Domů     Znáte nejslavnější objevitele historie?
Znáte nejslavnější objevitele historie?

Průzkumné plavby byly nesmírně nebezpečné podniky, přinášely ale ohromující bohatství a vliv. Kdo byli ti odvážní muži, kteří zaplňovali bílá místa na mapách? Který námořní kapitán poprvé zahlédl Austrálii, Čínu, Havajské ostrovy nebo Ameriku? Kdo poprvé obeplul celý svět?

Marco Polo (1254-1324)

Kdo: kupec z Benátek, první Evropan, který podrobněji poznal východní Asii. Podnikl cestu přes Indický oceán do přední Indie a jižní Číny.

Kdy: v letech 1271-1295

Co ho proslavilo: Cestopis Millione, který je prvním zeměpisným dílem o Asii. Vznikl po návratu z cest v janovském vězení, kde Marco Polo v letech 1298-1299 diktoval své vzpomínky z cest Rustichellovi da Pisa.

Marco Polo se do vězení dostal jako zajatec Janovanů po bitvě benátského a janovského loďstva u chorvatské Korčuly.

Millione je nejcennějším zdrojem historických informací o tehdejší Asii. Informuje o způsobu života tamních obyvatel, počasí, pouštích, řekách, monzunech, o Tichém a Indickém oceánu.
Millione je nejcennějším zdrojem historických informací o tehdejší Asii. Informuje o způsobu života tamních obyvatel, počasí, pouštích, řekách, monzunech, o Tichém a Indickém oceánu.

Bartolomeo Diaz (1450-1500)

Kdo: Portugalský dobrodruh ze slavné rodiny námořníků. Jeho předkové a příbuzní mezi prvními obepluli obávaný mys Bojador a objevili Zelený mys na pobřeží západní Afriky.

Kdy: v letech 1477-1478

Co ho proslavilo: Plavil se kolem západní Afriky, objevil ústí řeky Kongo a jižní mys, který nazval Bouřlivý.

Nejjižnější výběžek Afriky, jehož obeplutím se zařadil mezi velikány objevných plaveb, nalezl vlastně až na zpáteční cestě, když ho při další cestě do Indie přinutila vzpoura posádky k návratu.

Pojmenoval ho Cabo Tormentoso (Bouřlivý mys), později se mu ale začalo „optimisticky“ říkat Cabo de Boa Esperanca (mys Dobré naděje).

Osudným se stal pro Diaze Mys Dobré naděje, kde zahynul při strašlivé bouři.
Osudným se stal pro Diaze Mys Dobré naděje, kde zahynul při strašlivé bouři.

Kryštof Kolumbus (1446-1506)

Kdo: mořeplavec a kolonizátor narozený v Janovské republice v dnešní Itálii.

Kdy: 1492-1504

Co ho proslavilo: uskutečnil 4 plavby přes Atlantský oceán, které v Evropě probudily zájem o nový kontinent, později nazvaný Amerika.

Tyto výpravy a Kolumbovy snahy o založení trvalých sídel na Hispaniole nastartovaly španělskou kolonizaci nově objeveného kontinentu, ke které se později přidaly další evropské mocnosti.

Kolumbus nebyl prvním Evropanem, který navštívil Ameriku – o 5 století dříve jejích břehů dosáhla norská expedice vedená Leifem Erikssonem, která založila kolonii na dnešním Newfoundlandu.
Kolumbus nebyl prvním Evropanem, který navštívil Ameriku – o 5 století dříve jejích břehů dosáhla norská expedice vedená Leifem Erikssonem, která založila kolonii na dnešním Newfoundlandu.

Amerigo Vespucci (1451-1512)

Kdo: Italský obchodník, cestovatel a objevitel s rozsáhlými matematickými a astronomickými znalostmi. Pro některé je velkým objevitelem, jiní ho považují jen za úspěšného obchodníka, ne-li přímo za „podvodníka s obratným perem“.

Kdy: 1497-1503

Co ho proslavilo: Vespucci v roce 1503 jako první vystoupil s teorií o objevení nového kontinentu, který dostal jeho jméno – Amerika.

Roku 1492 se v Seville ještě jako zástupce florentské obchodní firmy Bernardi podílel na financování Kolumbovy 1. výpravy. O 5 let později už sám odpovídal za zajištění a vybavení 3. Kolumbovy výpravy.

V roce 1497 doplul spolu s kapitánem Juanem de la Cosa k jižní části severoamerické pevniny – o rok dříve než Kryštof Kolumbus (ten při svých objevech přistál zprvu na ostrovech v Karibiku, teprve později na samotném americkém kontinentu).

Ještě v roce 1507 je Amerika chápána pouze jako severoamerické pobřeží, teprve později se ukáže, že od severu k jihu jde o jeden celek.
Ještě v roce 1507 je Amerika chápána pouze jako severoamerické pobřeží, teprve později se ukáže, že od severu k jihu jde o jeden celek.

Vasco da Gama (1469-1524)

Kdo: Jeden z nejslavnějších portugalských mořeplavců a objevitelů, od roku 1519 hrabě z Vidigueiry.

Kdy: 1497-1524

Co ho proslavilo: Svými 3 cestami do Indie (1497–1499, 1502–1503, 1524) položil základy pozdější portugalské koloniální říše (především Portugalská Indie:

soubor především přístavních měst a pevností na pobřeží monzunové Asie od mysu Dobré naděje na západě až po Moluky, Macau a japonské Nagasaki). Při své první plavbě v letech 1497-1499 poprvé obeplul Afriku a našel námořní cestu do Indie.

Čeští národní obrozenci se v 19. století snažili prokázat český původ tohoto slavného mořeplavce a tvrdili, že se ve skutečnosti jednalo o našeho krajana Vaška z Jámy (staročesky z Gamy).
Čeští národní obrozenci se v 19. století snažili prokázat český původ tohoto slavného mořeplavce a tvrdili, že se ve skutečnosti jednalo o našeho krajana Vaška z Jámy (staročesky z Gamy).

Fernao Magalhães (1480-1521)

Kdo: Portugalský mořeplavec, který sloužil španělské koruně. Jeho jméno nese například Magalhãesův průliv nebo také galaxie Velký a Malý Magellanův oblak.

Kdy: 1519-1521

Co ho proslavilo: Výprava, kterou Magalhães vedl a která poprvé obeplula celou zeměkouli, přinesla první hmatatelný důkaz o kulatosti Země.

Flotila 5 karavel vyplula v roce 1519 ve službách španělského krále s vlajkovou lodí Trinidad, čtyřmi dalšími loděmi a s posádkou 270 mužů.

Po 3 letech plavby se v roce 1522 vrátila pouze jediná loď Victoria, které velel kapitán Juan Sebastián del Cano, celou cestu kolem světa přežilo jen 18 mužů.  Sám Magalhães zahynul při potyčce s domorodci na filipínském ostrově Mactan.

O Magalhãesově výpravě vedl záznamy Antonio Pigafetta.
O Magalhãesově výpravě vedl záznamy Antonio Pigafetta.

Sir Francis Drake (1540-1596)

Kdo: Anglický korzár, mořeplavec, viceadmirál, politik a obchodník s otroky.

Kdy: 1570-1596

Co ho proslavilo: Obeplul poprvé svět pod anglickou vlajkou. Objevil Kalifornii, přivezl do Evropy brambory, jako první Evropan se dostal až ke kanadskému Vancouveru. Porazil španělskou Zlatou flotilu.

Královna Alžběta ho na palubě jeho lodi Golden Hind povýšila do rytířského stavu. Největším vojenským úspěchem Francise Drakea bylo odražení útoku španělské flotily roku 1588.

Ačkoliv považujeme Francise Drakea za jednoho z nejslavnějších pirátů všech dob,ve skutečnosti byl korzárem, který zabavoval válečné i obchodní lodě.
Ačkoliv považujeme Francise Drakea za jednoho z nejslavnějších pirátů všech dob,ve skutečnosti byl korzárem, který zabavoval válečné i obchodní lodě.

Willem Barents (1550-1597)

Kdo: Významný holandský mořeplavec a objevitel.

Kdy: 1594-1597

Co ho proslavilo: Objevil Špicberky a Medvědí ostrov, jako první zmapoval již dříve známou Novou zemi. Poté, co byla jeho loď u Nové země uvězněna v ledu, rozebral ji a uskutečnil se svou posádkou první přezimování v Arktidě.

Na sklonku jara 1597 vyrazila Barentsova výprava ze zimoviště ve dvou záchranných člunech k návratu domů. Zatímco většina mužů plavbu přežila, Barents na zpáteční cestě zemřel.

V roce 1871 bylo na Nové zemi po téměř 3 stoletích objeveno zachovalé obydlí Barentsovy výpravy.
V roce 1871 bylo na Nové zemi po téměř 3 stoletích objeveno zachovalé obydlí Barentsovy výpravy.

Henry Hudson (1570-1611)

Kdo: Anglický mořeplavec a objevitel

Kdy: 1607-1611

Co ho proslavilo: Na lodi Discovery objevil v roce 1610 dnešní Hudsonův záliv, přičemž se domníval se, že je již v Tichém oceánu.  Po několika měsících průzkumů zde ale byl nucen přezimovat. V červnu 1611 vypukla na lodi vzpoura.

Odbojní námořníci posadili kapitána i s jeho sedmnáctiletým adoptivním synem, nemocnými námořníky a několika málo věrnými do člunu. Vybavili je puškou a malým množstvím potravin a nechali napospas mrazivému moři. Víc o nich nikdo neslyšel.

Zpět do Irska se pod vedením kormidelníka Roberta Bylota vrátilo pouhých 8 námořníků.

Hned v roce 1612 byly vyslány 2 lodě pod velením kapitána Thomase Buttona hledat zmizelého Hudsona. Do Anglie se lodě vrátily v roce 1613, aniž po kapitánu Hudsonovi našly jakékoliv stopy.
Hned v roce 1612 byly vyslány 2 lodě pod velením kapitána Thomase Buttona hledat zmizelého Hudsona. Do Anglie se lodě vrátily v roce 1613, aniž po kapitánu Hudsonovi našly jakékoliv stopy.

Abel Tasman (1603-1659)

Kdo: Holandský obchodník a mořeplavec

Kdy: 1641-1644

Co ho proslavilo: V roce 1642 objevil Nový Zéland a ostrov, který se od roku 1855 nazývá Tasmánie. Tasmanova první plavba se nepochybně řadí k největším námořním podnikům 17. století.

Kromě nově objevených zemí – Tasmánie, Nového Zélandu, souostroví Tonga a Fidži, nalezl Tasman i novou cestu z Indického do Tichého oceánu v pásmu příznivých západních větrů.

Brzy po návratu byl Tasman vyslán na novou výpravu, v roce 1644 vyplul se 111 muži na třech nevelkých lodích. Když nenalezl Torresův průliv, usoudil, že Nová Guinea a Austrálie tvoří celek.
Brzy po návratu byl Tasman vyslán na novou výpravu, v roce 1644 vyplul se 111 muži na třech nevelkých lodích. Když nenalezl Torresův průliv, usoudil, že Nová Guinea a Austrálie tvoří celek.

Vitus Bering (1681-1741)

Kdo: Dánský mořeplavec a navigátor, který se plavil ve službách ruského námořnictva.

Kdy: 1728-1741

Co ho proslavilo: Proplul mezi Asií a Amerikou, a dokázal tak, že tyto kontinenty spolu nesouvisí. Po této výpravě začalo pozvolné ruské osidlování Aljašky.

Hlavním úkolem na další výpravě bylo najít severovýchodní průjezd z Evropy do Asie a prozkoumat severní Pacifik, což se mu ale nepodařilo. Proto se dále věřilo, že v severním moři žádný průjezd z Evropy do Asie neexistuje.

Tuto cestu objevil až v letech 1878-1879 finsko-švédský kartograf a cestovatel Adolf Erik Nordenskjöld. Bering zemřel po ztroskotání lodi na jednom z Aleutských ostrovů. Tento ostrov pak byl pojmenován po něm – Beringův ostrov.

V roce 1991 nalezla rusko-dánská expedice Beringovo pohřebiště.
V roce 1991 nalezla rusko-dánská expedice Beringovo pohřebiště.

James Cook (1728-1779)

Kdo: Anglický mořeplavec, objevitel a výzkumník, jehož plavby a hlavně vydané práce výrazně posunuly znalosti o Zemi.

Kdy: 1768-1779

Co ho proslavilo: Obeplul Austrálii, na kterou dosud noha Evropana (včetně zmiňovaného Abela Tasmana) nevkročila. Zabral ji proto pro britskou korunu.

Zmapoval Nový Zéland, objevil průliv mezi Jižním a Severním ostrovem Nového Zélandu (dnes Cookův průliv) a vyvrátil tak hypotézu o existenci pevniny v těchto místech. Objevil několik dalších tichomořských ostrovů včetně Kaledonie nebo Havajských ostrovů.

Marně se snažil o nalezení tajemného kontinentu kolem jižního pólu, který nakonec objevil v roce 1820 estonský mořeplavec Fadděj Faddějevič Bellingshausen, velký obdivovatel Jamese Cooka.

Prvním novodobým Evropanem, který si dobrovolně pořídil tetování, byl lékař Cookovy výpravy na Tahiti.
Prvním novodobým Evropanem, který si dobrovolně pořídil tetování, byl lékař Cookovy výpravy na Tahiti.

Fridtjof Nansen (1861-1930),

Kdo: Norský polárník, vědec a diplomat

Kdy: 1893-1896

Co ho proslavilo: Pokusil se jako 1. člověk na světě dosáhnout severního pólu. Svou loď Fram nechal v oblasti Novosibiřských ostrovů zamrznout v ledu, jehož pohyb měl expedici dostat až k pólu.

Protože ale bylo ze zjištěného směru pohybu ledu zřejmé, že Fram severní pól mine, pokusil se Nansen dostat na pól pomocí saní. V březnu 1895 vyrazil k pólu spolu s Hjalmarem Johansenem na saních se psím spřežením, s naloženými kajaky a potravinami na sto dní.

V extrémně náročném terénu se dostali na do té doby nejseverněji člověkem dosaženého místa, pólu ale nedosáhli. Povedlo se to až americkému polárníkovi Robertu Pearymu v roce 1909.

Loď Fram svěřil později Nansen norskému polárníkovi Roaldu Amundsenovi k jeho expedici na jižní pól.
Loď Fram svěřil později Nansen norskému polárníkovi Roaldu Amundsenovi k jeho expedici na jižní pól.
Foto: Shutterstock.com, wikimedia.org
Související články
Historie
Hagia Sofia: Byzantský klenot i důvod ke sporům
Rozměry symbolu Istanbulu s nepřehlédnutelnou kopulí by byly impozantní i pro jakoukoliv moderní stavbu. Ty však obsahují ocelové prvky, které ikonická Hagia Sophia rozhodně nemá. Co však má, jsou pohnuté osudy: byl to křesťanský chrám, mešita, muzeum a nově je opět mešitou. A to budí vášně! Hagia Sofia, tedy Chrám Boží moudrosti, okrašluje turecký Istanbul […]
Historie
Benešovy dekrety: Ostře sledované zákony
Ač se to tak ze zpráv v tisku může zdát, Benešovy dekrety nejsou o vyhánění Němců, nejsou legalizací pomsty a už vůbec nejsou dílem jednoho muže. Prezidentské dekrety, označované jako Benešovy, jsou právní normy vydávané exilovou vládou během druhé světové války a krátce po jejím skončení. Přestože většina jich už dávno ztratila platnost, stále budí […]
Historie
Tajemná mystika koruny českých králů: Navždy patří svatému Václavovi
České korunovační klenoty jsou bezesporu naším národním symbolem. Největší pozornost však právem vzbuzuje koruna svatého Václava. Tu nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. pro svoji korunovaci českým králem, jež proběhla roku 1347. Karel IV. (1316-1378), jenž se také zabýval mystikou, zasvětil korunu svatému Václavovi, patronu české země. Koruna tak byla v podstatě určena přímo […]
Historie
Proč se Britové dozvěděli o kapitulaci Němců s dvanácti hodinovým zpožděním?
Kde podepsali Němci na konci druhé světové války kapitulaci?  Bylo to v Berlíně, nebo ve Francii?  Prameny uvádějí obě možnosti… A obě jsou pravdivé. Za bernou minci můžeme označit obě informace, protože k podepsání německé kapitulace došlo dvakrát. Poprvé ve francouzské Remeši 7. května 1945 ve 2 hodiny a 41 minut. Listinu tehdy parafuje německý generál […]
reklama
záhady a tajemství
Zločin, rebelie a role zlodějů: Jan Révai mezi žoldnéři a gangstery
Jan Révai si po zkušenostech z vězení zahraje hned několik postav spojených s kriminálním prostředím. V hongkongském akčním filmu Hun shen shin dan hraje parťáka hlavního hrdiny, který se v Praze utká s žoldnéři o vzácný diamant. V muzikálu Rebelové je zase jedním z vojáků utíkajících před vstupem vojsk Varšavské dohody do Československa, kteří nakonec […]
Strašidelný pařížský hřbitov: Bloudí zde upírka či Bílá paní?
Père Lachaise, největší pařížský hřbitov, je prý doslova protkaný duchy a jinými tajemnými přízraky, které zde údajně často vídají i strážci hřbitova. Nelze kupříkladu přehlédnout gigantický náhrobek, jenž patřil baronce Stroganovové, manželce hraběte Demidoffa. Baronka byla vyhoštěna do Paříže a odloučena od svého manžela. Zemřela ve věku 40 let jako velmi bohatá žena. Říká se, […]
Tragédie nad mraky: Let kapely Lynyrd Skynyrd, který změnil rockovou historii
Když osud vzal cestou, která měla vést k hudbě, životy hudebníků se změnily v okamžiku. Příběh pádu letadla, který zastavil srdce jižanského rocku a zanechal svět v šoku. Máme nějaký problém s palivem            Tihle hoši byli od začátku průšviháři. Když už založí kapelu, tak hned několikrát změní její název. Z One percent se přes Noble Five […]
Čarodějnictví a magie: Co na to věda?
Čarodějnictví a magie se lidé báli odedávna. Možná zde svou roli sehrávala i pověrčivost a určité nesmiřitelné pojetí smrti či existence druhého břehu. Duše zemřelých se často stávaly objektem jakéhosi pověrečného strachu… Například staří Mezopotámci dokonce věřili, že pokud nebude duch zemřelého na onom světě spokojený, může nám ublížit nebo dokonce rovněž i zabíjet. Zejména […]
lifestyle
Skladatel Karel Svoboda: Poslední výstřel autora slavného muzikálu Dracula
Stal se největším českým hitmakerem 20. století. Byl dvorním skladatelem Karla Gotta, autorem hudby k filmovému muzikálu Noc na Karlštejně i jedním z duchovních otců slavného muzikálu Dracula. Co vedlo legendu k tomu, že proti sobě namířil zbraň a zmáčkl spoušť?   V životě je vždycky něco za něco. Jeho písně si notuje minimálně půlka světa, na konto mu […]
Dvě tváře boxerské legendy
Každý sport má své hvězdy a má také pár legend. Vedle nesmrtelného Muhammada Aliho k nim bezesporu patří i Železný Mike, šampion těžké váhy Michael Tyson. Do nejvybranější společnosti boxerských superstar vstoupil tím, že se jako jediný dokázal stát mistrem světa současně v soutěži tří nejvýznamnějších boxerských asociací WBA, WBC i IBF. O pár let […]
Historie nejslavnější panenky: Barbie vznikla s feministickým podtextem
Panenka Barbie se původně zrodila proto, aby byla pro malé holčičky vzorem úspěšné ženy. Měla jim umožnit si při hře představovat různé možnosti budoucí kariéry. Píšou se 50.  léta 20. století a Američanka Ruth Handlerová (1916–2002) není spokojená s výběrem hraček pro svoji dceru. Vadí jí, že zatímco její syn si při hře může představovat, […]
Karel Zich: Osudná dovolená v podmořském ráji
Posluchači a fanoušci mu kvůli jeho hlasu rádi přezdívali „Český Elvis Presley“, on sám ale tohle srovnání neměl příliš rád, i když bylo lichotivé. „Jsem český Zich,“ tvrdil zpěvák, který mohl mít před sebou ještě mnoho skvělých úspěchů.   Jméno Karel Zich (1949–2004) objevuje slavná folková skupina Spirituál kvintet, když se v roce 1969 po odchodu […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Přinese Lutovské rozvod konečně klid?
nasehvezdy.cz
Přinese Lutovské rozvod konečně klid?
Moderátorka Iveta Lutovská (41) si může konečně oddychnout. Rozvodové řízení s podnikatelem Jaroslavem Vítem (47), které se táhlo několik měsíců a bylo pro ni velmi bolestivé, je u konce a ona je opět
Tajuplná Šumava: Hrůzu nahánějící umrlčí prkna
epochanacestach.cz
Tajuplná Šumava: Hrůzu nahánějící umrlčí prkna
Úcta k zemřelým se projevuje v každém koutě světa i naší republiky trochu jinak. Šumavští si osvojili velmi svérázný zvyk – stavění umrlčích prken, ze kterých se stalo podivné memento smrti a prostředek, jakým mrtvé uctívat a často i s nimi promlouvat. Mohla v sobě lože nebožtíků soustřeďovat negativní energii zemřelých a prostupovat i do
Její smrt nikdy nepřebolí
skutecnepribehy.cz
Její smrt nikdy nepřebolí
Nikdy to nevymažu z hlavy. Ten den, kdy jsem se šla rozloučit s mojí dcerou. Neskutečná bolest, když víte, že je to poslední rozloučení. Monika byla zdravá, chytrá a krásná holčička. Nebyly s ní velké problémy v pubertě, když dospěla, byla úspěšná. Měla život před sebou Měla své plány. Vystudovala, našla si dobré místo a potkala Honzu, s nímž se chtěli vzít.
Města zaplavily gangy malých kolportérů
epochalnisvet.cz
Města zaplavily gangy malých kolportérů
„Mnoho mužů může najít zaměstnání prodejem novin.“ Těmito slovy začíná Benjamin Day, vydavatel deníku New York Sun, v roce 1833 inzerát, v němž hledá kolportéry pro své noviny…K jeho překvapení se však nepřihlásí žádný dospělý, ale desetiletý chlapec!   Za prvního kolportéra, pouličního prodavače novin, lze považovat irského imigranta Bernarda Flahertyho (1824–1876), jenž zareagoval na
Výstava Na led! představuje hokej a bruslení  v obrazech
iluxus.cz
Výstava Na led! představuje hokej a bruslení v obrazech
Fenoménu hokeje a bruslení ve výtvarném umění se věnuje výstava Národní galerie Praha (NGP), která pro návštěvníky znovu otevírá Palác Kinských na Staroměstském náměstí. Výstava představí téměř sto pr
Krásné nohy? Žádný problém!
nejsemsama.cz
Krásné nohy? Žádný problém!
Nohy vás nosí celý den, a tak byste jim měla věnovat náležitou pozornost. Jenom tak se vyhnete nejrůznějším problémům. Následující návod platí pro všechny nehty na nohou, ale pro palce především, zde je riziko zarůstání největší. Nejdříve dopřejte prstu teplou koupel a do vody přijdete hodně soli. Horká voda změkčí kůži kolem nehtu a sůl pomůže s dezinfekcí
Než začnete malovat…
panidomu.cz
Než začnete malovat…
Také se tak díváte po stěnách a říkáte si, že by to chtělo vymalovat? To se stává často, když nám slunce posvítí do oken. A také je jaro a začátek léta k malování nejvhodnější. Barva bude dobře schnout a nebude zas takové horko. I když ono samo malování je tak trochu alchymie, nesmí to schnout moc
Bohémský interiér s pařížským šarmem
rezidenceonline.cz
Bohémský interiér s pařížským šarmem
Zcela nový projekt, vybavený odborníky na design z LUXXU, byl promyšlen do nejmenších detailů a evokuje francouzskou klasiku s dotekem historie. Exkluzivní realizace je tak ztělesněním pronikavého kouzla a elegance půvabné metropole země galského kohouta a jejího životního stylu. Hned po vstupu do nitra charismatického bytu je téměř hmatatelně cítit vůni panujícího avantgardního stylu –
Nenašel snad duch zavražděného prezidenta až do dnešních dnů klid?
enigmaplus.cz
Nenašel snad duch zavražděného prezidenta až do dnešních dnů klid?
Duch bývalého 16. amerického prezidenta Abrahama Lincolna prý bývá poměrně často spatřován, jak bloudí ve washingtonském Bílém domě… [gallery ids="141907,141906,141908"] Věštecký sen Paní Lincolnov
Původ známých pohádek: Znásilnění, mučení a smrt ve velkém
21stoleti.cz
Původ známých pohádek: Znásilnění, mučení a smrt ve velkém
Pohádky, které dnes známe a milujeme, jsou oproti svým původním verzím jen slabými odvary. Jádra mrazivých nebo lechtivých příběhů, z nichž kdysi povstaly, v nich nicméně přetrvávají dodnes.  
Bil se kardinál Harrach za církevní restituce?
historyplus.cz
Bil se kardinál Harrach za církevní restituce?
Hlavou se kardinálovi honí temné myšlenky. Nejraději by všechno vzdal a užíval si klidu. Neustálé lavírování mezi snahou utužit v zemi katolickou víru a nezpronevěřit se svému svědomí ho ničí. Nakonec se ale rozhodne znovu bojovat.   „Násilím se ničeho dosáhnout nedá,“ povzdechne si v tichu své pracovny kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598‒1667). Ještě že arcibiskupství získalo
Pečená jehněčí kýta na česneku
tisicereceptu.cz
Pečená jehněčí kýta na česneku
Francouzi nadají dopustit na pečené jehně na česneku s rozmarýnovými bramborami. Ingredience 1 jehněčí kýta s kostí 5 stroužků česneku olivový olej sůl, pepř 5 snítek rozmarýnu 1 kg malých