Domů     Bitva u Prestonpans: Nečekané vítězství
Bitva u Prestonpans: Nečekané vítězství
14.2.2023

Jeho dědeček byl vyhnán z Anglie a zbaven trůnu. Mladý Karel Eduard Stuart se ale rozhodne vrátit se z francouzského exilu a získat vládu nad Anglií, Skotskem a Irskem zpět.

Shromáždí vojsko povstalců a vytáhne do boje proti početnější vládní armádě, kterou díky lsti během chvilky rozpráší, což mu otevře cestu do Anglie…

Karel Eduard Stuart (1720–1788) se dne 24. července 1745 vyloďuje na ostrově Eriskay v souostroví Vnější Hebridy na severu Skotska.

Tady plánuje naverbovat dobrovolníky do své povstalecké armády jakobitů a získat pro Stuartovce zpátky trůn Anglie, Skotka a Irska.

Kvůli válkám o rakouské dědictví je převážná většina britských vojenských sil vázána ve Vlámsku, čehož hodlá Karel náležitě využít.

Vždyť mužské potomky Stuartovců, žijící ve vyhnanství ve Francii, považuje řada příslušníků významných anglických politických kruhů stále za jediné právoplatné dědice trůnu.

Povstalci se dokázali postavit mnohem početnější armádě. FOTO: James Grant / Creative Commons / volné dílo
Povstalci se dokázali postavit mnohem početnější armádě. FOTO: James Grant / Creative Commons / volné dílo

Potomek starého evropského rodu

Stuartovci byli královským rodem, vládnoucím ve Skotsku od roku 1371, v Anglii pak od roku 1603, což změnil až Zákon o nástupnictví (Act of Settlement), přijatý roku 1701. Počátky jedné z nejstarších dynastií v Evropě sahají až do 11. století, kdy Walter, syn normanského rytíře Alana Fitzflaalda, přijel do Skotska do služby ke králi Davidovi I. (1085–1153).

Pro své potomky získal dědičný titul stewarda, zemského správce, a tento významný úřad poté zastávali Stuartovci po několik generací.

Prvním králem Skotska z této dynastie byl pak  Robert II. (1316–1390), který usedl na trůn roku 1371.

Stuartovci na anglickém trůnu

V hlavní linii vymřel rod skotským králem Jakubem V. Po něm trůn zdědila jeho dcera Marie Stuartovna (1542–1657). Ta byla ovšem roku 1567 přinucena předat moc svému synovi Jakubovi VI. (1566–1625).

Když zemřela anglická královna Alžběta I. (1533–1603), poslední panovnice z rodu Tudorovců, ujal se skotský král vlády také nad Anglií a Irskem jako Jakub I. Tato personální unie trvala až do roku 1707.

V roce 1649 ale došlo k revoluci, v jejímž důsledku byl král Karel I. Stuart (1600–1649) popraven a vlády v zemi se ujal Oliver Cromwell (1599–1658).

Syn vyhnaného krále

Roku 1660 došlo k restauraci Stuartovců na anglickém trůnu, na který nastoupil Karel II. (1630–1685).

Po něm měl vládnout jeho bratr Jakub II. (1633–1701), který však byl pro svůj příklon ke katolictví vyhnán ze země a doživotně zbaven trůnu.

Na něj proto usedl protestant Vilém III. Oranžský (1650–1702), manžel dcery Jakuba II. Marie. Po jejich smrti pak vládla další dcera Jakuba II., Anna Stuartovna (1665–1714).

Za její vlády došlo ke sjednocení Anglie a Skotska a vzniku Velké Británie. Po její smrti nastoupila na anglický trůn nová dynastie, hannoverská.

Mnozí ale považovali další potomky Jakuba II., žijící ve vyhnanství, za právoplatné dědice anglického trůnu, mezi nimi i Karla Eduarda Stuarta.

Jakobitské povstání

Tomu se do povstání daří zapojit část skotské šlechty a mnoho rodových klanů, katolických i protestantských, v celkovém počtu asi 2 000 vojáků.

Proti nim ale stojí velitel vládních vojsk ve Skotsku, generál John Cope (1688–1760), který má k dispozici téměř dvojnásobný počet mužů, bohužel pro něj jde z valné většiny o nezkušené nováčky.

Generálovi se navíc dostává špatných rad a informací od ministra pro skotské záležitosti, Johna Haye (1695–1762), čtvrtého markýze z Tweeddale, který závažnost povstání jakobitů trvale podceňuje.

Generál John Cope FOTO: artuk / Creative Commons / volné dílo
Generál John Cope FOTO: artuk / Creative Commons / volné dílo

Povstalci míří na Edinburgh

Záměry jakobitů jsou nejasné, dokud na začátku září Cope nezjistí, že se přesouvají po vojenských cestách směrem k Edinburghu. Rozhodne se k městu vydat po moři, aby tam byl dřív než vzbouřenci.

Když se tam ale 17. září vylodí, zjistí, že dorazil pozdě, neboť Karlovy oddíly vstoupily do města dříve toho dne. Edinburský hrad ale nezískaly. Následně Karel přikazuje svým mužům, aby se pohnuli na východ.

Nedaleko vesničky Prestonpans se obě armády dne 20. září 1745 odpoledne setkávají.

Tajná stezka a nečekaný útok

Cope si vybírá příhodné místo k obrannému postavení čelem k jihu tak, aby pravé křídlo jeho formace chránila kamenná zeď Preston House, levé křídlo násep obsazený děly a čelo bažinatý terén. Útok jakobitů očekává ze západu.

Mezitím probíhá v hlavním stanu Karla Stuarta divoká hádka mezi ním a jeho generálem, lordem Georgem Murrayem (1694–1760), který odmítá okamžitý frontální útok.

Naštěstí se v táboře zjevuje jistý Robert Anderson, sympatizant s jakobity, který navrhne, že převede jejich vojsko tajnou stezkou, což jim umožní zaútočit z východu.

Mlha a válečný ryk

Ve čtyři hodiny ráno se tak jakobitské vojsko vydává na cestu bažinatým terénem, aby překvapilo vládní jednotky.

Kolem šesté hodiny ranní dne 21. září se z mlhy ozve hrůzu nahánějící válečný ryk a zvuky dud, který následuje divoký čelní útok horalů, který jednotky generála Copea totálně překvapí.

Jeho muži v mlžném oparu nepřítele vůbec nevidí, jen slyší jejich útočný pokřik. V jejich řadách tak nastává panika. Dělostřelci se dávají na útěk, následovaní nezkušenými dragouny na křídlech.

Nechráněný střed, tvořený královskou pěchotou, se ocitá v sevření Skotů. Nastává krvavý masakr.

Místo bitvy dnes připomíná kamenná mohyla. FOTO: Renata Edge / Creative Commons / CC BY-SA 2.0
Místo bitvy dnes připomíná kamenná mohyla. FOTO: Renata Edge / Creative Commons / CC BY-SA 2.0

Čtvrthodinová bitva

Během 15 minut je dobojováno, na bojišti zůstává ležet na 500 mrtvých těl vládních vojáků, stejný počet je jich vzat do zajetí. Další stovky mužů byly zraněny. Generálu Copeovi se podařilo z bitvy prchnout a zachránit si holý život.

Ztráty na životech jsou na straně jakobitů mizivé, navíc se mohou radovat z bohaté kořisti, peněz, zbraní i munice. Jde o první významné vítězství povstalců, které musí Londýn začít brát vážně.

Do Karlova vojska proudí noví stoupenci, získává i posily z Francie. Skotsko je nyní v rukou prince Karla a cesta do Anglie otevřená.

Foto: Onbekend / Creative Commons/ volné dílo, artuk / Creative Commons / volné dílo, Renata Edge / Creative Commons / CC BY-SA 2.0, James Grant / Creative Commons / volné dílo
reklama
Související články
Historie
George Washington: Životní družku našel ve vdově se dvěma dětmi
Štěstěna rozhodně provází mladého amerického zeměměřiče George Washingtona během jeho vojenské kariéry. V letech 1753–1758 bojuje po boku Britů s Francouzi. Není zraněn navzdory tomu, že jednou nachází ve svém vojenském kabátci dokonce čtyři díry po kulkách. Vojenský postup George Washingtona (1732–1799) však stagnuje, a proto se v prosinci 1758 rozhodne s armádou skončit. Už dlouhou dobu, zhruba […]
Historie
Proč zakázali konšelé katům na svatého Martina koledovat?
Svatý Martin má 11. listopadu přijet na bílém koni, což značí začátek zimy. Letos už je sněhové nadílky až až. Kdo vlastně ale svatý Martin je? Pojďme se trochu podrobněji podívat na jeho osud. V římské provincii Horní Panonie (v dnešním Maďarsku) přichází v roce 316 na svět Martin Tourský († 397). Podle legendy se později setkává v Amiensu […]
Historie
Co se skrývalo v urnách? Nejenom popel, ale i korálky
Nejstarší pohřební urny pocházejí z Blízkého východu z období asi 3000 př. n. l., ve střední Evropě se první schránky na popel vyskytují o 1000–1500 let později. Hlouček Slovanů se shromáždí do kruhu v poli. Muž v jejich středu začíná vyhrabávat díru. Když dosáhne hloubky zhruba půl metru, přestane. Vedle stojící žena mu podá předmět zabalený v plátně. […]
Historie
Proč křesťané odmítali spalovat své mrtvé?
Smuteční průvod pomalým krokem za zpěvu smutečních písní míří na hřbitov. Tam už je připravena navršená hranice. Oblečeného nebožtíka na ni položí. Příbuzní zažehnou oheň. „Po spálení hranice a těla buď hned, nebo na druhý den sebrali pozůstalí popel s opálenými zbytky kostí, zbraní, šperků buď prostě na hromádku, nebo jej vsypali do popelnice, kterou […]
reklama
svět zločinu
Postaršímu miliardáři zmizí žena před nosem
V zasněžených ulicích východního Osla se zvedá vítr. Vhání chodcům do očí bílý poprašek. Zavane až k okraji bytových domů, kde stojí vila jednoho z nejbohatších Norů. Tom Hagen (69) si nepotrpí na přehnanou okázalost. Odmala je mu vtloukáno do hlavy, aby se svými úspěchy příliš nechlubil. Jeho dům je sice velký, ale jednoduchý. Ve svém věku už […]
Vůdkyně kultu ubije oběti paličkami
V 90. letech minulého století má japonská žena jménem Sačiko Etoová (65) mnoho následovníků. Stojí v čele kultu, jenž uctívá její mystické síly. Podle jejích stoupenců dokáže z lidí vymítat ďábla. Nepoužívá při tom modlitby a symboly, ale speciální bubenické paličky. Sačiko paličkami sví zákazníky bije, dokud z nich všechno zlo nevyžene. V lednu 1995 však její praktiky definitivně […]
Albert Fish: 120 dní Sodomy je proti němu čajíček…
Britská spisovatelka a muzikanta Charlotte Greigová (1954–2014) považuje za hlavní zdroj inspirace pro Hannibala Lectera amerického natěrače a neuvěřitelně perverzního sadistického vraha Hamiltona Howarda „Alberta“ Fishe (1870–1936). U Fishe není kanibalismus žádná výjimka. „Měl jsem předek těla s kousky, které mám nejradši. Jeho ptáčka, varlata a roztomilý, pěkně baculatý zadeček, abych si ho mohl upéct […]
Čtyřnásobný vrah Robert Maudsley: Na svobodě vraždí jen jednou
Britskému sériovému zabijákovi Robertu Johnu Maudsleymu (*1953) se přezdívá skutečný Hannibal Lecter. Je nadprůměrně inteligentní, miluje klasickou hudbu, a když se zeptáte jeho známých, vylíčí vám ho všichni jako vtipného a zdvořilého společníka, který byl vždy každému nápomocen.   Přesto svůj život zřejmě již dožije ve speciální cele o rozměrech 5,5 × 4,5 metru. V […]
reklama
zajímavosti
Svět v číslech: Pohádkové adventní trhy
K adventu neodmyslitelně patří také trhy. Někde sázejí na klasiku, jinde zvolí originálnější pojetí. Ale každé místo a akce má své neopakovatelné kouzlo. 1298 Vánoční trhy se konají už od pozdního středověku v německy mluvících částech Evropy a v mnoha částech bývalé Svaté říše římské. Zřejmě nejstarší zmínka pochází z roku 1298 a týká se […]
Bramborový salát: Pochoutka mladší, než si myslíte
Těžko si bez něj představit štědrovečerní tabuli. To už se častěji mění kapr za kuřecí řízek, než že by na talíři chyběl bramborový salát. Nejlepší je samozřejmě ten od maminky nebo babičky. Někde se recepty dědí stejně jako ty nejblyštivější šperky. Než se dostane až na náš stůl, musí ujít strastiplnou a občas ne úplně […]
Pravěkým malbám vzdával hold i Picasso
Lidé dodnes žasnou nad dokonalostí pravěkého umění. Žádné chaotické čáry, ale věrná podoba zvířat, lidí, bojových výjevů. A jeskynní malby navíc nebyly jenom dekorací. Hrály svoji roli i při rituálech, zaručujících úspěch při lovu nebo posílení plodnosti. „Nikdo z nás by nebyl schopen takto malovat,“ prohlásí známý španělský kubistický malíř Pablo Picasso (1881–1973), když si prohlédne […]
Počátky americké měny: Jak se z tolaru stává dolar
Píše se 2. dubna 1792. Od vyhlášení nezávislosti Spojených států amerických uplynulo téměř šestnáct let. Nový stát se samozřejmě neobejde bez vlastní měny. Ministr financí Alexander Hamilton (1755-1804) ji právě uvádí na trh. A nejsou to ledajaké peníze. Jejich přesné složení určuje zákon schválený Senátem a Sněmovnou reprezentantů. Paragraf s nešťastným číslem 13 říká, že dolarovou […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Čokoláda pro chuť i zdraví
panidomu.cz
Čokoláda pro chuť i zdraví
Tahle nebeská pochoutka obsahuje kakaové boby, které v sobě mají velké množství flavonoidů, látek, jež tělo zbavují škodlivin a také regenerují a zpevňují cévy. To samozřejmě není hlavní a jediný důvod, proč saháme po tmavě hnědé, tenké a omamně vonící tabulce, abychom z ní s jemným křupnutím odloupli čtvereček a téměř rituálním způsobem si ho
Že by vznikl milostný trojúhelník?
nasehvezdy.cz
Že by vznikl milostný trojúhelník?
Nestárnoucí herečka ze seriálu Slunečná Eva Decastelo (45) bezmezně miluje fotografa Tomáše Třeštíka (45). Jenže ten ještě ani zdaleka nemá vyřešenou svou minulost, a to v mnoha ohledech. Nejenom
V jednoduchosti je krása: Dveře IDEA od JAP FUTURE
iluxus.cz
V jednoduchosti je krása: Dveře IDEA od JAP FUTURE
Minimalismus už není jako dříve jen doménou umění, filozofie nebo architektury, ale stal se z něj vyhledávaný životní styl. Interiér a design jsou další oblasti, do kterých minimalismus postupně proni
Zachránil mě před neštěstím skutečný čert?
skutecnepribehy.cz
Zachránil mě před neštěstím skutečný čert?
Ze spaní mě probudilo děsivé stvoření. Mělo rohy a ocas. Místo do pekla mě vyvedlo ven z domu. Najednou se ozvala rána jako z děla. Bylo to tehdy v předvánočním čase, kdy chodí čert a Mikuláš. Byla jsem ještě malá holčička. Tenkrát mě hlídala babička, která bydlela v malém domku, kolem kterého pobíhalo všelijaké zvířectvo – husy, slepice, kočky i starý pes
Květiny ve folkloru a mytologii
21stoleti.cz
Květiny ve folkloru a mytologii
Květiny nás provází už od nepaměti, život bez nich si většinou nedovedeme představit. Jsou zdrojem radosti, využíváme je jako prostředek, kterým vylíčíme radost i smutek, slouží i jako omluvenka. Kde
Skvělý jahodový tvarožník
tisicereceptu.cz
Skvělý jahodový tvarožník
Tvarožník je tuzemskou obdobou italského tiramisu. Ingredience 400 g jahod 120 g piškotů 350 g zakysané smetany 400 g plnotučného tvarohu 2 vanilkové cukry 3 lžíce moučkového cukru 2 lžíce
Kyberzločincům naletí i technologicky zběhlí lidé
epochalnisvet.cz
Kyberzločincům naletí i technologicky zběhlí lidé
Pozor, s Ježíškem letos chodí kyberzločinci. Jen v prvním letošním pololetí provedli podle dat z bank přes 31 tisíc útoků, z nichž bylo nahlášeno více než 10 tisíc na policii. Policejní statistiky hov
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Případ Shanti Devi: Vzpomněla si na svou smrt při porodu?
enigmaplus.cz
Případ Shanti Devi: Vzpomněla si na svou smrt při porodu?
Zatímco některé případy reinkarnace doplácejí na nedostatek důkazů a svědectví, u jiných takový problém rozhodně nehrozí. To je i případ indické dívky jménem Shanti Devi. Děvčátka, které si údajně vzp
Za krásami Švýcarska: Poznejte zemi hor, sýrů a čokolády
epochanacestach.cz
Za krásami Švýcarska: Poznejte zemi hor, sýrů a čokolády
Která místa navštívit ve Švýcarsku? Není nic snazšího než si přečíst naše doporučení. Máte chuť na pravý alpský sýr z horských pastvin? Jste na správném místě. Jenom je lepší si ho koupit na trhu. A čokoláda hořká i mléčná také patří k této zvláštní horské zemi. Můžete se i projet čokoládovým expresem až do firmy
Léčivý tichý zvon sv. Mury: Přinesli ho na Zemi andělé?
enigmaplus.cz
Léčivý tichý zvon sv. Mury: Přinesli ho na Zemi andělé?
S jasně zelenými stébly trávy na irských lukách si pohrává vítr. Čechrá listy v korunách stromů a také vlasy dlouhé fronty čekajících lidí. Většina z nich je bledá, nemocná, a sem tam si všimnete i tě
Slimule americká: Ryba s nemrznoucí krví
21stoleti.cz
Slimule americká: Ryba s nemrznoucí krví
Tato více než metr dlouhá ryba se pohybuje u mořského dna, kde je vystavena chladu. Jako obranu si vyvinula krevní protein, který působí jako nemrznoucí směs. Ten došel komerčního využití. Slimule