Skip to content
reklama
reklama

Doupě hazardu, sídlo papeže, středověký ráj… Znáte evropské ministáty?

Na mapě je sotva najdeme, mají ale nesmírný význam. Každý z nich je něčím unikátní. Vypravte se na vzrušující a inspirativní cestu po nejmenších státech Evropy!

Vatikán – Papežský stát

Hlavní město: Citta del Vaticano

Rozloha: 0,44 km2

Počet obyvatel: 842

Jazyk: italština, latina

Vznik: 1929

Vatikán je nejmenší stát v Evropě, který se ukrývá uprostřed Říma, hlavního města Itálie. Jedná se o církevní stát, kterému vládne papež. Vlastní území zahrnuje několik významných památek, jako je bazilika sv.

Petra, Svatopetrské náměstí, Apoštolský palác nebo Vatikánská muzea. Součástí Apoštolského paláce je i známá Sixtinská kaple s obrovskou malbou Posledního soudu geniálního umělce Michelangela.

blank
Podle informací z roku 2011 zde žije kolem 30 žen, které ale nemají volební právo.

Historie: Název Vatikán pochází od pahorku Vaticanus Mons, který znamená v překladu Pahorek věštců. Za prvopočátek církevního státu lze považovat výstavbu křesťanské svatyně u hrobu svatého Petra, který zde dal postavit ve 4.

století císař Konstantin. Hlavním sídlem papežů se ale stal až v roce 1378, kdy se sem papežové vrátili z vyhnanství v Avignonu. Samotný stát vznikl roku 1929 na základě Lateránských smluv, které podepsali kardinál Pietro Gasparri a tehdejší předseda vlády Benito Mussolini.

Zajímavosti:

Jedním ze symbolů Vatikánu je Švýcarská garda – vojenská jednotka Svatého stolce, která zodpovídá za osobní bezpečí papeže. Jejich barevné uniformy navrhl sám Michelangelo. Vatikán má poměrně vysokou kriminalitu (asi 20x vyšší než ostatní území Itálie). Má vlastní banku, a dokonce i bankomat s instrukcemi v latině. Vatikán má vlastní malé nádraží, sloužící k přepravě nákladů. Vlastní jednu z nejbohatších světových uměleckých sbírek. Vatikán vlastní svůj rozměrný teleskop, který se nachází ve Spojených státech.

Monako – město hazardu

Hlavní město: Monaco-Ville

Rozloha: 2,04 km2

Počet obyvatel: 36 950

Jazyk: francouzština, italština, monacký dialekt

Vznik: 1419

Monacké knížectví se nachází na středomořském pobřeží francouzské Riviéry, na tzv. Azurovém pobřeží. Proslavilo se především jako město plné kasin a jako vyhledávaný daňový ráj. Ne vždy ale oplývalo bohatstvím.

K velkému zlomu došlo v roce 1848, kdy přišlo o 95 % svého území a potýkalo se s těžkou ekonomickou situací. Monacký kníže Karel III. (1818–1889) se tehdy rozhodl situaci řešit a v roce 1856 vybudoval přímořské lázně s kasinem.

K rozkvětu Monaka přispěl i německý kancléř Otto von Bismarck (1815-1898), který nechal v tehdejším Německu zavřít všechna kasina, a Monako tak získalo monopol na hazard. Místo natolik zbohatlo, že se kníže rozhodl oprostit místní obyvatele od daní.

blank
Jedním ze zdejších lákadel je oceánografické muzeum – v 70 odděleních je možné si prohlédnout více než 6000 ryb.

Historie: První zmínky o Monaku se datují už do 5. stol. př. n. l., kdy byla v těchto místech založena fénická obchodní stanice. Zlomový byl rok 1215, když zde Janované založili pevnost, která měla chránit jejich sklady. V roce 1292 se ale na místo dostal janovský šlechtic Francois Grimaldi (†1309) vyhnaný z Janova, který se svými kumpány všechny místní pozabíjel. Od té doby rod Grimaldiů pronásleduje monacká kletba, která spočívá v tom, že žádný z rodu nemá zažít manželské štěstí.

Většina z nich se ale opravdu rozvedla nebo o své partery tragicky přišla, včetně knížete Rainiera III., jehož manželka, americká herečka Grace Kellyová, zemřela při autonehodě.

Zajímavosti:

Monako nemá vlastní armádu, pouze policii a gardu. V kasinu mohou jako krupiéři pracovat pouze obyvatelé Monaka, ti ale zároveň nesmějí v kasinu hrát. Oproštění od daní má svá pravidla – čistý trestní rejstřík, majetek přesahující několik set tisíc eur a vlastnictví nebo pronájem nemovitosti, v níž osoba stráví alespoň 3 měsíce. Důležitou událostí je Velká cena Monaka, která se jezdí od roku 1929. V roce 1950 se okruh stal součástí mistrovství světa Formule 1.

San Marino – nejstarší republika na světě

Hlavní město: San Marino

Rozloha: 61,19 km2

Počet obyvatel: 32 471

Jazyk: italština

Vznik: 301

San Marino je malý jihoevropský stát, ze všech stran obklopený Itálií. Leží na hoře Monte Titano, jež má tři vrcholy, přičemž na každém z nich se tyčí jedna pevnost. Malý státeček vyniká hlavně tím, že je nejstarší dodnes existující republikou na světě, přičemž výkonnou moc drží v rukou dva regenti z různých politických stran, kteří mají vzájemné právo veta.

Tento stát ještě donedávna patřil k těm ekonomicky nejstabilnějším, nyní se potýká s bankovní krizí.

blank
V San Marinu je 220 km silnic, není zde veřejné letiště ani železnice.

Historie: Město bylo údajně založeno v roce 301 kameníkem jménem Marinus. Kvůli své poloze spadalo pod Římskou říši a v roce 1253 se stalo nezávislou republikou. O pár století později, konkrétně v roce 1797, sem dorazila napoleonská armáda.

Sám Napoleon (1769-1821) se rozhodl zemi garantovat samostatnost. Ostatní státy navázaly se San Marinem oficiální styky po Vídeňském kongresu v roce 1815.

Zajímavosti:

Nachází se zde mnoho muzeí. Oblíbené je Muzeum historických vozidel, kde jsou k vidění starodávné kousky i novodobé formule. V čele země dosud stanulo více žen než kdekoli jinde na světě. Jedná se o nejstarší nepřetržitě existující suverénní stát a nejstarší konstituční republiku. Je zde více automobilů než lidí. Na tamních 33 tisíc obyvatel je registrováno 42 tisíc vozidel. Sanmarinská ústava vznikla už v 16. století a je zakotvená v šesti knihách, psaných latinsky

Lichtenštejnsko – země kontrastů

Hlavní město: Vaduz

Rozloha: 160 km2

Počet obyvatel: 36 476

Jazyk: němčina

Vznik: 1806

Lichtenštejnsko patří mezi ty nejbohatší a nejluxusnější země na světě, na druhé straně je to země plná přírodních krás, jelikož leží na svazích Alp i v údolí řeky Rýna. Jedná se konstituční monarchii, jejíž hlavou je lichtenštejnský kníže, který zastupuje stát v mezinárodních záležitostech.

Za většinu politických záležitostí ale zodpovídá Švýcarsko. Nejvíce tato země prosperuje z bankovního sektoru – finančnictví vytváří přibližně čtvrtinu hrubého domácí produktu. Zdejší bankovní domy zaměstnávají asi 1700 zaměstnanců.

blank
Je jednou z mála zemí Evropy, která nepatří do Evropské unie ani nejeví zájem stát se jejím členem.

Historie: Tato země dostala název od šlechtického rodu Lichtenštejnů, kteří své jméno odvozují od hradu Lichtenštejna v Dolních Rakousích. Lichtenštejnské knížectví bývalo v 6. století součástí Chursko-rétského vévodství.

Moderní Lichtenštejnsko vzniklo až na přelomu 17.–18. století, kdy rod Lichtenštejnů v roce 1719 jednotlivá panství sloučil a vyhlásil jejich samostatnost v rámci Svaté říše římské. Poté, co toto impérium padlo, se v roce 1815 země začlenila do Německého spolku.

Jako suverénní stát bylo uznáno v roce 1806. Specifické byly vztahy s Československem, jelikož veškerý majetek Lichtenštejnů byl na základě Benešových dekretů vyvlastněn. Mezi jejich pozemky patřily Lednice a Valtice, Břeclav nebo Šternberk.

Zajímavosti:

Je to jedna z mála zemí s nulovým státním dluhem. Za 2. světové války museli Lichtenštejnové prodávat své umělecké dědictví včetně portrétu Ginevry de´Benci od Leonarda da Vinci. Vzniká zde nejvíce zubních protéz na světě. Má sjednocené zdanění se Švýcarskem.

Malta – ostrov plný historie

Hlavní město: Valetta

Rozloha: 316 km2

Počet obyvatel: 452 515

Jazyk: maltština, angličtina, italština

Vznik: 1964

Malta je hustě obydlený ostrov ve Středozemním moři, plný historických památek, ale také krásných pláží obklopených průzračným mořem. Na území ostrova se nacházejí záhadné prehistorické chrámy Tarxien, které se skládají ze čtyř megalitických staveb.

Tento komplex vznikl kolem roku 3500 př. n. l. a dodnes se nepodařilo zjistit, jak tehdejší obyvatelé dokázali tyto stavby postavit.

blank
Na Maltě je 365 kostelů, jeden pro každý den v roce.

Historie: V průběhu dějin byla Malta v područí Féničanů, Kartága, Říma, Byzantské říše, nebo později Francouzů a Britů. Zlomový rok pro tento ostrov nastal v roce 1530, kdy jej získal křesťanský vojenský řád johanitů (maltézských rytířů), kteří měli chránit Evropu před vpádem Osmanů.

V roce 1798 ji obsadil Napoleon, ale již o dva roky později padla do područí Britů. I v průběhu 2. světové války byla Malta důležitým strategický bodem, jelikož umožňovala britskému letectvu napadat zásobovací konvoje Afrikakorpsu (Německého afrického sboru).

Zajímavosti:

Malta má silně omezené zásoby sladké vody. Ta je dodávána potrubím ze Sicílie. Malta si užívá více než 300 slunečných dní v roce. Řekové založili dnešní Valletu, Féničané město Mdina. Valletta drží titul nejopevněnějšího města světa. Má nejvíce klášterů a největší počet mnichů a mnišek vzhledem k počtu obyvatel.

Andorra – přírodní skvost

Hlavní město: Andorra la Vella

Rozloha: 468 km2

Počet obyvatel: 77 281

Jazyk: katalánština, francouzština, španělština

Vznik: 1278

Andorra je knížectví ležící mezi Francií a Španělskem, které lemují hřebeny Pyrenejí. Do Andorry přijíždějí turisté (ročně až 15 milionů) hlavně kvůli lyžování a nakupování. Krajina země se pyšní velkým množstvím tyrkysových jezer, malebnými údolími a horskými loukami, ale také středověkými románskými kostelíky a kamennými domky.

Ve městě Les Escales zase vyvěrají horké termální prameny s vysokým obsahem síry.

blank
Smlouva z roku 1278 zakazovala stavění hradů, proto tu není ani jeden.

Historie: První zmínky o této zemi existují už z doby vlády Karla Velikého, který ji osvobodil zpod nadvlády muslimských Maurů. Samotný počátek knížectví se datuje do 13. století, kdy se o území přeli biskupové ze Seu d´Urgell a francouzská hrabata z Foix.

V roce 1278 se jejich spor o nástupnictví vyřešil smlouvou, podle níž měli spravovat území společně. Od té doby tak funguje diarchie (vláda dvou lidí). Dnes je to francouzský prezident a biskup z jedné ze španělských diecézí.

Zajímavosti:

Andorra nemá žádnou armádu, pouze vojenského náčelníka, kterým je francouzský prezident. Neplatí se tu žádné přímé daně, ale pouze 4% daň z přidané hodnoty. Hlavní město Andorra la Vella je nejvýše položené hlavní město Evropy. Knížectví nedisponuje žádným letištěm ani železnicí. Andorra nikdy neměla svou vlastní měnu. Nemá ani vlastní poštovní služby.
Foto: Shutterstock.com
Právě v prodeji
reklama
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky Lifestyle
Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Pomsta bude sladká, miláčku!
nasehvezdy.cz

Pomsta bude sladká, miláčku!

Vypadá to, že si...
Letíme daleko: Jet lag a další potíže
panidomu.cz

Letíme daleko: Jet lag a...

Nastává čas dovolených a toulek po světě, a tak...
Pozvání do interiérové krajiny
rezidenceonline.cz

Pozvání do interiérové krajiny

Barcelonský byt je ojedinělý útulnými zákoutími,...
Kde ležel tajemný ostrov Avalon?
enigmaplus.cz

Kde ležel tajemný ostrov...

Jako Avalon je označován mýtický ostrov...
Stručná historie kávy
21stoleti.cz

Stručná historie kávy

V 15. století se káva pěstovala ve východní...
Ponurá Kytice: Kde se trhaly svatební košile?
epochalnisvet.cz

Ponurá Kytice: Kde se trhaly...

Začíná to vcelku nevinně: „Již jedenáctá...
Gratinovaná kapusta se smetanou a sýrem
tisicereceptu.cz

Gratinovaná kapusta se...

Ingredience 1 cibule 5 stroužků česneku...
Proč se zbavila svého majetku?
nasehvezdy.cz

Proč se zbavila svého majetku?

Před pár měsíci se...
Připravila jsem svou kamarádku o krásnou ozdobu
skutecnepribehy.cz

Připravila jsem svou...

Vždycky jsem jí ty nádherné...
PODĚBRADSKÁ CYKLOSTEZKA
epochanacestach.cz

PODĚBRADSKÁ CYKLOSTEZKA

Město Poděbrady a jeho...
Potvrzeno: Nebezpečný prvok vás může dohnat až k sebevraždě!
enigmaplus.cz

Potvrzeno: Nebezpečný prvok vás...

Vědcům se podařilo odhalit souvislost mezi sebevraždami...
Osvěžení nabité antioxidanty
iluxus.cz

Osvěžení nabité antioxidanty

Nová česká značka My (:máj) se vydala na cestu výroby 100%...