Domů     Kde se nacházela legendární Atlantida?
Kde se nacházela legendární Atlantida?
21.8.2023

Mýtus o Atlantidě, ostrovním státě, který měl opanovat celou oblast Středomoří, aby byl nakonec zničen obrovskou přírodní katastrofou, jež na něj seslali samotní bohové, zná asi každý.

Mnoho vědců se tuto bájnou říši snažilo nalézt a mnozí věřili, že se jim to podařilo. Na jakých místech pátrali nebo pátrají dodnes?

Jediným, kdo se ve starověku o Atlantidě zmiňoval, byl řecký filozof Platón (427–347 př. n. l.) ve svých spisech Timaios a Kritias.

Líčil ji jako kontinent o velikosti Malé Asie a Libye, který se rozkládal za Herkulovými sloupy (což je starověké označení pro Gibraltarský průliv) a potopil se asi 9600 let př. n. l. Podle řecké mytologie panoval v této oblasti bůh moří, Poseidon.

Název Atlantida byl odvozen od jména jeho nejstaršího syna Atlanta. Podle Platóna žili nejprve Atlanťané spořádaně a v souladu se zákony bohů. Pak ale zatoužili po bohatství a moci.

Mapa z roku 1669, která Atlantidu umisťuje doprostřed Atlantského oceánu. FOTO: Athanasius Kircher/Creative Commons/Public Domain
Mapa z roku 1669, která Atlantidu umisťuje doprostřed Atlantského oceánu. FOTO: Athanasius Kircher/Creative Commons/Public Domain

Trest bohů za touhu po moci

Agresivita Atlanťanů s postupem času rostla. Záhy vstoupili do krvavé války se Středomořím, zejména proti Egyptu a pre-Athenám. Zatímco Egypt a velkou část Středomoří si podmanili, pre-Athéňané jim uštědřili zdrcující porážku.

Atlanťané kvůli tomu přišli o důvěru bohů. Zeus, nejvyšší z bohů řecké mytologie, se rozhodl seslat na Atlantidu přírodní katastrofu, aby ji zničil. Nejčastěji se uvádí, že šlo o zemětřesení, případně výbuch sopky, následované obří vlnou tsunami.

Celý kontinent se poté potopil do moře. Tolik k tomu, co o Atlantidě napsal slavný řecký filosof. Kde ale tuto potopenou říši hledat?

Hledání jehly v kupce sena

Herkulovy sloupy odkazují podle vědců na Gibraltarský průliv a Atlantský oceán, který Řekové považovali za světový, neboť omýval Evropu, Afriku i Asii. Atlantida se tak mohla nacházet kdekoliv v Atlantském oceánu.

Jenže zatímco Atlantida nese jméno po synovi boha Poseidona, Atlantský oceán po podobně pojmenovaném titánovi Atlantovi.

Název nám tak ve skutečnosti o umístění bájné říše mnoho neřekne a naznačuje, že ve skutečnosti mohla být Atlantida prakticky kdekoliv – často se hovoří také o Středozemním moři, ve kterém se před tisíci lety odehrálo hned několik přírodních katastrof.

Platónův spis Timaios - latinský překlad z 15. století. FOTO: History of Science Collections, University of Oklahoma Libraries/ Creative Commons/Public Domain
Platónův spis Timaios – latinský překlad z 15. století. FOTO: History of Science Collections, University of Oklahoma Libraries/ Creative Commons/Public Domain

Místa, která mohla být Atlantidou:

Město Heliké stižené obří vlnou tsunami

Vykopávky v Heliké. Někdejší budova sloužila zřejmě jako barvírna. FOTO: Drekis/Creative Commons/CC BY-SA 3.0
Vykopávky v Heliké. Někdejší budova sloužila zřejmě jako barvírna. FOTO: Drekis/Creative Commons/CC BY-SA 3.0

Když v roce 373 př. n. l. začala město Heliké v Korintském zálivu houfně opouštět zvířata, nevěnovali tomu místní dostatečnou pozornost. Ani varování ve formě náhle se objevujících obřích plamenných sloupů je nepřiměla opustit dvé domovy.

O pár dní později se tak stali obětmi přírodní katastrofy. Zemětřesení následovala ohromná vlna tsunami, která pohltila všechny budovy ve městě bez ohledu na jejich výšku, nepřežil nikdo.

Až v roce 2000 se podařilo oceánem pohlcené město pod vrstvami bahna a jílu najít. Pod potopeným Heliké však archeologové našli ještě starší vrstvu osídlení, pocházející přibližně z roku 2400 př. n. l. Šlo snad o původní Atlantidu?

Výbuchem sopky zničený ostrov Santorini

Že by byla správnou stopou někdejší katastrofa na řeckém ostrově Santorini? FOTO: NASA/Creative Commons/Volné dílo
Že by byla správnou stopou někdejší katastrofa na řeckém ostrově Santorini? FOTO: NASA/Creative Commons/Volné dílo

Je však také možné, že k vylíčení bájného zničení Atlantidy využil Platón jinou katastrofu, ke které došlo ve Středozemním moři. Když v něm před 3 600 lety vybuchla podmořská sopka, část ostrova Santorini, tehdy známého jako Théra, se doslova propadla do moře.

Ostrov byl přitom osídlen už od pozdního neolitu. V době exploze se na něm mělo nacházet prosperující město, které se podobně jako Pompeje zachovalo pod příkrovem lávy.

Nebyly v něm však nalezeny žádné lidské ostatky ani šperky či jiné cennosti, což svědčí o jeho úspěšné evakuaci ještě před katastrofou.

Dříve archeologové věřili, že právě tato událost byla příčinou náhlého zániku minojské civilizace na Krétě, poslední průzkumy ale ukazují, že ta se z katastrofy vzpamatovala a vzkvétala nejméně dalších 200 let.

Atlanťany obývané Kanárské ostrovy

Nadějí pro badatele byl netradiční vzhled Guančů. FOTO: Mike Peel/Creative Commons/CC BY-SA 4.0
Nadějí pro badatele byl netradiční vzhled Guančů. FOTO: Mike Peel/Creative Commons/CC BY-SA 4.0

Doslova ztělesněním Atlanťanů jsou pak původní obyvatelé Kanárských ostrovů, Guančové. Byli vysocí, blonďatí a modroocí.

Vzhledem k blízkosti Afriky s negroidními kmeny byl jejich vzhled překvapivý, i když se usuzuje, že šlo zřejmě o potomky Berberů, kteří měli taktéž světlou barvu pleti.

Ačkoliv byly ostrovy známy už Římanům, Guančové byli objeveni až španělskými dobyvateli ve 14. století. Jejich vývoj i materiální vybavení tehdy odpovídaly době kamenné. Měli vlastní hvízdavý jazyk, živili se chovem ovcí a koz a tvořili primitivní keramiku.

Neznali lodě, plavidla Španělů považovali za ptáky. Pokročilé byly oproti tomu jejich znalosti mumifikace a trepanací lebky.

Azorské ostrovy jako vrcholek potopené Atlantidy

Mapa Azorských ostrovů z roku 1584. FOTO: Abraham Ortelius/Creative Commons/Public domain
Mapa Azorských ostrovů z roku 1584. FOTO: Abraham Ortelius/Creative Commons/Public domain

Německý jezuita Athanasius Kircher (1602–1680) pokládal za vrcholek potopeného bájného kontinentu, tedy Atlantidy, Azorské ostrovy. Zmínil se o tom ve své knize Mundus Subterraneus, kterou vydal v polovině 17. století.

Svá tvrzení dokonce podložil i přesným nákresem mapy Atlantidy, která však má poněkud proházené světové strany. Jak ke svým závěrům dospěl, nikdo neví.

Nedávno však námořník Diocleciano Silva za použití digitálního skenovacího zařízení objevili mezi ostrovy São Miguel a Terceira pod hladinou oceánu obrovskou pyramidu vysokou asi 60 metrů s rozlohou kolem osmi tisíc metrů čtverečních.

Mohlo by jít o pozůstatek Atlantidy? Stáří stavby tomu úplně neodpovídá, je odhadováno na 20 000 let.

Oko Sahary Richat

Dodnes není jasné, jak neuvěřitelné Oko Sahary přesně vzniklo. FOTO: Pxfuel
Dodnes není jasné, jak neuvěřitelné Oko Sahary přesně vzniklo. FOTO: Pxfuel

V Mauritánii, přesněji v saharské poušti nedaleko města Ouadane, se nachází obrovský skalnatý útvar, kterému se přezdívá Oko Sahary. Rozlehlá kruhová struktura Richat o průměru 50 km je dobře viditelná i z vesmíru.

Ačkoliv se vědci domnívají, že jde o geologický dóm, jak vznikl, nejsou schopni určit. Proto se objevila teorie, že šlo o pozůstatek bájené Atlantidy, případně nějaké mimozemské stavby.

Usazeniny ve středu Richatu jsou staré 2,5 miliardy let, kdežto ty na okrajích jen 500 milionů let. Díky erozi kamenů vypadávají z Richatu kosti zvířat, která žila před 100 až 500 tisíci lety, stejně jako pozůstatky kamenných nástrojů našich předků.

Sardinie obývaná staviteli nuragů

Stopy vedou i k dnes oblíbené turistické destinaci, Sardinii. FOTO: Roberto Mura/Creative Commons/Volné dílo
Stopy vedou i k dnes oblíbené turistické destinaci, Sardinii. FOTO: Roberto Mura/Creative Commons/Volné dílo

Italský novinář Sergio Frau se zase domnívá, že v době před Alexandrem Velikým značily Herkulovy sloupy Sicilský průliv. Pak by byla Atlantida totožná se Sardinií, kterou mezi 18. stoletím př. n. l. a 2. stoletím n. l. osidlovala nuragská civilizace.

Je pojmenovaná podle kamenných věží ve tvaru komolého kužele, které stavěla. Na ostrově se dochovalo na 7 000 těchto nuragů.

Poté, co Sardinii zasáhla ničivá tsunami, se část přeživších obyvatel přepravila k italské pevnině a založila tam etruskou civilizaci, druhá část se zřejmě připojila k ostatním mořským národům při útoku na Egypt.

Foto: viz popisky. Úvodní fotografie: pxfuel
reklama
Související články
Záhady a tajemství
Záhady kolem krále Artuše: Kým vlastně byl, kde ležel bájný hrad Camelot a kde se vzala kouzelník Merlin?
„Zítra nás čeká boj,“ prohlašuje Artuš a přehlédne svoje rytíře. Usedá s nimi u kulatého stolu, kde nikdo nemůže být v čele. Kde se jejich legendární setkání mohla odehrávat? A jak to bylo se samtoným Artušem? Po téměř čtyřech staletích vlády Římanů nad Anglií zůstává na ostrovech spousta římských staveb včetně amfiteátrů. Jeden z nich se nachází […]
Záhady a tajemství
Posvátný oltář na hoře Ebal: Je dobývání Kanaánu Izraelity jenom mýtus?
„Až tedy přejdete Jordán, postavíte na hoře Ébalu ony kameny, jak vám dnes přikazuji, a obílíš je vápnem. Vybuduješ tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů, ale nebudeš je opracovávat železem,“ přikazuje Mojžíš (1394/1393–1274/1273 př. n. l.) vojevůdci Jozuovi (†1245 př. n. l.). Ten poslechne a skutečně oltář vybuduje a provádí na něm oběti Hospodinu. […]
Záhady a tajemství
Tajemný Ötzi: Z Itala kočovným zemědělcem?
Byl urostlý, svalnatý, měl dlouhé vlasy a tmavou pleť… I přestože se kvůli „zubu času“  poněkud scvrkl a i jeho kštice vzala za své, patří k nejatraktivnějším vědeckým artefaktům. Řeč je o nejslavnější evropské mumii, jejíž tělo odkryl ledovec v Ötztalských Alpách 19. září 1991. Ötzi, jak se ledovému muži dnes přezdívá, přitom nebyl žádným […]
Záhady a tajemství
Louis Le Prince: Vynálezce filmu zmizel beze stopy
Vynalezne film dlouho před Edisonem i bratry Lumiérovými. Dva dny předtím, než ho může představit světu, záhadně zmizí. Jak a proč dodnes zůstává záhadou. Francouzský vynálezce Louis Aimé Augustin Prince (1841-??) je sice označován za „skutečného otce kinematografie“, přesto je pro mnohé zcela neznámý. Jak je to možné? Fotí královnu K zachyceným obrázkům má blízko […]
reklama
svět zločinu
Zabijáci sexuálních otrokyň: Manželé loví a vraždí dívky
Inteligentní a talentované Charlene Williamsové se změní život poté, co potká o deset let staršího Geralda Gallega. Vezme si ho za muže a dvojice spolu zažívá spoustu dobrodružství. To se nese v duchu těch nejodpornějších zločinů.  Ani jeden z jejích rodičů není žádný hlupák. Charlene Williamsová, později Gallegová, se narodí 10. října 1956 v kalifornském […]
Vrazi, kteří se stali inspirací pro filmové trháky
Krimi je jedním z nejoblíbenějších žánrů, které sledujeme na televizních obrazovkách. Kteří vrazi se stali pro filmaře těmi nejinspirativnějšími? Bruno Lüdke Počet obětí: údajně nejméně 51 Kde působil: Köpenick, Německo Čím se vyznačoval: Žádnou z vražd mu nedokázali. Jak skončil: Odsouzen k pokusům v nacistickém blázinci.   Silný kalibr i pro nacistické zabijáky Noc, ve které přišel ďábel […]
Nejslavnější česká bratrovražda. Ale kdy se stala?
Měla to být oslava, při které v Boleslavi zasednou za masivními stoly dva bratři: kníže Václav (asi 907–935/929) a Boleslav (asi 915–967/972), který si později získá přízvisko Ukrutný. Svátek svatých Kosmy a Damiána však naservíruje krvavou dohru. Nejznámější vraždu české historie.     Co o ní lze s jistotou říct? Téměř nic – snad kromě […]
Psychopat Manson: Založí sektu zabijáků
Potomek alkoholičky a kriminálnice Charles Manson (†83) se již jako třináctiletý vydá na cestu zločinu. Je zapleten do krádeží aut, loupežných přepadení, kuplířství i falšování šeků. Když jej v roce 1967 naposledy propouštějí z vězení, žádá, ať ho tam nechají. Kéž by ho vyslyšeli. Manson za mřížemi strávil podstatný kus svého dosavadního života, a tak […]
zajímavosti
První obchodní styky dávných obyvatel Čech: Frčely hlavně korálky
České země jako izolovaná kotlina skrytá za horami a v lesích? Taková představa je skutečně velice naivní. Obchodní styky s okolím se zde pěstovaly už v dobách před naším letopočtem. Ačkoliv by to mnozí vás jistě neřekli, už tehdy prodej a koupě čile kvetla. Na našem území se obchodovalo už dávno před příchodem Slovanů, kteří do české kotliny […]
Baobaby: Stromy, které hubnou
Jejich jméno pravděpodobně pochází z arabštiny, ale najdeme je hlavně v Africe a na Madagaskaru, kde jsou pro tamní obyvatele léčivou dřevinou, tématem legend i předmětem uctívání. Věří například, že pokud utrhnou květ baobabu, sežere je lev. Ale pokud se napijí vody, kde byla namočena jeho semena, uchrání je to před útokem krokodýla. Tyto neobyčejné […]
Léčivá síla bylinek: Jak naši předci léčili nachlazení, horečku, černý kašel či chřipku?
Na přelomu 19. a 20. století bylo lékařů pomálu, a jejich služby byly navíc drahé. Není proto divu, že se zejména chudí spoléhali na rady babek kořenářek, které k léčbě nemocí využívaly hlavně sílu bylinek. Jaké rostliny či jiné dostupné suroviny tedy sloužily k léčbě nemocí? Co zabíralo na úrazy a zhmožděniny? A jakou roli […]
Neuvěřitelné bylinky Česka a Slovenska: Kokoška pastuší tobolka
V naší přírodě se nachází více jak 280 druhů léčivých rostlin. Nazýváme je bylinami a staly se zdrojem léčivých tzv. biologicky aktivních látek. Patří mezi ně i kokoška pastuší tobolka. I v jejím případě ale platí osvědčené rčení, „všeho s mírou“.     Pokud byste chtěli kokošku pastuší tobolku (Capsella bursa-pastoris) vyzkoušet vnitřně, s množstvím to určitě […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
České Lurdy: Docházelo v nich k zázračnému uzdravování?
epochalnisvet.cz
České Lurdy: Docházelo v nich k zázračnému uzdravování?
K potemnělému svatostánku se blíží další poutníci. Od úst jim přitom stoupají obláčky páry. V kalendáři je totiž 13. leden a venku mrzne, jako když praští. Ve čtyři hodiny ráno je přesto bazilika v se
Pardubický kraj: Tipy na výlety pro všechny!
epochanacestach.cz
Pardubický kraj: Tipy na výlety pro všechny!
Pokud by vás náhodou v tomto krásném kraji nezlákal hrad na Kunětické hoře (viz úvodní foto), máme tu pro vás řadu dalších tipů! Jako první tip na výlet je tento – zkuste navštívit nový židovský hřbitov v Pardubicích.  Je součástí Centrálního hřbitova, který naleznete v ulici K Židovskému hřbitovu. Ačkoli k založení došlo již roku 1883, je
Co si dal trilobit ke své poslední večeři?
21stoleti.cz
Co si dal trilobit ke své poslední večeři?
Paleontologové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy s kolegy popsali v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů trilobita starého 465 milionů let se zachovaným obsahem trávicí soustavy. Ta
Záhadné kubánské útoky opět v akci: Neznámá zbraň udeřila přímo v Bílém domě!
enigmaplus.cz
Záhadné kubánské útoky opět v akci: Neznámá zbraň udeřila přímo v Bílém domě!
Federální úřady vyšetřují nové případy tzv. havanského syndromu. Záhadné onemocnění způsobuje řadu závažných příznaků včetně poškození mozku. Má se za to, že jej způsobuje dosud neznámá zřejmě akustic
Horor na irském venkově: Ďábla odhalili, když hráli karty!
enigmaplus.cz
Horor na irském venkově: Ďábla odhalili, když hráli karty!
Říká se, že ten, kdo chce neznámého člověka správně odhadnout, podívá  se mu na boty. Jejich kvalita, čistota o každém mnohé napovídá. Zároveň si můžete i zkontrolovat, zda před vámi náhodou nestojí-n
Emirates slaví Mezinárodní den kávy
iluxus.cz
Emirates slaví Mezinárodní den kávy
Mezinárodnímu dni kávy, který připadá na 1. října věnuje velkou pozornost i společnost Emirates. Na palubách svých letadel i v saloncích Emirates vytvořila širokou nabídku kvalitních káv, jíž se každo
Orly bělohlavé zabíjí sinice, jejichž toxin by však mohl léčit lidi
21stoleti.cz
Orly bělohlavé zabíjí sinice, jejichž toxin by však mohl léčit lidi
Už v 90. letech 20. století docházelo ke zpočátku nepochopitelným úhynům orlů bělohlavých v blízkosti vodních nádrží na jihovýchodě Spojených států. Příčinou jejich smrti byla vakuolární myelinopatie,
4 talenty kakaa
panidomu.cz
4 talenty kakaa
Je běžně v regálech – balíček nepřichuceného kakaového prášku. Stejného, kterého si staří Aztékové a Mayové vysoce cenili pro jeho mimořádné účinky. Některé jsou spíš bájné, ale další už věda potvrdila. * Proti stárnutí Za stárnutí víc než plynutí času může klesající schopnost buněk bránit se poškození, které jim způsobují agresivní volné radikály. Ty jsou
Vyhlédla si snad za Forejta náhradu?
nasehvezdy.cz
Vyhlédla si snad za Forejta náhradu?
Rozchod na spadnutí. Alespoň tak se mluví o vztahu EVY BUREŠOVÉ (30) a PŘEMKA FOREJTA (36). Říká se, že je za tím její nevěra! Hvězda seriálu ZOO si podle všeho velmi přeje svatbu. Eva Burešová (30)
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Za všechno může sestřin manžel
skutecnepribehy.cz
Za všechno může sestřin manžel
I když nás od sebe se sestrou dělí dva roky, bylo to jako nic a spíš nás všichni brali za dvojčata. Když jsme se před pěti lety přestaly vídat, těžce jsem to nesla. Za náš rozkol může Alžbětin manžel Honza. Je to nepříjemný chlap, který se ke mně nikdy nechoval hezky. Po jeho poslední eskapádě, která nás