Domů     Zkáza Říše Guptů: Zničili indický zázrak Hunové?
Zkáza Říše Guptů: Zničili indický zázrak Hunové?
29.10.2021

Velká hranice je připravena k zapálení. Leží na ní mrtvé tělo muže jménem Vasubandhu. Za chvíli je zachvátí plameny. Opodál postává jeho žena jménem Dattadéví. Dobře ví, že i ji nyní čeká smrt. Marně byste ale v její tváři hledali smutek nebo pohnutí. Je se svým osudem smířena.

Guptové se v úrodném údolí kolem řeky Indus (na severu dnešní Indie) usazují kolem roku 320 n. l. Vlády se ujímá Čandragupta I. (vláda asi 319‒335).

Na rozdíl od svého děda, zakladatele rodu Šrí Gupty (vláda asi 240‒280) a otce Ghatótkači Gupty (vláda asi 280‒319), kteří silou rozšířili své území od Magadhy až po Prajág, ví, že stejně dobře jako zbraň mu poslouží i výhodný manželský svazek.

Jeho vyvolenou se proto stává Kumáradéví, urozená princezna z mocného válečnického rodu Liččhaviů.

„Tento svazek zjevně upevnil politické pozice Guptovců a výrazně změnil poměr sil ve východní Indii,“ uvádí současná historička Stanislava Vavroušková. Inu, za vším hledej ženu…

Kumáragupta I. se snaží o navázání diplomatických styků s Čínou. FOTO: I, PHGCOM/Creative Commons/CC BY-SA 3.0
Kumáragupta I. se snaží o navázání diplomatických styků s Čínou. FOTO: I, PHGCOM/Creative Commons/CC BY-SA 3.0

Nový král, nové zvyky

Čandragupta I. si říká mahárádža – velekrál, je tedy vládcem samostatného království, na kterém naopak závisejí okolní státy. Své zemi přináší stabilitu a s jeho nástupem přicházejí i nové zvyky.

Kvůli jednomu z nich se jistá Dattadéví chystá na smrt. Svým odhodláním vystoupat na pohřební hranici a nechat se upálit společně s manželovou mrtvolou dokazuje, že mu byla řádnou ženou.

Desetiletou dívku Drhuvadéví pro změnu čeká svatba. Bere si mnohem staršího muže, 40letého vdovce Ásanga. Za vlády Čandragupty I. a jeho následovníků nejde o nic neobvyklého. Ženy se podřizují mužům – ve všem.

„Sňatkem se žena osvobodila od poručnictví otce, bratrů a dalších mužských příbuzných, stávala se však majetkem manžela a jeho rodiny,“ vysvětluje Vavroušková.

Říše Guptů v roce 450. FOTO: Woudloper/Creative Commons/CC BY-SA 4.0
Říše Guptů v roce 450. FOTO: Woudloper/Creative Commons/CC BY-SA 4.0

Vládne zbraní i jazykem

Když se naplní jeho čas, král Čandragupta I. předává říši svému synovi Samudraguptovi (kolem r. 335‒380). Ten se ale nespokojí s její aktuální rozlohou. Svými vojenskými výboji si podmaňuje další státečky v okolí.

Do své smrti roku 380 jich stihne pod svoji nadvládu sjednotit více než 20. „Jsem králem králů,“ chlubí se novým titulem. Není ale bezduchou mašinou na zabíjení a dobývání. Se stejnou elegancí jako zbraněmi vládne i poetickým jazykem a hudbou.

Propaguje hinduismus a uctívá boha Višnu. Nezatracuje však ani ostatní náboženství, na svém území povoluje třeba stavbu buddhistického chrámu.

Čandrgupta II. patří k výbojným panovníkům. FOTO: I, PHGCOM/Creative Commons/CC BY-SA 3.0
Čandrgupta II. patří k výbojným panovníkům. FOTO: I, PHGCOM/Creative Commons/CC BY-SA 3.0

Zlatý věk lenochů

Čandragupta II. (vláda 376‒415) pokračuje ve výbojích po vzoru svého otce. Ze své říše vytváří celek sahající od střední části Asie až na sever dnešní Indie a dále k východnímu pobřeží Indického subkontinentu.

Ačkoli si dobývání dalších území vyžádá životy spousty bojovníků, uvnitř guptovské říše panuje klid. Naopak zažívá svůj zlatý věk. Jejím typickým obyvatelem se stává nágarika, představitel líného a poživačného měšťana.

Jistý Harišéna žije v krásném domě, lemovaném rozlehlou zahradou. Vnitřní část domu náleží ženám a obývají ji jeho manželky s dětmi, protože je tu běžné mnohoženství. Vnější prostory slouží pánovi domu.

Ten si sem zve na hostiny přátele a užívá si s milenkami. Ženská prostituce je běžná.

Kámasútra – Učebnice lásky, kterou někdy ve 4. století údajně sepsal mnich a filozof Vátsjájana, dává v osmé kapitole o prostituci k dobru, že existuje celkem devět kategorií lehkých žen.

Tou nejhorší je obyčejná pouliční prostitutka, nejvyšší pak elegantní a vzdělané kurtizány. S těmi se rád baví i Harišéna.

Malby v Adžantě dokazují umělecké schopnosti Guptů. FOTO: Indický malíř 6. století/Creative Commons/Public domain
Malby v Adžantě dokazují umělecké schopnosti Guptů. FOTO: Indický malíř 6. století/Creative Commons/Public domain

Skamarádí se s nulou

Rozkvět námořního i suchozemského obchodu přináší guptovské říši další bohatství. Rozvíjí se hudba a literatura. Básník a dramatik Kálidása opěvuje krásy přírody i lásku. Malíři zdobí svými obrazy stěny jeskynních chrámů v Adžantě.

Rodí se velkolepé sochy Buddhy. Stranou nezůstává ani věda. Guptovští vzdělanci rozumí hvězdám i číslům. Znají dokonce nulu, kterou ještě středověcí křesťané považují za cosi ďábelského.

Zatímco bráhmanské školy a mniši v buddhistických klášterech vychovávají nové učence, syn Čandragupty II., Kumáragupta I. (vláda 415‒455), zkouší navazovat diplomatické kontakty s Čínou. Klid nakrátko přeruší invaze kmene Pušjamitrů.

Daří se ji ale úspěšně zvládnout. Ve chvíli, kdy Kumáragupta v roce 455 předává trůn svému synovi Skandaguptovi I. (vláda 455‒467), nikdo netuší, že zlaté období definitivně končí…

Zbudou rozvaliny

Budhagupta (vláda asi 476‒495) se potýká se sílící nechutí panovníků okrajových oblastí své říše podřídit se jeho vůli.

Navíc Heftalité, kočovný kmen ze středoasijských stepí, se už ve 2. století společně s kmenem Hunů přesouvá na západ a na konci 5. století vtrhne do guptovské říše.

Nájezdy dokáže zastavit jedině silná armáda s jednotným velením a tu neumí nikdo z Budhaguptových následníků postavit. Hunové a Heftalité se tu proženou jako uragán a guptovská říše jim roku 510 podléhá.

Když čínský cestovatel Süng Cang (600/602‒664) 100 let poté cestuje po Indii, popisuje už jenom rozvaliny a trosky guptovských klášterů a měst.

Foto: Creative Commons, Úvodní fotografie: Ajay mehrotra/Creative Commons/CC BY-SA 4.0
Související články
Historie
Slavný Bedřich Hrozný získal profesuru až na třetí pokus
V červnu 1905 se Bedřich Hrozný stává docentem a do světa velké vědy se uvede přednáškou O babylónském eposu o stvoření světa. Finančně mu to ale nic nepřinese. Bádáním ani přednáškovou činností se Bedřich Hrozný (1879‒1952) neuživí. Naštěstí stále pracuje jako univerzitní knihovník, a proto může požádat o ruku svoji vyvolenou Vlastu Procházkovou (1888‒1959), aniž […]
Historie
Starořecký běžec Koroibos vyzrál na boha
Slunce pálí a nebe je bez mráčku. Vyvolávač ve městě Olympii na západě Peloponéského poloostrova vyzývá závodníky, aby se dostavili na startovní čáru, vymezenou pruhem kamenných desek. Místní aristokrat jménem Koroibos z Elidy se mezi mládeží ze vznešených rodin rozhodně neztratí. Na své vypracované a sluncem osmahlé tělo může být pyšný. Stadion se závodní dráhou o […]
Historie
Starověké olympijské hry: Na přehlídku naháčů ženy nesměly
Davy lidí se tísní v řecké Olympii. Každý chce vidět svého favorita. Kohosi tam vykuřují – za chvíli bude dotyčný obětovat bohům, a tak musí projít touto očistou. Zeus, Hestia i další bohové dostanou, co jim náleží, aby sportovní slavnost nic nenarušilo. Přichází na řadu shromáždění v búleuterionu, řídícím domě her, jakési radnici. Závodníci tu […]
Historie
Proč Klement Gottwald zkazil slavnému vědci pohřeb?
„Tatínek byl sice velice přísný, než to vedlo nás jen k nejpřesnějšímu konání povinností za všech okolností,“ vzpomíná prvorozený Bedřich Hrozný na otce. Matku pak líčí jako ženu „neskonalé dobroty a nejúplnějšího porozumění pro mé snahy“. „Zapíšu se i na filozofii,“ rozhodne se maturant Bedřich Hrozný roku 1897 ve Vídni. Rychle ale zjistí, že stihnout […]
reklama
věda a technika
Jak se měří inteligence: Dá se spočítat genialita?
Inteligence je základem pro myšlení, učení i přizpůsobivost a určuje, jak jsme v tomto ohledu výkonní. Ačkoliv by se mohlo zdát, že něco takového je obtížně měřitelné, lidstvo se o to už nějakou dobu se střídavými úspěchy pokouší. V druhé polovině 19. století psychologové věřili, že existuje přímá souvislost mezi velikostí lebky a inteligencí. To zpopularizovalo kraniometrii, […]
Biospehere 2: Lidský skleník skončí fiaskem!
Slunce pomalu prostupuje skleněnými tabulkami. Výzkumníci jako každé ráno vstanou a zkontrolují hodnoty, jenže dnes je něco jinak. Prostorem zazní hlas jejich šéfa, poté jsou konečně volní. Po dvou letech vyjdou na čerstvý vzduch! Uprostřed arizonské pouště stojí několik futuristicky vyhlížejících staveb, které by se hodily do filmu z daleké budoucnosti. Jde však o pomník nepovedeného […]
Strom života chrání naše zdraví
Jak se účinně bránit před všudypřítomnými civilizačními chorobami? Například synergií adaptogenních bylin, která je základem regeneračních doplňků stravy, nazvaných Strom života. Ty vznikly podle receptů renomovaného léčitele Bohuslava Větrovského. Strom života vychází ze čtyř základních duchovních směrů a principů. „Při sestavování vzorců bylin jsme se rozhodli, že budeme vycházet ze čtyř směrů vnímání přírody,“ vysvětluje […]
Mobilní telefon není jen zdroj zábavy, ale i užitečný pomocník
Mobilní telefon se stal nejpoužívanějším nástrojem, který bereme do rukou. Předstihl nejen nůž, kapesní zrcátko nebo příbor, ale také tužku a cigaretu. Vedle zábavy a prokrastinování při sledování sociálních sítí se však může stát i užitečným pomocníkem a bezpečnostním nástrojem. Chytrý mobilní telefon je počítačem, který se nám vejde do dlaně. Pro jeho zabezpečení tak […]
historie
Josef II. a Leopold II.: Bratři odlišní ve vládnutí spojení bratrskou láskou
Leopold II. v roce 1790 jen nerad opouští prosluněné Toskánsko. Zvykl si tady, stará se tu o otcovo dílo, porozuměním a cílenými reformami zlepšuje místním život a ti ho za to milují a obdivují. V Říši, a hlavně v Uhrách je to jiné a vladař bude muset sáhnout k mnoha kompromisům, aby krizi posledních několika měsíců […]
Swingový kmotr s božským hlasem
Geniální hudebník Frank Sinatra prožívá život, podobající se jízdě na horské dráze. Na ní nechybí setkání s mafií, divoká manželství, psychické problémy, únos syna nebo pobyt ve vězení za pletky s vdanou ženou. Hudební legenda, jež ovlivnila generace hudebníků napříč 20. stoletím. Tak si svět pamatuje synka sicilského hasiče, herce a zpěváka Franka Sinatru (1915–1998) […]
Boxer Kleomedes proměnil školu v ring a zabil 60 dětí
Finálový boxerský zápas 71. olympijských her v roce 496 př. n. l. má šťávu. Kleomedes z Astypalaie, ostrova v Egejském moři, se statečně pere s Ikkem z Epidauru. Udeří ho. Ikkos padne k zemi. Rozhodčí už chtějí přisoudit vítězství Kleomedovi, jenže Ikkos stále nevstává. Jdou se proto podívat, co se děje.  „Je mrtvý,“ volají vyděšeně, když […]
Rok 1848 přinesl Čechům místo výhod pevnou ruku Františka Josefa I.
Křivolaké uličky Starého Města ozařují plynové lampy, kočičí hlavy se lesknou kapkami, které zde zanechává tající sníh. Teplé světlo petrolejových lamp se line z otevřeného průchodu a vývěsní štít hlásá, že právě tady se nachází vyhlášený hostinec „U Broučků“. Hovor se ale tentokrát nestáčí k pomluvám sousedů, ale k událostem v daleké cizině. „Už se to mele i v Paříži. […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Pilaf s rajčaty
tisicereceptu.cz
Pilaf s rajčaty
Pilaf je pokrm z rýže, do něhož lze použít různé druhy masa i zeleniny. Skvěle chutná i s indiánskou rýží. Ingredience na 4 porce 400 g jasmínové rýže 2 cibule 2 konzervy loupaných rajčat oli
Tajemství kamenných bran v Saúdské Arábii: Šlo o vstupy do pekla?
enigmaplus.cz
Tajemství kamenných bran v Saúdské Arábii: Šlo o vstupy do pekla?
V posledních letech se ukazuje, že naše planeta stále ukrývá mnohá tajemství. Před časem například vyšlo najevo, že v poušti na území Saúdské Arábie leží stovky záhadných kamenných útvarů z dávné minu
Přemožené kočky decimují australskou faunu
21stoleti.cz
Přemožené kočky decimují australskou faunu
Pro řadu lidí je symbolem roztomilosti. Ale i to předoucí klubíčko pořád zůstává šelmou. A to takovou, že dokáže rozvrátit celé ekosystémy. Kočka domácí, domestikovaná forma kočky plavé, člověka dopr
Otec atomové bomby přitahoval ženy jako magnet
historyplus.cz
Otec atomové bomby přitahoval ženy jako magnet
Profesor americké literatury John Tatlock se už drahnou dobu marně snaží dozvonit na svoji dceru Jean. Renomovaná psychiatrička po dlouhá léta udržuje komplikovaný vztah se světově proslulým fyzikem Robertem Oppenheimerem. Protože trpí depresemi, vleze její otec záhy do bytu oknem. Bojí se, že by si Jean mohla sáhnout na život… Pouštní krajinu Nového Mexika ozáří
Jak na to: Nalíčené oči i k vodě
nejsemsama.cz
Jak na to: Nalíčené oči i k vodě
Velmi svůdné a času, horku a vodě odolávající líčení vykouzlíte pomocí konturovací tužky. Jdeme na to! Připravte si podklad. Na pohyblivé oční víčko naneste bázi pro oční stíny, můžete také použít trochu korektoru nebo béžový oční stín. Díky tomu se vytvořené líčení ani nehne. Použijte konturovací tužku Čím ostřejší tužka, tím lépe se s ní pracuje. Barvu si
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
epochalnisvet.cz
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
Byl vztyčen uprostřed džungle na ostrově Jáva, a to zhruba před 1200 lety. Kým, to dodnes zůstává záhadou. V době, kdy kamenný skvost Borobudur vznikl, zde totiž žila kultura, která i velké stavby pokrývala jen palmovými listy… Několik dlouhých staletí je Borobudur zcela zapomenutý a skrytý lidským očím. Chátrající kamenný kolos vyrve ze spárů bující
Uteče jí Jeřábek za mladší ženou?
nasehvezdy.cz
Uteče jí Jeřábek za mladší ženou?
Sblížící se padesátkou má herec Tomáš Jeřábek (49) ze seriálu Jedna rodina obavy, že už nikdy nesbalí žádnou mladou kočku. Že by to ještě na poslední chvíli zkusil? Toho se bojí hlavně jeho žena Ha
Benátská! S Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
epochanacestach.cz
Benátská! S Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
Poslední červencový víkend je pro milovníky hudby již neodmyslitelně spjatý s festivalem Benátská! s Impulsem. Ten se od svého vzniku, kdy měl pódium sestavené z lešení a aparaturu přivázanou ke stožárům veřejného osvětlení, etabloval mezi tuzemskou špičku. Letos slaví 30 let. Mezi gratulanty nebudou chybět ani zahraniční ikony Scooter, Suzi Quatro a Slade, kteří mají
Vždycky můžete začít milovat
skutecnepribehy.cz
Vždycky můžete začít milovat
Miluji milostné příběhy. Vždy mi připadaly vzrušující. Proč? Možná jsem sama žila nudný život. Do jisté doby. Je to vlastně smutné, když překročíte padesátku, máte pocit, že roky žijete vedle nesprávného muže a čekáte na rozuzlení, které se děje v telenovelách. Na dnešní poměry jsem se vdávala brzy. Podle zvyklostí za minulého režimu. Bylo mi 25 let,
Moderní obývací pokoj
rezidenceonline.cz
Moderní obývací pokoj
Text: Alena Müllerová Foto: Archiv firem
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
iluxus.cz
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
Společnost Mercedes-AMG představila na automobilové slavnosti Goodwood Festival of Speed nejnovější přírůstek do rodiny supersportovních vozů AMG GT – nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+. Novinka se z
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
panidomu.cz
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
Moderní vzor a ještě batikovaný. Jak si jej vyrobit? Triko nejprve vhodným způsobem poskládáte, sklady převážete provázkem, polijete textilními barvami a pak zafixujete. A to je celé. S příčným pruhem Pomůcky: provázek (gumičky), injekční stříkačka (nebo nosatá láhev), molitanový štětec, mikrotenový sáček, krejčovská křída barevná, zakrývací folie Pomocná chemie: krystalická soda, chlorový čistič, sirnatan sodný