Skip to content
reklama

Tajemství proroka Muhammada: Obdržel skutečné Boží slovo?

Někdejší obchodník Muhammad káže obyvatelům Mekky, aby zavrhli modly a obrátili se k jedinému Bohu. Bohatí Mekkánci se mu však vysmívají. Proč by ho měli poslouchat? Navzdory jejich výsměchu se však novopečený prorok nevzdává.

Vždyť samotný Alláh mu prý ústy svého anděla vzkázal, aby šířil jeho zvěst!

Muslimové považují svého proroka Muhammada za posledního z Božích poslů vyslaných k lidstvu. Právě on podle učení islámu obdržel konečné a nezkažené zjevení v podobě Koránu. Čím Muhammad dosvědčoval své Boží pověření?

Skutečně je Korán knihou, jaké není rovno?

Korán
Korán je prý jedinečná kniha, kterou žádný člověk nedokáže napodobit. Opravdu pochází z nebe?

Božský původ Koránu?

Píše se rok 610 a obchodník Muhammad medituje v jeskyni Hirá. Náhle uslyší hlas: „Přednášej!“ Kdo to Muhammada oslovil? Islám učí, že právě tehdy se Prorokovi zjevil archanděl Gabriel, který mu postupně předal celý Korán.

Korán je prý samotné Boží slovo a to, že ho zakladatel islámu dostal, je potvrzením Muhammadova prorockého pověření a také největším zázrakem zvěstovatele islámu. Islámský učenec žijící v Kanadě Ahmad Kutty k tomu říká: „Zázraky jsou udělovány mocí a dovolením Alláha a obvykle se týkají toho, v čem lidé daného proroka vynikají.

Arabové, současníci Proroka Muhammada, byli známí svou výmluvností a vznešenou poezií. Tak největším zázrakem Proroka Muhammada byl Korán, k němuž celá legie arabských básníků a řečníků nebyla schopna vytvořit rovnocenný ekvivalent.

“ Opravdu nemohl Korán vytvořit člověk? Aby nikdo nemohl Muhammada podezírat z toho, že si text svaté knihy sám vymyslel, muslimové tvrdí, že Prorok byl negramotný. Má tedy Korán zázračný původ?

Ahmad Kutti
„Záraky se obvykle týkají toho, v čem lidé daného proroka vynikají,“ vysvětluje islámský teolog Ahmad Kutty, proč Muhammad obdržel právě Korán. Opravdu je dokonalejší než cokoli, co byli schopni arabští básníci vytvořit?

Nedůvěřiví vědci

Mnozí západní badatelé o Muhammadově negramotnosti pochybují. Těžko si dovedou představit, že by zcestovalý obchodník vůbec nedovedl číst a psát. Na svých cestách se také setkal se zástupci různých křesťanských odnoží a se židy.

Inspiroval se islámský prorok náboženstvími svých předchůdců? Nebo je podobnost koránských příběhů s Biblí a Tórou důkazem muslimského tvrzení, že také Mojžíš a Ježíš obdrželi stejnou zvěst, avšak jejich následovníci původní poselství zkazili?

Vykonal Muhammad také nějaké další zázraky? Největší popularitě se těší vyprávění o takzvané Prorokově noční pouti do Jeruzaléma. Muhammad prý během jedné noci na bílém koni letí z Mekky až do Jeruzaléma.

Odtud vejde do nebe, kde se údajně setká s Abrahamem, Mojžíšem a Ježíšem. Vytvořila tento příběh pouze arabská obrazotvornost, nebo zakladatel islámu skutečně vykonal jakousi nadpřirozenou cestu?

Muhammadova cesta do Jeruzaléma
Muhammad prý cestoval v noci do Jeruzaléma, odkud vstoupil do nebe. Opravdu islámský prorok podnikl jakousi zázračnou pouť?
Foto: http://www.theexmuslim.com, https://discover-the-truth.com, http://islamstory.com, http://www.libertygb.org.uk, wikipedie
Právě v prodeji
reklama
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky Zajímavosti
Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články