Domů     Sloužily kamenné stavby na Baleárech k uctívání záhadného býčího boha?
Sloužily kamenné stavby na Baleárech k uctívání záhadného býčího boha?
5.10.2022

Horké středomořské slunce pálí do očí a ozařuje osamocenou stavbu ve tvaru stupňovité pyramidy z mohutných kamenných kvádrů. Nacházíme se na Mallorce a před námi se tyčí talajot, pozůstatek prastaré talajotické kultury.

Obranná stanoviště, pozorovatelny, vyznačení hranic, chrámy, pohřebiště, obydlí vesnického stařešiny, signální věže… tím vším mohly být megalitické stavby na Balárech, tedy na ostrovech Mallorca a Menorca.

Do dnešních dní se jich zachovaly stovky, jejich vznik a účel ale zůstal dosud nerozluštěnou záhadou. Kvůli jejich husté síti však především menší Menorca připomíná muzeum pod širým nebem. Na pouhých 701 km2 byste tu našli více než 1500 talajotických staveb.

Jak vypadaly talajoty

Kořeny talajotické kultury sahají až do druhého tisíciletí před Kristem. Její příslušníci žili na Baleárech v pokoji až do kolonizace ostrovů Féničany v osmém století a později Římany roku 121 před naším letopočtem.

Známo je o těchto původních obyvatelích jen málo. Jedli zřejmě hlavně rostlinnou stravu, neměli soukromý majetek a žili mírumilovným životem, za obydlí jim zprvu sloužily jeskyně.

Na Baleáry se dostali asi před 4500 lety a do dnešních dní nám zde zanechali bohaté otisky své kultury v podobě talajotů.

Jedná se o kruhové nebo obdélníkové stavby z na sebe navrstvených obrovských vápencových balvanů, které jsou pro Menorcu a v menší míře i pro Mallorcu typické.

Mezery mezi kameny byly utěsněny bahnem a větvemi, střechy podpíraly kamenné sloupy, někde dřevěné kůly. Název těchto staveb je odvozen od katalánského talaia ve významu „strážní věž“.

Slovo má dále kořeny v arabském výrazu taláʾiʾ, což by se dalo přeložit jako „noční hlídka“. Zdá se, že jejich účel je tedy jasný. Nenechme se ale zmýlit!

Typická baleárská kamenná stavba FOTO: Dreizung / Creative Commons / CC BY 3.0
Typická baleárská kamenná stavba FOTO: Dreizung / Creative Commons / CC BY 3.0

Centra tajemného kultu

Nedostatky myšlenky o strážných věžích či hláskách tkví v tom, že většina z nich neměla schodiště, kterým by se dalo vylézt nahoru, a to ani kamenné, ani dřevěné. Jen pár z nich se navíc nachází v dohledu od moře, odkud hrozilo nebezpečí největší.

V současné době se tak odborníci přiklánějí spíše k verzi, že se nejčastěji jednalo o chrámy a rituální centra, případně o symbolická místa, na kterých byl vyřešen nějaký spor.

V některých talajotech byly nalezeny zbytky nádob a také bronzové sošky býků a nahých bojovníků.

Ačkoli lidé talajotické kultury po sobě nezanechali žádné písemné zprávy, z archeologických nálezů je zřejmé, že uctívali jakési božstvo, pravděpodobně právě ve formě býka. Mohl se snad býčí kult na Baleáry dostat z Kréty, kde byli býci posvátnými zvířaty?

Panují dohady, že prastaří obyvatelé Baleár mohli být původně krétskými osadníky. O důležitosti talajotů vypovídá jejich množství. Celkem se jich na obou ostrovech nachází nejméně 274, některé zdroje ale hovoří o více než pěti stovkách. Zbytky mnoha dalších možná stále čekají na odkrytí…

Prováděli obyvatelé Baleár zvířecí oběti?

Kolem prvotních talajotů se brzy rozvinuly celé osady, které obývalo i několik desítek lidí. Vznikla kamenná obydlí, dlážděné uličky, sklady, dílny a dokonce i místa sloužící jako skládky odpadu.

Jeden z největších a nejznámějších talajotů se nachází v Son Fornés na Mallorce. Má kulatý půdorys a průměr úctyhodných 17 metrů. Tloušťka stěn dosahuje až pěti metrů a největší kameny, použité na jeho výrobu, váží až devět tun!

Archeologové v něm odhalili velké množství zvířecích kostí, takže se možná mohlo jednat o jatka. Nedaleko od prvního talajotu stojí druhý, v němž byly odkryty keramické nádoby, které pravděpodobně měly rituální účel.

Podle odborníků se zde scházela vesnická elita buďto k politickým jednáním, ale možná i k záhadným obřadům, o jejichž průběhu se nedochovaly žádné doklady.

Není vyloučeno, že lidé talajotické kultury prováděli zvířecí oběti, o čemž svědčí obsah prvního kamenného „majáku“. Kromě těchto dvou se v Son Fornés nachází ještě jeden menší talajot, jehož účel zůstává neznámý, dvě obdélníkové svatyně a mnoho obytných budov.

Velká část prastaré osady ale dodnes zůstává pod povrchem a čeká na své odhalení.

Kamenné oltáře se vyrovnají nejslavnějším megalitickým stavbám. FOTO: Zen Trowel / Creative Commons / volné dílo
Kamenné oltáře se vyrovnají nejslavnějším megalitickým stavbám. FOTO: Zen Trowel / Creative Commons / volné dílo

Jaký byl účel kamenných oltářů?

Kromě samotných talajotů nám lidé talajotické kultury zanechali i velké množství megalitických staveb známých jako taula (z katalánštiny „stůl“).

K jejich stavbě byly použity kameny tak velké a těžké, že si odborníci dodnes kladou otázku, jak byly doneseny na místo a postaveny. Mnozí je tak srovnávají s proslulým Stonehenge. Také jejich účel zůstává neznámý.

Mohlo se jednat o jakési léčivé oltáře, kam lidé kladli své nemocné příbuzné, aby byli vyléčeni zásahem bohů. Teorii podporuje orientace oltářů směrem k souhvězdí Kentaura, které je spojeno s řeckým bohem medicíny Asklépiem.

Ten byl podle mytologie v mládí učen kentaurem jménem Cheirón a jeho symbolem je podkova, což by odpovídalo uspořádání okrsků kolem taulů právě do tvaru podkovy.

Jiné vysvětlení poskytuje německý archeolog Waldemar Fenn (1877–1955), který strávil většinu svého života studiem talajotické kultury.

Fenn poukázal na jižní orientaci taulů, což podle něj naznačuje jejich možnou funkci jako lunárního kalendáře. Neposlední v řadě je teorie o místech kultu zmiňovaného býčího boha.

V tom případě mohly být taula, postavené z kamenů do tvaru písmene T, zjednodušenými sochami představujícími býčí hlavu.

Pohled do jedné ze staveb na Majorce ukazuje i podpůrný sloupt vytesaný přímo do skály. FOTO: Albireo386 / Creative Commons / volné dílo
Pohled do jedné ze staveb na Majorce ukazuje i podpůrný sloupt vytesaný přímo do skály. FOTO: Albireo386 / Creative Commons / volné dílo

Dva obři se perou

Třetím typem stavby, který lidé talajotické a předtalajotické kultury stavěli, jsou hrobky zvané naveta.

Ty jsou ještě o něco starší než talajoty a taula, pochází totiž už z pozdní doby bronzové, tedy z období kolem přelomu 2. a 1. tisíciletí před naším letopočtem.

Jejich výskytem je pověstná hlavně Menorca, kde se také nachází nejznámější Naveta d‘Es Tudons, která na výšku měří 4 metry, a je 14 metrů dlouhá. Jméno těchto staveb odkazuje na tvar převrácené lodě.

V tomto případě je účel staveb zřejmý – sloužily jako hrobky. Průzkum Navety d‘Es Tudons ukázal, že do ní bylo uloženo přinejmenším sto těl, a není bez zajímavosti, že na jedné z lebek se našel otvor po starověké operaci hlavy: trepanaci.

Obyvatelé Baleár měli zřejmě nábožný strach se k navetám přiblížit, což podle folkloristy Phila Lee trvalo až do 19. století. Dodnes zde také koluje pověst o vzniku Navety d‘Es Tudons.

Dva obři se prý chtěli předvést v zápase o lásku jisté dívky. Jeden budoval studnu, druhý navetu. Protože se prvnímu podařilo dílo dokončit dříve, druhý vzal v záchvatu žárlivosti poslední kámen navety a svého soka jím zabil. Poté sám spáchal sebevraždu. Jejich milovaná později zemřela jako stará panna a byla pohřbena do navety.

Foto: Albireo386 / Creative Commons / volné dílo, Dreizung / Creative Commons / CC BY 3.0, Zen Trowel / Creative Commons / volné dílo
reklama
Související články
Záhady a tajemství
Skotská záhada: Na prastarých kamenech je znázorněno neznámé zvíře
V předkřesťanských dobách obývali dnešní Skotsko, tehdy jedno z nejodlehlejších a nejizolovanějších míst Evropy, Piktové. Ti po sobě zanechali kamenné stély, na které zachycovali vše, co pro ně mělo nějaký význam, a to včetně zvířete, jehož identita je pro vědce dodnes záhadou… O Piktech se soudí, že byli z části keltským etnikem, které obývalo sever Británie už na […]
Záhady a tajemství
Posmrtný život se odehrává před smrtí
Téměř 80 procent lidí věří v nějakou formu posmrtného života. Většinou na základě zážitků těch, kteří přežili klinickou smrt. Přiživuje je řada esoterických a duchařských knih i pochybných webových stránek. Ty však často neříkají celou pravdu nebo zamlčují to, co se do obrazu úžasného posmrtného života nehodí. Věda už má navíc pro tzv. prožitky blízké […]
Záhady a tajemství
Zázrak v Zeitounu: Pannu Marii vyhlížely statisíce lidí
Něco takového svět v uplynulých dvou tisíci letech křesťanské historie nezažil. V káhirské čtvrti Zeitoun v Egyptě se po tři roky zjevovala Panna Marie. Zázrak se odehrával přímo na rušné ulici opakovaně několik let, a to před zraky tisíců a tisíců lidí. Údajně jej zachytili fotografové i kamery, komentovali ho politici. Církev byla zdrženlivá, vědecká […]
Záhady a tajemství
Skalní hádanka uprostřed pouště: Stojí za ní příroda, ufoni nebo naši předci?
Kraji vládne večerní ticho, na obloze se však jasně rozzáří světlo, které se neustále přibližuje. Futuristicky vyhlížející stroj přistává na písčité půdě. Dveře létajícího talíře se otevírají, vyběhne podsaditý mužíček, zamíří zbraní na nedaleký kámen a vypálí. Když zjistí, co způsobil, bere nohy na ramena! Nejde o film, ale o jednu z konspiračních teorií vzniku kamene […]
reklama
historie
Bill Clinton: Orální sex podle Bible prý nepovažuje za nevěru
V létě roku 1995 přichází do Bílého domu neplacená stážistka, čerstvá absolventka psychologie na Lewis & Clark College. Holka krev a mlíko, baculatá bruneta Monika Lewinská (*1973). Někdy v listopadu se jí podaří upoutat pozornost prezidenta Billa Clintona. Začne s ním flirtovat. Nenápadně mu ukáže spodní prádlo a připojí poznámku, že se jí moc líbí. […]
Heraldika: Erb jako podpis
Erby různých šlechtických rodů nás dodnes fascinují svými barvami i motivy. Ale není to jen pastva pro oči, skrývá se za nimi mnohem hlubší význam. A jejich tvorba má svá jasně daná pravidla, která se dodržují už v minulých staletích. Původně přitom slouží jako druh podpisu i prostředek k identifikaci. Napadá vás, co mohou mít […]
Kde se vzal všudypřítomný bankomat?
Dnes už je na každém rohu. Kouzelný přístroj, který vám na požádání dá peníze. Ovšem nikoliv cizí, ale vaše vlastní. A je jedno, jestli je odpoledne nebo půlnoc. Žádné přepážky, žádná otevírací doba. Přesně tak, jak to jeho autor John Shepherd-Barron zamýšlel. Už před ním se ale o něco podobného pokoušejí jiní. Největší úsilí vyvine […]
Slazení v historii: Evropu zaplavil levný americký cukr
Zastánci zdravé výživy ho prudce odsuzují. Přehánět byste to s ním rozhodně neměli. Odkdy se u nás začalo sladit cukrem. Jaká sladidla se používala předtím? A odkdy známe řepný cukr? Mezi nejstarší sladidla u nás patřil med, ovoce, ale třeba i šťáva z mízy stromů či sušená řepa nebo mrkev, jež se také vyznačují sladkou chutí. „Ve […]
reklama
zajímavosti
Chorobné odéry: Dokážeme vyčenichat nemoci?
Čich je považován za „popelku“ mezi lidskými smysly. Americký průzkum provedený v roce 2011 zjistil, že přibližně polovina respondentů ve věku 16–30 let by se raději vzdala čichu než svého chytrého telefonu. Čich je úzce spojen s našimi emocemi a vzpomínkami, pomáhá ale také odhalovat potenciální hrozby, jako jsou zkažené potraviny, toxické látky – nebo nemoci. […]
Hranice nejsou problém: Dva nejúspěšnější čeští spisovatelé v zahraničí
V nemocničních papučích doťape k oknu, které rychle otevře. Vykloní se a vzduch najednou protne zvuk máchajících holubích křídel a tupá rána. Závěr života Bohumila Hrabala je přesně jako v jeho knihách – hořký a nečekaný. V alkoholovém oparu Kdo: Jaroslav Hašek Zajímavost: Kniha vychází i v tatarštině Život šprýmaře, satirika a v neposlední řadě […]
Kam padám a proč jsem nahý? Poznejte významy snů!
Sny si většinou nepamatujeme. Občas ale ano! Často jsou to takové, které se opakují, zanechají v nás silný dojem a donutí nás přemýšlet. O tom, co asi znamenají… Kde se sny berou, proč se nám zdají a proč jsou tak zmatené? Na většinu otázek o nejzajímavější složce spánku vědci stále odpovědět nedovedou. Shodují se však […]
Mechanická zoo z francouzského ostrova. Neuvěřitelné výtvory jako od Verna!
Slavný francouzský spisovatel Jules Verne by se asi hodně divil, kdyby se dnes mohl podívat do svého rodného města Nantes. Na náměstíčku Esplanade des Traceurs de Coques se pokojně prochází mechanický slon, vysoký jako čtyřpatrový dům. Mává ušima, troubí a občas postříká překvapené kolemjdoucí sprškou vody z chobotu. Z jeho hřbetu spokojeně pozoruje okolní svět […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Přesnější a úspornější ložiska využijí divadelní točny i špičkové teleskopy
21stoleti.cz
Přesnější a úspornější ložiska využijí divadelní točny i špičkové teleskopy
První ložiska, tedy součásti, které snižují tření, lidstvo využívalo už v antice. A vývoj stále pokračuje. Na moderních hydrostatických ložiscích pracují odborníci na tribologii z Fakulty strojního in
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Kdo se chce na ní přiživit?
nasehvezdy.cz
Kdo se chce na ní přiživit?
Má to těžké, problémy s manželem a teď ještě zprávy, že ji chce nahradit mladší blondýna. Dáda Patrasová (67) však tvrdí, že o ničem neví. Nová Dáda! Tak zněla tisková zpráva, kterou nedávno rozesíla
Kdy se velryby přesunuly do moře a ztratily nohy?
epochalnisvet.cz
Kdy se velryby přesunuly do moře a ztratily nohy?
Historie velryb je jedním z největších záhad evoluce. Jak tito savci, kteří dýchají plícemi, přišli o nohy a vrátili se do moře? Na tuto otázku se pokusí odpovědět dokument Tajemné údolí velryb v Egyp
Co ve skutečnosti stojí za katastrofálními požáry v Kalifornii?
enigmaplus.cz
Co ve skutečnosti stojí za katastrofálními požáry v Kalifornii?
4. prosince 2017 zažehne jiskra poblíž města Santa Paula v Kalifornii požár, který tu svým rozsahem nemá obdoby. Trvá až do 12. ledna 2018, bojuje s ním 8500 hasičů. Zničí 280 000 akrů půdy a domo
Plánujete altán?
panidomu.cz
Plánujete altán?
Počasí brzy začne lákat k posezení na zahradě. Chcete být pěkně pod střechou a přitom na čerstvém vzduchu, i když prší? Nebo si udělat posezení i s místem na vaření? To všechno vám může altán poskytnout. Jen si musíte promyslet několik věcí, bez kterých se při stavbě určitě neobejdete. Kde bude? Místo pro budoucí altán
Ztráta velkého přátelství
skutecnepribehy.cz
Ztráta velkého přátelství
Byly jsme velké kamarádky už od první třídy. Bohužel pak se stalo něco, co nás rozdělilo. Mohu za to já. Chtěla bych to napravit. Ale jak? S Hankou jsme se poznaly na základní škole, když se přistěhovala v polovině roku. Třída měla už své skupinky kamarádů a ona byla osamělá. Bylo mi to líto a nějak víc jsem se
Masové koule s pikantní omáčkou
tisicereceptu.cz
Masové koule s pikantní omáčkou
Koule jednoduše napíchněte na párátko a servírujte s pálivou červenou omáčkou. Ingredience 500 g hovězího mletého masa 2 větší cibule 200 ml ostrého kečupu 4 stroužky česneku 2 nakládané kap
Legenda v novém kabátě: Prim Orlík 2024
iluxus.cz
Legenda v novém kabátě: Prim Orlík 2024
Rok 2024 se ponese v duchu hodinářských legend. Po vyprodané exkluzivní zlaté edici SPARTAK RESPEKT LE, přichází novoměstský výrobce hodinek s další novinkou. Ikonický PRIM ORLÍK se každé dva roky pře
Kdy se velryby přesunuly do moře a ztratily nohy?
21stoleti.cz
Kdy se velryby přesunuly do moře a ztratily nohy?
Historie velryb je jedním z největších záhad evoluce. Jak tito savci, kteří dýchají plícemi, přišli o nohy a vrátili se do moře? Na tuto otázku se pokusí odpovědět dokument Tajemné údolí velryb v Egyp
Skandální odhalení: Napsala Bachova slavná díla jeho manželka?
enigmaplus.cz
Skandální odhalení: Napsala Bachova slavná díla jeho manželka?
Německý hudební skladatel Johann Sebastian Bach prý nebyl až takový génius, jak se dodnes věří. Jeho proslulá díla za něj totiž údajně napsala jeho druhá žena Anna Magdalena! Přijdou vám podobná prohl
Kraj Vysočina: Hvězdné území hejkala a Karafiátových broučků
epochanacestach.cz
Kraj Vysočina: Hvězdné území hejkala a Karafiátových broučků
Zvlněné kopce Českomoravské vrchoviny okouzlují v každém ročním období malebnou přírodou, čistými studánkami a množstvím historicky významných míst. Města Třebíč, Telč a Žďár nad Sázavou se dokonce pyšní zápisem na Seznamu světového dědictví UNESCO. Není divu, že kopcovitá Vysočina už po staletí inspiruje skladatele, malíře i spisovatele k vytvoření jejich nejznámějších děl. Ať už to byla poetická