Domů     Emžská depeše: Válka vznikla kvůli několika škrtům pera
Emžská depeše: Válka vznikla kvůli několika škrtům pera

Pruský premiér Bismarck 13. července 1870 právě večeří v Berlíně, když mu komorník přinese telegram od krále Viléma. Otevře ho a očima rychle přelétne text. „Pánové, jsou pruská vojska připravena na vítězný boj s Francií?“ zeptá se potom svých spolustolovníků.

„Samozřejmě,“ potvrdí mu jeho ministr války Albrecht von Roone (1803– 1879) a náčelník generálního štábu, maršál Helmut von Moltke (1800 – 1891).

„Výborně, v tom případě jezte dál a nechte si chutnat,“ odpoví spokojeně Otto von Bismarck (1815–1898) a odejde do vedlejší místnosti. Rychle tam přepisuje zprávu, kterou bude brzy celá Evropa znát pod názvem Emžská depeše.

Jenže část textu vynechá a tím změní jeho smysl! Za chvíli se vrací zpátky a podává Roonovi a Moltkemu popsaný papír. Oba se do něj se zájmem začtou.

Francie si diktuje neuvěřitelné požadavky a komorník pruského krále Viléma I. (1797–1888) snad dokonce vyhodil francouzského velvyslance!

„Bude to jako červený šátek pro galského býka,“ prohlásí Bismarck s úsměvem a potěšeně vyslechne Moltkeho trefnou poznámku: „Blahopřeji, místo ústupu dáváte signál k útoku.“ Francie a její zájmy jim už dlouho leží v žaludku.

Chytrý premiér proto využívá situace a vymyslí šikovnou lest, jak nenáviděnou zemi zahnat do války.

Otto von Bismarck záměrně vynechá část textu diplomatické depeše. Vyprovokuje tak válku s Francií.
Otto von Bismarck záměrně vynechá část textu diplomatické depeše. Vyprovokuje tak válku s Francií.

Pohár přetekl

Napětí mezi Francií a Pruskem v roce 1870 stoupá. Prusku, které před čtyřmi lety vyhrálo v bitvě u Hradce Králové válku s Rakouskem a sjednotilo se do tzv. Severoněmeckého spolku, Francie překáží.

Rakousko tehdy rychle uzavřelo mír s Pruskem, což těžce nesl francouzský císař Napoleon III. (1808– 1873). Nemohl totiž mezi oběma zeměmi hrát roli prostředníka a nárokovat si za to vytoužené území na levém břehu řeky Rýn.

Olej do ohně přilila i francouzská snaha získat Lucemburské velkovévodství. Poslední kapkou, při které přeteče pohár pruské tolerance, se stává snaha o spojenectví Francie s Rakouskem a Itálií, jejímž cílem je Prusko izolovat.

Ve Španělsku v roce 1868 sesadí madridští revolucionáři královnu Izabelu II. (1830–1904). Monarchie přesto zůstává a španělský trůn je volný!

Žhavým kandidátem na něj je německý princ Leopold Hohenzollernský (1835–1905), Vilémův bratranec. To se vůbec nelíbí Francouzům, zato Bismarck si radostně mne ruce.

Zkušený pruský intrikán dobře zná názory svého nepřítele Napoleona III. Ví, že by císař na španělském trůnu mnohem raději viděl portugalského prince Ferdinanda.

Francouzský ministr zahraničí, vévoda Agénor de Gramont (1819–1880), se 6. července 1870 veřejně nechává v parlamentu slyšet, že „bez váhání začne válku proti té mocnosti, která by se pokoušela vzkřísit říši Karla V. (mocného španělského panovníka z 1. poloviny 16. století.

Ten díky kolonizaci Ameriky vládl podle svých slov říši, nad níž Slunce nezapadá – pozn. redakce).“

Pruský král Vilém I. doarzí na důležitou schůzku do Emsu.
Pruský král Vilém I. doarzí na důležitou schůzku do Emsu.

Zakažte mu trůn

Francouzský velvyslanec v Berlíně, hrabě Vincent Benedetti (1817–1900), dostává z Paříže od Napoleona III. příkaz, aby odcestoval za pruským králem Vilémem do lázní Ems na řece Lahn (dnes v německé spolkové zemi Porýní-Falcko), kde se panovník právě léčí.

Kandidatura Leopolda Hohenzollernského na španělský trůn je oficiálně vyhlášena a Francie naléhá na její odvolání.

Benedetti ale ví, že Vilém na rozdíl od svého bojovného premiéra příliš nestojí o válku a netrvá na tom, aby se jeho příbuzný stal španělským králem. Jednání se daří a do Paříže může oznámit radostnou zprávu:

„Hohenzollern se vzdá trůnu.“ Francouzům to ale nestačí. Benedettiho vzbudí v noci z 12. na 13. července naléhavý telegram od ministra zahraničí Gramonta. „Znovu se sejděte s králem Vilémem.

Trvejte na zárukách, které by zakazovaly Leopoldovi přijmout trůn, kdyby mu byl v budoucnosti nabídnut,“ stojí v něm.

Francouzský velvyslanec Vincent Benedetti přiváží zprávu, že se Hohenzollern vzdá trůnu.
Francouzský velvyslanec Vincent Benedetti přiváží zprávu, že se Hohenzollern vzdá trůnu.

Neurvalé požadavky

Druhý den ráno se Vilém prochází po lázeňské kolonádě. Na kolemjdoucího Benedettiho mává novinami a ukazuje mu zprávu, že Hohenzollern skutečně nechce španělský trůn. Velvyslanec ale překvapenému králi naservíruje nové požadavky.

„Jaké záruky Francie ještě potřebuje? Nemohu vám dát takový závazek,“ říká panovník. Jeho zatím přátelské chování vůči Benedettimu ochladne, přesto se s ním ještě zdvořile rozloučí.

Ministr zahraničí Gramont si ale v Paříži předvolá pruského velvyslance Karla von Werthera (1809–1894). „Král Vilém musí dopisem potvrdit, že Prusko ani dnes, ani v budoucnosti nebude poškozovat zájmy a čest Francie,“ nařizuje mu.

Werther okamžitě telegrafuje králi do lázní. „Jsem uražen jejich způsobem jednání, které nemá nic společného s diplomatickou důstojností,“ reaguje na to rozčileně Vilém.

Heinrich von Abeken sepíše telegram, který pak Bismrack zneužil.
Heinrich von Abeken sepíše telegram, který pak Bismrack zneužil.

Pár vynechaných vět

Večer se pruskému králi ještě jednou vnutí Benedetti, ten ale jeho nároky odmítne. Přesto ví, že velvyslanec jenom plní své povinnosti a na konci setkání mu na usmířenou podá ruku. „Přeji vám hodně štěstí.

Za pár dní budu v Berlíně a tam všechno s Bismarckem urovnáme,“ ujistí ho. Svému rádci z ministerstva zahraničí Heinrichu von Abekenovi (1809–1874) okamžitě přikáže, aby sepsal telegram o výsledcích jednání a okamžitě ho odeslal Bismarckovi.

Všemi mastmi mazaný premiér se teď chopí své příležitosti. Stačí pár škrtů perem, několik vynechaných slov a vět a zpráva se úplně změní. Upravený telegram vychází 14. července v německých a francouzských novinách a stává se rozbuškou konfliktu.

„Taková nehorázná opovážlivost,“ pohoršují se Francouzi, že Vilém urazil jejich velvyslance. Prusové zase zuří: „Co si to dovolují, nevěřit slovu našeho krále?“ Císař Napoleon III. skočí na Bismarckův trik jako hladový vlk po kořisti.

Nepočká ani na zprávu o setkání v Emži od Benedettiho a 19. července vypovídá Prusku válku.

Foto: wikipedia.org
Související články
Historie
Po stopách Stonehenge: Začne to jednoduchým valem…
Vítejte v anglickém Amesbury. Protéká tudy slavná řeka Avona a ke Stonehenge to máme jen 3 kilometry. Právě tady je roku 2003 objeven hrob významného muže, který umírá kolem roku 2300 př. n. l. Hned dostává přezdívku Král Stonehenge. Vyloďovaly se právě v Amesbury některé z monolitů na stavbu kamenného unikátu? Ne. Řeka Avona je […]
Historie
Starověké Mohendžodaro: Nejluxusnější město světa
Davy skandují, peří létá. Kohoutí zápasy mají rituální charakter. Právě odtud, ze starověké Kukkutarmy, v překladu Kohoutího města, se rozšíří domestifikovaná drůbež do světa. Ale pozor: Zde je posvátná a nejí se!   Ve 2. tisíciletí před Kristem tu může žít až 100 000 obyvatel, což z „Kohoutova“ dělá metropoli světového významu. A živo tu […]
Historie
Neštovice: Postrach, který věda zahnala
Amerika je pro kolonizaci zemí zaslíbenou. Stačí přesvědčit původní obyvatelstvo, aby vycouvalo. Přesvědčovacích prostředků mají Evropané celou řadu. Pušky, děla, a také neštovice. Neštovice jsou nemocí, která významným způsobem mění dějiny Kolem roku 400 př.nl zasáhne Athény epidemie, s největší pravděpodobností neštovic. Vyhubí čtvrtinu populace a mezi obětmi je i nejvýznamnější z vůdců – Periklés (500–429 […]
Historie
Versailles v číslech: Od sídla moci po muzeum dějin
Zámek jako z nejkrásnější pohádky je svědkem pohnutých dějin od doby, kdy se Francie stává významnou velmocí až po dramatický úpadek monarchie. Ve Versailles se však rozhoduje i o osudu jiných států. Impozantní sídlo ve Versailles je jednou z nejcennějších památek Francie, která je od roku 1979 zapsána na seznamu památek UNESCO. A také patří […]
reklama
lifestyle
Světové štěstí: Finsko, Dánsko a Island mají nejšťastnější obyvatelstvo na světě, Česko je na 18. místě!
Štěstí… Co je to štěstí? A dá se vůbec měřit? Už desátým rokem vydává organizace OSN, zabývající se udržitelným životem, Světovou zprávu o štěstí. To není vtip! Podle ní jsou i pro rok 2023 nejšťastnější seveřané. Je to paradox, protože právě v těchto zemích se roky potýkali s vysokým počtem sebevražd. Česko se drží v […]
Známé pověry z ložnice: Klesá s věkem libido?
Na slavného amerického boxera Muhammada Aliho (1942–2016) nesmí ženská ruka něžně sáhnout dlouhých 6 týdnů před důležitým zápasem. Nechce ztrácet nejen energii, ale také koncentraci.   Lhůta je to asi rekordní, ale podobné sebezapření musí předvádět například i tým amerického fotbalu Pittsburgh Steelers před Super Bowlem, kdy má nařízenu sexuální abstinenci. Trenéři se tak snaží […]
Praha stověžatá? Spíš kavárenská! Tři vyhlášené podniky, kde si známé osobnosti podávají dveře!
Vzduch je těžký a nasáklý kouřem z fajfek. Do kavárny vchází obrýlený fousáč, v němž všichni poznají Aloise Jiráska. Stůl u okna dnes pro změnu patří architektu Josefu Gočárovi. Zdánlivý klid naruší hluk ze zadní místnosti – nejde o nic vážného, to jen Jaroslav Hašek tropí vylomeniny. Vítejte v Unionce! Svatyně intelektuálů Co: Kavárna Union Zajímavost: Hašek zůstane […]
5 mýtů o sexu: Škodí porno vztahům?
Že jsou mnohé ženy zlatokopky a v posteli svých bohatých partnerů předvádějí úctyhodné teatrální dvouaktovky, jen aby si nenašel jinou? Nepodceňujte podvědomí a sílu peněz. Jak ukazuje jeden z výzkumů, krása a inteligence mnohdy na tučné konto nestačí. Na vině není proradnost, ale prastaré archetypy. Jen z nejlepších lovců s oštěpem jsou dnes top manažeři… […]
reklama
věda a technika
Co jste netušili o výtazích?
Kabinka visí na kovovém laně, připevněném na kladce. Můžete si nastoupit! A kdy pojedeme nahoru? Až někdo ručně navine lano na dřevěný buben! Tak nějak funguje první známý výtah na světě… Autorem pradědečka výtahů je řecký matematik Archimédes (asi 287-212 př. n. l.) a sestaví ho okolo roku 236 před Kristem. Podobné používají i Římané, […]
Víme, jak vznikl náš Měsíc?
Nové planety se rodí různými způsoby. Jedním z nich, kterým vznikla i naše sluneční soustava, je takzvaná akrece neboli „narůstání“. V tomto případě se oblak plynu s drobnou příměsí prachu díky vnějšímu impulzu, kterým může být například výbuch nedaleké hvězdy, začne hroutit do podoby disku. Jedná se v podstatě o gravitační proces. V centru disku […]
Rekordmani mezi rostlinami: Fascinující nej rostlinné říše
Znáte je? Nejmenší a největší rostliny světa, rostliny s nejdelšími listy, největšími květy či nejdelším jehličím, nebo třeba nejstarší rostlinu, jejíž věk je téměř pět tisíc let?  Představujeme vám rekordmany z říše rostlin, seznamte se. Obrovsky rozmanitý svět rostlin nás obklopuje v každém koutu světa. Rostliny nám i zvířatům poskytují potravu a kyslík, bez kterého […]
Tuberkulóza: Módní guru, zabiják i cestovka
„Má drahá, kořím se vaší alabastrové pleti i útlému pasu. Jste ztělesněním krásy,“ šeptá obdivně mladý muž. „Oh, děkuji,“ zašeptá dívka a vykašle do kapesníčku trochu krve. Má tak rozmanité symptomy, že až do 19. století nikdo netuší, že jde o jednu a tutéž nemoc. To mění svými objevy až francouzský lékař René Laënnec (1781–1826) […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Inkontinence je stále tabu
panidomu.cz
Inkontinence je stále tabu
Problém, který zná asi většina z nás. Musíme si „nutně odskočit“, ale není kam. A pro někoho pak už může být pozdě. Samovolným únikem moči čili inkontinencí trpí až půl milionů Čechů. Za lékařem se ale stydí jít, přitom se dá hendikep dobře ovlivnit cvičením i léky. Podle statistik až 65 procent postižených nikdy se
Záhadné bažiny Manchac: Obývá je krutá čarodějnice?
enigmaplus.cz
Záhadné bažiny Manchac: Obývá je krutá čarodějnice?
Na přelomu 19. a 20. století má v oblasti bažiny Manchac v americkém státě Louisiana žít tajemná žena jménem Julie Brown. Je to prý čarodějnice, která umírá za záhadných okolností v roce 1915. Od té d
Se sestrou jsme byly jako oheň a voda
skutecnepribehy.cz
Se sestrou jsme byly jako oheň a voda
Mladší sestra byla krásná a zábavná, na rozdíl ode mě. Měla desítky nápadníků, zatímco o mě nikdo nestál a zdálo se, že se nevdám. Vše nasvědčovalo tomu, že zůstanu na ocet. Pomalu jsem se smiřovala s nepopulárním údělem staré panny, která bydlí s rodiči ve velkém bytě, s otcem hraje po večerech karty a s matkou kouká na seriály. Byla jsem nenápadná šedivá
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
S.A.R. Rescue-Timer Edition 1994: Výroční skvost od Mühle Glashütte
iluxus.cz
S.A.R. Rescue-Timer Edition 1994: Výroční skvost od Mühle Glashütte
Rodinná manufaktura Mühle Glashütte v roce 2024 slaví třicáté výročí výroby náramkových hodinek speciální edicí S.A.R. Rescue-Timer Edition 1994. Tento model, symbol robustnosti a spolehlivosti, mimoc
Kde stál kamenný stolec Přemyslovců?
historyplus.cz
Kde stál kamenný stolec Přemyslovců?
Vzduchem létají mince. Lidé se po nich nadšeně vrhají. „Podívej, mám už plnou hrst,“ chlubí se jeden druhému. Jde o to na chvíli odvést pozornost davu, aby neušlapal přemyslovského knížete Břetislava I., mířícího k posvátnému kameni.   „Pojal Břetislava, synovce, a vedl jej na stolec knížecí,“ píše kronikář Kosmas (asi 1045‒1125) o nastolení Břetislava I. (1002/1005‒1055)
Kuřecí paličky v ohnivé marinádě
tisicereceptu.cz
Kuřecí paličky v ohnivé marinádě
Správně dochucená marináda dokáže obyčejné jídlo vyšvihnout do nebeských výšin. Přesvědčte se sami. Suroviny 8–10 kuřecích paliček sůl, pepř 1 lžíce hořčice 1 lžíce kečupu 1 lžička pálivé ml
Babské rady na bolest v krku
nejsemsama.cz
Babské rady na bolest v krku
Bolesti v krku jsou jedním z příznaků nachlazení, začínající chřipky či bakteriální nebo virové infekce. Pokud jsou teprve v počátku, můžete se těchto potíží zbavit i přírodní cestou. Bolest v krku je velmi nepříjemná. Hrdlo může být zarudlé, oteklé, může v něm být pocit škrábání a pálení doprovázeného chrapotem či potížemi při polykání. Jak si ulevit od bolestí a ztlumit zánět v hrdle?
Utajili Jeřábek a Třešňáková rozvod a dál hrají divadlo pro okolí?
nasehvezdy.cz
Utajili Jeřábek a Třešňáková rozvod a dál hrají divadlo pro okolí?
Už nějaký čas se proslýchá, že manželství herce Tomáše Jeřábka (49) z Jedné rodiny a herečky Halky Třešňákové (52) je v troskách. Teď se k nám však donesly zvěsti, že už by měli mít dokonce po rozvo
Zradil prokletý diamant Habsburky?
epochalnisvet.cz
Zradil prokletý diamant Habsburky?
O luxusní šperky z aukční síně Christie´s je jako každoročně obrovský zájem. Tentokrát však doslova enormní. V katalogu se totiž vyjímá skutečný skvost – pod položkou číslo 710 je v něm zapsán „bezejmenný žlutý diamant o váze 81,56 karátu, zasazený mezi 15 malými brilianty“. Jeho vyvolávací cena činí 350 000 švýcarských franků.   Původ tohoto slavného diamantu
Zámek Bečov nad Teplou a Relikviář svatého Maura: Dlouhá cesta k původní kráse
epochanacestach.cz
Zámek Bečov nad Teplou a Relikviář svatého Maura: Dlouhá cesta k původní kráse
Hned po korunovačních klenotech je relikviář svatého Maura považován za nejcennější movitou památku v České republice. A to se přitom zdálo, že tenhle románský skvost už je pro další generace nenávratně ztracen. Všechno začalo na počátku 13. století ve Francii. Biskup Gérard de Rumigny, působící v severofrancouzském městě Cambrai, byl neúnavný v hledání svatých relikvií. Nashromáždil jich hned
Mezihvězdný poutník není ztracen: Komunikace s Voyagerem 1 obnovena
21stoleti.cz
Mezihvězdný poutník není ztracen: Komunikace s Voyagerem 1 obnovena
Ve své době patřily k technologické špičce, máloco ale stárne rychleji než technologie. Sonda Voyager 1, která dala nahlédnout za oponu Jupiteru a Saturnu, dojala svět „Bleděmodrou tečkou“ a stala se