Domů     Kde se nacházela legendární Atlantida?
Kde se nacházela legendární Atlantida?
21.8.2023

Mýtus o Atlantidě, ostrovním státě, který měl opanovat celou oblast Středomoří, aby byl nakonec zničen obrovskou přírodní katastrofou, jež na něj seslali samotní bohové, zná asi každý.

Mnoho vědců se tuto bájnou říši snažilo nalézt a mnozí věřili, že se jim to podařilo. Na jakých místech pátrali nebo pátrají dodnes?

Jediným, kdo se ve starověku o Atlantidě zmiňoval, byl řecký filozof Platón (427–347 př. n. l.) ve svých spisech Timaios a Kritias.

Líčil ji jako kontinent o velikosti Malé Asie a Libye, který se rozkládal za Herkulovými sloupy (což je starověké označení pro Gibraltarský průliv) a potopil se asi 9600 let př. n. l. Podle řecké mytologie panoval v této oblasti bůh moří, Poseidon.

Název Atlantida byl odvozen od jména jeho nejstaršího syna Atlanta. Podle Platóna žili nejprve Atlanťané spořádaně a v souladu se zákony bohů. Pak ale zatoužili po bohatství a moci.

Mapa z roku 1669, která Atlantidu umisťuje doprostřed Atlantského oceánu. FOTO: Athanasius Kircher/Creative Commons/Public Domain
Mapa z roku 1669, která Atlantidu umisťuje doprostřed Atlantského oceánu. FOTO: Athanasius Kircher/Creative Commons/Public Domain

Trest bohů za touhu po moci

Agresivita Atlanťanů s postupem času rostla. Záhy vstoupili do krvavé války se Středomořím, zejména proti Egyptu a pre-Athenám. Zatímco Egypt a velkou část Středomoří si podmanili, pre-Athéňané jim uštědřili zdrcující porážku.

Atlanťané kvůli tomu přišli o důvěru bohů. Zeus, nejvyšší z bohů řecké mytologie, se rozhodl seslat na Atlantidu přírodní katastrofu, aby ji zničil. Nejčastěji se uvádí, že šlo o zemětřesení, případně výbuch sopky, následované obří vlnou tsunami.

Celý kontinent se poté potopil do moře. Tolik k tomu, co o Atlantidě napsal slavný řecký filosof. Kde ale tuto potopenou říši hledat?

Hledání jehly v kupce sena

Herkulovy sloupy odkazují podle vědců na Gibraltarský průliv a Atlantský oceán, který Řekové považovali za světový, neboť omýval Evropu, Afriku i Asii. Atlantida se tak mohla nacházet kdekoliv v Atlantském oceánu.

Jenže zatímco Atlantida nese jméno po synovi boha Poseidona, Atlantský oceán po podobně pojmenovaném titánovi Atlantovi.

Název nám tak ve skutečnosti o umístění bájné říše mnoho neřekne a naznačuje, že ve skutečnosti mohla být Atlantida prakticky kdekoliv – často se hovoří také o Středozemním moři, ve kterém se před tisíci lety odehrálo hned několik přírodních katastrof.

Platónův spis Timaios - latinský překlad z 15. století. FOTO: History of Science Collections, University of Oklahoma Libraries/ Creative Commons/Public Domain
Platónův spis Timaios – latinský překlad z 15. století. FOTO: History of Science Collections, University of Oklahoma Libraries/ Creative Commons/Public Domain

Místa, která mohla být Atlantidou:

Město Heliké stižené obří vlnou tsunami

Vykopávky v Heliké. Někdejší budova sloužila zřejmě jako barvírna. FOTO: Drekis/Creative Commons/CC BY-SA 3.0
Vykopávky v Heliké. Někdejší budova sloužila zřejmě jako barvírna. FOTO: Drekis/Creative Commons/CC BY-SA 3.0

Když v roce 373 př. n. l. začala město Heliké v Korintském zálivu houfně opouštět zvířata, nevěnovali tomu místní dostatečnou pozornost. Ani varování ve formě náhle se objevujících obřích plamenných sloupů je nepřiměla opustit dvé domovy.

O pár dní později se tak stali obětmi přírodní katastrofy. Zemětřesení následovala ohromná vlna tsunami, která pohltila všechny budovy ve městě bez ohledu na jejich výšku, nepřežil nikdo.

Až v roce 2000 se podařilo oceánem pohlcené město pod vrstvami bahna a jílu najít. Pod potopeným Heliké však archeologové našli ještě starší vrstvu osídlení, pocházející přibližně z roku 2400 př. n. l. Šlo snad o původní Atlantidu?

Výbuchem sopky zničený ostrov Santorini

Že by byla správnou stopou někdejší katastrofa na řeckém ostrově Santorini? FOTO: NASA/Creative Commons/Volné dílo
Že by byla správnou stopou někdejší katastrofa na řeckém ostrově Santorini? FOTO: NASA/Creative Commons/Volné dílo

Je však také možné, že k vylíčení bájného zničení Atlantidy využil Platón jinou katastrofu, ke které došlo ve Středozemním moři. Když v něm před 3 600 lety vybuchla podmořská sopka, část ostrova Santorini, tehdy známého jako Théra, se doslova propadla do moře.

Ostrov byl přitom osídlen už od pozdního neolitu. V době exploze se na něm mělo nacházet prosperující město, které se podobně jako Pompeje zachovalo pod příkrovem lávy.

Nebyly v něm však nalezeny žádné lidské ostatky ani šperky či jiné cennosti, což svědčí o jeho úspěšné evakuaci ještě před katastrofou.

Dříve archeologové věřili, že právě tato událost byla příčinou náhlého zániku minojské civilizace na Krétě, poslední průzkumy ale ukazují, že ta se z katastrofy vzpamatovala a vzkvétala nejméně dalších 200 let.

Atlanťany obývané Kanárské ostrovy

Nadějí pro badatele byl netradiční vzhled Guančů. FOTO: Mike Peel/Creative Commons/CC BY-SA 4.0
Nadějí pro badatele byl netradiční vzhled Guančů. FOTO: Mike Peel/Creative Commons/CC BY-SA 4.0

Doslova ztělesněním Atlanťanů jsou pak původní obyvatelé Kanárských ostrovů, Guančové. Byli vysocí, blonďatí a modroocí.

Vzhledem k blízkosti Afriky s negroidními kmeny byl jejich vzhled překvapivý, i když se usuzuje, že šlo zřejmě o potomky Berberů, kteří měli taktéž světlou barvu pleti.

Ačkoliv byly ostrovy známy už Římanům, Guančové byli objeveni až španělskými dobyvateli ve 14. století. Jejich vývoj i materiální vybavení tehdy odpovídaly době kamenné. Měli vlastní hvízdavý jazyk, živili se chovem ovcí a koz a tvořili primitivní keramiku.

Neznali lodě, plavidla Španělů považovali za ptáky. Pokročilé byly oproti tomu jejich znalosti mumifikace a trepanací lebky.

Azorské ostrovy jako vrcholek potopené Atlantidy

Mapa Azorských ostrovů z roku 1584. FOTO: Abraham Ortelius/Creative Commons/Public domain
Mapa Azorských ostrovů z roku 1584. FOTO: Abraham Ortelius/Creative Commons/Public domain

Německý jezuita Athanasius Kircher (1602–1680) pokládal za vrcholek potopeného bájného kontinentu, tedy Atlantidy, Azorské ostrovy. Zmínil se o tom ve své knize Mundus Subterraneus, kterou vydal v polovině 17. století.

Svá tvrzení dokonce podložil i přesným nákresem mapy Atlantidy, která však má poněkud proházené světové strany. Jak ke svým závěrům dospěl, nikdo neví.

Nedávno však námořník Diocleciano Silva za použití digitálního skenovacího zařízení objevili mezi ostrovy São Miguel a Terceira pod hladinou oceánu obrovskou pyramidu vysokou asi 60 metrů s rozlohou kolem osmi tisíc metrů čtverečních.

Mohlo by jít o pozůstatek Atlantidy? Stáří stavby tomu úplně neodpovídá, je odhadováno na 20 000 let.

Oko Sahary Richat

Dodnes není jasné, jak neuvěřitelné Oko Sahary přesně vzniklo. FOTO: Pxfuel
Dodnes není jasné, jak neuvěřitelné Oko Sahary přesně vzniklo. FOTO: Pxfuel

V Mauritánii, přesněji v saharské poušti nedaleko města Ouadane, se nachází obrovský skalnatý útvar, kterému se přezdívá Oko Sahary. Rozlehlá kruhová struktura Richat o průměru 50 km je dobře viditelná i z vesmíru.

Ačkoliv se vědci domnívají, že jde o geologický dóm, jak vznikl, nejsou schopni určit. Proto se objevila teorie, že šlo o pozůstatek bájené Atlantidy, případně nějaké mimozemské stavby.

Usazeniny ve středu Richatu jsou staré 2,5 miliardy let, kdežto ty na okrajích jen 500 milionů let. Díky erozi kamenů vypadávají z Richatu kosti zvířat, která žila před 100 až 500 tisíci lety, stejně jako pozůstatky kamenných nástrojů našich předků.

Sardinie obývaná staviteli nuragů

Stopy vedou i k dnes oblíbené turistické destinaci, Sardinii. FOTO: Roberto Mura/Creative Commons/Volné dílo
Stopy vedou i k dnes oblíbené turistické destinaci, Sardinii. FOTO: Roberto Mura/Creative Commons/Volné dílo

Italský novinář Sergio Frau se zase domnívá, že v době před Alexandrem Velikým značily Herkulovy sloupy Sicilský průliv. Pak by byla Atlantida totožná se Sardinií, kterou mezi 18. stoletím př. n. l. a 2. stoletím n. l. osidlovala nuragská civilizace.

Je pojmenovaná podle kamenných věží ve tvaru komolého kužele, které stavěla. Na ostrově se dochovalo na 7 000 těchto nuragů.

Poté, co Sardinii zasáhla ničivá tsunami, se část přeživších obyvatel přepravila k italské pevnině a založila tam etruskou civilizaci, druhá část se zřejmě připojila k ostatním mořským národům při útoku na Egypt.

Foto: viz popisky. Úvodní fotografie: pxfuel
Související články
Záhady a tajemství
Tajemství smrti Jamese Deana
Patřil jim svět, jenže pak jejich život náhle ukončila dopravní nehoda. Ať už za ní stálo nezvládnutí řízení kvůli sjetým pneumatikám, mrtvice za volantem nebo srážka s autobusem, tyto hvězdy filmového a hudebního nebe zaplatily za osudovou chybu nejvyšší cenu. Čí život vyhasl na silnici a proč? Maminka mu umírá na rakovinu, když je mu pouhých […]
Záhady a tajemství
Stendhalův syndrom: Jak se projevuje nemoc z umění?
Do Florencie jezdí lidé z celého světa za úžasnými uměleckými díly a kulturními zážitky. Na některé ovšem prožitek krásna dolehne tak silně, až skončí s kombinací nepříjemných příznaků v péči lékařů. Co podivný stav způsobuje? Zrychlený tep, pocení, závratě, úzkost, bludy, mdloby, a někdy i panický záchvat. To jsou náhlé symptomy, se kterými se lidé dostávají do nemocnice Santa Maria […]
Záhady a tajemství
Ruiny hradu Buben: Časová smyčka dávných tragických událostí?
Zříceninu hradu Buben najdeme na Plzeňsku, na skalnaté ostrožně nad soutokem Plešnického potoka a řeky Mže. První písemná zmínka o historii nevelkého hradu pochází z roku 1349. Jeho původní jméno bylo Hrádek a dnešní jméno získal až po svých prvních majitelích, Bubnech z Hrádku. K této zřícenině se váže celá řada pověstí, z nichž nejděsivější […]
Záhady a tajemství
Starobylé menhiry, nezodpovězené historické otazníky
Starobylé menhiry mají mít magické vlastnosti i léčivou sílu. Podle některých hypotéz není navíc ani rozmístění těchto kamenů v krajině zcela náhodné a má svá specifická pravidla. Když údajně například v okolí Prahy uděláme pomyslnou spojnici mezi jednotlivými dochovanými menhiry, uvidíme prý skutečně zajímavé geometrické obrazce… Aura plná tajemství Stejně jako u nás, rovněž také […]
reklama
lifestyle
3x bourání v matičce Praze: Nepomohou ani protesty
Má kapacitu přes 2000 míst. Jde o největší synagogu v Praze a jednu z největších na světě. Řeč je o Vinohradském templu, postaveném v novorenesančním slohu s maurskými prvky. 14. února 1945 bohužel dostane zásah při spojeneckém bombardování.   Nacisté blokují jeho hašení, i tak by ale mohl být ještě opraven. Přesto je, přes protesty […]
Tamales: Lahůdka stará přes 10 000 let
Kukuřičnou mouku uvaříte v pořádně osoleném kuřecím vývaru, do kterého přisypete anýz. Přidáte lžíci vepřového sádla a za chvíli máte hotové základní těsto. A teď už je to na vás.   Jste přesvědčení masoteriáni? Pak přidejte kuřecí, vepřové, hovězí nebo rovnou od každého kus. Chuť zvýrazněte chilli papričkami, případně dodejte zeleninu, měkký sýr a olivy. […]
Chutná pečeně, pestrá strava a placky jako fast food jsou známé už v pravěku a starověku
Máte pocit, že pravěcí a starověcí lidé to v kuchyni moc neuměli? Mýlíte se. Už tenkrát se řadili k labužníkům, kteří si dovedli vyrobit zajímavé a chutné pokrmy. Kulinářské tradice se rodily už tenkrát. Středoevropani a nejenom oni už v pravěkých dobách uměli připravit chutné jídlo pro své hladové žaludky. Vlastně prazáklad dnešní kuchyně si neseme od té […]
Sladký valčík: Proč měl cejch nemravné zábavy?
Někde jsem slyšel, že valčík byl dokonce zakázaný. Je to pravda? Ano, je to tak. Dostal označení závadného tance. To ale jenom posílilo zájem o něj. A jak tento tanec vůbec vznikl? Valčík se zrodil v rakouských Alpách někdy kolem roku 1600 jako tanec tyrolských horalů. Ovšem už v 16. století se ve Francii tančil tanec zvaný […]
reklama
zajímavosti
Nejdražší vejce světa: Fabergého klenot má hodnotu 432 miliónů korun
Car potřebuje skvostný a neotřelý dárek pro svoji ženu k 20letému výročí zásnub, které připadá na Velikonoce. Jeho dvorní klenotník mu přání splní. Vyrobí přenádherné vejce, které je zároveň šperkem. Carská velikonoční tradice je na světě.   Ruský car Alexandr III. (1845–1894) v roce 1885 pověřuje petrohradského zlatníka německého původu Petera Carla Fabergého (1846–1920), aby vytvořil dárek […]
Dovolte, abych se představil. Jmenuji se krokodýl
Snad každé dítě pozná krokodýla. Obrovského plaza s typickou stavbou těla si totiž není možné splést. Napadlo by vás, že jeho nejbližšími žijícími příbuznými jsou ptáci? Nebo že občas potřebují pomoc od zubaře? Pojďme se proto společně podívat na zoubek jednomu velikánovi, který i přes svou všeobecnou známost umí lecčím překvapit. Krokodýlům se občas přezdívá „živoucí […]
Těžký život albínů: V Africe čelí teroru
Narodit se v Africe s albinismem je něco jako trest. Zejména v málo rozvinutých zemích, kde lidé na venkově věří šamanům, kouzlům a pověrám, žijí albíni v neustálém strachu o svůj život. Mnoho Afričanů totiž věří, že části těl albínů mají magické účinky. Albíni jsou lidé s nepřirozeně bledou kůží, s popelavou barvou vlasů i […]
Tukovce: Časovaná bomba v útrobách kanalizace
Stal se předmětem muzejní expozice s rekordní návštěvností, posloužil k výrobě bionafty a zároveň jeho pouhá přítomnost obrací žaludek naruby. Řeč je o fenoménu posledního desetiletí, který se stal nákladnou daní za pohodlný život v městském blahobytu.   V únoru 2018 vystavilo Londýnské muzeum kousek hroudy vydolované ze stokové sítě jedné z jeho městských částí. Exponát, který přilákal rekordní […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Krémové rizoto s houbami
nejsemsama.cz
Krémové rizoto s houbami
Italské rizoto není sypké, ale krásně vláčné. Na přípravu použijte druh rýže s vyšším obsahem škrobu. Ingredience na 4 porce: 1 hrnek rýže na rizoto Arborio 250 g hřibů 1 středně velká cibule 50 ml bílého vína 700 ml kuřecího nebo zeleninového vývaru 50 g parmazánu kousek másla pepř olivový olej Postup: Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno, hříbky také.
Diamant Naděje: Jeho kletba postihla i královskou rodinu!
enigmaplus.cz
Diamant Naděje: Jeho kletba postihla i královskou rodinu!
Existuje jen málo klenotníků, kteří by ve své sbírce drahokamů chtěli mít tento temně modrý diamant s odhadovanou hodnotou až 8.5 miliardy korun. Leží na něm totiž mocná kletba přinášející vlastníkům
Potíže v klimakteriu zmírní bylinky
epochalnisvet.cz
Potíže v klimakteriu zmírní bylinky
Návaly horka, pocení, poruchy spánku, zhoršená soustředěnost, výkyvy nálad, stres, a někdy i deprese, to vše přináší klimakterium. Pomoc můžeme hledat v přírodě. A protože každá žena prožívá přechod s jinými obtížemi, vybírejte bylinky sobě na míru, podle toho, co trápí právě vás.   Šalvěj lékařská Je považována za přírodní antidepresivum, pomáhá i při melancholii.
Breitling podpoří klimaticky neutrální let kolem světa
iluxus.cz
Breitling podpoří klimaticky neutrální let kolem světa
Breitling, renomovaný švýcarský výrobce luxusních hodinek, se spojil s projektem Climate Impulse vedeným Bertrandem Piccardem, významným průzkumníkem a zastáncem klimatu. Tato spolupráce se nese na
Zrada od nejlepší kamarádky Hanychové!
nasehvezdy.cz
Zrada od nejlepší kamarádky Hanychové!
Krátce nato, co se exmodelka Agáta Hanychová (38) rozešla s mediálním magnátem Jaromírem Soukupem (55), dal se dohromady s její nejlepší kamarádkou! Ta se do Soukupa prý zamilovala někdy v půlce lis
Proč Češi svého biskupa nechtěli?
historyplus.cz
Proč Češi svého biskupa nechtěli?
Třikrát se vydal do Čech s nadějí, že konečně přesvědčí své krajany k životu ve zbožnosti a slušnosti, a vždy musel odejít s nepořízenou. Budoucí světec Vojtěch už pak nedostal šanci svůj životní sen uskutečnit. Zakladatel slavného rodu, kníže Slavník (†981), sídlící v Libici nad Cidlinou, má kromě nemanželských dětí oficiálně šest synů. Je mezi nimi jeho nástupce Soběslav
Na zámku Zbiroh myslí i na milovníky adrenalinu
epochanacestach.cz
Na zámku Zbiroh myslí i na milovníky adrenalinu
Nestačí vám obyčejná prohlídka skvostného zámku a toužíte po aktivnějším prožití výletu? Pak je tu v areálu zámku Zbiroh právě pro vás připraven Active park. Jeho základem je Lanové centrum s překážkami zavěšenými ve výšce až devíti metrů na stromech zámeckého lesoparku. Velký okruh je určen pro dospělé a zdatnější děti od 12 let a vysoké nejméně
Indické karbanátky z červené čočky
tisicereceptu.cz
Indické karbanátky z červené čočky
Pokud se nechcete vzdát masa, můžete polovinu čočky nahradit mletým hovězím masem. Budete mít zdravější verzi klasických masových karbanátků. Suroviny 200 g červené čočky 2 velké mrkve 1 cibul
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Muž v masce čerta mě okouzlil
skutecnepribehy.cz
Muž v masce čerta mě okouzlil
Každý masopust je pro mě dobou, kdy se kromě jídla oddávám vzpomínkám. Kdysi jsem totiž na masopustním průvodu poznala lásku svého života. Bylo mi něco přes dvacet, studovala jsem vysokou školu a měla spoustu plánů, jak vyrazím do světa a já nevím co ještě. Pak mě kamarádka Tamara pozvala na víkend k ní na vesnici. A můj život se
Láhev Perrier vzdává hold francouzské vědě.  Vyhrajte dárky od světového designéra Philippe Starcka
21stoleti.cz
Láhev Perrier vzdává hold francouzské vědě. Vyhrajte dárky od světového designéra Philippe Starcka
Světoznámá značka minerální vody Perrier představila novou exkluzivní limitovanou edici své ikonické zelené lahve. Jejím autorem je legenda francouzského designu Philippe Starck, který u příležitosti
Polička s kouzlem starých časů
panidomu.cz
Polička s kouzlem starých časů
Z nového staré, ale krásné. Pomocí barev a přelepů si ze závěsné poličky se šuplíčky vytvořte nostalgickou „babičku“ se starodávnou patinou a dekorativními plastickými ornamenty. Taková polička se hodí třeba do kuchyně, ale také do předsíně, a pokud máte v tomto stylu zařízený pokoj, dejte ji klidně i sem. Co budete potřebovat? Dřevěnou závěsnou poličku