Domů     Emžská depeše: Válka vznikla kvůli několika škrtům pera
Emžská depeše: Válka vznikla kvůli několika škrtům pera

Pruský premiér Bismarck 13. července 1870 právě večeří v Berlíně, když mu komorník přinese telegram od krále Viléma. Otevře ho a očima rychle přelétne text. „Pánové, jsou pruská vojska připravena na vítězný boj s Francií?“ zeptá se potom svých spolustolovníků.

„Samozřejmě,“ potvrdí mu jeho ministr války Albrecht von Roone (1803– 1879) a náčelník generálního štábu, maršál Helmut von Moltke (1800 – 1891).

„Výborně, v tom případě jezte dál a nechte si chutnat,“ odpoví spokojeně Otto von Bismarck (1815–1898) a odejde do vedlejší místnosti. Rychle tam přepisuje zprávu, kterou bude brzy celá Evropa znát pod názvem Emžská depeše.

Jenže část textu vynechá a tím změní jeho smysl! Za chvíli se vrací zpátky a podává Roonovi a Moltkemu popsaný papír. Oba se do něj se zájmem začtou.

Francie si diktuje neuvěřitelné požadavky a komorník pruského krále Viléma I. (1797–1888) snad dokonce vyhodil francouzského velvyslance!

„Bude to jako červený šátek pro galského býka,“ prohlásí Bismarck s úsměvem a potěšeně vyslechne Moltkeho trefnou poznámku: „Blahopřeji, místo ústupu dáváte signál k útoku.“ Francie a její zájmy jim už dlouho leží v žaludku.

Chytrý premiér proto využívá situace a vymyslí šikovnou lest, jak nenáviděnou zemi zahnat do války.

Otto von Bismarck záměrně vynechá část textu diplomatické depeše. Vyprovokuje tak válku s Francií.
Otto von Bismarck záměrně vynechá část textu diplomatické depeše. Vyprovokuje tak válku s Francií.

Pohár přetekl

Napětí mezi Francií a Pruskem v roce 1870 stoupá. Prusku, které před čtyřmi lety vyhrálo v bitvě u Hradce Králové válku s Rakouskem a sjednotilo se do tzv. Severoněmeckého spolku, Francie překáží.

Rakousko tehdy rychle uzavřelo mír s Pruskem, což těžce nesl francouzský císař Napoleon III. (1808– 1873). Nemohl totiž mezi oběma zeměmi hrát roli prostředníka a nárokovat si za to vytoužené území na levém břehu řeky Rýn.

Olej do ohně přilila i francouzská snaha získat Lucemburské velkovévodství. Poslední kapkou, při které přeteče pohár pruské tolerance, se stává snaha o spojenectví Francie s Rakouskem a Itálií, jejímž cílem je Prusko izolovat.

Ve Španělsku v roce 1868 sesadí madridští revolucionáři královnu Izabelu II. (1830–1904). Monarchie přesto zůstává a španělský trůn je volný!

Žhavým kandidátem na něj je německý princ Leopold Hohenzollernský (1835–1905), Vilémův bratranec. To se vůbec nelíbí Francouzům, zato Bismarck si radostně mne ruce.

Zkušený pruský intrikán dobře zná názory svého nepřítele Napoleona III. Ví, že by císař na španělském trůnu mnohem raději viděl portugalského prince Ferdinanda.

Francouzský ministr zahraničí, vévoda Agénor de Gramont (1819–1880), se 6. července 1870 veřejně nechává v parlamentu slyšet, že „bez váhání začne válku proti té mocnosti, která by se pokoušela vzkřísit říši Karla V. (mocného španělského panovníka z 1. poloviny 16. století.

Ten díky kolonizaci Ameriky vládl podle svých slov říši, nad níž Slunce nezapadá – pozn. redakce).“

Pruský král Vilém I. doarzí na důležitou schůzku do Emsu.
Pruský král Vilém I. doarzí na důležitou schůzku do Emsu.

Zakažte mu trůn

Francouzský velvyslanec v Berlíně, hrabě Vincent Benedetti (1817–1900), dostává z Paříže od Napoleona III. příkaz, aby odcestoval za pruským králem Vilémem do lázní Ems na řece Lahn (dnes v německé spolkové zemi Porýní-Falcko), kde se panovník právě léčí.

Kandidatura Leopolda Hohenzollernského na španělský trůn je oficiálně vyhlášena a Francie naléhá na její odvolání.

Benedetti ale ví, že Vilém na rozdíl od svého bojovného premiéra příliš nestojí o válku a netrvá na tom, aby se jeho příbuzný stal španělským králem. Jednání se daří a do Paříže může oznámit radostnou zprávu:

„Hohenzollern se vzdá trůnu.“ Francouzům to ale nestačí. Benedettiho vzbudí v noci z 12. na 13. července naléhavý telegram od ministra zahraničí Gramonta. „Znovu se sejděte s králem Vilémem.

Trvejte na zárukách, které by zakazovaly Leopoldovi přijmout trůn, kdyby mu byl v budoucnosti nabídnut,“ stojí v něm.

Francouzský velvyslanec Vincent Benedetti přiváží zprávu, že se Hohenzollern vzdá trůnu.
Francouzský velvyslanec Vincent Benedetti přiváží zprávu, že se Hohenzollern vzdá trůnu.

Neurvalé požadavky

Druhý den ráno se Vilém prochází po lázeňské kolonádě. Na kolemjdoucího Benedettiho mává novinami a ukazuje mu zprávu, že Hohenzollern skutečně nechce španělský trůn. Velvyslanec ale překvapenému králi naservíruje nové požadavky.

„Jaké záruky Francie ještě potřebuje? Nemohu vám dát takový závazek,“ říká panovník. Jeho zatím přátelské chování vůči Benedettimu ochladne, přesto se s ním ještě zdvořile rozloučí.

Ministr zahraničí Gramont si ale v Paříži předvolá pruského velvyslance Karla von Werthera (1809–1894). „Král Vilém musí dopisem potvrdit, že Prusko ani dnes, ani v budoucnosti nebude poškozovat zájmy a čest Francie,“ nařizuje mu.

Werther okamžitě telegrafuje králi do lázní. „Jsem uražen jejich způsobem jednání, které nemá nic společného s diplomatickou důstojností,“ reaguje na to rozčileně Vilém.

Heinrich von Abeken sepíše telegram, který pak Bismrack zneužil.
Heinrich von Abeken sepíše telegram, který pak Bismrack zneužil.

Pár vynechaných vět

Večer se pruskému králi ještě jednou vnutí Benedetti, ten ale jeho nároky odmítne. Přesto ví, že velvyslanec jenom plní své povinnosti a na konci setkání mu na usmířenou podá ruku. „Přeji vám hodně štěstí.

Za pár dní budu v Berlíně a tam všechno s Bismarckem urovnáme,“ ujistí ho. Svému rádci z ministerstva zahraničí Heinrichu von Abekenovi (1809–1874) okamžitě přikáže, aby sepsal telegram o výsledcích jednání a okamžitě ho odeslal Bismarckovi.

Všemi mastmi mazaný premiér se teď chopí své příležitosti. Stačí pár škrtů perem, několik vynechaných slov a vět a zpráva se úplně změní. Upravený telegram vychází 14. července v německých a francouzských novinách a stává se rozbuškou konfliktu.

„Taková nehorázná opovážlivost,“ pohoršují se Francouzi, že Vilém urazil jejich velvyslance. Prusové zase zuří: „Co si to dovolují, nevěřit slovu našeho krále?“ Císař Napoleon III. skočí na Bismarckův trik jako hladový vlk po kořisti.

Nepočká ani na zprávu o setkání v Emži od Benedettiho a 19. července vypovídá Prusku válku.

Foto: wikipedia.org
reklama
Související články
Historie
Bylo tu, není tu: Jak nacisté zplundrovali Evropu?
Na nehybná nahá lidská těla dopadají sněhové vločky. Ledabyle zaparkovaný valník je plný vyhublých mrtvých. Až jejich fotografie obletí svět, mnoho lidí se stále bude zdráhat uvěřit, jaká zvěrstva byl s to nacistický režim spáchat. Krvavá mašinerie koncentračních táborů má pro třetí říši finanční bonusy – vždyť jen v Osvětimi si nakrade na 8 tun […]
Historie
Ve vzduchu je cítit konflikt. Čím Římané rozčilovali Germány?
Císař Octavianus Augustus má plnou hlavu plánů. V Germánii, kde Římané po přelomu letopočtu dosáhli řady vojenských úspěchů, by rád rozšířil svůj vliv. V nejlepším případě by pak z území na pravém břehu řeky Rýna udělal další říšskou provincii. Tím, kdo se o to má pokusit, se stává Publius Quintilius Varus (46 př. n. l.–9 n. l.), od […]
Historie
Masakr římských legií se odehrál v dolnosaském pohoří
„Vare, Vare, vrať mi mé legie,“ volá zoufale císař Octavianus Augustus, když do Říma dorazí zprávy o kruté porážce římských legií v Teutoburském lese roku 9 n. l. Bije přitom hlavou o zeď. „Roztrhl si roucho a hluboce truchlil. Po několik měsíců si neholil vlasy a nestříhal vousy,“ líčí císařův stav historik Suetonius. Krutý debakl přiměje […]
Historie
Ztracení princové uprostřed války růží: Skončí jejich životy v obávaném Toweru?
Venku panuje parno, dělníci v blízkosti Westminsterského opatství ale musí pokračovat v práci. Jeden z nich narazí na zvláštní dřevěnou bednu, která se nachází v třímetrové hloubce. Nález v sobě neukrývá zlato, ale kosti a možná pěkně cenné! Nový anglický panovník Karel III. (*1948) si získává obdiv historiků, povolí jim totiž přístup do královské krypty. […]
reklama
věda a technika
Cesta k proslulým motorkám začala u ručních granátů
Jak se zrodila Jawa? Každý si pod tímto slovem představí motocykly, ale tak jednoduché to nebylo. Možná vás tolik nepřekvapí, že na začátku byla zbrojní výroba. Podnikatel František Janeček (1878–1941) vyrábí v roce 1922 ve své pražské zbrojovce ruční granáty. Autorem jejich konstrukce je přitom on sám. Kromě toho se soustředí také na produkci kulometů. Brzy […]
Měsíc: Ráj pro těžaře!
Dlouhou dobu byl Měsíc pro lidstvo jen na míle vzdálenou stříbrnou koulí na obloze. Jenže pak Neil Armstrong 21. července 1969 udělá „malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo“ a od té chvíle začne být tato jediná známá přirozená družice Země vcelku lákavou destinací. K tomu, aby se na Měsíc přestěhoval člověk natrvalo, vede […]
Podzimní rovnodennost: Nejmagičtější okamžik roku!
Poznačte si datum 23. září, čas 8:50. Tehdy dojte k výjimečné chvíli! Slunce se dostane do takové pozice vůči Zemi, že severní i jižní polokouli bude osvěcovat naprosto stejně. Den i noc také obdaří stejnou dobou vlády. Spravedlivý den se jmenuje… podzimní rovnodennost! Když strážce podsvětí Hádes unese krásnou Persefonu, její matka Déméter to neunese. […]
Zabijáci plazí říše: 5 nejjedovatějších hadů světa
Jací hadi jsou nejjedovatější – a jak je možné, že mají na svědomí relativně málo životů? Co se děje s člověkem po uštknutí? A vážně dokáže had jediným kousancem zabít slona?   Zmije paví: Největší zabiják lidí? Na iráckou část Arabské pouště padla noc. Čtveřice mužů se vrací domů, na hlavách mají tradiční kostkovanou tkaninu […]
věda a technika
Krabi: Vrcholný majstrštyk evoluce?
Krabi, živoucí fosilie, které byly svědky vlády dinosaurů, jsou součástí skupiny vyšších korýšů zvané desetinožci, existujících od éry pozdního devonu. Nejstarší doložený krab, Eoprosopon klugi, žil na Zemi už před 185 miliony lety. A jak se zdá, evoluce je jimi přímo posedlá. Falešná identita Krabi poustevníčci se na první pohled od ostatních krabů příliš neliší. Za […]
K rezistenci antibiotik přispívá i znečištěné ovzduší
Průmysl, výroba energie z fosilních paliv, automobilová či letecká doprava. To vše stojí za znečištěním ovzduší, které má na lidské zdraví neblahý vliv. A za špinavým ovzduším stojí i jiný fenomén, který může být pro leckoho překvapivý. Zplodiny v atmosféře přispívají i k odolnosti baktérií vůči antibiotikům.   Analýza britských a čínských badatelů, která využila […]
Slavná busta Nefertiti: Seznam nálezů usvědčil Borchardta z podvodu
Německý archeolog Ludwig Borchardt bere do ruky ušpiněný vápencový předmět. Chvíli přemýšlí. Potom dílko strčí do krabice se štukovými nálezy. V hlavě se mu rodí plán, jak si s ním trochu pohrát. Když se řekne Nefertiti (14. století př. n. l.), každý si vybaví slavnou bustu s vysokým modrým kloboukem znázorňující egyptskou královnu z doby 18. dynastie […]
Opioidová krize v USA
Spojené státy americké se od 90. let minulého století potýkají s rozsáhlou opioidovou krizí, aktuálně probíhá už její čtvrtá vlna. Podle odborníků souvisí tato krize se strukturou amerického zdravotnického systému, ve kterém je předepisování léků upřednostňováno před dražšími terapiemi.   Profesorka Judith Feinbergová z West Virginia University k tomu podotýká: „Většina pojištění, zvláště pro chudé lidi, nezaplatí v USA […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
České Lurdy: Docházelo v nich k zázračnému uzdravování?
epochalnisvet.cz
České Lurdy: Docházelo v nich k zázračnému uzdravování?
K potemnělému svatostánku se blíží další poutníci. Od úst jim přitom stoupají obláčky páry. V kalendáři je totiž 13. leden a venku mrzne, jako když praští. Ve čtyři hodiny ráno je přesto bazilika v se
Pardubický kraj: Tipy na výlety pro všechny!
epochanacestach.cz
Pardubický kraj: Tipy na výlety pro všechny!
Pokud by vás náhodou v tomto krásném kraji nezlákal hrad na Kunětické hoře (viz úvodní foto), máme tu pro vás řadu dalších tipů! Jako první tip na výlet je tento – zkuste navštívit nový židovský hřbitov v Pardubicích.  Je součástí Centrálního hřbitova, který naleznete v ulici K Židovskému hřbitovu. Ačkoli k založení došlo již roku 1883, je
Co si dal trilobit ke své poslední večeři?
21stoleti.cz
Co si dal trilobit ke své poslední večeři?
Paleontologové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy s kolegy popsali v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů trilobita starého 465 milionů let se zachovaným obsahem trávicí soustavy. Ta
Záhadné kubánské útoky opět v akci: Neznámá zbraň udeřila přímo v Bílém domě!
enigmaplus.cz
Záhadné kubánské útoky opět v akci: Neznámá zbraň udeřila přímo v Bílém domě!
Federální úřady vyšetřují nové případy tzv. havanského syndromu. Záhadné onemocnění způsobuje řadu závažných příznaků včetně poškození mozku. Má se za to, že jej způsobuje dosud neznámá zřejmě akustic
Horor na irském venkově: Ďábla odhalili, když hráli karty!
enigmaplus.cz
Horor na irském venkově: Ďábla odhalili, když hráli karty!
Říká se, že ten, kdo chce neznámého člověka správně odhadnout, podívá  se mu na boty. Jejich kvalita, čistota o každém mnohé napovídá. Zároveň si můžete i zkontrolovat, zda před vámi náhodou nestojí-n
Emirates slaví Mezinárodní den kávy
iluxus.cz
Emirates slaví Mezinárodní den kávy
Mezinárodnímu dni kávy, který připadá na 1. října věnuje velkou pozornost i společnost Emirates. Na palubách svých letadel i v saloncích Emirates vytvořila širokou nabídku kvalitních káv, jíž se každo
Orly bělohlavé zabíjí sinice, jejichž toxin by však mohl léčit lidi
21stoleti.cz
Orly bělohlavé zabíjí sinice, jejichž toxin by však mohl léčit lidi
Už v 90. letech 20. století docházelo ke zpočátku nepochopitelným úhynům orlů bělohlavých v blízkosti vodních nádrží na jihovýchodě Spojených států. Příčinou jejich smrti byla vakuolární myelinopatie,
4 talenty kakaa
panidomu.cz
4 talenty kakaa
Je běžně v regálech – balíček nepřichuceného kakaového prášku. Stejného, kterého si staří Aztékové a Mayové vysoce cenili pro jeho mimořádné účinky. Některé jsou spíš bájné, ale další už věda potvrdila. * Proti stárnutí Za stárnutí víc než plynutí času může klesající schopnost buněk bránit se poškození, které jim způsobují agresivní volné radikály. Ty jsou
Vyhlédla si snad za Forejta náhradu?
nasehvezdy.cz
Vyhlédla si snad za Forejta náhradu?
Rozchod na spadnutí. Alespoň tak se mluví o vztahu EVY BUREŠOVÉ (30) a PŘEMKA FOREJTA (36). Říká se, že je za tím její nevěra! Hvězda seriálu ZOO si podle všeho velmi přeje svatbu. Eva Burešová (30)
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Za všechno může sestřin manžel
skutecnepribehy.cz
Za všechno může sestřin manžel
I když nás od sebe se sestrou dělí dva roky, bylo to jako nic a spíš nás všichni brali za dvojčata. Když jsme se před pěti lety přestaly vídat, těžce jsem to nesla. Za náš rozkol může Alžbětin manžel Honza. Je to nepříjemný chlap, který se ke mně nikdy nechoval hezky. Po jeho poslední eskapádě, která nás