Domů     Bitva u Prestonpans: Nečekané vítězství
Bitva u Prestonpans: Nečekané vítězství
14.2.2023

Jeho dědeček byl vyhnán z Anglie a zbaven trůnu. Mladý Karel Eduard Stuart se ale rozhodne vrátit se z francouzského exilu a získat vládu nad Anglií, Skotskem a Irskem zpět.

Shromáždí vojsko povstalců a vytáhne do boje proti početnější vládní armádě, kterou díky lsti během chvilky rozpráší, což mu otevře cestu do Anglie…

Karel Eduard Stuart (1720–1788) se dne 24. července 1745 vyloďuje na ostrově Eriskay v souostroví Vnější Hebridy na severu Skotska.

Tady plánuje naverbovat dobrovolníky do své povstalecké armády jakobitů a získat pro Stuartovce zpátky trůn Anglie, Skotka a Irska.

Kvůli válkám o rakouské dědictví je převážná většina britských vojenských sil vázána ve Vlámsku, čehož hodlá Karel náležitě využít.

Vždyť mužské potomky Stuartovců, žijící ve vyhnanství ve Francii, považuje řada příslušníků významných anglických politických kruhů stále za jediné právoplatné dědice trůnu.

Povstalci se dokázali postavit mnohem početnější armádě. FOTO: James Grant / Creative Commons / volné dílo
Povstalci se dokázali postavit mnohem početnější armádě. FOTO: James Grant / Creative Commons / volné dílo

Potomek starého evropského rodu

Stuartovci byli královským rodem, vládnoucím ve Skotsku od roku 1371, v Anglii pak od roku 1603, což změnil až Zákon o nástupnictví (Act of Settlement), přijatý roku 1701. Počátky jedné z nejstarších dynastií v Evropě sahají až do 11. století, kdy Walter, syn normanského rytíře Alana Fitzflaalda, přijel do Skotska do služby ke králi Davidovi I. (1085–1153).

Pro své potomky získal dědičný titul stewarda, zemského správce, a tento významný úřad poté zastávali Stuartovci po několik generací.

Prvním králem Skotska z této dynastie byl pak  Robert II. (1316–1390), který usedl na trůn roku 1371.

Stuartovci na anglickém trůnu

V hlavní linii vymřel rod skotským králem Jakubem V. Po něm trůn zdědila jeho dcera Marie Stuartovna (1542–1657). Ta byla ovšem roku 1567 přinucena předat moc svému synovi Jakubovi VI. (1566–1625).

Když zemřela anglická královna Alžběta I. (1533–1603), poslední panovnice z rodu Tudorovců, ujal se skotský král vlády také nad Anglií a Irskem jako Jakub I. Tato personální unie trvala až do roku 1707.

V roce 1649 ale došlo k revoluci, v jejímž důsledku byl král Karel I. Stuart (1600–1649) popraven a vlády v zemi se ujal Oliver Cromwell (1599–1658).

Syn vyhnaného krále

Roku 1660 došlo k restauraci Stuartovců na anglickém trůnu, na který nastoupil Karel II. (1630–1685).

Po něm měl vládnout jeho bratr Jakub II. (1633–1701), který však byl pro svůj příklon ke katolictví vyhnán ze země a doživotně zbaven trůnu.

Na něj proto usedl protestant Vilém III. Oranžský (1650–1702), manžel dcery Jakuba II. Marie. Po jejich smrti pak vládla další dcera Jakuba II., Anna Stuartovna (1665–1714).

Za její vlády došlo ke sjednocení Anglie a Skotska a vzniku Velké Británie. Po její smrti nastoupila na anglický trůn nová dynastie, hannoverská.

Mnozí ale považovali další potomky Jakuba II., žijící ve vyhnanství, za právoplatné dědice anglického trůnu, mezi nimi i Karla Eduarda Stuarta.

Jakobitské povstání

Tomu se do povstání daří zapojit část skotské šlechty a mnoho rodových klanů, katolických i protestantských, v celkovém počtu asi 2 000 vojáků.

Proti nim ale stojí velitel vládních vojsk ve Skotsku, generál John Cope (1688–1760), který má k dispozici téměř dvojnásobný počet mužů, bohužel pro něj jde z valné většiny o nezkušené nováčky.

Generálovi se navíc dostává špatných rad a informací od ministra pro skotské záležitosti, Johna Haye (1695–1762), čtvrtého markýze z Tweeddale, který závažnost povstání jakobitů trvale podceňuje.

Generál John Cope FOTO: artuk / Creative Commons / volné dílo
Generál John Cope FOTO: artuk / Creative Commons / volné dílo

Povstalci míří na Edinburgh

Záměry jakobitů jsou nejasné, dokud na začátku září Cope nezjistí, že se přesouvají po vojenských cestách směrem k Edinburghu. Rozhodne se k městu vydat po moři, aby tam byl dřív než vzbouřenci.

Když se tam ale 17. září vylodí, zjistí, že dorazil pozdě, neboť Karlovy oddíly vstoupily do města dříve toho dne. Edinburský hrad ale nezískaly. Následně Karel přikazuje svým mužům, aby se pohnuli na východ.

Nedaleko vesničky Prestonpans se obě armády dne 20. září 1745 odpoledne setkávají.

Tajná stezka a nečekaný útok

Cope si vybírá příhodné místo k obrannému postavení čelem k jihu tak, aby pravé křídlo jeho formace chránila kamenná zeď Preston House, levé křídlo násep obsazený děly a čelo bažinatý terén. Útok jakobitů očekává ze západu.

Mezitím probíhá v hlavním stanu Karla Stuarta divoká hádka mezi ním a jeho generálem, lordem Georgem Murrayem (1694–1760), který odmítá okamžitý frontální útok.

Naštěstí se v táboře zjevuje jistý Robert Anderson, sympatizant s jakobity, který navrhne, že převede jejich vojsko tajnou stezkou, což jim umožní zaútočit z východu.

Mlha a válečný ryk

Ve čtyři hodiny ráno se tak jakobitské vojsko vydává na cestu bažinatým terénem, aby překvapilo vládní jednotky.

Kolem šesté hodiny ranní dne 21. září se z mlhy ozve hrůzu nahánějící válečný ryk a zvuky dud, který následuje divoký čelní útok horalů, který jednotky generála Copea totálně překvapí.

Jeho muži v mlžném oparu nepřítele vůbec nevidí, jen slyší jejich útočný pokřik. V jejich řadách tak nastává panika. Dělostřelci se dávají na útěk, následovaní nezkušenými dragouny na křídlech.

Nechráněný střed, tvořený královskou pěchotou, se ocitá v sevření Skotů. Nastává krvavý masakr.

Místo bitvy dnes připomíná kamenná mohyla. FOTO: Renata Edge / Creative Commons / CC BY-SA 2.0
Místo bitvy dnes připomíná kamenná mohyla. FOTO: Renata Edge / Creative Commons / CC BY-SA 2.0

Čtvrthodinová bitva

Během 15 minut je dobojováno, na bojišti zůstává ležet na 500 mrtvých těl vládních vojáků, stejný počet je jich vzat do zajetí. Další stovky mužů byly zraněny. Generálu Copeovi se podařilo z bitvy prchnout a zachránit si holý život.

Ztráty na životech jsou na straně jakobitů mizivé, navíc se mohou radovat z bohaté kořisti, peněz, zbraní i munice. Jde o první významné vítězství povstalců, které musí Londýn začít brát vážně.

Do Karlova vojska proudí noví stoupenci, získává i posily z Francie. Skotsko je nyní v rukou prince Karla a cesta do Anglie otevřená.

Foto: Onbekend / Creative Commons/ volné dílo, artuk / Creative Commons / volné dílo, Renata Edge / Creative Commons / CC BY-SA 2.0, James Grant / Creative Commons / volné dílo
Související články
Historie
Proč se Britové dozvěděli o kapitulaci Němců s dvanácti hodinovým zpožděním?
Kde podepsali Němci na konci druhé světové války kapitulaci?  Bylo to v Berlíně, nebo ve Francii?  Prameny uvádějí obě možnosti… A obě jsou pravdivé. Za bernou minci můžeme označit obě informace, protože k podepsání německé kapitulace došlo dvakrát. Poprvé ve francouzské Remeši 7. května 1945 ve 2 hodiny a 41 minut. Listinu tehdy parafuje německý generál […]
Historie
Vůz Klementa Gottwalda se musel prodlužoval kvůli tlusté první dámě
Luxus na kolech miluje i Klement Gottwald. Po nástupu do úřadu usedá do vozů značky Daimler, které na Pražském hradě zůstaly po Edvardu Benešovi. Jenže jako správný komunista je Klement Gottwald (1896‒1953) považuje za buržoazní vymoženost. Nepřipadá v úvahu, aby v nich reprezentoval socialistické zítřky. Chová se jako stín Josifa Vissarionoviče Stalina (1878‒1953). Je tedy […]
Historie
Sežrali slavného francouzského objevitele domorodci?
Na širé moře Verrazzano vyplouvá na podzim roku 1523 se čtyřmi loděmi. 17. ledna 1524 však u mysu Fear v dnešní Severní Karolíně přistane jenom Dauphine, další dvě plavidla zničila bouře, třetí potopili Španělé. Mořeplavec Giovanni da Verrazzano (1485–1528) pluje do Nového Světa z pověření francouzského krále Františka I. (1494–1547), který by si z nově objevených zemích […]
Historie
Nankingský masakr: Sexuální týrání Číňanek japonskými vojáky patřilo léta k tabuizovaným tématům
Když je 13. prosince 1937 dobyto japonské město Nanking, japonští vojáci začnou řádit. S čínskými ženami zacházejí jako s hadrovými panenkami, vybíjí si na nich sexuální pudy. Zajatce krutým způsobem zabíjejí. Proč Japonci vraždí s takovou krutostí? Podle jejich vojenského kodexu cti je život zajatce naprosto bezcenný. Navíc Číňané jsou v početní převaze a Japonci je nechtějí […]
reklama
věda a technika
Příroda jako architekt: Jak ledňáčci inspirovali Šinkansen
S rychlostí přesahující 270 km/h byl v roce 1989 japonský vlak šinkanzen zázrak techniky. Měl jenom jednu vadu – na hlasitou vlnu aerodynamického třesu, která vznikala s každým průjezdem tunelem, si stěžovali lidé i 400 metrů daleko. Problém dokázal vyřešit japonský inženýr Ejdži Nakacu díky svému hobby – byl totiž vášnivým pozorovatelem ptáků. Ejdži Nakacu […]
Ikony metropolí: Nejpozoruhodnější mosty na světě
Mosty slouží k přepravě vozidel a lidí přes vodní plochy nebo údolí – jako praktické stavby proto mají většinou především dopravní funkci. Mnohé z nich jsou však inženýrskými skvosty a boří naše představy o tom, co všechno je možné postavit. Některé z mostů jsou na první pohled obyčejné, jiné vzbuzují úžas. Některé se staly jedněmi […]
Neobvykle hladová černá díra
Přibližně dvanáct miliard světelných let od nás se nachází neobvykle hladová černá díra. Každý den v ní zmizí vesmírný materiál odpovídající prý přibližně polovině našeho Slunce. Byla objevena teprve poměrně nedávno… Z historie černých děr Černé díře se říká černá, protože její gravitace je natolik silná, že jí neunikne ani světlo. Existence černých děr byla […]
Přelstěte svůj zrak! Jak funguje dírkový efekt?
Chroupete někdy u televize slané krekry s dírkami? Zkuste si dát dva před oči… a stane se kouzlo! Obraz uvidíte mnohem ostřejší než předtím, a dost možná i odložíte brýle! Sušenky po ruce nemáte? Nevadí, zkuste třeba cedník či cokoliv jiného s malými otvory (nebo alespoň s jedním). Výsledek bude stejný! Samozřejmě nejde o žádné […]
zajímavosti
10 pivních podivuhodností, které (možná) nevíte
Říká se, že vláda, která zlevní pivo, nemůže padnout. Politiku ale dnes nechme ležet ladem. Padat budou jen rekordy, a to ty s pořádnou bílou pěnou.   Nejsilnější pivo? V Brewmeister Armageddon (65%)! O titul nejsilnějšího piva se vede skutečná přetahovací bitva, vyšperkovaná navíc velice originálními názvy finálního výrobku. Jen tak pro zajímavost je mezi […]
Tragédie nad mraky: Let kapely Lynyrd Skynyrd, který změnil rockovou historii
Když osud vzal cestou, která měla vést k hudbě, životy hudebníků se změnily v okamžiku. Příběh pádu letadla, který zastavil srdce jižanského rocku a zanechal svět v šoku. Máme nějaký problém s palivem            Tihle hoši byli od začátku průšviháři. Když už založí kapelu, tak hned několikrát změní její název. Z One percent se přes Noble Five […]
Zmije obecná: Jedem se neplýtvá!
Žádného jiného suchozemského hada nepotkáte v tolika státech světa (v tomto případě 35) a žádný také nevydrží takové teplotní výkyvy – zejména ty směrem do chladu. I proto na zmiji obecnou můžete třeba v Itálii narazit i v úctyhodné nadmořské výšce 2900 metrů. Přesto si libuje ve vyhřívání na slunci, ale ideálně v místech, kde […]
Muzea voskových figurín: Zrodila se na hřbitově!
Před vámi zamračený Jan Žižka, nedaleko vyplazuje jazyk Albert Einstein a zdáli kyne Tom Cruise. Stroj času? Jistě. I tak lze vnímat muzeum voskových figurín. Očekávání, že v době všudypřítomného videa, internetu a sociálních sítí, ztratí význam a zaniknou coby zastaralá forma zábavy, se nenaplnila. Zájem o vosková panoptika neklesá a dokonce se otevírají nová. Přitom […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
O rodinu se umí manžel postarat
skutecnepribehy.cz
O rodinu se umí manžel postarat
Mezi mojí a Matějovou rodinou byla přehrada. Bydleli jsme sice, já i Matěj, v paneláku, ale rozdíly by přehlédl jen slepý. Já byla hýčkaná princezna, jezdili jsme k moři, v pokojíčku jsem měla růžové závěsy a růžový přehoz přes křesílko, snídala jsem chleba s medem nebo bábovku a měli jsme chatu u rybníka. Zato Matěj. To byl smutný případ. Děti se mu smály, že
Nové zprávy z Europy. Astrobiologové se z nich neradují
21stoleti.cz
Nové zprávy z Europy. Astrobiologové se z nich neradují
Málokteré těleso ve Sluneční soustavě je pro astrobiology tak lákavé, jako Jupiterův Měsíc Europa. Pod jeho ledovým příkrovem se totiž ukrývá oceán kapalné vody, které je zde více, než v pozemských oc
Oslavy sv. Antonína: Svatby, barvy a chuť sardinek
historyplus.cz
Oslavy sv. Antonína: Svatby, barvy a chuť sardinek
Ve stáncích na ulicích Lisabonu se během oslav svatého Antonína prodává spousta dobrot. Největší zájem je ale jednoznačně o grilované sardinky. Lidé je obvykle pojídají spolu s křupavým chlebem. Bloumají při tom městem, které vzdává hold svému patronovi a „vyhlášenému dohazovači“. Pro jeho oblíbenost se mu občas říká „světec celého světa“. Je patronem zamilovaných, cestujících
Nádherná Ivona Dadic se stala tváří hodinářské značky Norqain
iluxus.cz
Nádherná Ivona Dadic se stala tváří hodinářské značky Norqain
Ivona Dadic, rakouská sedmibojařka, má za sebou pozoruhodnou kariéru a již dosáhla mnoha milníků v atletice. Byla první Rakušankou, která se kvalifikovala na olympijský sedmiboj v roce 2012 v Londýně,
Dceřin magický prsten střeží naše rodinné štěstí
nejsemsama.cz
Dceřin magický prsten střeží naše rodinné štěstí
Když ten šperk uviděla, doslova ji uhranul. Od té chvíle se nás štěstí drželo, ale jen do té doby, než se dcera rozhodla prsten prodat. Bylo to v dobách, kdy se hranice otevřely a my se začali hrnout do světa. U nás doma jsme nebyli výjimkou. První cesta vedla do Vídně. Možná si pamětníci vzpomenou na ty slevové kupony,
Tereza Kostková je pořád stejně štíhlá
nasehvezdy.cz
Tereza Kostková je pořád stejně štíhlá
V čem spočívá tajemství dokonalé postavy herečky a moderátorky Terezy Kostkové (47)? Konečně šla s pravdou ven. Zejména divačky si vždy v průběhu televizního pořadu StarDance aneb když hvězdí tančí
Spa Hotel Děvín láká na relaxační pobyty, i na kulturu Mariánských Lázní
panidomu.cz
Spa Hotel Děvín láká na relaxační pobyty, i na kulturu Mariánských Lázní
Mariánské Lázně, město zapsané na seznamu UNESCO, jsou známé jako jedno z nejkomplexnějších lázeňských měst na světě. Toto město se pyšní čistým vzduchem, malebnými procházkami v okolních parcích a lesích a relaxačními procedurami, které poskytují novou energii a regeneraci. Spa Hotel Děvín Superior *** nabízí širokou škálu služeb pod jednou střechou. Hotel poskytuje léčebné a
Kuskus s kuřetem a zeleninou
tisicereceptu.cz
Kuskus s kuřetem a zeleninou
Zbylo vám trochu pečeného kuřecího masa od oběda? Využijte ho k přípravě dalšího pokrmu. Potřebujete 150 g pečeného kuřecího masa 1 lžíci másla 3 lžíce oleje 250 g kuskusu 1 kuřecí bujón 1
Červnový festival Pivo na Náplavce představí 40 minipivovarů
epochanacestach.cz
Červnový festival Pivo na Náplavce představí 40 minipivovarů
Pivo na Náplavce – oblíbený degustační festival zlatavého moku, na kterém nebude chybět ani redakce Epochy na cestách, se v letošním roce bude konat 14. a 15. června na Rašínově nábřeží. Účastnit se ho budou stálice i nováčci, na pravém břehu Vltavy se představí 40 zástupců českých minipivovarů. Součástí festivalu budou i stánky s jídlem,
Hledání Semiramidiných zahrad
enigmaplus.cz
Hledání Semiramidiných zahrad
Při hledání místa, kde se zahrady stvořené pro Semiramis nacházely, se archeologové nemají čeho chytit. Německá skupina archeologů pod vedením Roberta Koldeweye se na domnělé místo vydává na přelomu
Bohémský interiér s pařížským šarmem
rezidenceonline.cz
Bohémský interiér s pařížským šarmem
Zcela nový projekt, vybavený odborníky na design z LUXXU, byl promyšlen do nejmenších detailů a evokuje francouzskou klasiku s dotekem historie. Exkluzivní realizace je tak ztělesněním pronikavého kouzla a elegance půvabné metropole země galského kohouta a jejího životního stylu. Hned po vstupu do nitra charismatického bytu je téměř hmatatelně cítit vůni panujícího avantgardního stylu –
Vlkodlaci mezi námi? Příběhy o nich sahají až do starověku!
epochalnisvet.cz
Vlkodlaci mezi námi? Příběhy o nich sahají až do starověku!
Nejstarší dochovaný příklad přeměny člověka na vlka se údajně nachází v Eposu o Gilgamešovi z doby kolem roku 2100 př.nl. Dodnes však světem kolují příběhy, ve kterých slýcháváme o krvelačném vlkovi, jenž se objevil při úplňku.   Vlkodlak, jak ho nyní známe, se poprvé objevuje ve starověkém Řecku a Římě, v etnografických, poetických a filozofických