Domů     Vymírání druhů: Jaké katastrofy postihly v průběhu let planetu Zemi?
Vymírání druhů: Jaké katastrofy postihly v průběhu let planetu Zemi?
27.6.2018

Život na Zemi byl za posledních 540 milionů let několikrát téměř zničen, postupně vymizely minimálně tři čtvrtiny živočišných druhů. Čelí Země vymírání i v dnešní době? Dá se to zastavit?

Podle průzkumů dochází k vymírání druhů v periodických intervalech, zhruba po 26 milionech let. Většinou ho způsobují klimatické změny, sopečná činnost nebo pády asteroidů. Někteří živočichové tak úplně vymizeli, jiní se zase vyvinuli v nové druhy. Kdyby ale k této evoluci nedošlo, nikdy by se nezrodil člověk.

1. vymírání: ordovik a silur (období kyselých dešťů)

Kdy k němu došlo: před 450–440 miliony let

Kdo vymizel: 80–96 % mořských živočichů včetně trilobitů a 70 % druhů suchozemských obratlovců

O této katastrofě se zatím nepodařilo zjistit tolik, aby se dalo s určitostí říci, co ji způsobilo.

Některé teorie hovoří o rozšíření bakterií produkujících metan, jiné o střetu Země s planetkou, další o masivních sopečných výbuších, které podpálily gigantické uhelné sloje.

Toto období bylo zničující především pro trilobity.
Toto období bylo zničující především pro trilobity.

Doba ledová snížila hladinu moře

Kolem konce ordoviku prošla Země dvěma dobami ledovými, přičemž každá z nich způsobila pokles hladiny moří a vedla ke zmizení těch, která byla příliš mělká. Tím také vyhynuly organismy, které v nich měly optimální podmínky pro život.

Kromě klesající hladiny moří bylo další příčinou vymírání pochopitelně i chladné klima.

Úbytek kyslíku a kyselé deště

Hlavním viníkem tohoto jevu byly ale zřejmě sopky. V důsledku erupcí došlo k uvolnění bilionů tun uhlíku do atmosféry, přičemž v reakci s vodou způsobily prudké okyselení oceánů. Toto okyselení nejvíce odnesli mořští živočichové.

Těm, kteří měli schránky z uhličitanu vápenatého, rozpustila kyselá voda schránku. U mnohých dalších druhů došlo k udušení, jelikož v mořské vodě ubyl kyslík. Vytvořily se tak ale ideální podmínky pro prastaré druhy bakterií produkující sirovodík.

Masové vyhynutí hmyzu

Sirovodík postupně ničil ozonovou vrstvu, která tak už Zemi nemohla chránit před nebezpečným ultrafialovým zářením. To začalo geneticky poškozovat vyšší organismy.

Kvůli zvýšení globální teploty téměř o 8 °C došlo k jedinému známému masovému vyhynutí hmyzích druhů. Celkově vymřelo asi 80–90 % mořských tvorů a 70 % suchozemských obratlovců. Trvalo dalších 10 milionů let, než se život na naší planetě zase vzpamatoval.

2. vymírání: pozdní devon (věk rostlin)

Kdy k němu došlo: před 375–350 miliony let

Kdo vymizel: 70 % druhů tehdejších mořských živočichů (vymřely třeba obrněné ryby, což umožnilo rozvoj dnešních paprskoploutvých ryb)

Během druhého masového vymírání docházelo k podivnému kolísání mořské hladiny. Dva největší prudké poklesy se přitom připisují zalednění, za které pravděpodobně mohl dopad dvou meteorických rojů.

Z té doby lze najít i stopy po vlnách tsunami, které zasáhly v podstatě celou planetu. Mnozí vědci se také domnívají, že toto vymírání mohlo být důsledkem extrémně účinného klimatického efektu El Niňo.

Kvůli velkému rozvoji rostlin se vytvořilo ohromné množství planktonu, který pohltil velké množství oxidu uhličitého.
Kvůli velkému rozvoji rostlin se vytvořilo ohromné množství planktonu, který pohltil velké množství oxidu uhličitého.

Velký dopad na ryby

Během vymírání zmizelo z planety okolo 75 % tehdejších mořských živočichů. Vymřely téměř všechny obrněné ryby. Díky tomu se ale mohly vyvíjet ryby paprskoploutvé.

Suchozemské organismy a obyvatelé moří, kteří ke svému životu nepotřebují tolik kyslíku, přežili tuto katastrofu bez větších následků.

Bouřlivý vývoj rostlin

Největší rozkvět v tomto období zaznamenaly rostliny. Z poměrně drobných bylin se staly mnohametrové stromy. Planetu tak pokryly rozsáhlé pralesy s hlubokým kořenovým systémem.

Nově vzniklé živiny se pak splachovaly do řek a moří a vytvořily ohromné množství planktonu. Jelikož pralesy pohlcovaly velké množství oxidu uhličitého, jeho hladina v atmosféře prudce poklesla, a došlo tak k velkému ochlazení a dalšímu masovému vymírání.

3. vymírání: perm a trias (nejničivější katastrofa)

Kdy k němu došlo: před 251 miliony let

Kdo vymizel: zmizelo 90–95 % druhů živočichů v mořích a okolo 70 % druhů na souši

Permské vymírání bylo v dějinách planety Země asi nejničivější. I když trvalo několik set tisíc let, suchozemští živočichové vymřeli již během deseti tisíc let.

Vymírání přitom způsobilo několik faktorů – výkyvy slanosti moří, sopečná činnost a nedostatek kyslíku jak v moři, tak v atmosféře.

Nejničivější katastrofa se nejméně dotkla ryb. Došlo k dalšímu rozvoji suchozemských živočichů.
Nejničivější katastrofa se nejméně dotkla ryb. Došlo k dalšímu rozvoji suchozemských živočichů.

Katastrofu zapříčinila sopka

Nedávné výzkumy objevily v oblasti Sibiře rozlehlé vrstvy ztuhlé lávy z tohoto období. Sopečná aktivita vytvořila obrovský mrak sazí a popela, který způsobil tzv. vulkanickou zimu, trvající několik let či desetiletí.

Požáry, které s erupcí souvisely, zvýšily obsah oxidu uhličitého v atmosféře. To otrávilo řadu organismů a vyvolalo výrazný skleníkový efekt.

Zabijácký metan

Globální teplota vzrostla až o deset stupňů a způsobila rozklad metan hydrátu, který se i v současnosti nachází na mořském dně poblíž pevninských šelfů. Teplota způsobila i nadměrné vypařování vody, čímž klesla hladina moří a zvýšila se jejich slanost.

Ve vnitrozemí zavládlo horské a suché podnebí. Uvolněný metan způsobil značný pokles kyslíku, z původních 30 % na pouhých 10 %.

Zvítězily mořské ryby

V důsledku zmíněných změn vymřeli koráli, hlavní stavitelé útesů, a také poslední trilobiti. Na souši bylo postiženo více než 60 % druhů čtyřnožců, především býložravců. Ubylo i drobných všežravců.

U předků savců ale došlo k vyvinutí bránice (aby mohli lépe vyrovnávat snížený obsah kyslíku v atmosféře). Předchůdcům ptákům zase příroda nadělila vzdušné vaky. Bez velkých obtíží přežily mořské ryby.

4. vymírání: trias a jura (rozpad Pangey)

Kdy k němu došlo: před 205 miliony let

Kdo vymizel: 48 % druhů mořských bezobratlých živočichů

Toto vymírání se od ostatních nápadně liší. Kvůli souběhu mnoha nepříznivých událostí bylo totiž velice pozvolné.

Nepříznivé faktory by přitom samy o sobě tak ničivé nebyly, ale vše na konci triasu umocnila soptící centrální atlantská oblast, která způsobila celoplanetární ochlazení a kolísání hladiny moří.

V této době povstala linie dinosaurů.
V této době povstala linie dinosaurů.

Jak se zrodili dinosauři?

Rozpad Pangey zničil mnohé biotopy a pronikavě změnil podnebí. Na Zemi pravděpodobně dopadlo několik velkých meteoritů, důkazy jsou ale nepřesvědčivé. Vymřelo asi 48 % druhů mořských bezobratlých živočichů. Těžce to odnesli také suchozemští plazi.

Z jejich „zbytků“ ale povstala linie dinosaurů, kteří dominovali v následující juře a křídě.

Zvýšený obsah rtuti

V inkriminované době docházelo při rozlamování superkontinentu Pangea ke gigantickým výlevům lávy (Středoatlantická lávová oblast).

V horninách v Brazílii, západní Africe, západní Evropě a v jižní a východní části Severní Ameriky byl zjištěn zvýšený obsah rtuti, který úzce souvisel s velkým množstvím oxidu uhličitého.

5. vymírání: křída (konec dinosaurů)

Kdy k němu došlo: před 65,5 milionu let

Kdo vymizel: až 85 % všech živočišných druhů včetně většiny linií dinosaurů

Nejznámější ze všech masových vymírání je to z období křídy, při kterém nejen došlo k vymření dinosaurů, ale zaniklo až 85 % živočišných druhů vůbec. Katastrofou na konci křídy byli těžce poškozeni i savci, vyhynuly například celé vývojové linie vačnatců.

Ptáci přežili zřejmě jen díky tomu, že pobývali ve sladkovodních biotopech. Uvolnil se také prostor pro malé savce, ze kterých se nakonec vyvinul i člověk.

Meteorit vážil několik tun a způsobil konec éry dinosaurů.
Meteorit vážil několik tun a způsobil konec éry dinosaurů.

Smrtelný koktejl asteroidu a sopky

Za poměrně jasnou příčinu vymírání v té době byl donedávna považován pád meteoritu Chicxulub do Mexického zálivu. Dopad vymrštil do atmosféry velké množství prachu a ten zaclonil celý zemský povrch. To způsobilo odumření řas a sinic.

Spustila se tak řetězová reakce, při které se celý potravinový řetězec zhroutil. K situaci nepřispěl ani masivní vulkanismus v Dekanské plošině v Indii.

Smolný dopad

Důkazem dopadu asteroidu je především kráter Chicxulub, jehož průměr činí zhruba 180 km. Asteroid o hmotnosti kolem 8 bilionů tun a objemu zhruba 2600 km3 dopadl do mělkého oceánu a způsobil silné tsunami, vysoké až 100 m.

Podle studií navíc dopadl velmi smolně, jelikož se trefil do povrchu s vysokým obsahem uhlovodíků a síry.

Pád dinosaurů a vzestup savců

Dinosauři zřejmě vyhynuli kvůli tomu, že nebyli schopni dlouhodobě plavat a potápět se, a nemohli se tak účinně skrývat. Katastrofy ale zdárně přežily želvy, hadi nebo ještěři. Problém měli někteří savci, jejich druh se ale začal vyvíjet do zcela nových linií.

V Severní Americe došlo dokonce až k 57% vymření rostlinných druhů. Díky tomu ale začaly vznikat nové organismy v podobě hub.

6. vymírání: dnes (nejrychlejší vymírání)

Kdy k němu došlo: probíhá

Kdo vymizel: někteří zástupci savců

Podle vědců ze Stanfordské univerzity je současná míra biologické rozmanitosti nejvyšší v historii Země. Přitom ale úbytek nejrůznějších živočichů je podle nich alarmující, protože zvířata mizí rychleji než kdykoli předtím.

Zatímco v minulosti způsobovaly katastrofy přírodní živly, za nynější stav je zodpovědný výhradně člověk.

Momentálně probíhá další vymírání, ve kterém jsou v největší ohrožení savci.
Momentálně probíhá další vymírání, ve kterém jsou v největší ohrožení savci.

Věk savců ohrožen

Momentálně mizí miliardy regionálních i lokálních společenstev. Vědci odhadují, že Země v posledních desetiletích přišla až o polovinu zvířecích jedinců. Mezi nejvíce ohrožené druhy patří přitom savci.

Za uplynulých 115 let přišlo totiž 177 jejich zkoumaných druhů až o 80 % svého teritoria. Příčinou vymírání je zejména ničení přirozeného životního prostředí, nadměrný lov, znečištěné ovzduší nebo klimatické změny.

Prognóza je děsivá

Americký biolog ze Stanfordské univerzity Anthony Barnosky odhaduje, že šesté masové vymírání by mohlo přijít do 22. století. Vědci usuzují, že během 500 let vyhyne 80 druhů savců (z původních 5570). Průměrná míra vymírání přitom v minulosti činila 2 druhy na 1 000 000 let.

Foto: Shutterstock.com, Wikimedia.org
reklama
Související články
Věda a technika
Slunce přes celou oblohu i pravda o mimozemšťanech
Co se stane za 3,5 až 10 miliard let? Vědci už o tom mají poměrně jasnou představu…   Za 3,5 miliardy let. Teplota na Zemi rapidně stoupla. Vypařené oceány halí planetu do všudypřítomných mračen. Začíná to tu vypadat více jako na Venuši, než na staré dobré modré planetě. Vnější vrstvy Slunce se zatím pomalu rozpínají. […]
Věda a technika
Tip na zimní dovolenou: Kdy pojedeme do vesmírného hotelu?
Chystáte se na zimní dovolenou a chtěli byste opravdovou exotiku? Pokud ještě pár let počkáte a budete zatím šetřit, můžete vyrazit i do vesmíru. Už brzy by oběžná dráha měla být plná hotelů! Na konferenci Americké astronautické společnosti vystoupí v roce 1967 výkonný ředitel známé sítě hotelů William Barron Hilton (1927-2019): „Pevně věřím, že budeme […]
Věda a technika
Alzheimer trápí 7 milionů Evropanů. Jste v ohrožení?
Choroba, kterou poprvé popsal Alois Alzheimer v roce 1906, byla dříve považována za vzácnou, dnes jde o nejčastější příčinu demence, která vede postupně k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka. Takže zpozorněte, pokud si nemůžete vzpomenout, jak se sází růže či peče váš oblíbený koláč, případně když jste našli ovladač od televize v troubě nebo mobil v lednici. […]
Věda a technika
Kdy ztratí Saturn své prstence?
Mezi ostatními planetami ho hned poznáme – jeho odlišnost je nepřehlédnutelná! Nebo si snad dovedete představit Saturn bez jeho závoje prstenců? Myšlenka je mnohem reálnější, než by se mohlo zdát! „Saturn je nejspíš trojplaneta,“ domnívá se v roce 1610 Galileo Galilei (1564-1642). Jeho dalekohled umožňuje pouze 32násobné zvětšení, a když s ním tedy objeví zvláštní objekty napravo […]
reklama
věda a technika
Modrá planeta? Za 1 miliardu let už zřejmě ne…
Kvůli skleníkovému efektu by vám teploměr ukázal okolo 400 °C. Vzduch obsahuje hlavně oxid uhličitý, trochu dusíku a jen 0,1 procenta kyslíku. Vítejte na Venuši. Že je tu dost nehostinně? Přesně tak to bude časem vypadat i u nás…   Ohromné molekulární mračno se začíná měnit. Exploze nedaleké supernovy spustí tvůrčí kolaps. Vzniknou nové hvězdy […]
Vitaminy: všudypřítomná záchrana
Vitaminy jsou jako základní stavební kameny našeho zdraví, které se s jejich nedostatkem může zhroutit stejně snadno jako domeček z karet. Bohužel si je naše tělo, až na dvě výjimky, neumí samo vyrobit, a tak je tělu musíme dodávat. Pestrá strava s dostatečným množstvím čerstvého ovoce a zeleniny je nutností. Vitamin A Vitamin A můžete […]
Zázrak jménem omega-3 mastné kyseliny
Omega-3 mastné kyseliny jsou složky tuku, které jsou nezbytné pro naše zdraví. Jedná se o jeden z nejdůležitějších doplňků stravy. Jsou důležité pro naši psychickou pohodu, ale podporují i zrak či růst svalové hmoty, bojují s infekcemi a nepostradatelné jsou i v těhotenství či v době kojení. Jazykem expertů se jedná o polynenasycené mastné kyseliny EPA (eikosapentaenová) a DHA (dokosahexaenová), tou třetí […]
Výhody a rizika očkování: Možná změníte váš názor!
Očkování se stalo výbušným tématem k hovoru. Argumenty obou stran překryly emoce, a to je vždy špatně. Koneckonců jde o zdraví. Pojďme se tedy s chladnou hlavou podívat, čím může očkování prospět a kdy uškodí. Za výbušnost a emoce kolem očkování může jediný člověk – někdejší britský gastroenterolog Andrew Wakefield. Někdy koncem 90. let minulého […]
reklama
svět zločinu
Chcete být podvodníkem?
Britský major Charles Ingram má za sebou zářivou armádní kariéru včetně účasti v mezinárodní misi OSN v Bosně. Do dějin ovšem nevstoupí jako vojevůdce nebo frontový hrdina. Jeho boj se bude odehrávat v televizním studiu. Charles Ingram je bezesporu soutěživý typ. A tak když nabývá na popularitě televizní soutěž Chcete být milionářem?, nechce zůstat stranou. Tím spíš, že […]
Podvodníci, kteří se vydávají za jiné osoby
Někteří se skrývají, aby se zbavili obvinění z horšího druhu zločinu. Jiný se vydává za příslušníka panovnického rodu. Někdo proniká do blízkosti slavných osobností, aby se cítil spokojený. Vítejte ve světě zlodějů identit. Adresář slavných obětí David Hampton (viz úvodní foto) přichází na svět do amerického Buffala roku 1964. Jednou se s kamarádem vydávají za […]
Sériový žhář: Frito Bandito si libuje v záři plamenů
Léta sužují Kalifornii ničivé požáry. Zanechávají za sebou nejen nevyčíslitelné škody, ale i lidské oběti. Když se na místo činu sjedou vyšetřovatelé, nikdo netuší, že jejich velitel tam není poprvé. Během své armádní kariéry absolvoval kalifornský mladík John Leonard Orr (*1949) hasičský výcvik u letectva, takže když v roce 1971 ve dvaadvaceti odchází do civilu, má […]
Šachovnice s příchutí smrti: Když hraní šachů vyvolá chuť vraždit!
Odsouzený násilník Patrick McKenna v roce 1979 hrál v nevadském nápravném zařízení v Las Vegas šachy se svým spoluvězněm Jackem Noblesem za popíjení tajně připravované pálenky. Nobles prohrál, vyvolal hádku a McKenna ho uškrtil. Byl prohlášen za nejnebezpečnějšího muže státu Nevada a během soudu musel mít na sobě speciální elektrický pás schopný vydat šok o síle 50 000 voltů. McKenna byl odsouzen […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Jak vyjádřit svou osobnost módou? 3 tipů
panidomu.cz
Jak vyjádřit svou osobnost módou? 3 tipů
V dnešní době se můžete perfektně vyjádřit také za pomoci módy. Svůj charakter totiž můžete promítnou ve stylu vašeho oblékání. Jestliže nevíte jak na to, nevadí! My vám to totiž na následujících řádcích rádi prozradíme. Proto čtěte a nechte se inspirovat společně s námi, nebudete litovat! Co na sebe, když máme rádi sportování a cvičení?
Osvěžující zeleninový salát
tisicereceptu.cz
Osvěžující zeleninový salát
Lehký zeleninový salát vám jistě přijde vhod, navíc jej vykouzlíte pouze během necelé půlhodinky. Ingredience 1 květák 2 rajčata 1 červená cibule salátová okurka malé mozarellky 150 ml bílé
Proč se (ne)vyplatí rozmnožovat se pohlavně?
21stoleti.cz
Proč se (ne)vyplatí rozmnožovat se pohlavně?
Evoluce sexu a význam pohlavního rozmnožování se staly možná nejdiskutovanějšími tématy evoluční biologie. Vedou nejen k mnohým rozporům mezi odborníky, ale i k mnoha matematickým modelům. Přesto, že
Mystické Stepní geoglyfy z Kazachstánu: Za jakým účelem byly vytvořeny?
enigmaplus.cz
Mystické Stepní geoglyfy z Kazachstánu: Za jakým účelem byly vytvořeny?
Neskutečné ornamenty obřích velikostí dodnes budí obdiv. Jedno má většina geoglyfů společné. Rozeznatelné jsou pouze z velké výšky a u převážné většiny se přesně neví, za jakým účelem vlastně vznikly.
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Bod Nemo: Místo posledního odpočinku ISS
21stoleti.cz
Bod Nemo: Místo posledního odpočinku ISS
Spadnout přes palubu v bodě Nemo znamená připravit se na urputný plavecký výkon. Z nejizolovanější části oceánu je to vzdušnou čarou 3x blíž na Mezinárodní vesmírnou stanici než k nejbližší pevnině. A
Bozkovské dolomitové jeskyně: Procházka kolem Zkamenělého orla
epochanacestach.cz
Bozkovské dolomitové jeskyně: Procházka kolem Zkamenělého orla
Dolomit je usazená hornina vzniklá vysrážením mořské vody a jeskyně s dolomitovou výzdobou nejsou právě obvyklé. Ty u obce Bozkov v Libereckém kraji známe od roku 1947, kdy byla objevena první dutina po odstřelu vápence v místním lomu. Jedinečnou výzdobu tu tvoří krápníky klasické, ale také unikátní vláknité a keříčkovité. Doplňují je křemenné římsy vystupující
Přiznal myšlenky na sebevraždu!
nasehvezdy.cz
Přiznal myšlenky na sebevraždu!
Legendární herec Alain Delon (88) je zesláblý a už nechce žít. Trápí ho zdraví a rodinné spory. Trpí neutichajícími bolestmi celého těla, myslí na sebevraždu a nemá zájem o okolní svět. Někdejší kr
Hrozila hugenotům pokuta za pouhé slovo?
epochalnisvet.cz
Hrozila hugenotům pokuta za pouhé slovo?
Paříží teče krev francouzských protestantů. Masakr bartolomějské noci si v roce 1572 vyžádá v celé Francii od 5000 do 30 000 obětí. Mnohem krušnější časy ovšem hugenoty ještě čekají. Král Jind
Švagrová se zamilovala do souseda
skutecnepribehy.cz
Švagrová se zamilovala do souseda
Lásku jsem jí přála, ale ne s tímto chlapem! Můj soused byl totiž nenapravitelný sukničkář. Jenže ona jeho chyby nechtěla vidět. Mého bratra prý má pořád ráda, ale, když tak náhle tragicky odešel, zůstala sama. A tak se stala možnou obětí našeho souseda. Všimla jsem si mnohokrát, že si můj soused vodí domů spoustu ženských. Vše
Gant přichází s novou vůní pro muže
iluxus.cz
Gant přichází s novou vůní pro muže
GANT, kultovní značka klasického amerického sportovního stylu, s hrdostí představuje svoji novou pánskou vůni. Její nadčasová kompozice je inspirovaná východním pobřežím USA, kde značka roku 1949 vzni
Když život napodobuje umění: Filmy, které předpověděly skutečné události v životech svých hereckých hvězd!
enigmaplus.cz
Když život napodobuje umění: Filmy, které předpověděly skutečné události v životech svých hereckých hvězd!
Říká se, že filmy jsou zrcadlem života. Odráží se v nich naše prožitky, emoce, malé i velké momenty. Jenže někdy jako kdyby to fungovalo naopak. Jako kdyby se lidský život stal odrazem filmu, napl