Domů     Tajemná stigmata: Krev na rukou vyvolených, nebo podvod?
Tajemná stigmata: Krev na rukou vyvolených, nebo podvod?
21.11.2022

Představte si, že je večer a ulehnete do postele. Chvíli po usnutí vás náhle ze snu probudí úporná bolest v rukou a nohou. Z otevřených ran vám prýští krev! Že se vám to nikdy nemůže stát, protože jsou takové věci jen výplodem fantazie? Pak raději čtěte dál.

Stigmata, tedy bolestivé krvácející rány na stejných místech, kde údajně utrpěl zranění Ježíš Kristus při svém ukřižování, se skutečně mohou objevit u obyčejných lidí. A nemusí jít ve všech případech o osoby hluboce zbožné.

Jak se může stát, že z těla bez zjevné příčiny nebo předešlého zranění proudí potoky krve? Jedná se o skutečné příběhy, nebo pouhý trik?

Po vzoru pravého křesťana

Stigmata se nejčastěji objevují na rukou, nohou, na boku nebo také na hlavě coby zranění od trnové koruny.

Křesťané vidí v krvavých znameních důkaz opravdové oddanosti Bohu, ale také určitý závazek a zodpovědnost, která padá na hlavu takto „označeného“ člověka.

Není divu, že se mnohdy jako první osoba se stigmaty označuje svatý František z Assisi (1182–1226), prototyp zbožného muže, rozjímavý mystik a zakladatel řádu františkánů. Jak je to ale ve skutečnosti?

Za první osobu se stigmaty je považován svatý František z Assisi. FOTO: Cigoli / Creative Commons / volné dílo
Za první osobu se stigmaty je považován svatý František z Assisi. FOTO: Cigoli / Creative Commons / volné dílo

Kacíři se stigmaty

Je možné, že představa svatého Františka jako prvního smrtelníka se stigmaty zkrátka jen zapadá církvi do představy ideálního věřícího? Proč se nemluví o prvních doložených případech lidí, kterým se na těle objevila krvavá znamení?

Již v roce 1222 je zaznamenán případ dvou Angličanů! To je o dva roky dříve, než je uváděno u svatého Františka. Mohlo by se na první pohled zdát, že jistě muselo jít o silně duchovně založené lidi, kteří si svými stigmaty zasloužili obdiv křesťanů. Pravda je ale krutá – oba byli naopak upáleni na hranici za čarodějnictví!

Krvácení beze svědků

Teprve pozdní středověk je vůči lidem se stigmaty milosrdnější a případů lidí s krvácejícími ranami neustále přibývá. Zářným příkladem může být svatá Kateřina Sienská (1347–1380), jejíž zbožnost je i v tehdejší době do očí bijící.

Ne nadarmo je také zařazena mezi čtyři nejvýznamnější ženy v dějinách církve. Jak její vliv roste, tvoří se kolem svaté Kateřiny skupina zbožných mystiků na vysoké duchovní i intelektuální úrovni.

Snad jen oni mohou dosvědčit, že se v roce 1375 objevují na jejím těle krvácející stigmata, která žena však před světem až do své smrti skrývá.

Svatou kateřinu omdlévající ze stigmat zobrazuje obraz v kostele Saint Pantaleon v Alsasku. FOTO: Ralph Hammann / Creative Commons / CC BY-SA 4.0
Svatou kateřinu omdlévající ze stigmat zobrazuje obraz v kostele Saint Pantaleon v Alsasku. FOTO: Ralph Hammann / Creative Commons / CC BY-SA 4.0

Rány, které se nezanítí

Stigmata ale zdaleka nejsou jen synonymem dob středověku, kdy je křesťanství na svém mocenském vrcholu. Vlastně většina o mnoho slavnějších případů pochází z moderní doby. Co mají lidé obdaření stigmaty společného?

Jejich otevřené rány se zacelují stejně náhle, jako se otevírají. Není možné je jakkoliv vyléčit a zavazování obvazy představuje hotová muka. Rány se nikdy nezanítí a nezůstává po nich ani žádná jizva.

Odměna za smírnou oběť

Páter Pio z Pietrelciny (1887–1968) má odjakživa podlomené zdraví. Pio se ale prokazuje silnou vírou – silnější než mají jeho kolegové. Vždyť náboženské vize má už od svých pěti let.

Snad v něm jeho zbožnost podporují hrůzy první světové války, které má během své služby u italských pomocných jednotek naservírované jako na stříbrném podnose. A možná také proto se po skončení bojů nabídne jako smírná oběť za spáchané válečné zločiny. Rok 1918 tak znamená první okamžik, kdy se u Pia objevují stigmata.

Podvod, nebo skutečnost?

„Je to podvodník!“ zní Francií na účet pátera. Ten však oponuje svou verzí:

„Prodléval jsem v kostele, když v tom se mi zjevila postava a hodila na mě čtyři kopí.“ Od té chvíle se u pátera Pia, který je v roce 2002 dokonce prohlášen za svatého, objevují krvavé rány.

Děje se tak zcela nepravidelně, a to na obou dlaních, obou chodidlech i boku. Řada lidí jeho stigmatům nevěří, a tak se páter Pio dostane do rukou lékařů na prohlídku. Jejich závěry jsou jasné: Pio si rány nezpůsobuje sám!

Mladý páter Pio ukazuje svá stigmata. FOTO: sspx / Creative Commons / volné dílo
Mladý páter Pio ukazuje svá stigmata. FOTO: sspx / Creative Commons / volné dílo

Sladká vůně krve

Na páterovi se stigmata objevují po dobu 50 let. Počítá se, že muž ztratí denně asi šálek krve, která má prý podle svědků nasládlou vůni. Piovy rány se nikdy nezacelují, přesto se do nich nikdy nedostane infekce.

I přes závěry lékařů však stále spousta skeptiků věří, že páter své rány neustále oživuje kyselinou či jedem. Ještě více lidí má ale ve svatého Pia důvěru. Na jeho pohřeb v klášteře malé vesničky San Giovanni Rotonda nakonec dorazí více než 100 000 z nich. Z místa se okamžitě stává přední cíl poutníků v Evropě.

Osudový konec války

Neméně slavným označením stigmaty je případ Němky Terezie Neumannové (1898–1962). Už její narození v roce 1898 hýří symbolikou – přichází na svět na Velký pátek, tedy v den, kdy si křesťané připomínají Kristovu smrt.

Jako malá dívka vyrůstající v chudobě touží vstoupit do kláštera a dát se na misijní činnost. Ovšem osud má pro ni přichystanou tvrdou ránu. A stejně jako u pátera Pia se životní zlom odehraje roku 1918.

Krutá daň za obětavost

Horoucí plameny polykají dřevěné stavení a na kost promočená Terezie hasí požár u souseda kováře, kde zrovna slouží. Večer je tak vysílená, že se neudrží na nohou a padá ze schodů. Těžké poranění hlavy ji upoutá na lůžko, vše komplikuje i zápal plic.

Její obětavost nakonec stojí Terezii zdraví. Při hašení ohně si vysune obratle a končí ochrnutá. O rok později navíc přichází o zrak! Ochrnou jí i polykací svaly, a tak téměř nemůže jíst. Jen máloco ji v tyto těžké okamžiky drží při životě.

Období zázraků

Terezie se uchyluje pravidelně k modlitbám a ve své mysli neustále nosí svou patronku Terezii z Lisieux (1873–1897). A přesně v den jejího blahořečení nastává u Terezie Neumannové až zázračné zlepšení.

Nejprve se jí vrací v roce 1923 zrak, o dva roky později, v den prohlášení její patronky za svatou, náhle mizí i dívčino ochrnutí! Je to snad síla myšlenek, která způsobí nevysvětlitelné události, nebo v tomto případě hrají roli nadpozemské síly?

Ať už je odpověď jakákoliv, stigmata, která se u Terezie objevují roku 1926, jsou na první pohled všem patrná.

Terezie Neumannová se v životě obešla bez jídla. FOTO: Bundesarchiv Bild / Creative Commons / CC BY-SA 3.0 de
Terezie Neumannová se v životě obešla bez jídla. FOTO: Bundesarchiv Bild / Creative Commons / CC BY-SA 3.0 de

35 let bez jídla

Vše začíná viděním utrpení Krista, pak následuje masivní krvácení z typických ran, a to vždy z každého čtvrtka na pátek až do její smrti. Terezie má ale jednu výjimku – krev jí ve velkém teče i z očí!

Může snad její stigmata způsobovat záhadná nemoc, která původně stojí za dívčinou slepotou? Nebo si lze bolestivé krvácení vysvětlit jako daň za uzdravení? Terezie Neumannová je ale každopádně výjimečnou ženou.

Kromě stigmatizace údajně takřka 35 let nepozře žádnou stravu ani žádné nápoje! Že jde o pouhé výmysly? Kdepak, lékařský výzkum její tvrzení potvrzuje!

Kdo z oněch 400 lže?

Páter Pio i Terezie Neumannová jsou jen dva ze 400 hlášených případů, třebaže ty nejslavnější. Jsou ale opravdu všechna stigmata projevem zázraku, nadpozemské síly a odrazem hluboké křesťanské víry?

Lékaře nemůže zdaleka každý člověk prohlašující, že je stigmatizovaný, přesvědčit. Jak se vlastně vědci na tyto krvácející rány dívají? V čem přesně vidí příčiny nezvyklého fenoménu, díky němuž jsou obyčejní lidé prohlášení za svaté?

Slavná podvodnice

Krvácení z ran na rukou i nohou je opravdu někdy nutné brát s rezervou. Za všechny podvodníky můžeme zmínit španělskou jeptišku Magdalenu de la Cruz (1487–1560).

Ta se tolik touží dostat na seznam svatých z důvodu své duševní choroby, že jde až přes bolest a způsobuje si rány sama. Dnes už se, na rozdíl od sestry Magdaleny, „stigmatičtí“ podvodníci netrestají vězením, přesto si lékaři dávají pozor. Proč?

Terezie stále čeká

Stejně jako u Magdaleny de la Cruz totiž někdy bývají krvácející rány projevy duševní choroby. Takto nevyrovnaní lidé se jen snaží upoutat pozornost a nebojí se uchýlit k sebepoškozování.

Stejně ostražitě přistupuje k výpovědím stigmatizovaných lidí i samotná církev. Mnohokrát si rozmyslí, než někoho kvůli krvavým znamením označí za svatého.

Kupříkladu Terezie Neumannová na své svatořečení stále čeká, přestože se ve své době stává inspirací a příkladem pravověrné křesťanky pro tisíce lidí.

Hysterie i síla sugesce

A v čem podle odborníků tkví příčiny skutečných stigmat, které se dostaví asi u tří lidí z milionu? Z lékařského hlediska může jít o projevy hysterické neurózy, zejména u silně věřících osob.

Obrovskou roli hraje i psychosomatika, která vsází na úzké propojení těla a duševních pochodů. Pomocí silné vůle si tak prý člověk opravdu může způsobit až tak závažné rány. Jak je to ovšem s výjimečností křesťanů?

Historici jsou zásadně proti výlučnému spojování stigmat a Ježíše Krista. Podobné projevy totiž existovaly kupříkladu již ve starověku, v době dávno před Kristem.

Foto: Mefusbren69 / Creative Commons / volné dílo, Cigoli / Creative Commons / volné dílo, Ralph Hammann / Creative Commons / CC BY-SA 4.0, sspx / Creative Commons / volné dílo, Bundesarchiv Bild / Creative Commons / CC BY-SA 3.0 de
Související články
Záhady a tajemství
Kdo zavraždil krásnou letušku? Neznámý ruský vrah „řezník“
Televizní seriály se točí v každé zemi a diváci dobře znají jejich hvězdy. V Rusku mezi takové patří Konstantin Kordo-Sysojev (*1971), který podobně jako v populárním krimiseriálu Litějnyj často ztvárňuje policisty a detektivy. Znají ho i filmoví diváci třeba ze snímku Rasputin s Gérardem Depardieuem nebo z vesmírného trikového trháku Saljut-7. Na jaře roku 2016 […]
Záhady a tajemství
Petr Muk: Rozervaná duše, kterou nešlo zachránit
Zpívá v několika úspěšných kapelách, rádia celá desetiletí hrají jeho populární písničky a dvakrát se umisťuje na druhém místě ankety Zlatý slavík. Přesto není šťastný, nebo alespoň ne úplně. Deprese, velikášství i nadměrná sebekritika umělce ničí a stahují na dno. Když má pocit, že mu už prášky nepomáhají, sahá k alkoholu. Chodí na terapie a […]
Záhady a tajemství
Od zločinu k slávě: Příběh tanečníka a herce Jana Révaie
Jan Révai začínal jako talentovaný tanečník, ale život ho zavál do vězení za loupežné přepadení benzínové stanice. Během pobytu za mřížemi se zdokonalil ve svém umění a po propuštění se vydal cestou úspěšného muzikálového herce a tanečníka. Jeho příběh je o druhých šancích, odvaze překonávat chyby a proměně z rebela ve vzor. I přes svou […]
Záhady a tajemství
Co se skrývá za záhadnou smrtí muzikanta Miroslava Berky?
Jsou tři hodiny odpoledne. Lucerna je ještě zavřená pro veřejnost, jen v uklízečky vytírají v sále podlahu, brigádníci doplňují nápoje do ledničky a ve zkušebně sedí osazenstvo kapely Olympic. Jeden její člen chybí. „Tak ještě počkáme a uvidíme,“ prohlásí frontman Petr Janda (*1942). Ale když se nic nestane, odehrají zkoušku i bez kolegy.   Odešel, nedošel Tím, […]
reklama
zajímavosti
Hod tuňákem i extrémní žehlení. Představujeme nejšílenější sporty světa!
Fotbal, hokej, box nebo tenis jsou sporty, které všichni známe a čas od času se na některé možná i podíváme nebo se jim dokonce věnujeme. Prostě jde o aktivity, které nikoho asi nepřekvapí. Jenže svět je ve skutečnosti plný mnohem bizarnějších sportů, u kterých budete vrtět hlavou. Tady jsou některé z nich!   DÝŇOVÉ ZÁVODY Vzhůru […]
Kopřiva: Otravný plevel? Ne, úžasná rostlina!
Kopřivám se vyhýbáme z logických důvodů: nestojíme totiž o popálení. Zahrádkáři jim nemohou přijít na jméno, když se rozmůžou na zahrádce. A tak by se dalo pokračovat. Jenomže kopřivy mají co nabídnout. Využití nacházejí v kosmetice i farmacii a dokonce se uplatní také v kuchyni. Podle staré moudrosti má každé popálení kopřivou přinést odolnost vůči […]
4 Nejobávanější místa planety: sem vstoupí jen ti nejodvážnější!
Naše malá česká kotlina je v celosvětovém měřítku vlastně velmi příjemným a bezpečným místem pro život. Nemáme tu příliš lokalit, které by byly skutečně nebezpečné, či dokonce smrtící. Planeta Země nicméně takových míst nabízí spoustu. Na některé se vůbec nedostanete, jiné jsou sice přístupné, ale každý vám doporučí se jim vyhnout. Které lokality z celého světa lze […]
Smích střídá děs: Tři nejznámější klauni světa
Zatímco ráno obskakuje děti v nemocnici, tvoří zvířata z balonků a vypráví vtipy, večer jako by se po veselém chlapíkovi slehla zem. Obtloustlý muž svou oběť sváže, sundá kalhoty a znásilní. Druhý den si opět navlékne klaunské šaty a vyrazí bavit děti jako by se nechumelilo. Tulák, který dobyl svět Kdo: Emmett Kelly Zajímavost: Prorazí i v Hollywoodu […]
reklama
věda a technika
Záhada těhotenského mozku: Roste, nebo ubývá?
Nejsou to jen oteklé končetiny a utiskovaný močový měchýř. Na příchod dítěte se adaptují téměř všechny systémy těla matky, a za jeden z nich byl nedávno uznán také mozek. Jak přesně k tomu dochází, se ale dosavadní studie nedokázaly shodnout. Objasnit celou záležitost pomohla nová studie.   Vědecký zájem o neurobiologické procesy spojené s mateřstvím je ve […]
Geny, hormony, nebo sex: Proč plešatíme?
Každý den člověku vypadne asi 100 vlasů. Mezi 100 000 zbývajícími je to celkem zanedbatelná ztráta. Řídnoucí ohon nebo první spálenina pokožky hlavy sluncem ale může signalizovat, že něco je v nepořádku. Zcela bez povšimnutí může dotyčný přijít až o 50 procent své kštice, než si uvědomí nesporný fakt: Začíná plešatět.   Muži se jí […]
Být dobrým tátou je „věda“
Pro dospělé není život jen černá a bílá, žijeme v mnoha barvách. Pro dítě se však dělí na dvě poloviny – ženskou a mužskou. Od chvíle, kdy dítě začne vnímat, je pro něj otec zástupcem/modelem jedné poloviny lidstva. A pokud muž chce být skutečným mužem/otcem, musí být i „dobrým tátou“…   Dlouho se tradovalo, že […]
Coober Pedy: Město, kde se žije pod zemí
Uvnitř australského vnitrozemí leží městečko, které na první pohled nevypadá nijak zvláštně, jen denní teploty tu dosahují až 50 °C a k vodě je to daleko. Tak proč žít zrovna tady? Byly zde objeveny velké zásoby opálu, které sem přilákaly tisíce nadšených hledačů. Aby ale vydrželi v tak nehostinných podmínkách, které zde během roku panují, přesunuli svá […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Krémové houbové rizoto
tisicereceptu.cz
Krémové houbové rizoto
Provoňte ho aromatickými bylinkami, jako je rozmarýn nebo tymián. Ingredience 250 g kulatozrnné rýže 200 g hub, nejlépe hříbků 80 ml bílého vína 100 g másla 30 g šalotky 70 g parmazánu 6 l
Když se vám zdá o fazolích, je to jasné zlé znamení!
skutecnepribehy.cz
Když se vám zdá o fazolích, je to jasné zlé znamení!
Nikdy jsem nevěřila na různé pověry a na sny taky ne! Dokonce i černá kočka přes cestu mě nechává dodnes klidnou. Ovšem předpověď o fazolích se naplnila. Jako malá holčička jsem prý mívala sny, podle kterých moje babička vykládala, co se do dvou dnů stane. Můj otec ale byl zapřísáhlý nepřítel jakékoli pověry a všeho, co zavánělo tajemnem. Byl
Pestré barvy v říši Nomos
iluxus.cz
Pestré barvy v říši Nomos
Ikona zůstává ikonou. Co dodat? Společnost NOMOS Glashütte je již dlouho známá svou odborností v oblasti barev. A v dubnu na veletrhu Watches & Wonders v Ženevě představila svůj bestseller Tangent
Rodinná pohoda Zuzany Vejvodové se otřásá v základech?
nasehvezdy.cz
Rodinná pohoda Zuzany Vejvodové se otřásá v základech?
Hvězda seriálu Jedna rodina prozradila, že těžce zvládá synovu pubertu. To už musí být pořádný oříšek, když o něm mnohdy nesdílná Zuzana Vejvodová (43) promluvila – snad aby si maličko ulevila. „U
Brilantní spojení bělostné elegance a mědi
rezidenceonline.cz
Brilantní spojení bělostné elegance a mědi
Výjimečný dům, navržený renomovanou designérkou Suzannou Cot, přestavuje dokonalý příklad spojení přírodních prvků s moderním designem, kde přirozené světlo umocňuje vizuální a emocionální pohodlí jeho obyvatel. Inspirací pro tento projekt ve španělském Katalánsku byla teplá měď, která dominuje v různých částech domu. Kov charakteristický svým hřejivým odstínem a výrazným leskem je ideálním materiálem pro vytvoření
Do boje proti vodnímu kameni!
panidomu.cz
Do boje proti vodnímu kameni!
Také vás zlobí, že se usazuje všude? Na dlaždičkách, ve varné konvici, v pračce, na všech místech, která přicházejí do kontaktu s vodou. Jeho odstranění nemusí být nijak složité, stačí jen dát pozor na některé citlivé povrchy a rozhodnout se, zda použijete chemii, nebo některý z domácích přírodních prostředků. 3 zásadní otázky: * Co je
Přemysl Otakar II. se přesvědčil o intrikách kurfiřtů
historyplus.cz
Přemysl Otakar II. se přesvědčil o intrikách kurfiřtů
Jeho smrt se musí udržet v tajnosti za každou cenu. Král Václav I. skonal trochu nenadále 22. září 1253 v Počáplích u Berouna. Jeho syn a jediný dědic Přemysl Otakar II. se v té chvíli nachází stovky kilometrů od domova. Zrovna hájí své zájmy v Rakousku a Štýrsku. Domů se vrací skoro až o měsíc
Zoo Chomutov: Zahrada, ve které můžete i bydlet
epochanacestach.cz
Zoo Chomutov: Zahrada, ve které můžete i bydlet
Zoologická zahrada nebo přesněji Zoopark Chomutov se mezi českými zoo může pochlubit jedním prvenstvím. Je totiž sice jednou z nejmladších, ale současně svou rozlohou 112 hektarů největší českou zoo, téměř dvakrát tak velkou, než je ta pražská. Zakladatel a jeho velký sen Přitom tradice chovu zvířat na stejném místě pochází už z předválečného období. Ve zdejším městském
Geoložka identifikovala krajinu na da Vinciho obraze Mona Lisa
21stoleti.cz
Geoložka identifikovala krajinu na da Vinciho obraze Mona Lisa
Tajemný úsměv Mona Lisy nedá odborníkům spát už mnoho let. Snažili se proto zjistit, kdo stál předlohou slavného díla italského renesančního umělce. Zatímco na tuto otázku již zřejmě odpověď nalezli,
Dilema ptačích krmítek: Sypat, či nesypat?
epochalnisvet.cz
Dilema ptačích krmítek: Sypat, či nesypat?
Nejnáročnějším obdobím roku pro ptáky nebývá překvapivě zima, ale hnízdění. Během péče o mláďata zhubnou až o pětinu své váhy. A to je pak ještě čeká energeticky podobně náročné přepeřování.   Odborných studií, které by se zabývaly celoročním krmení ptáků, není mnoho. Navíc si často protiřečí nebo již nejsou aktuální. V zásadě ale převažuje doporučení krmit
Mému životnímu vztahu předcházelo kruté ponížení!
nejsemsama.cz
Mému životnímu vztahu předcházelo kruté ponížení!
V mládí jsem byla postavena před důležité rozhodnutí. A rozhodla jsem se správně. Měla jsem tenkrát krátce po maturitě a propadla jsem naprosto beznadějnému citu k jednomu klukovi ze sousedství, bývalému spolužákovi ze základní školy. Vzhledem ke společným známým jsme se občas setkávali a já jsem postupně zjišťovala, že Lukáše opravdu moc chci – nejvíc ze všech
Výbuch jaderné elektrárny Fukušima: Byla havárie vyvolána záměrně?
enigmaplus.cz
Výbuch jaderné elektrárny Fukušima: Byla havárie vyvolána záměrně?
Havárie japonské jaderné elektrárny Fukušima je srovnatelná s katastrofou, kterou vyvolal před třiceti lety ukrajinský Černobyl! V tomto případě způsobilo únik smrtící radiace silné zemětřesení. Podle