Domů     Stojí za úspěchem Sigmunda Freuda hysterická žena?
Stojí za úspěchem Sigmunda Freuda hysterická žena?
8.4.2024

„Lidský život se točí pouze kolem sexuality. Na tom se nic nezměnilo a nezmění,“ šokuje Sigmund Freud společnost přelomu 19. a 20. století. Puritáni lapají po dechu. Vždyť je nepřípustné odhalit třeba jenom nahé ženské koleno!

Malý Sigmund Freud (1856–1939) prožívá start do života jako z pohádky.

Jeho matka Amálie Freudová (1835–1930) sice má pořádně proříznutou pusu, ale navzdory tomu svého prvorozeného synka neoslovuje jinak než „můj zlatý Sigi“ a neustále mu dává najevo svoji lásku.

První tři roky strávené v moravském Příboru tráví jako v ráji. „Když jsi byl oblíbeným dítětem své matky, budeš mít během svého života pocit vítězství, pocit úspěchu, který se ve skutečnosti málokdy nesplní,“ říká později a těží z toho i při svých výzkumech.

Netají se tím, že byl do své matky zamilovaný, a tvrdí dokonce, že i žárlivost na vlastního otce je ze strany syna přirozeným jevem. Rodina ale v roce 1859 z Příbora odchází. Jejich obchod s látkami zkrachoval a musejí hledat obživu jinde.

Interiér rodného domu Sigmunda Freuda v Příboru. FOTO: MOs810 / CC BY-SA 3.0 DEED
Interiér rodného domu Sigmunda Freuda v Příboru. FOTO: MOs810 / CC BY-SA 3.0 DEED

Lékař i lampář berou stejně

Usazují se ve Vídni a pro Sigmunda se rakouská metropole stane domovem. Úspěšně tu v roce 1881 odpromuje na lékařské fakultě Vídeňské univerzity. Láká ho výzkum, ale tím se neuživí. Navíc si už vybral nevěstu.

Miluje půvabnou Martu Bernaysovou a své nastávající musí zajistit dostatečné zázemí. Jinak její rodina nedovolí, aby si ji odvedl k oltáři. Proto nastupuje do vídeňské Všeobecné nemocnice.

Ve výzkumu ale pokračuje dál a už v roce 1885 vyráží do Paříže za proslulým francouzským psychiatrem Jeanem Martinem

Charcotem (1825–1893) a z pobytu si odváží první dojmy, že příznaky hysterie mohou ukazovat na potlačený sexuální pud. Své zkušenosti okamžitě využije a po návratu si 26. dubna 1886 ve vídeňské Radniční ulici č.

7 otevírá soukromou praxi na léčení hysterie a neuróz. Ačkoli sídlí na dobré adrese, rodina žije skromně. Freudův plat tehdy zhruba odpovídá mzdě rozsvěcovače pouličních lamp.

Odhalení hysterické dámy

Společně s rakouským psychiatrem Josephem Breuerem (1842–1925) diskutuje o tom, zda hysterie opravdu má v pozadí sexuální příčiny. Společně vytvářejí katarzní metodu léčení hysterie.

U jedné své pacientky Berthy Pappenheimové, označované kvůli lékařskému tajemství jako Anna O., se Breuer setká se zajímavým jevem. Ve chvíli, kdy žena začne o svých problémech otevřeně mluvit, příznaky najednou mizejí.

Breuer pacientku uvádí do hypnózy a nechává ji hovořit. Anna O. trpí neustálým strachem z pronásledování. Když se svěří se svými zážitky z dětství, lékaři se nestačí divit. „Bratr mi olizoval nohy,“ vypráví. Brzy poté vylíčí i další zážitek:

„Ve čtyřech letech jsem pozoroval otce. Laskal tak naši služebnou. Když si všiml, že je pozoruji, nasekal mi.“

Expozice v Muzeu Sigmunda Freuda ve Vídni. FOTO: ActuaLitté / CC BY-SA 2.0
Expozice v Muzeu Sigmunda Freuda ve Vídni. FOTO: ActuaLitté / CC BY-SA 2.0

Nechává pacienty mluvit

Jenže situace se zvrhne. Pacientka si začne k Breuerovi vytvářet citový vztah, dojde k takzvanému přenosu, stavu, který se později stane základem psychoanalýzy. Lékař se bojí žárlivosti své ženy a z výzkumů raději vycouvá. Zato Freud září nadšením.

To je sousto! Věří, že právě odhalil příčinu psychických traumat. Proto výsledky jejich spolupráce zpracovává a dál rozvíjí. Společně s Breuerem vydávají roku 1895 Studii o hysterii. Už tehdy svými teoriemi rozvíří poklidné akademické vody.

Freud se pak od hypnózy odkloní a dává přednost metodě volných asociací, kdy nechává své pacienty mluvit, co je napadne, a z volných myšlenkových pochodů hledá klíč k jejich problémům. Vytváří teorii psychoanalýzy.

Příčina potíží: sexuální zneužití

Ve Vídeňské společnosti pro psychiatrii představí 21. dubna 1896 veřejnosti svoji Etiologii hysterie na vzorku 18 pacientů, mužů i žen.

S první hypotézou přichází už v roce 1890, ale nyní tvrdí, že příčinou hysterie a obsedantních neuróz je potlačená vzpomínka na sexuální zneužití z velmi raného dětství, obvykle do věku asi 4 let.

S tím se podle svých pozorování setkává ve své praxi velmi často. Jednou k němu jako pacient přichází i jedenáctiletý chlapec. „Musím si před spaním k posteli postavit čtyři židle, jinak neusnu,“ líčí mu svůj zvláštní zvyk. Příčinu se podaří zakrátko odhalit.

Chlapce jako čtyřletého zneužije jeho chůva. Barikáda v podobě židlí má tvořit jeho ochranu. Pochopení od kolegů se Freud ovšem nedočká.

Ostatně už když mluvil ve vídeňských akademických kruzích po návratu z Paříže roku 1885 o potlačeném sexuálním pudu, setkal se s pobouřením. A to byl slabý odvar toho, co přednáší teď.

Brýle a další předměty patřící Freudovi. FOTO: J. Rennocks / CC BY 4.0 DEED
Brýle a další předměty patřící Freudovi. FOTO: J. Rennocks / CC BY 4.0 DEED

Pornograf s pohádkami

Jeho prohlášení, že sex je jádrem všeho lidského konání, konzervativce doslova zvedne ze židlí. Taková nehoráznost a oplzlost!

Nejsou ochotni naslouchat tomu, že Freud jako důkaz předkládá několikaletá sledování svých pacientů a podrobně líčí jejich chorobopisy. Ve svém výkladu lidské sexuality je naprosto otevřený.

Nevyhýbá se pojmu libido, který označuje za základní rozměr lidské erotiky. Volba sexuálního partnera podle něj funguje nevědomě, podle jakéhosi erotického magnetismu.

Jeho názory, které vydává roku 1905 souborně jako Tři teorie svádění, i když byly veřejnosti představeny už dříve, působí doslova jako rozbuška.

Tvrdit takové věci v době, kdy je pro ženu společensky nepřípustné obléci si kratší sukni než do poloviny lýtek, je prostě skandál a bez skrupulí ho použijí i jeho rozzuření kolegové.

Mnoho z nich pochází z puritánstvím nasáklé viktoriánské Anglie, kde je v té době skandální odhalit i pouhý ženský kotník. Padne i označení „židovský pornograf s vědeckými pohádkami“. Kritika Freuda ale neodradí, ve výzkumech pokračuje neúnavně dál.

Freud v kanceláři svého domu ve Vídni při prohlížení rukopisu (asi 1930). FOTO: Neznámý autor / CC / volné dílo
Freud v kanceláři svého domu ve Vídni při prohlížení rukopisu (asi 1930). FOTO: Neznámý autor / CC / volné dílo

Nestydatý sen služebné

Praktické příklady pro zkoumání zapeklitostí lidské duše nachází i ve vlastním domě. Na jaře roku 1897 za ním přiběhne vyděšená služebná Lisl. Chce mu něco vyprávět, ale v rozčilení není schopná ze sebe dostat souvislou větu.

„Lisl, uklidněte se. Řekněte mi, co se přihodilo,“ pobídne ji Freud. Lisl mlčí. Stydí se. Nevynadá jí její pán, když mu to řekne? Nakonec se nadechne a spustí. „Měla jsem sen. Zdálo se mi, že vaše paní zemřela. A já jsem se za vás provdala,“ vysype ze sebe.

Teď ale očekává nejhorší… „Určitě mne vyhodí z domu. Říkat svému zaměstnavateli takové nestydatosti, to se přece nedělá. Co když si bude myslet, že chci paní třeba otrávit a pak si pána opravdu vzít?“ myslí si Lisl. Pán ale zůstává v klidu.

„Díky bohu,“ oddechne si služebná, která mu otevírá dveře do světa psychoanalýzy.

Zkoumá sám sebe

Freud neváhá a o svoje poznatky se hned dělí s berlínským přítelem, lékařem Wilhelmem Fliessem (1858–1928), se kterým se radil i o teorii svádění. Všechno mu v květnu 1897 vylíčí v obsáhlém dopise.

Dodává, že si myslí, že v neurózách se zrcadlí nepřátelské pocity vůči rodičům. Pocity nenávisti se pak mnohdy přenášejí na další osoby – to je prý případ Lisl a jejího snu.

Ovšem nehraje si jenom na pozorovatele, se stejnou optikou zkoumá i svoje chování, sny a představy. „Nejlepším objektem k psychoanalýze jsem já sám,“ vyznává se Fliessovi ze svých pocitů. Lisl mu jenom nastínila cestu k pochopení svých pocitů a vášní.

V říjnu 1897 po pětiměsíčním výzkumu opět píše příteli, že u sebe poznává „tytéž pocity jako Lisl“. „Já jako syn prostě miluji matku a přeji si zabít otce, kdybych byl dcerou, bylo by to přesně naopak,“ líčí svůj názor. Je to podle něho součástí určité životní etapy.

Stůl Sigmunda Freuda. FOTO: Joanna Penn / CC BY 2.0
Stůl Sigmunda Freuda. FOTO: Joanna Penn / CC BY 2.0

Tajemství oidipovského komplexu

Odtud už je jenom krůček k jeho teorii takzvaného oidipovského komplexu, tedy milostného vztahu syna k matce. I tady čerpá z pozorování svých pacientů. Oidipovi, řeckému hrdinovi, prorokuje věštba, že jednoho dne zabije svého otce a ožení se s vlastní matkou.

Proroctví ho vyděsí, a tak pro jistotu odejde z domova. Když se ale vrátí, dojde k jeho přesnému naplnění. Freud předpokládá, že komplikovaný vztah syna k matce je vlastně obrazem skryté sexuální touhy.

„Typické sny s podtextem oidipovského komplexu jsou takové, ve kterých děláme sexuální návrhy starším osobám nebo osobám s autoritativní či pečovatelskou funkcí jako jsou učitelé, faráři nebo zdravotní sestřičky,“ vysvětluje.

Konečně se dočká uznání

V roce 1900 vydává svoje nejzásadnější dílo Výklad snů. „K Výkladu snů měl Freud hluboce osobní vztah a také v něm na sebe hodně prozradil.

Své ambice, úzkosti, frustrace, pocity velkoleposti, ale i méněcennost,“ prozrazuje současný autor Michal Černošek. Za knihou stojí deset let práce. „Podařilo se mi prokázat, že sny mají smysl, který lze uhodnout,“ píše.

Sen považuje za cestu k lidskému nevědomí. Přichází i společenský úspěch. Díky jedné vlivné pacientce se roku 1902 konečně stává mimořádným univerzitním profesorem. Stále více odborníků také přichází na chuť jeho psychoanalýze.

Scházejí se ve středu v bytě na vídeňské Berggasse. Nechybí zde lékaři Max Kahane (1866–1923), Rudolf Reitler (1865–1917) nebo Alfred Adler (1870–1937).

Na pravidelných středečních dýcháncích se diskutuje o nových objevech. Ze skupinky se rodí budoucí Vídeňská psychoanalytická společnost.

Definitivním zlomem, kdy vědecká veřejnost vezme Freudovy teorie na milost, se stává 1. mezinárodní setkání psychoanalytiků v roce 1908 v Salzburku, které se svými kolegy uspořádá.

Portrét Sigmunda Freuda od Maxe Halberstada. FOTO: Max Halberstad / Creative Commons /volné dílo
Portrét Sigmunda Freuda od Maxe Halberstada. FOTO: Max Halberstad / Creative Commons /volné dílo

Židovská pavěda

Přibývá mu pacientů. Jít k Freudovi na psychoanalýzu se stává módou. „Ve své vrcholné době prováděl jedenáct analýz denně a za každou dostával až 100 korun.

Přitom ale velice zohledňoval finanční situaci pacienta a potřebné léčil stejně jako dříve zdarma,“ uvádí současný rakouský publicista Georg Marcus. Idylka ale dlouho netrvá.

Jako černý stín se do lékařova života vkrade v roce 1923 vážná nemoc – rakovina hrtanu. Další hrozbu jeho kariéře představuje nacistický netvor, který se v roce 1933 dostane k moci v Německu a pomalu si brousí drápy i na zbytek Evropy.

10. května 1933 se v mnoha německých městech pálí protinacistické knihy a na hranicích nechybějí ani Freudovy spisy. „Jaké děláme pokroky! Ve středověku by mne byli upálili, dnes se spokojují s tím, že pálí moje knihy,“ komentuje událost on sám.

Pocta Sigmundu Freudovi. FOTO: Dick Pountain / CC BY-NC-SA 2.0 DEED
Pocta Sigmundu Freudovi. FOTO: Dick Pountain / CC BY-NC-SA 2.0 DEED

Podpora od Britů

Do poslední chvíle věří, že se Rakousko bacilu národního socialismu ubrání. Německá všeobecná lékařská společnost pro psychoterapii je ale už pod dohledem nacistů a všichni členové židovského původu z ní musejí odejít.

Proti psychoanalýze jako židovské pavědě pořádá teď tažení německý vůdce Adolf Hitler (1889–1945).

Kdysi se Freud bál představit svoje teorie ve Velké Británii, teď po nuceném odchodu z německé lékařské společnosti se mu ironií osudu naopak dostává velkého uznání právě u britské Royal Society od Medicine.

Když nacisté po okupaci Rakouska v březnu 1938 vtrhnou i do jeho bytu, pochopí, že je všechno jinak. Seberou mu pas a dozví se, že bude poslán do koncentračního tábora.

Mezinárodní ostudu neriskují

Německý vyslanec Johannes Bernhard, Graf von Welczek (1878–1972), ale dostane rázné upozornění z Francie:

„Špatné zacházení s proslulým lékařem vyvolá skandál ve světě.“ Není vyloučeno, že se ve prospěch Freuda možná angažuje i italský fašista Benito Mussolini (1883–1945).

V minulosti spolu totiž byli v kontaktu zprostředkovaném italským dramatikem Joachimem Forzanem.

Ten v roce 1933 přivezl Freudovi německý překlad svých dramat, který sepsal společně s Mussolinim, a lékař Benitovi poslal Einsteinův spis „Proč válka?“ Spojuje je i zájem o antické vykopávky.

Naprosto jednoznačně ale proti Freudově perzekuci protestuje americký prezident Franklin D. Roosevelt (1882–1945). Mezinárodní ostudu si zatím nacisté netroufnou riskovat. 4. června 1938 proto dostává Freud povolení k opuštění Rakouska. Vycestuje do Londýna, kde 23. září 1939 podlehne rakovině.

Foto: Viz popisky. Úvodní foto: Max Halberstad / volné dílo
Související články
Věda a technika
Co potkalo planety na vesmírné cestě?
Bylo jednou jedno Slunce a mělo osm dětí. Jejich jména všichni známe. Mají ale něco společného s lidmi? I když už jsou to dnes dospělé planety, životem si nesou následky svého divokého dětství. Příběh se začíná psát před 4,6 miliardami let. Okolo právě vznikající hvězdy se vytvoří rotující prachoplynný disk. Částice v něm se začnou srážet […]
Věda a technika
Kopřiva: Otravný plevel? Ne, úžasná rostlina!
Kopřivám se vyhýbáme z logických důvodů: nestojíme totiž o popálení. Zahrádkáři jim nemohou přijít na jméno, když se rozmůžou na zahrádce. A tak by se dalo pokračovat. Jenomže kopřivy mají co nabídnout. Využití nacházejí v kosmetice i farmacii a dokonce se uplatní také v kuchyni. Podle staré moudrosti má každé popálení kopřivou přinést odolnost vůči […]
Věda a technika
Proč našemu zdraví jaro někdy nevoní?
Na začátku jara se počasí mění vyloženě aprílově, i několikrát během dne. Venkovní teploty kolísají, a ta naše může kvůli takovým výkyvům začít hodně rychle stoupat. V tomto období jsme všichni mnohem náchylnější k nemocem, jarní chřipky, rýmy a obecně problémy s dýchacími cestami na náš číhají za každým rohem.   Klíč ke zdraví najdete […]
Věda a technika
Libeček: Chutná, přivolává lásku i zlepšuje zdraví
V antice se bez něj neobejdou Řekové ani Římané. Když se pak rozšíří po Evropě, libeček se pěstuje i v klášterních zahradách. Oblíbí si ho nejen léčitelé, ale také kuchaři a v gastronomii si získá stálé místo. A příznivci ezoteriky tvrdí, že vám pomůže do života přivolat lásku a další dobré věci! Mohutné, svěže zelené […]
reklama
zajímavosti
4 Nejobávanější místa planety: sem vstoupí jen ti nejodvážnější!
Naše malá česká kotlina je v celosvětovém měřítku vlastně velmi příjemným a bezpečným místem pro život. Nemáme tu příliš lokalit, které by byly skutečně nebezpečné, či dokonce smrtící. Planeta Země nicméně takových míst nabízí spoustu. Na některé se vůbec nedostanete, jiné jsou sice přístupné, ale každý vám doporučí se jim vyhnout. Které lokality z celého světa lze […]
Smích střídá děs: Tři nejznámější klauni světa
Zatímco ráno obskakuje děti v nemocnici, tvoří zvířata z balonků a vypráví vtipy, večer jako by se po veselém chlapíkovi slehla zem. Obtloustlý muž svou oběť sváže, sundá kalhoty a znásilní. Druhý den si opět navlékne klaunské šaty a vyrazí bavit děti jako by se nechumelilo. Tulák, který dobyl svět Kdo: Emmett Kelly Zajímavost: Prorazí i v Hollywoodu […]
Boříme mýty: Eva a Adam nekousli do jablka!
Proč dnes nežijeme v ráji? Protože Adama a Eva okusili jablko ze zakázaného stromu. A jak to víme? Píše se o tom v Bibli…. Omyl, v Bibli se o žádném jablku nepíše! Dle knihy Genesis ochutnají „peri“, což je v hebrejštině obecně plod. Podle časté teorie šlo o fíky, a právě listy fíkovníku se poté […]
Měsíc lidem skutečně prospívá…
Již římský císař Tiberius si údajně nechával stříhat vlasy jen v dorůstající fázi Měsíce. Předcházel tak prý vypadávání vlasů a urychloval jejich růst… Skutečně je náš souputník Měsíc pro život důležitý? Bohatší úroda Na základě „měsíční teorie“ je kupříkladu dřevo stromů kácených v zimě před úplňkem skutečně prokazatelně kvalitnější a výsev semen ve správné měsíční […]
reklama
věda a technika
Majestátní vlk: Samotář, který miluje společnost ostatních
Les si pomalu přebírá pod správu tma, když ticho najednou přeruší táhlé zavytí. Nezůstane u jednoho a další se přidávají, rázem jde o vlčí symfonii. O několik minut později už se majestátní těla schází nedaleko tůňky. Lov právě začíná. V roce 1758 švédský přírodovědec Carl Linné (1707-1778) popíše vlka obecného, v latině mu přiřkne jméno canis lupus. […]
Modelařina z Petriho misky: Kdy zvládneme poskládat embryo?
Lítý boj o přežití, nelítostný závod, na jehož konci možná čeká nový život. Jedna ze spermií se konečně spojí s vajíčkem. Za 9 měsíců se rozkřičí modrooký novorozený andílek. Zatím má ale budoucí embryo do podoby člověka a dokonce i jakéhokoliv savce pořádně daleko. Stejně, jako novinky z laboratoří. Do jaké fáze již vědci dokážou […]
Miniroboti zrychlí a zkvalitní výrobu piva
Česko je pivní velmocí, o tom není pochyb. Ovšem s výrobou piva je spojeno nejedno úskalí, které může práci sládků zmařit. Čeští vědci proto nyní přišli s takzvanými beerboty – minirobůtky, kteří mají výrobu piva urychlit, a zároveň zabránit tomu, aby při ní bylo znehodnoceno. Jak fungují? Tradici vaření piva přinesli do Českých zemí pravděpodobně Slované během […]
Einstein v praxi: K čemu je nám obecná teorie relativity?
Publikoval přes 300 vědeckých prací a dal lidstvu nejslavnější rovnici světa E= mc2. Dodnes patří k největším vědeckým hvězdám, ke zhmotnělé tvůrčí genialitě, protože jeho speciální teorie relativity se vpasovala mezi pilíře moderní fyziky. Před 108 lety přinesl světu její dokonalejší verzi – obecnou teorii relativity.   Teoretický fyzik Albert Einstein (1879–1955) neměl laboratoř, stačil […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Perlové týdny Halada prezentují raritní šperky
iluxus.cz
Perlové týdny Halada prezentují raritní šperky
Právě probíhající „Perlový týden“ překvapil fantastickým náhrdelníkem značky Mikimoto. Ten bude možné vidět až do neděle v pražském butiku v ulici Na Příkopě, následně se všemi ostatními šperky poputu
Uvařte si měkoučké karamely
panidomu.cz
Uvařte si měkoučké karamely
Nebudou se lepit na zuby a postup je velmi snadný díky jednoduchému fíglu. Nebudete potřebovat nic než běžný bílý cukr a trochu smetany. I tajná ingredience, která zaručí měkkost bonbonů, je běžná – jde o obyčejnou jedlou sodu. Tak pojďme na to! Do vyššího hrnce dejte 250 g bílého cukru a 50 ml vody. S
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Podmořský monument Jonaguni: Jde o pozůstatky bájného kontinentu Mu?
enigmaplus.cz
Podmořský monument Jonaguni: Jde o pozůstatky bájného kontinentu Mu?
Jonaguni je ostrov náležející do japonské prefektury Okinawa. Poblíž něj leží pod mořskou hladinou gigantické kamenné bloky, které připomínají obrovské terasy se schodišti vytesanými do kamene. Odhadu
Automatické mlýny: K chrámu moderní architektury patří 212 klíčů
historyplus.cz
Automatické mlýny: K chrámu moderní architektury patří 212 klíčů
Bývaly doby, kdy architekti dokázali i obyčejným funkčním továrnám vtisknout eleganci výstavných zámků. Pardubice jeden takový skvost mají, a dokonce si ho v posledních letech vycizelovaly k dokonalosti. Umění, které mele Na břehu řeky Chrudimky v Pardubicích stával mlýn už v roce 1586. Na počátku 20. století však mlynářské konkurenci v oblasti vládnou bratři Egon (1871–1932) a Karel (1879–1944) Winternitzovi,
Naše Galaxie je domovem myriád bludných světů
21stoleti.cz
Naše Galaxie je domovem myriád bludných světů
Země a jejích sedm sestřiček se od svého zrodu drží pomyslných máminých sukní. Možná se jejich orbity v minulosti měnily, možná pohltily některé ze svých sourozenců, ale z dálky Sluneční soustava půso
Pružné tělo v 50+? Je to snadné…
nejsemsama.cz
Pružné tělo v 50+? Je to snadné…
Bolí vás svaly a klouby, ládujete do sebe pilulky tišící bolest, a nic nezabírá? Chce to změnu… Vyčleňte si jen pár minut denně na protažení celého těla, a budete se cítit jako znovuzrozená. Protažení trapéz Tento cvik můžete provádět vsedě i vestoje, dodržet musíte jen zcela rovná záda. Jednou rukou přitáhněte hlavu k rameni, druhé rameno se
Tagliatelle s bazalkovým pestem
tisicereceptu.cz
Tagliatelle s bazalkovým pestem
Tagliatelle představují dlouhé široké nudle. Seženete je v každém supermarketu. A nejlépe chutnají právě s pestem. Ingredience 1 balení těstovin tagliatelle dvě hrsti čerstvé bazalky 6 lžic ol
Když může Prachař, koketuje i ona
nasehvezdy.cz
Když může Prachař, koketuje i ona
Herečka Sara Sandeva (26) ze seriálu Jedna rodina to s Jakubem Prachařem (40) zřejmě nemá jednoduché! Že by jí už docházela trpělivost? Ještě než se dali dohromady, říkalo se, že není krásné ženy, k
Musím zachránit manželství!
skutecnepribehy.cz
Musím zachránit manželství!
Krásně jsme si žili, v klidu a pohodě. Vůbec by mě nenapadlo, že se můj život najednou zvrátí do nejistoty a emocí. Můj manžel Petr je velmi šikovný zahradník. Proto se před pěti lety rozhodl, že si založí firmu, aby měl ještě nějaké peníze ke klasickému platu navíc. Jsme manželé už mnoho let. Zamilovali jsme
Tajný tunel pod brooklynskou synagogou: Kdo ho vybudoval a proč?
epochalnisvet.cz
Tajný tunel pod brooklynskou synagogou: Kdo ho vybudoval a proč?
Bizarní skandál na začátku tohoto roku otřásá židovskou komunitou v New Yorku. Pod historickou synagogou je objeven tajný podzemní tunel vedoucí do suterénu prázdného obytného domu. O jeho původu a účelu se hned po odhalení rozhoří divoké spekulace. Sloužil k obchodování s dětmi nebo k jiným nezákonným činnostem, jak tvrdí konspirační teoretikové?   V polovině
Zámek Červená Lhota: Jméno podle ďábelské legendy
epochanacestach.cz
Zámek Červená Lhota: Jméno podle ďábelské legendy
Pohádková krása zrcadlená ve vodní hladině! Vodní hrady a zámky zrcadlící se na hladině bývaly nedobytnými baštami i pohodlnými luxusními šlechtickými sídly a dnes jsou perlami české krajiny, za kterými putují statisíce turistů. A snad nejvýraznější mezi nimi je zámek Červená Lhota. Jméno podle ďábelské legendy Pro to, aby se jejich tvrz změnila ve vodní,