Domů     Tajemná stigmata: Krev na rukou vyvolených, nebo podvod?
Tajemná stigmata: Krev na rukou vyvolených, nebo podvod?
21.11.2022

Představte si, že je večer a ulehnete do postele. Chvíli po usnutí vás náhle ze snu probudí úporná bolest v rukou a nohou. Z otevřených ran vám prýští krev! Že se vám to nikdy nemůže stát, protože jsou takové věci jen výplodem fantazie? Pak raději čtěte dál.

Stigmata, tedy bolestivé krvácející rány na stejných místech, kde údajně utrpěl zranění Ježíš Kristus při svém ukřižování, se skutečně mohou objevit u obyčejných lidí. A nemusí jít ve všech případech o osoby hluboce zbožné.

Jak se může stát, že z těla bez zjevné příčiny nebo předešlého zranění proudí potoky krve? Jedná se o skutečné příběhy, nebo pouhý trik?

Po vzoru pravého křesťana

Stigmata se nejčastěji objevují na rukou, nohou, na boku nebo také na hlavě coby zranění od trnové koruny.

Křesťané vidí v krvavých znameních důkaz opravdové oddanosti Bohu, ale také určitý závazek a zodpovědnost, která padá na hlavu takto „označeného“ člověka.

Není divu, že se mnohdy jako první osoba se stigmaty označuje svatý František z Assisi (1182–1226), prototyp zbožného muže, rozjímavý mystik a zakladatel řádu františkánů. Jak je to ale ve skutečnosti?

Za první osobu se stigmaty je považován svatý František z Assisi. FOTO: Cigoli / Creative Commons / volné dílo
Za první osobu se stigmaty je považován svatý František z Assisi. FOTO: Cigoli / Creative Commons / volné dílo

Kacíři se stigmaty

Je možné, že představa svatého Františka jako prvního smrtelníka se stigmaty zkrátka jen zapadá církvi do představy ideálního věřícího? Proč se nemluví o prvních doložených případech lidí, kterým se na těle objevila krvavá znamení?

Již v roce 1222 je zaznamenán případ dvou Angličanů! To je o dva roky dříve, než je uváděno u svatého Františka. Mohlo by se na první pohled zdát, že jistě muselo jít o silně duchovně založené lidi, kteří si svými stigmaty zasloužili obdiv křesťanů. Pravda je ale krutá – oba byli naopak upáleni na hranici za čarodějnictví!

Krvácení beze svědků

Teprve pozdní středověk je vůči lidem se stigmaty milosrdnější a případů lidí s krvácejícími ranami neustále přibývá. Zářným příkladem může být svatá Kateřina Sienská (1347–1380), jejíž zbožnost je i v tehdejší době do očí bijící.

Ne nadarmo je také zařazena mezi čtyři nejvýznamnější ženy v dějinách církve. Jak její vliv roste, tvoří se kolem svaté Kateřiny skupina zbožných mystiků na vysoké duchovní i intelektuální úrovni.

Snad jen oni mohou dosvědčit, že se v roce 1375 objevují na jejím těle krvácející stigmata, která žena však před světem až do své smrti skrývá.

Svatou kateřinu omdlévající ze stigmat zobrazuje obraz v kostele Saint Pantaleon v Alsasku. FOTO: Ralph Hammann / Creative Commons / CC BY-SA 4.0
Svatou kateřinu omdlévající ze stigmat zobrazuje obraz v kostele Saint Pantaleon v Alsasku. FOTO: Ralph Hammann / Creative Commons / CC BY-SA 4.0

Rány, které se nezanítí

Stigmata ale zdaleka nejsou jen synonymem dob středověku, kdy je křesťanství na svém mocenském vrcholu. Vlastně většina o mnoho slavnějších případů pochází z moderní doby. Co mají lidé obdaření stigmaty společného?

Jejich otevřené rány se zacelují stejně náhle, jako se otevírají. Není možné je jakkoliv vyléčit a zavazování obvazy představuje hotová muka. Rány se nikdy nezanítí a nezůstává po nich ani žádná jizva.

Odměna za smírnou oběť

Páter Pio z Pietrelciny (1887–1968) má odjakživa podlomené zdraví. Pio se ale prokazuje silnou vírou – silnější než mají jeho kolegové. Vždyť náboženské vize má už od svých pěti let.

Snad v něm jeho zbožnost podporují hrůzy první světové války, které má během své služby u italských pomocných jednotek naservírované jako na stříbrném podnose. A možná také proto se po skončení bojů nabídne jako smírná oběť za spáchané válečné zločiny. Rok 1918 tak znamená první okamžik, kdy se u Pia objevují stigmata.

Podvod, nebo skutečnost?

„Je to podvodník!“ zní Francií na účet pátera. Ten však oponuje svou verzí:

„Prodléval jsem v kostele, když v tom se mi zjevila postava a hodila na mě čtyři kopí.“ Od té chvíle se u pátera Pia, který je v roce 2002 dokonce prohlášen za svatého, objevují krvavé rány.

Děje se tak zcela nepravidelně, a to na obou dlaních, obou chodidlech i boku. Řada lidí jeho stigmatům nevěří, a tak se páter Pio dostane do rukou lékařů na prohlídku. Jejich závěry jsou jasné: Pio si rány nezpůsobuje sám!

Mladý páter Pio ukazuje svá stigmata. FOTO: sspx / Creative Commons / volné dílo
Mladý páter Pio ukazuje svá stigmata. FOTO: sspx / Creative Commons / volné dílo

Sladká vůně krve

Na páterovi se stigmata objevují po dobu 50 let. Počítá se, že muž ztratí denně asi šálek krve, která má prý podle svědků nasládlou vůni. Piovy rány se nikdy nezacelují, přesto se do nich nikdy nedostane infekce.

I přes závěry lékařů však stále spousta skeptiků věří, že páter své rány neustále oživuje kyselinou či jedem. Ještě více lidí má ale ve svatého Pia důvěru. Na jeho pohřeb v klášteře malé vesničky San Giovanni Rotonda nakonec dorazí více než 100 000 z nich. Z místa se okamžitě stává přední cíl poutníků v Evropě.

Osudový konec války

Neméně slavným označením stigmaty je případ Němky Terezie Neumannové (1898–1962). Už její narození v roce 1898 hýří symbolikou – přichází na svět na Velký pátek, tedy v den, kdy si křesťané připomínají Kristovu smrt.

Jako malá dívka vyrůstající v chudobě touží vstoupit do kláštera a dát se na misijní činnost. Ovšem osud má pro ni přichystanou tvrdou ránu. A stejně jako u pátera Pia se životní zlom odehraje roku 1918.

Krutá daň za obětavost

Horoucí plameny polykají dřevěné stavení a na kost promočená Terezie hasí požár u souseda kováře, kde zrovna slouží. Večer je tak vysílená, že se neudrží na nohou a padá ze schodů. Těžké poranění hlavy ji upoutá na lůžko, vše komplikuje i zápal plic.

Její obětavost nakonec stojí Terezii zdraví. Při hašení ohně si vysune obratle a končí ochrnutá. O rok později navíc přichází o zrak! Ochrnou jí i polykací svaly, a tak téměř nemůže jíst. Jen máloco ji v tyto těžké okamžiky drží při životě.

Období zázraků

Terezie se uchyluje pravidelně k modlitbám a ve své mysli neustále nosí svou patronku Terezii z Lisieux (1873–1897). A přesně v den jejího blahořečení nastává u Terezie Neumannové až zázračné zlepšení.

Nejprve se jí vrací v roce 1923 zrak, o dva roky později, v den prohlášení její patronky za svatou, náhle mizí i dívčino ochrnutí! Je to snad síla myšlenek, která způsobí nevysvětlitelné události, nebo v tomto případě hrají roli nadpozemské síly?

Ať už je odpověď jakákoliv, stigmata, která se u Terezie objevují roku 1926, jsou na první pohled všem patrná.

Terezie Neumannová se v životě obešla bez jídla. FOTO: Bundesarchiv Bild / Creative Commons / CC BY-SA 3.0 de
Terezie Neumannová se v životě obešla bez jídla. FOTO: Bundesarchiv Bild / Creative Commons / CC BY-SA 3.0 de

35 let bez jídla

Vše začíná viděním utrpení Krista, pak následuje masivní krvácení z typických ran, a to vždy z každého čtvrtka na pátek až do její smrti. Terezie má ale jednu výjimku – krev jí ve velkém teče i z očí!

Může snad její stigmata způsobovat záhadná nemoc, která původně stojí za dívčinou slepotou? Nebo si lze bolestivé krvácení vysvětlit jako daň za uzdravení? Terezie Neumannová je ale každopádně výjimečnou ženou.

Kromě stigmatizace údajně takřka 35 let nepozře žádnou stravu ani žádné nápoje! Že jde o pouhé výmysly? Kdepak, lékařský výzkum její tvrzení potvrzuje!

Kdo z oněch 400 lže?

Páter Pio i Terezie Neumannová jsou jen dva ze 400 hlášených případů, třebaže ty nejslavnější. Jsou ale opravdu všechna stigmata projevem zázraku, nadpozemské síly a odrazem hluboké křesťanské víry?

Lékaře nemůže zdaleka každý člověk prohlašující, že je stigmatizovaný, přesvědčit. Jak se vlastně vědci na tyto krvácející rány dívají? V čem přesně vidí příčiny nezvyklého fenoménu, díky němuž jsou obyčejní lidé prohlášení za svaté?

Slavná podvodnice

Krvácení z ran na rukou i nohou je opravdu někdy nutné brát s rezervou. Za všechny podvodníky můžeme zmínit španělskou jeptišku Magdalenu de la Cruz (1487–1560).

Ta se tolik touží dostat na seznam svatých z důvodu své duševní choroby, že jde až přes bolest a způsobuje si rány sama. Dnes už se, na rozdíl od sestry Magdaleny, „stigmatičtí“ podvodníci netrestají vězením, přesto si lékaři dávají pozor. Proč?

Terezie stále čeká

Stejně jako u Magdaleny de la Cruz totiž někdy bývají krvácející rány projevy duševní choroby. Takto nevyrovnaní lidé se jen snaží upoutat pozornost a nebojí se uchýlit k sebepoškozování.

Stejně ostražitě přistupuje k výpovědím stigmatizovaných lidí i samotná církev. Mnohokrát si rozmyslí, než někoho kvůli krvavým znamením označí za svatého.

Kupříkladu Terezie Neumannová na své svatořečení stále čeká, přestože se ve své době stává inspirací a příkladem pravověrné křesťanky pro tisíce lidí.

Hysterie i síla sugesce

A v čem podle odborníků tkví příčiny skutečných stigmat, které se dostaví asi u tří lidí z milionu? Z lékařského hlediska může jít o projevy hysterické neurózy, zejména u silně věřících osob.

Obrovskou roli hraje i psychosomatika, která vsází na úzké propojení těla a duševních pochodů. Pomocí silné vůle si tak prý člověk opravdu může způsobit až tak závažné rány. Jak je to ovšem s výjimečností křesťanů?

Historici jsou zásadně proti výlučnému spojování stigmat a Ježíše Krista. Podobné projevy totiž existovaly kupříkladu již ve starověku, v době dávno před Kristem.

Foto: Mefusbren69 / Creative Commons / volné dílo, Cigoli / Creative Commons / volné dílo, Ralph Hammann / Creative Commons / CC BY-SA 4.0, sspx / Creative Commons / volné dílo, Bundesarchiv Bild / Creative Commons / CC BY-SA 3.0 de
reklama
Související články
Záhady a tajemství
Záhady kolem krále Artuše: Kým vlastně byl, kde ležel bájný hrad Camelot a kde se vzala kouzelník Merlin?
„Zítra nás čeká boj,“ prohlašuje Artuš a přehlédne svoje rytíře. Usedá s nimi u kulatého stolu, kde nikdo nemůže být v čele. Kde se jejich legendární setkání mohla odehrávat? A jak to bylo se samtoným Artušem? Po téměř čtyřech staletích vlády Římanů nad Anglií zůstává na ostrovech spousta římských staveb včetně amfiteátrů. Jeden z nich se nachází […]
Záhady a tajemství
Posvátný oltář na hoře Ebal: Je dobývání Kanaánu Izraelity jenom mýtus?
„Až tedy přejdete Jordán, postavíte na hoře Ébalu ony kameny, jak vám dnes přikazuji, a obílíš je vápnem. Vybuduješ tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů, ale nebudeš je opracovávat železem,“ přikazuje Mojžíš (1394/1393–1274/1273 př. n. l.) vojevůdci Jozuovi (†1245 př. n. l.). Ten poslechne a skutečně oltář vybuduje a provádí na něm oběti Hospodinu. […]
Záhady a tajemství
Tajemný Ötzi: Z Itala kočovným zemědělcem?
Byl urostlý, svalnatý, měl dlouhé vlasy a tmavou pleť… I přestože se kvůli „zubu času“  poněkud scvrkl a i jeho kštice vzala za své, patří k nejatraktivnějším vědeckým artefaktům. Řeč je o nejslavnější evropské mumii, jejíž tělo odkryl ledovec v Ötztalských Alpách 19. září 1991. Ötzi, jak se ledovému muži dnes přezdívá, přitom nebyl žádným […]
Záhady a tajemství
Louis Le Prince: Vynálezce filmu zmizel beze stopy
Vynalezne film dlouho před Edisonem i bratry Lumiérovými. Dva dny předtím, než ho může představit světu, záhadně zmizí. Jak a proč dodnes zůstává záhadou. Francouzský vynálezce Louis Aimé Augustin Prince (1841-??) je sice označován za „skutečného otce kinematografie“, přesto je pro mnohé zcela neznámý. Jak je to možné? Fotí královnu K zachyceným obrázkům má blízko […]
reklama
věda a technika
Cesta k proslulým motorkám začala u ručních granátů
Jak se zrodila Jawa? Každý si pod tímto slovem představí motocykly, ale tak jednoduché to nebylo. Možná vás tolik nepřekvapí, že na začátku byla zbrojní výroba. Podnikatel František Janeček (1878–1941) vyrábí v roce 1922 ve své pražské zbrojovce ruční granáty. Autorem jejich konstrukce je přitom on sám. Kromě toho se soustředí také na produkci kulometů. Brzy […]
Měsíc: Ráj pro těžaře!
Dlouhou dobu byl Měsíc pro lidstvo jen na míle vzdálenou stříbrnou koulí na obloze. Jenže pak Neil Armstrong 21. července 1969 udělá „malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo“ a od té chvíle začne být tato jediná známá přirozená družice Země vcelku lákavou destinací. K tomu, aby se na Měsíc přestěhoval člověk natrvalo, vede […]
Podzimní rovnodennost: Nejmagičtější okamžik roku!
Poznačte si datum 23. září, čas 8:50. Tehdy dojte k výjimečné chvíli! Slunce se dostane do takové pozice vůči Zemi, že severní i jižní polokouli bude osvěcovat naprosto stejně. Den i noc také obdaří stejnou dobou vlády. Spravedlivý den se jmenuje… podzimní rovnodennost! Když strážce podsvětí Hádes unese krásnou Persefonu, její matka Déméter to neunese. […]
Zabijáci plazí říše: 5 nejjedovatějších hadů světa
Jací hadi jsou nejjedovatější – a jak je možné, že mají na svědomí relativně málo životů? Co se děje s člověkem po uštknutí? A vážně dokáže had jediným kousancem zabít slona?   Zmije paví: Největší zabiják lidí? Na iráckou část Arabské pouště padla noc. Čtveřice mužů se vrací domů, na hlavách mají tradiční kostkovanou tkaninu […]
svět zločinu
Zabijáci sexuálních otrokyň: Manželé loví a vraždí dívky
Inteligentní a talentované Charlene Williamsové se změní život poté, co potká o deset let staršího Geralda Gallega. Vezme si ho za muže a dvojice spolu zažívá spoustu dobrodružství. To se nese v duchu těch nejodpornějších zločinů.  Ani jeden z jejích rodičů není žádný hlupák. Charlene Williamsová, později Gallegová, se narodí 10. října 1956 v kalifornském […]
Vrazi, kteří se stali inspirací pro filmové trháky
Krimi je jedním z nejoblíbenějších žánrů, které sledujeme na televizních obrazovkách. Kteří vrazi se stali pro filmaře těmi nejinspirativnějšími? Bruno Lüdke Počet obětí: údajně nejméně 51 Kde působil: Köpenick, Německo Čím se vyznačoval: Žádnou z vražd mu nedokázali. Jak skončil: Odsouzen k pokusům v nacistickém blázinci.   Silný kalibr i pro nacistické zabijáky Noc, ve které přišel ďábel […]
Nejslavnější česká bratrovražda. Ale kdy se stala?
Měla to být oslava, při které v Boleslavi zasednou za masivními stoly dva bratři: kníže Václav (asi 907–935/929) a Boleslav (asi 915–967/972), který si později získá přízvisko Ukrutný. Svátek svatých Kosmy a Damiána však naservíruje krvavou dohru. Nejznámější vraždu české historie.     Co o ní lze s jistotou říct? Téměř nic – snad kromě […]
Psychopat Manson: Založí sektu zabijáků
Potomek alkoholičky a kriminálnice Charles Manson (†83) se již jako třináctiletý vydá na cestu zločinu. Je zapleten do krádeží aut, loupežných přepadení, kuplířství i falšování šeků. Když jej v roce 1967 naposledy propouštějí z vězení, žádá, ať ho tam nechají. Kéž by ho vyslyšeli. Manson za mřížemi strávil podstatný kus svého dosavadního života, a tak […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Francouzské pekařství PAUL oslaví Mezinárodní den kávy netradiční specialitou
iluxus.cz
Francouzské pekařství PAUL oslaví Mezinárodní den kávy netradiční specialitou
Mezinárodní den kávy je oslavou lahodně hořkého nápoje, bez kterého si většina z nás nedokáže nebo spíš nechce svůj den ani představit. To dobře ví ve francouzských pekařstvích PAUL, kde pro zákazníky
Indiány děsí Seskveč, zbytek USA Bigfoot: Obývá lesy Severní Ameriky lidoopí kryptid?
enigmaplus.cz
Indiány děsí Seskveč, zbytek USA Bigfoot: Obývá lesy Severní Ameriky lidoopí kryptid?
Hranici mezi uvěřitelným a neuvěřitelným často určuje jedna zásadní věc: důkaz, o němž se můžeme přesvědčit na vlastní oči. Proto vám ENIGMA v tomto seriálu představuje nejzáhadnější jevy a události,
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
Co s tanečníkem tolik skrývají?
nasehvezdy.cz
Co s tanečníkem tolik skrývají?
Vletošním ročníku StarDance má herečka Ivana Chýlková (59) nespornou výhodu. Jejím tanečním partnerem je bývalý porotce Jan Tománek (51), kterému po pár týdnech tréninků neřekne jinak než Honzíčku.
Klimatické změny jsou problémem i pro stabilitu budov
21stoleti.cz
Klimatické změny jsou problémem i pro stabilitu budov
Extrémní jevy v počasí, bleskové povodně, zvyšující se teplota i hladina oceánů, ztráta biodevirzity, migrace lidí, to vše jsou na první pohled viditelné změny, ke kterým vede globální oteplování. Kli
České Lurdy: Docházelo v nich k zázračnému uzdravování?
epochalnisvet.cz
České Lurdy: Docházelo v nich k zázračnému uzdravování?
K potemnělému svatostánku se blíží další poutníci. Od úst jim přitom stoupají obláčky páry. V kalendáři je totiž 13. leden a venku mrzne, jako když praští. Ve čtyři hodiny ráno je přesto bazilika v se
Skrývá okolí zámku Konopiště otisk tragického osudu statečného německého vojáka?
enigmaplus.cz
Skrývá okolí zámku Konopiště otisk tragického osudu statečného německého vojáka?
Čtyřicet kilometrů jihovýchodně od Prahy, nedaleko města Benešov ve Středočeském kraji, najdeme Konopiště, zámek v historizujícím stylu. Je známo, že ve starobylých sídlech lze objevit nemalé množství
Dávný slib jsme si nakonec splnili
skutecnepribehy.cz
Dávný slib jsme si nakonec splnili
To, co začalo nevinným dětským slibem, se po letech ukázalo jako ten nejlepší nápad. Museli jsme si na sebe ale počkat. S Václavem jsme se dlouhé roky míjeli. Slíbili jsme si kdysi, mohlo nám být tak šest let, že se jednou vezmeme a budeme mít velkou rodinu. Ale víte, jak to s dětskými láskami bývá. Jak šel život
SKOČTE SI DO PARDUBIC
epochanacestach.cz
SKOČTE SI DO PARDUBIC
Podzimní městské slavnosti nabízejí bohatý program: Spanilá jízda kočárů, vystoupení zpěvačky Moniky Absolonové, staročeské tržiště, Pigy a Lily, kapela Electrophonix, HORSE SHOW,  Saxana dětem, Ivana Korolová s kapelou, Oldtimer Corso veteráni, T.J. Sokol Pardubice, Šlapeto, PM Stars, Dny medu, lampionový průvod, Běh Univerzity Pardubice, ELÁN KontraBand, Vinařský minifestival, poutové atrakce, Laserová a světelná show. http://pardubice.eu/podzimni-mestske-slavnosti-6-7-10-2023
Co si dal trilobit ke své poslední večeři?
21stoleti.cz
Co si dal trilobit ke své poslední večeři?
Paleontologové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy s kolegy popsali v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů trilobita starého 465 milionů let se zachovaným obsahem trávicí soustavy. Ta
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
4 talenty kakaa
panidomu.cz
4 talenty kakaa
Je běžně v regálech – balíček nepřichuceného kakaového prášku. Stejného, kterého si staří Aztékové a Mayové vysoce cenili pro jeho mimořádné účinky. Některé jsou spíš bájné, ale další už věda potvrdila. * Proti stárnutí Za stárnutí víc než plynutí času může klesající schopnost buněk bránit se poškození, které jim způsobují agresivní volné radikály. Ty jsou