Domů     Legendy a kletba svatováclavské koruny
Legendy a kletba svatováclavské koruny
23.4.2023

Nejcennější součást českých korunovačních klenotů je výsledkem mravenčí a precizní práce krále a císaře Karla IV. a jeho nejlepších klenotníků. Zbožný panovník dbá na to, aby byla koruna magickým artefaktem.

Relikvií, jež v sobě skrývá zvláštní sílu a symboliku. Dnes můžeme přesvědčivě říci, že tento záměr se mu povedlo naplnit nanejvýš dobře.

Svatováclavská koruna spočine v průběhu dějin na hlavách většiny českých králů od Karla IV. (1316–1378) až po Ferdinanda V. Dobrotivého (1793–1875). Zlatá krása osázená nejdražšími kameny se stane symbolem české státnosti.

Nádherný klenot ale svým vzhledem tak trochu klame. Obestírá ho totiž jedna ošklivá kletba a nespočet legend a tajemství. Skutečně zemřel její mocí zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich (1904–1942)?

A kam záhadně zmizel trn z Kristovy trnové koruny, jenž prý byl do klenotu vsazen?

TAJ PRVNÍ:

V klenotu je trn z Kristovy koruny

Hluboce věřící panovník Karel IV. přemítá, jak z nové koruny učinit skutečně vzácný artefakt. Jsme  hluboko ve 14. století a sbírání, nalézání a schraňování relikvií svatých mužů a žen je doslova módou na všech panovnických dvorech.

Třeba i na tom francouzském, kde už o století předtím vzniká královská koruna svatého Ludvíka.

Na trůně sedí Ludvík XI. (1214–1270), jenž se rozhodne koupit domnělou trnovou korunu Ježíše Krista, kterou měl mučedník na hlavě při svém ukřižování.

Prodá mu ji byzantský císař Balduin II. (1217–1273) za 10 000 pařížských livrů. „Zástupy lidí bez rozdílu pohlaví a věku jásají. Ihned po vstupu do města si král vkládá svaté břímě na ramena a nese je;

je při tom bosý a oděn pouze do tuniky – a je s ním i jeho bratr hrabě Robert, jenž projevuje pokoru podobně,“ popíše příjezd relikvie do Francie arcibiskup a rádce panovníka Gautier Cornut.

Trny z koruny pak klenotníci vsadí do nové Ludvíkovy koruny. To už se vyrojí zástupy zájemců o další trny, podle pověsti i ti z Čech. Karel IV. sezná, že trn z Kristovy koruny je přesně to, co novému korunovačnímu klenotu dodá magickou sílu.

Karel IV. toužil proměnit českou korunu ve vzácný artefakt. FOTO: Mistr Theodorik / Creative Commons / volné dílo
Karel IV. toužil proměnit českou korunu ve vzácný artefakt. FOTO: Mistr Theodorik / Creative Commons / volné dílo

Trny na objednávku

„Koruna jako nejvyšší odznak světské moci ve středověké společnosti svým tvarem přímo navazovala na antiku,“ popisovala historička Anna Skýbová (1934–2010). Podle ní byla antika propojena s křesťanstvím.

„A to tím, že podle legendy i Kristus byl korunován.

Proto v období křížových výprav, když domnělá trnová koruna Kristova se dostala do držby francouzských králů, byl křesťanský charakter panovnické koruny zvýrazňován alespoň částí trnové koruny Kristovy.“ Karlova koruna se tak stává takzvanou korunou relikviářovou a získaný trn je údajně vsazen do křížku koruny.

Dodnes nicméně zůstává záhadou, zda zlomek trnu v křížku skutečně byl, nebo ne. Pokud tam skutečně byl, objevuje se další otázka – kde je nyní?

Relikvie je fuč!

Absence trnu je přesvědčivě dokázána až nedávno, konkrétně při jednom z posledních restaurování klenotu v roce 2003. Koruna je v tomto roce nasvícena světlovodným kabelem a detailně vyfotografována pod mikroskopem.

Restaurátoři zjišťují, že dutina se sice v safírovém kříži nachází, je ale zcela prázdná!

O tom, že tam však trn byl schraňován, ale hovoří latinský nápis, který lze přeložit jako „Zde je trn z koruny Páně“. Kde je tedy nyní? Mohl se ztratit? Někdo jej ukradl?

Záznam o případné ztrátě trnu neexistuje i přes to, že se v průběhu doby prováděly průběžné inventury stavu. V nich se však o chybějící relikvii nehovoří. Objevují se i divoké teorie o tom, že trn je zapájený ve zlatě. To by ale shořel! Otázka trnu tak dodnes zůstává záhadou…

TAJ DRUHÝ

Papež přijde s kletbou pro neoprávněné nositele koruny

Jde o jednu z nejznámějších českých legend a pověstí. Nebo chcete-li, o kletbu. Již odedávna se traduje, že když si svatováclavskou korunu nasadí na hlavu někdo, komu to nepřísluší, do roka zemře.

A jako ukázkový příklad slouží již několik desítek let případ nacistického pohlavára Reinharda Heydricha.

Ten se vší pompou 19. listopadu 1941 přijíždí na Hrad ve funkci zastupujícího protektora českých zemí v doprovodu státního prezidenta Emila Háchy (1872–1945).

Nemocný protektorátní prezident zakrátko předává klíče od vstupních dveří Korunní komory svatováclavské kaple Heydrichovi, který si ceremoniál náležitě užívá.

Co ale tehdejší média zamlčují, je fakt, že k návštěvě komory Heydrichem a jeho syny Klausem a Heiderem dochází už několik dní předtím!

Možná na základě této skutečnosti se později objeví přesvědčení, že si Heydrich korunu nasadil. Povídačce pak dodá na důvěryhodnosti ještě film Atentát z roku 1964, kde je celá zlověstná scéna ztvárněná.

Korunovační klenoty si Heydrich prohlížel spolu s Emilem Háchou. FOTO: prahafx / Creative Commons / volné dílo
Korunovační klenoty si Heydrich prohlížel spolu s Emilem Háchou. FOTO: prahafx / Creative Commons / volné dílo

Divadlo na Hradě

Už krátce po 19. listopadu se mezi lidmi šušká, že pohlavár doplatí na kletbu, před kterou byl prý navíc varován svými nohsledy a jíž nedbal. Prokletí je připomenuto během posledních květnových dní následujícího roku.

V ostré libeňské zatáčce pod Bulovkou se dvojice Josef Gabčík (1912–1942) a Jan Kubiš (1913–1942) chystá čelního nacistu, který tudy má projíždět, sprovodit ze světa,. Atentát se zprvu nezdaří a samopal útočníků selže.

Situaci nakonec zvrátí Kubišem vržená podomácku vyrobená puma, jejíž šrapnely a střepy způsobí protektorovi vážná zranění, na něž po několika dnech skutečně umírá. Kletba je tak naplněna. Tím ale tragédie rodiny Heydrichových nekončí.

Za otcem na onen svět o rok a půl později putuje i jeho syn Klaus, což jen dokazuje, že ona utajená návštěva skutečně mohla stát za smrtí obou Heydrichů.

Za vším stojí papež?

To už se fámy o prokletí šíří na plné obrátky. Objevují se další nepodložená svědectví o tom, že Heydrich  si korunu nasadil nejprve na svou hlavu a poté ji předal svému synovi.

Heydrich si měl následně zhotovit kopii sedmera klíčů pro případné vyvezení koruny z Prahy do Německa.

Je to ale možné? Heydrichův druhý syn totiž později po válce dosvědčí, že k žádnému nasazení koruny nedošlo. Heider je přesvědčený o tom, že jeho otec korunu i někdejšího císaře Karla IV. ctil a vážil si jich.

Ani jiné důvěryhodné svědectví o tom, že by si Heydrich korunu na hlavu nasadil, neexistuje.

Za celou kletbou zřejmě stojí papež Kliment VI. (1291–1352), který pro Karla IV. a jeho korunovační klenoty vydává zvláštní výnos. V něm varuje před neoprávněnou manipulací s korunou.

„Kdo by se toho odvážil a o to pokusil, upadne do hněvu všemohoucího Boha a jeho svatých apoštolů Petra a Pavla!“ stojí v něm doslova. Papež tak hrozí trestem na svou dobu nejvyšším, vyloučením z řad církve. Jestli spadá do hněvu všemohoucího Boha i smrt, ponechme jako řečnickou otázku.

TAJ TŘETÍ

Kameny v koruně skýtají magickou moc

Karel IV. miloval symboliku a na koruně se v tomto smyslu skutečně „vyřádil“. „Karel IV. pracoval na koruně celý život.

Vlastně těsně před smrtí celou symboliku ještě jednou přepracoval a k velkému překvapení ji vlastně zredukoval, protože chtěl zvýraznit a zesílit její vyjádření,“ vysvětluje teolog Tomáš Boněk.

Co chtěl tedy panovník vsazením 19 safírů, 44 spinelů, 30 smaragdů, 20 perel a jednoho rubínu říci?

Safíry jsou v době vzniku koruny nejcennějším drahokamem království a šlechta věří, že mají ochrannou moc před strachem a zradou. Několik safírů koruny patří dokonce k největším na světě. A možná i nejstarším.

Karel IV. se záhadným způsobem dostane k safírům starým i několik set let. Například byzantská safírová kamej s vyrytým motivem ukřižovaného Krista pochází ze 7. století našeho letopočtu.

Kameny v koruně prý mají magickou moc. FOTO: Balou46 / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
Kameny v koruně prý mají magickou moc. FOTO: Balou46 / Creative Commons / CC BY-SA 3.0

Červená, modrá, bílá

Význam nemají pouze samotné kameny, ale také jejich barvy. Rudé rubíny samy o sobě jsou sice považované za léčivé a dodávající tělu sílu, když ovšem začnou měnit barvu, symbolizuje to nebezpečí. A co pak taková kombinace rudých rubínů s modrými safíry?

Připočteme-li k nim ještě bílé perly, dobereme se možná skutečného záměru Karla IV.

Barevná kombinace s perlami totiž odkazuje na život a utrpení Ježíše Krista. Červená barva jediného rubínu na koruně symbolizuje Ježíšovu smrt a následné zmrtvýchvstání.

Co se týče zelených smaragdů, ty mají novému panovníkovi dodat neobyčejnou duševní sílu k vládě. A perly? Ty se mají postarat o moudré rozhodování vládce.

TAJ ČTVRTÝ

Koruna je mystickým nebeským Jeruzalémem

Modlitby, studium Písma, sbírání relikvií světců. Činnosti, které jsou pro krále a císaře takřka denním chlebem. Není proto divu, že se Karel IV. postará o výstavbu kaple svatého Kříže na Karlštejně, kde korunovační klenoty spočinou až s odstupem času.

Na jedné stěně kaple je důmyslně umístěn mystický obraz Zjevení svatého Jana, kterému se také říká Apokalypsa.

Císař totiž věří v existenci takzvaného nebeského Jeruzaléma taktéž ztvárněného na obrazu. Tento Jeruzalém je jakési mystické město, jež sestupuje z nebe. Město je podivně tvořené drahými kameny a brány otevře veškerému spasenému lidu.

Historici a badatelé si jsou proto téměř jisti, že Karel IV. viděl ve svatováclavské koruně onen nebeský Jeruzalém. Město má totiž stát celkem na dvanácti kamenech, obehnáno má být čtyřmi hlavními zdmi a v každé této zdi jsou vsazeny tři velké brány.

Brány Jeruzaléma v koruně

A jak souvisejí tyto počty se samotnou korunou? Její spodní část obsahuje dvanáct drahých kamenů, je tvořena čtyřmi částmi, ze kterých vystupují tři lístky lilie.

Teorie o konci světa spjaté s Apokalypsou prý navíc měly přímý vliv na Karlovo uvažování o stavbě koruny. Někteří záhadologové se dokonce domnívají, že konečná konstrukce královské koruny skrývá tajemnou šifru nějak související s koncem světa.

Zda je symbolika s bájným nebeským městem pravdivá či nikoliv, o tom mohou vznikat různé spekulace. „Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den a nocí tam už nebude. V něm se shromáždí sláva i čest národů.

A nevstoupí tam nic nesvatého ani ten, kdo se rouhá a lže, nýbrž jen ti, kdo jsou zapsání v Beránkově knize života,“ praví o Jeruzalému Písmo. Inspirací město pro panovníka skutečně mohlo být, podobnost koruny a popisovaného Jeruzaléma je až zarážející.

Možná ale Karel IV. chtěl jen zamotat hlavu svým následovníkům. Což se mu zjevně podařilo.

Foto: K. Pacovsky / Creative Commons / CC BY-SA 4.0, Mistr Theodorik / Creative Commons / volné dílo, prahafx / Creative Commons / volné dílo, Balou46 / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
reklama
Související články
Zajímavosti
Svět v číslech: Pohádkové adventní trhy
K adventu neodmyslitelně patří také trhy. Někde sázejí na klasiku, jinde zvolí originálnější pojetí. Ale každé místo a akce má své neopakovatelné kouzlo. 1298 Vánoční trhy se konají už od pozdního středověku v německy mluvících částech Evropy a v mnoha částech bývalé Svaté říše římské. Zřejmě nejstarší zmínka pochází z roku 1298 a týká se […]
Zajímavosti
Bramborový salát: Pochoutka mladší, než si myslíte
Těžko si bez něj představit štědrovečerní tabuli. To už se častěji mění kapr za kuřecí řízek, než že by na talíři chyběl bramborový salát. Nejlepší je samozřejmě ten od maminky nebo babičky. Někde se recepty dědí stejně jako ty nejblyštivější šperky. Než se dostane až na náš stůl, musí ujít strastiplnou a občas ne úplně […]
Zajímavosti
Pravěkým malbám vzdával hold i Picasso
Lidé dodnes žasnou nad dokonalostí pravěkého umění. Žádné chaotické čáry, ale věrná podoba zvířat, lidí, bojových výjevů. A jeskynní malby navíc nebyly jenom dekorací. Hrály svoji roli i při rituálech, zaručujících úspěch při lovu nebo posílení plodnosti. „Nikdo z nás by nebyl schopen takto malovat,“ prohlásí známý španělský kubistický malíř Pablo Picasso (1881–1973), když si prohlédne […]
Zajímavosti
Počátky americké měny: Jak se z tolaru stává dolar
Píše se 2. dubna 1792. Od vyhlášení nezávislosti Spojených států amerických uplynulo téměř šestnáct let. Nový stát se samozřejmě neobejde bez vlastní měny. Ministr financí Alexander Hamilton (1755-1804) ji právě uvádí na trh. A nejsou to ledajaké peníze. Jejich přesné složení určuje zákon schválený Senátem a Sněmovnou reprezentantů. Paragraf s nešťastným číslem 13 říká, že dolarovou […]
reklama
věda a technika
Pravěké sošky žen: Kypré tvary měly zajistit plodnost
Sázka na kypré tvary velice dobře živené ženy. Zdůraznění tehdejšího ideálu krásy. Přesně tak vypadají pravěké sošky žen. Vědci se shodují na tom, že sloužily hlavně k praktikování rituálů plodnosti. Kde všude se našly? Mateřství, přežití rodu, symbol plodnosti. Tak se dají stručně charakterizovat významy sošek žen, které se objevovaly v Eurasii v dobách mladého paleolitu. Většinou nemají […]
Bizarní plavba gumové flotily: Nehoda, která poslouží vědě
Rozbouřený Tichý oceán si hraje s kontejnerovou lodí Ever Laurel. Déšť buší do trapézových plechů přepravních boxů. A pak se několik vln vyhoupne až k nákladu a část ho vezme sebou. Jaké zboží padne za oběť vodního živlu? Žáby, želvy, bobři a kachničky…   Naštěstí jde jen o hračky. Je 10. ledna 1992. Podivuhodná cesta, […]
7 nejrychlejších vlaků světa
Naše pojmenování „expres“ se zdá najednou komické. V porovnání s některými vlaky by se spíš hodilo třeba „šnek“. EPOCHAplus.cz vám představí každodenní spoje, kterými se můžete zázračnou rychlostí svézt i vy. Stačí vyrazit do světa.   1. Shanghai Maglev Maximální rychlost: 431 km/h Že je čínský Maglev nejrychlejším vozidlem svého druhu nepopírá nikdo. Sporné ale […]
Sezóna rýmiček je tu: Jaká jsou dvě nejlepší přírodní antibiotika?
Vynález antibiotik je jedním z nejzásadnějších objevů medicíny, který denně zachraňuje mnoho životů. V současnosti ale skloňujeme dva problémy: antibiotickou rezistenci a pravidelný nedostatek předepsaných léků v lékárně. Při méně závažných problémech mohou ale antibiotika částečně zastoupit i volně dostupné potraviny s prokazatelnými antibakteriálními účinky. Které to jsou?   Na léčbu ran a kožních problémů […]
reklama
svět zločinu
Postaršímu miliardáři zmizí žena před nosem
V zasněžených ulicích východního Osla se zvedá vítr. Vhání chodcům do očí bílý poprašek. Zavane až k okraji bytových domů, kde stojí vila jednoho z nejbohatších Norů. Tom Hagen (69) si nepotrpí na přehnanou okázalost. Odmala je mu vtloukáno do hlavy, aby se svými úspěchy příliš nechlubil. Jeho dům je sice velký, ale jednoduchý. Ve svém věku už […]
Vůdkyně kultu ubije oběti paličkami
V 90. letech minulého století má japonská žena jménem Sačiko Etoová (65) mnoho následovníků. Stojí v čele kultu, jenž uctívá její mystické síly. Podle jejích stoupenců dokáže z lidí vymítat ďábla. Nepoužívá při tom modlitby a symboly, ale speciální bubenické paličky. Sačiko paličkami sví zákazníky bije, dokud z nich všechno zlo nevyžene. V lednu 1995 však její praktiky definitivně […]
Albert Fish: 120 dní Sodomy je proti němu čajíček…
Britská spisovatelka a muzikanta Charlotte Greigová (1954–2014) považuje za hlavní zdroj inspirace pro Hannibala Lectera amerického natěrače a neuvěřitelně perverzního sadistického vraha Hamiltona Howarda „Alberta“ Fishe (1870–1936). U Fishe není kanibalismus žádná výjimka. „Měl jsem předek těla s kousky, které mám nejradši. Jeho ptáčka, varlata a roztomilý, pěkně baculatý zadeček, abych si ho mohl upéct […]
Čtyřnásobný vrah Robert Maudsley: Na svobodě vraždí jen jednou
Britskému sériovému zabijákovi Robertu Johnu Maudsleymu (*1953) se přezdívá skutečný Hannibal Lecter. Je nadprůměrně inteligentní, miluje klasickou hudbu, a když se zeptáte jeho známých, vylíčí vám ho všichni jako vtipného a zdvořilého společníka, který byl vždy každému nápomocen.   Přesto svůj život zřejmě již dožije ve speciální cele o rozměrech 5,5 × 4,5 metru. V […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Čokoláda pro chuť i zdraví
panidomu.cz
Čokoláda pro chuť i zdraví
Tahle nebeská pochoutka obsahuje kakaové boby, které v sobě mají velké množství flavonoidů, látek, jež tělo zbavují škodlivin a také regenerují a zpevňují cévy. To samozřejmě není hlavní a jediný důvod, proč saháme po tmavě hnědé, tenké a omamně vonící tabulce, abychom z ní s jemným křupnutím odloupli čtvereček a téměř rituálním způsobem si ho
Že by vznikl milostný trojúhelník?
nasehvezdy.cz
Že by vznikl milostný trojúhelník?
Nestárnoucí herečka ze seriálu Slunečná Eva Decastelo (45) bezmezně miluje fotografa Tomáše Třeštíka (45). Jenže ten ještě ani zdaleka nemá vyřešenou svou minulost, a to v mnoha ohledech. Nejenom
V jednoduchosti je krása: Dveře IDEA od JAP FUTURE
iluxus.cz
V jednoduchosti je krása: Dveře IDEA od JAP FUTURE
Minimalismus už není jako dříve jen doménou umění, filozofie nebo architektury, ale stal se z něj vyhledávaný životní styl. Interiér a design jsou další oblasti, do kterých minimalismus postupně proni
Zachránil mě před neštěstím skutečný čert?
skutecnepribehy.cz
Zachránil mě před neštěstím skutečný čert?
Ze spaní mě probudilo děsivé stvoření. Mělo rohy a ocas. Místo do pekla mě vyvedlo ven z domu. Najednou se ozvala rána jako z děla. Bylo to tehdy v předvánočním čase, kdy chodí čert a Mikuláš. Byla jsem ještě malá holčička. Tenkrát mě hlídala babička, která bydlela v malém domku, kolem kterého pobíhalo všelijaké zvířectvo – husy, slepice, kočky i starý pes
Květiny ve folkloru a mytologii
21stoleti.cz
Květiny ve folkloru a mytologii
Květiny nás provází už od nepaměti, život bez nich si většinou nedovedeme představit. Jsou zdrojem radosti, využíváme je jako prostředek, kterým vylíčíme radost i smutek, slouží i jako omluvenka. Kde
Skvělý jahodový tvarožník
tisicereceptu.cz
Skvělý jahodový tvarožník
Tvarožník je tuzemskou obdobou italského tiramisu. Ingredience 400 g jahod 120 g piškotů 350 g zakysané smetany 400 g plnotučného tvarohu 2 vanilkové cukry 3 lžíce moučkového cukru 2 lžíce
Kyberzločincům naletí i technologicky zběhlí lidé
epochalnisvet.cz
Kyberzločincům naletí i technologicky zběhlí lidé
Pozor, s Ježíškem letos chodí kyberzločinci. Jen v prvním letošním pololetí provedli podle dat z bank přes 31 tisíc útoků, z nichž bylo nahlášeno více než 10 tisíc na policii. Policejní statistiky hov
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Případ Shanti Devi: Vzpomněla si na svou smrt při porodu?
enigmaplus.cz
Případ Shanti Devi: Vzpomněla si na svou smrt při porodu?
Zatímco některé případy reinkarnace doplácejí na nedostatek důkazů a svědectví, u jiných takový problém rozhodně nehrozí. To je i případ indické dívky jménem Shanti Devi. Děvčátka, které si údajně vzp
Za krásami Švýcarska: Poznejte zemi hor, sýrů a čokolády
epochanacestach.cz
Za krásami Švýcarska: Poznejte zemi hor, sýrů a čokolády
Která místa navštívit ve Švýcarsku? Není nic snazšího než si přečíst naše doporučení. Máte chuť na pravý alpský sýr z horských pastvin? Jste na správném místě. Jenom je lepší si ho koupit na trhu. A čokoláda hořká i mléčná také patří k této zvláštní horské zemi. Můžete se i projet čokoládovým expresem až do firmy
Léčivý tichý zvon sv. Mury: Přinesli ho na Zemi andělé?
enigmaplus.cz
Léčivý tichý zvon sv. Mury: Přinesli ho na Zemi andělé?
S jasně zelenými stébly trávy na irských lukách si pohrává vítr. Čechrá listy v korunách stromů a také vlasy dlouhé fronty čekajících lidí. Většina z nich je bledá, nemocná, a sem tam si všimnete i tě
Slimule americká: Ryba s nemrznoucí krví
21stoleti.cz
Slimule americká: Ryba s nemrznoucí krví
Tato více než metr dlouhá ryba se pohybuje u mořského dna, kde je vystavena chladu. Jako obranu si vyvinula krevní protein, který působí jako nemrznoucí směs. Ten došel komerčního využití. Slimule