Domů     Svatý Václav a jeho sestra: Kde Přibyslava našla bratrovo useknuté ucho?
Svatý Václav a jeho sestra: Kde Přibyslava našla bratrovo useknuté ucho?

„Sestro,“ obrátí se Václav na jemnou dívku klečící na tvrdé kamenné podlaze kostela. Přibyslava se nenechá vyrušit, dokud nedokončí modlitbu. „Buď dobrou služebnicí boží, až se mé pozemské tělo promění v prach,“ dodá kníže. Děvče se na něj tázavě otočí.  „Co to mluvíš bratře?“ řekne znepokojeně. 

Kníže Václav (907–937) ale jenom mávne rukou.

Je si jist, že Přibyslava (†po roce 938) dostojí svému poslání i v době, kdy on už bude dávno po smrti. Jakoby tušil, že jeho pozemské dny jsou sečteny….Náboženské zapálení přemyslovské dcery potvrzuje i Kristiánova legenda „ctihodná paní, totiž sestra blahoslaveného mučedníka jménem Přibyslava, byla naučena od samé kolébky Kristu pánu sloužiti podle přikázání evangelia bez úhony.“  

Během vraždy měli Václavovi údajně useknout i jeho ucho...
Během vraždy měli Václavovi údajně useknout i jeho ucho…

Čtyři přemyslovské princezny  

„Jestliže se Vratislav narodil r.

888, nemohl se oženit před dosažením dospělosti, rozhodně ne před rokem 902, kdy dosáhl 14 let, a ne zase o mnoho později, měli-li mít s Drahomírou do roku 921 (vlastně 920) dva syny (Václava a Boleslava) a zřejmě větší počet dcer,“ uvádí historik Dušan Třeštík (1933–2007).

Potvrzuje tak, že knížecí pár ženské potomky opravdu má.

Současný dějepisec Michal Lutovský dokonce mluví o jejich přesném počtu a tvrdí, že je Přibyslava „jedna ze čtyř dcer knížete Vratislava I. a Drahomíry.“  Snad se Přibyslava narodila rok po Boleslavovi (915–967/972), Václavově mladším bratrovi. Další z knížecích dcer se možná jmenuje Střezislava, jisté to ovšem není.  

Život knížete Václava skrývá mnohá tajemství, o jeho sestrách se toho ale ví ještě méně.
Život knížete Václava skrývá mnohá tajemství, o jeho sestrách se toho ale ví ještě méně.

Vdova míří do kláštera 

Přibyslava se stejně jako její tři sestry pravděpodobně vdá za potomka vládce některého z okolních kmenů. Jméno ani postavení jejího manžela neznáme, Přemyslovna ale poměrně brzy ovdoví. „Když ji totiž Hospodin zbavil jha manželského, zcela se oddala službě boží,“ píše Lutovský.

Podle dobových zvyklostí po jiné životní náplni ani netouží.

Vdovy mají ve zvyku odcházet do kláštera, takže i ona nemá na práci nic jiného než „horoucně toužíc zahaliti se rouchem posvátným a ve dne v noci ustavičně na modlitbách, v bdění a postech trvajíc.“ Když se jí zjeví bratr Václav, zavražděný ve Staré Boleslavi, nosí už vdovský šátek.

4. března 938 se chystá přenesení Václavových ostatků ze Staré Boleslavi do Prahy.

Najednou se před Přibyslavou ve spánku zhmotní duch mrtvého knížete. „Ucho mi uťali, pronásledovatelé moji, kteréžto od té doby, leží dosud mezi stromem stojícím vedle kostela a zdmi kostela samého,“ mluví k ní naléhavě a označuje, kde má useknutý orgán hledat.

Sestra se hned po probuzení poslušně vydává k popsanému místu u boleslavského kostela. Opravdu tam useknuté ucho najde. Sebere ho a rozhodne se s několika nejvěrnějšími otevřít bratrův hrob. Ucho přiloží k ráně, a to okamžitě přiroste. Zázrak.  

Václavova lebka. Podle legendy měla Přibyslava dát kousek bratrovy čelisti jako relikvii jistému knězi.
Václavova lebka. Podle legendy měla Přibyslava dát kousek bratrovy čelisti jako relikvii jistému knězi.

Sebere kus čelisti 

„Poblíž postával kněz v komži, s pláčem volal, kterak touží kousek z těla světce mít, že vymodlí věčný klid pro něho,“ vypráví Kristiánova legenda. „V tom okamžiku vypadl nehet na malíku. Kněz děkuje, kněz se klaní,“ pokračuje příběh.

Nejde ale rozhodně o žádný nehet na malíčku. Přibyslava vyjme z hrobu bratrovu čelist jako posvátnou relikvii. Krátce poté se jí splní sen stát se jeptiškou.

Řeholní slib pravděpodobně složí u svatého Jiří na Pražském hradě (kostel založil roku 921 Vratislav I., vysvětit ho roku 925 nechal Václav – pozn. red.) jako jedna z prvních zdejších benediktinek.  

Arcibiskup Matouš Ferdinand Sobek přikazuje nechat vykopat ostatky řeholnice Přibyslavy.
Arcibiskup Matouš Ferdinand Sobek přikazuje nechat vykopat ostatky řeholnice Přibyslavy.

Kam zmizely kosti? 

Do modliteb ponořená jeptiška umírá někdy po roce 938. Přesné datum bohužel neznáme. Pohřbí ji na hřbitově u tehdejší pražské svatovítské rotundy.

V roce 1673 ale dojde na pokyn arcibiskupa Matouše Ferdinanda Sobka z Bílenberka (1618–1675) k vykopání jejích ostatků, které pak skončí přímo v chrámu. Odpočívají tam dlouhá staletí. Kde, to se ale stává na dlouhou dobu záhadou.

Relikviář v chrámu totiž obsahuje pouze jedinou Přibyslavinu kost. Vědci ale tuší, že to není zdaleka všechno, co se z Václavovy blahoslavené sestry dochovalo.

Kdesi se ukrývá část lebeční kosti, kousek horní čelisti včetně zubů, úlomky žeber nebo lýtkové a patní kosti. Nečekaný nález přinese 15. listopadu 1990 průzkum sakristie chrámu svatého Víta.

Léty zešedivělá krabička s nápisem „Blahoslavená Přibyslava“ vydává svůj obsah, na který se vrhnou antropologové.

Zjistí, že Přemyslovna se na svoji dobu dožila vysokého věku kolem 70 let, měřila asi 163 cm a vynikala zdravým chrupem – Podobně jako její bratr.  

 

Foto: wikipedia.org
reklama
Související články
Historie
George Washington: Životní družku našel ve vdově se dvěma dětmi
Štěstěna rozhodně provází mladého amerického zeměměřiče George Washingtona během jeho vojenské kariéry. V letech 1753–1758 bojuje po boku Britů s Francouzi. Není zraněn navzdory tomu, že jednou nachází ve svém vojenském kabátci dokonce čtyři díry po kulkách. Vojenský postup George Washingtona (1732–1799) však stagnuje, a proto se v prosinci 1758 rozhodne s armádou skončit. Už dlouhou dobu, zhruba […]
Historie
Proč zakázali konšelé katům na svatého Martina koledovat?
Svatý Martin má 11. listopadu přijet na bílém koni, což značí začátek zimy. Letos už je sněhové nadílky až až. Kdo vlastně ale svatý Martin je? Pojďme se trochu podrobněji podívat na jeho osud. V římské provincii Horní Panonie (v dnešním Maďarsku) přichází v roce 316 na svět Martin Tourský († 397). Podle legendy se později setkává v Amiensu […]
Historie
Co se skrývalo v urnách? Nejenom popel, ale i korálky
Nejstarší pohřební urny pocházejí z Blízkého východu z období asi 3000 př. n. l., ve střední Evropě se první schránky na popel vyskytují o 1000–1500 let později. Hlouček Slovanů se shromáždí do kruhu v poli. Muž v jejich středu začíná vyhrabávat díru. Když dosáhne hloubky zhruba půl metru, přestane. Vedle stojící žena mu podá předmět zabalený v plátně. […]
Historie
Proč křesťané odmítali spalovat své mrtvé?
Smuteční průvod pomalým krokem za zpěvu smutečních písní míří na hřbitov. Tam už je připravena navršená hranice. Oblečeného nebožtíka na ni položí. Příbuzní zažehnou oheň. „Po spálení hranice a těla buď hned, nebo na druhý den sebrali pozůstalí popel s opálenými zbytky kostí, zbraní, šperků buď prostě na hromádku, nebo jej vsypali do popelnice, kterou […]
reklama
lifestyle
Životní styl Františka Josefa I.: Ve spěchu mu stačil k jídlu párek
Vybíravý v jídle rakousko-uherský císař František Josef I. rozhodně není. Druhou snídani v čase běžného oběda si sní přímo ve své pracovně. Sloužící mu ji naservíruje na tácu k vedlejšímu stolku. A co si dá nejraději? V oblibě má císař František Josef I. (1830–1916) kousek hovězího nebo přírodní řízek, který někdy vystřídá třeba guláš. Pokud spěchá, spokojí se s párkem. […]
Národní sport USA: Baseball Američanům pomáhal zapomenout na válku
Baseball je synonymem USA. Kdy a kde se poprvé hrál? Odpověď na tuto otázku je složitější. Pálkovací sporty mají velmi dlouhou historii, v nějaké formě se hrály už ve starověkém Egyptě.   O podobné hře existují zprávy také ze středověku, a to například z Anglie ve 14. století. Vznik moderního baseballu se přisuzuje americkému důstojníkovi a pozdějšímu […]
Jak zmírnit bolest? Jednou z cest je cvičení
Že cvičení a vůbec pohyb jsou pro lidský organismus prospěšné, není žádným objevem. Nejde přitom jen o fyzickou a psychickou kondici. Cvičení posiluje srdce a cévy, zvyšuje srdeční výkon a zlepšuje krevní oběh, má pozitivní vliv na metabolismus i na imunitní systém. Poslední výzkumy ukazují, že lidé, kteří cvičí, jsou i odolnější vůči bolesti.   […]
Sezóna rýmiček je tu: Jaká jsou dvě nejlepší přírodní antibiotika?
Vynález antibiotik je jedním z nejzásadnějších objevů medicíny, který denně zachraňuje mnoho životů. V současnosti ale skloňujeme dva problémy: antibiotickou rezistenci a pravidelný nedostatek předepsaných léků v lékárně. Při méně závažných problémech mohou ale antibiotika částečně zastoupit i volně dostupné potraviny s prokazatelnými antibakteriálními účinky. Které to jsou?   Na léčbu ran a kožních problémů […]
reklama
historie
Češi štvali císaře písní Kde domov můj
Vládnutí své velké zemi František Josef I. chápe hlavně jako vyřizování spousty listin. Pevně věří, že právě tohle od něho očekávají jeho poddaní, kterých je celkem asi 50 milionů. Lidé se mu snaží projevovat loajalitu, a to platí dokonce i pro rebelantské Čechy. Například jen pár dní po nezdařeném atentátu na jeho osobu (proběhl 18. […]
Malárie a stavba Panamského průplavu
Jedna z nejvýznamnějších infekčních nemocí, která i dnes zabíjí až půl milionu lidí ročně, malárie ovlivnila i stavbu Panamského průplavu, jenž spojuje Atlantský a Tichý oceán. Jeho budování však neprobíhalo bez komplikací.   Kanál je dlouhý téměř 82 km, lodím jeho proplutí trvá 8 až 10 hodin. Jeho otevření významně zkrátilo lodní dopravu. Dříve musela loď […]
Čím pruský kancléř Otto von Bismarck rozzuřil Francouze?
Zklamání. I tak se dají popsat pocity Francouzů, když Rakousko prohraje v roce 1866 válku s Pruskem. Mnohem raději by byli, kdyby válečné štěstí stálo při Vídni. Pruské vítězství a rychlé uzavření míru mezi oběma zeměmi považují za vlastní selhání. Francouzský císař Napoleon III. (1808–1873) chtěl v tomto sporu hrát prostředníka. Počítal s tím, že si za tuto pomoc […]
Smrt miláčka davů: Mohl někdo tragické nehodě princezny Diany zabránit?
Ve výtahu vládne uvolněná atmosféra. Snědý muž prohodí k usměvavé ženě nevinný vtípek, ta se rozchichotá na celé kolo. Zatímco si užívají zdánlivého klidu, před hotelem panuje nevídaný chaos! Každý chce totiž objektivem zachytit Dianu a jejího egyptského milence! Pohřeb princezny Diany (1961-1997) se změní v celonárodní tryznu. „Sbohem, anglická růže,“ pěje zpoza klavíru uslzený Elton John […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Kamenné koule ze slovenského lomu. Vznikly nadpřirozenou cestou?
enigmaplus.cz
Kamenné koule ze slovenského lomu. Vznikly nadpřirozenou cestou?
Prakticky každý nadšenec do záhad a tajemných koutů přírody zná kounovské řady nebo čertovu brázdu. Jenže i u našich východních sousedů lze najít pozoruhodná místa, ke kterým se váže nějaké tajemství.
Suzuki představuje zcela nový Swift
iluxus.cz
Suzuki představuje zcela nový Swift
Suzuki představuje zcela nový Swift v jeho již čtvrté novodobé globální generaci. Ikonický model značky Suzuki se vyvinul v chytrý kompaktní vůz s ostrým designem, nejpokročilejšími bezpečnostními fun
Děsivá předpověď Isaaca Newtona: Skončí svět v roce 2060?
enigmaplus.cz
Děsivá předpověď Isaaca Newtona: Skončí svět v roce 2060?
Zákon všeobecné gravitace, zákony pohybu a mnoho dalších nejen fyzikálních objevů, to je monumentální odkaz, který po sobě zanechal Sir Isaac Newton. Zabýval se ale i nadpřirozenem a v jeho textech se
Jak se moje máma bála, že zůstanu na ocet
skutecnepribehy.cz
Jak se moje máma bála, že zůstanu na ocet
Bylo mi pětadvacet a moje máma se proměnila v dohazovačku. Naháněla mi ženichy ze všech stran. Její intriky mi ale přinesly jen samou ostudu. Když jsem byla mladá, nebylo zvykem, aby byla holka na vesnici ještě v pětadvaceti svobodná. A přesně to jsem byla já, neprovdaná, a navíc nezadaná. Pro moji mámu katastrofa. Propadla panice, že zůstanu na ocet, a došla
Být pouze sami se sebou…
panidomu.cz
Být pouze sami se sebou…
Umíte jen tak sedět, vypnout myšlenky a jen „být“? I když se to na první pohled nezdá, je to docela těžké, ale pro duševní rovnováhu nesmírně důležité. Neustálý tok informací, pracovní vytížení, lidé kolem nás, povinnosti, koníčky, zábava… To všechno nás neustále obklopuje a zahlcuje naše vědomí. Myšlenky pracují na plné obrátky a soustředí nás
Továrna na bílkoviny v buňce šlape jako hodinky
21stoleti.cz
Továrna na bílkoviny v buňce šlape jako hodinky
Užíváte si poklidný večer při dobrém jídle. Vaše tělo ale volno nemá, čeká ho práce s trávením. Mozek už nařídil výrobu bílkovin, které slouží jako trávicí enzymy. Pokyn doputoval i k buňce slinivky,
Ukrajinský boršč s hovězím masem
tisicereceptu.cz
Ukrajinský boršč s hovězím masem
Věděli jste, že skvělý boršč je ve skutečnosti nikoliv ruskou, ale ukrajinskou specialitou! Je dokonce zapsán jako dědictví UNESCO. Můžete si jej připravit třeba tímto způsobem. Suroviny 200 g z
Nová éra kosmických stanic: Starlab a Evropa si potřásly rukou
21stoleti.cz
Nová éra kosmických stanic: Starlab a Evropa si potřásly rukou
Mezinárodní vesmírná stanice stárne, k odchodu na odpočinek jí zbývá několik posledních let. Svět tak přijde o unikátní laboratoř, která nemá na Zemi/orbitě obdoby. Není ale všem dnům mikrogravitačníh
Za krásami Švýcarska: Poznejte zemi hor, sýrů a čokolády
epochanacestach.cz
Za krásami Švýcarska: Poznejte zemi hor, sýrů a čokolády
Která místa navštívit ve Švýcarsku? Není nic snazšího než si přečíst naše doporučení. Máte chuť na pravý alpský sýr z horských pastvin? Jste na správném místě. Jenom je lepší si ho koupit na trhu. A čokoláda hořká i mléčná také patří k této zvláštní horské zemi. Můžete se i projet čokoládovým expresem až do firmy
Vášnivý románek s kolegou?
nasehvezdy.cz
Vášnivý románek s kolegou?
Pohledná herečka ze seriálu Ulice Kristýna Hrušínská (38) je sice vdaná za režiséra Matěje Balcara (32), ovšem už delší dobu se povídá, že mají velkou krizi. Právě to byl nejspíš důvod, proč se ta
Vražedná mlha si vyžádala 12 000 obětí
epochalnisvet.cz
Vražedná mlha si vyžádala 12 000 obětí
Zima roku 1952 je neobvykle tuhá. Lidé v Londýně jsou nuceni neustále topit, uhelné elektrárny jednou naplno, před pár dny navíc proběhla výměna elektrických tramvají za dieselové autobusy. Ráno 5. pr