Skip to content

Proč mívají vrány pohlavní styk s mrtvými svého druhu?

Je známo, že vrány patří mezi velice společenský druh ptáků. Živí jedinci se často shlukují u těl mrtvých druhů a hlasitě krákají. Některé však zacházejí ještě dále, a s mrtvými se oddávají pohlavnímu styku.

Pro vědce je velmi složité odhalit, proč dochází u některých druhů zvířat k podobnému chování. Hlavním důvodem budiž to, že se nedaří přesně zmapovat, které druhy a jak často, se takto chovají.  “Až dodnes nebyl tento jev ničím, čím bychom se nějak systematicky zabývali,” uvedla vedoucí výzkumu zabývajícího se kopulací s mrtvými u vran Kaeli SwiftPrávě ona napsala v roce 2018 jeden z vůbec prvních článků na toto téma. Vznikl poté, co Swift pozorovala skupinu vran, která nalezla mrtvého jedince svého druhu a následně s ním některé vrány prováděli sexuální aktivity, zakončené kopulací. Až do chvíle tohoto objevu měli vědci za to, že vrány se svým mrtvým věnují proto, aby mohli odhadnout důvod smrti jedince, a tedy potenciální nebezpečí pro živé zástupce druhu.  Pokud by se ale opravdu jednalo o signál nebezpečí, co vede vrány k tomu, aby se s ním takto sbližovali? 

Mapa s rozšířením (červeně)

Při následném výzkumu, během kterého byly skupiny vran navedeny k setkání s mrtvým jedincem svého druhu vědci zjistili, že ve 25% případů se vrány shlukují u mrtvého těla, a ve 4% případů se s ním pohlavně sbližují. To napovídá, že se nejedná o nijak běžnou činnost. Činnost byla také často spojena s agresivním chováním ptáků. Jedním z možných vysvětlení, které vědci nabízejí, je tak teorie, že v době páření vyvolává setkání s mrtvým svého druhu u některých vran takové zmatení, že právě agrese a sexuální chování je pro ně jediným způsobem, jak se v uvozovkách opět uklidnit. Vědecký tým uznává, že tato teorie není jistá ani konečná, a uvádějí že se tímto zvláštním chováním vran budou zabývat i nadále.

Vrána černá
Foto: wikipedie
Právě v prodeji
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky Věda a technika
Zobrazit více …