Domů     Znáte nejslavnější objevitele historie?
Znáte nejslavnější objevitele historie?

Průzkumné plavby byly nesmírně nebezpečné podniky, přinášely ale ohromující bohatství a vliv. Kdo byli ti odvážní muži, kteří zaplňovali bílá místa na mapách? Který námořní kapitán poprvé zahlédl Austrálii, Čínu, Havajské ostrovy nebo Ameriku? Kdo poprvé obeplul celý svět?

Marco Polo (1254-1324)

Kdo: kupec z Benátek, první Evropan, který podrobněji poznal východní Asii. Podnikl cestu přes Indický oceán do přední Indie a jižní Číny.

Kdy: v letech 1271-1295

Co ho proslavilo: Cestopis Millione, který je prvním zeměpisným dílem o Asii. Vznikl po návratu z cest v janovském vězení, kde Marco Polo v letech 1298-1299 diktoval své vzpomínky z cest Rustichellovi da Pisa.

Marco Polo se do vězení dostal jako zajatec Janovanů po bitvě benátského a janovského loďstva u chorvatské Korčuly.

Millione je nejcennějším zdrojem historických informací o tehdejší Asii. Informuje o způsobu života tamních obyvatel, počasí, pouštích, řekách, monzunech, o Tichém a Indickém oceánu.
Millione je nejcennějším zdrojem historických informací o tehdejší Asii. Informuje o způsobu života tamních obyvatel, počasí, pouštích, řekách, monzunech, o Tichém a Indickém oceánu.

Bartolomeo Diaz (1450-1500)

Kdo: Portugalský dobrodruh ze slavné rodiny námořníků. Jeho předkové a příbuzní mezi prvními obepluli obávaný mys Bojador a objevili Zelený mys na pobřeží západní Afriky.

Kdy: v letech 1477-1478

Co ho proslavilo: Plavil se kolem západní Afriky, objevil ústí řeky Kongo a jižní mys, který nazval Bouřlivý.

Nejjižnější výběžek Afriky, jehož obeplutím se zařadil mezi velikány objevných plaveb, nalezl vlastně až na zpáteční cestě, když ho při další cestě do Indie přinutila vzpoura posádky k návratu.

Pojmenoval ho Cabo Tormentoso (Bouřlivý mys), později se mu ale začalo „optimisticky“ říkat Cabo de Boa Esperanca (mys Dobré naděje).

Osudným se stal pro Diaze Mys Dobré naděje, kde zahynul při strašlivé bouři.
Osudným se stal pro Diaze Mys Dobré naděje, kde zahynul při strašlivé bouři.

Kryštof Kolumbus (1446-1506)

Kdo: mořeplavec a kolonizátor narozený v Janovské republice v dnešní Itálii.

Kdy: 1492-1504

Co ho proslavilo: uskutečnil 4 plavby přes Atlantský oceán, které v Evropě probudily zájem o nový kontinent, později nazvaný Amerika.

Tyto výpravy a Kolumbovy snahy o založení trvalých sídel na Hispaniole nastartovaly španělskou kolonizaci nově objeveného kontinentu, ke které se později přidaly další evropské mocnosti.

Kolumbus nebyl prvním Evropanem, který navštívil Ameriku – o 5 století dříve jejích břehů dosáhla norská expedice vedená Leifem Erikssonem, která založila kolonii na dnešním Newfoundlandu.
Kolumbus nebyl prvním Evropanem, který navštívil Ameriku – o 5 století dříve jejích břehů dosáhla norská expedice vedená Leifem Erikssonem, která založila kolonii na dnešním Newfoundlandu.

Amerigo Vespucci (1451-1512)

Kdo: Italský obchodník, cestovatel a objevitel s rozsáhlými matematickými a astronomickými znalostmi. Pro některé je velkým objevitelem, jiní ho považují jen za úspěšného obchodníka, ne-li přímo za „podvodníka s obratným perem“.

Kdy: 1497-1503

Co ho proslavilo: Vespucci v roce 1503 jako první vystoupil s teorií o objevení nového kontinentu, který dostal jeho jméno – Amerika.

Roku 1492 se v Seville ještě jako zástupce florentské obchodní firmy Bernardi podílel na financování Kolumbovy 1. výpravy. O 5 let později už sám odpovídal za zajištění a vybavení 3. Kolumbovy výpravy.

V roce 1497 doplul spolu s kapitánem Juanem de la Cosa k jižní části severoamerické pevniny – o rok dříve než Kryštof Kolumbus (ten při svých objevech přistál zprvu na ostrovech v Karibiku, teprve později na samotném americkém kontinentu).

Ještě v roce 1507 je Amerika chápána pouze jako severoamerické pobřeží, teprve později se ukáže, že od severu k jihu jde o jeden celek.
Ještě v roce 1507 je Amerika chápána pouze jako severoamerické pobřeží, teprve později se ukáže, že od severu k jihu jde o jeden celek.

Vasco da Gama (1469-1524)

Kdo: Jeden z nejslavnějších portugalských mořeplavců a objevitelů, od roku 1519 hrabě z Vidigueiry.

Kdy: 1497-1524

Co ho proslavilo: Svými 3 cestami do Indie (1497–1499, 1502–1503, 1524) položil základy pozdější portugalské koloniální říše (především Portugalská Indie:

soubor především přístavních měst a pevností na pobřeží monzunové Asie od mysu Dobré naděje na západě až po Moluky, Macau a japonské Nagasaki). Při své první plavbě v letech 1497-1499 poprvé obeplul Afriku a našel námořní cestu do Indie.

Čeští národní obrozenci se v 19. století snažili prokázat český původ tohoto slavného mořeplavce a tvrdili, že se ve skutečnosti jednalo o našeho krajana Vaška z Jámy (staročesky z Gamy).
Čeští národní obrozenci se v 19. století snažili prokázat český původ tohoto slavného mořeplavce a tvrdili, že se ve skutečnosti jednalo o našeho krajana Vaška z Jámy (staročesky z Gamy).

Fernao Magalhães (1480-1521)

Kdo: Portugalský mořeplavec, který sloužil španělské koruně. Jeho jméno nese například Magalhãesův průliv nebo také galaxie Velký a Malý Magellanův oblak.

Kdy: 1519-1521

Co ho proslavilo: Výprava, kterou Magalhães vedl a která poprvé obeplula celou zeměkouli, přinesla první hmatatelný důkaz o kulatosti Země.

Flotila 5 karavel vyplula v roce 1519 ve službách španělského krále s vlajkovou lodí Trinidad, čtyřmi dalšími loděmi a s posádkou 270 mužů.

Po 3 letech plavby se v roce 1522 vrátila pouze jediná loď Victoria, které velel kapitán Juan Sebastián del Cano, celou cestu kolem světa přežilo jen 18 mužů.  Sám Magalhães zahynul při potyčce s domorodci na filipínském ostrově Mactan.

O Magalhãesově výpravě vedl záznamy Antonio Pigafetta.
O Magalhãesově výpravě vedl záznamy Antonio Pigafetta.

Sir Francis Drake (1540-1596)

Kdo: Anglický korzár, mořeplavec, viceadmirál, politik a obchodník s otroky.

Kdy: 1570-1596

Co ho proslavilo: Obeplul poprvé svět pod anglickou vlajkou. Objevil Kalifornii, přivezl do Evropy brambory, jako první Evropan se dostal až ke kanadskému Vancouveru. Porazil španělskou Zlatou flotilu.

Královna Alžběta ho na palubě jeho lodi Golden Hind povýšila do rytířského stavu. Největším vojenským úspěchem Francise Drakea bylo odražení útoku španělské flotily roku 1588.

Ačkoliv považujeme Francise Drakea za jednoho z nejslavnějších pirátů všech dob,ve skutečnosti byl korzárem, který zabavoval válečné i obchodní lodě.
Ačkoliv považujeme Francise Drakea za jednoho z nejslavnějších pirátů všech dob,ve skutečnosti byl korzárem, který zabavoval válečné i obchodní lodě.

Willem Barents (1550-1597)

Kdo: Významný holandský mořeplavec a objevitel.

Kdy: 1594-1597

Co ho proslavilo: Objevil Špicberky a Medvědí ostrov, jako první zmapoval již dříve známou Novou zemi. Poté, co byla jeho loď u Nové země uvězněna v ledu, rozebral ji a uskutečnil se svou posádkou první přezimování v Arktidě.

Na sklonku jara 1597 vyrazila Barentsova výprava ze zimoviště ve dvou záchranných člunech k návratu domů. Zatímco většina mužů plavbu přežila, Barents na zpáteční cestě zemřel.

V roce 1871 bylo na Nové zemi po téměř 3 stoletích objeveno zachovalé obydlí Barentsovy výpravy.
V roce 1871 bylo na Nové zemi po téměř 3 stoletích objeveno zachovalé obydlí Barentsovy výpravy.

Henry Hudson (1570-1611)

Kdo: Anglický mořeplavec a objevitel

Kdy: 1607-1611

Co ho proslavilo: Na lodi Discovery objevil v roce 1610 dnešní Hudsonův záliv, přičemž se domníval se, že je již v Tichém oceánu.  Po několika měsících průzkumů zde ale byl nucen přezimovat. V červnu 1611 vypukla na lodi vzpoura.

Odbojní námořníci posadili kapitána i s jeho sedmnáctiletým adoptivním synem, nemocnými námořníky a několika málo věrnými do člunu. Vybavili je puškou a malým množstvím potravin a nechali napospas mrazivému moři. Víc o nich nikdo neslyšel.

Zpět do Irska se pod vedením kormidelníka Roberta Bylota vrátilo pouhých 8 námořníků.

Hned v roce 1612 byly vyslány 2 lodě pod velením kapitána Thomase Buttona hledat zmizelého Hudsona. Do Anglie se lodě vrátily v roce 1613, aniž po kapitánu Hudsonovi našly jakékoliv stopy.
Hned v roce 1612 byly vyslány 2 lodě pod velením kapitána Thomase Buttona hledat zmizelého Hudsona. Do Anglie se lodě vrátily v roce 1613, aniž po kapitánu Hudsonovi našly jakékoliv stopy.

Abel Tasman (1603-1659)

Kdo: Holandský obchodník a mořeplavec

Kdy: 1641-1644

Co ho proslavilo: V roce 1642 objevil Nový Zéland a ostrov, který se od roku 1855 nazývá Tasmánie. Tasmanova první plavba se nepochybně řadí k největším námořním podnikům 17. století.

Kromě nově objevených zemí – Tasmánie, Nového Zélandu, souostroví Tonga a Fidži, nalezl Tasman i novou cestu z Indického do Tichého oceánu v pásmu příznivých západních větrů.

Brzy po návratu byl Tasman vyslán na novou výpravu, v roce 1644 vyplul se 111 muži na třech nevelkých lodích. Když nenalezl Torresův průliv, usoudil, že Nová Guinea a Austrálie tvoří celek.
Brzy po návratu byl Tasman vyslán na novou výpravu, v roce 1644 vyplul se 111 muži na třech nevelkých lodích. Když nenalezl Torresův průliv, usoudil, že Nová Guinea a Austrálie tvoří celek.

Vitus Bering (1681-1741)

Kdo: Dánský mořeplavec a navigátor, který se plavil ve službách ruského námořnictva.

Kdy: 1728-1741

Co ho proslavilo: Proplul mezi Asií a Amerikou, a dokázal tak, že tyto kontinenty spolu nesouvisí. Po této výpravě začalo pozvolné ruské osidlování Aljašky.

Hlavním úkolem na další výpravě bylo najít severovýchodní průjezd z Evropy do Asie a prozkoumat severní Pacifik, což se mu ale nepodařilo. Proto se dále věřilo, že v severním moři žádný průjezd z Evropy do Asie neexistuje.

Tuto cestu objevil až v letech 1878-1879 finsko-švédský kartograf a cestovatel Adolf Erik Nordenskjöld. Bering zemřel po ztroskotání lodi na jednom z Aleutských ostrovů. Tento ostrov pak byl pojmenován po něm – Beringův ostrov.

V roce 1991 nalezla rusko-dánská expedice Beringovo pohřebiště.
V roce 1991 nalezla rusko-dánská expedice Beringovo pohřebiště.

James Cook (1728-1779)

Kdo: Anglický mořeplavec, objevitel a výzkumník, jehož plavby a hlavně vydané práce výrazně posunuly znalosti o Zemi.

Kdy: 1768-1779

Co ho proslavilo: Obeplul Austrálii, na kterou dosud noha Evropana (včetně zmiňovaného Abela Tasmana) nevkročila. Zabral ji proto pro britskou korunu.

Zmapoval Nový Zéland, objevil průliv mezi Jižním a Severním ostrovem Nového Zélandu (dnes Cookův průliv) a vyvrátil tak hypotézu o existenci pevniny v těchto místech. Objevil několik dalších tichomořských ostrovů včetně Kaledonie nebo Havajských ostrovů.

Marně se snažil o nalezení tajemného kontinentu kolem jižního pólu, který nakonec objevil v roce 1820 estonský mořeplavec Fadděj Faddějevič Bellingshausen, velký obdivovatel Jamese Cooka.

Prvním novodobým Evropanem, který si dobrovolně pořídil tetování, byl lékař Cookovy výpravy na Tahiti.
Prvním novodobým Evropanem, který si dobrovolně pořídil tetování, byl lékař Cookovy výpravy na Tahiti.

Fridtjof Nansen (1861-1930),

Kdo: Norský polárník, vědec a diplomat

Kdy: 1893-1896

Co ho proslavilo: Pokusil se jako 1. člověk na světě dosáhnout severního pólu. Svou loď Fram nechal v oblasti Novosibiřských ostrovů zamrznout v ledu, jehož pohyb měl expedici dostat až k pólu.

Protože ale bylo ze zjištěného směru pohybu ledu zřejmé, že Fram severní pól mine, pokusil se Nansen dostat na pól pomocí saní. V březnu 1895 vyrazil k pólu spolu s Hjalmarem Johansenem na saních se psím spřežením, s naloženými kajaky a potravinami na sto dní.

V extrémně náročném terénu se dostali na do té doby nejseverněji člověkem dosaženého místa, pólu ale nedosáhli. Povedlo se to až americkému polárníkovi Robertu Pearymu v roce 1909.

Loď Fram svěřil později Nansen norskému polárníkovi Roaldu Amundsenovi k jeho expedici na jižní pól.
Loď Fram svěřil později Nansen norskému polárníkovi Roaldu Amundsenovi k jeho expedici na jižní pól.
Foto: Shutterstock.com, wikimedia.org
reklama
Související články
Historie
Bylo tu, není tu: Jak nacisté zplundrovali Evropu?
Na nehybná nahá lidská těla dopadají sněhové vločky. Ledabyle zaparkovaný valník je plný vyhublých mrtvých. Až jejich fotografie obletí svět, mnoho lidí se stále bude zdráhat uvěřit, jaká zvěrstva byl s to nacistický režim spáchat. Krvavá mašinerie koncentračních táborů má pro třetí říši finanční bonusy – vždyť jen v Osvětimi si nakrade na 8 tun […]
Historie
Ve vzduchu je cítit konflikt. Čím Římané rozčilovali Germány?
Císař Octavianus Augustus má plnou hlavu plánů. V Germánii, kde Římané po přelomu letopočtu dosáhli řady vojenských úspěchů, by rád rozšířil svůj vliv. V nejlepším případě by pak z území na pravém břehu řeky Rýna udělal další říšskou provincii. Tím, kdo se o to má pokusit, se stává Publius Quintilius Varus (46 př. n. l.–9 n. l.), od […]
Historie
Masakr římských legií se odehrál v dolnosaském pohoří
„Vare, Vare, vrať mi mé legie,“ volá zoufale císař Octavianus Augustus, když do Říma dorazí zprávy o kruté porážce římských legií v Teutoburském lese roku 9 n. l. Bije přitom hlavou o zeď. „Roztrhl si roucho a hluboce truchlil. Po několik měsíců si neholil vlasy a nestříhal vousy,“ líčí císařův stav historik Suetonius. Krutý debakl přiměje […]
Historie
Ztracení princové uprostřed války růží: Skončí jejich životy v obávaném Toweru?
Venku panuje parno, dělníci v blízkosti Westminsterského opatství ale musí pokračovat v práci. Jeden z nich narazí na zvláštní dřevěnou bednu, která se nachází v třímetrové hloubce. Nález v sobě neukrývá zlato, ale kosti a možná pěkně cenné! Nový anglický panovník Karel III. (*1948) si získává obdiv historiků, povolí jim totiž přístup do královské krypty. […]
reklama
věda a technika
Cesta k proslulým motorkám začala u ručních granátů
Jak se zrodila Jawa? Každý si pod tímto slovem představí motocykly, ale tak jednoduché to nebylo. Možná vás tolik nepřekvapí, že na začátku byla zbrojní výroba. Podnikatel František Janeček (1878–1941) vyrábí v roce 1922 ve své pražské zbrojovce ruční granáty. Autorem jejich konstrukce je přitom on sám. Kromě toho se soustředí také na produkci kulometů. Brzy […]
Měsíc: Ráj pro těžaře!
Dlouhou dobu byl Měsíc pro lidstvo jen na míle vzdálenou stříbrnou koulí na obloze. Jenže pak Neil Armstrong 21. července 1969 udělá „malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo“ a od té chvíle začne být tato jediná známá přirozená družice Země vcelku lákavou destinací. K tomu, aby se na Měsíc přestěhoval člověk natrvalo, vede […]
Podzimní rovnodennost: Nejmagičtější okamžik roku!
Poznačte si datum 23. září, čas 8:50. Tehdy dojte k výjimečné chvíli! Slunce se dostane do takové pozice vůči Zemi, že severní i jižní polokouli bude osvěcovat naprosto stejně. Den i noc také obdaří stejnou dobou vlády. Spravedlivý den se jmenuje… podzimní rovnodennost! Když strážce podsvětí Hádes unese krásnou Persefonu, její matka Déméter to neunese. […]
Zabijáci plazí říše: 5 nejjedovatějších hadů světa
Jací hadi jsou nejjedovatější – a jak je možné, že mají na svědomí relativně málo životů? Co se děje s člověkem po uštknutí? A vážně dokáže had jediným kousancem zabít slona?   Zmije paví: Největší zabiják lidí? Na iráckou část Arabské pouště padla noc. Čtveřice mužů se vrací domů, na hlavách mají tradiční kostkovanou tkaninu […]
zajímavosti
Baobaby: Stromy, které hubnou
Jejich jméno pravděpodobně pochází z arabštiny, ale najdeme je hlavně v Africe a na Madagaskaru, kde jsou pro tamní obyvatele léčivou dřevinou, tématem legend i předmětem uctívání. Věří například, že pokud utrhnou květ baobabu, sežere je lev. Ale pokud se napijí vody, kde byla namočena jeho semena, uchrání je to před útokem krokodýla. Tyto neobyčejné […]
Léčivá síla bylinek: Jak naši předci léčili nachlazení, horečku, černý kašel či chřipku?
Na přelomu 19. a 20. století bylo lékařů pomálu, a jejich služby byly navíc drahé. Není proto divu, že se zejména chudí spoléhali na rady babek kořenářek, které k léčbě nemocí využívaly hlavně sílu bylinek. Jaké rostliny či jiné dostupné suroviny tedy sloužily k léčbě nemocí? Co zabíralo na úrazy a zhmožděniny? A jakou roli […]
Neuvěřitelné bylinky Česka a Slovenska: Kokoška pastuší tobolka
V naší přírodě se nachází více jak 280 druhů léčivých rostlin. Nazýváme je bylinami a staly se zdrojem léčivých tzv. biologicky aktivních látek. Patří mezi ně i kokoška pastuší tobolka. I v jejím případě ale platí osvědčené rčení, „všeho s mírou“.     Pokud byste chtěli kokošku pastuší tobolku (Capsella bursa-pastoris) vyzkoušet vnitřně, s množstvím to určitě […]
Mravenci: Skrytí vládci světa
Na světě žije odhadem 14 000 druhů mravenců, přičemž jejichž celkový počet se počítá na triliony. Tento všudypřítomný hmyz se rozšířil po všech kontinentech s výjimkou zamrzlé Antarktidy, což představuje neuvěřitelný evoluční úspěch. Čím to, že zrovna mravenci jsou natolik úspěšní?   Německý výzkumný tým z univerzity ve Würzburgu odhadl, že celkový počet mravenců překračuje […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Mysteriózní zmizení chlapecké trojice: Co se mohlo stát v jeskyních u Mississippi?
enigmaplus.cz
Mysteriózní zmizení chlapecké trojice: Co se mohlo stát v jeskyních u Mississippi?
Městečko Hannibal v Missouri. Možná nyní jeho jméno zní zlověstně. My však nechceme připomínat temnou filmovou postavu Dr. Lectera, která původně jménu starověkého vojevůdce – Hannibala vtiskla poněku
Zachránila mě lesní víla?
skutecnepribehy.cz
Zachránila mě lesní víla?
Ocitla jsem se v situaci, kdy jsem se skutečně bála o život. Před nebezpečím mě zachránilo tajemné modré světlo! Věřím tomu, že ve chvílích ohrožení našeho života se o nás postarají nějaké nadpřirozené bytosti nebo naši andělé strážní. Sama jsem to před několika lety zažila. Poslední autobus mi ujel Tato událost se mi přihodila před časem jedné
Zažloutlé nehty a zplihlé vlasy? Zkuste tyhle kosmetické tipy
panidomu.cz
Zažloutlé nehty a zplihlé vlasy? Zkuste tyhle kosmetické tipy
Fígl na zažloutlé nehty! Pokud si lakujete nehty, pak už víte, že jednu barvu musí vzápětí nahradit nová. Jinak po odlakování zůstane na nehtech nepěkná zažloutlá stopa, někdy až do oranžova. Je to kvůli vpíjení zejména červených pigmentů do vrchní keratinové vrstvy nehtů. A teď ten fígl: Pokud nechcete pro zakrytí zažloutlého nádechu hned nanášet
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Pardubický kraj: Tipy na výlety pro všechny!
epochanacestach.cz
Pardubický kraj: Tipy na výlety pro všechny!
Pokud by vás náhodou v tomto krásném kraji nezlákal hrad na Kunětické hoře (viz úvodní foto), máme tu pro vás řadu dalších tipů! Jako první tip na výlet je tento – zkuste navštívit nový židovský hřbitov v Pardubicích.  Je součástí Centrálního hřbitova, který naleznete v ulici K Židovskému hřbitovu. Ačkoli k založení došlo již roku 1883, je
Ochate: Prokleté město nejen epidemií a UFO
enigmaplus.cz
Ochate: Prokleté město nejen epidemií a UFO
Legendární opuštěné město Ochate se nachází ve španělské provincii Burgos. Světovou proslulost si získalo díky množství paranormálních úkazů včetně pozorování UFO. Podle některých teorií označuje bask
České Lurdy: Docházelo v nich k zázračnému uzdravování?
epochalnisvet.cz
České Lurdy: Docházelo v nich k zázračnému uzdravování?
K potemnělému svatostánku se blíží další poutníci. Od úst jim přitom stoupají obláčky páry. V kalendáři je totiž 13. leden a venku mrzne, jako když praští. Ve čtyři hodiny ráno je přesto bazilika v se
Nečekaně zamilovaná?
nasehvezdy.cz
Nečekaně zamilovaná?
Ustojí to její manželství? Ivana Chýlková (59) prý se svým tanečníkem ze StarDance neprožívá románek. To by mohla být dobrá zpráva pro jejího manžela Jana Krause (70). Jenže není. Povídá se totiž,
Emirates slaví Mezinárodní den kávy
iluxus.cz
Emirates slaví Mezinárodní den kávy
Mezinárodnímu dni kávy, který připadá na 1. října věnuje velkou pozornost i společnost Emirates. Na palubách svých letadel i v saloncích Emirates vytvořila širokou nabídku kvalitních káv, jíž se každo
V peruánské Limě byly objeveny mumie z dob před vznikem Incké říše
21stoleti.cz
V peruánské Limě byly objeveny mumie z dob před vznikem Incké říše
Při výkopových pracích objevili pracovníci plynárenské společnosti v hlavním městě Peru Limě hned osm mumií, které pocházejí z doby před vznikem Incké říše, jež je pokládána za největší indiánskou říš
Orly bělohlavé zabíjí sinice, jejichž toxin by však mohl léčit lidi
21stoleti.cz
Orly bělohlavé zabíjí sinice, jejichž toxin by však mohl léčit lidi
Už v 90. letech 20. století docházelo ke zpočátku nepochopitelným úhynům orlů bělohlavých v blízkosti vodních nádrží na jihovýchodě Spojených států. Příčinou jejich smrti byla vakuolární myelinopatie,