Domů     Zmizela uherská koruna v pokladnici českého krále Přemysla Otakara II.?
Zmizela uherská koruna v pokladnici českého krále Přemysla Otakara II.?

„Ještě Štěpánovi ukážu,“ naštve se uherská princezna Anna, když se v roce 1270 chystá na útěk ze své vlasti. Míří do Čech, kde hledá azyl před nenávistí svého bratra. Štěpánovi V. natruc si na cestu přibalí i nejcennější klenot, který uherská země má.

Útočiště najde Anna Uherská (1226/1227 – kolem roku 1274), dcera zemřelého uherského krále Bély IV. (1206 – 1270), na pražském dvoře svého zetě, českého panovníka Přemysla Otakara II. (kolem 1233 – 1278).

„Hned po Bélově smrti (3. května 1270) došlo k emigraci části uherské elity k Přemyslovi,“ líčí rychlý spád událostí český historik Vratislav Vaníček (*1947).

Přemysl si v roce 1261 vzal za manželku Anninu dceru Kunhutu Uherskou (1245 – 1285) a princezna má proto na Pražském hradě dveře otevřené.

Kromě početného doprovodu si s sebou z Uher bere i spoustu truhlic naplněných šatstvem a osobními potřebami. V jedné z nich se lesknou zlaté poklady a pravděpodobně mezi nimi nechybí ani královská koruna.

„To byla zajímavá okolnost, naznačovala, že Přemysl by mohl ovlivnit volbu budoucího (uherského – pozn. red.) krále,“ objasňuje královy úmysly Vaníček.

Uherský král Béla IV. bojuje se svým českým protějškem Přemyslem Otakarem II.
Uherský král Béla IV. bojuje se svým českým protějškem Přemyslem Otakarem II.

Otec bojuje proti synovi

V posledním roce svého života vede panovník Béla IV. velké boje se svým synem, Štěpánem V. (před rokem 1239 – 1272). Už v sedmi letech Štěpána nechal korunovat mladším uherským králem, ale společné vládě se stále brání.

Syn proto v roce 1258 vyšle proti otci vojsko a přesvědčí ho, aby mu předal vládu nad Sedmihradskem (dnešní Rumunsko). Jenže tím spory nekončí.

„Upřednostňujete mého mladšího bratra a sestru,“ vyčítá Štěpán Bélovi o tři roky později a další válka je na spadnutí.

Arcibiskupům z uherské Ostřihomi a Kaloče se sice nakonec podaří mezi oběma znepřátelenými králi sjednat v roce 1262 mír, ten ale vydrží pouhé dva roky. Štěpán navíc nemůže vystát své sourozence, otcovy oblíbence Bélu (asi 1245 – 1269) a Annu.

Král železný a zlatý Přemysl Otakar II. nabídne svůj dvůr jako útopčiště příbuzné.
Král železný a zlatý Přemysl Otakar II. nabídne svůj dvůr jako útopčiště příbuzné.

Rychlý úprk se zlatem

Pro starého krále znamená smrt syna Bély v roce 1269 velkou ránu. Princezna Anna využívá této situace a rychle získává nad otcem téměř neomezený vliv.

Ten už Štěpánovi nevěří a sepíše poslední vůli, ve které odkazuje trůn své dceři Anně a jejím následovníkům, Anninu zeťovi, Přemyslovi Otakarovi II. Mezi českým a uherským panovníkem tehdy panuje příměří, navíc Přemysl při sporech stojí na straně Bély IV. proti Štěpánovi.

Sotva ovšem zemře Béla IV., musí Anna před Štěpánovým hněvem utéct z Uher.

„Podle rakouské kroniky sepsané krátce po události s sebou vzala dvě zlaté koruny, vládcovo žezlo, zlaté jídelní soubory a jiné předměty zdobené drahými kameny,“ líčí maďarské autorky Éva Kovácsová a Zsuzsa Lovagová.

Poklady prý princezně svěřil už její otec, aby se jich nezmocnil Štěpán. Ten má proto důvod sestru nenávidět.

Tyto korunovační klenoty používají uherští králové od 13. století. Jejich předchůdkyně zřejmě skončily v pokladnici českého krále.
Tyto korunovační klenoty používají uherští králové od 13. století. Jejich předchůdkyně zřejmě skončily v pokladnici českého krále.

Přivlastnil si diadém?

Legendu o koruně, kterou si 1. ledna 1001 nasazuje první uherský král Štěpán I. Svatý (kolem roku 969 – 1038), poprvé sepisuje kolem roku 1100 rábský biskup Hartvik.

O klenot Štěpán údajně předtím požádal papeže Sylvestra II. (kolem 950 – 1003) a skutečně ho od hlavy církve dostal. Kovácsová s Lovagovou vysvětlují, že o tom, jak vypadala původní koruna a kam se poděla, neví nikdo nic.

Podle jedné teorie ji poslali zpátky do Říma, podle druhé za její ztrátu mohou boje o Štěpánovo následnictví. Třetí tvrdí, že ji získal český král.

Štěpána I, korunuje rábský biskup Hartvík.
Štěpána I, korunuje rábský biskup Hartvík.

Vzdává se odznaků moci

16. října 1270 přivážejí loďky oba panovníky, Přemysla i Štěpána, na ostrůvek uprostřed Dunaje u Prešpurku (dnešní Bratislava). „Moje požadavky jsou oprávněné,“ vznáší při jednání nároky na alpské země Přemysl. Štěpánovi diplomaté nejsou příliš pohotoví.

„Uznávám vaše práva na Štýrsko, Korutany, Kraňsko (v dnešním Slovinsku – pozn. red.) i Vindickou marku (území na pomezí Chorvatska a Kraňska – pozn. red.),“ souhlasí proto nakonec uherský král.

Všechno potvrdí mírová smlouva, podepsaná v červenci roku 1271. Zmiňuje se i o vzácných klenotech. Štěpán se v ní jménem svým a svých nástupců vzdává „De Insigniis regalibus“, královských insignií!

Ty zůstávají v Čechách a podle dokumentu zahrnují „korunu, meč, sedlo, zlaté šperky, nádobí a další poklady“.

Když Přemysl Otakar II. zemře na Moravském poli, Rudolf I. Habsburský pošle Čechům vzkaz, aby vrátili uherské korunovační klenoty.
Když Přemysl Otakar II. zemře na Moravském poli, Rudolf I. Habsburský pošle Čechům vzkaz, aby vrátili uherské korunovační klenoty.

Okamžitě vraťte, co vám nepatří!

Uhersko-český mír ale netrvá dlouho. Už v roce 1272 znovu vypuká válka mezi Přemyslem Otakarem II. a Štěpánovým nástupcem Ladislavem IV. Uherským (1262 – 1290).

Uherskou stranu už řadu let podporuje i římský král Rudolf I. Habsburský (1218 – 1291), který v roce 1276 vyzývá k návratu koruny do Uher.

Přemysl Otakar II. ale vytrvale odmítá a jako vysvětlení uvádí příbuzenské vazby s Ladislavem IV. „Vraťte klenoty,“ vzkazuje do Čech Rudolf ještě jednou po Přemyslově smrti v roce 1278. Ani tentokrát ale neuspěje a po královském diadému podle Kovácsové a Lovagové úplně mizí stopy.

Z uherských klenotů se dodnes zachoval jenom meč svatého Štěpána, součást svatovítského pokladu.

Foto: wikipedia.org
Související články
Historie
Slavný Bedřich Hrozný získal profesuru až na třetí pokus
V červnu 1905 se Bedřich Hrozný stává docentem a do světa velké vědy se uvede přednáškou O babylónském eposu o stvoření světa. Finančně mu to ale nic nepřinese. Bádáním ani přednáškovou činností se Bedřich Hrozný (1879‒1952) neuživí. Naštěstí stále pracuje jako univerzitní knihovník, a proto může požádat o ruku svoji vyvolenou Vlastu Procházkovou (1888‒1959), aniž […]
Historie
Starořecký běžec Koroibos vyzrál na boha
Slunce pálí a nebe je bez mráčku. Vyvolávač ve městě Olympii na západě Peloponéského poloostrova vyzývá závodníky, aby se dostavili na startovní čáru, vymezenou pruhem kamenných desek. Místní aristokrat jménem Koroibos z Elidy se mezi mládeží ze vznešených rodin rozhodně neztratí. Na své vypracované a sluncem osmahlé tělo může být pyšný. Stadion se závodní dráhou o […]
Historie
Starověké olympijské hry: Na přehlídku naháčů ženy nesměly
Davy lidí se tísní v řecké Olympii. Každý chce vidět svého favorita. Kohosi tam vykuřují – za chvíli bude dotyčný obětovat bohům, a tak musí projít touto očistou. Zeus, Hestia i další bohové dostanou, co jim náleží, aby sportovní slavnost nic nenarušilo. Přichází na řadu shromáždění v búleuterionu, řídícím domě her, jakési radnici. Závodníci tu […]
Historie
Proč Klement Gottwald zkazil slavnému vědci pohřeb?
„Tatínek byl sice velice přísný, než to vedlo nás jen k nejpřesnějšímu konání povinností za všech okolností,“ vzpomíná prvorozený Bedřich Hrozný na otce. Matku pak líčí jako ženu „neskonalé dobroty a nejúplnějšího porozumění pro mé snahy“. „Zapíšu se i na filozofii,“ rozhodne se maturant Bedřich Hrozný roku 1897 ve Vídni. Rychle ale zjistí, že stihnout […]
reklama
historie
Josef II. a Leopold II.: Bratři odlišní ve vládnutí spojení bratrskou láskou
Leopold II. v roce 1790 jen nerad opouští prosluněné Toskánsko. Zvykl si tady, stará se tu o otcovo dílo, porozuměním a cílenými reformami zlepšuje místním život a ti ho za to milují a obdivují. V Říši, a hlavně v Uhrách je to jiné a vladař bude muset sáhnout k mnoha kompromisům, aby krizi posledních několika měsíců […]
Swingový kmotr s božským hlasem
Geniální hudebník Frank Sinatra prožívá život, podobající se jízdě na horské dráze. Na ní nechybí setkání s mafií, divoká manželství, psychické problémy, únos syna nebo pobyt ve vězení za pletky s vdanou ženou. Hudební legenda, jež ovlivnila generace hudebníků napříč 20. stoletím. Tak si svět pamatuje synka sicilského hasiče, herce a zpěváka Franka Sinatru (1915–1998) […]
Boxer Kleomedes proměnil školu v ring a zabil 60 dětí
Finálový boxerský zápas 71. olympijských her v roce 496 př. n. l. má šťávu. Kleomedes z Astypalaie, ostrova v Egejském moři, se statečně pere s Ikkem z Epidauru. Udeří ho. Ikkos padne k zemi. Rozhodčí už chtějí přisoudit vítězství Kleomedovi, jenže Ikkos stále nevstává. Jdou se proto podívat, co se děje.  „Je mrtvý,“ volají vyděšeně, když […]
Rok 1848 přinesl Čechům místo výhod pevnou ruku Františka Josefa I.
Křivolaké uličky Starého Města ozařují plynové lampy, kočičí hlavy se lesknou kapkami, které zde zanechává tající sníh. Teplé světlo petrolejových lamp se line z otevřeného průchodu a vývěsní štít hlásá, že právě tady se nachází vyhlášený hostinec „U Broučků“. Hovor se ale tentokrát nestáčí k pomluvám sousedů, ale k událostem v daleké cizině. „Už se to mele i v Paříži. […]
záhady a tajemství
Stál na Rhodosu rozkročený gigant? Ale kdeže…
Pyramidy v Gíze, visuté zahrady, Diova socha, Artemidin chrám, Mauzoleum v Halikarnassu a… Kolos Rhódský! Sedmička divů starověkého světa, z nichž se dochoval jediný: Pyramidy. A stejně jako u Semiramidiných zahrad, i u kolosu se dodnes spekuluje, zda vůbec existoval.   Líčen je ale tak často a v mnohých detailech, že by bylo s podivem, […]
Tajemství Mallorcy a Menorcy: Mají starověký telegraf?
Doba bronzová a železná je v plném proudu a na dnes turisticky oblíbených ostrovech Mallorca a Menorca drží otěže moci společnost, kterou dnes nazýváme Talajotickou kulturou.   Zhruba mezi 1. a 2. tisíciletím před Kristem se pustí do budování talajotů, megalitických památek, o jejichž účelu se dnes můžeme jen dohadovat. Předcházejí jim takzvané tumuly, které […]
Skutečně skrývají ruiny polského hradu ďáblem střežený poklad?
Starobylý polský hrad Liwa prý ukrývá poklad, který se kdysi dávno vydal Jasiek, chlapec z Liwy, do této zříceniny hledat. Cennosti údajně v kobkách hradu skryla královna Bona, když v roce 1556 opouštěla Polsko. Jak známo, zemřela pak v Itálii na otravu. Poklad existuje! Lidé raději nechávali její poklady na pokoji, neboť se obávali ďábelských […]
Zuzana Dřízhalová: Odmalička si představovala, že bude slavnou herečkou
Je to talent od dětských krůčků. Zpívá, vystupuje s Bambini di Praga a sní o herectví. Překvapivě ale málem končí jako odborník na chemii. Náhoda tomu chce, že se vydá na DAMU. Zákeřná choroba jí chce ale překazit plány. Dvakrát ji porazí a zakládá úspěšnou pacientskou organizaci. Třetí kolo boje je ale fatální.   Zuzana […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Pilaf s rajčaty
tisicereceptu.cz
Pilaf s rajčaty
Pilaf je pokrm z rýže, do něhož lze použít různé druhy masa i zeleniny. Skvěle chutná i s indiánskou rýží. Ingredience na 4 porce 400 g jasmínové rýže 2 cibule 2 konzervy loupaných rajčat oli
Tajemství kamenných bran v Saúdské Arábii: Šlo o vstupy do pekla?
enigmaplus.cz
Tajemství kamenných bran v Saúdské Arábii: Šlo o vstupy do pekla?
V posledních letech se ukazuje, že naše planeta stále ukrývá mnohá tajemství. Před časem například vyšlo najevo, že v poušti na území Saúdské Arábie leží stovky záhadných kamenných útvarů z dávné minu
Přemožené kočky decimují australskou faunu
21stoleti.cz
Přemožené kočky decimují australskou faunu
Pro řadu lidí je symbolem roztomilosti. Ale i to předoucí klubíčko pořád zůstává šelmou. A to takovou, že dokáže rozvrátit celé ekosystémy. Kočka domácí, domestikovaná forma kočky plavé, člověka dopr
Otec atomové bomby přitahoval ženy jako magnet
historyplus.cz
Otec atomové bomby přitahoval ženy jako magnet
Profesor americké literatury John Tatlock se už drahnou dobu marně snaží dozvonit na svoji dceru Jean. Renomovaná psychiatrička po dlouhá léta udržuje komplikovaný vztah se světově proslulým fyzikem Robertem Oppenheimerem. Protože trpí depresemi, vleze její otec záhy do bytu oknem. Bojí se, že by si Jean mohla sáhnout na život… Pouštní krajinu Nového Mexika ozáří
Jak na to: Nalíčené oči i k vodě
nejsemsama.cz
Jak na to: Nalíčené oči i k vodě
Velmi svůdné a času, horku a vodě odolávající líčení vykouzlíte pomocí konturovací tužky. Jdeme na to! Připravte si podklad. Na pohyblivé oční víčko naneste bázi pro oční stíny, můžete také použít trochu korektoru nebo béžový oční stín. Díky tomu se vytvořené líčení ani nehne. Použijte konturovací tužku Čím ostřejší tužka, tím lépe se s ní pracuje. Barvu si
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
epochalnisvet.cz
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
Byl vztyčen uprostřed džungle na ostrově Jáva, a to zhruba před 1200 lety. Kým, to dodnes zůstává záhadou. V době, kdy kamenný skvost Borobudur vznikl, zde totiž žila kultura, která i velké stavby pokrývala jen palmovými listy… Několik dlouhých staletí je Borobudur zcela zapomenutý a skrytý lidským očím. Chátrající kamenný kolos vyrve ze spárů bující
Uteče jí Jeřábek za mladší ženou?
nasehvezdy.cz
Uteče jí Jeřábek za mladší ženou?
Sblížící se padesátkou má herec Tomáš Jeřábek (49) ze seriálu Jedna rodina obavy, že už nikdy nesbalí žádnou mladou kočku. Že by to ještě na poslední chvíli zkusil? Toho se bojí hlavně jeho žena Ha
Benátská! S Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
epochanacestach.cz
Benátská! S Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
Poslední červencový víkend je pro milovníky hudby již neodmyslitelně spjatý s festivalem Benátská! s Impulsem. Ten se od svého vzniku, kdy měl pódium sestavené z lešení a aparaturu přivázanou ke stožárům veřejného osvětlení, etabloval mezi tuzemskou špičku. Letos slaví 30 let. Mezi gratulanty nebudou chybět ani zahraniční ikony Scooter, Suzi Quatro a Slade, kteří mají
Vždycky můžete začít milovat
skutecnepribehy.cz
Vždycky můžete začít milovat
Miluji milostné příběhy. Vždy mi připadaly vzrušující. Proč? Možná jsem sama žila nudný život. Do jisté doby. Je to vlastně smutné, když překročíte padesátku, máte pocit, že roky žijete vedle nesprávného muže a čekáte na rozuzlení, které se děje v telenovelách. Na dnešní poměry jsem se vdávala brzy. Podle zvyklostí za minulého režimu. Bylo mi 25 let,
Moderní obývací pokoj
rezidenceonline.cz
Moderní obývací pokoj
Text: Alena Müllerová Foto: Archiv firem
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
iluxus.cz
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
Společnost Mercedes-AMG představila na automobilové slavnosti Goodwood Festival of Speed nejnovější přírůstek do rodiny supersportovních vozů AMG GT – nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+. Novinka se z
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
panidomu.cz
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
Moderní vzor a ještě batikovaný. Jak si jej vyrobit? Triko nejprve vhodným způsobem poskládáte, sklady převážete provázkem, polijete textilními barvami a pak zafixujete. A to je celé. S příčným pruhem Pomůcky: provázek (gumičky), injekční stříkačka (nebo nosatá láhev), molitanový štětec, mikrotenový sáček, krejčovská křída barevná, zakrývací folie Pomocná chemie: krystalická soda, chlorový čistič, sirnatan sodný