Skip to content

Znáte rozběhové kondenzátory? Poznejte jejich typy a vlastnosti

Tento článek je reklamním sdělením

Rozběhové kondenzátory slouží k zajištění dostatečné úrovně napětí v obvodu při startování zařízení. Principiálně jsou tyto typy kondenzátorů uzpůsobeny k uchovávání elektrické energie pro využití pouze v úvodní fázi používání spotřebiče.

Motorové zařízení využívající rozběhové kondenzátory mají zpravidla několik obvodů. Rozběhový kondenzátor je zapojen do jedné fázi motoru a po jeho uplatnění se daný obvod přepne do druhého, využívajícího kondenzátor pracovní. Základní charakteristiky rozběhového kondenzátoru tak ovlivňují především startovací podmínky, tzn. vysoká hodnota vstupujícího elektrického proudu, požadavek na velkou přesnost a kapacitu.

Vyšší kapacita

Nejčastěji jsou pro rozběhové kondenzátory využívané elektrolytické nebo svitkové, podle konkrétního použití. Kapacita rozběhových kondenzátorů je vždy vyšší než u kondenzátorů pracovních a může dosáhnout až 262 μF. Tento aspekt je důležitý zejména z hlediska dodání požadovaného napětí do obvodu při zahajování činnosti zařízení. Zaručená přesnost výkonu by neměla mít odchylku vyšší než 5%.

Životnost 3000 hodin

Konstrukční řešení rozběhového kondenzátoru je stavěno na vysoké hodnoty proudu a ukládané energie. Ty mají velký vliv na jeho životnost. Z tohoto důvodu se deklarovaná životnost kondenzátoru obvykle pohybuje okolo 3000 hodin. Daná hodnota však odpovídá pouze jeho provozu a nezapočítává se do ní celková doba používání spotřebiče, během níž je využíván kondenzátor pracovní. Požadovaná teplotní odolnost kondenzátoru je ve srovnání s pracovním kondenzátorem nižší kvůli menšímu předpokládanému zatížení.

Použití a montáž rozběhových kondenzátorů

Kondenzator rozběhový se uplatňuje v různých zařízeních jako součást elektrického obvodu poháněného jedno i třífázovým motorem. V závislosti na dané kapacitě jsou využívány pro rozběh motorů ledniček, elektricky poháněných ventilátorů, čerpadel, domácích spotřebičů, klimatizace nebo zahradních nástrojů vybavených motorem.

Nový rozběhový kondenzátor je obvykle potřeba v případě, že daný elektrický spotřebič nestartuje plynule nebo vyžaduje startovací cyklus několikrát zopakovat, než se dostane do správné provozu.

Výběr kondenzátoru

Při výběru konkrétního typu rozběhového kondenzátoru je vždy nutné zohlednit parametry zařízení – ideální je vybrat stejný typ, jaký byl použit s ohledem na rozměry, výkonové charakteristiky a způsob uchycení. Velmi důležité je zvolit typ se správnými vývody (vodiče nebo konektory).

Samotná montáž rozběhového kondenzátoru je většinou realizována prostřednictvím šroubu, který tvoří příslušenství součástky. Pokud je potřeba, je možné kondenzátor obvykle zakoupit s dodatečným držákem a izolačním krytováním.

Foto: tme.eu, Shutterstock
Tento článek je reklamním sdělením
Právě v prodeji
Sdílej!
Další články z rubriky Věda a technika
Zobrazit více …