Domů     Smaragdová deska: Poklad egyptských mágů
Smaragdová deska: Poklad egyptských mágů
18.11.2022

Je jedním z největších tajemství starověku. Tento magický dokument natrvalo ovlivnil celé dějiny evropské kultury. Je v něm údajně zachyceno všechno vědění kosmu a souvislosti mezi světovým řádem a zdejším pozemským světem. Originál je ale ztracený.

Středověcí alchymisté by za něj zabíjeli – originál Smaragdové desky slovutného Herma Trismegista je něco jako svatý grál alchymie a magie.

Z hlubin prastaré civilizace starověkého Egypta pochází tento tajemstvím opředený dokument, který má podle mnoha vykladačů jedinečným způsobem zachycovat souvislosti mezi světem pozemským a nadpozemským, čehož může šikovný alchymista využít, aby dosáhl svých cílů.

Ovšem originál Smaragdové desky je nezvěstný – jediné, s čím se musí alchymisté spokojit, jsou nedokonalé latinské překlady, které možná zdaleka nemají takovou sílu.

Dvojitý bůh

Hermes Trismegistos je stejně tajuplný jako jeho nejslavnější spis. Jeho řecké jméno znamená doslova „třikrát veliký“ a odráží dobu, kdy se starobylé egyptské náboženství slučovalo s řeckou filozofií a helénským světem.

Hermes je totiž řecký ekvivalent egyptského boha Thovta. Je snad slavný mág nějakou jeho inkarnací? Mnoho generací mystiků tomu dozajista věří.

Zároveň je ale Hermes v řecké a římské mytologii poslem mezi bohy a lidmi a tím, kdo dokáže vést duše lidí po nejrůznějších tajuplných a křivolakých cestách poznání. Byl by snad lepší autor tajuplného magického spisu?

Autor Smaragdové desky tak od samého počátku disponuje dvojitým božským původem, což mu dává mimořádné postavení.

Hermes Trismegistos FOTO: Vyridarium chymicum / Creative Commons / volné dílo
Hermes Trismegistos FOTO: Vyridarium chymicum / Creative Commons / volné dílo

Abrahámův učitel

Trojí velikost, kterou tradice Hermovi připisuje, vychází pravděpodobně z jeho odvození od boha Thovta.

Ve slavném chrámu v Esně v Egyptě je Thovt citován jako „ten veliký, veliký a veliký.“ Je snad právě Esna místem Thovtovy poslední inkarnace v podobě slavného mága a mystického spisovatele? To nám starověké ani středověké prameny říci nedokážou.

Zato mají ale poměrně přesnou představu, kdy k této inkarnaci dochází a z jaké doby by tedy původní Smaragdová deska měla pocházet.

Kybalion, slavný hermetický traktát z počátku 20. století, dovozuje, že Hermes Trismegistos žije a působí zhruba ve stejné době jako biblický praotec Abrahám, o kterém hovoří biblická kniha Genesis a který je praotcem celého židovského národa.

Některé židovské kabalistické tradice hovoří o tom, že Abrahám čerpá část své moudrosti od egyptských mudrců a Kybalion z toho dovozuje, že právě Hermes Trismegistos může být Abrahámovým učitelem.

Však také židovská kabala je u středověkých a novověkých alchymistů a hermetiků podobně populární jako Smaragdová deska.

V základech naší tradice

Kdo by si myslel, že se Smaragdovou deskou zabývají jenom fantasté a šarlatáni, nemohl by se víc mýlit. Komentování Smaragdové desky a díla Herma Trismegista se zabývají více či méně takové veliké osobnosti světových dějin, jako jsou teolog sv.

Augustin (354–430), matematik a astronom Giordano Bruno (1548–1600), humanista Marsilio Ficino (1433–1499) nebo filozof Giovanni Pico della Mirandola (1463–1494).

Všichni považují Herma za velikého pohanského učence, který dokáže nahlédnout zákonitosti vesmíru, ke kterým se pokouší přiblížit i křesťanská filozofie a teologie.

Hermes Trismegistos a jeho Smaragdová deska jsou díky těmto myslitelům a mnoho dalších pevně zakořeněny v naší myšlenkové tradici.

Rosekruciánský výklad Smaragdové desky FOTO: MichaelFrey / Creative Commons / volné dílo
Rosekruciánský výklad Smaragdové desky FOTO: MichaelFrey / Creative Commons / volné dílo

Trojí tajemství

Podle tradičních výkladů má Smaragdová deska obsahovat precizní vylíčení tří oblastí lidského nadpozemského poznání a vědění – je to alchymie, tedy nauka o fyzických materiích, astrologie, která je naukou o nebeských sférách a tělesech, a theurgie, nauka o nadpozemských bytostech a rituálech pro komunikaci s nimi.

A tato tři poznání jsou také tím, co v plnosti obsáhl Hermes, její autor. Marsilio Ficino k tomu ještě dodává: „Nazývali ho třikrát velikým, protože byl největším z filozofů, největším z kněží a také největším z králů.“

Ztracený poklad

V jakém jazyce je Smaragdová deska napsaná původně, nevíme. Mohou to být archaické egyptské hieroglyfy skutečně vytesané v desce ze smaragdu, tak si alespoň tuto tajuplnou mystickou desku představovala tradice. Co se s touto deskou stalo, nedokáže nikdo říci.

Jediné, co se dochová až do středověku a dále, jsou různé více či méně přesné překlady. Nejvlivnější z nich jsou samozřejmě řecké a latinské a právě s nimi pracují středověcí alchymisté.

Jedním dechem ale říkají, že přeložený text zdaleka nemá takovou moc, jako by měl skutečný Hermův originál.

Arabská spojka

Snad nejblíže se k Hermovu originálu dostávají paradoxně islámští učenci. V súře Marjam v Koránu se snad dokonce o Hermovi přímo mluví, když tu anděl Džibríl říká Mohamedovi:

„A připomeň v Knize též Idríse, jenž byl pravdomluvným a prorokem a jehož jsme na vysoké místo pozvedli.“ Idrís je zřejmě arabská verze jména Herma Trismegista.

Džábir ibn Hajján (721–815), muslimský alchymista, filozof a astrolog vytvořil arabský překlad Smaragdové desky. Podle arabských genealogů je dokonce Mohamed přímým potomkem Herma Trismegista a má tak podíl na jeho nadpozemské moudrosti.

Mimozemské cesty?

Arabský filozof, súfijský mystik a velký znalec Hermova díla Muhjiddín ibn Arabí (1165–1240) ve svých spisech vykládá, že Hermes Trismegistos dokonce možná díky svým mystickým schopnostem cestoval „do vzdálených měst mimo tuto zemi a vlastnil technologii mnohem dokonalejší, než jaká je k dispozici nám“.

Pro tyto své názory ovšem ibn Arabí nebyl mezi muslimskou ortodoxií příliš oblíben. Je – ostatně podobně jako v katolické církvi jiný příznivce Hermova učení Giordano Bruno – obviněn z hereze a tvrdě pronásledován.

Musí opustit Mekku a usadit se v liberálnějším Damašku, ale i tady je stále podezřelý z kacířství a některé jeho knihy jsou zakázány.

Filozof Muhjiddín ibn Arabí se domníval, že Hermes Trismegistos cestoval do jiných světů. FOTO: poetseers / Creative Commons / volné dílo
Filozof Muhjiddín ibn Arabí se domníval, že Hermes Trismegistos cestoval do jiných světů. FOTO: poetseers / Creative Commons / volné dílo

Fascinace Isaaca Newtona

Co tedy zůstalo ze Smaragdové desky? Text, který se předává z generace na generaci, prodělává pravděpodobně mnoho změn, ale i navzdory nim je pořád působivý.

Dokonce takoví velikáni jako slavný fyzik a matematik Isaac Newton (1642–1726) nelitují úsilí, aby podali vlastní interpretaci – sám Isaac Newton zanechává ve své pozůstalosti dokonce vlastní překlad Smaragdové desky.

Z jakých pramenů vychází, to ale neříká, zřejmě používá starší latinské nebo řecké překlady. Newtonův příklad je dokladem toho, jak hluboký dopad na naši kulturu Smaragdová deska má.

Ani světový vědec, který položil základy moderní fyziky a matematiky, neodolal její magické a tajuplné přitažlivosti.

Pravá deska ve snu?

Ještě mnohem dále zajde další významný vědec naší doby – psycholog Carl Gustav Jung (1875–1961). Při experimentech se spánkem a sny získává Jung roku 1912 celou řadu různých snů, které psychologicky i mysticky interpretuje.

Tyto své mystické texty publikuje v roce 1916 pod titulem Sedm kázání pro mrtvé. V prvním ze svých snů se setkává s tabulkou ze zeleného kamene, kterou ztotožňuje právě se Smaragdovou deskou.

Tento mystický přístup je možná to skutečně nejbližší, jak se kdy kdo v moderním věku k odvěkému tajemství Herma Trismegista dostal.

Foto: Heinrich Khunrath / Creative Commons / volné dílo, Vyridarium chymicum / Creative Commons / volné dílo, MichaelFrey / Creative Commons / volné dílo, poetseers / Creative Commons / volné dílo
reklama
Související články
Záhady a tajemství
Posvátný oltář na hoře Ebal: Je dobývání Kanaánu Izraelity jenom mýtus?
„Až tedy přejdete Jordán, postavíte na hoře Ébalu ony kameny, jak vám dnes přikazuji, a obílíš je vápnem. Vybuduješ tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů, ale nebudeš je opracovávat železem,“ přikazuje Mojžíš (1394/1393–1274/1273 př. n. l.) vojevůdci Jozuovi (†1245 př. n. l.). Ten poslechne a skutečně oltář vybuduje a provádí na něm oběti Hospodinu. […]
Záhady a tajemství
Tajemný Ötzi: Z Itala kočovným zemědělcem?
Byl urostlý, svalnatý, měl dlouhé vlasy a tmavou pleť… I přestože se kvůli „zubu času“  poněkud scvrkl a i jeho kštice vzala za své, patří k nejatraktivnějším vědeckým artefaktům. Řeč je o nejslavnější evropské mumii, jejíž tělo odkryl ledovec v Ötztalských Alpách 19. září 1991. Ötzi, jak se ledovému muži dnes přezdívá, přitom nebyl žádným […]
Záhady a tajemství
Louis Le Prince: Vynálezce filmu zmizel beze stopy
Vynalezne film dlouho před Edisonem i bratry Lumiérovými. Dva dny předtím, než ho může představit světu, záhadně zmizí. Jak a proč dodnes zůstává záhadou. Francouzský vynálezce Louis Aimé Augustin Prince (1841-??) je sice označován za „skutečného otce kinematografie“, přesto je pro mnohé zcela neznámý. Jak je to možné? Fotí královnu K zachyceným obrázkům má blízko […]
Záhady a tajemství
Záhady Velikonočního ostrova: Umíme hýbat sochami, víme, jak dostaly čepice, ale co písmo?
Velikonoční ostrov je stále plný záhad, a proto se téměř nepřetržitě ocitá v ohnisku zájmu vědců. Ti se snaží odpovědět na spoustu otázek. Některé už se jim povedlo odhalit, jiné na svoje rozluštění dosud trpělivě čekají. Kdo byli dávní stavitelé majestátních soch? Tento oříšek rozlouskl současný švédský genetik Pontus Skoglund, když zkoumal DNA potomků původních ostrovanů […]
reklama
zajímavosti
Mravenci: Skrytí vládci světa
Na světě žije odhadem 14 000 druhů mravenců, přičemž jejichž celkový počet se počítá na triliony. Tento všudypřítomný hmyz se rozšířil po všech kontinentech s výjimkou zamrzlé Antarktidy, což představuje neuvěřitelný evoluční úspěch. Čím to, že zrovna mravenci jsou natolik úspěšní?   Německý výzkumný tým z univerzity ve Würzburgu odhadl, že celkový počet mravenců překračuje […]
Rozšíření kávy: Vojáci vyráběli mlýnky z munice
Město Mokha (v dnešním Jemenu) na břehu Rudého moře se v 16. století stává centrem obchodu s kávou. Zdejší vládci ale touží mít v pěstování kávovníku světový monopol, a proto zakazují vývoz sazenic. Teprve roku 1618 se jednomu holandskému obchodníkovi podaří propašovat několik keřů kávovníku ze země. Benátčané se o omamném nápoji údajně doslechli poprvé […]
Zápas století: Šachy, které rozhodují o politice
Na první pohled jsou to jen dva muži, sedící nad 64 černobílými čtvercovými poli. Jenže v sázce je mnohem víc. Nejde jen o to, kdo bude nejlepší šachista světa. Je to souboj mezi demokracií a komunismem. Mezi Spojenými státy americkými a Sovětským svazem. S trochou nadsázky jde o nejslavnější bitvu studené války. Proti sobě se […]
Boříme mýty o antikoncepci: Zabrání citron či kojení početí?
Je kolébkou medicíny civilizace Řecka a Říma ve 4. století před naším letopočtem? Zčásti. Teprve v druhé polovině 19. století se ukáže, jak vyspělá je medicína ve Starém Egyptě.   Německý egyptolog Georg Ebers (1837–1898) kupuje roku 1873 papyrus, který ponese jeho jméno. A hlavně – až jej přeloží, zboří zažité představy o egyptské kultuře. […]
zajímavosti
Zuby moudrosti: Proč se nám proříznou až v dospělosti?
Teplota, bolest, otoky. V horším případě i cysty nebo dokonce zlomenina zánětem oslabené čelisti. Všechny tyhle lahůdky nás mohou potkat, pokud se dens serotinus neboli třetí stoličky rozhodnou vydrat ven. Tenhle proces začíná v dospělosti a může trvat roky. Vědci přišli na to, proč si u lidí dávají zuby moudrosti tak na čas.     […]
Kult známého světce: Komunistům se svatý Václav nelíbil
Už od konce 10. století se v českých zemích začíná šířit kult svatého Václava (asi 907–935). Nejdříve se český kníže stal symbolem panovnické dynastie a poté i patronem národa. Velký význam získává svatováclavský svátek za první republiky, ale nejde to jednoduše. První republika se totiž hodně orientuje směrem na husitské tradice a svatý Václav tak zůstává […]
Proč se říká: Svině a perly, roh hojnosti a máj podzimu
V každodenním životě se setkáváme s mnoha rčeními, příslovími i pranostikami. Některá mají hodně zajímavé pozadí. V této rubrice se jim podíváme na zoubek a vysvětlíme si, co vlastně znamenají i jak vznikly. Pýcha se nevyplácí, to je známá věc. Podíváme se, co se může stát lidem, kteří nosí nos nahoru. Zjistíme i to, odkud […]
Ochrana nohou před chladem: Propagovali ponožky kazatelé?
Nutnost ochránit si nohy před zimou je stará prakticky jako lidstvo samo. Už naši dávní předkové si prostě nohy v botách něčím ovinuli a bojovali tak proti chladu. Kusy látky, zvířecí chlupy, to jsou předchůdkyně dnešních ponožek a punčoch. Staří Římané už navlékají na nohy první opravdové ponožky – ty pletené se u nich objevují už […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Neštovice s námi ještě neskončily
21stoleti.cz
Neštovice s námi ještě neskončily
Že jsou vymýcené? To je relativní už jen s ohledem na tající věčně zmrzlou půdu, která může vydat kdejaké překvapení. Pravé neštovice navíc mají několik blízkých příbuzných a loňský poplach kolem těch
Záhadné zmizení Karlie Gusé
enigmaplus.cz
Záhadné zmizení Karlie Gusé
Šestnáctiletá Američanka Karlie Gusé se ztratila již před více než třemi lety. Pátrání nepřineslo téměř žádné výsledky a okolnosti jejího zmizení tak dodnes zůstávají záhadou. Co se stalo na party, kt
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Brit Dental Stick: zdraví i mlsání pro domácí mazlíčky v jednom
iluxus.cz
Brit Dental Stick: zdraví i mlsání pro domácí mazlíčky v jednom
Každodenní užití tyčinek Brit Dental Stick podporuje zdraví psích zubů, a to díky mechanickému čištění a působení známých bylin. Pomáhá také odstraňovat zubní plak, čímž působí preventivně proti tvorb
Pyramidy v Gíze: Záhadné větrací šachty jsou „výtahy ke hvězdám“
enigmaplus.cz
Pyramidy v Gíze: Záhadné větrací šachty jsou „výtahy ke hvězdám“
V egyptské archeologické lokalitě Gíza se nacházejí tři hlavní pyramidy – Cheopsova, Rachefova a Menkaureova. Jedná se o skutečné divy lidské civilizace. Ačkoli se o ně vědci a badatelé zajímají již c
Byl v Polsku odkryt masový hrob upírů?
epochalnisvet.cz
Byl v Polsku odkryt masový hrob upírů?
Ostatky 450 osob nesoucí znaky protiupírských zásahů byly před nedávnem odkryty v obci Luzino na severu Polska. Mrtví jsou pohřbeni s useknutou hlavou položenou mezi nohama a zatěžkaní kameny, aby nem
Mají pro sebe slabost
nasehvezdy.cz
Mají pro sebe slabost
Pohledný herec ze seriálu Eliška a Damián Robert Urban (37) je evidentně zamilovaný do své krásné kolegyně Emmy Smetany (35). Začalo to tím, že o ní řekl, že je „jedna z jeho nej“, a díval se na ni
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
epochanacestach.cz
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
S podtitulem pocta Marii Terezii a pevnosti samotné připomíná akce založení pevnosti Terezín 10. října 1780. Již tradičně jsou situovány především do období 18. století. Jejich cílem je připomenout jedinečnou terezínskou pevnost a události, která předcházeli její výstavbě. Jde o jedny z největších slavností zaměřených na toto období v Evropě. Každoročně je navštěvují z Čech,
Artemis II: Přepíše „bohyně“ historii lidstva?
21stoleti.cz
Artemis II: Přepíše „bohyně“ historii lidstva?
Dostat člověka na Měsíc, to je oč tu běží… A dlouho připravovaná mise Artemis II. má NASA tento sen znovu splnit. To ale není to jediné, čím se program hodlá zapsat do dějin. Od chvíle kdy noha Nei
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
Víte, jak jste staří?
panidomu.cz
Víte, jak jste staří?
Možná nevěřícně kroutíte hlavou. Každý přece ví, jak starý je. Omyl. Biologický věk se – podle odborníků – může značně lišit od data v rodném listě. Proč někdo stárne, jak se zdá, rychleji a někoho máte touhu zeptat se, kde koupil elixír mládí? To je právě otázka biologického věku. Věku, který dokáže určit skutečné stáří
Co předpověděla drsná věštba?
skutecnepribehy.cz
Co předpověděla drsná věštba?
Na magii jsem nikdy moc nevěřila, jednou mě za jistým šamanem vzala kamarádka. Kdyby tenkrát tušila, co karty prozradí o nás dvou! S Danielou jsme se poznaly, když mně bylo 23 let, jí o dva roky méně. Byly jsme nejmladší kolegyně, což nás spojilo dohromady. Kdybych měla vypsat nějaké rozdíly, tak bych řekla, že já jsem