Domů     Příběh dvojitého agenta Thümmela: Jak za války pracoval nejlepší československý špion?
Příběh dvojitého agenta Thümmela: Jak za války pracoval nejlepší československý špion?
22.4.2020

Pracoval na obou stranách barikády. Jak pro německou tajnou službu, tak i pro československý odboj. Jak se z obyčejného pekaře stal jeden z nejúspěšnějších agentů 2. světové války?

Dvojitého agenta Paula Thümmela považovali za mazaného dobrodruha se slabostí pro ženy. Narodil se v Sasku, kde se vyučil pekařem a cukrářem.

Dlouho u tohoto povolání nezůstal, jelikož v té době začala růst Hitlerova moc a Thümmel se stal jedním z prvních členů NSDAP. V roce 1927 dokonce spoluzakládal místní buňku v rodném Neuhausenu.

Oficiálně ukončil svou pekařskou živnost v roce 1933 a plně se začal věnovat činnosti v německé tajné službě Abwehr.

Thümmel se stal jedním z prvních členů NSDAP.
Thümmel se stal jedním z prvních členů NSDAP.

Výhoda obou stran

V československém pohraničí začal mezi sudetskými Němci budovat agenturní síť spolupracovníků. Proto o Thümmela velmi brzy projevila zájem také československá kontrarozvědka.

Špion nabídku přijal, a tak se mu naskytla ideální příležitost finančně se obohatit z obou stran. Thümmel tak předával zpravodajcům pod krycím označením A-54 řadu informací.

Stal se klasickým dvojitým agentem, který využíval kontaktů na jedné straně, aby je prodával té druhé. Vše dělal kvůli svému nákladnému životu, plnému krásných žen a přepychu.

Spolupracovat i s exilovou vládou.
Spolupracovat i s exilovou vládou.

Úspěšný, ale neoblíbený

V době před válkou stál na vrcholu své kariéry. Služebně si na německé straně polepšil, když převzal vedení jedné ze složek kontrašpionážního oddělení služebny Abwehr v Drážďanech. Vojenští zpravodajci ho ale neměli v oblibě a pohrdali jím.

V jejich očích se jednalo o protěžovaného amatéra, který se jim nemůže rovnat. Zřejmě proto se spojil i s československou rozvědkou – cítil se nedoceněný.

Ženy jako vizitka

Jeho charakteristickým znakem byly hlavně ženy. V roce 1933 se sice oženil s Gertrudou Kirchnerovou, manželství ale dlouho nevydrželo. O tři roky později následoval sňatek s Elsou Jansenovou. I přesto měl Thümmel okolo sebe mnoho krásných žen.

Podle odbojářů měl být v období protektorátu milencem české herečky Lídy Baarové, tato informace se ale nikdy nepotvrdila.   

Thümmel se pohyboval hlavně v přítomnosti krásných žen.
Thümmel se pohyboval hlavně v přítomnosti krásných žen.

Varování před okupací

Těsně před začátkem války působil Thümmel přímo v pražské úřadovně Abwehru, v oddělení kontrašpionáže. V té době sehrál klíčovou roli v záchraně československé zpravodajské služby v čele s plukovníkem Františkem Moravcem.

S předstihem je varoval před okupací Československa, ke které skutečně 15. března 1939 došlo.

Záchrana exilové vlády

Den předtím tak mohl Moravec spolu s ostatními členy zpravodajské služby odletět z ruzyňského letiště do Londýna. Zpravodajci měli dostatek času na to, aby zničili všechny nebezpečné a kompromitující složky.

To se Thümmelovi hodilo, jelikož tím ochránili i jeho. Nacisté by jinak našli důkazy o jeho dvojité činnosti, například písemný závazek o jejich spolupráci z roku 1937.

Thümmel spolupracoval s Václavem Moravcem.
Thümmel spolupracoval s Václavem Moravcem.

Cenné informace

Plukovník František Moravec tak mohl pokračovat ve zpravodajské práci i při exilové vládě prezidenta Beneše v Londýně.

Agent-54 dodával zpravodajcům informace týkající se obsazení Polska, útoku na Sovětský svaz nebo přípravy německé tajné rakety V1. Československá zahraniční služba byla také včas informována o tom, že se v roce 1940 neuskuteční plánovaná německá invaze do Británie.

Ne vždy mluvil pravdu

Na druhou stranu podával i mnoho dezinformací nebo některé ze zpráv zatajil.

Československé straně se „zapomněl“ zmínit o jedné z nejdůležitějších událostí, německém anšlusu Rakouska v březnu 1938. Thümmel také nereagoval na písemné výzvy Československa po přijetí Mnichovské dohody. Ozval se až o několik měsíců později, v únoru 1939.

Thümmel poskytl mnoho cenný informací, ale podkládal také nepravdivé informace.
Thümmel poskytl mnoho cenný informací, ale podkládal také nepravdivé informace.

Spolupráce se Třemi králi

Thümmel jakožto vysoce postavený německý důstojník mohl volně cestovat po Evropě. V Nizozemí a Jugoslávii udržoval styk s Moravcovými lidmi.

Informace předával v Protektorátu také kapitánu Václavu Morávkovi, jednomu ze skupiny Tří králů (zpravodajsko-sabotážní skupina z Obrany národa).

Morávek zprávy vyzvedával z úkrytu na vojenském hřbitově na Pohořelci a následně je zašifrované telegrafoval do Londýna.

Hra na druhou stranu

Nepomáhal ale jen Čechům. Jakožto člen Abwehru musel vykonávat činnost i na této straně, aby neupadl v podezření.

Začátkem roku 1941 dodal německé tajné jednotce důležitý materiál o československém odboji, když prozradil důležitého kurýra, o jehož totožnosti se dozvěděl z řad odboje. Proto ho pověřili sestavením sledovací skupiny, která se zaměřila na Tři krále.

Jedním z členů Tří králů byl i Josef Mašín.
Jedním z členů Tří králů byl i Josef Mašín.

Totožnost neprozradil

I když se s odbojáři znal, jejich totožnost úmyslně neodhalil. Nejednalo se ale akt dobré vůle, nechtěl se jen připravit o zdroj příjmů a důvěru londýnského exilu.

Na druhou stranu informace, které mu odbojáři poskytli, využíval i ve prospěch sledovací skupiny. Gestapo však už mělo tušení, že ve službách Abwehru pracuje zrádce. Nedařilo se ho ale dlouho odhalit.

Poprvé na Thümmela padlo podezření v říjnu 1941, kdy se nacistům podařilo zlikvidovat tajnou vysílačku Sparta I. v Praze Jinonicích.

Pochybnosti Beneše

V té době i na druhé straně začala mít Československá zpravodajská služba v čele s Benešem pochybnosti, když od Thümmela dostávala několik protichůdných zpráv.

Největší debatu vyvolala Thümmelova zpráva ze 7. března 1941 o tom, že se 4. armáda v jižní Francii připravuje k útoku na Gibraltar.

Ve skutečnosti Hitler již v lednu operaci Felix (dobytí Gibraltaru) odložil a 4. armáda se v prosinci 1940 chystala na operaci Barbarossa.

Beneš později o Thümmelových schopnostech pochyboval.
Beneš později o Thümmelových schopnostech pochyboval.

Odhalení agenta

V Abwehru mezitím po prostudování případu s vysílačkou zjistili, že Thümmel s odbojáři spolupracoval, a v říjnu 1941 ho poprvé zatkli. Thümmel ale dokázal velmi dobře manévrovat a gestapo proti němu nemělo žádné přímé důkazy.

Muselo zasloužilého člena strany propustit, přesto ho i nadále sledovalo. Thümmel agenty setřásl a sešel se s Václavem Morávkem.

Výjimečné schopnosti

Po druhé ho gestapo zatklo dne 22. února 1942. Po dvou dnech se přiznal ke spolupráci s československou zpravodajskou službou. Zároveň tvrdil, že měl takovou činnost v Abwehru v popisu práce. Při konfrontaci ho ale poznali bývalí českoslovenští zpravodajci.

V březnu ho propustili podruhé, tentokrát měl sloužit jako návnada. Znovu se setkal s Morávkem, aby ho předal i s celou sítí gestapu. Předpokládal, že se bude Morávek při zatýkání bránit a zemře.

Morávka chtěl předat gestapu.
Morávka chtěl předat gestapu.

Spadla klec

Schůzka se však nezdařila a 21. března byl znovu zatčen. Gestapo rozšifrovalo některé Thümmelovy depeše a agent putoval do vězení. Němci nechtěli Thümmelovu zradu veřejně přiznat, proto ho věznili v pankrácké věznici pod falešným jménem Petr Toman.

Vyšetřování i věznění se provádělo v utajení, neboť Němci nechtěli odhalit, že je jeden z významných členů Abwehru zradil.

Co se zběhem?

Pro nacistické špičky se jeho případ stal mimořádně nepříjemným. Nebylo jasné, pod jaký vojenský soud má příslušník Abwehru spadat, a existovala také silná obava, že by při soudním líčení mohly vyplout na povrch prohřešky mnoha vysokých důstojníků armády.

Po zrušení Abwehru v roce 1944 a převzetí jejich archivů gestapem se ukázal celý rozsah jeho zrady. Thümmel byl převezen do Terezína a bez soudu držen ve vazbě.

Na jaře 1945 k jeho jménu připsali značku XYZ. Tato značka znamenala, že má být vězeň zastřelen v případě, že se přiblíží spojenecká vojska.

Thümmel byl zastřelen v koncentračním táboře Terezín.
Thümmel byl zastřelen v koncentračním táboře Terezín.

Smrt před koncem války

K jeho smrti došlo tak trochu náhodou. Dne 20. dubna 1945 si údajně opilí příslušníci SS namátkou vybrali 40 vězňů, které na nádvoří Terezínské pevnosti popravili zastřelením. Thümmel byl mezi nimi.

Než jej zastřelili, požádal jednoho ze svých spoluvězňů, aby vyřídil plukovníkovi Moravcovi srdečný pozdrav a předal mu tento vzkaz: „Bylo mi opravdovým potěšením spolupracovat s československou zpravodajskou službou. Lituji, že to muselo takhle skončit. Utěšuji se vědomím, že naše práce snad nebyla marná.“

Foto: Shutterstock.com, Wikimedia Commons
Související články
Historie
Nehoda, nebo sebevražda? Jak zemřel Miroslav Tyrš?
Polední slunce nemilostivě pálí. Rolník pohledem přejede zčásti zorané pole a vydá se osvěžit k řece. Ötztalská Acha je tu pořádně divoká. Ve středu proudu, zaklíněné o kameny, omílá voda znetvořené lidské tělo bez nohy.   Národní obrozenec, historik umění, univerzitní pedagog, jeden ze zakladatelů Sokola, člen poroty pro výběr sochařské výzdoby Národního divadla… Ten […]
Historie
Jiří z Poděbrad: Jediný král nepocházející z královské dynastie
Husitský král či král dvojího lidu. Tyto přezdívky si vyslouží jediný český král, který nepochází z panovnické dynastie, ale z domácí šlechty. Jiří z Kunštátu a Poděbrad, kališník, který se po celou dobu své vlády snaží o pokojné soužití kališnické většiny s katolickou menšinou. Proč se mu to nedaří? Zikmund Lucemburský (1368–1437) po sobě nezanechává žádného mužského potomka. […]
Historie
Vzdorokrál Karel Albrecht s podporou Čechů usiloval o trůn
Jako „zimní král“ se do historie českých zemí zapisuje Fridrich Falcký. Málokdo však ví, že Čechy mají i svého druhého „zimního krále“. Je jím Karel Albrecht, který se nechává prohlásit českým vzdorokrálem Karlem III., ačkoliv trůn právoplatně patří Marii Terezii… Roku 1713 se Karel VI. (1685–1740), císař Svaté říše římské a král španělský, český a uherský, […]
Historie
Horská dráha: Už Kateřina Veliká zbožňuje klouzání!
Některé se řítí rychlostí přes 200 km/hod. Jiné sviští ve výšce 139 metrů. Občas se ocitnete hlavou dolů. Ruská carevna by zírala, kdyby viděla, co vzešlo z její kratochvíle. Horské dráhy patří k nevyhledávanějším atrakcím zábavních parků po celém světě. Protože kdo by si nechtěl užít adrenalinovou jízdu a zažít chvíle čisté euforie. Zábava pro […]
reklama
svět zločinu
Gianni Versace: Módní génius zastřelen na prahu své vily.
Pokud by člověk neznalý prostředí módního průmyslu měl jmenovat nějakého slavného návrháře, nejspíš by jako jedno z prvních jmen zaznělo právě toto: Gianni Versace, italský génius tohoto oboru, po jehož modelech toužily hollywoodské hvězdy, členové královských rodin i největší osobnosti hudebních pódií. Proč musel zemřít, to se vlastně nikdy uspokojivě nevysvětlilo. Zabiják stále nemá dost […]
Neopatrný střelec bez nohou Oscar Pistorius: Umírající přítelkyni vláčí po schodech
Jihoafrický atlet dlouho svět zajímá především proto, že se jako první hendikepovaný sportovec v historii zúčastní letních olympijských her v Londýně. Vrcholově závodí bez nohou, pouze se speciálními protézami. V únoru 2013 však do povědomí veřejnosti vstoupí tím, že ve svém domě na svatého Valentýna zastřelí svoji přítelkyni, modelku Reevu Steenkampovou. Je 14. únor roku 2013, svátek […]
Jiří Schmitzer: Alkoholový démon si vyžádá život chodce
„Že jsi porazil člověka, to se bohužel může stát, ale žes byl ožralej jak dobytek, to se nepromíjí,“ nemaže se vynikající herec Jiří Sovák (1920–2000) se svým synem Jiřím Schmitzerem krátce poté, co se o tragédii dozvídá. Napjaté vztahy v mládí To, že má i Jiří Sovák pomyslný díl viny na celém neštěstí, tuší jen […]
Sharon Tateová: Krásná herečka zavražděná Mansonovou rodinou
Svým půvabem okouzluje mladičká Sharon Tateová své okolí už od dětství. Roličky v reklamách a televizních seriálech na sebe nenechají dlouho čekat a ve druhé polovině 60. let už je Sharon hollywoodskou hvězdou. Tím spíš, že po jejím boku stojí jeden z tehdy nejvýznačnějších režisérů, Roman Polanski (*1933). Ticho nad Městem andělů Svatba obdivovaného režiséra a […]
věda a technika
Jak nejlépe zabezpečit dům? Bezpečnostní fólie, kování, zámky i kliky!
Věděli jste, že k 80 % vloupání dojde přes okna nebo balkonové dveře? Patří totiž k nejslabším článkům zabezpečení domu či bytu. Okno bez bezpečnostních prvků otevře zloděj během 10 sekund, a to tak neslyšně, že vás neprobudí, ani když spíte ve vedlejší místnosti. Jak zlodějům znesnadnit práci a cítit se doma opravdu v bezpečí? Okna patří k nejzranitelnějším […]
Stavba bez starostí a komplikací
Kde jsou ty doby, kdy majiteli pozemku stačilo nakoupit stavební materiál a mohl si postavit dům podle svého vkusu a svých potřeb. Dnes jsou stavebníci svázáni množstvím předpisů a nařízení, v nichž je složité se vyznat. Stále více lidí tak využívá služeb specializovaných firem, které se v džungli zákonů dokonale orientují. Abychom se vůbec mohli odvážit do […]
Používejte ochranné pracovní pomůcky!
Některá zaměstnání jsou z hlediska pracovního úrazu rizikovější než jiná. Pokud není možné tato zdravotní rizika eliminovat nebo je alespoň částečně omezit, musí zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). Co mezi ně patří? A opravdu vždy platilo heslo bezpečnost především? Osobní ochranné pracovní prostředky přesně definuje nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Tyto prostředky musí […]
Jak se měří inteligence: Dá se spočítat genialita?
Inteligence je základem pro myšlení, učení i přizpůsobivost a určuje, jak jsme v tomto ohledu výkonní. Ačkoliv by se mohlo zdát, že něco takového je obtížně měřitelné, lidstvo se o to už nějakou dobu se střídavými úspěchy pokouší. V druhé polovině 19. století psychologové věřili, že existuje přímá souvislost mezi velikostí lebky a inteligencí. To zpopularizovalo kraniometrii, […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
KLENOTA přichází s limitovanou edicí šperků s morganitem v barvě roku
iluxus.cz
KLENOTA přichází s limitovanou edicí šperků s morganitem v barvě roku
V oblasti módy se barvy neustále mění a vyvíjejí, přičemž každá sezóna přináší nové odstíny a kombinace, které zaujmou a inspirují. Pro rok 2024 vyhlásila společnost Pantone Color Institut barvou roku
Herucina, poslední chorvatská čarodějnice: Proč ji zachránila císařovna Marie Terezie?
enigmaplus.cz
Herucina, poslední chorvatská čarodějnice: Proč ji zachránila císařovna Marie Terezie?
Jmenovala se Magda Logomer, ve svém okolí však byla známa také pod přezdívkou Herucina. Rodačka z chorvatského města Križevci byla v roce 1758 odsouzena k trestu smrti za čarodějnictví. Výkon hrdelníh
Španělské ptáčky
tisicereceptu.cz
Španělské ptáčky
Většina z nás omáčky miluje. Španělský ptáček patří mezi klasické recepty české kuchyně. Příprava není vůbec složitá. Suroviny 4 plátky z hovězí kýty (celkem asi 600 g) 2 natvrdo uvařená vejce
Fascinující podívaná aneb Nové triky filmového průmyslu
21stoleti.cz
Fascinující podívaná aneb Nové triky filmového průmyslu
Filmový průmysl se neustále vyvíjí a nové technologie mu umožňují vytvářet stále realističtější a poutavější zážitky pro diváky. Jaké nejmodernější technologie se v současné době používají ve filmech
PORT 1560: Letní oáza plná zážitků a odpočinku
epochanacestach.cz
PORT 1560: Letní oáza plná zážitků a odpočinku
S příchodem léta se krumlovské centrum Port 1560 stává ideálním místem pro všechny, kteří touží po spojení kultury, gastronomie, dobrého piva a relaxace. Tento jedinečný areál nabízí návštěvníkům širokou škálu aktivit a zážitků, které si mohou užít také v nádherném prostředí prostorné zahrady z 16. století. Zábava a relax pod širým nebem Port 1560 se pyšní
Krejčíková naléhavě shání byt! Její láska skončila?
nasehvezdy.cz
Krejčíková naléhavě shání byt! Její láska skončila?
Hvězda seriálu Ulice má už zase hlavu plnou starostí! Aneta Krejčíková (32) v posledních dnech prosila fanoušky, aby jí pomohli najít byt v Praze, který musí mít do srpna. Pak prý nemá kde bydlet. P
Jsem šťastná, že jsme se s kamarádkou usmířily
skutecnepribehy.cz
Jsem šťastná, že jsme se s kamarádkou usmířily
Znaly jsme se od školky a v dospělosti jsme si spolu pořídily kavárnu. Po letech jsme se pohádaly a strašně si ublížily. Čas vše naštěstí spravil. Od chvíle, kam naše paměť sahá, jsme se kamarádily a plánovaly společnou budoucnost. Když jsme se dostaly na stejnou střední školu, na hotelovku, tak jsme si vysnily, jak si spolu jednou pořídíme cukrárnu!
Elegantní rychlý člun zrozený pro Dubaj
epochalnisvet.cz
Elegantní rychlý člun zrozený pro Dubaj
Loděnice Enata Marine se sídlem ve Spojených arabských emirátech se spojila s novou značkou luxusních jachet Mirarri a vytvořila koncept luxusního rychlého člunu, který svým designem přesně zapadá do životního stylu v prostředí dubajské zátoky.   Pro oblast dubajské zátoky platí to samé, co pro ulice samotné metropole. Pokud tady chcete zapůsobit dopravním prostředkem, musíte mít
Nejkrásnější ostrovy – Řecko
nejsemsama.cz
Nejkrásnější ostrovy – Řecko
Letní dovolená na kterémkoli z řeckých ostrovů je takovou sázkou na jistotu. Počasí tu nezklame nikdy a zdejší pláže jsou vesměs excelentní. Santorini Pláže na ostrově Santorini jsou jedinečné. Mají různobarevné odstíny od černé po červenou a bílou. Moře je až indigově modré a láká ke koupání. Pláž Perissa je jednou z nejdelších na ostrově
Místo, kde se schovával jeden z největších filmových drsňáků
rezidenceonline.cz
Místo, kde se schovával jeden z největších filmových drsňáků
Když se herec Steve McQueen v 70. letech mnulého století přestěhoval do Malibu, nebylo to zrovna kvůli zdejším úžasným možnostem surfování. Jedna z nejúspěšnějších a nejlépe placených filmových hvězd své generace tu totiž hledala především soukromí a ústraní. Dokonalé útočiště našel známý chlapák v rezidenci usazené vysoko na útesu nad pobřežím Tichého oceánu, nacházející se
Meteora: Vznášejí se chrámy v oblacích?
historyplus.cz
Meteora: Vznášejí se chrámy v oblacích?
Je to oblast, kde turisty bolí za krkem, protože neustále vzhlížejí k nebi. Tam někde vysoko na vrcholcích nepřístupných pískovcových pilířů se vznášejí chrámy, které dnes mnozí považují za osmý div světa. Dílo přírodních sil Obrovské pískovcové pilíře se začaly v oblasti dnešní řecké Thesálie tvořit před 60 miliony let tektonickou činností a na jejich současné
V čem tkví tajemství orientálních parfémů?
panidomu.cz
V čem tkví tajemství orientálních parfémů?
První, čím vás ohromí, jsou pohádkové flakony. Ale i obsah je jaksi jiný, svůdnější a vábivější než vůně z našich parfumérií. Čím to? V arabské kultuře mají vůně mnohem delší tradici než v naší. Jejich původní účel byl nejspíš hygienický. Co je čisté, to voní. Jak voní? Při testování orientálních vůní nejspíš zjistíte, že jen málokterá se vám