Skip to content

Tajemný kopec Tara: Úložiště archy úmluvy?

Kopec Tara je místem, o němž se zmiňuje mnoho irských legend. Podle nich právě odsud vládli bájní králové, kteří se dobře starali o svou zem. Izraelité prý navíc na tomto kopci zakopali slavnou archu úmluvy.

Jde ve všech případech o povídačky, nebo je na tom něco pravdy?

Snad žádná jiná lokalita nemá v Irsku tak posvátnou auru. Kopec Tara v hrabství Meath zhruba 48 km severozápadně od Dublinu je nazýván „Kopcem králů“ a mnozí zdejší obyvatelé ho považují za neodmyslitelný symbol své země.

Návštěvníci z různých koutů světa se shodují, že z něj dýchá historie a mystika. Co je vlastně kopec Tara zač?

Mnohá tajemství kopce Tara prý stále čekají na své odhalení.
Mnohá tajemství kopce Tara prý stále čekají na své odhalení.

Slavný irský kopec je důležitou lokalitou už od pravěku v době zhruba 3.–4. tisíciletí př. n. l. Nejstarší stavbou na něm je „Dumha na nGiall“ neboli „Mohyla rukojmích“ postavená kolem roku 3400 př. n. l.

Jde o malý travnatý pahorek s nízkým portálem, který údajně v minulosti sloužil jako hrobka pro významné zajatce z Británie i z jiných zemí. „Na jednom stojícím megalitu na boku této mohyly byly objeveny vyryté dekorativní prvky.

Ty mimo jiné zahrnovaly soustředné kruhy, pohárové motivy a vlnovky. Podle jedné hypotézy by tyto symboly mohly mít astronomický význam a představovat Slunce, Měsíc nebo hvězdy,“ říká britský badatel Brian Haughton (*1964). Podle něj by tak tento kámen mohl být pravěkým kalendářem.

Tara je místem, kde se nachází množství různých kamenných útvarů a megalitů.
Tara je místem, kde se nachází množství různých kamenných útvarů a megalitů.

Na jih od „Mohyly rukojmích“ se nachází zrnitý vápencový megalit zvaný „Lia Fáil“, což v překladu znamená „Kámen osudu“. Ten se údajně využíval během korunovací irských králů a má magické vlastnosti. Když na něj totiž vstoupí právoplatný král, kámen prý na souhlas několikrát zaburácí.

„Nikdo naprosto jednoznačně neví, odkud se tady vzal ani kdo ho sem přinesl,“ říká skotský historik William Forbes Skene (1809–1892). A podobných záhadných útvarů se na Taře nachází ještě mnohem víc.

Na kopci prý byla kdysi uschována archa úmluvy. Ta údajně obsahovala židovské náboženské předměty.
Na kopci prý byla kdysi uschována archa úmluvy. Ta údajně obsahovala židovské náboženské předměty.

Na přelomu 19. a 20. století se na kopec vydává skupina britských Izraelitů, kteří si myslí, že je na něm zakopána slavná Archa úmluvy. To má být truhla obsahující nejcennější židovské náboženské předměty včetně desek s desaterem božích přikázání.

Jak na to přišli? Nasvědčují tomu prý biblické texty (například jméno kopce Tara má velmi blízko k názvu prvních pěti knih Mojžíšových – Tóra) a také možnost, že Irové byli kdysi součástí ztracených kmenů Izraele.

Slavnou archu ale nikdo nikdy neobjevil.

Foto: wikipedie
Právě v prodeji
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky Záhady a tajemství
Zobrazit více …