Domů     Srdce v nebezpečí: Infarkt, hypertenze i ateroskleróza
Srdce v nebezpečí: Infarkt, hypertenze i ateroskleróza

Nedostatek pohybu a nezdravá strava vedou k rozvoji kardiovaskulárních chorob. Rozvíjí se hypertenze neboli vysoký krevní tlak, dochází k ukládání tuku v cévách, čímž se zvyšuje riziko srdečního infarktu.

V České republice jsou právě srdeční onemocnění nejčastější příčinou úmrtí, stojí za 46 % z nich.

V České republice každoročně zemře téměř 50 000 obyvatel na některé z onemocnění srdce, což z nich činí nejčastější příčinu smrti u nás. Tuto smutnou statistiku si nemoci srdce udržely i v průběhu covidové pandemie.

V průběhu roku 2020 dokonce došlo ještě k nárůstu počtu úmrtí z těchto příčin, protože řada pacientů byla diagnostikována později kvůli karanténním opatřením a omezení preventivní lékařské péče.

Srdeční a cévní onemocnění postihují v České republice více ženy než muže, a to přibližně o 11 %. Tento rozdíl je způsoben především vyšším věkem dožití u žen, který zvyšuje pravděpodobnost rozvoje srdečního onemocnění.

Tuk zabijákem srdce

Největším zabijákem je ischemická choroba srdeční (ICHS) neboli nedokrvení srdce, která je příčinou poloviny všech úmrtí na srdeční choroby u nás. Každý rok tak na ni zemře bezmála pětadvacet tisíc Čechů.

Téměř vždy stojí za jejím vznikem ateroskleróza čili kornatění koronárních tepen. V tepnách, které zásobují srdce krví, se postupně ukládá tuk.

Už v 10 letech věku jsou v cévních stěnách patrné lipidové proužky, do nichž se časem zabudovávají další tukové látky a vápník. Vzniká aterosklerotický plát, který je na povrchu tvrdý, uvnitř se však nachází měkké tuky.

Včasná diagnóza je nezbytná

Lékaři prokázali jednoznačnou souvislost mezi ukládáním tuku v tepnách a životním stylem. Zásadním problémem aterosklerózy je fakt, že nebolí a po dlouhou dobu nemá žádné vnější projevy. Řada pacientů tak vůbec netuší, že takovou nemoc má.

Důležitá je proto prevence, a především pravidelné měření hladiny cholesterolu v krvi při prohlídkách u praktického lékaře. Cholesterol je částice tuku v krvi a je nezbytná pro celou řadu procesů v těle.

Je základní stavební součástí buněčných membrán, podílí se na tvorbě vitamínu D i některých hormonů a je potřebná i pro zpracování tuků v těle.

Pokud co nejpevněji v dlani zmáčknete tenisový míček, zjistíte, jakou silou pumpuje vaše tělo krev.
Pokud co nejpevněji v dlani zmáčknete tenisový míček, zjistíte, jakou silou pumpuje vaše tělo krev.

Více cholesterolu, než je potřeba

Většinu cholesterolu si organismus vytváří v játrech sám. Pouze menší část je přijímána potravou. Dnešní životní styl ale přináší nadměrnou konzumaci živočišných tuků a nedostatek pohybu.

Tělo tak nemá možnost celou energii obsaženou v přijatých tucích zpracovat a vydat, a tak dochází mimo jiné k jejich ukládání, což může vést až k obezitě, a současně zvyšování hladiny cholesterolu v krvi, protože je jeho příjem nadbytečný.

Zvýšená hladina cholesterolu v krvi může být u některých lidí vyvolána i jeho nadprodukcí v játrech a je dána geneticky.

Zvýšené riziko úmrtí

Hladina cholesterolu v těle se měří v milimolech na litr krve (mmol/l). Za obvyklou se považuje hodnota 5 mmol/l. Kvalifikované odhady zdravotníků na základě prováděných plošných měření však naznačují, že až 75 % dospělé české populace tuto hranici překračuje.

Za rizikové jsou přitom považovány hodnoty nad 6,2 mmol/l, při kterých výrazně roste pravděpodobnost úmrtí na ICHS. Hladinu cholesterolu v krvi je možné snížit vhodně zvolenou stravou a přiměřeným pohybem.

Pomáhá především zvýšení konzumace ryb namísto tučného masa, vlákniny v podobě zeleniny a ovoce, a naopak omezení příjmu soli a alkoholu.

Mezi opomíjené, a přitom velmi účinné čističe tepen patří brokolice, která obsahuje velké množství vlákniny, a také vitamín K, který pomáhá předcházet kornatění tepen.

Přímé ohrožení života

Pokud není ateroskleróza zavčas odhalena a pokračuje hromadění tukových látek v cévních stěnách, dochází k zúžení tepny. Hovoříme o stabilní čili chronické ischemické chorobě srdeční.

Tělo se s ní často snaží vypořádat samo budováním bočního oběhu v dané části tepny. Případně může dojít k popraskání aterosklerotického plátu na stěně tepny a uvolnění jeho částí do krevního oběhu.

Ty mohou vytvořit sraženinu, která může tepnu na jiném místě těla ucpat. K ucpání tepny, tedy její obstrukci, dojde i v případě, že ji tukové látky v některém místě zcela vyplní. Potom jde o tzv. akutní koronární syndrom, který postiženého přímo ohrožuje na životě.

Průměrně srdce zvládne cca 100 000 úderů za den, tj. asi 70 za minutu. Ženské srdce bije rychleji než mužské, protože je menší. Platí to i ve zvířecí říši – čím menší tvor, tím rychlejší srdeční tep.
Průměrně srdce zvládne cca 100 000 úderů za den, tj. asi 70 za minutu. Ženské srdce bije rychleji než mužské, protože je menší. Platí to i ve zvířecí říši – čím menší tvor, tím rychlejší srdeční tep.

Nepodceňujte bolest na hrudi

Nejběžnějším a také nejznámějším příznakem ICHS je angina pectoris. Projevuje se bolestí na prsou. Nejde tedy o samostatnou nemoc, ale jen o příznak nedokrvení srdeční svaloviny v důsledku extrémního zúžení tepen zásobujících srdce krví.

Postižený pociťuje pálení, řezání a tlak za hrudní kostí. Při úplném ucpání jedné z koronárních tepen dojde zhruba po 20 minutách k tomu, že srdeční svalovina v daném místě odumře. Pokud se takto poškodí více než 40 % srdeční tkáně, srdce nemůže dále pracovat.

Rozvine se infarkt myokardu, který je život ohrožující a může vést až k zástavě srdce. Ohlásí se většinou řezavou a pálivou bolestí za hrudní kostí, jež může vystřelovat až do ramene, krku či čelisti.

Možnosti moderní medicíny

Angina pectoris se léčí podáváním nitroglycerinových tablet, které rozšiřují cévy. Při akutním infarktu myokardu vstříknou lékaři postiženému do žil látky, jež ucpanou tepnu uvolní. Často se provádí také tzv.

angioplastika, při níž se nemocnému vloží do tepny balónek, který ji rozšíří. Do stěny tepny kardiochirurgové často také zabudovávají kovovou pružinku, jež brání jejímu dalšímu zužování. Nejčastějším chirurgickým řešením pak bývá bypass.

Jde vlastně o přemostění uzavřeného úseku srdeční tepny jinou cévou, která se odebere témuž pacientovi, obvykle z paže nebo nohy. Vydržet může až 25 let.

Plíživý vysoký krevní tlak

Srdce také ohrožuje vysoký krevní tlak čili hypertenze. Dlouhodobě neléčená hypertenze přetěžuje srdce a obvykle vede ke zvětšení levé srdeční komory, případně může vyvolat až levostranné srdeční selhání.

Je také jedním z faktorů, jež zvyšují pravděpodobnost rozvoje ICHS a zrychluje ukládání tuků v cévách. Vysoký krevní tlak nebolí a často bývá odhalen až na základě svých následků.

Důležitá je proto opět včasná diagnóza při preventivních lékařských vyšetřeních a následná úprava životního stylu a stravovacích návyků.

Při každém stahu srdce přejde do oběhu asi 60–80 ml krve, v klidovém režimu. Při námaze více.
Při každém stahu srdce přejde do oběhu asi 60–80 ml krve, v klidovém režimu. Při námaze více.

Nesprávná funkce srdečního svalu

Druhou nejčastější příčinou úmrtí na srdeční choroby je kardiomyopatie (KMP). Tak se označují všechna onemocnění srdečního svalu, která provází porucha srdeční funkce a často také vznik život ohrožujících arytmií.

Může se projevit přímo, nebo jako důsledek jiných chorob, například infekce, metabolické poruchy, cukrovky či selhání ledvin. Až 90 % všech kardiomyopatií přitom představuje tzv.

dilatační KMP, kdy dochází k roztažení srdečních oddílů, nejčastěji levé komory v důsledku vysokého krevního tlaku. Ta se potom méně stahuje a do oběhu proto vypudí menší množství okysličené krve.

Muži v ohrožení

Dilatační KMP propuká převážně ve středním věku. U nás častěji postihuje muže než ženy, svoji roli v tom zřejmě sehrává vysoká konzumace piva. Projeví se dušností, únavou, nevýkonností a otoky dolních končetin, dále pak arytmiemi.

Její léčba je ale obtížná, vedle podávání léků je mnohdy potřebná také stimulace obou srdečních komor. V některých případech je proto nutná implantace umělého srdce či přímo transplantace.

Řadě pacientů je rovněž voperován speciální defibrilátor, který má snížit riziko náhlého úmrtí.

Zpomalení srdečního rytmu

Mezi častá onemocnění srdce patří i poruchy srdečního rytmu neboli arytmie. Zdravého člověka na životě neohrožují, ovšem pro pacienty s jinou chorobou srdce mohou představovat vážné riziko.

Běžně se srdce stáhne 60 až 100krát za minutu, o arytmii hovoříme, když srdce bije výrazně rychleji, nebo naopak pomaleji. Brachyarytmie je stav, kdy srdce bije pomaleji, než by mělo, a nezrychlí ani při zátěži. Projeví se závratěmi, točením hlavy, zadýcháváním se či ztrátou vědomí.

Vegetariáni mají o 19 % nižší pravděpodobnost, že zemřou na choroby srdce.
Vegetariáni mají o 19 % nižší pravděpodobnost, že zemřou na choroby srdce.

Náhlé bušení srdce

Při výrazně rychlejším rytmu srdce dochází naopak k tachyarytmii. Jejím hlavním příznakem je palpitace čili náhlý nepříjemný stav spojený s tlakem na hrudi, obvykle doprovázený vnímáním silného a zrychleného tlukotu srdce.

Může být spojený také s dušností, slabostí, točením hlavy, závratí až ztrátou vědomí.

Vedle podávání léků se bradyarytmie řeší voperováním kardiostimulátoru, u tachyarytmie se využívá katetrizace (odstranění té částí srdeční tkáně, kde k poruše dochází), nebo se implantuje tzv. kardioverter-defibrilátor, který koriguje rychlejší srdeční rytmus.

Vrozené vady

V České republice se také ročně narodí asi 500 dětí s vrozenou vadou srdce. Většina z těchto vad postihuje srdeční přepážky, chlopně, tepny i žíly a mění normální průtok krve srdcem.

Některé mohou zůstat léta bez povšimnutí, jiné se projeví hned po narození zrychleným dýcháním, cyanózou (modrým zbarvením kůže rtů a konečků prstu), zvýšenou únavností a poruchou krevního oběhu.

Zatímco některé vady se mohou spontánně vyhojit, jiné je třeba chirurgicky řešit. Česká republika patří dlouhodobě na špičku světové dětské srdeční chirurgie a úspěšně navrací malé pacienty se srdečními vadami do běžného života.

Když chlopně neplní svoji funkci

Pokud srdce funguje jako soustava čerpadel, pak jeho chlopně plní funkce přečerpávacích ventilů. Když dojde k jejich postižení, sníží se čerpací funkce srdce.

Každá chlopeň může být postižena buď nedomykavostí, a pak umožňuje zpětný tok krve, nebo zúžením, kdy brání dostatečnému průtoku krve při svém otevření. Vady chlopní se vyskytují především ve stáří, a to zejména v důsledku jejich degenerativního opotřebení.

Nejčastější vadou je zúžení aortální chlopně, která propouští okysličenou krev ze srdce do těla, jedná se o tzv. aortální stenózu.

Kouření zvyšuje riziko infarktu o 200 až 400 %.
Kouření zvyšuje riziko infarktu o 200 až 400 %.

Zázrak kardiochirurgie

Ta postihuje asi 2 % dospělé populace především ve vyšším věku. Daná chlopeň časem zvápenatí a její cípy se přestanou pohybovat, a tím plnit svoji funkci. To se projeví dušností, bolestí na prsou a omdléváním.

Podobně častá je i aortální regurgitace neboli nedomykavost aortální chlopně v důsledku prodělané infekční endokarditidy či revmatické horečky. Stejně postižena může být i mitrální (dvoucípá) chlopeň mezi levou komorou a síní.

V méně závažných případech se lékaři snaží o konzervativní léčbu podáváním léků, jinak přistupují k chirurgickému řešení, při kterém je voperována umělá chlopeň.

O srdce je třeba se starat

Správné fungování srdce je pro kvalitní lidský život nezbytné. V důsledku civilizačních chorob se však onemocnění srdce stala ve vyspělých státech, Českou republiku nevyjímaje, nejčastější příčnou úmrtí.

Je proto nezbytné se o srdce dobře starat, věnovat se v dostatečné míře fyzické aktivitě, dbát na zdravou výživu a přiměřenou hmotnost, nepodceňovat vysoký krevní tlak a snažit se kontrolovat hladinu cholesterolu v krvi.

V neposlední řadě je také důležité nezanedbávat preventivní lékařské prohlídky, které jsou často jedinou cestou, jak zavčas odhalit nastupující onemocnění srdce a začít s ním bojovat. Díky tomu je pak možné předejít těmto zákeřným srdečním onemocněním.

Lidské srdce – dokonalá pumpa života

Srdce je silný sval velký asi jako pěst, který v těle plní funkci jakési pumpy. Svojí nepřetržitou činností zajišťuje, aby se krev a zejména kyslík a živiny v ní obsažené vždy dostaly ke všem buňkám v těle.

Krev zároveň zabezpečuje i odvod odpadních látek a oxidu uhličitého z nich. Srdce člověka se nachází ve středohrudí a tvoří jej dvě síně a dvě komory. S ohledem na proudění krve rozlišujeme velký neboli tělní krevní oběh a malý čili plicní oběh.

Dokonale fungující pumpa

Neokysličenou krev přivádí do pravé srdeční síně dvě duté žíly (horní a dolní). Pravá síň je od pravé komory oddělena tzv. trojcípou chlopní, která brání zpětnému proudění krve. Z komory krev proudí přes plicní chlopeň do plicnice a do plic.

Z plic pak přitéká okysličená krev plicními žilami do levé síně. Jde o tzv. plicní oběh. Přes dvoucípou (mitrální) chlopeň se krev dostane do levé komory.

Jejím stahem je krev následně vypuzována přes aortální chlopeň do aorty a tou pak systémem tepen a vlásečnic do celého těla, jedná se o tzv. velký krevní oběh.

Neúnavný pracant s vlastní hlavou

Srdce pracuje 24 hodin denně bez přestávky. Je také do jisté míry autonomní, podněty k jeho kontrakci vznikají přímo v jeho vlastní svalovině.

Srdce navíc dokáže zásobování buněk těla kyslíkem přizpůsobovat jejich aktuální potřebě, při námaze je například schopno zvýšit výdej krve až pětinásobně. Ovšem i tento neúnavný sval sám o sobě potřebuje kyslík a živiny, aby mohl dobře pracovat.

Nemůže je ale přijímat z krve, která jím protéká, protože rychlost toku i vnitřní tlak v srdci jsou příliš vysoké a mohly by potrhat jemnou síť kapilár.

I srdce je třeba vyživovat

Srdce je proto vyživováno zvenčí. Z aorty, kterou z něj teče okysličená krev do celého těla, vystupují (otvorem ne větším než brčko) dvě věnčité (koronární) tepny.

Ty vytvářejí krajkovou síť kolem srdce, která připomíná věnec, a zásobují srdce kyslíkem a živinami. S jejich nefunkčností je pak spojena řada srdečních onemocnění.

Tyto tepny totiž nejsou nijak propojeny s dalšími tepnami v těle, takže když dojde k jejich ucpání, srdeční tkáň v daném místě nemůže získat kyslík odjinud a odumře.

Foto: Shutterstock
Související články
Lifestyle
Guru designu Philippe Starck se inspiruje fresnelovou čočkou
Nepozorný zákazník by si mohl myslet, že se jedná o alkohol, jenže Perrier je přesný opak. Na druhou stranu jeden ze zakladatelů tekutinu přirovnává k šampaňskému. K 160. výročí si chutná voda nadělí dárek: Novou exkluzivní limitovanou edici své ikonické zelené lahve. Jejím autorem je legenda francouzského designu Philippe Starck!     Evropou zrovna kráčí […]
Lifestyle
Tuberkulóza: Módní guru, zabiják i cestovka
„Má drahá, kořím se vaší alabastrové pleti i útlému pasu. Jste ztělesněním krásy,“ šeptá obdivně mladý muž. „Oh, děkuji,“ zašeptá dívka a vykašle do kapesníčku trochu krve. Má tak rozmanité symptomy, že až do 19. století nikdo netuší, že jde o jednu a tutéž nemoc. To mění svými objevy až francouzský lékař René Laënnec (1781–1826) […]
Lifestyle
Becherovka: Likér s chutí tajemství…
Mnoho světových značek si své výrobní postupy přísně střeží. Nejinak je tomu rovněž i v případě slavné, věhlasné Becherovky Original. Říká se, že její výrobní recepturu prý vždy znají pouze dva zaměstnanci. Ti v přesném poměru míchají směs přibližně dvaceti různých bylin a koření. Celkově se její přímou výrobou údajně zabývá jen dvacet lidí, i […]
Lifestyle
Fenomén jménem televize: Když se spojily film a rádio…
Televizi zná asi každý z nás. Však v dnešní době sledováním televize tráví svůj volný čas na 40 % Čechů a v průměru u ní stráví kolem čtyř hodin denně! Jaké ale byly její začátky? Kde se vzala a kam směřuje? A jaká jsou televizní nej? Pojďme se společně podívat na jeden z nejrozšířenějších fenoménu dnešní doby. Prvotním nápadem […]
reklama
lifestyle
Jak se rychle najíst? Kdy se konzervy a pytlíkové polévky staly levnou náhradou čerstvé stravy?
Vždycky není možné konzumovat čerstvou stravu, Někdy je prostě příliš velký spěch a musíte slupnout něco rychlého, nebo zkrátka není na vaření čas nebo chuť. V takovou chvíli přicházejí na řadu alternativy – instantní jídla nebo konzervy. Kde se vzaly?   Za prvními konzervami s jídlem stál Napoleon I. Bonaparte. Budoucí francouzský císař Napoleon I. Bonaparte (1769–1821) […]
5x nejstarší jídla světa: Ládovali se prdelačkou už bojovníci starověké Sparty?
Banda mužů usedne po tvrdé práci k ohni. Z torny vytáhnou chleba. Je starý – a tvrdý tak, že se ani nedá užvýkat. Nevadí! Proto je tu acquacotta. A bude to právě tento pokrm, kterému vděčíme za pohádkovou sekerkovou polévku.     Pekelně ostrá kaše harrisa Na pultech obchodů můžete někdy vidět harissu či harísu […]
3x bourání v matičce Praze: Nepomohou ani protesty
Má kapacitu přes 2000 míst. Jde o největší synagogu v Praze a jednu z největších na světě. Řeč je o Vinohradském templu, postaveném v novorenesančním slohu s maurskými prvky. 14. února 1945 bohužel dostane zásah při spojeneckém bombardování.   Nacisté blokují jeho hašení, i tak by ale mohl být ještě opraven. Přesto je, přes protesty […]
Tamales: Lahůdka stará přes 10 000 let
Kukuřičnou mouku uvaříte v pořádně osoleném kuřecím vývaru, do kterého přisypete anýz. Přidáte lžíci vepřového sádla a za chvíli máte hotové základní těsto. A teď už je to na vás.   Jste přesvědčení masoteriáni? Pak přidejte kuřecí, vepřové, hovězí nebo rovnou od každého kus. Chuť zvýrazněte chilli papričkami, případně dodejte zeleninu, měkký sýr a olivy. […]
reklama
zajímavosti
Rekordmani mezi rostlinami: Fascinující nej rostlinné říše
Znáte je? Nejmenší a největší rostliny světa, rostliny s nejdelšími listy, největšími květy či nejdelším jehličím, nebo třeba nejstarší rostlinu, jejíž věk je téměř pět tisíc let?  Představujeme vám rekordmany z říše rostlin, seznamte se. Obrovsky rozmanitý svět rostlin nás obklopuje v každém koutu světa. Rostliny nám i zvířatům poskytují potravu a kyslík, bez kterého […]
Užitečný lógr: Hnojí, čistí i předpovídá budoucnost
Než umyjete šálek, zkuste si rozmyslet, jestli by se vám kávová sedlina k něčemu nehodila. Můžete ji použít třeba na zahradě, při úklidu domácnosti, k vylepšení složení betonu nebo péči o pleť. V průmyslu ji testují na všechny možné způsoby a získává body v mnoha výrobních odvětvích. Když si milovníci mleté kávy vypijí svůj šálek, […]
Proč všechny cesty vedou do Říma?
Řím už dnes není středem světa, ovšem v době mocné starověké říše to tak trochu bylo. Když vzniklo ono známé úsloví, skutečně vedly všechny cesty právě tam? Jak město Řím, jako centrum bohaté Římské říše, postupně roste, rozrůstá se kolem něj i síť menších i větších cest. Jak jinak než pevných a kvalitních, postavených podle […]
Skutečně existuje jarní únava?
Dny jsou konečně delší, slunce začíná pěkně hřát, tráva se zelená, ptáci zpívají… a vy byste nejraději ani nevylézali z postele! Přepadla vás hrozná lenost! Anebo je to trochu jinak? Jarní únava může někdy působit jako hloupá výmluva. Zkrátka se vám nechce nic dělat. Pokud ale z pocitu vyčerpání máte závratě, nejste schopni se na […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Proč jsem se nechala zlákat na seanci?
nejsemsama.cz
Proč jsem se nechala zlákat na seanci?
Byli jsme mladí a až příliš troufalí. Chtěli jsme si promluvit s duchy našich blízkých. Takovou zkušenost bych ale nikomu nedoporučovala. Tehdy mi bylo třináct let, když mi zemřela babička, kterou jsem měla velice ráda. Neměla jsem moc kamarádek, ráda jsem trávila čas sama. Ráda jsem si četla, malovala a vyšívala, vždy v klidu v tichosti domova. Ven jsem chodila
Do hlubin jeskyně Výpustek: Ukrývá největší krasové jezero u nás?
epochalnisvet.cz
Do hlubin jeskyně Výpustek: Ukrývá největší krasové jezero u nás?
Před badatelem Josefem Urbánkem leží právě dokončená mapa. Zakreslená je na ní také obří vodní plocha. Urbánek totiž ve 20. a 30. letech minulého století postupně prozkoumal záhadnou jeskyni Výpustek. Údajně v ní objevil také přírodní unikát. Po něm se ale úplně slehla zem. Existuje vůbec a může nás k němu mapa přivést?   Rozlehlými prostorami
Vytvořte si svou rustikální nádobu
panidomu.cz
Vytvořte si svou rustikální nádobu
Zahradní koryta a kamenné nádoby jsou dnes velmi módní. Ale trh je prakticky vyčerpaný a nedají se téměř sehnat. Udělejte si jejich imitaci, která je téměř k nerozeznání od originálu. Ozdobte se zahradu vlastnoručně vyrobenými nádobami z umělého kamene. Můžete si ho udělat sami. Z hmoty, které se říká hypertufa. A co víc, můžete si vymyslet, jaký bude
Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře překonala nový milník
21stoleti.cz
Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře překonala nový milník
V roce 2023 stoupla globální hladina oxidu uhličitého na 419 částic na milion, což je přibližně o 50 % více než před průmyslovou revolucí. To znamená, že ve vzduchu je zhruba o 50 procent více molekul
Zámek Vranov nad Dyjí: Rejdiště neklidných duchů?
enigmaplus.cz
Zámek Vranov nad Dyjí: Rejdiště neklidných duchů?
Zámek Vranov nad Dyjí, nacházející se na jihu Moravy nedaleko Vranovské přehrady, se může pochlubit velmi bohatou historií. Už okolo roku 1100 zde totiž údajně stával hrad, zmiňovaný rovněž v Kosmově
Bronislav Poloczek už neměl chuť žít
nasehvezdy.cz
Bronislav Poloczek už neměl chuť žít
Herec Bronislav Poloczek (†72) připomínal medvěda. Postavou i chováním. Dětství a mládí prožil Bronislav Poloczek (†72) ve Slezsku a mluvil stejně dobře polsky jako česky. Původně chtěl studovat př
Vnučka se moc trápila kvůli lásce
skutecnepribehy.cz
Vnučka se moc trápila kvůli lásce
Je jí už třicet, ale máma s ní jedná jako s malou. Zakazuje jí chlapce a hlídá ji na každém kroku. Pořád dělá scény a vnučka chřadne před očima. Moje dcera bývala pěkné kvítko. Už na základce chodila s dvacetiletým a později těch chlapů vystřídala nepočítaně. Když se konečně vdala, ulevilo se mi, ale ne na dlouho. Stala se z ní taková
4 neuskutečněné atentáty 2. světové války: Chtěli Britové zabít Hitlera podle románu?
historyplus.cz
4 neuskutečněné atentáty 2. světové války: Chtěli Britové zabít Hitlera podle románu?
Je to jedinečná šance, jak zlikvidovat prvního muže Třetí říše. Při svých pravidelných vycházkách po Obersalzbergu je totiž téměř nechráněn. Stačí vybrat vhodné stanoviště, zamířit a vystřelit. Pokud by britský odstřelovač přece jenom minul, jeho dva kolegové budou připraveni dokončit práci bazukou…   Usekni hadovi hlavu a vyřadíš celé tělo…Myšlenka s jasným poselstvím, že když
Mistrovský hodinář tvarů: Cartier odhaluje své novinky pro letošní rok
iluxus.cz
Mistrovský hodinář tvarů: Cartier odhaluje své novinky pro letošní rok
Cartier se vždy vyznačoval vytvářením jedinečných forem, od designu přes propracované siluety, které jsou na první pohled okamžitě rozpoznatelné. Hra s tvary, stírání hranic mezi skutečným a imaginárn
Opékané španělské papričky
tisicereceptu.cz
Opékané španělské papričky
Ve Španělsku se konzumují jako předkrm. Vy si je můžete vychutnat třeba jako přílohu k masu. Suroviny 250 g čestvých papriček Pimientos de Padrón hrubozrnná (uzená) sůl kvalitní olivový olej
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Archeopark Modrá: Jak to vypadalo v dobách Velkomoravské říše?
epochanacestach.cz
Archeopark Modrá: Jak to vypadalo v dobách Velkomoravské říše?
Jak to vypadalo v dobách Velkomoravské říše, o tom se můžeme přesvědčit jen kilometr od poutního areálu ve Velehradě, v Archeoskanzenu Modrá. Představuje opevněné sídliště z dob Velké Moravy vybudované na základě skutečných archeologických nálezů přímo ze zdejší lokality. Prostor je členěn do několika tematických celků. Fortifikační část se věnuje typům dobových opevnění od hradeb ze dřeva a