Domů     Smaragdová deska: Poklad egyptských mágů
Smaragdová deska: Poklad egyptských mágů
18.11.2022

Je jedním z největších tajemství starověku. Tento magický dokument natrvalo ovlivnil celé dějiny evropské kultury. Je v něm údajně zachyceno všechno vědění kosmu a souvislosti mezi světovým řádem a zdejším pozemským světem. Originál je ale ztracený.

Středověcí alchymisté by za něj zabíjeli – originál Smaragdové desky slovutného Herma Trismegista je něco jako svatý grál alchymie a magie.

Z hlubin prastaré civilizace starověkého Egypta pochází tento tajemstvím opředený dokument, který má podle mnoha vykladačů jedinečným způsobem zachycovat souvislosti mezi světem pozemským a nadpozemským, čehož může šikovný alchymista využít, aby dosáhl svých cílů.

Ovšem originál Smaragdové desky je nezvěstný – jediné, s čím se musí alchymisté spokojit, jsou nedokonalé latinské překlady, které možná zdaleka nemají takovou sílu.

Dvojitý bůh

Hermes Trismegistos je stejně tajuplný jako jeho nejslavnější spis. Jeho řecké jméno znamená doslova „třikrát veliký“ a odráží dobu, kdy se starobylé egyptské náboženství slučovalo s řeckou filozofií a helénským světem.

Hermes je totiž řecký ekvivalent egyptského boha Thovta. Je snad slavný mág nějakou jeho inkarnací? Mnoho generací mystiků tomu dozajista věří.

Zároveň je ale Hermes v řecké a římské mytologii poslem mezi bohy a lidmi a tím, kdo dokáže vést duše lidí po nejrůznějších tajuplných a křivolakých cestách poznání. Byl by snad lepší autor tajuplného magického spisu?

Autor Smaragdové desky tak od samého počátku disponuje dvojitým božským původem, což mu dává mimořádné postavení.

Hermes Trismegistos FOTO: Vyridarium chymicum / Creative Commons / volné dílo
Hermes Trismegistos FOTO: Vyridarium chymicum / Creative Commons / volné dílo

Abrahámův učitel

Trojí velikost, kterou tradice Hermovi připisuje, vychází pravděpodobně z jeho odvození od boha Thovta.

Ve slavném chrámu v Esně v Egyptě je Thovt citován jako „ten veliký, veliký a veliký.“ Je snad právě Esna místem Thovtovy poslední inkarnace v podobě slavného mága a mystického spisovatele? To nám starověké ani středověké prameny říci nedokážou.

Zato mají ale poměrně přesnou představu, kdy k této inkarnaci dochází a z jaké doby by tedy původní Smaragdová deska měla pocházet.

Kybalion, slavný hermetický traktát z počátku 20. století, dovozuje, že Hermes Trismegistos žije a působí zhruba ve stejné době jako biblický praotec Abrahám, o kterém hovoří biblická kniha Genesis a který je praotcem celého židovského národa.

Některé židovské kabalistické tradice hovoří o tom, že Abrahám čerpá část své moudrosti od egyptských mudrců a Kybalion z toho dovozuje, že právě Hermes Trismegistos může být Abrahámovým učitelem.

Však také židovská kabala je u středověkých a novověkých alchymistů a hermetiků podobně populární jako Smaragdová deska.

V základech naší tradice

Kdo by si myslel, že se Smaragdovou deskou zabývají jenom fantasté a šarlatáni, nemohl by se víc mýlit. Komentování Smaragdové desky a díla Herma Trismegista se zabývají více či méně takové veliké osobnosti světových dějin, jako jsou teolog sv.

Augustin (354–430), matematik a astronom Giordano Bruno (1548–1600), humanista Marsilio Ficino (1433–1499) nebo filozof Giovanni Pico della Mirandola (1463–1494).

Všichni považují Herma za velikého pohanského učence, který dokáže nahlédnout zákonitosti vesmíru, ke kterým se pokouší přiblížit i křesťanská filozofie a teologie.

Hermes Trismegistos a jeho Smaragdová deska jsou díky těmto myslitelům a mnoho dalších pevně zakořeněny v naší myšlenkové tradici.

Rosekruciánský výklad Smaragdové desky FOTO: MichaelFrey / Creative Commons / volné dílo
Rosekruciánský výklad Smaragdové desky FOTO: MichaelFrey / Creative Commons / volné dílo

Trojí tajemství

Podle tradičních výkladů má Smaragdová deska obsahovat precizní vylíčení tří oblastí lidského nadpozemského poznání a vědění – je to alchymie, tedy nauka o fyzických materiích, astrologie, která je naukou o nebeských sférách a tělesech, a theurgie, nauka o nadpozemských bytostech a rituálech pro komunikaci s nimi.

A tato tři poznání jsou také tím, co v plnosti obsáhl Hermes, její autor. Marsilio Ficino k tomu ještě dodává: „Nazývali ho třikrát velikým, protože byl největším z filozofů, největším z kněží a také největším z králů.“

Ztracený poklad

V jakém jazyce je Smaragdová deska napsaná původně, nevíme. Mohou to být archaické egyptské hieroglyfy skutečně vytesané v desce ze smaragdu, tak si alespoň tuto tajuplnou mystickou desku představovala tradice. Co se s touto deskou stalo, nedokáže nikdo říci.

Jediné, co se dochová až do středověku a dále, jsou různé více či méně přesné překlady. Nejvlivnější z nich jsou samozřejmě řecké a latinské a právě s nimi pracují středověcí alchymisté.

Jedním dechem ale říkají, že přeložený text zdaleka nemá takovou moc, jako by měl skutečný Hermův originál.

Arabská spojka

Snad nejblíže se k Hermovu originálu dostávají paradoxně islámští učenci. V súře Marjam v Koránu se snad dokonce o Hermovi přímo mluví, když tu anděl Džibríl říká Mohamedovi:

„A připomeň v Knize též Idríse, jenž byl pravdomluvným a prorokem a jehož jsme na vysoké místo pozvedli.“ Idrís je zřejmě arabská verze jména Herma Trismegista.

Džábir ibn Hajján (721–815), muslimský alchymista, filozof a astrolog vytvořil arabský překlad Smaragdové desky. Podle arabských genealogů je dokonce Mohamed přímým potomkem Herma Trismegista a má tak podíl na jeho nadpozemské moudrosti.

Mimozemské cesty?

Arabský filozof, súfijský mystik a velký znalec Hermova díla Muhjiddín ibn Arabí (1165–1240) ve svých spisech vykládá, že Hermes Trismegistos dokonce možná díky svým mystickým schopnostem cestoval „do vzdálených měst mimo tuto zemi a vlastnil technologii mnohem dokonalejší, než jaká je k dispozici nám“.

Pro tyto své názory ovšem ibn Arabí nebyl mezi muslimskou ortodoxií příliš oblíben. Je – ostatně podobně jako v katolické církvi jiný příznivce Hermova učení Giordano Bruno – obviněn z hereze a tvrdě pronásledován.

Musí opustit Mekku a usadit se v liberálnějším Damašku, ale i tady je stále podezřelý z kacířství a některé jeho knihy jsou zakázány.

Filozof Muhjiddín ibn Arabí se domníval, že Hermes Trismegistos cestoval do jiných světů. FOTO: poetseers / Creative Commons / volné dílo
Filozof Muhjiddín ibn Arabí se domníval, že Hermes Trismegistos cestoval do jiných světů. FOTO: poetseers / Creative Commons / volné dílo

Fascinace Isaaca Newtona

Co tedy zůstalo ze Smaragdové desky? Text, který se předává z generace na generaci, prodělává pravděpodobně mnoho změn, ale i navzdory nim je pořád působivý.

Dokonce takoví velikáni jako slavný fyzik a matematik Isaac Newton (1642–1726) nelitují úsilí, aby podali vlastní interpretaci – sám Isaac Newton zanechává ve své pozůstalosti dokonce vlastní překlad Smaragdové desky.

Z jakých pramenů vychází, to ale neříká, zřejmě používá starší latinské nebo řecké překlady. Newtonův příklad je dokladem toho, jak hluboký dopad na naši kulturu Smaragdová deska má.

Ani světový vědec, který položil základy moderní fyziky a matematiky, neodolal její magické a tajuplné přitažlivosti.

Pravá deska ve snu?

Ještě mnohem dále zajde další významný vědec naší doby – psycholog Carl Gustav Jung (1875–1961). Při experimentech se spánkem a sny získává Jung roku 1912 celou řadu různých snů, které psychologicky i mysticky interpretuje.

Tyto své mystické texty publikuje v roce 1916 pod titulem Sedm kázání pro mrtvé. V prvním ze svých snů se setkává s tabulkou ze zeleného kamene, kterou ztotožňuje právě se Smaragdovou deskou.

Tento mystický přístup je možná to skutečně nejbližší, jak se kdy kdo v moderním věku k odvěkému tajemství Herma Trismegista dostal.

Foto: Heinrich Khunrath / Creative Commons / volné dílo, Vyridarium chymicum / Creative Commons / volné dílo, MichaelFrey / Creative Commons / volné dílo, poetseers / Creative Commons / volné dílo
Související články
Záhady a tajemství
Kdo zavraždil krásnou letušku? Neznámý ruský vrah „řezník“
Televizní seriály se točí v každé zemi a diváci dobře znají jejich hvězdy. V Rusku mezi takové patří Konstantin Kordo-Sysojev (*1971), který podobně jako v populárním krimiseriálu Litějnyj často ztvárňuje policisty a detektivy. Znají ho i filmoví diváci třeba ze snímku Rasputin s Gérardem Depardieuem nebo z vesmírného trikového trháku Saljut-7. Na jaře roku 2016 […]
Záhady a tajemství
Petr Muk: Rozervaná duše, kterou nešlo zachránit
Zpívá v několika úspěšných kapelách, rádia celá desetiletí hrají jeho populární písničky a dvakrát se umisťuje na druhém místě ankety Zlatý slavík. Přesto není šťastný, nebo alespoň ne úplně. Deprese, velikášství i nadměrná sebekritika umělce ničí a stahují na dno. Když má pocit, že mu už prášky nepomáhají, sahá k alkoholu. Chodí na terapie a […]
Záhady a tajemství
Od zločinu k slávě: Příběh tanečníka a herce Jana Révaie
Jan Révai začínal jako talentovaný tanečník, ale život ho zavál do vězení za loupežné přepadení benzínové stanice. Během pobytu za mřížemi se zdokonalil ve svém umění a po propuštění se vydal cestou úspěšného muzikálového herce a tanečníka. Jeho příběh je o druhých šancích, odvaze překonávat chyby a proměně z rebela ve vzor. I přes svou […]
Záhady a tajemství
Co se skrývá za záhadnou smrtí muzikanta Miroslava Berky?
Jsou tři hodiny odpoledne. Lucerna je ještě zavřená pro veřejnost, jen v uklízečky vytírají v sále podlahu, brigádníci doplňují nápoje do ledničky a ve zkušebně sedí osazenstvo kapely Olympic. Jeden její člen chybí. „Tak ještě počkáme a uvidíme,“ prohlásí frontman Petr Janda (*1942). Ale když se nic nestane, odehrají zkoušku i bez kolegy.   Odešel, nedošel Tím, […]
reklama
zajímavosti
Hod tuňákem i extrémní žehlení. Představujeme nejšílenější sporty světa!
Fotbal, hokej, box nebo tenis jsou sporty, které všichni známe a čas od času se na některé možná i podíváme nebo se jim dokonce věnujeme. Prostě jde o aktivity, které nikoho asi nepřekvapí. Jenže svět je ve skutečnosti plný mnohem bizarnějších sportů, u kterých budete vrtět hlavou. Tady jsou některé z nich!   DÝŇOVÉ ZÁVODY Vzhůru […]
Kopřiva: Otravný plevel? Ne, úžasná rostlina!
Kopřivám se vyhýbáme z logických důvodů: nestojíme totiž o popálení. Zahrádkáři jim nemohou přijít na jméno, když se rozmůžou na zahrádce. A tak by se dalo pokračovat. Jenomže kopřivy mají co nabídnout. Využití nacházejí v kosmetice i farmacii a dokonce se uplatní také v kuchyni. Podle staré moudrosti má každé popálení kopřivou přinést odolnost vůči […]
4 Nejobávanější místa planety: sem vstoupí jen ti nejodvážnější!
Naše malá česká kotlina je v celosvětovém měřítku vlastně velmi příjemným a bezpečným místem pro život. Nemáme tu příliš lokalit, které by byly skutečně nebezpečné, či dokonce smrtící. Planeta Země nicméně takových míst nabízí spoustu. Na některé se vůbec nedostanete, jiné jsou sice přístupné, ale každý vám doporučí se jim vyhnout. Které lokality z celého světa lze […]
Smích střídá děs: Tři nejznámější klauni světa
Zatímco ráno obskakuje děti v nemocnici, tvoří zvířata z balonků a vypráví vtipy, večer jako by se po veselém chlapíkovi slehla zem. Obtloustlý muž svou oběť sváže, sundá kalhoty a znásilní. Druhý den si opět navlékne klaunské šaty a vyrazí bavit děti jako by se nechumelilo. Tulák, který dobyl svět Kdo: Emmett Kelly Zajímavost: Prorazí i v Hollywoodu […]
reklama
historie
Máhátmá Gándhí nehodlal přihlížet vraždění mezi muslimy a hinduisty
Vrcholem politiky Mahátmy Gándhího se v roce 1930 stává tzv. solný pochod. Tisíce Indů šlapou 320 kilometrů pěšky pro mořskou sůl a daří se jim splnit cíl akce – prolomit britský monopol a zrušit spornou daň ze soli. Veřejné působení Móhandás Karamčand Gándhí (1869–1948) je spjato s duchovnem. Právě proto dostává přezdívku „Mahátmá“ čili „Velký […]
Skrývala Kateřina Medicejská na zámku v Blois skříňky s jedy?
Kateřina Medicejská trpí, když vidí, jak Jindřich dává přednost své o 20 let starší milence Dianě z Poitiers Mladé děvče sotva může soutěžit s Dianinou plně rozvinutou krásou a inteligencí. Kateřina Medicejská (1519–1589) žárlí, ale přesto si uchovává svoji hrdost. „Měl byste ji zapudit. Rod je třeba zachovat,“ slýchá Jindřich II. (1519–1559), když se u […]
Když voda léčí
Že voda může být lék je tisíce let prověřený fakt. Staré znalosti modernímu světu ale připomněl až zakladatel hydroterapie neboli vodoléčby Vinzenz Priessnitz, rodák z dnešního města Lázně Jeseník.   Ačkoliv Priessnitz (1799–1851) neměl žádné lékařské vzdělání, prosazoval léčbu prací, čerstvým vzduchem a čistou horskou vodou. Jeho lidový recept, zvaný Priessnitzův obklad, se dodnes používá k léčbě […]
Elvis Presley: Legenda na pódiu i na plátně
Elvis Presley nebyl jen hudebníkem, ale také filmovou hvězdou. Jeho písně a filmy ovlivnily generace a jeho jméno se stalo synonymem pro rock’n’roll. Podívejme se na jeho hudební a filmovou kariéru.   Roky 1968 až 1977 1977 jsou považovány za hvězdné období jeho pěvecké dráhy. Tehdy nahrává největší hity své hudební kariéry. Elvis Presley jen […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Krémové houbové rizoto
tisicereceptu.cz
Krémové houbové rizoto
Provoňte ho aromatickými bylinkami, jako je rozmarýn nebo tymián. Ingredience 250 g kulatozrnné rýže 200 g hub, nejlépe hříbků 80 ml bílého vína 100 g másla 30 g šalotky 70 g parmazánu 6 l
Když se vám zdá o fazolích, je to jasné zlé znamení!
skutecnepribehy.cz
Když se vám zdá o fazolích, je to jasné zlé znamení!
Nikdy jsem nevěřila na různé pověry a na sny taky ne! Dokonce i černá kočka přes cestu mě nechává dodnes klidnou. Ovšem předpověď o fazolích se naplnila. Jako malá holčička jsem prý mívala sny, podle kterých moje babička vykládala, co se do dvou dnů stane. Můj otec ale byl zapřísáhlý nepřítel jakékoli pověry a všeho, co zavánělo tajemnem. Byl
Pestré barvy v říši Nomos
iluxus.cz
Pestré barvy v říši Nomos
Ikona zůstává ikonou. Co dodat? Společnost NOMOS Glashütte je již dlouho známá svou odborností v oblasti barev. A v dubnu na veletrhu Watches & Wonders v Ženevě představila svůj bestseller Tangent
Rodinná pohoda Zuzany Vejvodové se otřásá v základech?
nasehvezdy.cz
Rodinná pohoda Zuzany Vejvodové se otřásá v základech?
Hvězda seriálu Jedna rodina prozradila, že těžce zvládá synovu pubertu. To už musí být pořádný oříšek, když o něm mnohdy nesdílná Zuzana Vejvodová (43) promluvila – snad aby si maličko ulevila. „U
Brilantní spojení bělostné elegance a mědi
rezidenceonline.cz
Brilantní spojení bělostné elegance a mědi
Výjimečný dům, navržený renomovanou designérkou Suzannou Cot, přestavuje dokonalý příklad spojení přírodních prvků s moderním designem, kde přirozené světlo umocňuje vizuální a emocionální pohodlí jeho obyvatel. Inspirací pro tento projekt ve španělském Katalánsku byla teplá měď, která dominuje v různých částech domu. Kov charakteristický svým hřejivým odstínem a výrazným leskem je ideálním materiálem pro vytvoření
Do boje proti vodnímu kameni!
panidomu.cz
Do boje proti vodnímu kameni!
Také vás zlobí, že se usazuje všude? Na dlaždičkách, ve varné konvici, v pračce, na všech místech, která přicházejí do kontaktu s vodou. Jeho odstranění nemusí být nijak složité, stačí jen dát pozor na některé citlivé povrchy a rozhodnout se, zda použijete chemii, nebo některý z domácích přírodních prostředků. 3 zásadní otázky: * Co je
Přemysl Otakar II. se přesvědčil o intrikách kurfiřtů
historyplus.cz
Přemysl Otakar II. se přesvědčil o intrikách kurfiřtů
Jeho smrt se musí udržet v tajnosti za každou cenu. Král Václav I. skonal trochu nenadále 22. září 1253 v Počáplích u Berouna. Jeho syn a jediný dědic Přemysl Otakar II. se v té chvíli nachází stovky kilometrů od domova. Zrovna hájí své zájmy v Rakousku a Štýrsku. Domů se vrací skoro až o měsíc
Zoo Chomutov: Zahrada, ve které můžete i bydlet
epochanacestach.cz
Zoo Chomutov: Zahrada, ve které můžete i bydlet
Zoologická zahrada nebo přesněji Zoopark Chomutov se mezi českými zoo může pochlubit jedním prvenstvím. Je totiž sice jednou z nejmladších, ale současně svou rozlohou 112 hektarů největší českou zoo, téměř dvakrát tak velkou, než je ta pražská. Zakladatel a jeho velký sen Přitom tradice chovu zvířat na stejném místě pochází už z předválečného období. Ve zdejším městském
Geoložka identifikovala krajinu na da Vinciho obraze Mona Lisa
21stoleti.cz
Geoložka identifikovala krajinu na da Vinciho obraze Mona Lisa
Tajemný úsměv Mona Lisy nedá odborníkům spát už mnoho let. Snažili se proto zjistit, kdo stál předlohou slavného díla italského renesančního umělce. Zatímco na tuto otázku již zřejmě odpověď nalezli,
Dilema ptačích krmítek: Sypat, či nesypat?
epochalnisvet.cz
Dilema ptačích krmítek: Sypat, či nesypat?
Nejnáročnějším obdobím roku pro ptáky nebývá překvapivě zima, ale hnízdění. Během péče o mláďata zhubnou až o pětinu své váhy. A to je pak ještě čeká energeticky podobně náročné přepeřování.   Odborných studií, které by se zabývaly celoročním krmení ptáků, není mnoho. Navíc si často protiřečí nebo již nejsou aktuální. V zásadě ale převažuje doporučení krmit
Mému životnímu vztahu předcházelo kruté ponížení!
nejsemsama.cz
Mému životnímu vztahu předcházelo kruté ponížení!
V mládí jsem byla postavena před důležité rozhodnutí. A rozhodla jsem se správně. Měla jsem tenkrát krátce po maturitě a propadla jsem naprosto beznadějnému citu k jednomu klukovi ze sousedství, bývalému spolužákovi ze základní školy. Vzhledem ke společným známým jsme se občas setkávali a já jsem postupně zjišťovala, že Lukáše opravdu moc chci – nejvíc ze všech
Výbuch jaderné elektrárny Fukušima: Byla havárie vyvolána záměrně?
enigmaplus.cz
Výbuch jaderné elektrárny Fukušima: Byla havárie vyvolána záměrně?
Havárie japonské jaderné elektrárny Fukušima je srovnatelná s katastrofou, kterou vyvolal před třiceti lety ukrajinský Černobyl! V tomto případě způsobilo únik smrtící radiace silné zemětřesení. Podle