Skip to content

Kde se nacházejí ostatky arcibiskupa Metoděje?

„Metodějův hrob podle mne nalezen nebyl a je otázka, jestli nalezený vůbec být může,“ říká archeolog Lumír Poláček z Brna. Záhada chybějících ostatků jednoho z věrozvěstů, svatého Metoděje, nedává dodnes badatelům spát.

Někteří pochybují, zda na arcibiskupovu kostru vůbec někdy narazí.

Kde leží ostatky arcibiskupa Metoděje (813/815–885), který společně se svým bratrem Konstantinem (826/827–869) přinesl na Moravu písmo a znalosti slovanské liturgie? Bulharská legenda tvrdí, že „ve velikém chrámu moravském na levé straně ve stěně za oltářem svaté Bohorodičky“. Kde ale tento chrám leží, to už neuvádí. „V dalších legendách o životě tohoto světce se hovoří o stoličném chrámu, muselo tedy jít o velice významnou sakrální stavbu, o jejímž bližším určení ovšem nic nevíme,“ vysvětluje současný český badatel Vladimír Liška. Podle křesťanské tradice se hrob nachází na Velehradě na jižní Moravě. Už od 18. století se datují první pokusy najít místo Metodějova posledního odpočinku. Další větší pátrání probíhá v roce 1863, ale k žádným převratným objevům nedojde.

Zavedení slovanské liturgie na Velké Moravě. Na svědomí ho má právě věrozvěstv Metoděj se svým sourozencem.
Zavedení slovanské liturgie na Velké Moravě. Na svědomí ho má právě věrozvěst Metoděj se svým sourozencem.

Podvržené náhrobní kameny

Na počátku 20. století se potom objevují zprávy, že se arcibiskupova ostatky nacházejí v kostelíku sv. Klimenta u Osvětiman, kde měl být v době vlády knížete Rastislava (†po 870) klášter. Sice zde vědci opravdu najdou pozůstatky akropole s kostelem a v roce 1905 dokonce i lidskou kostru, jenže ta pochází až ze 13. století.

Vzrušení kolem Osvětiman pak znovu rozpoutají nálezy údajných náhrobních kamenů v roce 1932. Ukáže se ale, že jde o podvod. Výzkumy ovšem stále pokračují.

Pohled na Osvětimany v okrese Uherské Hradiště. Jedna z teorií vědců předpokládala, že arcibiskupova kostra může být právě zde.
Pohled na Osvětimany v okrese Uherské Hradiště. Jedna z teorií vědců předpokládala, že arcibiskupova kostra může být právě zde.

Stáří se neshoduje

V Mikulčicích-Valech provádí v letech 1956–1957 výkopy archeolog Josef Poulík (1910–1998). Nacházejí se zde zbytky trojlodní baziliky. Co když legendy ukazují právě tento svatostánek? V Poulíkově práci v 90.

letech 20. století pokračuje archeolog Zdeněk Klanica (*1938). Dnes už ale archeologové Mikulčice vylučují., a to přesto, že zde také nalezli zbytky hrobu. „Průzkum, který se dělal v Mikulčicích v posledních pěti letech, prokázal, že hrob je starší, a nemůže tak být Metodějův,“ promluvil o stavu bádání před dvěma lety archeolog Luděk Galuška z Moravského zemského muzea v Brně.

Lokalita Sady v Uherském Hradišti. Výzkumy ukazují, že tady mohly být ostatky kdysi uloženy.
Lokalita Sady v Uherském Hradišti. Výzkumy ukazují, že tady mohly být ostatky kdysi uloženy.

Schovali duchovního do zdi?

Druhou, nadějnější lokalitou se stává naleziště Uherské Hradiště, konkrétně jeho výšina zvaná Sady. V 60. letech 20. století ji zkoumá moravský archeolog Vilém Hrubý (1912–1985). Najde zde hrobku ve stěně s dutinou.

Existuje hodně důkazů, že se Metodějovy ostatky mohly ocitnout právě tady, protože se zde nacházel velký chrám a náboženské centrum vybudované ještě před stavbou baziliky na Velehradě. „Nemáme k dispozici jeho hrob, ale máme místo, kde byl původně uložen,“ říká o dutině ve zdi Galuška.

Předpokládá, že kostru v průběhu dějin věřící někam přemístili nebo také, že hrob někdo vykradl.

Foto: wikimedia.org
Právě v prodeji
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky Záhady a tajemství
Zobrazit více …