Domů     Kníže Vratislav se bil za římského krále jako lev
Kníže Vratislav se bil za římského krále jako lev
22.4.2020

„Vratislavu od boha korunovanému, dlouhý život, zdraví i vítězství,“ zvolají třikrát za sebou duchovní a velmoži v bazilice sv. Víta, když trevírský arcibiskup pokládá na hlavu Vratislava II. královskou korunu.

Tak moc se snad žádný další panovník o korunu nezasadil. Získá ji za věrnost římskoněmeckému králi Jindřichovi IV., a to i v časech nouze nejvyšší, kdy se od něj houfně odvracejí prakticky všichni spojenci.

Když v březnu 1075 papež Řehoř VII. (kolem 1020–1085) vydá dokument Dictatus papae, vypukne mezi ním a římskoněmeckým králem Jindřichem IV. (1050–1106) spor.

Řehoř v něm totiž „vyjádří papežský nárok na vrchní vládu ‚neomylné‘ římské římské církve nad světem, jeho nadřazenost nad císařem, právo sesazovat císaře, oprávnění nosit císařské insignie, vykonávat soudní pravomoc i sesazovat a dosazovat biskupy, jak dokument shrnou autoři Velkých dějin zemí Koruny české.

Míří tím přímo na omezení moci Jindřicha. Odbojná německá šlechta se směje a král má spojenců poskrovnu. Kdo se za něj ale postaví, je český kníže Vratislav II. (kolem 1033–1092). 

Vratislav z rodu Přemyslovců se stal knížetem po svém bratrovi Spytihněvovi.
Vratislav z rodu Přemyslovců se stal knížetem po svém bratrovi Spytihněvovi.

Prázdná odměna 

Spolu vyjedou nejdříve do Durynska, ale brzy se ukáže jak nepřipravení jsou na své nepřátele a jejich výpad skončí nezdarem. Jindřich svému bratru ve zbroji přesto udělí lénem Míšeňskou marku, Vratislav si ji však reálně vůbec neužije.

Stejně to dopadne i s markou bavorskou, ale věrnost českého knížete to nijak nenahlodá.

Po čase se zdá, že snažení obou stran konfliktu uvázlo na mrtvém bodě, což se dají rozhodnout Jindřichovi odpůrci. „Máš rok, králi,“ sdělí panovníkovi lhůtu, do níž se má s papežem dohodnout na zrušení klatby.

Do roka a do dne Jindřich skutečně u Řehoře odprosí, ale už při večeři na počest jejich úmluvy je jasné, že svou kajícnost jen předstíral. „Král se jídla ani nedotkl, pouze nehtem palce zpracovával desku stolu,“ dočteme se v dobovém textu. 

Jindřich IV. prakticky celý život válčil. S papežem i opoziční německou šlechtou.
Jindřich IV. prakticky celý život válčil. S papežem i opoziční německou šlechtou.

Modlitby nepomohou 

Německá šlechta zůstane navzdory velmi prchavému smíru krále s papežem v opozici. Roku 1077 si dokonce zvolí vlastního vzdorokrále, švábského vévodu Rudolfa z Rheinfeldenu (kolem 1025–1080).

Schyluje se k občanské válce. „Většina šlechty z Porýní a z jihovýchodní části říše stála na Jindřichově straně. Sasové dávali převážně přednost protikráli.

Přízeň švábské šlechty se dělila mezi oba panovníky,“ informují nás dále čeští historici. Za čí vítězství se sepjatýma rukama modlí každý večer Řehoř ani netřeba dodávat.

Snad na stranu německé šlechty poslal málo požehnání nebo o výsledku bitvy zkrátka nerozhoduje síla víry, druhá fáze občanské války se od začátku vyvíjí příznivě pro Jindřicha.

Ten s Vratislavem nejdříve tvrdě zakročí ve Švábsku, čímž si nakloní velkou část říšských předáků. 

Švábský vévoda Rudolf umírá po zranění z bitvy u Bílého Halštrova.
Švábský vévoda Rudolf umírá po zranění z bitvy u Bílého Halštrova.

Nepříteli useknou ruku 

„Bojovals po mém boku statečně, příteli,“ praví Jindřich, když českému knížeti předává dar za věrnost v bitvě u Flarchheimu.

Výjimečně se nejedná o planý příslib území, ale jde o kopí, které vzdorokrál Rudolf zanechal na bojišti, když urychleně vyklízel pozice. Netrvá to dlouho a česko-německý tandem si dojde i pro samotného Rudolfa.

V bitvě u Bílého Halštrova přijde vévoda o ruku a do rána zranění podlehne. Je dobojováno, teď už jen zbývá slíznout smetanu. V březnu 1081 se Jindřich, i za doprovodu tří set českých rytířů, vydává na pochod do města Říma. Tažení částečně financuje Vratislav.

Město rychle padne a Řehořovi nezbývá nic jiného, než se před vojsky schovat v pevnosti Andělský hrad. Nyní je bezmocný.

Jindřich donutí kardinály, aby zvolili nového, jemu zcela podřízeného papeže Klementa III. (kolem 1029–1100), který ho pak na oplátku korunuje římským císařem. 

Bula Dictatus papae, kterou celý konflikt mezi Jindřichem a papežem zažehl.
Bula Dictatus papae, kterou celý konflikt mezi Jindřichem a papežem zažehl.

Překazí povstání 

Jindřich se v Římě zdrží, čehož v říši využije hrabě Heřman ze Salmu (kolem 1035–1088) k pokusu o další převrat. Zde ale zakročí Vratislav, který jeho snahám učiní přítrž tím, že rozpráší vojsko jeho hlavního spojence, markrabího Bavorské východní marky.

Český kníže obsadí dobytá území a vyčkává příjezdu Jindřicha, jemuž je poté hodlá předat.

Za ukázkovou práci při potlačení povstání pak od císaře obdrží českou královskou korunu, ovšem nedědičnou. „Císař se souhlasem všech velmožů, knížat, markrabí, dvořanů a biskupů učinil českého knížete Vratislava vládcem Čech i Polska, vlastní rukou mu na hlavu královskou korunu vložil a přikázal arcibiskupovi trevírskému, aby ho v jeho hlavním sídle Praze pomazal na krále,“ uzavírá příběh o tom, kterak si první český král pro korunu došel, kronikář Kosmas (kolem 1045–1125). 

 

Foto: Wikimedia Commons, encyklopedie.praha2.cz
Předchozí článek
Související články
Historie
Starořecký běžec Koroibos vyzrál na boha
Slunce pálí a nebe je bez mráčku. Vyvolávač ve městě Olympii na západě Peloponéského poloostrova vyzývá závodníky, aby se dostavili na startovní čáru, vymezenou pruhem kamenných desek. Místní aristokrat jménem Koroibos z Elidy se mezi mládeží ze vznešených rodin rozhodně neztratí. Na své vypracované a sluncem osmahlé tělo může být pyšný. Stadion se závodní dráhou o […]
Historie
Starověké olympijské hry: Na přehlídku naháčů ženy nesměly
Davy lidí se tísní v řecké Olympii. Každý chce vidět svého favorita. Kohosi tam vykuřují – za chvíli bude dotyčný obětovat bohům, a tak musí projít touto očistou. Zeus, Hestia i další bohové dostanou, co jim náleží, aby sportovní slavnost nic nenarušilo. Přichází na řadu shromáždění v búleuterionu, řídícím domě her, jakési radnici. Závodníci tu […]
Historie
Proč Klement Gottwald zkazil slavnému vědci pohřeb?
„Tatínek byl sice velice přísný, než to vedlo nás jen k nejpřesnějšímu konání povinností za všech okolností,“ vzpomíná prvorozený Bedřich Hrozný na otce. Matku pak líčí jako ženu „neskonalé dobroty a nejúplnějšího porozumění pro mé snahy“. „Zapíšu se i na filozofii,“ rozhodne se maturant Bedřich Hrozný roku 1897 ve Vídni. Rychle ale zjistí, že stihnout […]
Historie
Josef II. a Leopold II.: Bratři odlišní ve vládnutí spojení bratrskou láskou
Leopold II. v roce 1790 jen nerad opouští prosluněné Toskánsko. Zvykl si tady, stará se tu o otcovo dílo, porozuměním a cílenými reformami zlepšuje místním život a ti ho za to milují a obdivují. V Říši, a hlavně v Uhrách je to jiné a vladař bude muset sáhnout k mnoha kompromisům, aby krizi posledních několika měsíců […]
reklama
zajímavosti
Na Střeleckém ostrově se volila nová Miss Tourism World Czech Republic 2024!
Dne 27. června 2024 se konala v módním průmyslu očekávaná akce roku. Několik módních přehlídek spojených s finále soutěže Miss Tourism World 2024. Tato prestižní událost se uskutečnila v nádherném prostředí historického města Prahy – na Střeleckém ostrově. A přilákala hosty z různých koutů světa. To vše pod záštitou vlajkové lodi vydavatelství RF-HOBBY, čtrnáctideníku Epocha. […]
Vlasy v číslech: Naše kštice unese 2 slony!
Někdo je pěstuje, někdo je stříhá, v každém případě ale pořád rostou… Kam až by dorostly? Kdo má nejdelší a kdo jich má nejvíce? A jakými zajímavými vlastnosti se naši vlasy chlubí? 100 000 Tolik vlasů průměrně zdobí naše hlavy. Nejštědřejší byla příroda k blonďákům, kteří jich mají na hlavě okolo 150 000, naopak a […]
Zuzana Dřízhalová: Odmalička si představovala, že bude slavnou herečkou
Je to talent od dětských krůčků. Zpívá, vystupuje s Bambini di Praga a sní o herectví. Překvapivě ale málem končí jako odborník na chemii. Náhoda tomu chce, že se vydá na DAMU. Zákeřná choroba jí chce ale překazit plány. Dvakrát ji porazí a zakládá úspěšnou pacientskou organizaci. Třetí kolo boje je ale fatální.   Zuzana […]
Se zbraní jistě a bezpečně
V dnešní době roste agrese na veřejnosti, ať už se bavíme o školách, nemocnicích, či dalších veřejných místech. Lidé čím dál častěji uvažují o pořízení zbrojního průkazu. Získat zbrojní pas ale nelze ze dne na den. Žádá si to znalost příslušných zákonů, trénink na střelnici, a hlavně složení střeleckých zkoušek. Je celkem pět skupin zbrojního […]
záhady a tajemství
Tajemství Mallorcy a Menorcy: Mají starověký telegraf?
Doba bronzová a železná je v plném proudu a na dnes turisticky oblíbených ostrovech Mallorca a Menorca drží otěže moci společnost, kterou dnes nazýváme Talajotickou kulturou.   Zhruba mezi 1. a 2. tisíciletím před Kristem se pustí do budování talajotů, megalitických památek, o jejichž účelu se dnes můžeme jen dohadovat. Předcházejí jim takzvané tumuly, které […]
Skutečně skrývají ruiny polského hradu ďáblem střežený poklad?
Starobylý polský hrad Liwa prý ukrývá poklad, který se kdysi dávno vydal Jasiek, chlapec z Liwy, do této zříceniny hledat. Cennosti údajně v kobkách hradu skryla královna Bona, když v roce 1556 opouštěla Polsko. Jak známo, zemřela pak v Itálii na otravu. Poklad existuje! Lidé raději nechávali její poklady na pokoji, neboť se obávali ďábelských […]
Tajuplná templářská kaple v Praze: Kde se nacházela?
Řád templářských rytířů založený počátkem 12. století původně k ochraně poutníků do Svaté země si, jak je známo, zanedlouho získal velikou moc a je obestřen celou řadou tajemství. Rovněž v Čechách měli templáři svá sídla… Tajemné energetické linie? V Praze, v ulici s příznačným názvem Templová, se prý kdysi nacházela templářská komenda. Templáři údajně mimo […]
Stojí na Maltě nejstarší stavby světa?
Řeč bude o 10. nejmenší zemi na světě a zároveň o 4. nejhustěji zalidněné. Tento ostrůvek najdete 80 kilometrů jižně od Itálie a pro svou strategickou polohu platí po dlouhá staletí za obchodní uzel.   Nás teď bude ale zajímat mnohem ranější historie Malty. V těžko představitelných dobách 5. tisíciletí př. n. l. tu žije […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Moderní obývací pokoj
rezidenceonline.cz
Moderní obývací pokoj
Text: Alena Müllerová Foto: Archiv firem
Rolky s medvědím česnekem
tisicereceptu.cz
Rolky s medvědím česnekem
Můžete využít i jiné čerstvé bylinky. Rolky jsou skvělé třeba s bazalkou nebo špenátem. Suroviny 3 hrnky hladké mouky 1 hrnek vlažné vody 3 lžičky cukru krystal ½ lžičky soli 1 vejce 3 lžíc
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
panidomu.cz
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
Moderní vzor a ještě batikovaný. Jak si jej vyrobit? Triko nejprve vhodným způsobem poskládáte, sklady převážete provázkem, polijete textilními barvami a pak zafixujete. A to je celé. S příčným pruhem Pomůcky: provázek (gumičky), injekční stříkačka (nebo nosatá láhev), molitanový štětec, mikrotenový sáček, krejčovská křída barevná, zakrývací folie Pomocná chemie: krystalická soda, chlorový čistič, sirnatan sodný
Benátská! s Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
epochanacestach.cz
Benátská! s Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
Poslední červencový víkend je pro milovníky hudby již neodmyslitelně spjatý s festivalem Benátská! s Impulsem. Ten se od svého vzniku, kdy měl pódium sestavené z lešení a aparaturu přivázanou ke stožárům veřejného osvětlení, etabloval mezi tuzemskou špičku. Letos slaví 30 let. Mezi gratulanty nebudou chybět ani zahraniční ikony Scooter, Suzi Quatro a Slade, kteří mají
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
iluxus.cz
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
Společnost Mercedes-AMG představila na automobilové slavnosti Goodwood Festival of Speed nejnovější přírůstek do rodiny supersportovních vozů AMG GT – nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+. Novinka se z
Utekla jsem sektě právě včas
skutecnepribehy.cz
Utekla jsem sektě právě včas
S Blankou jsem se seznámila hned první den na vysoké. Dali nás na koleji do jednoho pokoje a sedly jsme si kupodivu okamžitě. Ještě ten večer jsme vyrazily na pivo a náš pokoj jsem pokřtila nocí strávenou na záchodě. Brzy jsem pochopila, že Blanka není úplně šťastný člověk. Než nastoupila na univerzitu, žila s mámou, která hodně pracovala, hodně
Konal se první orientační závod v Rakousku-Uhersku?
historyplus.cz
Konal se první orientační závod v Rakousku-Uhersku?
Sedm cyklistů se v prvním orientačním závodě světa pouští nazdařbůh do terénu jen s mapou a vírou ve své schopnosti. Zvítězí ale opravdu ten, který dokáže najít nejkratší možnou cestu k cíli? Orientační závody, během nichž dostane soutěžící mapu a musí překonat stanovenou trasu, se dnes konají v běhu, na kolech i na lyžích po celém světě. Za kolébku
Zemřel muž, který strávil 72 let v železných plicích
21stoleti.cz
Zemřel muž, který strávil 72 let v železných plicích
Než byla v roce 1955 vytvořena první vakcína, byla dětská obrna obávanou nemocí. V jejím důsledku mohlo u dětí dojít k ochrnutí dýchacích a polykacích svalů. V takovém případě se jejich jedinou nadějí
Doktor Kittel: Severočeský Faust z Jizerských hor?
enigmaplus.cz
Doktor Kittel: Severočeský Faust z Jizerských hor?
V Libereckém kraji, nedaleko Jablonce nad Nisou, se nachází obec Pěnčín-Krásná. Právě zde pobýval věhlasný doktor Kittel, který je přirovnáván k legendárnímu doktoru Faustovi. Byl to bezesporu člověk,
Zůstala Krejčíková s dětmi na všechno sama?
nasehvezdy.cz
Zůstala Krejčíková s dětmi na všechno sama?
O problémech ve vztahu herečky Anety Krejčíkové (32) s tělocvikářem Ondřejem Rančákem (39) se snad šušká od začátku, co jsou spolu. Hvězda seriálu Ulice totiž neměla být jedinou, pro kterou často a 
Jaký muž se k vám hodí?
nejsemsama.cz
Jaký muž se k vám hodí?
Nauka o číslech – numerologie – vám poradí, s kým stvoříte ideální pár. Stačí jen znát, kdy se muž, co vás zajímá, narodil. Pak porovnejte své životní číslo s jeho číslem, a hned budete mít jasno. Omystické povaze čísel psali do hliněných tabulek již staří Sumerové. Spojitost čísel s člověkem a lidským osudem je nabíledni, každý jsme se „někdy“ narodil. To
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
epochalnisvet.cz
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
Byl vztyčen uprostřed džungle na ostrově Jáva, a to zhruba před 1200 lety. Kým, to dodnes zůstává záhadou. V době, kdy kamenný skvost Borobudur vznikl, zde totiž žila kultura, která i velké stavby pokrývala jen palmovými listy… Několik dlouhých staletí je Borobudur zcela zapomenutý a skrytý lidským očím. Chátrající kamenný kolos vyrve ze spárů bující