Skip to content

Průzkum: Manželství zdraví neprospívá!

Dlouhá léta se čtenáři společenských rubrik mohli seznamovat s výzkumy, že lidé žijící v manželství se dožívají vyššího věku a jsou zdravější. Nové metody šetření však tuto zaběhanou tezi staví na hlavu.

Naopak, cesta k oltáři může být pro někoho zároveň i cestou do pekel. Ale je třeba mít na paměti, že to neplatí stoprocentně.

Navždy? Průměrná délka manželství v ČR činí 13 let.

Sociolog z lékařské fakulty univerzity v Ohiu Dmitrij Tumin si jako vzorek vybral 12 000 Američanů. Zkoumal jejich zdravotní stav před uzavřením sňatku i po něm.

Jedním ze zásadních důvodů rozpadu manželství bývá nevěra.

Na základě získaných dat došel k závěru, že u mužů manželství zdravotní stav nezlepšuje vůbec. U žen se pak zdraví zlepšilo jen v případě těch starších.

Dvě třetiny návrhů na rozvod podají ženy. Pětina lidí, kteří se rozvádějí, tento krok nepodniká poprvé.

K podobnému závěru došli také švýcarští badatelé, jejichž výzkum trval 16 let. Lidé v manželství jsou sice chránění před samotou, ale mnohdy mají tendence tíhnout k nezdravému životnímu stylu.

Rozvodem končí polovina manželství.

Kdežto lidé, kteří žijí sólo, mají zpravidla bohatší společenský život a větší snahu o sebe pečovat. Některé studie také ukázaly, že singles jsou pevnější ve svých hodnotách a v pracovním životě je pro ně důležitý nejen výdělek, ale i smysl práce. I když je samozřejmé, že to zdaleka neplatí u každého.

Foto: Vox, Factinate, Pinterest, Employee Benefits
Právě v prodeji
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky Lifestyle
Zobrazit více …