Domů     Co dokazují tajemné experimenty se smrtí?
Co dokazují tajemné experimenty se smrtí?
13.4.2023

Zatímco mnozí doufají, že úmrtím naše existence nekončí, většina vědců upozorňuje na neprokazatelnost tohoto předpokladu. Víc než hypotézy nám možná napoví unikátní pokusy. Vyřeší dotěrnou otázku, zda existuje „život“ po životě?

Do ponurého nemocničního pokoje dopadají sluneční paprsky. Zatímco se zdravotní sestra chystá vpíchnout jednomu z pacientů injekci, ve vedlejším pokoji leží bledý stařec a vykašlává krev. Nemocný tuší, že nastává jeho poslední hodinka.

Než vydechne naposledy, přistupuje k jeho lůžku americký lékař Duncan MacDougall (1866–1920) a krátce k umírajícímu hovoří.

Vážení nebožtíků

Poté, co se navždy zastaví mužovo srdce, nechá lékař jeho mrtvolu zvážit. Stejnou proceduru ostatně muž podstoupil i před úmrtím.

Pacient se stejně jako dalších pět lidí, skomírajících na tuberkulózním oddělení nemocnice v americkém městě Haverhill v Massachusetts, stává zvláštním pokusným objektem.

Nekonvenční MacDougall totiž u všech šesti ochořelých nechá roku 1901 zjistit jejich hmotnost před i po smrti.

Dokážeme zaznamenat okamžik, kdy duše opouští tělo? FOTO: Rad el Baluvar / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
Dokážeme zaznamenat okamžik, kdy duše opouští tělo? FOTO: Rad el Baluvar / Creative Commons / CC BY-SA 3.0

Nepohrdne ani ovcemi

K čemu dojde? Jeho výzkum šokuje svět: Těla nemocných jsou prý po skonu v průměru o 21 gramů lehčí! Znamená to, že tolik váží lidská duše, která v okamžiku smrti opouští tělo? Alespoň tak výsledek výzkumu interpretuje doktor MacDougall.

Americký lékař pokusy s vážením před a po smrti provádí na počátku 20. století i mimo nemocniční areál. Objekty jeho podivného výzkumu se stanou myši, ovce a psi.

Pes nemá duši!

Zatímco u ovcí MacDougall zjišťuje odlišnost mezi jejich živou a mrtvou „verzí“, u 15 pokusných psů nezjistí žádný rozdíl. Proto usuzuje, že nejlepší „přítel člověka“ nemá na rozdíl od lidí duši.

Své kontroverzní hypotézy poté publikuje v Journal of the American Society for Psychical Research, ale též v serióznějším časopise American Medicine.

Důkaz, nebo zbytečný humbuk?

Kromě výtek ze zbytečného usmrcování živých tvorů si později Douglass vyslechne také oprávněné námitky týkající se pokusů.

Pokud totiž pomineme nepřesnosti tehdy nepříliš dokonalých vah, jsou tu ještě další okolnosti, jenž mohou ovlivnit hmotnost zkoumaných lidí a zvířat.

Z lidského těla totiž téměř nepřetržitě unikají plyny, tělní tekutiny a odpařuje se voda, ale také není vyloučeno nepozorované odpadnutí jeho částí – kousku zubů, vlasů nebo nehtů. Lze za těchto okolností hovořit o MacDougallových pokusech jako o spolehlivých?

21 gramů skutečného života?

Přesto v jeho šlépějích kráčejí i novodobí výzkumníci – například švédští lékaři v polovině minulého století. A světe div se: Také oni zjistí onen průměrný rozdíl mezi umírajícími a mrtvými – 21 gramů.

Stejně jako k němu během vážení pacientů před necelými 20 lety dojde v berlínské nemocnici i německý lékař Martens Becker.

Zvláštní je, že Becker během měření využívá nejmodernější elektronické váhy, a jako vzorek má prý kolem 2000 pokusných subjektů. Dokazuje to nesmrtelnost naší duše?

Tělo a duši zobrazuje ilustrace z 19. století. FOTO: Luigi Schiavonetti / Creative Commons / volné dílo
Tělo a duši zobrazuje ilustrace z 19. století. FOTO: Luigi Schiavonetti / Creative Commons / volné dílo

Údaje se rozcházejí

Další podobné pokusy vážení zemřelých se však s oněmi 21 gramy rozdílu váhy mnohdy i několikanásobně rozcházejí. Například jistá americká laboratoř má dojít k výsledku hmotnosti údajné duše mezi 2,5 až 6,5 gramu.

Nahrává to předpokladu, vyslovenému britským vědcem Davidem Jonesem (*1938), jenž zdůrazňuje, že podobný test může být považován za hodný zájmu pouze za několika uvedených předpokladů.

Za hranicí etiky

„Umírající musí být zapečetěn v uzavřeném pouzdru s nuceným oběhem vzduchu. Zvláštní počítač by měřil rozložení hmoty i těžiště lidského těla a průběžně vyhodnocoval výsledky,“ vysvětluje Jones v časopise Nature podmínky objektivního vědeckého měření.

„Další senzory by byly nutné ke sledování srdeční a mozkové činnosti umírajícího a k měření vdechovaného a vydechovaného vzduchu,“ pokračuje Jones. Současně předpokládá, že testovaný umírající člověk musí před experimentem projít speciálním výcvikem a školením.

Viděl jsem je zvenčí těla!

Podobný pokus si zatím nelze kvůli prioritní záchraně lidských životů v demokratických zemích představit.

Menší část pacientů, kteří se po srdeční zástavě ocitají za hranicí klinické smrti (stav po zástavě srdce), však hovoří o podivuhodných vizích, které prý prožili.

Umírající, kteří byli oživeni, hovoří o pocitech opuštění vlastního těla a spatření skutečné činnosti okolních nebo i velmi vzdálených lidí či pocitu průletu světlým „tunelem“, údajném setkání se zářící „bytostí“.

Jak vysvětlit podivné prožitky?

Často dojde i na oblíbené „život mi proletěl před očima“ – trojrozměrnou projekci shrnující zásadní okamžiky předchozího života.

Tyto prožitky či halucinace nejsou závislé na víře a vyskytují se u všech částí populace přibližně stejně, bez ohledu na příčinu smrti.

Jde tedy o halucinace skomírajícího vystresovaného mozku, jak míní většina lékařů i vědců, nebo o důkaz, že po smrti naše existence pokračuje v jakési jiné – snad energetické formě?

O tělo a duši se zajímali už staří Egypťané. FOTO: E. A. Wallis Budge / Creative Commons / volné dílo
O tělo a duši se zajímali už staří Egypťané. FOTO: E. A. Wallis Budge / Creative Commons / volné dílo

Pomůže nám Grey?

Přiblížit k řešení nás snad mohou experimenty prováděné za přispění přístroje vynalezeného neurofyziologem a kybernetikem britsko-německého původu Williamem Greyem (1910–1977).

Grey nejenže zdokonalí zařízení na měření elektrické aktivity mozku (EEG), ale také vymyslí jeho vylepšenou variantu.

Greyův přístroj připojený na EEG dokáže po měřitelné elektrické reakci pacientova mozku například zapnout připojený televizor nebo rozeznít zvonek.

Netradiční experiment

Elektrický impulz vznikající v mozku před oním zapnutím televize se nazývá „pohotovostní vlna“. Vylepšené Greyovo zařízení je dodnes využíváno při léčení. Ochrnutí pacienti se pomocí vůle a zpětné vazby (rozeznění zvonku přístroje) učí pohnout končetinami.

Ale využití přístroje může být i jiné, což napadne francouzského fyzika Jeana Jacquese Delpassea (1929–1987).

Vědec se spojí s nemocnicí, která pomocí Greyova přístroje léčí pacienty s vysokým krevním tlakem, a navrhne jí spolupráci na netradičním experimentu.

Obrazovka svítí!

Delpasse chce zjistit, co se děje po smrti. Požádá o sledování mozkové aktivity vážně nemocných osob. Má výhodu, že pacienti jsou vycvičení ve vytváření zmíněných mozkových „pohotovostních vln“ za účelem snížení jejich krevního tlaku.

Zpočátku se neobjeví nic neobvyklého, zvrat přijde až později. U jedné z umírajících žen se v okamžiku smrti rozsvítí televizní obrazovka – jde o projev oné elektrické pohotovostní vlny z jejího mozku!

Co dokazuje Delpasseův efekt?

U jiného – v té chvíli již mrtvého pacienta, se monitor rozzáří dokonce v době, kdy jeho mozek nemá být dávno funkční! Ale proč? Vždyť měla být činnost jeho mozku – dávno po srdeční zástavě – již nulová!

Podle skeptiků jde pouze o poslední záchvěv aktivity mozkových buněk, zatímco Delpasse považuje jev za důkaz přechodu naší fyzické existence do jiné formy bytí. Takzvaný Delpasseův efekt tedy možná naznačuje posmrtné pokračování našeho života. Anebo snad pravý opak?

Nevymýšlejí si?

Za pozornost stojí i testy prováděné na konci 90. let minulého století v britské Hlavní nemocnici v Southamptonu. Personál umístí vysoko na stěnách dekorace roztodivných tvarů.

Předměty jsou tajně připevněny mimo pohled ležících i stojících nezúčastněných osob, aby nedošlo ke zkreslení výsledků experimentu. Zmíněný pokus má dokázat, zda si umírající lidé své „posmrtné“ zážitky nevymýšlejí.

Funguje to!

Jednou z fází prožitků blízkosti smrti (vize či halucinace nastávají po klinické smrti) má být totiž spatření okolí ze vznášející se pozice nad vlastním umírajícím tělem. Jaké má tento několik let trvající pokus výsledky?

Někteří z pacientů, kteří byli v této nemocnici resuscitováni ze stavu klinické smrti, dokážou přesně popsat tvary a umístění předmětů, které nemohou spatřit ze země!

Někteří nevidí nic…

I když tento experiment přímo nedokazuje existenci posmrtného života, lze z něj vyvodit nezávislost našeho vědomí na lidském těle? Další poznatky přinášejí navazující experimenty pod vedením britského vědce Sama Parniy.

Ten se snaží podívat na prožitky blízkosti smrti velmi komplexně. Jeho tým sleduje zážitky i fyzický stav 63 pacientů po klinické smrti. Zatímco 56 z nich si z doby, kdy jsou mrtví, nepamatují nic, zbylých sedm má na tuto dobu barvité vzpomínky!

Velká čtyřka vrací úder

Čtyři z těchto sedmi lidí si pak vzpomínají na pocit obrovského štěstí, údajný „pobyt v jiném světě“, i setkání s duchovními bytostmi, zemřelými přáteli a členy rodiny.

Jednalo se o chybu jejich umírajícího mozku způsobenou nedostatkem kyslíku nebo nesprávným podáním léků, jak míní většina vědců?

Jenže Britové zjišťují, že u žádného ze čtyř pacientů nedojde během umírání k úbytku kyslíku v tkáních centrální nervové soustavy, ani k pochybení při podávání léků během resuscitace. Znamená to, že předchozí teorie jsou chybné?

Žádní pánbíčkáři

Zarážející je, že žádná z těchto čtyř osob nemá vztah k náboženství, většina se dokonce označuje za ateisty! Dá se tedy předpokládat, že si své prožitky nevymýšlejí.

Tvrzení o nedostatečně okysličeném mozku umírajících lidí s prožitky blízkosti smrti vyvrací i jiný experiment, provedený před několika lety na Kalifornském institutu technologií.

Záhada zůstává

Zpočátku skeptický Parnia k tomu dodává: „Při zástavě srdce dochází k poklesu aktivity mozku. Není potom možné, aby mohl zvládnout takové pochody, jež umožňují vznik trvalých vzpomínek.

Při nedostatečném přísunu kyslíku do mozku jsou zase lidé naprosto zmateni a žádné vzpomínky nemají.“ Je tedy možné, že naše vědomí funguje nezávisle na centrálním nervovém systému a ve chvílích smrti se oddělí.

Podle jiných teorií však mozek nebo žlázy s vnitřní sekrecí začnou při umírání uvolňovat látky, podobné „hormonu štěstí“ serotoninu, které navodí pocity blaha, a neobvyklé vize. Přijdeme někdy na to, kde je pravda?

Foto: Rad el Baluvar / Creative Commons / CC BY-SA 3.0, Luigi Schiavonetti / Creative Commons / volné dílo, E. A. Wallis Budge / Creative Commons / volné dílo, Taras Ševčenko / Creative Commons / volné dílo
reklama
Související články
Záhady a tajemství
Posvátný oltář na hoře Ebal: Je dobývání Kanaánu Izraelity jenom mýtus?
„Až tedy přejdete Jordán, postavíte na hoře Ébalu ony kameny, jak vám dnes přikazuji, a obílíš je vápnem. Vybuduješ tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů, ale nebudeš je opracovávat železem,“ přikazuje Mojžíš (1394/1393–1274/1273 př. n. l.) vojevůdci Jozuovi (†1245 př. n. l.). Ten poslechne a skutečně oltář vybuduje a provádí na něm oběti Hospodinu. […]
Záhady a tajemství
Tajemný Ötzi: Z Itala kočovným zemědělcem?
Byl urostlý, svalnatý, měl dlouhé vlasy a tmavou pleť… I přestože se kvůli „zubu času“  poněkud scvrkl a i jeho kštice vzala za své, patří k nejatraktivnějším vědeckým artefaktům. Řeč je o nejslavnější evropské mumii, jejíž tělo odkryl ledovec v Ötztalských Alpách 19. září 1991. Ötzi, jak se ledovému muži dnes přezdívá, přitom nebyl žádným […]
Záhady a tajemství
Louis Le Prince: Vynálezce filmu zmizel beze stopy
Vynalezne film dlouho před Edisonem i bratry Lumiérovými. Dva dny předtím, než ho může představit světu, záhadně zmizí. Jak a proč dodnes zůstává záhadou. Francouzský vynálezce Louis Aimé Augustin Prince (1841-??) je sice označován za „skutečného otce kinematografie“, přesto je pro mnohé zcela neznámý. Jak je to možné? Fotí královnu K zachyceným obrázkům má blízko […]
Záhady a tajemství
Záhady Velikonočního ostrova: Umíme hýbat sochami, víme, jak dostaly čepice, ale co písmo?
Velikonoční ostrov je stále plný záhad, a proto se téměř nepřetržitě ocitá v ohnisku zájmu vědců. Ti se snaží odpovědět na spoustu otázek. Některé už se jim povedlo odhalit, jiné na svoje rozluštění dosud trpělivě čekají. Kdo byli dávní stavitelé majestátních soch? Tento oříšek rozlouskl současný švédský genetik Pontus Skoglund, když zkoumal DNA potomků původních ostrovanů […]
reklama
zajímavosti
Zápas století: Šachy, které rozhodují o politice
Na první pohled jsou to jen dva muži, sedící nad 64 černobílými čtvercovými poli. Jenže v sázce je mnohem víc. Nejde jen o to, kdo bude nejlepší šachista světa. Je to souboj mezi demokracií a komunismem. Mezi Spojenými státy americkými a Sovětským svazem. S trochou nadsázky jde o nejslavnější bitvu studené války. Proti sobě se […]
Boříme mýty o antikoncepci: Zabrání citron či kojení početí?
Je kolébkou medicíny civilizace Řecka a Říma ve 4. století před naším letopočtem? Zčásti. Teprve v druhé polovině 19. století se ukáže, jak vyspělá je medicína ve Starém Egyptě.   Německý egyptolog Georg Ebers (1837–1898) kupuje roku 1873 papyrus, který ponese jeho jméno. A hlavně – až jej přeloží, zboří zažité představy o egyptské kultuře. […]
Zuby moudrosti: Proč se nám proříznou až v dospělosti?
Teplota, bolest, otoky. V horším případě i cysty nebo dokonce zlomenina zánětem oslabené čelisti. Všechny tyhle lahůdky nás mohou potkat, pokud se dens serotinus neboli třetí stoličky rozhodnou vydrat ven. Tenhle proces začíná v dospělosti a může trvat roky. Vědci přišli na to, proč si u lidí dávají zuby moudrosti tak na čas.     […]
Kult známého světce: Komunistům se svatý Václav nelíbil
Už od konce 10. století se v českých zemích začíná šířit kult svatého Václava (asi 907–935). Nejdříve se český kníže stal symbolem panovnické dynastie a poté i patronem národa. Velký význam získává svatováclavský svátek za první republiky, ale nejde to jednoduše. První republika se totiž hodně orientuje směrem na husitské tradice a svatý Václav tak zůstává […]
záhady a tajemství
Vrak parníku Karlsruhe jantarovou komnatu neskrývá
Parník Karlsruhe nabere 11. dubna 1945 na svoji palubu v dnešním Baltyisku celkem 1083 uprchlíků. Vydává se na cestu a o den později se řadí do konvoje s dalšími plavidly. Společně míří do Kodaně. Zaostává ale za zbytkem formace, a to se mu stává osudným.   Sovětská letadla po něm začnou nemilosrdně pálit. Loď zasáhne torpédo a poté […]
Spekulace o vraždě: Otrávil někdo maličkého synka Karla IV.?
Konečně vytoužený mužský potomek a dědic trůnu. Karel IV. plný radosti už spřádá velkolepé plány. Narodil se budoucí český král! Kdyby jenom tušil, že malý synek v kolébce se nedožije ani dvou let. Druhá manželka Karla IV. Anna Falcká (1329–1353), dcera rýnského falckraběte Rudolfa II. (1306–1353), svému muži porodí syna Václava (1350–1351), který pořádně zamíchá nástupnictvím […]
Kde leží biblická Sodoma? Americký archeolog má tip
„Začal jsem číst text v knize Genesis 13-19 a uvědomil jsem si, že se tradiční místo neshoduje s geografickým profilem popsaným v textu,“ vysvětluje Steven Collins, ředitel Archeologické školy Veritas International University v kalifornské Santa Anně, okamžik, kdy začal v roce 1996 pátrat po skutečném umístění biblické Sodomy. V roce 2013 dospěl k názoru, že jde o město Tall el-Hammam […]
Patří Žižkovy kosti opravdu Žižkovi?
Ráno 21. listopadu 1910 objeví zedníci v čáslavském kostele kostru vojevůdce Jana Žižky. Už tehdy však přivolaní odborníci naznačují, že jde o podvrh. A jak jsme na tom o 100 let později? Bylo tělo husitského vojevůdce Jana Žižky (1360–1424)pohřbeno v kostele svatého Ducha v Hradci Králové a později přeneseno do Čáslavi? Nebo tam zůstalo? Nebo […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Pocházel první mistr světa v šachu z Prahy?
epochalnisvet.cz
Pocházel první mistr světa v šachu z Prahy?
Rodina chudého pražského krejčího Josefa Steinitze žije na okraji židovského ghetta a v květnu 1836 do ní přibude další z mnoha dětí. Wilhelm přichází na svět s tělesnou vadou, v důsledku níž bude po
Takový vztah jsem nikdy nezažila
skutecnepribehy.cz
Takový vztah jsem nikdy nezažila
Dostala jsem se do nečekané situace. Když jsem podědila psa, chtělo se mi plakat. Netušila jsem, jaké štěstí mě v podobě chlupatého tvora ještě na stará kolena potká! Na stará kolena jsem si pořídila přítele. No, to je možná trochu nadnesené. Byl to soused. Ale trávili jsme spolu veškerý volný čas, jezdili na výlety, a dokonce i na
Zrekonstruovaný rodokmen neolitické rodiny
21stoleti.cz
Zrekonstruovaný rodokmen neolitické rodiny
V severní Francii v oblasti Pařížské pánve bylo už v roce 2000 objeveno rozsáhlé neolitické pohřebiště. Díky pokrokům v analýze dávné DNA se nyní vědcům podařilo získat genomy 94 jedinců, kteří, jak s
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Žije v Austrálii podivná rasa Sloních lidí?
enigmaplus.cz
Žije v Austrálii podivná rasa Sloních lidí?
Dvojice rybářů pozvedne petrolejovou lucernu. Je noc a oni právě loví na jezeře Narrabeen nedaleko Sydney. Když se tmou zničehonic rozlehne hlasité šplouchání, rozsvítí světlo. To, co spatří, jim vezm
Oceán na Europě obsahuje uhlík
21stoleti.cz
Oceán na Europě obsahuje uhlík
Jupiterův měsíc Europa přitahuje zájem odborné veřejnosti jako magnet. Důvod je jasný. Měření ukázala, že pod ledovým povrchem se ukrývá oceán tekuté a teplé vody. A mnozí vědci nevylučují, že v této
Hroutí se jí nadobro vztah?
nasehvezdy.cz
Hroutí se jí nadobro vztah?
JITKA SCHNEIDEROVÁ (50) to má údajně s partnerem LUKÁŠEM PITTEREM (43) hodně nahnuté. Objevil se v jejich vztahu nečekaně někdo třetí? V seriálu Ulice se jí daří. Jitka Schneiderová (50) tam září, co
Nevyjasněné otázky okolo Vincenta van Gogha
enigmaplus.cz
Nevyjasněné otázky okolo Vincenta van Gogha
Světoznámý nizozemský malíř Vincent van Gogh za svým životem zanechá celou řadu nevyjasněných otázek. Jedna z nich se týká jeho smrti. Podle asi nejrozšířenější teorie spáchal sebevraždu. Ozývají se v
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
Grafitový důl Český Krumlov: Za doprovodu skutečných horníků
epochanacestach.cz
Grafitový důl Český Krumlov: Za doprovodu skutečných horníků
O grafitu víme, že se používá k výrobě tužek, ale naši dávní předkové ho znali především jako přísadu do keramiky. Proto také na Českokrumlovsku kvalitní grafit těžili už Keltové a po nich se v tom pokračovalo i v dalších staletích. Posledním z otevřených dolů byl v 70. letech minulého století Městský vrch spojený překopem s nedalekým dolem Lazec. A právě v těchto
Babí léto v Hliněné Baště
iluxus.cz
Babí léto v Hliněné Baště
Každé roční období přináší návštěvníkům průhonické restaurace Hliněná Bašta jinak chuťově zabarvené dobroty. Proto netřeba „smutnit“, že léto tak rychle uteklo, neboť poklidné posezení na romantické t
Jak vybrat a využít chytrou technologii na zápěstí
panidomu.cz
Jak vybrat a využít chytrou technologii na zápěstí
Také jste si všimli, že stále více lidí nosí na zápěstí chytré hodinky nebo fitness náramek? Pokud byste se i vy rádi nechali pohltit tímto trendem, ale nevíte, k čemu jsou taková zařízení dobrá a jak vybírat, jste na správné adrese. S obojím vám totiž poradíme. Jak vybrat chytré zařízení na zápěstí? Při výběru chytrého zařízení na