Domů     Krásný i strašidelný hrad Zvíkov. Mohli v něm pobývat i Markomani?
Krásný i strašidelný hrad Zvíkov. Mohli v něm pobývat i Markomani?
22.4.2023

Gotický, romantický, majestátní i tajemný. Všechny přídomky si po právu zaslouží jeden z nejznámějších a nejnavštěvovanějších českých hradů.

Zvíkov, tyčící se na ostrohu u soutoku Vltavy a Otavy, budí vášně už jen proto, že v podstatě nevíme, kdo a kdy jej založil.

Kolem opulentní Hlízové věže to praská ve švech. Návštěvníky fascinuje mohutná stavba, které se také říká „Markomanka“ a která na první pohled působí jako nejstarší část hradního komplexu. Největší údiv ale vzbuzují velké bosované kvádry, z nichž věž sestává.

Na těchto „hlízách“ jsou bohatě rozeseté tajemné znaky, jež se nápadně podobají dávnému runovému písmu využívanému Germány. Je možné, že základy hradu položili právě oni? A jaká další tajemství nás čekají v útrobách chladných zdí Zvíkova?

Věž stará 1700 let?

Než se vypravíme do jednotlivých síní, věží a komnat opředených legendami, pověstmi a bájemi, dopřejme si krátký exkurz do historie hradu. Při něm totiž zjistíme, že tajemné je i jeho samotné založení.

Všeobecně přijímanou teorií je ta o stavitelské činnosti krále Přemysla Otakara I. (1155–1230). Král se měl postarat o výstavbu průchozího hradu na ostrohu nad Vltavou, u nějž vznikla také osada s kostelíkem.

Tu ale v průběhu času doslova zatopila voda a dnes o ní již nic nevíme. Stejně jako netušíme nic o tom, že by Zvíkov vznikl na místě nějakého již stojícího opevnění.

Zmínku nemáme ani o oné Hlízové věži, jejíž stáří dokonce někteří badatelé odhadují na nějakých 1700 let! Vystavět ji prý mohli už staří Římané, mnohem rozšířenější je však přesvědčení, že se na jejím vybudování podíleli Germáni.

Jak stará je vlastně kamenná věž Markomanka? FOTO: Chmee2 / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
Jak stará je vlastně kamenná věž Markomanka? FOTO: Chmee2 / Creative Commons / CC BY-SA 3.0

Runy, nebo obyčejné znaky kameníků?

Konkrétně mělo jít o germánský kmen Markomanů, který obýval i území české kotliny. Markomané  byli kdysi dávno vášniví protivníci Římanů a stavba Hlízové věže tak mohla být jen snahou ochránit své državy proti římskému obrovi.

Pevnostní věž na místě dnešního Zvíkova je doslova posetá desítkami oněch tajemných značek a znamení připomínajících runy. Celou, na první pohled možná bláznivou teorii o Markomanech bychom mohli zavrhnout pouhým mávnutím ruky.

Odborníci totiž nabízejí prosté a jednoduché řešení – nejde o žádné runy, ale o pouhé kamenické značky. Středověcí kameníci si skutečně značili každý den dílo v místě, kde právě skončili. Podle toho jim pak byl vypočítán plat za každý jeden den.

Pro tuto hypotézu svědčí i fakt, že se tento kamenický postup uplatňoval v době vrcholného středověku a stavby tohoto typu oděné do podoby německé gotiky začal masivněji budovat král Přemysl Otakar II. (1233–1278). Neinspiroval se nikde jinde než na dvoře císaře Svaté říše římské.

Materiál z nedalekého oppida

To by ale znamenalo, že věž nevzniká dříve než zbytek hradu, ale později – až po roce 1250! Jak to tak bývá, věc není tak černobílá. Je skutečně teze o kamenických znacích pravdivá? Proč by pak tyto značky byly jen a pouze na Zvíkově.

Žádný jiný český hrad totiž označením nedisponuje a už vůbec ne v tak masivním rozsahu.

Třetí možností je, že první opevnění zde vybudovali už Římané za vlády císaře Marka Aurelia (121–180). Je pravda, že podobně vypadající římské stavby stávaly na březích Dunaje.

Že by ale Římané vystavěli svou strážní věž hluboko v nepřátelském markomanském území? Co když neplatí ani jedna z nabízených verzí a věž jen někdo postavil z materiálů ze stavení, které na místě stálo dávno předtím?

Mohlo jít třeba o materiál z jen čtyři kilometry vzdáleného keltského oppida. Na prokazatelnou odpověď si zřejmě budeme muset ještě pár let počkat.

Královská koruna čeká na Karlštejn

Zavítejme už ale konečně do útrob hradu. Kde jinde začít než v záhadami obestřené Hlízové věži. Zajímat nás bude speciální komnata v jejím prvním patře. Již její název napovídá, jaké tajemství měla skrývat.

V nevelké Korunní síni měl totiž spočívat jeden z nejvzácnějších českých klenotů. Královská svatováclavská koruna, kterou nechal zhotovit císař a král Karel IV. (1316–1378).

Podle rožmberského kronikáře Václava Břežana byla koruna spolu s důležitými listinami a dalšími klenoty uschována na Zvíkově do doby, než byl vystavěn majestátní Karlštejn.

Z knihy vydavatele Josefa R. Vilímka Letem českým světem z konce 19. století se dozvídáme totožný údaj. Svatováclavská koruna byla zhotovena v roce 1346 a s výstavbou Karlštejna se započalo necelé dva roky poté.

Je pravda, že Karel zprvu nový reprezentativní hrad nezamýšlel využít i jako „klenotnici“ pro nové korunovační klenoty. S tímto nápadem prý přišel až necelých 10 let poté. S rozhodnutím byla spojena také výstavba nových věží a dalších částí komplexu. Mohla tak být koruna oněch 10 let uchovávána v Korunní síni na Zvíkově?

Před vznikem Orlické přehrady se Zvíkov tyčil mnohem výš. FOTO: Jindřich Eckert / Creative Commons / volné dílo
Před vznikem Orlické přehrady se Zvíkov tyčil mnohem výš. FOTO: Jindřich Eckert / Creative Commons / volné dílo

Lustr, nebo přemyslovský klenot?

Nebo snad šlo o původní korunu, kterou byli korunováni poslední přemyslovští králové? O ní toho mnoho nevíme. Karel IV. ji  údajně daroval do pokladnice v Cáchách. Ať už svatováclavská, nebo přemyslovská, koruna měla na Zvíkově viset na jakémsi kruhu.

„Ten byl zavěšený na řetězu spuštěném ze stropu Korunní síně v Hlízové věži. Možná však jde v tomto případě o falešnou interpretaci – podobně totiž bývaly zavěšeny lustry se svíčkami.

Těmto lustrům se totiž říkalo koruna!“ objasňuje záhadu publicista Vladimír Šiška, který se záhadami zabývá takřka celý život.

Proč by pak ale kronikáři mluvili o „královské“ koruně?

V neprospěch uchování svatováclavské koruny na Zvíkově svědčí i první písemný záznam o koruně z roku 1351. Jde o ochranný dokument papeže Klementa VI. (1291–1352), jenž hovoří o tom, že koruna spočívá na hlavě svatého Václava v Chrámu svatého Víta v Praze.

Není apoštol jako apoštol

Pojďme konečně opustit Markomanku a zavítejme na další magické místo hradu – do hradní kaple. Nejcennější a nejkrásnější část Zvíkova k naší oblíbené Hlízové věži jenom přiléhá, záhadami a tajemstvími jako by však od ní nasála.

Možná právě proto, že ji Hlízová věž chrání, zůstává kaple nejzachovalejším místem komplexu – dodnes ji navštívíte takřka v původní podobě.

Nás ale nebude zajímat zdobený balkonek ani dlaždice s německými královskými nápisy. Náš zrak spočine na zdech. Bohatá malířská výzdoba nicméně není úplně původní a vznikla až někdy v období po roce 1473. Kdo ji prazvláštními motivy ozdobil, dodnes není jasné.

Kaple je kromě těchto zvláštních bytostí na zdech vyzdobena  postavami apoštolů a dalších novozákonních postav. Při bližším zkoumání podivných tvorů si musíme říct, že takto rozhodně nevypadají apoštolové.

Postavy na první pohled upoutají nadměrně velkými ptačími zobáky, vybavené jsou dlouhými meči.

Jsou záhadné postavy opravdu moroví doktoři? FOTO: Johannes Ebert / Creative Commons / volné dílo
Jsou záhadné postavy opravdu moroví doktoři? FOTO: Johannes Ebert / Creative Commons / volné dílo

Moroví doktoři

Apoštolové přece byli zřídkakdy ozbrojení a už vůbec neměli špičaté dlouhé zobáky. I když jsou ony zobáky těžko rozeznatelné, nikdo nepopírá, že tu skutečně jsou. Postavy oděné do bílého hávu a s maskou místo hlavy zkrátka budí pozornost a otázky.

Jde snad o ztvárnění lékařů, kteří pomáhali přemoci černou smrt – epidemie moru ve středověku?

Doktor, jenž měl léčit mor, byl skutečně oblečen do pláště a klobouku z voskované kůže, na hlavě měl masku s prodlouženým zobákem, do kterého si naléval oleje a bylinky.

Možná že chtěl autor jen vzdát úctu těmto lékařům. Možná že chtěl naznačit, že kaple je místo s léčivými schopnostmi. Teorii o morových doktorech ale odporuje tvar zobáků. Ty jsou na malbách dlouhé, tenké a rovné.

Hlavy taktéž neodpovídají příliš lidské podobě… A meče? Ty už vůbec nedávají smysl. Teorii o morových doktorech navíc smete ze stolu skutečnost, že ony zobákovité masky spatří světlo světa až v 16. století!

Nádvoří hradního jádra s arkádovými ochozy. FOTO: Klaus Kettner / Creative Commons / CC BY 2.5
Nádvoří hradního jádra s arkádovými ochozy. FOTO: Klaus Kettner / Creative Commons / CC BY 2.5

Bálová kultura

Záhada postav se zobany zatím zůstává nevyřešená. Některé teorie sice hovoří o maskách na maškarní bály, které se v té době rozmáhaly, koho ale měla taková maska symbolizovat? Jak už víme, morové doktory rozhodně ne. Možná ptáky. Ale proč by byli ozbrojeni?

Skeptikové namítají, že malba vůbec nemusí být staršího data a poukazují na skutečnost, že malby v kapli a sakristii jsou přístupné komukoli bez průvodce a dozoru. Napodobil snad někdo staré malby a chtěl zamotat milovníkům historie hlavy?

Je to možné, ani vzdáleně podobné malby se nenacházejí na žádném jiném hradě a ani ve středověkých knihách. I zodpovězení této otázky si proto žádá důkladnou analýzu.

Neškodný i krvelačný Rarášek

Další, ale rozhodně ne poslední záhadou je postava zvíkovského raráška, která se zdá být i poměrně humorným zpestřením hradních záhad. Pokud projdete hradní svatební síní, objeví se před vámi malebná klenutá jizba. Ta v minulosti sloužila jako jídelna.

Podle legend se právě v této místnosti zjevuje škodolibý a zlomyslný duch, jemuž se začalo říkat rarášek.

Ten v dávných dobách budil spící hosty a ničil jejich věci. Ještě v roce 1579 prý vyžene dělníky, kteří přijdou opravit Markomanku. Rarášek údajně prostory střežil i v roce 1994 při natáčení pohádky Marie Růžička.

Filmaři chtěli natáčet i v místě bývalé jídelny a pověsti o zvíkovském raráškovi se vysmáli. Dohra tohoto neuváženého činu už ale rozhodně úsměvná není. V rámci několika hodin přichází štáb o tři monitory a musí některé scény dotočit venku.

Smůla a negativní energie prostupuje celý natáčecí proces a režiséra Aleše Horala do roka stihne smrt. Možná šlo pouze o náhodu, možná šlo o prastarou kletbu. Horal totiž na hradě při natáčení přespává v Korunní síni. Ztrestal jej snad za tento prohřešek nyní ne už tak veselý zvíkovský rarášek?

Foto: Karelj / Creative Commons / volné dílo, Chmee2 / Creative Commons / CC BY-SA 3.0, Jindřich Eckert / Creative Commons / volné dílo, Klaus Kettner / Creative Commons / CC BY 2.5, Johannes Ebert / Creative Commons / volné dílo
reklama
Související články
Záhady a tajemství
Tajemný Ötzi: Z Itala kočovným zemědělcem?
Byl urostlý, svalnatý, měl dlouhé vlasy a tmavou pleť… I přestože se kvůli „zubu času“  poněkud scvrkl a i jeho kštice vzala za své, patří k nejatraktivnějším vědeckým artefaktům. Řeč je o nejslavnější evropské mumii, jejíž tělo odkryl ledovec v Ötztalských Alpách 19. září 1991. Ötzi, jak se ledovému muži dnes přezdívá, přitom nebyl žádným […]
Záhady a tajemství
Louis Le Prince: Vynálezce filmu zmizel beze stopy
Vynalezne film dlouho před Edisonem i bratry Lumiérovými. Dva dny předtím, než ho může představit světu, záhadně zmizí. Jak a proč dodnes zůstává záhadou. Francouzský vynálezce Louis Aimé Augustin Prince (1841-??) je sice označován za „skutečného otce kinematografie“, přesto je pro mnohé zcela neznámý. Jak je to možné? Fotí královnu K zachyceným obrázkům má blízko […]
Záhady a tajemství
Záhady Velikonočního ostrova: Umíme hýbat sochami, víme, jak dostaly čepice, ale co písmo?
Velikonoční ostrov je stále plný záhad, a proto se téměř nepřetržitě ocitá v ohnisku zájmu vědců. Ti se snaží odpovědět na spoustu otázek. Některé už se jim povedlo odhalit, jiné na svoje rozluštění dosud trpělivě čekají. Kdo byli dávní stavitelé majestátních soch? Tento oříšek rozlouskl současný švédský genetik Pontus Skoglund, když zkoumal DNA potomků původních ostrovanů […]
Záhady a tajemství
Vrak parníku Karlsruhe jantarovou komnatu neskrývá
Parník Karlsruhe nabere 11. dubna 1945 na svoji palubu v dnešním Baltyisku celkem 1083 uprchlíků. Vydává se na cestu a o den později se řadí do konvoje s dalšími plavidly. Společně míří do Kodaně. Zaostává ale za zbytkem formace, a to se mu stává osudným.   Sovětská letadla po něm začnou nemilosrdně pálit. Loď zasáhne torpédo a poté […]
reklama
lifestyle
Život na vídeňském dvoře: Císař složil 230 hudebních skladeb
Císař Leopold I. se zaposlouchá do tónů skladby a nevnímá okolí. Sám hraje skvěle na cembalo, flétnu i další nástroje. Učí se hrát také u dvou varhaníků. „Jeho sluch byl tak ostrý, že mezi padesáti hudebníky rozeznal toho, kdo zahrál falešný tón,“ tvrdí o něm jeho životopisec Gottlieb Eucharist Rinck. Skládání hudby věnuje Leopold I. […]
Osmihodinová pracovní doba? Ještě v 18. století lidé makali dvojnásobný čas
Kdy byla v Československu uzákoněna osmihodinová pracovní doba a jak dlouho pracovali lidé dříve? Kdybyste se narodili v 18. století a přišli do práce v osm ráno, ve čtyři odpoledne byste si padla rozhodně užívat nemohli. Z pohledu dějin je pracovní doba trvající osm hodin moderní vymožeností. V minulosti byla pracovní doba mnohem delší. Začátkem 18. století není výjimkou, když […]
Velký problém mikrorozměrů
Jsou menší než zrnko soli, a jsme s nimi v kontaktu možná víc, než bychom si uvědomovali. Kolují nám v krvi, zaplňují naše plíce, dokonce i střeva. A to pořád není to nejhorší…   Mikroplasty jsou úlomky plastů o velikosti 100 nanometrů až 5 milimetrů, nanoplasty jsou pak menší než 20 mikrometrů. Podle posledních závěrů […]
3 svatební pověry: Černá kočka se dávala jako dar!
Na který den je nejlepší naplánovat svatbu? V anglosaském folkloru je to středa, židé zase věří, že je to úterý. A pokud budeme pověrčiví, který den naopak nepadá v úvahu? Podle Angličanů je zatracovaným dnem sobota. A teď nastane zmatek: Španělé a velká část Latinské Ameriky se odmítají brát v úterý! Svateb je v tento […]
svět zločinu
Nejslavnější česká bratrovražda. Ale kdy se stala?
Měla to být oslava, při které v Boleslavi zasednou za masivními stoly dva bratři: kníže Václav (asi 907–935/929) a Boleslav (asi 915–967/972), který si později získá přízvisko Ukrutný. Svátek svatých Kosmy a Damiána však naservíruje krvavou dohru. Nejznámější vraždu české historie.     Co o ní lze s jistotou říct? Téměř nic – snad kromě […]
Psychopat Manson: Založí sektu zabijáků
Potomek alkoholičky a kriminálnice Charles Manson (†83) se již jako třináctiletý vydá na cestu zločinu. Je zapleten do krádeží aut, loupežných přepadení, kuplířství i falšování šeků. Když jej v roce 1967 naposledy propouštějí z vězení, žádá, ať ho tam nechají. Kéž by ho vyslyšeli. Manson za mřížemi strávil podstatný kus svého dosavadního života, a tak […]
David Berkowitz: Samův syn střílí na páry v autech
Z domova v činžáku na newyorském předměstí vyráží násilník na své mise. V okolí propukají nové a nové požáry. A umírají psi. Po čase vrah uvede, že mu v hlavě nezněl jejich štěkot, ale hlasy, kterým rozuměl. A jednomu takovému hlasu nakonec začal naslouchat. Narození Davida Berkowitze se datuje do 1. června 1953. Kulisy pro […]
Yorkshirského rozparovače prý vedl Bůh: Prostě prý čistil ulice
Je to noční můra každé prostitutky. Co prostitutky. Každé Angličanky! Někdo chodí setmělými ulicemi a vraždí ženy. Nejprve svoji oběť omráčí, poté ji rozpárá, ubodá, zkrátka zabije. Ale kdo to je? Začnou mu říkat Yorkshirský rozparovač. Říká se, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Nakolik a jak rychle mlely v případě anglického sériového vraha […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Dotlačila ho manželka k oltáři?
nasehvezdy.cz
Dotlačila ho manželka k oltáři?
Do svatby se herec Filip Blažek (50) z Jedné rodiny moc nehrnul. Trvalo mu dlouhých 18 let, než došel s krásnou partnerkou a matkou svých dvou dcer Jolanou (43) k oltáři. A i když už jsou to tři rok
Tajné kostely v Amsterdamu: Uchovávaly svědectví o velkém zázraku
enigmaplus.cz
Tajné kostely v Amsterdamu: Uchovávaly svědectví o velkém zázraku
Ačkoli má nyní Nizozemsko pověst velmi tolerantní země, nebylo tomu tak vždy. Hnutí reformace v 16. století způsobilo hluboký rozkol v katolické církvi a následně vznik církví protestantských. Katolic
Příběh Bludného Holanďana se opakuje?
enigmaplus.cz
Příběh Bludného Holanďana se opakuje?
Tajemných zmizení v tzv. Bermudském trojúhelníku bylo popsáno již mnoho. Některá z nich se už stala téměř legendárními. Je však rovněž znám také i případ potopené lodi, jež ale následně opět vyplula n
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Přichází podzimní rovnodennost. Je pravda, že den bude stejně dlouhý jako noc?
21stoleti.cz
Přichází podzimní rovnodennost. Je pravda, že den bude stejně dlouhý jako noc?
V sobotu 23. září 2023 v 8 hodin a 50 minut našeho času nastane podzimní rovnodennost. Z astronomického pohledu jde o okamžik, kdy se střed slunečního kotouče ocitne na světovém rovníku v souhvězdí Pa
Také vás bolí záda? Zkuste tyto cviky
panidomu.cz
Také vás bolí záda? Zkuste tyto cviky
V takovém případě mnohdy pomůže cvičení. Možná to víte a už máte své oblíbené cviky, které provádíte alespoň občas. Našli jsme pro vás další a jsou skutečně účinné. NA KRČNÍ PÁTEŘ Protažení v záklonu 1) Můžete provádět ve stoje i v sedě. Držte krk, ramena a trup rovně. Bradu držte také rovně a pohled je namířený
Babí léto v Hliněné Baště
iluxus.cz
Babí léto v Hliněné Baště
Každé roční období přináší návštěvníkům průhonické restaurace Hliněná Bašta jinak chuťově zabarvené dobroty. Proto netřeba „smutnit“, že léto tak rychle uteklo, neboť poklidné posezení na romantické t
Bylo to za všechny peníze
skutecnepribehy.cz
Bylo to za všechny peníze
Já to mám, a vždycky měla, tak trochu zamotané. Nevím proč se to vždycky nějak zašmodrchalo a já pak koukala, co se to děje. A za všechno platila. S Robertem jsme se poznali, když mi bylo třiatřicet. Vlastně byl stejně starý, a to se mojí mámě tenkrát nelíbilo. Prý má být chlap starší, tak jako
Grafitový důl Český Krumlov: Za doprovodu skutečných horníků
epochanacestach.cz
Grafitový důl Český Krumlov: Za doprovodu skutečných horníků
O grafitu víme, že se používá k výrobě tužek, ale naši dávní předkové ho znali především jako přísadu do keramiky. Proto také na Českokrumlovsku kvalitní grafit těžili už Keltové a po nich se v tom pokračovalo i v dalších staletích. Posledním z otevřených dolů byl v 70. letech minulého století Městský vrch spojený překopem s nedalekým dolem Lazec. A právě v těchto
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
Kde je pravda o indiánech a kovbojích?
epochalnisvet.cz
Kde je pravda o indiánech a kovbojích?
"Kovbojové na koních v záři zapadajícího slunce, drsní muži s vůlí dobývat a přežít. Na druhé straně indiáni, tajemní a zvláštní obyvatelé divočiny s mystickými rituály." To jsou obrazy, které nás fas
Kde je pravda o indiánech a kovbojích?
21stoleti.cz
Kde je pravda o indiánech a kovbojích?
"Kovbojové na koních v záři zapadajícího slunce, drsní muži s vůlí dobývat a přežít. Na druhé straně indiáni, tajemní a zvláštní obyvatelé divočiny s mystickými rituály." To jsou obrazy, které nás fas