Domů     Ferdinand I. Habsburský dráždil stavy nejen daněmi
Ferdinand I. Habsburský dráždil stavy nejen daněmi

Rakouský arcivévoda Ferdinand se může radovat. Volbou z 23. října 1526 mu spadla do klína česká koruna. Pravda, na oplátku musel slíbit, že zaplatí minimálně polovinu královského dluhu, který tehdy činí 300 000 zlatých.

Také se zavázal, že přesídli z Vídně do Prahy. Co by však pro vidinu vlády v Českém království neudělal…

Jenže Ferdinand I. Habsburský (1503–1564) poměrně brzy pochopí, že vládnout Čechům bude docela oříšek.

Ve volební kapitulaci z prosince 1526 a ledna 1527 si totiž nechávají potvrdit platnost zemských svobod a privilegií, teprve poté jsou ochotni mluvit o termínu korunovace. Mezitím už nový král začíná od 1. ledna 1527 reformovat dvůr a jeho instituce.

Vydává dvorský řád, pomocí něhož zřizuje centrální dvorské úřady. Buduje tajnou radu, v níž využívá schopných lidí ze Španělska, které je jeho rodnou zemí, nebo vzdělanců z Rakouska.

Zklamání na obou stranách však přichází již krátce poté, kdy si 24. února 1527 Ferdinand I. posadí na hlavu českou korunu. České stavy svého výběru nového krále začínají litovat. Byrokracie omezuje jejich moc.

Ortodoxně katolickému panovníkovi je pro změnu už zcela jasné, jak těžké bude vyjít především s českými kališníky.

S českými kališníky se Ferdinandovi I. Habsburskému moc dobře nevychází.
S českými kališníky se Ferdinandovi I. Habsburskému moc dobře nevychází.

Města rozhodovat nebudou!

Bouři nevole vyvolá i Česká komora (jakýsi finanční úřad), založená 25. března 1527, jejímž úkolem je správa majetku českého krále. Je podřízena Dvorské komoře a nikoli stavům, což se samozřejmě šlechtě nelíbí.

Ta by ve svých rukou ráda soustředila maximum politického vlivu a nechce, aby jí Habsburk viděl do karet. Jenže Ferdinand o všem nejraději rozhoduje sám. Moc dobře však ví, že právě panstvo musí do jisté míry respektovat.

Ale aby se mu do vládnutí míchala i města, to už opravdu nestrpí! Nejraději by si na radnice dosadil své lidi a díky nim dostal všechno pod kontrolu. Proto ruší městům jejich privilegia, například je nutí odevzdat zbraně a připravuje je o pozemky.

Kvůli těmto opatřením se podíl měst na politickém rozhodování snižuje. A také chudnou. Na druhou stranu si ale Ferdinand I. velice dobře uvědomuje, že nemůže města úplně zničit, protože mu pomáhají zaplnit státní pokladnu. Pokles vlivu měst ale v podstatě uvítá šlechta.

Šlikové přijdou o své bohatství na základě horního regálu, zákona o těžbě.
Šlikové přijdou o své bohatství na základě horního regálu, zákona o těžbě.

Šlikové přijdou o doly

Nutno říci, že Ferdinandovy nepopulární kroky mají své opodstatnění. „V roce 1527 se totiž v českých zemích nacházely jen dosti minimální zdroje panovnických příjmů,“ komentuje tehdejší situaci současný historik Jaroslav Čechura.

Proto Dvorská komora provádí také revizi dluhů, k jejichž placení se Habsburk zavázal. Dále dochází k inventuře – ta má ukázat, zda se ještě někde v království nenacházejí nějaké zdroje příjmů, jichž by panovník mohl využít.

Dvorští úředníci samozřejmě na nějaké kápnou. Zjistí, že v Jáchymově v Krušných Horách razí rod Šliků od roku 1519 svoje stříbrné tolary.

„Já to tak nenechám,“ rozohní se Ferdinand I. Horní regál, zákon o těžbě, využije k tomu, aby jim mohl stříbrné doly zkonfiskovat a sám z nich utěšeně bohatnout.

Přes konfiskace a útlak se Ferdinand snaží dostát alespoň některým svým slibům, které dal při královské volbě. Například se usadí v Praze, i když tu samozřejmě nepobývá celý rok.

Z jáchymovských tolarů nakonec bohatne císař,
Z jáchymovských tolarů nakonec bohatne císař,

Císařští cenzoři straší popravou

S počátkem jeho vlády se v českém království mění i pravidla cenzury. „Všechny tisky musí být pod přísnou kontrolou,“ nařizuje Ferdinand I. Sledování případných závadných tiskovin funguje docela dobře.

A to především díky tomu, že v Praze je tehdy pouze jediná tiskárna. Pár dalších pak funguje jen v několika málo městech, jako například Plzeň. Na venkově nesmí být žádné.

Minimálně jednou do roka proberou cenzoři veškerou literaturu, na kterou u tiskařů narazí, a zkontrolují, zda mezi nimi není nějaká zakázaná kniha. Muži černého řemesla také mají povinnost uvádět u každého tisku své jméno. Za anonymní tituly jim hrozí poprava. Navzdory tomu se ale tato nařízení moc nedodržují.

Šlechtic Jan z Pernštejna se stává autorem 13 bodů, se kterými české stavy nesouhlasí.
Šlechtic Jan z Pernštejna se stává autorem 13 bodů, se kterými české stavy nesouhlasí.

Nároky na zemské poklady

Ferdinand je při chuti a s velkým elánem dál prosazuje svoji politiku. 30. března 1534 začíná platit tzv. Narovnání o hory a kovy. Král získává kontrolu nad těžbou drahých kovů v celém Českém království.

Železo a další barevné kovy mohou těžit sami vlastníci pozemků, naopak drahé kovy jako zlato a stříbro označuje nové nařízení za „poklady země“ a Ferdinand si na ně dělá nárok.

Soukromě je může někdo dolovat jenom tehdy, když všechen vytěžený kov prodá za výkupní cenu panovníkovi.

Brzy přichází další pohroma. Až do roku 1534 se v Čechách žádné pravidelné daně státu neplatí. Zdanění mají na starosti stavovské obce, které si je určují podle sebe. Teď je ale všechno jinak. Nová reforma stanovuje pevnou daň z prodeje zboží.

„Použiji stejný systém, jako v mém rodném Španělsku,“ umíní si Ferdinand I. a jeho úředníci vypíší daň. Činí 1/60 až 1/30 z prodejní ceny zboží, tedy 1,66-3,33 %. Na výběr daní vytvoří panovník komise, prodej nezdaněného zboží se trestá pokutami. Města okamžitě proti tomuto nařízení protestují.

Rebel Jan z Pernštejna stojí proti císaři.
Rebel Jan z Pernštejna stojí proti císaři.

Návrhy smete ze stolu

Protesty proti němu stále sílí. V roce 1539 dostává Ferdinand I. na stůl soupis 13 bodů, ve kterých s ním české stavy nesouhlasí. „Král neprokazuje patřičný respekt ke stavovské autoritě,“ říká jeden z nich.

Autorství spisku se přiznává Janovi z Pernštejna (1480–1548). Strach z války, Turci dorážející na Evropu a nespokojenost s královou politikou vyprovokují vznik šlechtické opozice, v jejímž čele stojí právě Pernštejn.

Na jaře 1543 navíc nekatolíci pracují na reformě náboženské reformy, jejímž cílem je zamezit panovnickým zásahům do náboženského života. Českému království by měl přinést určitou míru svobody a stojí za ním opět Pernštejn, sám příslušník jednoty bratrské.

Po přečtení návrhu na zemském sněmu v témže roce ale Ferdinand všechny změny smete se stolu. Napětí vrcholí a je jen otázkou času, kdy dojde mezi ním a šlechtou k otevřenému konfliktu. Stane se tak na počátku roku 1547.

Foto: wikipedia.org
Související články
Historie
Dětství božské MM: Otec neznámý, matka v depresích
Gladys Bakerová zabouchne dveře a zamkne je. „Neboj se, neboj, budeme spolu,“ uklidňuje tříleté děvčátko schované ve velkém pytli. Je to únos se vším všudy. Dítko v pytli není nikým jiným, než budoucím filmovým idolem. Matka se ji právě pokouší získat od pěstounky Idy Bolenderové zpět do své péče… Ida si s chatrnými dveřmi za […]
Historie
Smích střídá děs: Tři nejznámější klauni světa
Zatímco ráno obskakuje děti v nemocnici, tvoří zvířata z balonků a vypráví vtipy, večer jako by se po veselém chlapíkovi slehla zem. Obtloustlý muž svou oběť sváže, sundá kalhoty a znásilní. Druhý den si opět navlékne klaunské šaty a vyrazí bavit děti jako by se nechumelilo. Tulák, který dobyl svět Kdo: Emmett Kelly Zajímavost: Prorazí i v Hollywoodu […]
Historie
Kníry: Dovedete si bez něj představit Chaplina?
Mrožák, angličák, kartáček, podkova, tkanička, řídítka. Druhů a variant knírů jsou desítky. A každý má minimálně jednu slavnou osobnost, která by bez něj nebyla kompletní. Knír je natolik dominantním prvkem tváře, že se v mnoha případech stává nejen poznávacím znamením, ale doslova obchodní značkou. Jeho historie dlouhá, plná vítězství i porážek. Žižka má holou bradu Vousy […]
Historie
Poslední válečná kořist: Nacistická ponorka vezla uran i plány stíhačky
Jaký byl osud německé zaoceánské ponorky typu XB? Dne 25. března 1945 se ponorka U 234 vydala na přísně tajnou misi do Japonska s exkluzivním nákladem na palubě Cestou se však její posádka dozvěděla o kapitulaci Německa, a tak se musela vzdát… Oceánská minonosná ponorka U 234 byla jednou z největších ponorek své doby. Objednávku na její […]
reklama
historie
Věra Čáslavská: Tragédie slavné rodiny
Tragédie se bohužel nevyhýbají nikomu z nás. Platí to i o slavných rodinách umělců, vědců a sportovců. Ani zlaté medaile z olympiád a mistrovství světa nikomu nezaručují domácí štěstí.  V lepších případech to končí rozvodem, v těch horších se neshody kupí i po rozvodu. A někdy může dojít i k násilí a smrti někoho z […]
100leté výročí lázeňského speciálu: Nebeský frmol Praha – Mariánky
82 434 kilometrů. Přesně tolik nalétají letouny vtipně přezdívané lázeňské speciály. Dnes trochu nepředstavitelně létají dvakrát za den dva na trase Praha – Mariánské lázně!    V průběhu roku 1924 se v Aero, jednom z nejstarších leteckých výrobců na světě, rozběhla výroba letounu A-22, který byl využívaný jako poštovní a dopravní letoun. V letech 1925 […]
Plastická chirurgie a váleční veteráni
Těžké dělostřelectvo a kulomety způsobují zranění dosud nevídaná. Šrapnely odtrhávají kusy tváře. Jedovaté plyny poškozují tkáně. I „obyčejný“ požár nadělá pořádnou paseku… Zdá se, že osudem znetvořených vojáků je dožít v ústraní a zahalení. Pak ale přichází lékař, který jim navrátí naději. Objev anestezie, sepse a dezinfekce v 19. století spustily skutečný rozvoj v oblasti plastické chirurgie. Tohle […]
Kolt: Kdo sestrojil nejlepšího přítele kovbojů i zlatokopů?
Osobní zbraň v dnešní době není vůbec žádná novinka. Ale již v 16. století bylo možné vlastnit malou mušketu. Nepatřila však ještě k příliš spolehlivým střelným zbraním a její nabíjení bylo zdlouhavé. První skutečně účinná malá zbraň vzniká až v Americe v 19. století. Otec všech pistolníků? Její vynálezce Samuel Colt (1814-1862) se o vědecké […]
reklama
záhady a tajemství
Co se skrývá za záhadnou smrtí muzikanta Miroslava Berky?
Jsou tři hodiny odpoledne. Lucerna je ještě zavřená pro veřejnost, jen v uklízečky vytírají v sále podlahu, brigádníci doplňují nápoje do ledničky a ve zkušebně sedí osazenstvo kapely Olympic. Jeden její člen chybí. „Tak ještě počkáme a uvidíme,“ prohlásí frontman Petr Janda (*1942). Ale když se nic nestane, odehrají zkoušku i bez kolegy.   Odešel, nedošel Tím, […]
Kdo odhalí tajemství „krále popu“?
Označován je za „krále popu“ a superstar 20. století. Ovšem najde se i skupina lidí, která v něm nevidí talentovaného umělce, ale někoho, kdo sexuálně obtěžoval malé děti. Ze zneužívání je dvakrát obviněn, ale soud jej v roce 2005 zprošťuje obvinění.   Zpěvákova složka prý čítá tisíce stránek. Dokumenty zahrnují soukromé zprávy vyšetřovatelů, přepisy telefonických hovorů a […]
Hrad Bítov, místo paranormálních jevů
Umístění stavby impozantního středověkého hradu Bítov nebylo velice pravděpodobně vůbec náhodné. Pod tímto malebným šlechtickým sídlem se prý totiž křižují dvě silné linie zemské energetické mřížky… Brána do jiné dimenze? Zdejší energie zde pak údajně způsobuje skutečně zvláštní úkazy… Jeden z nejsilnějších proudů místní energie se v minulosti měl snad nacházet ještě kdesi mimo vlastní […]
Michail Jefremov: Neřízená střela na čtyřech kolech
Když v roce 2007 získává prestižní cenu Zlatý lev na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách ruský film režiséra Nikity Michalkova Dvanáct, je to mimo jiné i zásluhou výkonu jednoho z jeho aktérů, herce a zasloužilého umělce Michaila Jefremova (*1963). Ten má ovšem kromě toho na svém kontě desítky dalších filmů a televizních seriálů a patří […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Perlové týdny Halada prezentují raritní šperky
iluxus.cz
Perlové týdny Halada prezentují raritní šperky
Právě probíhající „Perlový týden“ překvapil fantastickým náhrdelníkem značky Mikimoto. Ten bude možné vidět až do neděle v pražském butiku v ulici Na Příkopě, následně se všemi ostatními šperky poputu
Uvařte si měkoučké karamely
panidomu.cz
Uvařte si měkoučké karamely
Nebudou se lepit na zuby a postup je velmi snadný díky jednoduchému fíglu. Nebudete potřebovat nic než běžný bílý cukr a trochu smetany. I tajná ingredience, která zaručí měkkost bonbonů, je běžná – jde o obyčejnou jedlou sodu. Tak pojďme na to! Do vyššího hrnce dejte 250 g bílého cukru a 50 ml vody. S
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Podmořský monument Jonaguni: Jde o pozůstatky bájného kontinentu Mu?
enigmaplus.cz
Podmořský monument Jonaguni: Jde o pozůstatky bájného kontinentu Mu?
Jonaguni je ostrov náležející do japonské prefektury Okinawa. Poblíž něj leží pod mořskou hladinou gigantické kamenné bloky, které připomínají obrovské terasy se schodišti vytesanými do kamene. Odhadu
Automatické mlýny: K chrámu moderní architektury patří 212 klíčů
historyplus.cz
Automatické mlýny: K chrámu moderní architektury patří 212 klíčů
Bývaly doby, kdy architekti dokázali i obyčejným funkčním továrnám vtisknout eleganci výstavných zámků. Pardubice jeden takový skvost mají, a dokonce si ho v posledních letech vycizelovaly k dokonalosti. Umění, které mele Na břehu řeky Chrudimky v Pardubicích stával mlýn už v roce 1586. Na počátku 20. století však mlynářské konkurenci v oblasti vládnou bratři Egon (1871–1932) a Karel (1879–1944) Winternitzovi,
Naše Galaxie je domovem myriád bludných světů
21stoleti.cz
Naše Galaxie je domovem myriád bludných světů
Země a jejích sedm sestřiček se od svého zrodu drží pomyslných máminých sukní. Možná se jejich orbity v minulosti měnily, možná pohltily některé ze svých sourozenců, ale z dálky Sluneční soustava půso
Pružné tělo v 50+? Je to snadné…
nejsemsama.cz
Pružné tělo v 50+? Je to snadné…
Bolí vás svaly a klouby, ládujete do sebe pilulky tišící bolest, a nic nezabírá? Chce to změnu… Vyčleňte si jen pár minut denně na protažení celého těla, a budete se cítit jako znovuzrozená. Protažení trapéz Tento cvik můžete provádět vsedě i vestoje, dodržet musíte jen zcela rovná záda. Jednou rukou přitáhněte hlavu k rameni, druhé rameno se
Tagliatelle s bazalkovým pestem
tisicereceptu.cz
Tagliatelle s bazalkovým pestem
Tagliatelle představují dlouhé široké nudle. Seženete je v každém supermarketu. A nejlépe chutnají právě s pestem. Ingredience 1 balení těstovin tagliatelle dvě hrsti čerstvé bazalky 6 lžic ol
Když může Prachař, koketuje i ona
nasehvezdy.cz
Když může Prachař, koketuje i ona
Herečka Sara Sandeva (26) ze seriálu Jedna rodina to s Jakubem Prachařem (40) zřejmě nemá jednoduché! Že by jí už docházela trpělivost? Ještě než se dali dohromady, říkalo se, že není krásné ženy, k
Musím zachránit manželství!
skutecnepribehy.cz
Musím zachránit manželství!
Krásně jsme si žili, v klidu a pohodě. Vůbec by mě nenapadlo, že se můj život najednou zvrátí do nejistoty a emocí. Můj manžel Petr je velmi šikovný zahradník. Proto se před pěti lety rozhodl, že si založí firmu, aby měl ještě nějaké peníze ke klasickému platu navíc. Jsme manželé už mnoho let. Zamilovali jsme
Tajný tunel pod brooklynskou synagogou: Kdo ho vybudoval a proč?
epochalnisvet.cz
Tajný tunel pod brooklynskou synagogou: Kdo ho vybudoval a proč?
Bizarní skandál na začátku tohoto roku otřásá židovskou komunitou v New Yorku. Pod historickou synagogou je objeven tajný podzemní tunel vedoucí do suterénu prázdného obytného domu. O jeho původu a účelu se hned po odhalení rozhoří divoké spekulace. Sloužil k obchodování s dětmi nebo k jiným nezákonným činnostem, jak tvrdí konspirační teoretikové?   V polovině
Zámek Červená Lhota: Jméno podle ďábelské legendy
epochanacestach.cz
Zámek Červená Lhota: Jméno podle ďábelské legendy
Pohádková krása zrcadlená ve vodní hladině! Vodní hrady a zámky zrcadlící se na hladině bývaly nedobytnými baštami i pohodlnými luxusními šlechtickými sídly a dnes jsou perlami české krajiny, za kterými putují statisíce turistů. A snad nejvýraznější mezi nimi je zámek Červená Lhota. Jméno podle ďábelské legendy Pro to, aby se jejich tvrz změnila ve vodní,