. Jsou tací, kteří si bez tmavého voňavého moku nedokážou představit ráno, jiní dávají naopak přednost bylinkám. A dělají dobře. Ze zdravotního hlediska může totiž čajům konkurovat jen málokterý nápoj. Ne nadarmo se veškeré neduhy už odedávna léčily pomocí bylinek… Historie čaje je skutečně dlouhá a poutavá. Věrohodné prameny a dokumenty, […]
Střevní bakterie ovlivňují i sexuální život
Střevní mikroflóra dokáže ovlivňovat zdraví člověka na různých úrovních. Je klíčová pro naši imunitu a pozitivně ovlivňuje i trávení. Podle mnoha studií z poslední doby má velký vliv také na sexuální život. Jak k tomu dochází?   V lidských střevech se nachází 10 až 100 bilionů bakterií, přičemž buněk lidského těla je kolem deseti bilionů. To znamená, že […]
Nebezpečné tloustnutí: Epidemie obezity trápí nejen Česko
Více než miliarda lidí na celém světě dnes trpí obezitou, z toho 650 milionů dospělých, 340 milionů dospívajících a 39 milionů dětí. Je důsledkem nezdravých stravovacích návyků, omezené fyzické aktivity, sedavého zaměstnání a digitalizace. Ročně má na svědomí 1,2 milionu mrtvých. Dá se s epidemií obezity vůbec bojovat? O obezitě hovoříme tehdy, když index tělesné hmotnosti BMI […]
Únavový syndrom: Když nemůžete vstát, nemusí to být lenost
Být unavený je normální. Každý přece občas zažijeme situaci, kdy jsme doslova vyčerpaní, ať už vinou stresu nebo přehnané fyzické zátěže. Jsou ale lidé, kteří se ve stavu permanentního vyčerpání nacházejí neustále. Patříte mezi ně? Pak možná trpíte chronickým únavovým syndromem. O chronickém únavovém syndromu se začalo více hovořit až v posledních desetiletích, samotné onemocnění už […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Přesnější a úspornější ložiska využijí divadelní točny i špičkové teleskopy
21stoleti.cz
Přesnější a úspornější ložiska využijí divadelní točny i špičkové teleskopy
První ložiska, tedy součásti, které snižují tření, lidstvo využívalo už v antice. A vývoj stále pokračuje. Na moderních hydrostatických ložiscích pracují odborníci na tribologii z Fakulty strojního in
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Kdo se chce na ní přiživit?
nasehvezdy.cz
Kdo se chce na ní přiživit?
Má to těžké, problémy s manželem a teď ještě zprávy, že ji chce nahradit mladší blondýna. Dáda Patrasová (67) však tvrdí, že o ničem neví. Nová Dáda! Tak zněla tisková zpráva, kterou nedávno rozesíla
Kdy se velryby přesunuly do moře a ztratily nohy?
epochalnisvet.cz
Kdy se velryby přesunuly do moře a ztratily nohy?
Historie velryb je jedním z největších záhad evoluce. Jak tito savci, kteří dýchají plícemi, přišli o nohy a vrátili se do moře? Na tuto otázku se pokusí odpovědět dokument Tajemné údolí velryb v Egyp
Co ve skutečnosti stojí za katastrofálními požáry v Kalifornii?
enigmaplus.cz
Co ve skutečnosti stojí za katastrofálními požáry v Kalifornii?
4. prosince 2017 zažehne jiskra poblíž města Santa Paula v Kalifornii požár, který tu svým rozsahem nemá obdoby. Trvá až do 12. ledna 2018, bojuje s ním 8500 hasičů. Zničí 280 000 akrů půdy a domo
Plánujete altán?
panidomu.cz
Plánujete altán?
Počasí brzy začne lákat k posezení na zahradě. Chcete být pěkně pod střechou a přitom na čerstvém vzduchu, i když prší? Nebo si udělat posezení i s místem na vaření? To všechno vám může altán poskytnout. Jen si musíte promyslet několik věcí, bez kterých se při stavbě určitě neobejdete. Kde bude? Místo pro budoucí altán
Ztráta velkého přátelství
skutecnepribehy.cz
Ztráta velkého přátelství
Byly jsme velké kamarádky už od první třídy. Bohužel pak se stalo něco, co nás rozdělilo. Mohu za to já. Chtěla bych to napravit. Ale jak? S Hankou jsme se poznaly na základní škole, když se přistěhovala v polovině roku. Třída měla už své skupinky kamarádů a ona byla osamělá. Bylo mi to líto a nějak víc jsem se
Masové koule s pikantní omáčkou
tisicereceptu.cz
Masové koule s pikantní omáčkou
Koule jednoduše napíchněte na párátko a servírujte s pálivou červenou omáčkou. Ingredience 500 g hovězího mletého masa 2 větší cibule 200 ml ostrého kečupu 4 stroužky česneku 2 nakládané kap
Legenda v novém kabátě: Prim Orlík 2024
iluxus.cz
Legenda v novém kabátě: Prim Orlík 2024
Rok 2024 se ponese v duchu hodinářských legend. Po vyprodané exkluzivní zlaté edici SPARTAK RESPEKT LE, přichází novoměstský výrobce hodinek s další novinkou. Ikonický PRIM ORLÍK se každé dva roky pře
Kdy se velryby přesunuly do moře a ztratily nohy?
21stoleti.cz
Kdy se velryby přesunuly do moře a ztratily nohy?
Historie velryb je jedním z největších záhad evoluce. Jak tito savci, kteří dýchají plícemi, přišli o nohy a vrátili se do moře? Na tuto otázku se pokusí odpovědět dokument Tajemné údolí velryb v Egyp
Skandální odhalení: Napsala Bachova slavná díla jeho manželka?
enigmaplus.cz
Skandální odhalení: Napsala Bachova slavná díla jeho manželka?
Německý hudební skladatel Johann Sebastian Bach prý nebyl až takový génius, jak se dodnes věří. Jeho proslulá díla za něj totiž údajně napsala jeho druhá žena Anna Magdalena! Přijdou vám podobná prohl
Kraj Vysočina: Hvězdné území hejkala a Karafiátových broučků
epochanacestach.cz
Kraj Vysočina: Hvězdné území hejkala a Karafiátových broučků
Zvlněné kopce Českomoravské vrchoviny okouzlují v každém ročním období malebnou přírodou, čistými studánkami a množstvím historicky významných míst. Města Třebíč, Telč a Žďár nad Sázavou se dokonce pyšní zápisem na Seznamu světového dědictví UNESCO. Není divu, že kopcovitá Vysočina už po staletí inspiruje skladatele, malíře i spisovatele k vytvoření jejich nejznámějších děl. Ať už to byla poetická