Skip to content

8 nejznámějších safari na světě

Safari v pravém slova smyslu je africkou záležitostí. Jde o přírodní park, kde mohou návštěvníci řídit vlastní vozidla a pozorovat zvířata. Hlavní atrakcí jsou často zvířata, jako jsou žirafy, lvi, nosorožci, sloni, zebry a antilopy.

Existují ale i jiná safari?

Krugerův národní park

Kde leží: Jihoafrická republika, Afrika

Zvířata: antilopy (voduška, vraná, losí, impala), zebry, pakoně, kudu velký, prasata savanová, hroši, lvi, levharti, gepardi, hyeny, psi hyenovití, sloni, buvoli, nosorožci

Je to vlastně malý stát – rozlohou srovnatelný s Walesem nebo Izraelem. Od Krokodýlí řeky na jihu k Limpopu na severu měří 350 kilometrů. Množství zvěře je v něm až nepředstavitelné. Slonů zde žije asi 8 000.

Nosorožci v parku sice vyhynuli před několika desítkami let, ale v 60. letech 20. století sem byla přivezena skupina 300 kusů nosorožce tuponosého a od té doby se populaci opět daří. Setkat se můžeme také s buvoly, kteří se obvykle sdružují do stád o 200 kusech.

V tomto parku se nachází obrovské množství zvířat.

Milion návštěvníků a 1500 lvů

Park je rovněž domovem pro zhruba 1500 kusů lvů žijících ve smečkách. Hlavní složkou potravy těchto „králů zvířat“ jsou pakoně, antilopy a zebry. Další kočkovitou šelmou v parku je plachý a většinou samotářský levhart.

Tato zvířata jsou díky svým skvrnám dokonale maskovaná a ulovit kořist je tak pro ně mnohem snazší. Své úlovky si levharti ukrývají vysoko do větví stromů, aby byly ochráněny před hyenami, šakaly a dalšími mrchožrouty.

Park každoročně navštíví téměř milion návštěvníků.

Park tvoří domov také pro lvi.

Národní park Serengeti

Kde leží: Tanzanie, Afrika

Zvířata: pakoně, zebry, gazely Thompsonové, mnoho druhů antilop, buvoli, žirafy, krokodýli, hroši, lvi, gepardi, levharti, hyeny

Jeho nejsevernější část tvoří hranici mezi Keňou a Tanzánií, a zároveň mezi tanzanským parkem Serengeti a keňským Masai Mara. Jde v podstatě o jeden velký park. Pozoruhodným divem přírody je pak migrace zvířat, ke které dochází každoročně mezi prosincem a červnem.

Obrovské množství pakoní, zeber a gazel putuje za deštěm a potravou – pokračují přes Serengeti zpět do Masai Mary, kde se kruh uzavírá a koloběh tak pokračuje pořád dokola už tisíce let.

Pozoruhodným jevem je obrovská migrace zvířat, především pakoňů.

Ráj pro predátory

V Serengeti žije přes 1,4 milionu pakoní a na 300 000 zeber a 400 000 gazel Thomsonových. Migrující stádo může být i více než 40 kilometrů dlouhé. A za ním se samozřejmě stahují šelmy. Můžeme zde vidět velké a četné smečky lvů, gepardy, levharty, hyeny, ale také vzácnější servaly a karakaly.

Na nekonečných savanách žije spousta druhů antilop, buvoli a žirafy. U řeky Grumeti číhají obrovští krokodýli, kteří migrující zvířata při překonávání toku loví.

V parku žijí miliony pakoní.

Národní park Chobe

Kde leží: Botswana, Afrika

Zvířata: sloni, buvoli, antilopy, lvi, gepardi, levharti, hyeny, psi hyenovití, hroši, krokodýli, paviáni

Tento obrovský kus země se vyznačuje hojností divoké zvěře a je považován za jednu z nejkrásnějších afrických rezervací nedotčené přírody. Najdeme zde poříční území a záplavové nivy, travnaté pláně, háje a houštiny, malá dešťová jezírka i drsnou kalaharskou poušť.

V rozlehlé proláklině Marabe na jihu parku se rozkládá dno pravěkého jezera. Ve zdejších záplavových nivách a na březích řek se daří slonům, buvolům, antilopám a také šelmám, které se kopytníky živí.

Žijí zde lvi, gepardi, levharti, hyeny, psi hyenovití, hroši a krokodýli.

Po parku se potlouká velké množství hyen.

Pozor na hyeny a paviány!

Park Chobe domovem pro zhruba 35 000 slonů, což je mnohem větší počet, než jaký je možné najít v kterékoliv jiné africké rezervaci. Pro návštěvníky v parku vzniklo několik kempů, turistických zařízení i přírodních stanovišť, odkud mohou pohodlně pozorovat volně se pohybující zvířata.

Pokud chcete hlavně pozorovat zvěř, je nejvhodnější dobou pro návštěvu období od srpna do listopadu. Zásoby potravin je nutné uskladnit tak, aby byla mimo dosah paviánů a hyen, které se kolem táborů neustále potloukají.

V této rezervaci žije největší počet slonů.

Národní park Bwindi Impenetrable Forest

Kde leží: Uganda, Afrika

Zvířata: gorily horské

V Ugandě můžeme navštívit rezervaci pro gorily horské, kterých zbylo v divoké přírodě už jen asi 650 kusů. Národní park Bwindi Impenetrable Forest se nachází asi 450 km západně od hlavního města Kampaly.

Skrývá patrně největší atrakci, kterou Uganda nabízí: můžete zde stopovat a spatřit tyto vzácné divoce žijící primáty.

V parku žije asi polovina světové populace horských goril.

Kdo chce vidět gorily

Kromě goril chrání tento národní park také jednu z největších souvislých lesních oblastí ve východní Africe, která zahrnuje horský i nížinný deštný prales. Není tedy překvapivé, že je od roku 1994 na seznamu památek Světového dědictví UNESCO.

Aby turisté gorily spatřili, musejí, ovšem s nejistým výsledkem, projít mnoho hodin neprostupným terénem džungle. Gorilí skupinu mohou sledovat pouze jednu hodinu. Pracovníci parku kladou hlavní důraz na ochranu goril a četnost návštěv upravují tak, aby měly gorily pokud možno nerušené životní podmínky.

Turisté mohou sledovat gorily v jejich přirozeném prostředí.

Rezervace Wolong

Kde leží: provincie Sečuán, Čína

Zvířata: panda velká

Panda velká žije v hornatých oblastech centrální Číny. Od druhé poloviny 20. století se stala národním symbolem Číny, je zobrazována na čínských zlatých mincích. Podle posledního sčítání v únoru 2015 v Číně žilo ve volné přírodě pouhých 1864 pand velkých a 471 v zajetí.

V přírodních parcích a rezervacích, které se nacházejí v provincii Sečuán, žije 30 % veškeré populace pandy velké na světě.

V rezervaci se nachází největší počet pand.

Megalomanský projekt

Největší z nich je rezervace Wolong, kde můžete tohoto roztomilého medvídka pozorovat v jeho přirozeném prostředí. Na ploše o rozloze 2x větší než Moravskoslezské Beskydy zde žije více než 150 jedinců silně ohrožené pandy.

Čína ale pro své národní zvíře připravuje megalomanský projekt – sloučí 67 již existujících chráněných území do ohromného národního parku určeného k ochraně populace pandy velké. Bude mít rozlohu jako 1/3 České republiky.

Čína se rozhodla, že sloučí všechna chráněná území.

Tanjung Puting

Kde leží: ostrov Kalimantan (Borneo), Indonésie

Zvířata: orangutani, levharti obláčkoví, malajští medvědi, divoké kočky, prase vousaté (bornejské prase)

Je považován za jeden z přírodních divů světa. Rozkládá se na ploše 3 000 km2 (3x větší než Moravskoslezské Beskydy). U ústí řek najdeme mangrovové bažiny. Park se chlubí také původním deštným pralesem.

Žijí zde především orangutani, levhart obláčkový, malajský medvěd, cibetky či divoká kočka známá pod názvem banteng. Je domovem také pro více než 230 druhů ptáků a dva druhy krokodýlů. Kromě tlup makaků můžeme pozorovat i vzácné nosaté opice kahau.

V táboru Leakey je koncentrace orangutanů obrovská.

Jak se přiblížit k orangutanovi

Vrcholem návštěvy parku Tanjung Puting je tábor Leakey, kde je i výzkumné a vědecké centrum. Koncentrace orangutanů u tábora Leakey je obrovská. Na krmení jich přichází běžně kolem patnácti. Ti mohou být potenciálně velmi nebezpeční a nedoporučuje se k nim přibližovat na méně než pět metrů.

Park je považován za jeden z přírodních divů světa.

Zátoka San Andrew

Kde leží: souostroví Jižní Georgie, britské zámořské území, jižní Atlantik

Zvířata: lachtani antarktičtí, rypouši sloní, tučňáci patagonští a tučňáci žlutorozí

Zátoka San Andrew je tři kilometry dlouhá pláž vyhlášená ohromným množstvím zvířat. Podle údajů přírodovědců je zde okolo 350 000 párů tučňáků patagonských a kolem 8 000 samic rypouše sloního. Samci na pláži pobývají už od zhruba poloviny září a zabírají si nejlepší místa, kde se později starají o svůj „harém“. Ten může obsahovat až 50 samic. V průběhu říje dochází k soubojům, jak o teritorium, tak o samice.

V zátoce dochází k velkým soubojům samců tučňáků.

Boj o kus pláže

Tyto střety jsou impozantní. Dva mohutní samci rypouše, každý čtyři metry dlouhý a tři tuny těžký, se vztyčí přední polovinou těla do vzduchu a sekají protivníka do hlavy a krku svými až dvaceticentimetrovými špičáky.

Na pláži San Andrew žijí taky tisíce lachtanů antarktických. I oni jsou velice teritoriální a nesmírně odhodlaně chrání své území. Na rozdíl od rypoušů jsou menší a překvapivě pohybliví a agresivní.

Tučňáci i rypouši si chrání svoje území.

Národní park Denali

Kde leží: Aljaška, USA

Zvířata: medvědi grizzly, medvědi černí (baribalové), sobi polární (karibu), losi aljašští, rarozi lovečtí, orli skalní

V divoké aljašské přírodě se můžeme vydat do oblastí obývaných obávaným medvědem grizzlym. Národní park Denali nabízí to nejlepší severské safari s obrovskou druhovou rozmanitostí. Je zde možné spatřit stáda soba polárního (karibu), vyskytuje se zde také početná populace medvěda grizzlyho, medvěda baribala a vlka obecného.

Na horských svazích žije ovce aljašská, při jezírkách a mokřinách zase los aljašský. V parku můžeme zahlédnout lišky, rysy, soboly americké nebo rosomáky sibiřské. Z dravců pak různé druhy sov a sokolů, například raroha loveckého či orla skalního.

V parku Denali se potkáte s tím nejzajímavějším ze severské přírody.

Nebezpečné setkání s šelmou

Zaměstnanci parku se neustále snaží, aby „divoká zvěř zůstala opravdu divoká“, což v praxi znamená omezení lidského vlivu na minimum. Krmení zvířat je přísně zakázáno, protože by mohlo způsobit změnu jejich stravovacích návyků.

Návštěvníci musí zvířata pozorovat z bezpečné vzdálenosti. V parku je mnoho medvědů, ale díky seznamování návštěvníků s preventivními opatřeními a používání speciálních nádob na potraviny se podařilo výrazně snížit počet nebezpečných střetnutí.

Některé části parku, hlavně oblasti vlčích a medvědích nor a zóny lovu těchto šelem, bývají často uzavřené kvůli zvýšené aktivitě zvířat.

Foto: Shutterstock.com
Právě v prodeji
reklama
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky Příroda
Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Taková malá intrikánka
skutecnepribehy.cz

Taková malá intrikánka

Moje starší sestra Romana byla vždycky...
Dopřejte svým miláčkům opravdový luxus
iluxus.cz

Dopřejte svým miláčkům...

FALCO DOG a FALCO CAT jsou určené pro mazlíčky,...
Zdraví a klid na cestách: Co si zařídit a co sbalit, aby nás na dovolené nic nepřekvapilo
panidomu.cz

Zdraví a klid na cestách: Co si...

Možná už víte, kam se letos vydáte na dovolenou...
Pomsta všem chlapům!
nasehvezdy.cz

Pomsta všem chlapům!

Ráda trávila čas po boku...
Hořice: Přehlídka současného výtvarného umění v exteriéru města
epochanacestach.cz

Hořice: Přehlídka současného...

Hořice v Podkrkonoší...
Vložení realitou? Vědci varují před pronikáním reklamy do snů
21stoleti.cz

Vložení realitou? Vědci varují...

Čtyřicítka odborníků na spánek a sny...
Nadčasové bydlení v oblacích
rezidenceonline.cz

Nadčasové bydlení v oblacích

Hra barev a materiálů evokujících přírodu, navíc...
Olšanské hřbitovy obětem moru nestačily
epochalnisvet.cz

Olšanské hřbitovy obětem...

Mrtvoly padají dolů jedna za druhou. Šachty kolem kostela,...
Svatba v nedohlednu. Odkopne ho?
nasehvezdy.cz

Svatba v nedohlednu....

Má zdánlivě všechno, co si...
Našlo se na Špicberkách UFO, nebo nenašlo? Toť otázka.
enigmaplus.cz

Našlo se na Špicberkách UFO,...

Život na Špicberkách u severního pólu není...
Vepřové maso s mrkví
tisicereceptu.cz

Vepřové maso s mrkví

Po dušení je mrkev hezky měkká a přitom ne...
Záhada tajemných věží
enigmaplus.cz

Záhada tajemných věží

Na Zemi je stále mnoho záhad, jejichž tajemství...