Domů     Horatio Nelson: Napoleonově invazi dal ráznou stopku!
Horatio Nelson: Napoleonově invazi dal ráznou stopku!
19.11.2020

Napoleonovi padala k nohám drtivá část kontinentální Evropy. Nebylo tedy žádným překvapením, že chtěl pokořit i svého úhlavního rivala v podobě Velké Británie. To se mu ale nepodařilo.

V cestě mu totiž stál jiný, neméně geniální stratég, a to viceadmirál Nelson, který je dodnes ve své zemi uctíván jako národní hrdina.

Francouzské útočné plány počítaly kromě „starého kontinentu“ také s ovládnutím Blízkého východu, Asie nebo Latinské Ameriky. V Británii proto narůstaly stále větší obavy. Dva nesmiřitelné soky čekaly další krvavé střety.

Psal se 9. březen roku 1803, když při zasedání parlamentu předal Horatio Nelson (1758–1805) premiéru Henrymu Addingtonovi (1757–1844) načrtnutý lístek se vzkazem: „Kdykoli bude třeba, jsem váš admirál.“ Asi ani netušil, jak brzo jím opravdu bude. V květnu 1803 byla mezi Velkou Británií a Francií vyhlášena další válka.

Napoleonova kontinentální blokáda měla přiškrtit britskou ekonomiku.
Napoleonova kontinentální blokáda měla přiškrtit britskou ekonomiku.

Námořnické geny

Možná by invaze Napoleona Bonaparta (1769–1821) na britské ostrovy mohla být úspěšná, to by však v čele královského námořnictva nesměl stát legendární válečný taktik Horatio Nelson. Kde se v něm vlastně vzaly jeho unikátní schopnosti?

Nelsonova matka zemřela, když mu bylo pouhých deset let, přesto v něm však stihla probudit lásku k námořnictvu. „Matka často vyprávěla, jak strýc Maurice Suckling bojuje proti nepřátelskému francouzskému loďstvu.

Horatio s nadšením poslouchal rodinné zkazky o hrdinských činech svých předků na moři. Asi proto se v něm probouzely a rozvíjely sny o tom, jak bude jednou sám sloužit v královském námořnictvu,“ vzpomínala Nelsonova sestra.

Jelikož byl v Nelsonově rodině kladen velký důraz na povinnost, čest a odvahu, přijal Horatio tyto hodnoty za své. Právě z této doby pramení charakter unikátního stratéga, jehož řadí britská veřejnost mezi deset nejvýznamnějších osobností své historie.

„Zapálenost“ pro moře se v Nelsonovi později rozhořela na plné obrátky, a tak se po absolvování základní školy v Norwichi přihlásil v roce 1770 k námořnictvu. To mu bylo 12 let.

Ve 20 letech již zastával funkci kapitána poté, co se v letech 1775–1782 aktivně zapojil do války za nezávislost proti severoamerickým osadníkům.

Mladý Nelson přijde v roce 1797 o pravou ruku.
Mladý Nelson přijde v roce 1797 o pravou ruku.

Kariéra na vzestupu

Nelsonova „hvězda“ začala stoupat čím dál výrazněji. Za vítězné bitvy však musel čas od času zaplatit „daň“. Při úspěšném útoku proti revoluční Francii na Korsice přišel o pravé oko. To ale nemohlo Nelsonovu vítěznou náturu nijak nalomit.

Když v britských „barvách“ porazil francouzsko-španělskou flotilu v bitvě u mysu sv. Vincenta v roce 1797, byl záhy povýšen na kontradmirála. Posléze musel obětovat pravou paži během bitvy u Santa Cruz de Tenerife.

Významný úspěch na něho však čekal ve slavné bitvě u Abúkíru. Poté co tam zlikvidoval francouzské loďstvo, stal se z něj baron nilský. Bitva se odehrála 1. a 2. srpna roku 1798 při ústí Nilu do Středozemního moře poblíž egyptského města Abúkír.

Napoleon si byl vědom, že jeho revolucí oslabené námořnictvo nemá šanci na zdárnou invazi do Británie, proto chtěl alespoň znepříjemnit její zámořský obchod. Francouzská armáda se tedy vydala na plavbu napříč Středomořím v domnělém utajení před Brity.

Její viceadmirál François-Paul Brueys d’Aigalliers (1753–1798) však mimo veškeré plány zakotvil v abúkírské zátoce, nacházející se zhruba 23 kilometrů od Alexandrie. Právě zde byla flotila odhalena „mazaným“ Nelsonem a jeho loďstvem.

Zvěčnění věčného admirála umělcem Georgem P. Alexanderem Healym
Zvěčnění věčného admirála umělcem Georgem P. Alexanderem Healym

Jde to i zleva

Francouzi se sice mohli pyšnit mírnou převahou, co do počtu lidí i děl, to jim však nebylo nic platné. Chyběla totiž bojová zkušenost, kvalita důstojnického sboru a také potřebný výcvik. Nehledě na to, že konstrukce lodí byla velmi zastaralá.

Hlavním důvodem jejich porážky však byla nečekaná strategie Nelsona. Brueys d’Aigalliers chybně očekával britský útok z pravoboku, a proto umístil většinu děl na tuto stranu lodí.

Nelson však záhy pochopil, že na prvních pět řadových lodí lze útočit i z levoboku. A to se také stalo. Pět britských lodí tak úspěšně proniklo na levobok a zbývající eskadra útočila z pravoboku.

Francouzi se tak ocitli pod dvojí palbou, kterou neustáli, a vítězství Britů bylo na světě. Stejně tak jejich krátká nadvláda nad Středozemním mořem. Nejzásadnější bitva však Nelsona teprve čekala.

Ve vítězné bitvě bohužel padl...
Ve vítězné bitvě bohužel padl…

Strach z invaze

V roce 1805 již Napoleon dominoval téměř celé Evropě. Znovu ho tedy napadl smělý plán – invaze do Velké Británie. Tentokrát se jeho armáda v koalici se španělským spojencem snažila překročit Lamanšský průliv a následně chtěla zamířit do jižní Anglie.

Díky úspěšnému manévru britského královského loďstva však tento pokus ztroskotal. Francouzsko-španělské flotile tak nezbývalo jiné řešení než úkryt ve španělském přístavu Cádiz.

Napoleon zuřil a nechápal, proč nemohou jeho admirálové slavit vítězství také na moři. Pravdu zřejmě mají ti historici, kteří tvrdí, že se Bonaparte v námořních záležitostech příliš nevyznal.

Invaze tedy byla zrušena a armáda se obrátila na východ s cílem pokořit Rakousko a Rusko. Francouzsko-španělská flotila měla toto tažení podpořit, a proto dostala rozkaz, aby vyrazila na Středozemní moře.

To byla ideální příležitost pro Brity, jejichž námořní síla byla v okolí Cádizu značná. Rozhodli se tedy definitivně skoncovat s hrozbou Napoleonovy invaze a zaútočit. A kdo jiný by měl tuto rozhodující bitvu „režírovat“ než slavný viceadmirál Nelson!

Bitva u Trafalgaru vstoupí do britských dějin jako jedna z nejúspěšnějších bitev historie.
Bitva u Trafalgaru vstoupí do britských dějin jako jedna z nejúspěšnějších bitev historie.

Legendární bitva u Trafalgaru

Místem, kde se nakonec obě znepřátelená loďstva střetla, byl mys Trafalgar, ležící u jihozápadního pobřeží Španělska. Ke střetu došlo 21. října 1805. Horatio Nelson zde naprosto překvapil nepřítele využitím nové taktiky vedení námořního boje.

Tradice do této chvíle znala dvě dlouhé rovnoběžné řady plachetnic. Ty se proti sobě přiblížily na dostřel, natočily se bokem a začaly pálit. Každá loď měla většinou svého jednoho protivníka. Tuto zastaralou strategii Nelson „zbořil“.

Pověstný „Nelsonův chvat“ spočíval v myšlence, že se flotila zaměří na jedno konkrétní místo protivníka a zneškodní ho v co nejkratším čase. Dvě britské kolony tak zaútočily kolmo na řadu nepřátelských lodí.

Lodě obou stran vytvořily velké písmeno T. Touto metodou byla záhy nepřátelská linie rozdělena na menší části a posléze zcela zničena.

Pohřeb námořnického velikána v Londýně
Pohřeb námořnického velikána v Londýně

Zaplatil životem

O britském vítězství nemohlo být pochyb. Geniální Nelson, který svým mužům velel ze své vlajkové lodi Victory, však tuto bitvu nepřežil.

Když byl společně s kapitánem Thomasem Hardym (1769–1839) na velitelské palubě, zasáhl ho náhodný výstřel z menší francouzské lodi Redoutable.

Těžce zraněný byl následně přenesen do kajuty, kde se ještě před svou smrtí dozvěděl o konečném vítězství jeho námořnictva. „Polibte mě, Hardy,“ zněla jeho poslední slova předtím, než vydechl naposledy.

Bitva u Trafalgaru byla historicky posledním námořním střetem plachetnic. Britové svým vítězstvím definitivě odvrátili Napoleonovi invazní „choutky“ a stali se na více než jedno století nejsilnější námořní velmocí světa.

Foto: Shutterstock, Wikimedia. Autor: Martin Vávra
reklama
Související články
Historie
Premiér, který prosadil válku, skončil rukou atentátníka
Hrabě Karl von Stürgkh, politik z doby Rakouska-Uherska, působil nějaký čas v úřadu premiéra. Jeho konec ale nebyl zrovna nejšťastnější. Vrah si na něj počíhal při obědě. Karl von Stürgkh (1859–1916) pochází ze štýrské šlechtické rodiny, povýšené v roce 1721 do hraběcího stavu. V roce 1891 je zvolen do císařské rady. Později, v letech 1909–1911, působí jako ministr školství rakouské […]
Historie
Bylo tu, není tu: Jak nacisté zplundrovali Evropu?
Na nehybná nahá lidská těla dopadají sněhové vločky. Ledabyle zaparkovaný valník je plný vyhublých mrtvých. Až jejich fotografie obletí svět, mnoho lidí se stále bude zdráhat uvěřit, jaká zvěrstva byl s to nacistický režim spáchat. Krvavá mašinerie koncentračních táborů má pro třetí říši finanční bonusy – vždyť jen v Osvětimi si nakrade na 8 tun […]
Historie
Ve vzduchu je cítit konflikt. Čím Římané rozčilovali Germány?
Císař Octavianus Augustus má plnou hlavu plánů. V Germánii, kde Římané po přelomu letopočtu dosáhli řady vojenských úspěchů, by rád rozšířil svůj vliv. V nejlepším případě by pak z území na pravém břehu řeky Rýna udělal další říšskou provincii. Tím, kdo se o to má pokusit, se stává Publius Quintilius Varus (46 př. n. l.–9 n. l.), od […]
Historie
Masakr římských legií se odehrál v dolnosaském pohoří
„Vare, Vare, vrať mi mé legie,“ volá zoufale císař Octavianus Augustus, když do Říma dorazí zprávy o kruté porážce římských legií v Teutoburském lese roku 9 n. l. Bije přitom hlavou o zeď. „Roztrhl si roucho a hluboce truchlil. Po několik měsíců si neholil vlasy a nestříhal vousy,“ líčí císařův stav historik Suetonius. Krutý debakl přiměje […]
reklama
historie
Ztracení princové uprostřed války růží: Skončí jejich životy v obávaném Toweru?
Venku panuje parno, dělníci v blízkosti Westminsterského opatství ale musí pokračovat v práci. Jeden z nich narazí na zvláštní dřevěnou bednu, která se nachází v třímetrové hloubce. Nález v sobě neukrývá zlato, ale kosti a možná pěkně cenné! Nový anglický panovník Karel III. (*1948) si získává obdiv historiků, povolí jim totiž přístup do královské krypty. […]
Krušný osud knížete Jaromíra: Probodnut při velké potřebě!
Promrzlý Přemyslovec Jaromír (?–1035) sedí v místnůstce, o které se bude jednou říkat, že „i císař pán tam musí chodit pěšky.“ Je mu kolem 60 let, místo očí zejí dva důlky, jako malého ho vykastrují a projde si dlouhým vězněním…   Na jeden lidský život až příliš krutostí. Ta nejhorší ho teprve čeká. Knížecího trůnu […]
Z nerozlučných přátel rivalové: Čím Strauss převálcoval Lannera?
Johann Strauss a Josef Lanner jsou každý jiný. Johann je melancholik se sklonem ke smutným náladám, zatímco Josef se rád baví ve společnosti. Možná právě proto se skvěle doplňují a orchestru se daří. Johann Strauss starší (1804–1849) doplní v roce 1819 trio houslisty Josefa Lannera (1801–1843). Dá se říci, že spolu s bratry Karlem a Janem Drahánkovými tvoří […]
Král valčíků se málem stal knihařem
Malý Johann Strauss starší (1804–1849) fascinovaně hledí na housle, jež svírá v ruce romský hudebník, hrající v jejich hospodě U Dobrého pastýře na vídeňské periferii v Leopoldstadtu. Kapely tu muzicírují den co den, někdy třeba jenom za porci guláše. Právě ony vytvářejí atmosféru vídeňských krčem. K Pastýři chodí řada spisovatelů i skladatel Wenzel Müller (1767–1835) se svým textařem. […]
svět zločinu
Zabijáci sexuálních otrokyň: Manželé loví a vraždí dívky
Inteligentní a talentované Charlene Williamsové se změní život poté, co potká o deset let staršího Geralda Gallega. Vezme si ho za muže a dvojice spolu zažívá spoustu dobrodružství. To se nese v duchu těch nejodpornějších zločinů.  Ani jeden z jejích rodičů není žádný hlupák. Charlene Williamsová, později Gallegová, se narodí 10. října 1956 v kalifornském […]
Vrazi, kteří se stali inspirací pro filmové trháky
Krimi je jedním z nejoblíbenějších žánrů, které sledujeme na televizních obrazovkách. Kteří vrazi se stali pro filmaře těmi nejinspirativnějšími? Bruno Lüdke Počet obětí: údajně nejméně 51 Kde působil: Köpenick, Německo Čím se vyznačoval: Žádnou z vražd mu nedokázali. Jak skončil: Odsouzen k pokusům v nacistickém blázinci.   Silný kalibr i pro nacistické zabijáky Noc, ve které přišel ďábel […]
Nejslavnější česká bratrovražda. Ale kdy se stala?
Měla to být oslava, při které v Boleslavi zasednou za masivními stoly dva bratři: kníže Václav (asi 907–935/929) a Boleslav (asi 915–967/972), který si později získá přízvisko Ukrutný. Svátek svatých Kosmy a Damiána však naservíruje krvavou dohru. Nejznámější vraždu české historie.     Co o ní lze s jistotou říct? Téměř nic – snad kromě […]
Psychopat Manson: Založí sektu zabijáků
Potomek alkoholičky a kriminálnice Charles Manson (†83) se již jako třináctiletý vydá na cestu zločinu. Je zapleten do krádeží aut, loupežných přepadení, kuplířství i falšování šeků. Když jej v roce 1967 naposledy propouštějí z vězení, žádá, ať ho tam nechají. Kéž by ho vyslyšeli. Manson za mřížemi strávil podstatný kus svého dosavadního života, a tak […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Francouzské pekařství PAUL oslaví Mezinárodní den kávy netradiční specialitou
iluxus.cz
Francouzské pekařství PAUL oslaví Mezinárodní den kávy netradiční specialitou
Mezinárodní den kávy je oslavou lahodně hořkého nápoje, bez kterého si většina z nás nedokáže nebo spíš nechce svůj den ani představit. To dobře ví ve francouzských pekařstvích PAUL, kde pro zákazníky
Indiány děsí Seskveč, zbytek USA Bigfoot: Obývá lesy Severní Ameriky lidoopí kryptid?
enigmaplus.cz
Indiány děsí Seskveč, zbytek USA Bigfoot: Obývá lesy Severní Ameriky lidoopí kryptid?
Hranici mezi uvěřitelným a neuvěřitelným často určuje jedna zásadní věc: důkaz, o němž se můžeme přesvědčit na vlastní oči. Proto vám ENIGMA v tomto seriálu představuje nejzáhadnější jevy a události,
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
Co s tanečníkem tolik skrývají?
nasehvezdy.cz
Co s tanečníkem tolik skrývají?
Vletošním ročníku StarDance má herečka Ivana Chýlková (59) nespornou výhodu. Jejím tanečním partnerem je bývalý porotce Jan Tománek (51), kterému po pár týdnech tréninků neřekne jinak než Honzíčku.
Klimatické změny jsou problémem i pro stabilitu budov
21stoleti.cz
Klimatické změny jsou problémem i pro stabilitu budov
Extrémní jevy v počasí, bleskové povodně, zvyšující se teplota i hladina oceánů, ztráta biodevirzity, migrace lidí, to vše jsou na první pohled viditelné změny, ke kterým vede globální oteplování. Kli
České Lurdy: Docházelo v nich k zázračnému uzdravování?
epochalnisvet.cz
České Lurdy: Docházelo v nich k zázračnému uzdravování?
K potemnělému svatostánku se blíží další poutníci. Od úst jim přitom stoupají obláčky páry. V kalendáři je totiž 13. leden a venku mrzne, jako když praští. Ve čtyři hodiny ráno je přesto bazilika v se
Skrývá okolí zámku Konopiště otisk tragického osudu statečného německého vojáka?
enigmaplus.cz
Skrývá okolí zámku Konopiště otisk tragického osudu statečného německého vojáka?
Čtyřicet kilometrů jihovýchodně od Prahy, nedaleko města Benešov ve Středočeském kraji, najdeme Konopiště, zámek v historizujícím stylu. Je známo, že ve starobylých sídlech lze objevit nemalé množství
Dávný slib jsme si nakonec splnili
skutecnepribehy.cz
Dávný slib jsme si nakonec splnili
To, co začalo nevinným dětským slibem, se po letech ukázalo jako ten nejlepší nápad. Museli jsme si na sebe ale počkat. S Václavem jsme se dlouhé roky míjeli. Slíbili jsme si kdysi, mohlo nám být tak šest let, že se jednou vezmeme a budeme mít velkou rodinu. Ale víte, jak to s dětskými láskami bývá. Jak šel život
SKOČTE SI DO PARDUBIC
epochanacestach.cz
SKOČTE SI DO PARDUBIC
Podzimní městské slavnosti nabízejí bohatý program: Spanilá jízda kočárů, vystoupení zpěvačky Moniky Absolonové, staročeské tržiště, Pigy a Lily, kapela Electrophonix, HORSE SHOW,  Saxana dětem, Ivana Korolová s kapelou, Oldtimer Corso veteráni, T.J. Sokol Pardubice, Šlapeto, PM Stars, Dny medu, lampionový průvod, Běh Univerzity Pardubice, ELÁN KontraBand, Vinařský minifestival, poutové atrakce, Laserová a světelná show. http://pardubice.eu/podzimni-mestske-slavnosti-6-7-10-2023
Co si dal trilobit ke své poslední večeři?
21stoleti.cz
Co si dal trilobit ke své poslední večeři?
Paleontologové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy s kolegy popsali v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů trilobita starého 465 milionů let se zachovaným obsahem trávicí soustavy. Ta
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
4 talenty kakaa
panidomu.cz
4 talenty kakaa
Je běžně v regálech – balíček nepřichuceného kakaového prášku. Stejného, kterého si staří Aztékové a Mayové vysoce cenili pro jeho mimořádné účinky. Některé jsou spíš bájné, ale další už věda potvrdila. * Proti stárnutí Za stárnutí víc než plynutí času může klesající schopnost buněk bránit se poškození, které jim způsobují agresivní volné radikály. Ty jsou