Domů     Tajemstvími obklopená Ďáblova bible
Tajemstvími obklopená Ďáblova bible
24.4.2023

Necelých 12 kilometrů od Chrudimi leží třítisícové městečko Chrast. Jedna z jeho částí se nazývá Podlažice. Kdysi zde stával starobylý benediktinský klášter.

Ještě než z něj husité ve svém svatém opojení roku 1421 udělali kůlničku na dříví, stačilo zde vzniknout jedno z nejpozoruhodnějších děl světové literární historie: Ďáblova bible nebo též Codex gigas.

Proti vžité představě Codex gigas (Obří kodex) neobsahuje pouze biblické texty. V 75 kilogramů těžké knize čtenář nalezne i spoustu dalších literárních perel.

Kromě Starého a Nového zákona obsahuje mimo jiné i Flaviovy historické spisy, zaklínadla proti zlým démonům, Kosmovu kroniku českou, ale třeba i skripta s lékařskou tematikou či objemnou encyklopedii, jejímž autorem byl sevillský biskup Isidor (560–636). Měla být tedy jakousi knihovnou svázanou do jediné knihy.

Její rozměry jsou vskutku úctyhodné. Rozměr desek činí 92 × 51 centimetrů, rozměr listů pak 89 × 49 centimetrů. Listů bylo v knize původně 320, osm z nich však kdosi neznámý odstranil. Pergamen, který posloužil jako materiál, byl vyroben ze zvířecí kůže.

A té rozhodně nebylo málo. Aby mohla Ďáblova bible vzniknout, muselo jí padnout za oběť 160 oslů.

Codex gigas je největší rukopisnou knihou světa. FOTO: Kungl. bliblioteket / Creative Commons / volné dílo
Codex gigas je největší rukopisnou knihou světa. FOTO: Kungl. bliblioteket / Creative Commons / volné dílo

Záhadný klášter s dětskými hroby

Codex gigas je největší rukopisnou knihou na světě. Jeho historie se začala psát již před osmi staletími.

První písemná zmínka, která se k latinsky psané knize váže, pochází z roku 1295. Benediktinští mniši v ní dávají souhlas s vykoupením gigantické knihy ze zástavy. V té době totiž byla kniha v držení bohatého řádu cisterciáků v klášteře v Sedlci u Kutné Hory.

Už v té době byl Codex gigas historickou relikvií. Ze zápisu na vnitřní straně desek vyplývá několik vodítek, která nás informují o historii knihy.

Mimo jiné to, že byla sepsána ve zmíněných Podlažicích, do kterých benediktini přišli zřejmě v roce 1159. Okolnosti vzniku místního kláštera jsou však nejasné, stejně tak jako jeho podoba.

Poslední archeologické výzkumy naznačily, že šlo nejspíš o částečně zděný areál, k němuž patřily dřevěné obytné a hospodářské stavby.

Žilo zde nejvýše kolem padesáti mnichů a při archeologických průzkumech zde bylo objeveno několik desítek hrobů, ve kterých neodpočívali jen mniši, ale našly se i ženské a dětské rovy.

To je poněkud záhadné, protože benediktinské předpisy něco podobného zapovídaly.

Otázka vzniku knihy

Stejně jako klášter tak i kniha, která zde měla vzniknout, je opředena mnoha tajemstvími. Záznamy končí rokem 1229, takže Codex gigas musel být hotov někdy krátce po tomto letopočtu.

Ale přesné datum, které by si kniha mohla dát do svého rodného listu jako letopočet vzniku, se již jen těžko dozvíme.

Z větší části je kniha dílem jediného písaře, který nad ní strávil nejméně deset let. Historici dodnes kroutí hlavou nad tím, jak tak velkolepé dílo mohlo vzniknout v nepříliš významném klášteře mimo tehdejší kulturní centra.

Jenže kromě podlažických benediktinů není žádný starší držitel knihy známý. Podle jedné z hypotéz byl klášter vybudován právě kvůli vzniku Codexu.

V roce 1245 byl Codex gigas zastaven u sedleckých cisterciáků a benediktinům se jej už nikdy nepodařilo získat zpět.

V roce 1295 se novým majitelem knihy stal Břevnovský klášter s tehdy největší knihovnou na našem území, o což se zasloužil především opat kláštera Pavel II., vlastním jménem Pavel Bavor z Nečtin.

Pohled na stránky knihy. FOTO: National Library of Sweden / Creative Commons / volné dílo
Pohled na stránky knihy. FOTO: National Library of Sweden / Creative Commons / volné dílo

Útěk před husity

Do osudů nejen českých zemí, ale i Ďáblovy bible výrazně promluvily husitské války v první polovině 15. století. V roce 1420 byl Břevnovský klášter dobyt tábority a pražany.

Křesťanští fanatici klášter zapálili a vyplenili a kolem hořícího komplexu ležela těla zavražděných mnichů. Příslušníci řádu však nebyli slepí a viděli, že kolem nich řádí cosi, co bychom dnes nazvali občanskou válkou.

Ještě před zničením kláštera stačili velkou část své knihovny včetně Codexu gigantu odvézt do bezpečí. Svůj nový domov kniha našla v broumovském proboštství v odlehlé části východních Čech.

Byť husité pronikli do leckterých oblastí i mimo české země, broumovský klášter se jim dobýt nepodařilo. Zde Codex gigas našel na nějakou dobu klid a zůstal tu až do roku 1593. Zdejší opat Jan z Chotova zavedl zajímavou tradici.

Kdo projevil zájem si Ďáblovu bibli prohlédnout, mohl se do ní podepsat. Z doby konce 16. století pochází více než 30 podpisů, které se staly trvalou součástí knihy.

Rabující Švédové

V roce 1576 se českým králem stal císař Rudolf II. (1552–1612). Ten proslul zejména svým zájmem o kulturu, alchymii a také vášnivým sběratelstvím. Zvěsti o velké knize uložené v Broumově došly až k němu a císař po ní zatoužil.

Tehdejší opat broumovského kláštera zvaný Martin z Pravdovic a přezdívaný pro své prospěchářství Martin Korýtko pražskému dvoru Codex gigas věnoval darem. Byl umístěn v císařské Kunstkomoře.

Pro knihu to bylo svým způsobem štěstí, protože během českého stavovského povstání v letech 1618 až 1620 byla broumovská knihovna vyrabována.

V Praze se Ďáblova bible neohřála příliš dlouho. České stavovské povstání bylo prvním dějstvím vleklého evropského konfliktu, který do dějin vešel jako třicetiletá válka.

V některých částech Evropy kvůli nemocem, hladu i řádění žoldnéřských vojsk klesla populace na pětinu. Do bojů se aktivně zapojili i Švédové, do nichž čeští protestanti vkládali velké naděje. Ty se však nenaplnily.

V době, kdy se válka chýlila ke konci a kdy bylo jasné, že české země zůstanou ve sféře vlivu katolických Habsburků, švédská královna Kristýna (1626–1689) projevila zájem o rudolfínské sbírky umístěné na Pražském hradě.

26. července 1648 padl Hrad do švédských rukou. Množství knih ze vzácné rožmberské knihovny i Codex gigas byly zabaleny do velkých beden a odeslány do Švédska.

V muzeu je možné vidět alespoň repliku Ďáblovy bible. FOTO: Matěj Baťha / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
V muzeu je možné vidět alespoň repliku Ďáblovy bible. FOTO: Matěj Baťha / Creative Commons / CC BY-SA 3.0

Skok z okna před požárem

Tre Kronor (tři korunky) se obvykle přezdívá švédskému hokejovému mužstvu, avšak tento název je odvozen od bývalého královského zámku ve Stockholmu, který zas odkazuje na biblický příběh tří králů. Právě do zámku byla Ďáblova bible přestěhována. Avšak nechybělo málo a kniha opět měnila svůj domov.

Královna Kristýna se stále více cítila být katoličkou a setrvání na trůně protestantské země pro ni bylo nadále neúnosné. Abdikovala a odcestovala do Říma, přičemž si s sebou vzala nemalou část švédské válečné kořisti z Čech.

Jen zřejmě objemnost Ďáblovy bible jí zabránila, aby si ji na cestu přibalila také.

V roce 1697 vypukl v Tre Kronor rozsáhlý požár, který zámek prakticky srovnal se zemí. Zahynul při něm i král Karel XI. (1655–1697). Shořela spousta vzácných rukopisů, proměně v popel těsně unikl i Codex gigas.

Již jej olizovaly plameny, když byl na poslední chvíli vyhozen z okna. To poškodilo jeho vazbu, která byla nahrazena až v 19. století.

Od roku 1877 je Ďáblova bible v depozitáři švédské národní knihovny. Československo žádalo o její navrácení, avšak neúspěšně. Do své vlasti se Codex gigas vrátil až v roce 2007, kdy byl na půl roku zapůjčen na výstavu v pražském Klementinu

Foto: The Royal Library / Creative Commons / volné dílo, Kungl. bliblioteket / Creative Commons / volné dílo, National Library of Sweden / Creative Commons / volné dílo, Matěj Baťha / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
Související články
Záhady a tajemství
Tragédie nad Sočou: Příběh pádu legendárních Alexandrovců
Vánoční den roku 2016 se stal dnem, který na věky zaznamená historie. Vzdušná katastrofa nad ruským mořem si vyžádala životy všech 92 lidí na palubě, včetně slavného pěveckého souboru Alexandrovců. Záhadný pád doprovázely spekulace o příčinách a záchranné akce, které vyžadovaly úsilí tisíců. Přestože se soubor ocitl na pokraji zániku, jedna osudová událost změnila průběh […]
Záhady a tajemství
Tajemná mystika koruny českých králů: Navždy patří svatému Václavovi
České korunovační klenoty jsou bezesporu naším národním symbolem. Největší pozornost však právem vzbuzuje koruna svatého Václava. Tu nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. pro svoji korunovaci českým králem, jež proběhla roku 1347. Karel IV. (1316-1378), jenž se také zabýval mystikou, zasvětil korunu svatému Václavovi, patronu české země. Koruna tak byla v podstatě určena přímo […]
Záhady a tajemství
Nejznámější brněnská legenda: Skutečně město sužoval děsivý drak?
Legendy a pověsti si lidé vyprávějí odpradávna. Díky nim tak můžeme objevovat mimo jiné i historii měst a seznamovat se se zajímavými příběhy. Podobně na tom jsou také oblíbené brněnské pověsti. Brno jich má skutečně celou řádku a mnohé z nich jsou nesmírně zajímavé… V ulicích města najdeme například rovněž poměrně velké množství domovních znamení, […]
Záhady a tajemství
Kdo zavraždil krásnou letušku? Neznámý ruský vrah „řezník“
Televizní seriály se točí v každé zemi a diváci dobře znají jejich hvězdy. V Rusku mezi takové patří Konstantin Kordo-Sysojev (*1971), který podobně jako v populárním krimiseriálu Litějnyj často ztvárňuje policisty a detektivy. Znají ho i filmoví diváci třeba ze snímku Rasputin s Gérardem Depardieuem nebo z vesmírného trikového trháku Saljut-7. Na jaře roku 2016 […]
reklama
historie
Mahátmá Gándhí uměl tkát a hlásal politiku nenásilí
„Nenávist je možné porazit láskou,“ hlásá Ind Móhandás Karamčand Gándhí. Poté, co roku 1891 vystuduje v Londýně práva, vrací se do své indické vlasti. Móhandás Karamčand Gándhí (1869–1948) Přijímá nabídku práce u muslimského obchodníka Dady Abdullaha, který má své zájmy v jihoafrické Pretorii. Gándhí stráví po jeho boku na černém kontinentu více než 20 let. […]
Za silvestrovskou legraci u Čapků padlo trestní oznámení
V pátek 31. prosince 1926 probíhá ve vinohradské vile u Čapků oslava. Úderem půlnoci přicházejí tři králové s posměšnou básničkou. Jejím autorem je sám hostitel, spisovatel Karel Čapek (1890–1938). Legrace ale bohužel moc povedeně nevyzní a má nepříjemnou dohru I když akce připadla na pátek a TGM bývá pravidelným účastníkem pátečnických intelektuálních setkání v tehdejší pražské […]
Slavný soudce Ti měl reálnou předlohu
Kdo má rád detektivky autora Roberta van Gulika o čínském soudci Ti, určitě ho bude zajímat, zda opravdu žila osoba takového jména. Postava čínského státníka a soudce nenií žádným výmyslem a má opravdu svoji reálnou předlohu. Nizozemský orientalista Robert van Gulik (1910–1967) prožije dětství v Asii a mistrně ovládne čínštinu i japonštinu. Později v tamních […]
Srbský král tušil nebezpečí smrti
Když Alexandr I. Karađorđević (1888–1934) usedá 17. října 1921 na trůn Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, nemá jednoduchou pozici. „Jednota Srbů, Chorvatů a Slovinců, která vznikla v ovzduší poválečné euforie, se ukázala v praxi jako těžko realizovatelná. Jak zajistit soužití národů, jež jsou sice stejného původu, ale jejich osudy se od pozdního středověku rozcházely? Ještě […]
reklama
zajímavosti
Varování před sezonou: Klíšťata v městských parcích jsou infikovaná víc než ta v přírodě
Parazitický Armagedon je zpět. Vědci v každém krajském městě sbírali klíšťata v parcích a zjišťovali, nakolik jsou pro člověka nebezpečná. Nyní vyhodnotili výsledky za loňskou sezonu a výsledek je mimořádně nepříznivý – klíšťata v městských parcích jsou infikovaná víc než ta v přírodě…   U každého čtvrtého klíštěte byly nalezeny bakterie způsobující lymeskou borreliózu. V řadě parků pak bylo […]
Hod tuňákem i extrémní žehlení. Představujeme nejšílenější sporty světa!
Fotbal, hokej, box nebo tenis jsou sporty, které všichni známe a čas od času se na některé možná i podíváme nebo se jim dokonce věnujeme. Prostě jde o aktivity, které nikoho asi nepřekvapí. Jenže svět je ve skutečnosti plný mnohem bizarnějších sportů, u kterých budete vrtět hlavou. Tady jsou některé z nich!   DÝŇOVÉ ZÁVODY Vzhůru […]
Kopřiva: Otravný plevel? Ne, úžasná rostlina!
Kopřivám se vyhýbáme z logických důvodů: nestojíme totiž o popálení. Zahrádkáři jim nemohou přijít na jméno, když se rozmůžou na zahrádce. A tak by se dalo pokračovat. Jenomže kopřivy mají co nabídnout. Využití nacházejí v kosmetice i farmacii a dokonce se uplatní také v kuchyni. Podle staré moudrosti má každé popálení kopřivou přinést odolnost vůči […]
4 Nejobávanější místa planety: sem vstoupí jen ti nejodvážnější!
Naše malá česká kotlina je v celosvětovém měřítku vlastně velmi příjemným a bezpečným místem pro život. Nemáme tu příliš lokalit, které by byly skutečně nebezpečné, či dokonce smrtící. Planeta Země nicméně takových míst nabízí spoustu. Na některé se vůbec nedostanete, jiné jsou sice přístupné, ale každý vám doporučí se jim vyhnout. Které lokality z celého světa lze […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
SHA expanduje na americký kontinent se svou druhou destinací: SHA Mexiko
iluxus.cz
SHA expanduje na americký kontinent se svou druhou destinací: SHA Mexiko
Průkopnická wellness klinika otevřela pobočku v mexickém Karibiku a učinila tak první krok v rámci svého ambiciózního plánu globální expanze SHA na každý kontinent. Tato iniciativa začíná otevřením SH
Po stopách šlechticů – Česká republika
nejsemsama.cz
Po stopách šlechticů – Česká republika
Toužíte se vydat po stopách starých šlechtických rodů, které vás vtáhnou do časů plných elegance a noblesy? Naplánujte si výlet na místa, která vám připomenou ty nejkrásnější historické romány. S Auerspergy na pohádkový zámek Zámek ve Žlebech na Kutnohorsku si oblíbili filmaři. Novogotická architektura s věžičkami naplňuje představu o dokonalé pohádce už na první pohled. Stávající romantickou tvář zámku podle anglických předloh vtiskli v
Družice odhalí největší producenty metanu, kteří přispávají ke globálnímu oteplování planety
21stoleti.cz
Družice odhalí největší producenty metanu, kteří přispávají ke globálnímu oteplování planety
Metan je plyn, který silně absorbuje infračervené zářeni, a proto se řadí mezi významné skleníkové plyny, jež zvyšují teplotu zemské atmosféry. Skupina nadšenců se rozhodla sestrojit družici MethaneSA
Příběhy slavných v knize, která pomáhá
epochalnisvet.cz
Příběhy slavných v knize, která pomáhá
Na knižním veletrhu Svět knihy 2024 proběhla autogramiáda knihy, která je svým způsobem výjimečná. Kromě toho, že obsahuje na dvacet rozhovorů na dané téma s populárními osobnostmi našeho uměleckého života, přináší i radost těm, kteří si ji opravdu zaslouží. „Kniha by nevznikla, kdyby nevznikl pořad Hovory W, a kdyby za námi nestál náš generální partner, jehož
Masakr u Lipan: Ukončila husitské války podlá zrada?
historyplus.cz
Masakr u Lipan: Ukončila husitské války podlá zrada?
„Utíkají!“ vykřiknou nadšeně radikální kališníci při pohledu na koaliční vojáky, kteří se ve zmatku snaží ustoupit. Táboritům ani sirotkům nedojde, že by mohlo jít o léčku. Vyrazí z pevné vozové hradby, kterou zbudovali u Lipan, a rozhodnou tak o své porážce! Vinou vleklých husitských válek se České království ocitlo na pokraji zkázy. Země vyčerpaná dlouholetým
Kateřina Macháčková: Táta tu se mnou pořád někde je
panidomu.cz
Kateřina Macháčková: Táta tu se mnou pořád někde je
Se svým otcem, známým režisérem a hercem Miroslavem Macháčkem, který rodinu záhy opustil, měla Kateřina Macháčková vztah poměrně komplikovaný, a lze jej označit spíše za přátelský. „Svého tátu jsem vlastně poznávala až z pozůstalosti. Tehdy jsem pochopila jeho rozporuplnou osobnost, i to, že mě měl opravdu rád“, vzpomíná oblíbená herečka, která později zpracovala otcovy záznamy
Marešovi tajně pracují na druhém miminku?
nasehvezdy.cz
Marešovi tajně pracují na druhém miminku?
Zamilované období prožívají v posledních týdnech moderátor Leoš Mareš (48) s manželkou Monikou Marešovou (43). Jedna zamilovaná fotografie střídá druhou a vzájemná romantika je až nakažlivá. Mnoho l
HI-TECH kuchyně
rezidenceonline.cz
HI-TECH kuchyně
Také pro jednu z nejdůležitějších součástí obytného prostoru je důležitá harmonie designu a technologií. Jen tak kuchyně získá nejen potřebnou funkčnost a komfort, ale také moderní estetickou přitažlivost. Jedním z nejvýraznějších trendů v kuchyňském designu je použití pastelových barev, jako je pudrově růžová, šeříková, broskvová nebo vanilková. Ostatně tři ze jmenovaných odstínů se staly uznávanými
Plutova brána: Chceš projít do podsvětí? Nejdřív zemři!
enigmaplus.cz
Plutova brána: Chceš projít do podsvětí? Nejdřív zemři!
Mýty nelhaly! Za časů antického Řecka a starověkého Říma lidé věří, že existuje podsvětí, místo, kam po smrti odcházejí hříšníci.   [gallery ids="141116,141115,141117"]   Pánem
Vysočina hravá i tajemná
epochanacestach.cz
Vysočina hravá i tajemná
Chutná po chřestu, šustí papírem a mystika jí také nechybí… Taková je Vysočina, pomyslná křižovatka rozbíhající se k branám Čech nebo Moravy. Má všechno, co by měla správná dovolenková destinace mít. Například ideální podmínky pro turistiku nebo adrenalin. Papírová krása Třebíčsko, to není jen architektura, ale také betlémy, z nichž nejstarší se pojí s polovinou
Zlá čarodějka mě měla v moci
skutecnepribehy.cz
Zlá čarodějka mě měla v moci
Chodila jsem jako tělo bez duše a nic si nepamatovala. Dodnes jsem přesvědčená, že se do mě vtělila jedna zlá čarodějka, aby se mi pomstila. Moje kamarádka Lucka byla docela normální holka. Vždycky měla slabost pro knihy plné magie, čar a kouzel, což bylo v našem věku docela normální. Lucce to ale vydrželo i v dospělosti. Ráda se obklopovala kouzelnými
Závitky s ledovým salátem
tisicereceptu.cz
Závitky s ledovým salátem
Tortillové závitky jsou nejlepší, když je naplníte čerstvým a křupavým ledovým salátem. Suroviny 1 kuřecí prsíčko 1 menší hlava ledového salátu 6 cherry rajčátek 3 lžíce zakysané smetany 1 l