Domů     Spolčení s ďáblem: Nacistické know-how ve službách studené války!
Spolčení s ďáblem: Nacistické know-how ve službách studené války!

Když Spojenci zkoumali po vyhrané válce na jaře 1945 vojenská zařízení na území dobytého nacistického Německa, nemohli uvěřit svým očím.

Našli zde velké množství prototypů nejrůznějších proudových i raketových letounů a řízených raketových i balistických střel.

Rýsující se bipolární rozdělení světa přinutilo Američany i Sověty snažit se získat co nejvíce nacistických vědců tak říkajíc na svoji stranu. V čem jim byli nápomocní?

Vývoji raket se nacisté věnovali už od 30. let. V roce 1937 proto začali stavět armádní výzkumné středisko ve vesnici Peenemünde na ostrově Usedom v Baltském moři.

Pod vedením technického ředitele Wernhera von Brauna (1912–1977) zde pracoval „raketový tým“ na vývoji balistické střely V-2. Vědci byli vysokými důstojníky SS. Vyvinuli zde rakety, kterými ostřelovali nacisté především Londýn (vypálili na něj 1358 raket) a belgické Antverpy (1610 raket).

Zahynulo přitom na 7000 osob. Odhaduje se, že vývoj rakety V-2 přišel na 2 miliardy dolarů (v cenách roku 1944).

Rakety vyrobí vězni

Hromadná produkce raket byla zahájena v lednu 1944, a to v podzemní továrně společnosti Mittelwerk, ukryté pod horou Konstein poblíž Nordhausenu v německém Durynsku.

Budování továrny v tunelech, jež původně sloužily k těžbě anhydritu, započalo v srpnu 1943, na podzim už v ní bylo nasazeno 10 500 dělníků. Pracovní síly dodával koncentrační tábor Dora, budovaný spolu s továrnou.

Šlo o pobočku tábora Buchenwald, odkud pocházela většina pracovníků továrny. Ti museli až do jara 1944 přebývat v podzemí, protože baráky pro ně ještě nebyly hotové.

Rakety se vyráběly v tunelech.
Rakety se vyráběly v tunelech.

Sabotéři slavili úspěch

Vědci o tom, kdo a za jakých podmínek jejich střely montuje, věděli, stejně jako o tom, k čemu slouží. Wernher von Braun osobně vězně na montáž raket vybíral.

Šlo o krutou práci, celkem bylo v podzemní továrně nasazeno na 60 000 vězňů, přičemž zhruba 20 000 z nich zahynulo při jejím budování nebo při montáží raket. Šlo především o ruské, francouzské a polské Židy, válečné zajatce a nuceně nasazené Němce.

Vězni se často uchylovali k sabotážím, a rakety se tak potýkaly s vysokou poruchovostí.

Německé hlavičky nechtěly zabíjet

Nemilým překvapením byl telefonát z 15. března 1944. Generálmajora Waltera Dornbergera, velitele vývoje raketových zbraní třetí říše, v něm informovali, že von Braun a jeho dva inženýři, Klaus Riedel a Helmut Gröttrup, byli zatčeni pro sabotáž.

Na jednom bujarém večírku měli prohlašovat, že rakety vyvíjeli pod nátlakem a že jejich cílem nikdy nebyl jejich vývoj pro válku, nýbrž pro dobytí vesmíru.

Po významné osobní intervenci a označení inženýrů za nezastupitelné pro vývoj raket V-2 byli tito podmínečně propuštěni.

Werher von Braun se podílel především na výrobě raket.
Werher von Braun se podílel především na výrobě raket.

K Sovětům ne, jsou krutí!

Když už bylo jasné, že nacisté nemohou válku vyhrát, navrhl von Braun svým spolupracovníkům, aby se vzdali Američanům. Sovětů se pro jejich kruté zacházení s válečnými zajatci bál.

Vědci se proto ke konci války skrývali v bavorských Alpách a poté s Američany zahájili vyjednávání. Ti původně zamýšleli německé vědce, pracující na válečných raketách, pouze vyslechnout a zabavit jim jejich plány a materiály.

Operace Paperclip

Ale 22. května 1945 prohlásil major Robert B. Staver evakuaci německých vědců a jejich rodin za důležitou pro válku v Tichomoří.

Plán byl nejprve pojmenován jako operace Overcast, ale protože se její jméno značně rozšířilo, byla operace nakonec přejmenována na Paperclip.

Než předali Američané Sovětům továrnu v Durynsku, kde se V-2 vyráběly, odvezli z ní na 100 raket včetně dokumentace k nim. Nejdůležitějším „úlovkem“ Američanů byl ale samotný její tvůrce Wernher von Braun a jeho tým. Dále také raketoví inženýři, chemici, lékaři a experti na námořní zbraně.

Vědci z Německa se ve velkém přesouvali do Spojených států amerických.
Vědci z Německa se ve velkém přesouvali do Spojených států amerických.

Do vesmíru díky německým vědcům

Von Braun byl do USA přesunut 20. června 1945, a ještě 14 let po válce pracoval na výrobě balistických raket. Testy raket V-2, které se Američanům podařilo v Německu získat, probíhaly na střelnici v Novém Mexiku.

Von Braun se následně podílel na vývoji balistické střely středního dosahu, známé jako PMG-11 Redstone.

Díky její modifikované verzi vyletěl do vesmíru první americký astronaut Alan Shepard (1923–1998), nebyla ale dost silná, takže let probíhal pouze po balistické křivce.

Nacista ve vedení NASA

Později se von Braun zapojil i do návrhu rakety Jupiter-C, jejíž další modifikací vznikla raketa Juno I, která vynesla do kosmu první americký satelit Explorer 1. To podnítilo další americký kosmický výzkum.

Von Braun přešel v roce 1960 do nově vzniklé civilní agentury NASA a později vedl projekt vývoje rakety Saturn V, díky které Američané dobyli Měsíc.

V USA byl v 50. letech prominentem, americké občanství získal roku 1955, působil i na postu náměstka ředitele NASA.

Díky raketě Saturn V se dostali Američané na Měsíc.
Díky raketě Saturn V se dostali Američané na Měsíc.

Sověti zpátky na scéně

Zájem Sovětů o rakety vzbudili paradoxně Britové.

V červnu 1944 se britský premiér Winston Churchill (1874–1965) obrátil na sovětského vůdce Josifa Stalina (1878–1953), aby umožnil vyslat skupinu anglických inženýrů do oblasti Blizny poblíž polského města Debica, která po válce připadla Sovětům.

Britové věděli, že tam nacisté prováděli testy raket, a chtěli místo prozkoumat. Sověti jim to umožnili, ale až poté, co místo důkladně prozkoumali sami. Britské nálezy, zabalené do čtyř beden, do Londýna rovněž nikdy nedoputovaly.

My ty vědce najdeme!

Sověti zřídili „trofejní roty a brigády“, jejichž úkolem bylo vyhledávat německé odborníky či pozůstatky dokumentace k vývoji jejich válečných strojů.

V Peenemünde nalezli dokumentaci k raketě A-9, kterou chtěli nacisté ostřelovat New York, jinak nic použitelného. Stejně špatně dopadli i při prohledávání továrny u Nordhausenu. Poblíž ní se sovětští inženýři nakonec ubytovali v tzv.

„Frankově vile“, kterou dříve obýval von Braun. Do továrny se jim podařilo, díky příslibu vysoké odměny, dostat i bývalé německé zaměstnance.

Britové před Rusi odpálili hotové rakety V-2.
Britové před Rusi odpálili hotové rakety V-2.

Vraťte se do Ruska

V září 1945 se Sovětům podařilo najít Helmuta Grötruppa (1916–1981), který pracoval s von Braunem, ale nepohodli se a on jej nezapsal na svůj seznam spolupracovníků pro Američany. Sověti ho tedy pověřili sepsáním všeho, co si o konstrukci V-2 pamatoval.

V říjnu 1945 v Cuxhavenu na pobřeží Severního moře odpálili Britové před zraky zástupců ostatních Spojenců hotové rakety V-2, které ukořistili.

Sovětům se nakonec složitým způsobem, se zapojením trofejních brigád, podařilo dát dohromady asi 29 kusů raket V-2 a obnovit dokumentaci k nim.

Večírek pro německé vědce

Také je chtěli otestovat na německém území, ale příkaz z Kremlu od diktátora Josifa Stalina zněl jasně: „Pokusy budete dělat až doma! A zajaté německé specialisty vezměte s sebou!“ Sovětům bylo ale více než jasné, že dostat Němce do Ruska bude nadlidský úkol.

Vymysleli proto fintu. Večer 21. října 1946 uspořádali v německém Bleicherodu, kde obsadili nacistické výzkumné středisko, večírek, na kterém všechny přítomné Němce opili. Pak je rozvezli domů.

Německé vědce chtěl získat i Stalin.
Německé vědce chtěl získat i Stalin.

Do Moskvy s krávou

Kolem půlnoci jim pak sovětští vojáci vpadli do domovů a křičeli na ně: „Sbalte si všechny své věci, stěhujete se do Sovětského svazu.“ Protesty byly marné. Vojáci jim na nákladní auta naskládali veškerý majetek včetně nábytku, peřin i nádobí.

Jedné rodině dokonce umožnili naložit do vlaku směřujícího do Ruska i krávu, jejímž mlékem krmili miminko. Celkem odvezli 152 raketových odborníků, spolu s jejich rodinami to bylo 495 lidí.

Poté se zaměřili i na přírodovědce, konstruktéry letecké a optické techniky a další. Celkem se jednalo o 2000 lidí včetně Helmuta Gröttrupa.

Zvýšené příděly a vědecké funkce pro nacisty

Výzkumná a výrobní základna vznikla v Podlipkách, městečku jižně od Moskvy, kam se z Německa vrátili i sovětští inženýři.

Část Němců pracovala zde, část v Moninu a Chimeku a zbytek v městečku Ostaškov na ostrově Gorofomlja na jezeře Seligner mezi Moskvou a Leningradem.

Dostávali zvýšené příděly potravin i dalších věcí, přiřknuty jim byly vědecké hodnosti a platy měli stejně vysoké jako jejich sovětští kolegové. Ve 40. letech se tak Němci měli v Rusku lépe než ve své vlasti, ovšem v průběhu 50. let se situace otočila.

Ve 40. letech se měli Němci lépe v Rusku než v Německu.
Ve 40. letech se měli Němci lépe v Rusku než v Německu.

Němce už nepotřebujeme!

Stalin raketovému vývoji příliš nevěřil, ale jeho ministr válečného programu, Dmitrij Ustinov (1908–1984), ho přesvědčil, že mají budoucnost. Prvním úkolem inženýrů tak bylo dát dohromady a vyzkoušet německé rakety V-2, což se nakonec povedlo.

Až do poloviny roku 1947 se pak v Podlipkách věnovali snaze o vývoj zdokonalené rakety V-2, označované jako R-1. V červnu vedení vědecko-výzkumného ústavu rozhodlo, že Němce již k těmto pracím nepotřebuje, a zadalo jim jiný úkol.

Pod Gröttrupovým vedením měli vyvíjet balistickou raketu G-1 o doletu až 600 km.

Kdo nic neví, nic neprozradí

K tomu už němečtí vědci ale nemuseli pobývat poblíž Moskvy, a tak byli přesunuti na ostrov Gonomlja.

Důvodem pro to byl i fakt, že se Němci při svých cestách do centra Moskvy setkávali se západními diplomaty, ačkoli jejich práce podléhala podmínkám přísného utajení.

Němečtí inženýři byli nakonec od sovětských kolegů izolováni a dostávali úkoly, které neměly s raketami nic společného, takže o sovětském pokroku neměli povědomí.

Wehrner von Braun vedl celou NASA.
Wehrner von Braun vedl celou NASA.

Rakety už mě nezajímají

Následně byli odesláni zpět do Německa (NDR).

První skupina méně významných vědců už v roce 1951, Gröttrup až po Stalinově smrti v prosinci 1953. Ač ho po návratu vyslýchali příslušníci amerických i britských tajných služeb, on už žádné aktuální informace o sovětském raketovém programu neměl, jen tu, že mají dost vlastních odborníků schopných rakety sestavit. Sám se k jejich vývoji už nikdy nevrátil.

Foto: Shutterstock.com, WIkimedia Commons
reklama
Související články
Historie
Leopold I.: Ze dne na den se mladík stává nejvyšší postavou v celé říši
Je jedním z nejdéle panujících králů a císařů u nás. Vládne takřka padesát let. Jeho armády zahánějí Turky dál od Vídně a zahajuji expanzi proti Osmanské říši. Korunu římské říše má ale nejistou. Pochovává příbuzné, jež díky vysokému věku přežívá, a během vlády se potýká i s morem a selskou vzpourou. Leopold (1640-1705) nemůže zpočátku […]
Historie
Václav II.: Z poručníkova vězení rovnou na vrchol
Hluboká, konec srpna 1290. Všechny tvrze a pevnosti na jihu Čech otevírají své brány. Patří nebezpečným Vítkovcům, a proto na ně táhne králův bratr se zvláštní zbraní. Jeho rukojmím je nejmocnější z Vítkovců Záviš z Falkenštejna. Všude jim proto raději otevřou. Zajatcův bratr ale odmítá odevzdat hrad, takže jeho věznitel připravuje kruté divadlo. Urozený pán […]
Historie
Na papežský stolec údajně usedla žena
V 11. století dojde k jednomu z největších skandálů v historii papežů. Nebo to alespoň tvrdí legendy. O ženě, která měla zastat funkci hlavy církve, se hovoří jako o „papežce Johance“. Papežkou měla být krásná dívka anglického původu, nazývaná Giovanna – Jana nebo Johanka.  Ta se zamilovala do benediktinského mnicha, a aby mu byla stále […]
Historie
Bill Clinton: Orální sex podle Bible prý nepovažuje za nevěru
V létě roku 1995 přichází do Bílého domu neplacená stážistka, čerstvá absolventka psychologie na Lewis & Clark College. Holka krev a mlíko, baculatá bruneta Monika Lewinská (*1973). Někdy v listopadu se jí podaří upoutat pozornost prezidenta Billa Clintona. Začne s ním flirtovat. Nenápadně mu ukáže spodní prádlo a připojí poznámku, že se jí moc líbí. […]
reklama
zajímavosti
Chorobné odéry: Dokážeme vyčenichat nemoci?
Čich je považován za „popelku“ mezi lidskými smysly. Americký průzkum provedený v roce 2011 zjistil, že přibližně polovina respondentů ve věku 16–30 let by se raději vzdala čichu než svého chytrého telefonu. Čich je úzce spojen s našimi emocemi a vzpomínkami, pomáhá ale také odhalovat potenciální hrozby, jako jsou zkažené potraviny, toxické látky – nebo nemoci. […]
Hranice nejsou problém: Dva nejúspěšnější čeští spisovatelé v zahraničí
V nemocničních papučích doťape k oknu, které rychle otevře. Vykloní se a vzduch najednou protne zvuk máchajících holubích křídel a tupá rána. Závěr života Bohumila Hrabala je přesně jako v jeho knihách – hořký a nečekaný. V alkoholovém oparu Kdo: Jaroslav Hašek Zajímavost: Kniha vychází i v tatarštině Život šprýmaře, satirika a v neposlední řadě […]
Kam padám a proč jsem nahý? Poznejte významy snů!
Sny si většinou nepamatujeme. Občas ale ano! Často jsou to takové, které se opakují, zanechají v nás silný dojem a donutí nás přemýšlet. O tom, co asi znamenají… Kde se sny berou, proč se nám zdají a proč jsou tak zmatené? Na většinu otázek o nejzajímavější složce spánku vědci stále odpovědět nedovedou. Shodují se však […]
Mechanická zoo z francouzského ostrova. Neuvěřitelné výtvory jako od Verna!
Slavný francouzský spisovatel Jules Verne by se asi hodně divil, kdyby se dnes mohl podívat do svého rodného města Nantes. Na náměstíčku Esplanade des Traceurs de Coques se pokojně prochází mechanický slon, vysoký jako čtyřpatrový dům. Mává ušima, troubí a občas postříká překvapené kolemjdoucí sprškou vody z chobotu. Z jeho hřbetu spokojeně pozoruje okolní svět […]
reklama
svět zločinu
Podvod století: Stavební inženýr napálil důvěřivé investory!
Objev ropy v okrese Wichita v Texasu učiní z místních prakticky přes noc boháče. K dojednávání ropných obchodů ale chybějí kancelářské prostory. Stavební inženýr z Filadelfie slíbí, že ve městě Wichita Falls vybuduje mrakodrap. Ve skutečnosti důvěřivé investory ošklivě napálí … Roku 1912 je západně od města Burkburnett, malého města v okrese Wichita v Texasu, objeveno ropné pole. Díky tomu zažívají okolní […]
Podvodník ve velkém: Muž, který prodal Tádž Mahál
„Pojď sem, prcku, tady máš taky stovku, ať si jednou osladíš život.“ směje se hledaný podvodník Mitileš v rodné vesnici na malého chlapce. Nemusí mít strach, že ho tu někdo udá. Pro sousedy je hrdina, i když jednoho z nich kdysi okradl. Dneska se jí a pije na něj. Skutečným jménem je vlastně Mitileš Kumar […]
Šli si pro lup v desítkách milionů. Odnesli si ale zlato v hodnotě přes 2,5 miliardy korun…
I zločinci potřebují mít ke své práci štěstí. V nenápadném transportním sejfu, v němž zlato čeká pár hodin, než ho přeloží na jiné letadlo, tak místo milionů najdou zlatý kov za miliardy. Jako pachatelé slavné loupeže z Brinks-Mat. Je sobota, 26. listopadu 1983. Do opevněného skladiště Brinks-Mat, které leží v blízkosti slavného londýnského letiště Heathrow, se snaží dostat skupina […]
Falšování vín: Příliš drahý přípitek
Laurent Ponsot nevěří svým uším. Na aukci se nabízí víno jeho rodinné společnosti z roku 1945 a 1959, když ještě firma ani neexistovala. Zařídí, aby bylo toto falešné zboží odstraněno z katalogu, a uvědomí úřady. Ještě netuší, že jejich prodejce je protřelý podfukář a že právě napomáhá k jeho dopadení a potrestání. Rudy Kurniawan přichází na […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Bakterie, které z plastů vyrábějí materiál podobný pavoučímu hedvábí
21stoleti.cz
Bakterie, které z plastů vyrábějí materiál podobný pavoučímu hedvábí
Polyethylen, respektive výrobky z něj, jako jsou plastové tašky, láhve a obaly na potraviny, je největším přispěvatelem k celosvětovému znečištění planety plasty. Navíc je v přírodě prakticky nerozlož
Ze syna jsem udělala sobce
skutecnepribehy.cz
Ze syna jsem udělala sobce
Neviděla jsem to, co viděli ostatní. V mých očích byl roztomilý. Tvrdil, že nemá v životě štěstí a že mu všichni křivdí. Teprve jeho úraz mi otevřel oči. Můj syn byl jen rozmazlený fracek! A to bolelo! Měla jsem ho natruc všem. Rodičům i příteli, který mi dal po dlouhé známosti kopačky. Pořídila jsem si dítě za svobodna. Rodiče
Mohou se lidé s poruchou osobnosti naučit cítit empatii?
21stoleti.cz
Mohou se lidé s poruchou osobnosti naučit cítit empatii?
Poznat člověka s poruchou osobnosti, tak zvaného psychopata, může být při prvním setkání obtížné. Je totiž zpravidla dobrým manipulátorem a může působit až altruisticky. Ve skutečnosti však druhé využ
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Tajemství templářské kaple: Ukrývá zdroj pozitivní energie i záhadnou symboliku?
epochalnisvet.cz
Tajemství templářské kaple: Ukrývá zdroj pozitivní energie i záhadnou symboliku?
Středověký templářský řád je považován za jeden z nejznámějších i nejzáhadnějších v dějinách. Účast templářů na křížových výpravách tvoří legendy o jejich bohatství a znalostech. Pozdější úpadek řá
Plánujete altán?
panidomu.cz
Plánujete altán?
Počasí brzy začne lákat k posezení na zahradě. Chcete být pěkně pod střechou a přitom na čerstvém vzduchu, i když prší? Nebo si udělat posezení i s místem na vaření? To všechno vám může altán poskytnout. Jen si musíte promyslet několik věcí, bez kterých se při stavbě určitě neobejdete. Kde bude? Místo pro budoucí altán
Po bříšku už ani stopy!
nasehvezdy.cz
Po bříšku už ani stopy!
Je to sotva pár týdnů, co se moderátorka Eva Perkausová (29) stala maminkou druhého synka Ariana, a už se postavila před fotoaparát! Oblékla jen kalhoty, podprsenku, perlový náhrdelník – a všem vyraz
Skutečné zombie: Jsou dílem černé magie?
enigmaplus.cz
Skutečné zombie: Jsou dílem černé magie?
Hrozivé oživlé mrtvoly vylézající z hrobů a pojídající lidské maso. Takový obrázek vyvstane v mysli většině lidí, když uslyší slovo zombie. Většina se domnívá, že jde jen o filmový výmysl. Jenže lidé
Stojí kolem nás vraždící mosty?
enigmaplus.cz
Stojí kolem nás vraždící mosty?
Český záhadolog Ivan Mackerle tvrdil, že na ostrově Madagaskar existuje prokletý vraždící most   [gallery ids="138182,138181,138180"] Během 90. let 20. století uskutečnil na tento pod
Junghans kombinuje klasický design hodinek s moderním ležérním stylem
iluxus.cz
Junghans kombinuje klasický design hodinek s moderním ležérním stylem
Tyto hodinky nedělají kompromisy: nové Meister S Automatic jsou sportovní hodinky, které nezapřou svůj vztah k elegantní řadě Meister. Společnost Junghans představuje dva nové tříručkové modely z nere
Masové koule s pikantní omáčkou
tisicereceptu.cz
Masové koule s pikantní omáčkou
Koule jednoduše napíchněte na párátko a servírujte s pálivou červenou omáčkou. Ingredience 500 g hovězího mletého masa 2 větší cibule 200 ml ostrého kečupu 4 stroužky česneku 2 nakládané kap
Hrad Skuhrov: Dřevěná věž nad kamenným hradem
epochanacestach.cz
Hrad Skuhrov: Dřevěná věž nad kamenným hradem
Z kamenného hradu přežily staletí jen některé obvodové zdi, ale Skuhrov už si dávno za kámen našel náhradu. Když se dnes řekne Skuhrov, mnohem více pomyslíme na jiný materiál – na dřevo. S tím umí Skuhrov doslova čarovat. Nevíme sice úplně přesně, kdy hrad Skuhrov na ostrožně nad pravým břehem říčky Bělé vzniknul, ale nebudeme daleko od