Skip to content

Fantastická cesta zpět do historie? Vědcům to umožňuje led!

Chtěli byste se přenést zpět v čase a dozvědět se, co a jak se v minulosti stalo? Skutečný stroj času jsme sice zatím nevymysleli, dokážeme ale něco jiného – hledat otisky minulosti v přírodních archivech, v zemi a v ledu.

Můžeme se tak podívat zpět až o stovky tisíc let!

Led vhodný k hlubokým vrtům lze nalézt v Antarktidě a v Grónsku, protože právě tam je nejhlubší a nejstarší.
Led vhodný k hlubokým vrtům lze nalézt v Antarktidě a v Grónsku, protože právě tam je nejhlubší a nejstarší.

Uvězněný plyn jako svědek

Led vhodný k výpravám do minulosti se nachází v Antarktidě a v Grónsku, protože právě tam je nejhlubší a nejstarší. V Antarktidě je ledová vrstva silná 4,2 km, což je srovnatelné s nejvyššími alpskými vrcholy.

Mezi ledovými krystaly jsou póry, do nichž proudí vzduch od povrchu ledovce. Hlouběji, kde se pak sníh mění v led, zůstávají pak uvězněné drobné kapsy vzduchu. Právě tento plynný poklad uvězněný v ledu pomáhá vědcům objasňovat nejrůznější geologické události na Zemi v minulých tisíciletích.

Vzorky ledu z vrtu připomínají dlouhé zmrzlé tyče. Obsahují malé kapsy původního vzduchu starého i stovky tisíc let.
Vzorky ledu z vrtu připomínají dlouhé zmrzlé tyče. Obsahují malé kapsy původního vzduchu starého i stovky tisíc let.

Co se stalo před 800 000 lety?

První ledový vrt provedli Američané už v 60. letech minulého století v Grónsku. Šlo původně o vojenský projekt a vědci se tehdy dostali do hloubky 1400 metrů. Další vrty následovaly – nejvýznamnější z nich v letech 1999 až 2003 se dostal až do hloubky 3080 metrů, což přineslo údaje o ledu za posledních 160 000 let.

V Antarktidě se dá zkoumat ještě vzdálenější minulost. V letech 2001 až 2003 se vědci dostali do hloubky 3200 metrů a doby před 800 000 lety.

Skoro 40 tisíc let zůstalo pod ledem mamutí mládě, které bylo objeveno v květnu roku 2013 na Sibiři. Dostalo jméno Yuka.
Skoro 40 tisíc let zůstalo pod ledem mamutí mládě, které bylo objeveno v květnu roku 2013 na Sibiři. Dostalo jméno Yuka.

Jak poznat dávnou erupci sopky

Z hlubokých vrstev ledu vědci zkoumají množství skleníkových plynů v minulých epochách a množství prachu v atmosféře, analyzují sopečný popel z minulosti. V ledu se například uchovává aerosol kyseliny sírové, která vzniká při sopečných erupcích.

Aerosol způsobuje vyšší elektrickou vodivost ledu, kterou mohou vědci změřit. Pokud je jí v určité vrstvě více, znamená to, že vulkanická činnost tehdy byla intenzivnější.

Díky analýzám ledu mohli vědci přesně určit třeba dobu ničivého výbuchu sopky Théra v Egejském moři.
Díky analýzám ledu mohli vědci přesně určit třeba dobu ničivého výbuchu sopky Théra v Egejském moři.

Co zahubilo minojskou civilizaci na Krétě

Touto metodou vědci například přesně datovali extrémně silný výbuch sopky Théra v Egejském moři z 2. tisíciletí před naším letopočtem.

Určili vrchol elektrické vodivosti v grónském ledovci a na základě propočtu ročních ledových přírůstků došli k roku 1644 před naším letopočtem.

Tím definitivně vyvrátili teorii o zániku minojské civilizace na Krétě (2700 až 1450 př. n. l.). Sopka vybuchla celých 200 let před zánikem, příčinou tedy muselo být něco jiného, pravděpodobně vpád Achájů z řecké pevniny.

rek Kožušník

Foto: shutterstock.com, wikipedia.org, says.com
Právě v prodeji
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky Věda a technika
Zobrazit více …